22 – Işık Dalgasının Galaktik Gelgiti

Yazdır Yazdır 

Gezegendeki kitleler arasında farkındalık uyanıyor. Hızlanıp ortaya çıktıkça olayların toplamı herkesin gerçekliğine sızıyor. Bu olaylar ırk olarak sizi toplu olarak ışığın ifadesinin bu yeni oktavına getirmek için düzenlendi. Işık dalgasının galaktik gelgitin bu sızışı, gelecekten, sizlerle paylaştığımız yolculuk ve öyküyü izleyip ona katıldıkça sizin Dünya planına açtığınız kapılardan geliyor. Kitleler uyanıyor. Çevrenizde görüyorsunuz onları, gerçekten bütün insanlık bir geçiş töreninin işareti olacak bir bilincin gümbürtüsünü, içsel Dünya değişimlerini hissediyorsunuz.

Öğretmenlerimizin büyük yardımıyla bizler bu gezegene hedeflerimizle uyum içinde olacağını ve enerjilerimizi birleştireceğini hissettiğimiz bilgiyi sunduk. Bu zamanda bu gezegene belirgin bir esin mesajı -gerçek dalgalarını içeren bir mesaj- verdiğimizi hissediyoruz. Dokunmak, benliğin gizlenmiş ve uyur durumdaki bölümünü öne çıkmaya kandırmak için verilmiş bir mesaj bu. Sizinle bu kitap boyunca paylaşmış olduğumuz bilginin içinizde bilmekte olduğunuz şeyi uyandırmaya yönelik olduğunu hissediyoruz. Size yutturulduğu şekilde gerçekliğinizin yanılsamasının farklı çeşitlemelerini ve bütün bunlardaki rolünüzün ne olduğu ya da olabileceğini anlamaya yönelik bir mesaj bu.

Her birinizi düşünmeye kışkırtan mesajlarla uyardık. Niyetimiz sizi harekete geçirmek, belli bir yerde kalmaktan kurtarmaktı, rahatsızlık yaratmak değil. Siz kendi kendinize rahatsızlık yaratabilirsiniz. Bizse sizi rahat etmeye cesaretlendiriyoruz. İçinizdeki bir dizi bilinç sıradağına tırmanmaya da yüreklendiriyoruz sizi; rahatlığın yeni yerlerine gitmeye, ebedi gençlik, ebedi canlılık ve yaratıcılığın sürekli ifadesinin vadilerini bulmaya. Orada bilince yeni bakışlar ve gelecekte gelen galaktik bir ışık dalgası bulacaksınız.

Niyetimiz, bu son mesajı asal bir sayı olan yirmi ikinci bölümde vermek. Bu sayı, fiziksel gerçekliğin bu çeşitlemesine temel bir öğretinin damgasını basmak ve sunmakla ilintilidir. Bu mesaj bir şifre içerir ve sözcüklerin bir araya getirilişinde değildir; bu kitabın yöntemi ve ortaya konuluşunun ardından bilgi katmanları gizlidir. Sizi her zaman bu son adanışa, kendinizi kendinizin ilhamı olmaya adamaya yöneltirken fikirler sunuluyor, çatışmalar oluşuyor, çözümler öneriliyor ve esin bunların arasından kendi yolunu buluyor.

Sahne arkasından etkilediğimiz bu düzenlemeden yararlanacağınızı hissediyoruz. Bu kitabın temsil ettiği, bir anlayış sürecidir. Kaos ve karmaşa varmış, her şey karışıyormuş gibi görünen yerde bu karmaşa kendi düzenini yarattı. Düzen, yirmi iki damgasının altındaki bu son teslimatta özetleniyor.

Bu son mesajda hepinizin ruhu ve yüreğine sesleniyoruz. Sizden çağrıyı duymanızı, tanımanızı ve Işık Ailesi üyesi olarak bir adım atmanızı istiyoruz. Gezegende yürüdüğünüz bütün zamanda ışığı yaşama ve karşılaştığınız herkesle paylaşma cesaretiniz olsun. Vaaz vermeniz ya da ışığı pazarlamanız anlamına gelmiyor bu. Siz olduğunu bildiğiniz ışığı yaşamanız, varlığınızın yalınlığı içinde varoluşunuzu hedefini keşfetmeniz, onunla birlikte gelişmeniz ve en derin geçiş dönemini yaşayan Dünya Gezegeni olan bu yeri yeniden tohumlamanız anlamına geliyor.

Bu daha yüksek anlayış düzlemine geçiş süreci -boyutların birleşimi ve yeni bir alanın yaratılışı- herkesin daha geniş bir ölüm anlayışına ulaşmasına yol açacak. Işığınıza gerek duyulacak. Işığınız bilginizi yansıtır. Kitabın, size söz ettiğimiz ve içinizde olan her şeyi bildiğinizi bu son sayfalarda anımsatma yolları vardır, bunu farkına varamadığınız tasarım ve şifreler aracılığıyla gerçekleştirir. İçine sizin bildiğiniz şekliyle dünyanın ölümünü alan bu değişim ve geçiş zamanlarında sizin için fiziksel aracın keşifleri ve işleyiş mucizelerini paylaşma zamanı gelmiştir. Ölümün olduğu yerde her zaman yeniden doğuş vardır; bir şey ölür, yeni birşey doğar.

Gezegen bu büyük değişim günlerine yaklaştıkça her biriniz ışık sütunları olmaya çağrılacaksınız. Zamanı geldiğinde, insanlar eski yollar artık çözüm sunmadığı, uymadığı ve uygulanamadığı için umutsuzluğa kapıldığında yol göstereceksiniz. Bu kitapta size ışığın gezegendeki kaosun büyük bir bölümünü oluşturduğunu ima ettik ya da böyle bir izlenim verdik. Onun için bu zamanlarda elinizdeki armağana ihtiyaç duyulacak. Koşup saklanamazsınız çünkü topluluklar arasında mekik dokuyarak alternatif oluş biçimleri getirmenize gerek var. Düşüncelerinizle gerçekliği yaratma inancınızı paylaşmanıza ve başkalarına yeni uygarlık ve işbirliği ideallerinin iyileştirilip yaratılmasında bunun nasıl çalıştığını göstermenize ihtiyaç duyuluyor.

Günler ilerledikçe hayata geçen eski kehanetleri ortaya serecekler. Bu eski kehanetler gezegene en büyük derslerini verirken çok daha renkli olacaklar ve kendi yorumlarını yaratacaklar.

Evrimleştikçe bildiklerinizi ileri taşır, paylaşır ve yaşarsınız. Daha büyük bir ışık kabı ya da ışığın daha büyük bir ifadesi haline gelirsiniz. Bu süreçle gelecek birkaç yıl içinde bilginizle ışık hızının ötesine fırlatıldığınızı göreceksiniz. Size gelecek beceri ve yeteneklerle bilgi aslında sadece sizin içinizde.

Işık beden, türün dönüşümünü bütünüyle içine alan bedendir. Bir televizyonun kanalları arasında gidip gelir gibi bilincin niyet yoluyla bir açıdan diğerine geçişi ile ışık beden gerçekliklerle hokkabazın topları gibi oynayacak durumda olacaktır. Işık beden, bütün şifreli bilgiyi alacak, istediği gibi yorumlayabilecektir. Boyut içi ve boyutlar arası iletişim kuracaktır.

Anımsayın, madde sadece set çekilmiş ışıktır. Işık bedeninizi oluşturdukça moleküler yapının yeniden düzenlenmesini -manevi anlayışınızın gündelik yaşamınızla daha büyük bir uyum içinde olacağı şekilde maddeciliğin belli bir yönüne fazla asılmamayı- sağlarsınız. Işık bedenin oluşturulması daha az ketlenmiş maddenin ortaya çıkmasını ve kendini ifade ve kaynağını arayışta daha özgür hale gelen ışığın sizin kimliğiniz haline gelmesini sağlar. Böylece artık o kadar katı olmazsınız.

Titreşiminizi yükselttikçe ışık bedeniniz haline gelirsiniz. Bedeninizdeki değişimi tam anlamıyla göreceksiniz. Bedeniniz daha canlı, daha genç, kendi varlığıyla daha çok beslenir ve açıkça büyük ölçüde bilgi işlemcisi olacak. Işık bedenin oluşumu olağanüstü bir varlığına dönüşmeyi içerir.

Gençleştirme yoluyla hücre bedenin ömrünün uzatılması ve hücresel yaşamın uzatılması yeniden moda oluyor. Bu, ışık bedenin -o kadar yoğun olmayan, kendine yönelik yıkıcılığı bulunmayan, kendi gücünü üreten ve kendisini enerjiyle dolduran bir beden- oluşumunun bir parçasıdır. Hepinizin ulaşmaya çalıştığı şeydir. Mantıklı zihniniz böyle bir şeyin olası olup olmadığı konusunda tasalanmayacak olsa -toplum size bunun mümkün olduğunu söylemiyor- ışık bedeniniz olmak, onu hissetmek isterdiniz.

Topluma kulak vermeyi bir yana bırakmak zorunda olduğunuzu size ne kadar söylesek azdır. Bu başaracağınız en güç iş, duvarda açacağınız en büyük çatlak olacaktır. Toplumsal ve ruhsal benlikleriniz var, kutsal olanın hangisi olduğuna karar vermek zorundasınız. Sizin otorite kaynağınız hangisi? Bırakın sezgisel benliğiniz olsun söz hakkını tanıdığınız. Sezgisel benliğinizin deneyiminizin bayraktarı olmasına izin verin, sizin deneyiminiz, başka kimsenin değer biçmeyeceği deneyimdir. Deneyiminiz, anımsamasanız da bildiğiniz görevinizden kaynaklanıyor.

Bütün bildiklerinize ego yanınızla her an anlamaksızın tanrısal bir düzen ve amaç olduğu tavrıyla yaklaşırsanız gerçeklikler arasında hızla yol alırsınız. Galaktik ışık dalgası gelgitini yaşamanın çeşitli yolları olacaktır. Kesinlikle herkesi, sunduğu en büyük fırsatın abartılı bir yorumuna fırlatacaktır. Elbette bu da her bireyin kendi seçimidir.

Son sözlerimiz, kimliğinizin parçası olan ve sizi bu kitabı okumaya, benliğinizin geçitleri boyunca altın sarmallarda yankılanan sessiz fısıltıları izlemeye iten ışık kaynağını algılayan hepinize teşekkürlerimizi içeriyor. Sizi onurlandırıyoruz, varlığınızı tanıyoruz ve size yardım etmek için buradayız. Işık Ailesi olarak hepimiz evrimleşme seçeneği ve özgürlüğünü gezegene geri getirmek için buradayız -Yaşayan Kitaplığın parçası, yeni bir yıldız, pek çok duyarlı dünyanın ufkunda yeni bir ışık olarak parlayacağı bu yere getirmek için.

Gelecekte durup geçmişinizin şimdiki zamanımızla kesişmesini ve bütün varoluşu varlığın yen, en yüksek düzlemine fırlatmasını bekliyoruz. Bu süreçte yanımızda olmanız bizim için büyük bir zevktir.