29 – Boyutların Dansı

Yazdır Yazdır 

Size İlk Yaratıcının bütün ekipleri oluşturduğunu ve eğer İlk Yaratıcının evrenindeyseniz aynı zamanda bütün ekiplerde de yer aldığınızı anımsatırız.

Siz insanlar, kitaplık kartları, Yaşayan Kitaplığın anahtarlarısınız. Dünya’nın kitaplığında saklanan bütün bilgiye sizin aracılığınızla erişilebilir. Yaşayan Kitaplıkla birleşecek, ondan etkilenip içinizin onunla dolacağı şekilde tasarlandınız. Ruhsal evrim sürecinin insan biçiminde ustalaşmak üzere buraya geldiniz. Amacınız evrimle birlikte yaşamak, pek çok farklı gerçeklikle birleşmek ve gerçekliklerin sizin kanalınızla birleşmesini sağlamak. Er geç, kaynağınız olan yaratıcı tanrıların bilincine uyumlu hale geleceksiniz. Bir radyoyu çeşitli frekansları alacak şekilde ayarlamak gibi olacak bu. İşgal etmekte olduğunuz belirli fiziksel bedenlerin pek çok gerçeklikte varolan alıcı verici istasyonları, yayın birimleri olduğunu bilin. Bütün yaradılış, etkilenmek, yapboz oyununun birbirlerine uyan parçaları gibi olmak üzere tasarlanmıştır. Siz insanlar sizi başka gerçekliklere kenetleyen ne kadar çok uzantınız olduğu konusunda bilgisiz kılındınız. Başka gerçekliklerdeki size ayarlı ve sizi etkileyen zeki kaynaklar hakkında en ufak bir fikriniz yok.

Bütünün parçası olmayan hiçbir şey yoktur ve bütün, etkileşimin belirsiz sonluluğunu yaratan bir özgür irade alanı olarak tasarlanmıştır. Görev ve sorumluluğunu birleşme ve seçimler gerçekleştirmektir. Anne babalarınız, “İyi çocuklarla oyna. Vuran, tüküren, ısıran, tekme atan ya da küfreden çocuklarla oynama”, diyebilir. Anne babalık sürecinin bir bölümü de size insanlarda nelerin aranacağını öğretmektir. Ancak, size şimdiye dek hiç kimse çevrenizdeki görünmez dünyalarla arkadaşlık ve ortaklık kurmayı öğretmedi.

İnsan olarak göreviniz, Yaşayan Kitaplığı benimseyip korumaktır. Geçmişte, Yaşayan Kitaplığı deneyimlemek isteyenler izin alarak kitaplığa insanların gözlerinden bakardı. Onlar baktıkça insanlar sorumlu tanrı ve tanrıçalar, deyim yerindeyse bu gerçekliğin tur rehberleri haline geleceklerdi. Bir zamanlar Dünyadaki insanlar çok onurlu ve ileri ölçüde evrimleşmiş konumlara getiriliyordu. Enerji ve ışık yayan olağanüstü, canlı biçimleriniz vardı. Aşçıbaşılarının kendilerine özgü yemeklerinin olması gibi insanlar da Yaşayan Kitaplığı deneyimleme ve bilgiye erişme yolları konusunda uzmanlaşmışlardı . Bilgi arzu edenler Dünyanın kitaplığım deneyimleyip keşfetmeye gelirdi. Bu ziyaretçiler Dünya ve bütün görkemi için giriş kartı olan insanlarla birleştiler. Diğer enerjilerle birleşmek ve onlara daha fazla deneyimlemeleri için gözlerinizden bakma izni vermek kutsal bir amaçtı. İnsanlar kendilerini bu sürece sundu.

Uzak yıldız sistemlerinden gelip kitaplığa katkıda bulunan enerjiler, ‘Bir şeyleri incelemek ve bazı bilgiler almak için kitaplığa erişim istiyoruz’, dediler. İnsanlarla birleşmek için izin alıp sevgi frekansını içselleştirmeleri gerekiyordu. İnsanlar başka bir türle bir birleşme, sevgi frekansıyla bir karşılaşma yaşayacaklarını biliyorlardı. Diğer enerjiler, Yaşayan Kitaplığa kayıt yaptırmak için insanların bedenlerini, gözlerini, duyuları ve bütün varlığını kullanıyordu. Elbette farklı insanlar Yaşayan Kitaplığın farklı yönlerini tercih ediyordu. Ziyaretçi tanrı ve tanrıçalar da belirli bir bilginin arayışındaydı. Bundan dolayı Yaşayan Kitaplık yöneticisi olmak oldukça ilginç bir işti, çünkü tanrı ve tanrıçaların neyi ziyaret edeceğini, hangi bilginin ardında olduklarını bilmiyordunuz. Tur rehberi olmak gibiydi, gelenler arzu ettikleri bilgiye erişmek üzere sizi yönlendiriyorlardı. Ortak yaşam üzerine kurulu bir ilişkiydi. Başarısının temeli sevgi frekansıydı.

Varoluşta umutsuzca gereksinilen görkemli bir bilgi var ve o burada, Dünyada saklı. Dünyada ışığın yeniden düzenlenmesi gerçekleştikçe son derece iyi niyetli, yükseltici ve sevgi dolu varlıkların kitlesel bileşimi yaşanacak. Gelecek ve sizin bedenleriniz aracılığıyla çalışacaklar. Kendi bütünlüğünüzü ve kimliğinizi korumaya devam edeceksiniz; bununla birlikte bizim aracımızla birleşmemiz gibi onlar da sizinle birleşecek. Bedenlerinizde barındırdığınız şifre ve ustalıklara erişebilecek durumda olacaklar.

Dünya Yaşayan Kitaplığın bütün işlerliğine yeniden kavuşmasını sağlayacak bir frekansa doğru fırlatıldıkça gerekli deneyimler herkes tarafından paylaşılacak. Pek çok kozmik bakış açısından Yaşayan Kitaplığa erişimin anahtarları olarak bir kez daha büyük değerler haline gelmek için on iki sarmallı DNA ve beynin bütün kapasitesine sahip olacaksınız. Kitaplık kartları olarak ilişkiye girmek için insandan fazlası olduğunuzu anlamak zorundasınız. En gerçek şeklinizde çok boyutlu olduğunuz varoluş içinde birçok farklı biçiminiz, büründüğünüz kılık var. Bütün bu evrensel sisteme tohumu ekilmiş duyarlı enerji topluluklarısınız. Niyetleri, amaçları olan ve keşfe çıkan diğer bilinçleri bir araya getiren bir bilinç topluluğu oluşturuyorsunuz.

Dünya, yönü kökten bir değişim geçiren bir yolda. Hızlandırılmış bir evrim sürecine girişi deneyimliyor. Bir döngü sona eriyor ve yeni bir çağ ya da yeni bir tema öne çıkmak üzere. Toplum içinde bu yeni çağın gelmesine yardım ediyorsunuz. Bırakın benliğin daha pek çok kimliği olduğu olgusunu kavrayabilmek, insanlar şu anda insan olarak birçok kez yaşadıklarını bile ancak anlayabiliyorlar.

Benlik, hepsi merkezdeki bir ruhu oluşturan farklı yaşam biçimlerinden meydana gelir. Dünya yeni bir yöne doğru fırlatıldıkça üzerinde yaşayanlar Dünyanın titreşeceği yeni titreşime ayak uyduramayacağı için yok olabilirler. Ya da onları, ruhu oluşturan çeşitli kişiliklere göz açıp kapayıncaya kadar girip çıkma yeteneğine hazırlayacak olan değişimlere girişeceklerdir. Bu alanda öncüsünüz ve benliğinizin en önemli bölümleriyle karşılaşıyorsunuz. Karşılaşacağınız daha pek çok benliğiniz var.

Anımsayın, siz, kendini birçok gerçeklikte ifade etme arayışında olan daha büyük bir bilinç topluluğunun parçasısınız. Gerçekliğin bütün biçimlerini daha fazla anlamak üzere merkez ruhunuz pek çok çeşitli kimliğe, kol ve uzantıya sahip. Onun için gerçekliğin bütün biçimlerinde ‘iyi’ olduğunuzu düşünmeyin. Aslında, ‘kötü’ olduğunuz kimi zamanlar ‘iyi’ olduğunuz zamanlara göre daha çok bilgi kazanırsınız. İyi insanlar olduğunuzda bazen o kadar safsınızdır ki olan biten hakkında hiçbir fikriniz olmaz. Keşiflerinizin sizi zorluklarla etkilemesine gerek yoktur. Size kazanç, daha çok bilgi getirmelerine, sizin için çok yararlı bir şey ortaya koymalarına niyet edin.

Kendi zekanızı kendinizden saklıyorsunuz. Gerçekliğinizi nasıl yarattığınızın, kaç düşünce boyutunda birden yer aldığınızın ve sadece bir şeylerin bekleyişinde olduğunuzu iddia ederek nasıl ortalarda dolaştığınızın ayırdında olmayı öğrenmek zorundasınız. Düşünceler bütün bu bilgileri taşıyarak an be an kafanızda yarış yapıyor ve siz gerçekliğinizi her an kendinizin yarattığınızın farkında değilsiniz. İnançlarınızı kendinizden saklıyorsunuz. Gücünüzü kendinizden saklıyorsunuz. Anımsayın, tür olarak televizyonlarınız ve eğitim sistemleriniz aracılığıyla güçsüzlüğünüze inanmaya programlandınız.

Gerçekliğinizi ancak kimi zaman yaratıp başka zamanlar ve belirli durumlarda gücünüzün olmadığını düşünme tuzağına düşmeyin. Deneyiminizin enginliğini hatırlamak zorundasınız. Zor ya da kötü görünen şeylere katılmak üzere bazı anlaşmalar yaptığınızı hatırlamak zorundasınız. Gerçekte, yükseltici olaylar çoğu zaman sizin zor dediğiniz deneyimlerin arkasındadır. Anımsayın, yarattığınız her şeyde bir fırsat vardır.

Sizler, Dünya barışını düzenleyip yeniden yapılandıran ve uygarlıkların tohumunu atan Oyun Ustalarının kendisisiniz. Bu uygarlıklar canlanıyor, harekete geçiriliyor ve siz şimdi varoluşun en heyecan verici mekan ve zamanlarından birindesiniz. Sizi destekleyen, sizinle birleşmek, sizin kanalınızla çalışmak, önünüzdeki işte size yardım eli uzatmak isteyen pek çok varlık var. Bu işi yerine getirmek için bir yığın metin okuyup bilgisayar çıktıları yutmak zorunda değilsiniz. Bütün yapmanız gereken kendinize güvenmek ve gerçekliğinizi, insan olarak başarmak istediğiniz şeye niyet ederek kendi öykülerinize göre tasarlamak. İmzanızın bu dünyadaki işaretinizin ne olmasına niyet ederseniz o olacak. O halde düşünüzü büyük tutun.

Kitaplık kartları olarak insanlar böcekler, bitki ya da hayvan alemlerince deneyimlenenden çok farklı bir bilgiye ulaşırlar. Yaşayan Kitaplık kendisiyle birleşilmek üzere tasarlanmıştır ve gerçekte onun ortaya çıkan yaşam biçimleriyle başka varlıklar Dünya gerçekliğinin bir biçimini deneyimleyip bilgi toplayabilir. Aranmaya niyet edilen şey, yapılan birleşme seçimiyle ortaya çıkar.

İnsanlar Yaşayan Kitaplığa tam erişim verecek şekilde şifrelidir. Başka enerjiler insanlarla birleştiğinde onların sözgelimi kurbağalarla birleşmeyeceğini gösteren formül ve şablonlar bulunur. İnsanlar, insan aracının nasıl hareket ettiğinin tam anlayışına sahip olmayan enerjiler tarafından kitaplık kartı olarak kullanılmıştır. Bu da insanlarda dengesizlik ve deliliğe yol açtı. Bazı varlıklar insanlara zarar vermeye niyetli olsa da çoğu yalnızca bilgisizliğiyle zarar verir. Bedenlerinizin birleşme enerjisini almaya hazırlanması, ne için erişilebilir olduğunuzun standardını belirlemek ve anlayış son derece önemlidir. Anımsayın, deneyiminizin evrensel neden sonuç yasaları boyunca ilerlemesini sağlayan yüksek benliğinizin yardımına sahipsiniz. Yüksek benliğiniz ayrıca kapı bekçisi ve gerçeklik bir alandan diğerine sürekli olarak yorumlanırken üçüncü boyuttaki eylem ve inançlarınız temelinde neden olduğunuz karşılaşmaları düzenleyen bir sekreter gibi hareket eder.

Uranüs ve Neptün’ün 1993’de Galaktik Işık Dalgası gelgiti olarak çakışım yapması gezegeninize bir elektrik akımı gönderdi ve insanlarda üçüncü bir sarmal olasılığını harekete geçirdi. Çakışım, ışık şifreli iplikçikleri birbirlerini çekip bu üçüncü sarmalı bir araya getirmek üzere tetikledi. Bu da, bildiğiniz benliğinizi çok boyutlu benliğe ulaştıracak olan bedenlerinizin içindeki elektrik akımını sağladı.

Büyük ölçüde hızlandırılmış bir zamandasınız. Sizler, her biriniz kişisel birer enerji girdabısınız. Bizimle bu on iki çakra oyununu oynarken çakralarınızı açıyor ve sınırsız sayıdaki bütün çok boyutlu kişiliklerinizin geçeceği kapılar yaratıyorsunuz. Bu kişilikler karışıp tek bir ahenkli birim haline gelebilir. Benliğinizin sizinle uyum içinde olmadığını hisseden farklı şekilleri var. Bunlar alanınıza girdiğinde sizi bekleyen sınav, bu ahenkli birimi yaratmak için onlara uyumlu olmayı öğretmektir. Kim olduğunuzu ve çok boyutlu bir kişilik haline gelen üç boyutlu bir varlık olarak standardınızın ne olduğunu varlığınızın özünden bilmek zorundasınız. Standardı belirlediğinizde deneyiminiz ve sizinle birleşmesini istediğiniz bütün varlıklar bu seçim doğrultusunda düzene girer.

Çok boyutlu bir birleşim deneyimlediğinizde, “Bakın, dinleyin. Onlardan birisi olduğum için insan ırkının iyileştirilmesine çalışıyorum. Evrimleşmeye, daha büyük yeteneklere sahip olmaya, daha büyük rahatlık içinde olmaya çalışıyorum. Bu yetenekleri kendime, temasta olduğum insanlara, yani bütün insan ırkına, bu gezegene, bize evrimleşeceğimiz bir yer veren Toprak Anaya yarar getirecek şekilde kullanmaya niyet ediyorum”, demek iyi bir uygulamadır. Eğer başka bir enerji bu tasarıya uymayacak olursa gider ya da en iyisi değişmeye ve durumu yeniden değerlendirmeye hazır olur. Çoğu zaman bir enerji şifa bulmak, sevgiyi aramak ve bilmediğini öğrenmek için gelir. Mum ışığı gibisiniz, benliğinizin farklı biçimleri böcekler gibi size çekiliyor. Alevin içine uçuyorlar, dönüştürüyorsunuz, yeniden doğuyorlar.

Şöyle söyleyebilirsiniz; “Niyetim, bu çok boyutlu deneyimleri nasıl kullanacağıma ilişkin daha büyük bir anlayış edinmektir. Niyetim, bundan nasıl çok daha fazla yaralanabileceğimi ve bununla daha fazla nasıl eğlenebileceğimi ortaya çıkarmaktır.” Bu niyet, onun kanalıyla yaşanan deneyimin yapısını belirler. Niyet, gerçeklikte neyi görünür kılmak istediğinize ilişkin bilinçli bir saptamadır. Bundan ötürü, herhangi bir şey istediğinizde önce niyet edin, çünkü bu, gerçekliğinizi nasıl oluşturacağınızı belirleyecektir.

Gerçekliğin yeniden tanımlandığı bir zamanda yaşıyorsunuz. Onu yeniden tanımlayan sizsiniz. İstediğinizi talep ettikten sonra deneyimlediğiniz şeyi yorumlamak için bilgi ve yardım isteyerek kendinizi bir serüvenin içlerine doğru izleyin.

Bir kitaplık kartı olmak ne demektir? Kabul edilmeye doğru ilk adımınızı atıyorsunuz demektir. Başka enerjileri anlayış, anlarla bir araya gelme, birleşim, karışım ve onların sizin kanalınızla Yaşayan Kitaplığa erişmesini sağlamaya doğru bir adım attığınız anlamına gelir. Belirli bilinç durumlarına ulaştığınızda başkalarının da ayarlanabileceği bir radyo programı gibi bir elektromanyetik sinyal yayınlarsınız. O zaman da çok değerli bir hale gelirsiniz, çünkü başkalarıyla birleşebilirsiniz ve başkaları şifrelere bu şekilde ulaşabilir. Şifreler yaşamı yeniden üretmenin formüllerini içerir. İnsanlarda saklı en önemli bilginin ancak belirli bir bilinç durumunda varolup erişilebilir olması için birçok koruyucu önlem tasarlanmıştır. Bu olmaksızın kendilerini varoluşa sunamazlar bile. Formüller insanların içindeki yüksek düzeyli bir bilincin korunmasıyla varolur. Eğer yaşam ve varoluş niteliği değiştirilerek bozulacak olursa insanlar formülleri üretemezler.

Sizinle birleşmek isteyen bu varlıkların enerjisini hissetmenizi istiyoruz. Bir işaret vermelerini isteyin onlardan. “İşim kendim ve gezegenin yükselişini sağlamak. Eğer bu hedefle uyum içindeyseniz hoş geldiniz. Değilseniz yanıma bile yaklaşmayın. Bu saçmalık için ben yokum”, deyin. Bu saptamayı yapmanız gerekiyor.

Şöyle de söyleyebilirsiniz; “Benim kanalımla çalışmak isteyen enerji, sizin gezegendeki yaşam ifadelerinizden biri olmaya razıyım. Kim olduğunuz öğrenmek, sizi anlamak istiyorum. Varlığınızın bana enerji vermesini istiyorum. Eğer enerjiye benim sahip olmadığım erişim olanaklarınız varsa bedenimde bu enerjiye yer açmaya hazırım. Lütfen bu olanakları benimle paylaşın.”

Beliren enerjiler size seslenmeyecek olurlarsa şöyle söylemekten korkmayın; “Kapılar kapalı. Siz bana göre değilsiniz. Başka birini bulacağım.” Başka birisini de bulacaksınız, çünkü standardınız deneyiminizi yaratır. Bir kez namı diğer görünmezlerle rahatça dostluk kurar hale geldikten sonra “bana göre olmayan tipler”i daha iyi anlayıp inceleyebilirsiniz. Gerçekte hepsi bütün ilişkinin parçalarıdır.

Daha fazla sorumluluk alın. Bedeninizi çok boyutlu enerjinin farkındalığını barındırmaya hazırlamak için gerekli olan pek çok şey vardır. Yoga, esneme hareketleri, nefes egzersizleri, bedeninizi destekleyici yosun ve otlar enerjinin hareket edebileceği bir alan yaratır. Çok boyutlu zeka titreşimini barındırmak için bir beden gereklidir, onun için işinizin bir bölümü de belki bu hazırlığa ilişkin olacaktır.

Sizinle çalışmak isteyen enerjilere sorun. Dünyada bir tanrı ya da tanrıçaya soru sormak çocukken bir yetişkine soru sormak gibi terbiyesizlik sayılır. “Çocuklar ayak altında dolaşmaz, sesleri çıkmaz.” Tanrıların çocukları olarak büyükler karşısındaki aynı görünmezlik ve sorgusuzluk ilkesini uyguluyorsunuz. Size her şeyi sorgulamanızı öneriyoruz bizim söylediklerimiz de içinde olmak üzere çünkü bu yalnızca hakkınız değil, sorumluluğunuz da. Kendi kendinizin hakimi olmanın, bedeninize sahip çıkmanın ve gerçekliğinize varolma komutunu vermenin anahtarı bu.

Solar plexusunuzdan çıkan ve çeşitli benliklerinizin vizyonuna ulaşan sarmallar yaratmayı öğrenin. Sarmalların sizi amacınıza bağlayacağını göreceksiniz. Üçüncü boyuta ait bakış açınızdan gördüğünüz benlikleri yargılamayın. Çünkü yargılar, aynı temayı zaman içinde farklı kostümlerde tekrarlayan gerçeklik tuzak ve döngüleri yaratır. Çoğunuzun yaptığı anlaşmalardan biri de bu yolculukta yargının ötesine geçmekti. Bu tavrı korumak çok önemlidir.

Çok boyutlu benlikleriniz evriminiz sırasında sizi tedirgin edebilir. Siz kendi ışığınız ve kendi gölgenizsiniz. Ayrı olduğunuz oyununu oynuyorsunuz elbette. Şimdi de Işık Ailesi üyesi ve iyi çocuk olduğunuz oyununu oynuyorsunuz. Ekipler olduğunu söylüyoruz ışık giysili ekiplerle kara giysililer ve siz sadece bir beyaz giysili, ışık bedenli olduğunuzu düşünebilirsiniz. Size İlk Yaratıcının bütün bu ekipleri oluşturduğunu ve eğer İlk Yaratıcının evrenindeyseniz aynı zamanda bütün bu ekiplerde de olduğunuzu anımsatırız.

Sizin doğal durumunuz ve evriminizin yönü, bu gezegende barış yapmak, barışı başka dünyalara da götürmek isteyen çok boyutlu bir kişiliktir. Anımsayın, barış, yaşamınız için seçilen standart demek olan kararı içerir. Günün birinde bütünlenecek pek çok koşut anı ve ortaya birdenbire çıkan fikirler olacak. Bir yanınız hiçbir şeyin olmadığından o kadar eminken benliğinizin pek çok deneyimleyen katmanı olduğunun bilincine varacaksınız. Bu gerçeklik düzlemleri bölünüp ayrılmaya başlıyor ve siz beceriler ve ifadenizin yeni yönlerine doğru ilerliyorsunuz. İş şimdi bu şeyleri yakalamak yıllar boyunca ortaya çıkarmaya esinlendiğiniz şeyin yolundan gitmeye daha fazla zaman ayırmak.

Buraya Dünyanın elindeki olasılıkları değiştirmeye geldiniz. Farkında olduğunuzdan çok daha fazla şeyi bedeninizle yapıyorsunuz. İçiniz geçtiğinde, daldığınız ya da uyuduğunuzda nereleri gezdiğinizin birdenbire bilincine varacağınız gün gelecek. Çağlar önce bu becerileri geliştirmek esaslı bir eğitim gerektiriyordu. Bugünse sürekli ışıkla yıkanıyorsunuz ve bedeninizdeki ışık arttıkça daha büyük benliğinizin yeniden düzenlenmesi de o kadar etkinlik kazanacak. Bu süreç boyunca güçlü bir benlik şu anda olduğunuz varlık anlayışını koruyun. Yarattığınız araca karşı sevgi ve iyilik anlayışını sürdürün.

Dünyanın bu değişimden kimseye bir yarar sağlamaksızın mı geçtiğini sanıyorsunuz? Işık olup sevgiyle gelerek burada olana erişmek ve olayların akışını değiştirmek üzere sabırla Dünyayı bekleyen milyonlarca varlık var. Bu değere erişebilmeniz için kim olduğunuzu bilmeniz ve bunun herkes tarafından hissedilmesi gerekiyor. Heyecan ve değişimin içeriden yaratılması için Dünyaya enerji gönderiliyor. Bu, zamanların tasarımının bir bölümü. Bir araya geldikçe bilmeye, anımsayıp hissetmeye başlıyorsunuz. Birdenbire artık her şey eskisi gibi olmaktan çıkıyor.

İçinizde harekete geçirilen hafıza bedensel tepkiler yaratabilir. Çünkü fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bedenlerinizin hücrelerinde yer almakta ve anlaşılmaya gereksinim duymaktadır. Yeni bir şeye doğru gelişiyorsunuz ve bunun çerçevesini oluşturmaktasınız. Sizi bedeninizi fantazinize uygun herhangi bir deneyim biçimiyle duruma uyarlamaya teşvik etmek isteriz. Şiatsu, masaj, masaj terapisi ya da zihinsel, fiziksel, ruhsal ve duygusal bütün bedenlerinize ulaşabileceğiniz herhangi bir yöntem uygulayabilirsiniz. . Enerjinin takılıp kaldığı yerden hareket etmesi için bu yöntemleri kullanın.

Büyük miktarlarda su içmenizi, nefes alıştırmaları ve hava almaya zaman ayırmanızı, ses çıkarma ve sınıflandırılmamış sesin kendisini sizin bedeniniz aracılığıyla ifade etmesi uygulaması yapmanızı öneriyoruz. Bedeninizi etkin ve canlı tutun. İletişim kurmaya, barış içinde meditasyon yapmaya, size içinizden seslenen her şeye kulak vermeye zaman ayırın. Keşiflerinizi hayata geçirin ve yol boyunca istediğinizin ne olduğunu niyetinizle ifade edin.

Bu oyunlarla bir çocuk gibi oynayabilir, güzel bir zaman geçirebilirsiniz. Ancak, daha derin bir düzlemde Şamanizm sanatını birçok dünyayı anlayıp etkileme yetisi icra etmekte olduğunuzu bilin. Şaman tek bir dünyada yaşamaz. Başka dünyaları nasıl yardıma çağıracağınızı öğrenip uyum ve işbirliği içinde yaratıcı bir enerji alışverişinde bulundukça değişirsiniz. Varolan her şeyle ortaya çıkan ilişkisini keşfeden güçlü, bireysel kimlikler olarak siz Dünyalılar, her zaman yuvaya geri dönün.

Ne kadar kararlı, güvenilir ve istikrarlı olduğunuzun görülmesi için sınanıyorsunuz. Çünkü gelecek yirmi yıl içinde başka boyutlardan beliren anormallikler karşısında çok sarsılacaksınız.

Çeşitli boyutsal kapılar ardına dek açılıyor ve ayrı tutulmuş olan şeyler süzülüyor, ilerliyor, yer değiştiriyor. Onun için, bulundukları yerde hiçbir işi olmayan nesne, yaratık, yaradılış ve olayları ortaya çıkarabilirsiniz. Soyu tükenmiş sayılan yaratıkların geri döndüğünü, hayvanların birdenbire, hiçbir iz bırakmaksızın kaybolduğunu ve gezegenin dört bir yanında çeşitli bitki türlerinin ortaya çıktığını görebilirsiniz. Kişisel eşyalarınız sahip olduğunuz şeyler günün birinde yer yarılıp içine girebilir. Siz kim olduğunuzu ve bütün varoluşla ilişkinizin ne olduğunu ele alırken gerçekleşecek olan tuhaflıkların birkaçı bunlar.

Negatif düşünce biçimlerinin etkisi altına girmeniz hiç olmadığı kadar kolay. Neden? Çünkü insanlar hiç olmadığı kadar çok negatiflik yaratıyor. Gazeteleriniz sizi sevince mi teşvik ediyor, olumsuzluğa mı? Gezegene gelmekte olan daha yüksek enerji frekansı, korkunun düşünce formu ile aşırı yüklenmiş, artık kendisine yetemez olmuş astral alemi paramparça ediyor.

Astral dünyanın kendi nüfus patlamasıyla çöküşü gezegeni kesin olarak yoğunlaştırıyor. İnsanlar daha da korkmuş durumda ve yükün ağırlaştığını hissediyorlar. Düşünce biçimleri negativiteye bağlanmaya çalışıyor; çoğu zaman sevinçten çok acı, yükseliş, güven ve tanrısal soğukkanlılıktan çok tasa içinde oluyorsunuz. Ancak bu bir seçim sorunu. Neyi seçmek istiyorsunuz? Neye odaklanacaksınız?

Buradaki oyunun adı berraklık. Eğer benliğinizi berraklık olmaksızın açacak olursanız titreşiminize uymayan enerjiler çekmeniz çok kolay olur. Böyle enerjilerin kötü olduğu anlamına gelmez bu; yalnızca titreşimsel niyetinizle uyum içinde titreşmedikleri anlamına gelir ki bu da elbette sizin tarafınızdan anlaşılmayabilir. Tavrınızda kararlı değilseniz enerjiler bütünleşmediği için karmaşa doğabilir. Düşünce biçimleri size takıldığında duygularınız deneyiminizin niteliğini belirler. Her zaman mutluluk içinde ve kusursuz bir şekilde hareket etmek çözüm değildir.

Kendinize duygusal deneyimlerden geçme ve ders alma izni verin. Tutunduğunuz karanlık ruh halleri ve enerjiler son derece büyük zorluklar yaratabilen alışkanlık ya da kalıplara dönüşür. Bizim verdiğimiz adla kozmik bir çekici, bütün niteliksiz enerjilere açık bir kapı haline gelebilirsiniz. İlk Yaratıcının her şeyde olduğunu bilgisiyle de bu gerçekten bir açmaz yaratabilir.

Varolan her şeyle ilişki içindeki öz keşif sürecine doğru açıldığınızın bilincinde olun. Gerçeklik ve düşünceler sizin kanalınızla ortaya çıktıkça sevgi, şefkat ve anlayışla varoluşun bir yönünü temsil eden büyük ikilem ve kutuplaşmayı daha fazla deneyimleyebilecek hale geleceksiniz. Anahtar, keşif yolculuğundan zevk almak ve içindeki mücevheri bulmaktır.

Kendinizi bir kapı, duygularınızı da siz diğer boyutlar için kapı bekçisi olduğunuz için bu zamanda Dünya düzlemine hangi tür enerjinin girmesine izin verildiğini belirleyen koruyucular olarak düşünün. Kendinizi sevmek zorundasınız, çünkü kendi içinizden ve bu gerçeklik içinde hareket etmektesiniz. İşgal ettiğiniz fiziksel beden sizin evinizin durağını temsil ediyor. Fiziksel bedeninizin bütün öyküsü sizi anlamlı olduğunuzun farkına vardığınız bu belli bilinç noktasına getirdi. Bedeniniz sizin taşıma aracınız, Mercedes’iniz ve bedeli daha düşük bir şeymiş gibi davranamazsınız ona, en azından bu rauntta davranamazsını z. Sınırlarınızı belirleyen, “Bu iyi geliyor, şu gelmiyor. Şuna peki, buna değil”, diyen sizsiniz. Kendinizi sevin ve yarattığınız ne olursa olsun ruhsal büyümeniz için bir fırsat taşıdığına inanarak suçluluk duymaksızın hareket edin.

Hamur açıp pastalara biçim veren bir fırıncı gibi düşündüğünüz her bir düşünce yaşama geçer, biçim bulur. Bir şey düşündüğünüz her zaman ortaya bir düşünce formu çıkar. Bu düşünce formu sizinle birlikte çalışır ve kitlesel düşünce biçimlerinin eterik alanında can bulur. Harekete geçirdiğiniz şey, iyi ya da kötü, deneyimleyeceğiniz şeydir. Yaratıcı sizsiniz. Belki artık temel düşünce ve inançlarınızla harekete geçirdiğiniz şeyin ne kadar derin olduğunun bilincine varıyorsunuz. Kıskanç olmanın, nefret, öç alma ya da benzeri şeylere güç kazandırmanın yararı yoktur. Çünkü onlara yaşam verdiğinizde yaratıcı gücünüzü kişisel olarak deneyimlemeniz için size dadanmak üzere geri dönerler.

Bedeninizi ve kendinizi sevdiğinizde neye açık olduğunuz konusunda belirli sonuçlara varırsınız. Niyetiniz varlığınızın hücrelerinden ifade edildiği için moleküllerinizin neye açık olduğu konusunda düdüğü öttüren olmayı öğrenirsiniz.

Size, sahip olmanın kurallarını öğretiyoruz. Çok boyutlu benliğinizin bir araya gelişini içinizde barındıracak kadar güçlü olmak için kendinizin hakimi olmak zorundasınız.

Eğer niyet titreşiminiz açık ve güçlüyse bununla uyuşmayacak olan size doğru çekilemez bile. Anımsayın, inançlarınız temelinde kendi gerçekliğinizi yaratıyorsunuz.

Enerjiler sizin yaşam gücünüz, belkemiğinizin temelinde yer alan ve yukarı doğru, en iyi durumda bütün fiziksel bedeniniz boyunca yükselen kundalininizle yaşar.

Çoğunlukla insanların kundaliniyi anlamaya en çok yaklaştıkları alan cinsel tutkudur. Anımsayın, cinsel arzu denilen bu güç yaşam yaratabilir. Tutkunuz kendi yolundan içinize sızıp sizi yaşamı sürdüren insan kılabilir. Siz canlılığının ve yaşam yaratıcı özelliklerinin farkına varmasanız bile çeşitli şekillerde emilebilir ya da çekilebilir. Size düşen sorumluluk, kundalininizi bütün çakralarınız boyunca önce bedeninizde ve sonra da dışında yükseltmek ve bu gücü yaratmada kullanmaktır. İçinizdeki yaşamsallık size cesaret, incelik ve zihninizle ekeceklerinizde bahçıvanlık becerilerinizi kullanma güveni verecektir.

Posede (ele geçirilmiş) kişiler çoğunlukla kendilerine geri dönen düşünce formlarını deneyimlerler. Ruhsal krizler, onları rahatsız etmek üzere başkalarına kasıtlı olarak bir şeyler gönderen insanları içine alır; sürecin yaradılışı her iki tarafın da varlığını gerektirir. Her evrimsel yolculuğun toplamı yaptığınız her şeyin bütünlenmesi ve gölgeyle karanlığın kabul edilmesidir. Yarattığınız şeyin sorumluluğunu üstlenmek zorundasınız. Bilmediğiniz sürece bundan başka türlü nasıl sorumluluk alabilirsiniz ki?

Bazen bunu size bildirmek isteyen bir enerji olur, olağan durumunuzda olmadığınızı anlamanız için bir şeyler yapar. Ortada bir varlık olduğunu anlamanız ve sizin dikkatinizi çekip çekemediğini görmek için hareketini abartır. Şöyle karşılık verebilirsiniz bu varlığa; “Tamam, peki, burada olduğunu biliyorum. Anladım. Varlığını hissediyorum. Bu kadar abartmana gerek kalmadı artık.” Enerji sizinle birleştikçe kendisini nasıl değiştireceğini öğrenecektir. İletişim kanallarınızı açık tutmak zorundasınız. Üçüncü boyutta karşınızda belirmiyor diye enerjinin sizin onunla iletişim kurduğunuzu anlamadığını düşünmeyin.

Çok boyutluluk ve birleşim aleminde hayvanlar ustadır. Hayvanlar boyutlar arasında hareket eder. Hiçbir hayvan ya da kuşu bir görüp bir kaybettiğiniz oldu mu? Hayvanlar yaşam niteliğiyle çok ilgilidir sizden çok daha fazla. Yaşam niteliği kuşkulu bir haldeyse hayvanlar kendiliğinden daha destekleyici bir gerçekliğe göçer. Hayatta kalma için programlandıklarından varoluşun başka alanlarına doğru hareket ederler.

Hayvanlar zeki ve esnektir. İnsanlardan çok daha fazla serüvenleri vardır. Alışveriş merkezleri, mezarlıklar inşa etmeye, televizyon ve sinema seyretmeye, kendilerini yüzeysel eğlence çeşitleriyle oyalamaya gereksinmezler. Hayvanların canının sıkıldığını mı sanıyorsunuz? Ne yapacaklarını bilmediklerini mi düşünüyorsunuz? Anlayamadığınız çok, pek çok serüven yaşar onlar. Ama günün birinde anlayacaksınız.

Sözgelimi böcek ve kurbağalar çıkardıkları seslerle boyutsal arterlerin kapılarını açar. Kimi hayvanlar sesi kullanarak yolculuklara çıkabilir. Bütün varlıklar pek çok gerçekliğe yolculuk yaparak düş görür. Rüya kavramını anlamanın en iyi yolu, uyuduğunuzda varolmayan başka bir dünyaya gittiğinizi bilmektir. Hafıza açık olsun olmasın, her şey birbiriyle bağlantılı olduğu için varlığını sürdürür. Böcekler, solucanlar ve kurbağalar bir gerçeklikten diğerine geçtiklerini bilirler. Başka dünyalara giderler, bununla birlikte hemen buracıkta, bu dünyadadırlar.

Böcekler bu gezegende herhangi diğer bir hayvan sınıfından daha büyük sayılarda temsil edilir ve daha az yer kaplarlar. Dengeyi korurlar, çünkü böcekler olmasa gezegeniniz varolamazdı. Kimi yaratıcı tanrılar görünüm ve kişilik olarak böceklere benzer. Yan insan, yarı böcek olan varlıklarla karşılaşıp fotoğraflarını çekmiş kişiler vardır. Yaratıcı tanrılar kendi türlerinin sessiz temsilcileri olarak burada bulunmak üzere kendilerini kopyalamışlardır.

Böcekler şu anda kavrayamayacağınız bir şekilde sizinle birlikte çalışmaktadır. Tesadüfen size konduklarını ya da üzerinizde yürüdüklerini sanıyorsunuz ama gerçekte onlar sizin elektromanyetik frekansınızı denetler. Böceklere kendinize göründüğünüz gibi görünmezsiniz. Siz bir güç alanısınız ve çıkardığınız salgılar nedeniyle bazı bölümleriniz böceklere çok çekici geliyor. Sizi oranızdan buranızdan şöyle bir soktuklarında belki de onların varlığına alışıyorsunuzdur.

Bilinç ve varoluşta belirecek olan pek çok yaşam biçimi vardır. Siz bu yaşam formlarını yakalayıp hayvanat bahçesine koymak istiyorsunuz. Onlar için sizler demir parmaklıkların ardında hapishane gibi bir hayvanat bahçesindesiniz. Onlar size yardımcı olmak ve türler arası iletişimi yeniden öğretmek istiyorlar. Sizin belirli hayvan ya da türleri anlayıp anlayamadığınızı görmek için bekliyorlar. Siz zekayı bütün yaşam biçimlerinde tanıdığınızı gösterdikçe çeşitli türlerin elçisi ya da diplomatik temsilcisi olma niteliklerini edinmeye başlıyorsunuz. Yaşam gerçekten de çok tuhaf bir hale gelecek.

Kurbağa öttüğünde hayvanlar alemi özellikle böcekler, ama bunun yanında hayvanlar aleminin pek çok üyesi için başka boyutlara bir açılım yaratılır. Kurbağa ve böcekler frekansı yakalar. Belirli becerileri vardır. Gece ya da günün sessizliği içinde öten kurbağalar ahenkli ve döngüsel bir momentum yaratırlar. Çevredeki enerjiler bu sesin içine girip oldukça kolay bir şekilde başka yaşam biçimleri halinde varolmanın nasıl olduğunu deneyimlerler.

Bütün hayvanlar çok düzlemli gerçekliklerle insanlardan çok daha fazla uyum içindedir ve size bu gerçeklikleri öğretebilirler. Kimi insanlar Yaşayan Kitaplıkta olmanın nasıl olduğunu keşfetmek üzere hayvanlarla birleşip hayvanlar alemini inceleyebilirler.

Pek çok son derece zeki yaşam biçimi hayvan ya da bitki alemleriyle birleşerek kendilerini tezahür ettirebilir. Bu şekilde sizin gerçekliğinize bir göz atabilirler. Şimdi bu son derece zeki yaşam biçimleri, sizlerle, kitaplığın kartlarıyla birleşmek istiyor. Kitaplığa insan olarak sizin kanalınızla ulaşmaları, sincap olarak gelip erişmelerinden oldukça farklıdır. Sizler karmaşıksınız. İçinizde olağanüstü bir bilgi taşıyorsunuz. Siz kendinizi başka duyarlı varlık biçimleriyle birleşmeye hazırladıkça gezegeninize barış getirebileceksiniz. Olağanüstü bir yeni yükseliş, yeni bir varoluş biçimi, yeni bir dua getirebilir hale geleceksiniz. Sanki sizin içinizden geliyormuş gibi olacak bütün bunlar, ancak siz işin içinde sizden fazlasının olduğunu bileceksiniz. Bütün yaşam biçimlerinde büyük bir zeka olduğunu ve bütün yaşam deneyiminin sizi beklediğini bilin. Duygusal benliklerinizi açın ve sevginin yaşamsal gücünü ruhsal evriminizin anahtarı olarak kullanın.

Enerji Alıştırması

Rahatça oturun, birkaç derin, merkezlenmiş nefes alın, gev şeyin ve yaşadığınız ana gelin. Kendinizi bir grup sevdiğiniz ve güvendiğiniz insan içinde canlandırın. Başka dünyalarla karşılaşmak üzere bir ışık kapısını açmak için toplanmışsınız. Yukarıdan gelen bir ışık sütununun bedeniniz ve gruba nüfuz ettiğini hayal edin. Bu ışık sütunun üzerinde gerçekliklerin karşılaşacağı bir açılışı oluşturan pek çok enerji yolculuk ediyor.

Bu kapının açılışına niyetinizi iletin ve varlığınızı bildirin. Bütün enerji ve gerçekliklere sizinle birleşmeleri için şu anda anladığınız şekliyle sevgi frekansının sizin yorumunuza uyan titreşimsel bir uyumun gerekli olduğunu belirtin.

Kendinizi gruptaki diğerleriyle birlikte açılışın çevresinde halka oluşturmuş bir şekilde canlandırın. El ele, kol kola ayakta duruyorsunuz. Sevinç dolusunuz ve birliğin ilerlemenizi sağladığını hissederek birlikte başardığınız işe gülüyorsunuz.

Şimdi, grup olarak ışık kapısından geçin. Yukarı gidin ve kapınızın gezegeninizdeki diğer kapılarla bağlantınızı kuracağı yeri konumlandırın. Kendinizi başka boyutsal kapılara ilerler ve ışık çemberleri oluştururken görün. Işığınızı alın ve onunla algılayabildiğiniz kadar çok kapıyı birbirine bağlayın. Enerjilerin Dünyaya girebilmeleri için keşfetmekte ve barındırmakta olduğunuz frekansla, sevgi frekansıyla karşılaşıp uyum sağlamaları gerektiği düşüncesini hayal edin ve çevrenize yayın.

Siz ve grubunuzun rüzgarlarla yayıldığını, ışık çemberleri oluşturup başka ışık çemberlerine katıldığını ve Dünyanın her yerinde olduğunu canlandırın. Şimdi artık tutkuyla taşıdığınız sevgi frekansı tarafından desteklendiğinizi hissediyorsunuz.

Dünyanın çevresinde böyle çemberler oluşturarak yolculuk yaparken yolculuğunuzu destekleyen enerjileri hissedin. Gezegeninizin ötesini hissedin. Kim olduğumuzu hissedin. Pleiades enerjisinin kişisel çakra sistemine girip onu sarmaladığını hissedin. Bırakın sevgimiz şu anda anladığınız sevgi frekansıyla birleşsin. Kendinize birkaç dakikalığına varlığınızı onurlandı ran enerjiler tarafından desteklendiğinizi, beslendiğinizi ve esirgendiğinizi hissetme izni verin. Biz varlığınızın özünü seviyoruz.

Şimdi de galaksinizde bizim sahip olup işlettiğimiz bir kapı düşleyin. Sizin Pleiadesli dostlarınız olarak buradan geçecek olan frekansın kapı bekçisi olarak hareket ediyoruz. Bırakın bu zamanda bu kapıyı sizin için açık tutalım ve başka sistemlerden gelen sevgiyi süzelim. Gezegeninize kapılar açıldıkça sevginin aşağıya süzüldüğünü hissedin. Altın akışlı ışık ışınlarını hayal edin ve bedeninizdeki bütün hücrelerin ürperişini hissedin. Bu ışık tarafından kucaklanıp çevrelendiğinizi duyumsayın. Sevginin gezegene girmesine ve onunla karşılaşan sizlere alternatif bir yaşama biçimini anımsatmasına izin verin. Bırakın yeni bir varoluş şablonu, yeni bir ideal önersinler.

Keşfetmek ve anlamak istediğiniz kimliğinizin içinde kendinizi şimdi de bir aynanın karşısında ayakta dururken canlandırın. Fiziksel bedeninizin değiştiğini görün. Sevgi sizi dönüştürürken moleküllerin hareket ettiğini görün. Koruyun bu sevgiyi, o sizin varlık ve değeriniz. Bu sevgi yaşam biçimi içindeki sizsiniz. Korumaya yöneltildiğiniz sevgi, enerjinin çeşitli gruplarının birleşmesinin, bu enerjileri evreninizin yeni bir yaratıcı ifadesi haline getirmenin anahtardır.

Ağırlıksız bir şekilde enerji dalgaları, açılım kapıları arasında ilerlediğinizi düşleyin. İnsan biçiminde, bir sevgi anlaşmasının taşıyıcısı olarak varoluşun ön planına fırlatıldığınızı canlandırın. Nefes alın, soluğunuz içinizi doldururken çevrenizdeki sevgi frekansını hissedin. Sevgi frekansı bedeninizin her yanına gönderiliyor ve onunla ne yapmayı seçeceğiniz size kalmış. Frekansın sizi şimdi de engin bir sakinlikle doldurduğunu hissedin. Siz frekansınızı gezegeninizin dört bir yanındaki kapılarda korurken gezegenin sizin kanalınızdan akan sevgiyle çevrelendiğini canlandırın.

Şimdi kendinizi olduğunuz yerde sarmallar çizer, dönerken hayal edin. Giderek hız kazanan bu dönüsü her neredeyseniz fiziksel bedeninizle birleştiriri. Sevginin sizin içinizde döndüğünü ve nereye giderseniz gidin her şeye dokunduğunu hissedin. Dönüşün giderek hızlandığını, bilginizin giderek berraklaştığını canlandırın.

Bir süre bu enerji içinde kalın. Sevgiyi hissedin arayın, bilin, paylaşın, merak edin, isteyin, sizin olacaktır. Dünyanızı ifade ettiğiniz her düşünceyle değiştirdiğinizi bildiğinize inanıyoruz. Dünyaya böylesine gönülden sevgi ve barış düşünceleri bağışladığınız için size teşekkür ediyoruz. Bu, bütün varoluşu etkileyecektir.

Barbara Marciniak