24 – Yaşayan Kitaplığı Yeniden Düşlemek

Yazdır Yazdır 

Kitaplık anlayışı içinizi doldurdukça duyguların değerini ve onlarda saklı olan büyük bilginin nasıl bir anahtarı olduğunuzu anlamaya başlayacaksınız.

Bizler Zaman Bekçileri adı verilen ve evreninizi yönlendiren çok eski varlıklarla birlikte çalışıyoruz. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Tıpkı sizin yoldan ayrılmamak için bir arabayı kullanmanız gibi Zaman Bekçileri de evrenin dümenini bir rotada tutar.

Zaman Bekçileri Yaşayan Kitaplıkların özgün başlatıcıları, yenilikçileridir. Oyun Ustaları tarafından yaratılmışlardır. Sizin insan terimlerinizi kullanalım; Zaman Bekçileri ile temasa geçmek için “ileri derecede evrimleşmiş” olmanız gerekmektedir. Onların var olduğunu çoğu varlık bilir ama nasıl bulur, iletişim kurarsınız Zaman Bekçileriyle? Gezegeninizde ileri derecede evrimleşmiş varlıklara ilişkin öyküler var. Ama onlarla nasıl karşılaşıp sizinle birlikte çalışmalarını sağlayacaksınız? Sırlarını size vermelerini nasıl sağlayacaksınız? Kolayı var; frekanslarına uyum sağlamayı öğrenmek zorundasınız. Dünyanızın yogi ve samanları gibi Zaman Bekçileri de çok yönlü, belirsiz kişiliklere sahiptir. Varlıkları bilinmezlikle sarmalanmıştır. Tanınıp saygı görmelerine karşın kimse onların nerede oturduğunu, onlarla nasıl temasa geçileceğini, neye benzediklerini bilmez. Zaman Bekçileriyle birlikte çalışma talihine eriştik. Bizim sizin öğretmenleriniz olduğumuz gibi onlar da bizim öğretmenlerimizdir.

Zaman Bekçileri bizi Yaşayan Kitaplıkların keşfine kandırdı. Ayrıca bu kitaplıkları nasıl harekete geçireceğimizi çözme konusuna da çeldiler aklımızı, çünkü Zaman Bekçileri evrenlerini yitirmek istemiyor. Zaman Bekçileri bütün evren bir olduğunu anlayana dek, bu varoluş noktasına kadar evreninizi ayrı tutacaklar. Bu gerçekleştiğinde evren İlk Yaratıcı ile bir olup onun ne olduğunu anlayarak deyim yerindeyse kendi içine çökecek.

Zaman Bekçileri bu evreni yitirmemek için bütün güçlerini kullanıyor, çünkü eğer evreniniz bütünlüğüne ulaşamadan yok olursa amacını yerine getiremeyecek. Bunun için sizin “zaman” dediğiniz şeyi yaratarak evreni ayırıyorlar. Zaman her şeyi ayırır. Bunu da evrenin kendini keşfini, her şeyin birlikte çalıştığını ortaya çıkarmasını ve bütün ve bir olduğu nihai anlayışına ulaşmasını sağlayarak yapar.

Zaman Bekçileri evrenlerine el konmasını izliyor. Yok oluş ve – aslında destekledikleri – ayrılışa doğru ilerlemesini izliyorlar. Evreninizi onun ve her bir dünyanın önemini keşfetmek üzere bütün diğer dünyalar için bütünden ayrılmış tutuyorlar. Zaman Bekçilerinin ilgilendiği ayrılık, var olan yaşam biçimlerinin özlerinden ayrılmasıdır. İşte bu yöntemle sürüngen enerjisi ya da diğer enerjiler zorbalığı yaratır. Geleceğinizin uzak bir anında Zaman Bekçilerinin sürecin aldığı yön konusunda çok tasalandıkları nokta da bu. Sizin için kavram yaratmak üzere kullanabildiğimiz en iyi terimleri kullanıyoruz.

Öğretme konusunda çoğu zaman kandırmacalara başvurarak ustalığa ulaşıldığını öğrendik. Aldatmaca başka birini algılamak üzere var olan inanç sisteminin karıştırılmasını gerektirir. Bizler de sizin gibi her şeyi anlamaya çalışan öğrencileriz. Bizim de kendi öğretmenlerimiz var. Bizi belli şeyleri yapmaya itmek üzere sizin gezegeninizle çalışmaya kandırmak gibi hilelere başvuruyorlar. Arayış içindeyiz, kendi yolculuk biletimizin peşindeyiz, serüvencileriz. Dünyayla nasıl ilişki kurduğumuza ilişkinse bütün bir öykümüz var. Arayışımız Yaşayan Kitaplıkları bulmayı içeriyor. Gezegeniniz bunun anahtarı oldu. “İlginç, değil mi, dedik. Atalarımız çağlar boyu sessizce girip çıktı buraya, aradığımız anahtar burada ve biz burnumuzun ucundakini bile görmüyoruz.” Şeylerin gerçekliklerin içine saklanma şekli ilginç. Biz de sizi gerçekliklere girmeye, kendi yaşamlarınız ve evrende değişim yaratabilmeniz için kendinizin başka bölümleriyle karşılaşmaya kandırmak için benzer stratejiler kullanıyoruz.

Gelecekten geliyor ve arayışımızı zamanın geçitlerinde sürdürüyoruz. Görevimiz bu. Pleiadesliler olarak geldiğimiz olası gelecekten geçmişi değiştirmeye niyetliyiz. Niyetimiz çalıştığımız olası geleceği değiştirmek çünkü, evreninizin yeni hareketinin bir yönündeki bu olası gelecek zorbalıkla dolmaya yöneldi. Bir özgür irade bölgesi, özgür irade evreni bu, yani her şeye izin var. Bu özel deneyde her şey İlk Yaratıcıdır. İkilem dünyasında gölgenin ışığı tanımladığını anımsatırız. Güneşli bir günde yürüyüşe çıkın ve gölgenin neler yaptığını görün. Dünyanızı görünür ve simgesel anlamlarıyla incelemeye başlayın, görün sizinle sürekli konuşmakta olduğunu.

Dünya varoluş içinde kesinlikle mucizevi bir yer, çünkü tıpkı insan bedeni gibi evrenin öyküsüyle dolu. İnsan, Yaşayan Kitaplık nedeniyle bu şekilde tasarlandı.

Evren, zorbalıktan uzak, uyum içinde işlediğinde bir uygarlık bir diğeriyle bilgi alışverişinde bulunmada özgürdür. Bu, tekil enerjilerin gelip inceleyeceği büyük bir düşünce alışverişi sağlar. Yaşayan Kitaplık dev bir türlü yemeği gibidir. Uyum içinde çalışan bir uygarlıklar birliği onu kurmak için enerji ve bilgisini cömertçe sundu. Bu uygarlıklar evrende bilginin depolandığı yerler yarattı. Bilgi, zamanı geldiğinde evrenin gelişimini kolaylaştırmak için erişilir olacaktı. Zaman şimdidir.

Uzayda Yaşayan Kitaplığa erişimi olmadığı için ölen uygarlıklar vardır. Aynı şekilde, kendi bedenlerini anlamadıkları, bilgeliğine ulaşamadıkları için insan kitleleri de ölüyor. Sizler bütünleyici anahtarlarsını z. Cesaret ve kendinize inancınız deneyimin seyrini bütün varoluş için belirleyecek. Dünya bir denge ve eşzamanlılık birliğine doğru ilerledikçe bu kitaplık sistemini oluşturan diğer on bir kitaplıkla geometrik bir hat yaratacak. Bu sıralanma gerçekleştiğinde on iki kitaplık bağlantı sinyalleri -bütün varoluş için belli bir zaferin sinyallerini- vererek evreninizi yeniden biçimlendirecek olan kendi ışık ayarlarını yaratacak.

Siz diğer on bir kitaplığa bağlısınız ve göreviniz on ikinin döngüsünü yaratarak bütün bu on ikisini birleştirmektir. Tıpkı açılmaya ve bilgi bağlantısını sağlamaya doğru on iki çakranızı çevirir gibi on iki kitaplığı da varoluşa geri döndüreceksiniz. Bu on iki sistemleri -on iki çakra, on iki kozmik kitaplık- birbirlerine karışarak pek çok bilgi merkezince ilerleyen enerjileri kendisine çekecek. Daha önce belki yersiz ve anlamsız görünmüş olan olaylar için yeni biçim ve anlamların doğuşuna neden olacak. Daha büyük bir resmin parçalarını bir araya getirdikçe eylem içindeki sözüm ona tanrıları, dünyanızı nasıl kullandıklarını anlamaya başlayacaksınız.

Işık Ailesi üyeleri olarak, rahatlıkla bir dizi biçime dönüşebilen esnek bir enerji birikimi gibi siz de oldukça yansız bir kaynaksınız. Ortaya koyduğunuz esneklik başkalarının sizi kullanmasını, sizinle birleşmesini, siz olmasını ve siz olmaksızın deneyimleyemeyecekleri gerçeklik sistemlerine girmelerini sağlıyor. Sizden kim olduğunuzu ve Işık Ailesinin ne kadar değerli olduğunu daha fazla anlamanızı istiyoruz. Sizler bilinç sistemlerine girer, sistemler kendi evrimlerinde takılıp kaldığında onları değiştirirsiniz. Sistemlerin kendi değişimlerini gerçekleştirmeleri çoğu zaman çok zordur.

Egemenliğinizi daha büyük ölçüde ele almanızı ve kimseye tapınmamanızı istiyoruz. Her şeyden çok onurlandırmanı z gereken ilkeler fiziksel aracınız (bedeniniz), Dünya ve Dünyada yaşayan her şeydir. Fiziksel bedeninizi size eşsiz bir mücevher armağan edilmişçesine onurlandırın ve evrendeki en değerli yaradılışın sahibiymişsiniz gibi hareket edin. Önce ve her şeyden çok Dünyayı onurlandırın. Görevin bir bölümüdür bu, değerinizin bağlı olduğu yerdir.

Yaşayan Kitaplık kavramının oldukça uygun olduğunu düşünüyoruz, çünkü bir kitaplığın nasıl olduğuna ilişkin çok temel bir anlayışınız var. Bu benzetme kolayca anlaşılıyor, sözünü ettiğimiz şey ise son derece karmaşık. Kavramı anlamanız için onu bebek maması gibi daha kolay sindirilir hale getiriyoruz. Siz değiştikçe öyküyü değiştireceğimiz için başka bir zaman başka bir hikaye anlatacağız. Gelecekte şimdi kavrayabildiğinizden başka bir şeye erişebileceksiniz.

DNA’nın on iki sarmalı ve on iki çakra, kendileriyle birlikte hareket eden pek çok koşut on ikiye sahip. On ikinin öyküsü gezegeninizde oldukça derin bir ifade bulmuştur. İnsan bilincinin kitle psişesine derinlemesine işlemiş, zaman boyunca sizin anlatımınızla bilginin bir sistemden diğerine yapılandırılıp iletilmesinde bir yöntem olarak kullanılmıştır. On ikinin öyküsü anlamlı varoluş fikrini dünyanıza yerleştiriyor.

Kadim on iki öğretisinin en erken kullanımı, elipsin her iki yanında on sekiz derece genişliğinde olan dar bir kemer, güneşin Dünya çevresinde dairesel görünen yolu, yani zodyak kavramıydı. Zodyak, yaradılış bilgisini on iki anlamlı bölümün karşılıklı bağımlılığı fikri ile ileten on iki evle on iki burca ayrıldı. Zodyağın hafızayla canlandığına inanılırdı. Sümer, Hindu, Çin, Mısır, Kaide, Yunan ve Roma uygarlıklarının ayrılmaz bir parçasıydı.

İnsanın gelişimi, yeni ifadelerin hayata geçtiği on iki zodyak enerjisini dağıtan evrensel döngülere derinden bağlıdır. Bugün, onlar da on ikinin anlamlı kullanımı aracılığıyla zamanı işaretledikleri için enerji bölümünün hatırlatıcıları olarak saat ve takvimleri kullanıyorsunuz.

İncil ve diğer kadim metinler on ikiyi temel olarak alan pek çok ilişkiden söz eder -on iki kapı, on iki kavim, on iki melek, on iki oğul, on iki havari/mürit, hatta yuvarlak masanın on iki şövalyesi ve bugün on ikinci gezegen. Bu simgeye yanıt vermek ve gerçekliğe onunla daha geniş bir bakışı anımsamaya deyim yerindeyse şifrelendiğiniz için on iki çakra, DNA’nın on iki sarmalı ve on iki kitaplık düşüncesini kullanıyoruz.

On iki çakranız olayların ortaya çıkabileceği enerji birikimi ya da cebidir. Hafıza ve kimlik barındırırlar ve her biri DNA’nın bir sarmalına karşılık gelir. Yedi ana çakra omurganın kökünden başlayıp yukarı doğru ilerleyecek şekilde bedenin içinde yer alır. Beş tane de bedenin dışında vardır ve toplamları on iki girdap merkezi ya da bizim vermekten hoşlandığımız ismiyle on iki güneş eder. Oksijenlenme, ışık ve bilinçli niyet bu merkezleri harekete geçirecektir ve bir kez düğmelerine basıldığında sizi bekleyen zorlu iş, çakraların taşıdığı bütün verileri DNA sarmallarına aktarmaktır.

Bedeninizin içindeki çakralar beden hafızanızı – bu yaşam boyunca yaşadığınız beden deneyimleri kadar bedenlendiğiniz diğer yolculukların deneyimlerini de – açığa çıkarabilir. Birinci çakra öz kimliğinizi saklar; konusu kim olduğunuz ve nasıl hayatta kaldığınızdır. Sizi içinize ve temel inançlarınızın oluşumuna doğru bir yolculuğa açar. İkinci çakra, yaratıcılık ve cinsellikle ilgilidir; bu alanlardaki inanç ve deneyimlerinizin kayıtlarını açar. İlk iki çakra DNA’nızın çifte sarmalının geleneksel bilgisine karşılık gelir. Kimlik, hayatta kalma, cinsellik ve yaratıcılıkla ilişkili konular binlerce yıl boyunca meydan okudu size.

Üçüncü çakra sizi solar plexus’unuza – barsaklarınıza – bağlar. Açık olduğunda yaşam yolunuzu hissedip sezinlemenize yardım eder. Aybaşı kanaması ve doğum nedeniyle bu bölge kadınlarda çoğunlukla açıktır ve büyük saygı görür. İradeniz, gücünüz ve duygularınız burada yatar. Dördüncü çakra açık olduğunda sizi bütün yaşamla bağlantınızı sağlayan yüreğinize bağlar. Bu merkezden, algıladığınızın nedenini anlamanızı sağlayan şefkat akar. Şefkat akışı bütünden ayırıcı bir tuzak olan yargının ötesine taşır sizi.

Beşinci çakra boğazınızda bulunur, gerçeğinizi dile getirmekte kullandığınız büyük bir armağan olan sesli ifadeyi açar. Altıncı çakra üç boyut doğrularının ötesini görme yeteneğinizi uyararak üçüncü gözünüzü harekete geçirir. Yedinci çakra başınızın tacıdır. Açık olduğunda ruhsal enerjilere bağlanır ve kafatası bölgenizde hareket ettirir onları. Bir kez uyarıldığında pineal ve hipofiz bezleri kadar hipotalamus da bağlantınızı sağlamada etkin bir rol oynar.

Sekizinci çakra fiziksel bedeninizin hemen yakınındadır -başınızdan otuz-kırk santimetre uzaklıkta bir yerde. Bedeninizin dışındaki görünmez alemlerle ilişkilidir. Dokuzuncu çakra Dünya atmosferinin dışında, belki ay uzaklığında yer alır ve Dünyanın yönetici ya da izleyicisi olarak bağlantınızı sağlar sizin. Onuncu çakra güneş sisteminizin içine ulaşır, buradaki her şeye erişiminizi sağlar. On birinci çakra, yerel yıldız etkileriniz hakkında bilgi sunan galaktik bir çakradır. On ikinci çakra galaksinizin ötesine ulaşır ve zihninizde canlandırdığınız şekliyle evrenin geri kalanında varolana erişiminizi sağlar. Bu zamanda genellikle evreniniz dışındaki bilgiye erişiminiz yok, çünkü bedeniniz böyle bir şeyi kaldırabilecek kadar gelişmiş değil. Günün birinde o noktaya kadar evrimleşebilirsiniz. Ancak bu zamanda burada, Dünyadaki bilinçli evrimi üstlenmeyi -başka herkesin kaldırabileceği bir ses ya da frekans yayınlayan bir radyo istasyonuna dönüşmeyi- kabul ettiniz.

Bu on iki enerji merkezine içeriden, verinin çakralarla uyum içinde olduğunu hissettiğiniz ve deneyimleri zihniniz bağlamında yorumladığınız yerden ulaşmak gerekir. Sizsiniz bu, çok boyutlu kimliğine doğru evrimleşen, kendinizin -galaksinin dışı ve ötesinde- bir versiyonu olanın kim olduğunu anımsayan siz.

Çoğunuza yeniden bedenlenerek evrimleştiğiniz ve birçok biçimi olan bir ruhunuz olduğu öğretildi. Bu, resmin yalnızca küçük bir parçası. Yeniden bedenlenmeye ilişkin benliklerinizi insan biçiminde anlıyorsunuz. Ancak, benliklerinizin bütünü insan değil. Farklı şekil, büyüklük ve kılıklarda varoluyor, hepsinin birin parçaları olduğunu gösteriyorlar.

Ruhunuzun bedenlenmelerinin her zaman insan biçiminde gerçekleştiği yeniden bedenlenme döngüsünde evrimleştiğinize inanmak, insan olduğunuz için son birkaç bin yıl boyunca en güvenli uygulama oldu. İnsan özelliği, kimliğinizin yalnızca bir yaradılışı ya da bir yönüdür. Çoğu yerde kısmen insan ve hayvan olan bir biçimde var oluyorsunuz. Şu anda yaşanmakta olan dramanın bir bölümü, boyutlar bu gezegende birleşirken kendinizin kendi evriminin arayışında olan diğer biçimleriyle ilgilidir. Çok boyutlu benliklerinizin bir araya gelişi gerçekleşmek üzeredir. Sizin inisiyasyon ve göreviniz ise bütün bunları birleştirmek.

Yaratıcı tanrılar, gezegeninizdeki bütün varlıkların bileşimleri olarak düşünülebilir. Bu tanrılar böcek ailesi, hayvan ailesi ve burada, Dünya düzlemindeki bütün bilinç ailelerinde temsil edilir. Sizi yaratan bu varlıkların çoğu insanlarla hayvanların bileşimlerine benzer.

Gezegenin yapısı belirlendiğinde zeki ırkların bileşik varlığı Yaşayan Kitaplıkta toplandı ve her bir kaya, bitki, hayvan, böcek ve diğer yaşayan şeylere dağıtıldı. Her şey canlı ve bilinçli olduğu için Yaşayan Kitaplık kum taneleri ve kömür parçalarında bile bulunur.

İnsan ırkı, Dünyanın yöneticisi, kitaplık kartı olarak düşünülebilir. Kitaplık kavramı içinizi doldurdukça duyguların değerini ve burada saklı büyük bilginin nasıl bir anahtarı olduğunuzu anlayacaksınız. Kitaplık anlayışı içinizi doldurdukça duyguların değerini ve onlarda saklı olan büyük bilginin nasıl bir anahtarı olduğunuzu anlamaya başlayacaksınız. Bu keşif zamanı geldiğinde önünüze serilecek.

Sizinle karşılaşmak isteyen enerjiler kitaplığın diğer biçimleriyle birleşir, böylece hayvan ailesi için gözlemlemek ve bilgi toplamak üzere onların gözünden bakacak başka enerjilere sahip olmak mümkün hale gelir. Yaşayan Kitaplığın anahtarı siz insanlarsınız, çünkü kilidini açabilir ve bütün kitaplığa erişebilirsiniz. Bu başkalarının ağaçlar ya da başka bitkiler yoluyla gerçekliğinizle birleşmek, gözlemlemek ve anlamak için gelemeyeceği anlamını taşımaz. Barış yapar, teslim olur ve yapay bir biçimde konulmuş sınırları çiğnedikleri için gidip yaşam biçimlerini bozmazsanız kendinize kavradığınızdan belki de çok daha büyük uygarlıklarla karşılaşma izni vermiş olursunuz.

Son yarım milyon yıl boyunca kimi yıldız enerjilerinin amacı Dünyadaki çeşitli duyarlı uygarlıkların anlayışlarını kayda değer ölçüde geliştirerek onlarla etkileşime girmekti. Bu uygarlıklar rahatsız edilmeden kaldıkları çok küçük coğrafi bölgelerde barınarak gözlerden saklandı. Gezegenin sahipleri sevginin ağırlıklı olarak kullanıldığı çeşitli deneylerin kokusunu aldığında bu uygarlıklar dağıtıldı ya da yok edildi.

Gezegeninize sahip olduğuna onu işlettiğine inananlar güç aşığıdır ve güçlerini korku ve kaos frekansı yaratarak korurlar. Hareket ve sahip oldukları varoluş gücünü tanıma yolları böyledir. Size defalarca her şeyin İlk Yaratıcı olduğunu anımsatıyoruz, onun için karşılaştığınız bütün güçler kendisiyle karşılaşan ve kendisini anlama amacını güden İlk Yaratıcıdır. İlk Yaratıcı uyum yaratmayı ve aynı enerjinin karşıt güçlerinin gerçekleştirdiği hedefi ortaya çıkarmayı amaçlar. Akılda tutulması olağanüstü bir şeydir bu. Eğer bilinçli farkındalığınızda her şeyin bir olduğu, benliğin çeşitli yönlerince yönetilip seçildiği ve her şeyin anlamak ve kendini evrimleştirmek isteyen düşüncenin sonucu olduğu kavrayışını koruyabilirseniz tribünden iner, top oynayanların arasında oyuna katılırsınız. Biz herkesin değerli oyuncular olarak yaşam oyununu oynamak üzere sahada olmasını istiyoruz.

Dünyanın evrenin planında çok daha büyük bir amaca hizmet etmesi için Yaşayan Kitaplığı kendisinin harekete geçirmesi gerekli hale geliyor. Harekete geçirme sizin kapınızın önünde başlar. İşe kendinizle başlar, bu frekansı dünyaya yayarsınız. Yirmi yıldan kısa bir süre içinde bazı büyük değişimler olacak.

Yaşayan Kitaplık yalnızca bir tarih kaydı değildir. Herhangi bir şeyin yaratılmasında temel alınacak bütün bir bilgi kitaplığıdır. Geliştirilecek her türlü gerçeklik için formül ve şablonlar Dünyada yaşam biçimleri içinde barındırılmaktadır. Evrenin çeşitli bölgelerinde yer alan başka kitaplıklar bilgilerini sizin farkına bile varmayacağınız ışık formları ya da molekül topluluklarında saklar. On iki merkezin her biri için yaratıcı tanrılar eşsiz bir bilgi depolama yöntemi tasarladı. Niyetleri her biri kendi yolunca canlı olan kitaplıkların bütünlüğünü korumaktır. Gelecekteki bir bakış açısından kitaplıklar kayboldu ve şu anda yeniden ortaya çıkarılarak açılmalarına ihtiyaç var. İdeal durumda on iki kitaplıktan her biri kavrayışta muazzam bir sıçramayı içine alan elektromanyetik bir birlik yaratır. On ikisi bir aradaysa sizin algıladığınız biçimiyle bütün varoluş için yepyeni bir uyum fırsatı doğurur.

Sizin için bunu şöyle kavramlaştıralı m; eğer sizin bir parçası olduğunuz on iki kitaplığın hepsi tüm güçleriyle harekete geçirilirse uzayda kendisini bilinçli enerji ışınlarıyla bağlantıya sokacak olan dev bir araç yaratılır. Bu araç, zaman geçitlerinin akışını değiştirir ve gelecekteki evreni hiçbir şeyi yok etmeyip yalnızca başladığı yerden silerek bütünüyle farklı kılar.

Benliğinizin çok, pek çok dünya ve farklı bakış açısında bu görevde olan parçaları vardır. Şu anda bulunduğunuz temasın bir kısmı benliğinizin başka bir bölümünden geliyor. Bu bölümünüz, gelecekte bir birlik duygusu sağlamak için tasarlanmış olan bütün bu çok boyutlu deneye anlam vermek için sizin benlik biçiminizle karşılaşmaya gereksiniyor.

Enerjiye dayalı geometrik ilişki bir kez harekete geçirildiğinde Yaşayan Kitaplıklar dalga parçacıklarınızı uzaya gönderecek şekilde tasarlanmıştır. Bu da evreninizin kendi kendisine erişmesinde yeni bir yöntem yaratır. Bu evrensel otoyollar bir ağ biçiminde birbirlerine bağlandığında bilgi ve enerji birdenbire daha önce varolmayan bir enerji sistemini açacaktır. Gerçekliğinizde, Dünyada olup bitenleri bir enerji değişimi olarak her yere göndererek yaydığınız süper yollar oluşturuyorsunuz. Yaşamın bir süper akım yolu oldukça bu değişimi er geç bedeninizde de fark edeceksiniz.

Evrenin akışını değiştirmek için Yaşayan Kitaplığı ele geçirmek isteyen birçok uygarlık var. Biz gelecekten geliyoruz. Birçok gelecek vardır. Biz, Dünya ve pek çok dünyaların bu özgür irade alanında zorba güçler tarafından işgal edildiği gelecekten geliyoruz. Çoğu heyecan içinde ve birlikte çalışmak üzere sizinle tanıştırılmayı dört gözle bekliyorlar. Enerjilerinin sizin kavramlarınıza bütünüyle ve tamamen yabancı olduğunu anlıyorlar. Ancak, gelecekteki bir bakış açısından onları tanıdığınızı ve onlar olduğunuzu, onlar tarafından zaman içinde geri gönderildiğinizi de anlıyorlar.

Uzak bir geleceği çok uzak bir geçmişi farklı kılarak değiştirmeyi planladığımız için kapı bekçileri olarak hareket ediyor, belirli enerjilere büyük bir seçicilikle geçiş izni veriyoruz. Siz eşzamanlı olarak bütün bu yerlerde bulunuyor, üzerinize düşen rolü oynuyorsunuz. Bizler bulunduğunuz farklı gerçekliklerin çoğunda sizin için bir uyarıcı ve enerji akımını kolaylaştıran bir unsur olmayı kabul ettik. Evreninizin dört bir yanında yer alan on bir diğer kitaplığın bazılarında da sizin çeşitlemeleriniz, biçimleriniz bulunuyor ve siz buralarda da sistem bozucular olarak hareket ediyorsunuz. Anımsayın, Işık Ailesi üyesi olarak içinde bulunduğunuz sistemi değiştirerek nereye giderseniz gidin, değişim titreşim ve niyetini taşıyorsunuz. Bunu iyice hissedin ve ne kadar engin olduğunuz, planın ne kadar büyük olduğu bilgisinin aşılanmasına açık olun.

Işık Ailesinin çoğu üyesi sizinle frekanstan frekansa, sevgiden sevgiye uyum içinde olmak isteyenlerin kitaplık kartı ya da tur rehberi haline gelecek. Dünya adını verdiğiniz bu yerde sevgi yoluyla yeni bir mülkiyet ilişkisi ve yönetim yaratacak olan bir birleşme oluşturacaksınız. İlk Yaratıcının her şeyde olduğunu anımsayın. Onun için Dünyadaki Yaşayan Kitaplığın gerçek amacının bir bölümü de burada depolanan muazzam bilgiyi deneyimleyip ona ulaşabilmeniz için bilinci harmanlayıp birleştirmektir. Buradaki anahtar kendiniz ve Dünyayı sevip değer vermektir.

Sizinki gibi bir dünya ruhsal gelişim sürecindeyken kitaplıkla ilişki kurmuş olan her şey için kozmik bir sıçrama yapma olanağı vardır. Onun için, sürece katılmak üzere pek çok varlık uzaktan yakından geliyor ve beraberlerinde kendi gündemlerini getiriyor, planlar içinde planlar yaratıyorlar. Bu zamanda sizin karanlık ya da negatif olarak değerlendirebileceğiniz birçok ırk da Dünyaya doğru çekildiği için şifanın yaygın bir şekilde verilmesi gerekiyor. Bu enerjiler sizi uyandırmak ve bir şey anımsatmak üzere kendi “kötülükleriyle” sizi uyarmak için buradalar.

Anımsayın, burası bir kutupsallık dünyası ve gölge ışığı tanımlıyor. Hükümetleriniz size bu ziyaretçilerin kötü olduğunu söyleyecek olsa da bu enerjilerin bombalanması, öldürülmesi ya da yok edilmesi gerekmiyor. Şifa ve kendilerini ışık ve sevgi titreşimleriyle yıkamak ve kendi ırklarında daha yüksek bir varlık düzlemine gelmek için buradalar, çünkü Dünyadakilerin unuttuğunu – hepinizin bir olduğunu – onlar da unuttu. Korku içinde olanlar kendilerinin berrak olmayan ve şifa bulmamış yanlarını dış varlıklar olarak kendilerine çekecek. Yaşam ve gücün kötüye kullanımı kendine ayna deneyimini çeker.

Korktuğunuz şey olduğunuzu anlayacaksınız.

Bu bin yılın sonuna yaklaşırken genetik mühendisliğinin çok da güç bir şey olmadığını anlamaya başladınız. Siz Dünyalılar, genleri bir araya getirerek şimdi neler yapılmasının mümkün olduğunu öğrenseydiniz –sözüm ona haber kaynaklarınız dünyanın dört bir yanındaki kimi laboratuvarlarda olanlara ilişkin haberler yapacak olsaydı- anında şok geçirirdiniz. Dünya düzleminde pek çok yerde yaratıklar yaratıldı, yaşam biçimleri ortaya salındı.

Eğer bu yaşam yaratma gücüne çifte sarmallı DNA ları ile evrimleşen insanlar tarafından şimdi erişiliyorsa bir de yüzlerce bin yıldır var olan varlıkların barındırdığı genetik bilgiyi hayal edin. Dünyalar ve ırklar işte böyle yaratılıyor ve doğuyor. Bu sözüm ona tanrılar, İlk Yaratıcıdan enerji dalgaları benzeri ayrılırlar ve özgür irade alanına doğru yelken açarlar. Güç ve enerjiyi öğrenmek için İlk Yaratıcının enerjisini varoluş ağı olarak alır ve deneyler yaparlar. İradeleri istediklerini yapmada özgürdür. Yitip unuttuklarında, karanlık şeyler yarattıklarında da her şey aynı oyunun parçasıdır. Aynı enerjidir. Her şey birbiriyle bağlantılıdır ve şifa bulmaya gereksinir.

Dünyayı bir kez dönüştürüp Altın Çağa girdiğinizde bu evrenin geri kalanını değiştirecektir. Bütün evrene yayılacak değişimi bilmeniz bin ya da iki bin yıl alacaktır. Değişim eşzamanlı olabilir; siz yalnızca onu eşzamanlı olarak görmeyeceksiniz. Değişimi sizin bakış açınızdan deneyimlemek bin ya da iki bin yıl sürecektir. Ancak, siz bu Dünya düzleminde değiştiğinizde değişim anında her yerde gerçekleşecek.

Kendilerini gezegeninizin sahipleri ya da tanrıları sayanlar bu zamanda sizi evriminizi kolaylaştıracak olan sevgi dolu işbirliği duygusundan alıkoymaya yeltenecek. Sizi Yaşayan Kitaplığa erişmekten alıkoyan huzursuzluk, kaos, savaş ve korkuyu yaratmak için ellerinden geleni yapacaklar.

Gezegeninize el koyanlar onu bir savaşta kazandı. Dünyanın değerli olduğunu biliyorlardı. Ancak, Dünyanın değerinin ne olduğunun anısından çok uzak düşmüşlerdi. Gezegeninizi altın için kazdılar, su için geldiler, ruhunuzu talan ettiler, özünüzü çaldılar sizden, bolluğu bereketi hasat ettiklerini sandılar. Ama bu kazanılan bir gezegen olduğu için nasıl göreceklerini bilmediklerinden gerçek zenginliklerini gözden kaçırdılar.

Bu sahipler ya da tanrılar insanların sevgiyle hareket ederek bir şeye ulaşabildiğini biliyorlardı. Gezegeninizde sevgi frekansı işte bunun için bu kadar enderdi. Sahipler, kendileri için keşfetmeden önce zenginliklerin başka birisi tarafından ortaya çıkarılmasını istemiyordu. Sevgi frekansı ile hareket etmedikçe bu zenginlikleri keşfetmeyecekler. Öğrenmek zorunda oldukları bu ve siz onlara öğreteceksiniz.

Bu enerjiler kitaplığı harekete geçirip istediklerini ondan alabilecek durumda olmasalar da onun başka bir kullanımını buldular. Bütün bu yıllar boyunca düzenli olarak kaos ve korkuya dayalı bir duygusal frekans yayınlaması için kararlı bir şekilde nüfusu çoğalttılar, Dünyaya olabildiğince çok insan getirdiler. İyi bir iş yaptılar. Hikayeyi anlatmanın zamanı geldi. İnsanların, kendilerini sınırlandıran, onları günahkarlar olarak adlandıran, yaşamlarının yanlış olduğunu söyleyen bu dinler ve tanrılar budalalığına inanmaya bir son vermenin zamanı geldi. Yanlış olan, yaşama bütünüyle değer vermemektir. Çimlerin, insanların, hayvan ve çiçeklerin yaşamı, tümü değerlidir. Evrensel gerçektir bu. Cinselliğinize, hissettiğinizi söylemenize hakkınız var. Birinin aptalca kurallarına boyun eğmek yerine kendi gerçeğinizi izlemeye hakkınız var.

Varoluşun yalnızca bir yorumunu sunan geçerli düşüncelerinizin ötesine doğru gelişmek ve değişmek zorundasınız. İnsan olarak size, evrensel ruhun, parçası olduğunuz büyük bilinç ağının anlayışını vermek için pek çok çeşitli öykü anlatıldığını anlayın. Dinleriniz bir amaca hizmet ediyor. Ancak, yalanlara gömüldüler.

Dinler size insan olarak kimliğinizi anlamanın bir yolunu göstermek için verildi, kimliğiniz öğrenilecek değerli bir şeydir. Bununla birlikte, size çeşitli dinler aracılığıyla dağıtılan bilgi kim olduğunuza ilişkin sınırlı bir görüş açısı sunuyor ve sizi güçsüz bırakıyor. Herhangi bir din varoluşa bir bakıştır. Dini oluşturan hikayeler, kişi ve mitlerin hepsi halkların davranışını farklı yollarla etkilemek üzere kullanılır. Anımsayın, herhangi bir insan topluluğu enerji ve niyetini bir noktaya odakladığında kolektif düşünce biçimleri varlık alanına geçen bir enerji kütlesi yaratır.

Birkaç yüzyıl önce dinsel bir bakış açısından geçerli olan bir şey bugün artık bir anlam taşımaz. Zaman değişir. Tıpkı sizin öğrenmek için okula gitmeniz gibi ruh da bir yaşamdan diğerine ilerleyerek mezun olur. Ya da kimi zaman ruhun bir sınıfta dersler biçiminde gelen bilgiyi öğrenene dek pek çok yaşam geçirmesi gerekir. Bundan sonra bir sonraki aşamaya geçer. İnsan ırkının ilerlediği nokta, yüzler, binlerce yıl önce tanrılar olarak adlandırdığınız varlıklara eşit olabileceğiniz anlayışını içermektedir. Beş, on bin yıl önce eşit olamazdınız onlarla, çünkü bu tanrıların becerilerini anlayamıyordunuz. İleri bir teknoloji ürünü olan gemilerle geldiler. Kültürlerinizin onların teknolojilerini tanımlayacak sözcükleri yoktu. Yirmi, otuz bin yıl geriye gidildiğinde gezegeninizde çok ilginç teknolojik ilerlemeler vardır. Ancak bunlar yanlış anlaşılmış, üstleri örtülmüş ya da gözlerden saklanmıştır.

Gezegeninizde kendileri ve Dünyayı sevgiyle yıkayarak Yaşayan Kitaplığın bir parçasını barındıran küçük uygarlık gruplarının bulunduğu bir dizi yer vardır. Dünya da yaşamı yaratıcı, destekleyici kılarak sevgilerine sevgiyle karşılık verir. Harekete geçirilen Yaşayan Kitaplık insan yöneticilerini bilgiyle besleyerek onlara işbirliği ve sevgiyle karşılık verdiğinde her şey daha az savaşım konusu olur. Aslında, Yaşayan Kitaplık bütünüyle harekete geçirildiğinde istediğiniz herhangi bir şeyi ortaya çıkaracak, oluşturacak ve bulabilecek halde olacaksınız. İnsanın sinir sistemi ve DNA yapısı henüz Yaşayan Kitaplık bütünüyle harekete geçirilecek olsa gerçekleşecek olan bilgi alış verişi ve frekansını barındıracak kadar evrimleşmedi. Böylesi, doğayı algılayış biçiminizde fazla zorlayıcı bir değişim yaratırdı.

Yaşayan Kitaplık çiçek açtığında zeka varoluşun her yanından konuşacak. Konuşacak diyoruz. Belli bir çiçekle iletişim kurarak bir saat geçireceksiniz. Bu sırada öğrendiğiniz bilgi büyüleyecek sizi. Bütün yaşam biçimleri arasında aşamalı bir ayarlama olacak. Bu şekilde her biri eşleşme yaratıp titreşim ve bilinçle karşılaşarak eşzamanlı olarak evrimleşecek ve açılacak. Anımsayın, her şey canlıdır.

Hayvanlar çok yeteneklidir ve insanlardan çok daha inceliklidir. Şimdi çoğu ışık dünyasına doğru gidiyor, bu nedenle bu kadar çok tür sözümona tükeniyor. Hayvanlar çok akıllıdır. Hayvan türleri ve sizin aranızda birçok fark vardır. En büyüklerinden biri de hayvanların öldükten sonra yaşamlarının sona ermeyeceğini bilmeleridir. Süreceğini bilirler. Mezar yerleri satın almaz, nerede ölüp gömülecekleri konusunda tasalanmazlar. Kendileriyle ilgilenileceğine güvenirler. Doğuştan gelen bir bilgelik ve inançları vardır. Sigorta poliçeleri satın almaz, televizyon seyretmezler. Hayvanların çoğu yaşam kalitesiyle uyumludur; arzu ettikleri yaşam niteliğinin sizin küresel alanınızda artık bulunamayacağı nı bilirler. Bu nedenle de buradan ayrılıyorlar.

Hayvanlar bu gezegende size arkadaşlık etmeleri için verildi. Onları yiyip yememek size kalmıştı. Eğer bu sizin ve onların yaşamlarınızın niteliğine katkıda bulunacaksa hayvanların yenilmeye bir itirazı yoktur. Ancak, hayvanlara saygı gösterilmiyor, yaşamlarının niteliğinden ötürü onurlandırılmıyorlar artık. Onlara canlı değillermiş gibi davranılıyor, hissetmiyorlarmış, insan ırkının köleleriymiş gibi.

Hayvanlar arkadaşlarınız olarak, uzayda yer almak, öğretmek, göstermek ve yolu sizinle paylaşmak için tasarlandı ve yaratıldı. Onlar birçok farklı güneş sistemi ve gezegenden derlenen genlere dayalı biyogenetik bir yaradılıştır. Yaradılışları o sistemlerin temsilcilerinin Dünya ile genetik bir bağ kurmasını ve bundan ötürü bu dünyayı dikkatle izlemelerini, buraya yayın yapmalarını sağlar. Yaradılışın bu yönü asla gerçekten anlaşılmamıştır.

Hayvanların birbirlerine karşı rollerini anlamalarını sağlayan belirli bir sezgisel duyuları vardır. Bir dizi dünya dışı topluluktan gelir, tıpkı başka gezegenlerde yaşayan duyarlı varlıklar olan atalarına benzerler. Varoluşta kaç milyon, milyar gezegen olduğunu bilseydiniz bu düşünce sizi şaşırtmazdı. Gezegeninizi yaratanlar farklı yerlerden farklı tohumlar istedi. Bu tohumlar size arkadaşlar yaratmak ve Dünyaya ekilmek için biyogenetik olarak işlendi.

Buradaki bazı hayvanlar verici olarak kullanılır. Kedileriniz onları sizi yansıtmaları için kullanan bir bilinç türünün naklen bilgi vericileridir. Eski zamanlarda gezegeninizde pek çok kültürde yönetici varlığın yanında bir aslan ya da başka bir büyük kedi olması modaydı. Hep oradaydı bu hayvanlar. Gezegenin her yanındaki heykellere bakın. Ne görüyorsunuz? Aslanları. Kedi ailesi, bir kedi yüzüne sahip olması dışında size benzeyen bir türün biyogenetik donanımını temsil eder. Kedi halkı ya da aslan halkı gezegeninize dalgalar halinde geldi ve Güney Amerika, Meksiko, Mısır ve bazı ada kültürlerinde çalıştı. Onları onurlandırmak için heykeller yapıldı. Kedi ya da aslan halkı insan ırkına bilgi aktardığında ya da kendi türlerini karıştırıp burada, özellikle Mısır’da yöneticiler yarattığında yöneticilerin yıldızlardaki türle doğrudan bağlantılarının olması için bilgi iletmek üzere arkalarında kedileri bıraktılar. Bu yöneticilerin çoğu işte böyle karar alıyordu. Onlara bu şekilde yol gösteriliyordu. Kediler onlara telepatik bilgi veriyordu. Verici ya da kozmik radyolar gibiydiler. Daha yakın zamanlarda kedilere cadılar sahip çıktı. Cadıların aptal olduğunu mu sanıyorsunuz? Kediler başka alemlerle aralarındaki bağlantıydı. Fazla yüksek nitelikli olmayan enerji içeri girdiğinde kediler bunu yakalayıp titreşimini değiştirebilir. Şimdi çoğunuzun evinde size birçok bilgi ileten küçük kedileriniz var. Ancak, bu dönemde genellikle bu tür bilgi ile çalışmıyorsunuz. Kediler sizin için koruyucu ve yardımcı, büyük bir rahatlık sunan arkadaşlardır.

Kedilere karşı alerjikseniz bu pek çok şeyin göstergesidir. Alerjileri konusunda pek çok insanla çalıştık. Kedilere karşı alerjik olmanın gösterdiği en önemli şeylerden biri, sevginin yakınlığının yaşamınıza girmesi konusunda güçlük çektiğinizdir. Sevgiyi içeri bırakamazsınız. Kedicik belirli miktarda bir içtenlik ve sevgi sunar. Size sokulduğunda başka bir varlıkla bu derin bağlantıyı kabul edemiyor olabilirsiniz. Belli bir hayvana karşı alerjinin simgesel bir anlatımıdır bu.

Her hayvan sizin için bir amaca hizmet eder. Yaşamınızı işgal eden hamam böcekleri, yüzeye çıkmak isteyen yüzleşmediğiniz konularla ilgili olabilir. Hamam böceklerine bakıp da, “Ah, sizi güzel, küçük hamam böcekleri, bu sabah sizi mutfak lavabomda görmek ne de güzel”, demezsiniz. Çoğu zaman üzerlerine bir şeyle vurur ya da böcek ilacınızı çıkarırsınız. Yine de güçlendikçe güçlenirler, değil mi? Oldukça dayanıklı bir türdür, toksinleri dönüştürmeyi defalarca yeniden öğrenerek birçok enerji değişiminde hayatta kalmıştır. Size mutlaka zarif kılıklar içinde olmayabilen şeylere -içinizde olup dışarı çıkmak isteyene- bakmanızı anımsatmak üzere buradadırlar. İçinizde olup size sıkıntı veren nedir? Bir tür olarak nasıl daha dayanıklı hale gelebilirsiniz?

Doğayla uyum içinde yaşamak oldukça kolaydır. Bütün yapmanız gereken, deneyimlemek istediğinizi düşüncenizde tam olarak ifade etmektir. İçinizden ve dışınızdan Dünya ve doğa ile konuşun. Eğer doğanın yaratıklarının işgaline uğradığınızı düşünürseniz yalnızca şunu söyleyin: “Kendime bu şekilde ders vermem ne kadar akıllıca. Küçük yaratıklar, bana bir şey göstermeye çalıştığınızı anlıyorum. Şimdi kendi hakkımda bilgi toplayıp içe bakmaya başlayacağım.” Araya perdeler, paravanlar koymaktan, kim olduğunuzla yüzleşmenize gerek kalmaması için sizi huylandıran şeyi yok etmekten hoşlanıyorsunuz. Kim olduğunuzla yüzleşecek olursanız değişmeniz gerekecek, bu değişimse birçok şey alacak içine. Çoğu zaman, bilinmeyenle yalnız başınıza yüzleşmekten çok sizi mutsuz kılan şeye tutunuyorsunuz. Lütfen asla yalnız olmadığınızın ayırdına varın.

Yaratıklar size arkadaşlık etmek için burada. Dışarıda sizi ele geçirmek için var olan hiçbir şey yok. Şeylerin sizi ele geçirmek için var olduğuna inanmak üzere eğitildiğinizden bu titreşimi tüketiyorsunuz. Sonra da, gerçekliğinizi yarattığınız için kendinize zarar verecek bir yöne eğilmek üzere gerçekliği zorlayacak her şeyi yapıyorsunuz. Kendinize zarar vermek kolay değil, biliyorsunuz. Rahatsızlık ve zarar yaratmak için büyük bir çaba göstermek zorundasınız.

Reklamı yapılan çoğu şeyin en yüksek çıkarınıza olmadığı bilim çevrelerinde iyi bilinir. Bununla birlikte, ekonomi ve para, korkunuzu dolara çevirme işinin içindedir. Bu sürece son vermenin neye mal olacağını düşünüyorsunuz?

Hayvanlar şimdi size psikolojik ve ruhsal olarak içinde bulunduğunuz acıyı yansıtıyor. Acıyı alıyor, rahatsızlığı da alacak. Hayvanların beslenme biçimi ile bağlantıda değilsiniz, bu sırada birçok hayvan ailesinde büyük rahatsızlıklar yaşanıyor. Rahatsızlıklar hastalıklara doğru ilerliyor. Bu hayvanlar size öğretmek için burada. Sizin kendi hakkınızda görmeniz gereken şeyleri yansıtıyorlar size. Ev hayvanlarınız büyük bir içtenlik ve sevgiyle çoğu zaman size gösterildiğini göremediğiniz şeylerle uğraşıyor.

Bir hayvana yaklaştığınızda barış içinde mi geldiğinizi yoksa niyetinizin saldırmak mı olduğunu bilir. Eğer hayvan yaşam biçimlerine sizinle eşitlik içinde oturma izni verirseniz, daha yüksek varoluş düzlemlerindeki konseylerde yer almaya hazır olursunuz. Tanrı gücünün bütün varoluş içindeki tüm yaradılışların kılığına nasıl girdiğini anlayacak duruma geleceksiniz. Yaşayan her şeyde zeka vardır. İnsanın en çok evrimleşmiş tür olduğunu düşünmesi, kendisine bu yaftayı asması yanlıştır. Bütünüyle hatalı bir görüştür bu. Bir karşılaştırma yapılamaz, çünkü her şeyde bir yaşam gücü, bilinç vardır. Kimi zaman kayalar ve dağların varoluş amaçları konusunda insanın asla ulaşmayı başaramadığı daha büyük bir anlayışları vardır.

Zehirli maddelerden arı, sevgi dolu bir ortamda beslenerek, kendileriyle konuşularak büyüyen bitkiler bu davranışa bir karşılık gönderirler. Evin dışındaki bitki ve ağaçlar da aynı şeyi ister. Kapı komşusunun toprağındakiler de. Aynı sevgiyi isterler ve sevginin ifade edildiği yöne eğilip uzanabilirler. Hayvan dünyası gibi bitki dünyası da çok cömerttir. Her ikisi de özgürce verir. Enerji kazandırdığınız bitki ve hayvanlar bu enerjiyi bütün bildikleriyle paylaşır. Çıkardıkları hormon benzeri maddelerle bir bitkinin bilip deneyimlediği şey anında bütün diğer bitkilere gönderilir.

İçe alındıklarında benliğin ve bilincin başka biçimleri ile aranızda bağlantı kuran bitkiler vardır. Bitkiler yoluyla bilinç değişikliği yaratma anlayışına Batı dünyasında uyuşturucu denilen şeyi çağrıştıran olumsuz bir ad verilmiştir. Çoğu kutsal tören ve ritüelde Yaşayan Kitaplığı daha çok anlayabilmeniz için onun bazı bitkilerinin parçalarının alındığı anlaşılmıştır. Onun için, eğer yapabiliyorsanız zihninizi onu ayrıntılarıyla anlamanızı sağlayan şeyler büyüttüğü fikrine açın. Daha fazla bilgi toplayarak özgür olmanızı istemeyenler vardır, o nedenle size bir şeyin kötü olduğunu söylerler. Güzel bir şeyi korkulacak bir şey haline getirirler. Gerçekte, insan olmanın amacı bilincinizi niyet, irade ve gezegenin armağanlarını kullanarak değiştirmek, yaşamın olağanüstü niteliğini keşfederek ona ritüel ve onurlandırma içinde karşılık vermektir.

Batı dünyanızın yararlanabileceği çoğu madde bitki dünyasında var olmaktadır. İnsanların Yaşayan Kitaplığı bitkisel ilaçlar yoluyla kullandığı bölgeleri yok etmeyi öngören bir plan olması oldukça ilginç. Bitkiler size gezegeniniz ve kendinizi anlama olanağı sunarlar. Yağmur ormanlarını yakan ve Yaşayan Kitaplığın parçalarını kasıtlı olarak yok edenler var. Kimi zaman kın kanatlı böceklerin antenleri, ağaç kabukları ya da kökleri denge, şifa ve insan bedenini daha yüksek bir bilinç durumuna getirmede kullanılacak anahtarlar barındırır. Her şeyin bir varoluş amacı vardır ve insanlar tarafından araştırılacak olurlarsa aldıklarını insanlara verir, armağanlarını sunarlar. Gerçekte, Dünya bu yaşayan mucizeyi ortaya çıkarması için insanları bekliyordu. Şimdi gezegende bir hareketin -Dünyanın amacı için çağrıya karşılık verecek cesaretle büyüyen bir çoğunluk hareketinin- zamanı geldi. Dünyayla uyum içinde çalışıldığında ortaya çıkacak olasılıklara götüren yeni patikalar, yollar açacaksınız.

Niyetiniz, plan ve şablonunuzla hepiniz amacınızın evrimleşmek, insan bedeni içinde tam anlamıyla bir dönüşüm yaratmak olduğunu biliyordunuz. İçsel süreç ilerledikçe onu dışarıdan hızlandıracak enerji alanlarını aramak için buradasınız. Buradaki anahtar, henüz anlayamadığınız bir güç olarak varolan sevgidir. Onun için, sevgiyi şimdiki kavrayışınız değişecektir. Sevgiyi kendi içinizden keşfettikçe, düşünceleriniz yaşamınızda biçimlendikçe dışınıza iç inançlarınızı yansıtan bir ayna yaratacaksınız. Yaşamsal bir varlık gücü olarak sevgiyi araştırmanız gezegeni etkileyecek ve manşetlerde ne söylerlerse söylesinler, gezegen de bu titreşim haline gelecek.

Hatırlayın, sevgi bir frekanstır, ışık bir frekanstır. Her ikisi de elektromanyetik bir yayın olarak varolur. Bütün gezegen, insanın genetik yapısı düzeltilerek harekete geçirilebilecek bir Yaşayan Kitaplıktır. İnsan olarak siz Yaşayan Kitaplığın anahtarları olduğunuz için böyledir bu. Bilgiyi okumanızı sağlayan ise duygulardır. Gezegeninize sahip olanlar ve burada görevli tanrılar olduklarını iddia edenler sevgiyi öğreniyor. Gezegeninizde sevgi frekansını herhangi büyük bir dönem için açık tutmuş bir uygarlık olmamıştır. Her birinin bir zamanı vardı, zamanları dolduğunda da sizin bakış açınızdan işgale uğrayıp yıkıldılar.

Tarihsel dönemler boyunca sevgi frekansı çeşitli uygarlıklar tarafından barındırıldı. Çağlar boyunca Amerikan Yerlileri sevgi frekansını korudu. Yaşayan Kitaplık çok sayıda yerli kültür arasında bir dereceye kadar açıktı. Onların yöneticilik zamanı dolduğunda frekans başka yerlere aktarıldı. Işıltısının sürmesi için sevgi frekansını gezegene getirmek üzere buraya gönderilen Pleiades sisteminin pek çok deneyi oldu. Pleiades’den gelenler zaman gerekli kıldığında -hepinizin bildiği gibi bu da şimdidir- harekete geçirilebilmesi için kapıları açacak, sevgi frekansını barındırabilecek durumdaydılar.

Çoğuna olanaksız görünen görevimiz sizi özgür kılmaktır. İdeal durumda siz kendinizi kendi yetkilileriniz olarak yapılandıracaksınız. Kendinize bütün yaradılışla eşit olarak bakmayı öğrenecek, herhangi başka bir yaratıya tapınmayacaksınız. “Bakın bana. Bütün her şeyle ilişki içinde olan kim? Mucizevi bir varlığım. Kaynağım varoluş hakkımda yatıyor. Yanıtları bulabilirim. Geleceği görebilirim. Geçmişe bakabilirim. Kendimin efendisiyim” , diyeceksiniz.

Kimi zaman bizden sıkılıp, “Aman, bu Pleiadesliler de çok oldu, diyebilirsiniz. Çok sinir bozucular. Ne zaman rahat bırakacaklar beni? Ne kadar düğmem varsa hepsine basıp harekete geçiriyorlar” Yine de, söylediklerimizin ardındakini işitecek olur, hedefimizin özüne dönerseniz sizi kendinize çevirmek için her şeyi yaptığımızı göreceksiniz. Sorularınızı yanıtlamadığımızda bunu bilgiyi sizden uzak tuttuğumuz için yapmıyoruz. Kendinize dönmenizi sağlıyoruz. Niyetimiz, sizi bağımsızlık ve güç kazanmaya, varlığınızın içindeki barış dolu idrakin bulunduğu yere ulaştırmak. Çevrenizde ne olursa olsun yaşamı olmasını seçtiğiniz şekilde yaratabilirsiniz. Bu bizim hedefimizidir. Gelecek zamanlarda bu nitelikler en değerli özellikleriniz olarak hizmet edecek size.

Enerjimizin yöneticiliği için gerekli nitelikleri edinmemiz gerekti. Ağızlarımızda altın kaşıklarla doğmadık biz. Evrimleş-tik, öğrendik. Sizden öğrendik. Bir anlamda sizden kim olduğunuz hakkında o kadar çok şey öğrendik ki kendimizi kendi gerçekliğimizde yeniden biçimlendiriyoruz. Mizah duygumuzu, neşemizi geliştirdik, çünkü son derece gerekliydiler. Yaptığımızı çok ciddiye alacak olsaydık işimiz biterdi, tıpkı sizin de işinizin biteceği gibi. İşin özünü hepimiz kaçırmış olurduk.

İki yanlı akan bir ilişki gerçekleşiyor. Bütün yaptıklarınız Pleiades’te büyük bir fark yarattı. Bunu anlamanızı istiyoruz. Bu karşılıklı bir alış veriştir, tek yönlü bir olay değil. Sonu açıktır. Niyet açıklığı, berraklığı ve enerji yatırımı ile yaşamlarınızda net bir şekilde beliren değişimlerin başka yerlerde de kendilerine karşılık gelen etkileri olur. Bu etkileri -çok boyutlu benliklerinizi Dünya ve Pleiades alemleri arasında köprü olarak bilmeyi- görüp hissetmeniz bizim niyetimiz ve en derin arzumuzdur.

Bizler aracılarız. Kapıları açan, tanıştırmaları yapan ve yolu gösteren. Dev bir zeka gücü şöyle diyerek beklemekte: “İnsanlarla karşılaşmak istiyoruz. Onlarla birlikte çalışmak istiyoruz. Bu tasarıya katılmak istiyoruz.” Biz de, “Dayanın! dedik. İnsanlar zayıf, kırılgan; yaşamlarına dalamazsınız. Karşılaşmanın daha kolay bir hale geleceği ana kadar sabırlı olmak zorundasınız.”

Bu zamanda bir ölçüde Yaşayan Kitaplık ve on iki öyküsünün kavrayışınızın çok ötesinde olduğunu anlayın. Bu öykü, gelecek yirmi beş yıl içinde siz insanların kendi kendinizi harekete geçireceğiniz bir sürece dönüşecek. Düş gücünüz ve fantastik kavramları var etmeyi düşleme yeteneğiniz kitaplığı yaratacak. Onu yeni bir yer, yeni bir yaşam gücü haline getirerek size Yaşayan Kitaplığı yeniden düşlemede yardımcı olmak istiyoruz. Yaşayan Kitaplığın şimdiden harekete geçirildiği az sayıda yer var. Canlı olan yalnızca toprak değil; insan bilincinin canlılığı yorumlaması ve onunla birlikte çalışması gerekiyor. Yaşayan Kitaplığı gerçekleştiren de bu, çünkü Yaşayan Kitaplığa sizin kanalınızla erişilebilir. İnsanlar olmaksızın bir Yaşayan Kitaplık bütün olmaktan uzaktır. Siz Yaşayan Kitaplığın temel unsurusunuz.

Yeryüzünde adım attıkça her birinizin çimenlerle, kum taneleri, çiçeklerin taç yaprakları, karıncalar, kuşlar, arılar, eğrelti otları, su damlaları, çiğ taneleri ile konuşmanızı ve varlığınızı belirtmenizi istiyoruz. Şöyle söyleyin: “Buradayım. Yaşayan biçim olarak içinizde saklı olan bilgiyi bana açmanıza niyet ediyorum. Bunu almak, yorumlamak, anlamak ve sonra da gezegenin kalanına aktarmak için şimdi buradayım. Bu gezegenin Yaşayan Kitaplığını harekete geçirmeyi arzu ediyorum.” Kendi yaşayan meditasyonunuz ve niyetiniz olmanızı istiyoruz. Toprağa, sevgi frekansı ile canlı olan Yaşayan Kitaplığa izin verin bedeninize girsin.

Yaşayan Kitaplığı yeniden düşledikçe Dünyanın değerini canlandırın. Siz kitaplığın bu imgesini barındırdıkça sizi destekleyen ve Işık Ailesinin bir üyesi olarak tanıyan herkes ne kazanmakta olduğunuzu hissedecek, çünkü hepiniz birbirinize bağlısınız. “Evet, ben Işık Ailesindenim” sözüne bağlılığınızla tanınıyorsunuz. Şu anda bildiğinizle herkese, her yere bir uyarım, itki veriyorsunuz. Işık Ailesindekiler uzanıp başkalarına dokunabilir. Büyük bir düştür bu.

Dünyaların açıldığı, gerçekliklerin değiştiği bu zamandan kayarcasına geçmenizi istiyoruz. Bedeninizde hücresel bellekler olarak saklanan enerji kalıpları vardır; büyüyebileceğiniz bir alan yaratmak için incelikle hareket etmek zorundayız.

Enerji Alıştırması

Düş gücünüzü açın ve içine doğru bir yolculuğa çıkın. Birkaç derin nefes alın, gevşeyin, insanların oluşturduğu bir halka içinde ayakta durduğunuzu canlandırın. Bu grupla el ele tutuşuyorsunuz. Yukarıdan gelerek bir sütun oluşturan parlak pembe, mor, altın rengi ve beyaz bir ışık var. Şimdi Dünyayı benzersiz bir canlılıktaki Yaşayan Kitaplık olarak hayal edin. Her şey ışık saçıyor. Dünyayı daha önce hiç böyle canlı görmemiştiniz. Halka içinde el tutuşarak bu imgeyi sürdürün, aynı zamanda da bırakın bir bölümünüz sizden ayrılsın. Birey olarak dairenin ve ışık sütununun içine doğru bir adım atın. Işık sütununa ulaşın ve sizi başka bir yuvaya, Pleiades’e götürebilmemiz için bizim niyetimizi izleyin. Bırakın, düş gücünüz ve güveniniz sizi yukarıya doğru taşısın. Hafiflik, sevinç, derin bir bağlılık ve özlem duygusu hissedin.

Şimdi kendinizi Pleiades anlayışınızda bulun. Gözlemleyin, hissedin ve idrak edin. Sizi yaratan kaynağa fark yaratacak bir şey verin. Armağan edebileceğiniz en büyük şey, her şeyin neden bu şekilde olduğunu anlama yeteneğiniz olan şefkatinizdir. Şefkat, çağlar boyunca zamanın sonuçlarını görüp hissetme yetinizi açar. Varlığınızın her bir hücresinde nabzı atan asıl gerçeği ortaya çıkaran koridorlar açılıyor önünüze. Yuvanız olan bu yere verebileceğinizi ve vermek istediğinizi verin ve bunda büyük bir sevinç ve amaç bulun. Bir değişikliğin yapılması, bir kehanetin yerine gelmesi niyetinde bulunun. Yaratıcıyı serbest bırakmak için yaratılanların yaratıcılarına geri dönmesine niyet edin.

Dikkatinizi nefesinize çevirin. Rahatça nefes alın ve oyun duygusuyla dolu bir yükselişin, serbestleşmenin ve anlayışın titreşimini sizin ve bizim yuvamız olan bu yere gönderin. Bir süre boyunca size geri geleni hissedin.

Şimdi kendinizi dev bir elin avucunda hayal edin. Bir dairenin içinde, grubunuzdan başkaları ile çevrelenmişsiniz. Dev bir el Pleiades’ten uzanıyor ve varlıkların en hassası, değerlisiymişçesine sizi usulca Dünyaya, kendi bahçenize geri koyuyor. Kendinizi bir çocukmuşçasına koşar, hoplaya zıplaya oynarken canlandırın. Dünya ve sizin canlılığınız şimdi başladığınız ana göre daha da büyük. Yüzünüze bir gülücük yerleştirin ve bırakın duygular ve minnet gözyaşları kendilerini düşeni yapsın – yüreğinizi bütün alemlere, bütün dünyalara açsın. Bu şefkat anında ortaya koyduğunuz bir başarı işaretidir.

Barbara Marciniak