31 – Zaman Koridorlarında Akmak

Yazdır Yazdır 

Dünyadaki Yaşayan Kitaplık enerjiyi paylaşarak onunla birlikte akacağınız bir titreşimsel geçiş yapmanızı kolaylaştıracaktır. Dünyanın görkemli oyun alanı olan doğadan zaman koridorlarını birleştirip bu koridorlara çıkmayı öğreneceksiniz.

Zaman bir yapıdır. Dünyada şimdiki zamanın geçmişten doğduğu varsayımının etkisi altındaydınız. Biz şimdiki zamanın gelecekten de doğduğunu ileri sürüyoruz. Zamanın pek çok kapısı vardır. Geçmiş de, gelecek de kendi geçerliği ve değerine sahiptir. Bunların hepsi sonsuza genişleyen şimdinin parçalarıdır. Yaşanan anda geçmiş süregiden şimdiyi etkilemeye devam eder. Süregiden bu şimdiler tıpkı gelecekteki karşılıkları gibi büyüyüp olgunlaşmayı sürdürür. Göreviniz, farklı bir şimdiki zaman yaratmak için gelecekten hareket ederken geçmişinizi değiştirmenizi gerektiriyor.

Zaman kendi içine çöküyor. Şu anda uzay size uzaklık getiriyormuş, sizi bütünden ayırıyormuş gibi geliyor. Dünyanın öbür ucundaki bir dostunuzu düşündüğünüzde aranızda uzay vardır. Zamanın çöküşü, içinde çalıştığınız dünyayı tanımlayan frekans kontrolünün sınırlarında boşluk anlamına gelir. Kozmik ışınlar güneşiniz tarafından yakalanıp güneş sisteminize çekildikçe her şey ivme kazanıyor. Bu da yaşanan ana daha fazla olanak sunuyor ve olayların geçtiği sahneyi belirleyen üç boyutlu zamanın sınırlarını yarıyor. Üç boyutlu zamanın yapısı sizi tutsak eder ve zamanın ötesine hareket eden psişik benliğinizden ayırır. Psişik benliğiniz, içinde bulunduğunuz zamanda görünenin ötesindeki şeyleri bilir.

Döngüler ve ritimler tarafından yönetiliyorsunuz. Yaşamın nabzını kurgulayan temel bir etki aydan gelir. Zamanı ayın döngüleri, kendi aksı çevresinde dönen Dünya ve Dünyanın güneş etrafında dönüşü ile oluşturur ve tanımlarsınız. Dünyanın yörüngesindeki ay elbette döngüsel yolculuklarında Dünyanın göksel yol arkadaşı gibi hareket eder. Elektriğin gelişine kadar yaşamı binlerce yıl boyunca belirleyen, hayatın ölçüsü olan bu ritimlerdi. İnsanlar zamanın geçişini izleyebiliyordu. Gün gece oluyor, gece güne dönüşüyordu. Zamanın ayrımları vardı. İnsanlar mevsimlerin geçişini izleyebiliyordu, zamansa doğrulanabilir bir şey üzerine oturmuştu. Elektrikle birlikte karanlığı aşan bir ışık geldiği için bu ritimler kırıldı. İnsanlar zamanı farklı bir biçimde kullanmaya başladılar; karanlıkta ışıkla çalışmak, yirmi dört saatlik güne kökten farklı bir yaklaşımın habercisi olmuştu, elektrik ışığı yaşanacak daha fazla an sunuyordu.

Bilgisayarın gelişiyle algılamada yeni bir kapsamlı değişim oluştu. Zaman öyle bir ölçüde yoğunlaştırıldı ki bir makine tarafından saniyenin çok küçük parçaları içinde zamanın milyonlarca ayrı parçası deneyimleniyordu. Saniye insan gözü tarafından bölünemez. Giderek artan sayıda insan bilgisayarlarda çalıştı ve bilgisayarlar hız kazanmaya başladı.

İnsanlar ilk kez bilgisayarlarla çalıştığında zaman anlayışları bütünüyle değişti. O zamanlar böylesine bir bozunumla ancak baş edebiliyorlardı. İnsanların bilgisayarlar konusunda eğitim kazandığı şimdiyse farklılaşmış zaman algıları kuşaktan kuşağa aktarılıyor ve zaman da hızlanıyor. Bununla birlikte, bilgisayar zamanın çöküş ve bozunumunu yansıtan üç boyutlu bir oluşumdur. İnsanlar kitle ruhunu bu oluşumun sonuçlarıyla beslediler. Bu da sizin gibilerin şeyleri bir araya getirip gerçekliği anlamlı bir psişik bakış açısından -zamanda farklı bir noktadan- algılamasını sağladı. Saniyenin bölünüşü ve bilgisayarın yaşama girişi her şeyi bütünüyle değiştirip bilincinize görülmemiş olanaklara doğru hız kazandırarak bu yüzyılın teknoloji patlamasının habercisi oldu. Saniye ve an giderek daha çok şey barındırır hale geliyor.

Zaman çöküş halinde olduğu için üç boyutlu yapı yerinde değil artık. An başına daha fazla olay sizi psişik keşiflere hazırlayarak akıp gidiyor. Şu anda her şey büyük ölçüde son derece oyunsu bir nitelikte. Gündelik yaşamlarınızda çevrenizde pek çok enerji var. Aklınızı kendileriyle karşılaşıp gerçekliğe ilişkin temel inançlarınızı yeniden yorumlamaya çeliyorlar.

Zamanın saatle ölçülebilir olduğu düşüncesini paylaşıyorsunuz. Zamanın varolduğunu herkes kabul ediyor. Biz onun bir yapı olduğunu söylüyoruz. Aslında birkaç yılda bir artan ya da eksik kalan zaman yüzünden Greenwich zamanınızda düzeltmeler yapmanız gerekiyor. Yararınıza çevirebileceğiniz şeylerden birisi de zaman anlayışınızın bütünü. Zamanınızı başkalarının belirlemesine bir son verin ve şu “yeterli zamanım yok”, hikayesini bırakın. Zaman çökerken zamanın dışına atılıyormuşsunuz gibi gelebilir. Bedeninize zamanın dışına atıldığınız mesajını verdiğinizde bedeniniz, saati durdurmuşsunuzcasına zamanın dışına çıkmaya başlar. Bu günlerde çoğu insan çılgınca bir koşturma içinde, çünkü zamanın çöküşünü hissediyor, nasıl yorumlayacakları nı bilmiyorlar. Kendinizi keşfedip dengenizi korumak için yaşadığınız anda, sonsuza genişleyen şimdide olmanız gerektiğini anımsayın. Kozmik ışınların sunduğu yön budur. Yaşadığınız dünyaya ilişkin algı ve kavramları yeniden düzenleyen kaosa dayalı bir ilksel karışıklıktır bu.

Zaman değişken bir şimdiye sahiptir. Artık daha uzun süre ölçülemez ve saatle ifade edilemez. Zamanı değiştirebilir, eğip bükebilir, hareket ettirebilirsiniz. Zaman çöktükçe kısa süreler içinde gezegen yeni kavramlar, düşünce, keşif ve seçeneklerin bombardımanına uğruyor. Kendinizi gerçekleştirme deneyiminizle anın sunabilecekleri olasılıklar uyanıyor ve genişliyor. Dünya dışı zeka ile bağlantı kurmaya karşı duyduğunuz çekimde belli bir noktaya geldiniz. Onun için gezegen kolektif olarak daha yüksek bir zeka ve sorumluluk derecesine doğru ilerliyor. Dünyanız yozlaşmanın kötü kokularını saçıyor gibi görünebilse de lütfen her iki karşıt ucun da aynı anda yaşanmakta olduğunun bilincinde olun. Işığı taşıyanlar son derece güçlenecek ve birkaç yıl içinde bu insanların gücü karşısında hayrete kapılacaksınız, çünkü onlar sizsiniz. Paylaştığınız bir inanç da, gerçekliğin yeni bir biçimine duyduğunuz inanç. Gerçekliğin bu yeni biçiminde insanlar özgürlüklerini saygı, uyum ve işbirliği içinde ifade eder, Dünya ve her bir yaşam biçimi -hayvan, bitki, mineral, insan- değerlidir.

Anımsayın, Zaman Bekçileri evreninizi belirli bir rotaya yönlendirir ve zaman engelleri olarak adlandırılabilecek olanın içinden geçebilirler. Evreninizin bütünle bağlantı halinde olmasını sağlayan dilim ya da bölümlerini yaratırlar. Enerji bir bölümden diğerine hareket eder ve bazı bölümler ayrı tutulur -bu da tanıdığınız biçimiyle zamandır. Enerjinin her şeyde olduğunu, sizin de İlk Yaratıcının parçası olduğunuzu hatırlayın. İlk Yaratıcı kendisinin daha geniş bir anlayışına ulaşmak için bir bölünmüşlük yolculuğunda. Onun için Zaman Bekçileri parçaları bütünden ayrı tutarak evrenin canlılığını sürdürüyorlar.

Mayalar kendilerine Gün Bekçileri derlerdi. Biz onlara Zaman Bekçileri diyoruz. Elbette Pleiades sistemiyle ilişkileri vardır. Zaman olaylarının içine girip çıkmada ustadırlar. Zaman kilitleri yaratmada da ustadırlar -her şeyi öyle bir kordon altına alırlar ki olaylar hemen karşınızda gerçekleşebilir ama zaman kilitleri yüzünden olanları görmezsiniz. Zaman kilitleri bilincinizi eşzamanlı zamanı algılamaktan alıkoyar.

Mayalar bugün ortaya çıkan olayların zaman açısından ön / hazırlıklarını yaptılar. Mısırlılar başka bir çeşit ön hazırlık yaptılar. İnka ve Amerikan yerlilerinin her biri başka şeylerin hazırlığını ortaya koydu. Her bir uygarlık şimdi, içinde bulunduğunuz varoluş bölümü ya da çekirdeğinde açılmaya hazır olmak üzere zaman kilitli olaylar yaratmada kendi rolünü oynadı. Şimdiki zaman çerçevesi için bir bilgi ağı hazırlayan başka bir uygarlık da Atlantis’tir. Hatırlayın, her şey süreklidir ve uygarlıklar asla son bulmaz. Atlantis’in yok edildiğini, artık varolmadığını yani geçmişte olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu, gerçekliğin bir biçimidir. Gerçekte, hiçbir zaman yok edilmemiş bir Atlantis uygarlığı var. Kendi çıkmazlarını çözmüş, çözümler bulmuş ve enerjinin kötüye kullanımı yüzünden varlığına son vermek zorunda kalmamış bir Atlantis. Aynı şekilde, sizin dünyanızın da bazı biçimleri yok olurken diğer biçimleri çözümlerini bularak Altın Çağa ilerleyecek.

Atlantis ya da herhangi başka bir uygarlık işte bu şekilde gelecekte varolabilir. Uygarlıklar süreklidir, zaman yapılarının dışındadırlar. Bu şekilde aslında Atlantis’in çözümlerini bulmuş olan gelecekteki biçimi geçmişteki Atlantis enerjisine yardım etmek istiyor, çünkü bunların hepsi aynı enerji ve benliğin yeniden bedenlenme biçimleri. Geçmişe geri dönmenin amacı şifa götürmek, bütünleştirmek ve enerjinin doğru kullanımını öğretmek. Varlıklarının bütün biçimlerinde oldukça başarılı olan uygarlıklar, aynı fırsatlara sahip olamamış ya da çözüm bulamamış biçimlerine yardım etmek için, deyim yerindeyse her zaman geri dönerler. Başarılı bir uygarlık, varlığın büyük ağındaki amacı ve etkisinin bilincinde olan bir bilinç topluluğu olarak tanımlanabilir.

Olayları düzenleyen Zaman Bekçileri ışınları pek çok farklı gerçeklik ve yönde yolculuk eden ışık topları gibidir. Maya Zaman Bekçileri, çok boyutlu olduğundan gelecek kuşaklar için bir anlamı olacak bilgiyi Dünyaya yerleştirme becerisine sahiptiler. Zaman içinde geriye, ileriye ve yana doğru yolculuk yapabiliyorlardı, uygarlıkları da zamanda yolculuk üzerine kuruluydu. Meksiko topraklarında bu hikayenin pek çok ipucunu bıraktılar. Onların şimdisi daha anlamlı bir hale geldi, çünkü amaçları kendi şimdileri dışındaki şimdilerin de yararına olacak bir şimdi oluşturmaktı. Mayalar bir paradigma yaratmayı amaçlamıştı. Bu paradigma, olacak olanın tanımını, Dünyanızın geçirdiği döngüleri ve kozmik kapılar temelindeki zaman döngülerini içeriyordu. Dünyanın güneş, ay ve güneş sisteminizin gezegenleriyle ilişkili döngüleri fiziksel elektromanyetik bedeniniz üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Mayalar, Dünyanın güneş sistemiyle sınırlanmamış daha büyük bir dönüş sisteminde yer aldığını anlamışlardı. Bu dönüş sistemi çeşitli nümerik bölümlere dayalıdır. Mayalar sizin sisteminizdeki zamanı çok daha geniş döngülerin parçası olduğunuz bilgisine dayanarak yaratıp tanımladılar.

Maya uygarlığının pek çok biçimi vardır. Bunlar, üç boyutlu zamanla oynamak üzere farklı dönüm noktalarında devreye giren pek çok Zaman Bekçisi grubudur. Mayalar hiçbir şekilde ilk kez zamanın sizin varolduklarını sanmanız sağlanan periyodunda ortaya çıkmadılar. Bundan çok daha önce, binler ve binlerce yıl önceden Dünyadaydı onlar. Gerçekte, evrenin başlangıcına doğru hareket ettikleri kadar rahat bir şekilde evrenin tamamlanması yönünde de ilerleyebilirler. İşleri, zamanı geldiğinde evrenin bütün parçalarının çalışmasını ve çökmesini sağlamaktır. Çöküşün zamanından önce gelmemesini de onlar sağlar. Maya Zaman Bekçileri ile bağınızı hissedin ve dikkatinizi keşfetmeniz için hazırladıkları anahtarlara açın.

Gerçekliklerin çevresindeki zaman kilitleri evinizdeki aydınlatmanın siz istediğinizde açılıp kapanacağı şekilde düzenlendiği mekanizmalara benzer. Elektromanyetik olarak bilincin, nerede olursa olsun varlığını duyuran bir uyarı sistemi vardır. Bilinç her şeydedir ve neyle sarmalandığına bağlı olarak çevresine eşsiz, kesin bir sinyal yayınlar.

Bilinci nasıl zaman kilidi altına alacağını bilenler vardır. Frekanslarını değiştirirler ve böylece enerji alanını tarayan varlıkların kendilerini bulamamalarını sağlarlar. Gezegendeki kapılara yerleştirilen zaman kilitleri ve zaman koridorları nedeniyle kozmostakiler Dünyayı bulamaz; varlık ışığı silinmiştir. Gezegenin bulunamaması için farklı, üzerinde Dünyadaki bilinç türünün kayıtlı olmadığı zararsız bir elektromanyetik spektrum yerleştirilmiş tir. Dünya örtülmüş, karantinaya alınmıştır.

Mayaların amacı gelecek için bir paradigma yapılandırmak üzere Dünyaya gelmekti. Çeşitli uygarlıklar ortak bilinçler yoluyla enerji kapılarını açık tuttular. Başka gerçeklik türlerini destekleyebilen ya da kaldırabilen enerjiler sınırlı sayılarda gezegene çekildi. Ancak, ışık sütununu yerleştirmesi için bir uygarlığın hazırlıklı ve eğitimli olması gerekir. Nerede ışık varsa orada bilgi vardır.

Maya uygarlığı bu uygarlıklardan biriydi. Bugün bu uygarlıklardan bir diğeri Bali uygarlığıdır. Bu uygarlıklar Dünyanın dört bir yanında, kıyıda köşede varolmaktadır. Eyaletler ya da kent alanlarındaki büyük bir uyum, işbirliği, karşılıklı destek ve yaratıcılık sergileyen topluluklar olabilirler. Maya uygarlığı geleceği etkilemek ve tohumunu çok uzun bir zaman dilimi boyunca son derece karanlık olmuş olan bu gezegene atmak amacını güden bir deneydi.

Mayalar amaçlarının ne olduğunu biliyorlardı. Tıpkı Tibetlilerin ülkelerinin işgal edileceğini önceden görerek Çinlilerin gelip görünürde korkunç bir cinayet işlemesinden yıllar önce en önemli belge ve eserlerinin çoğunu saklamaları gibi Mayalar da sonlarının ne zaman geleceğini biliyorlardı. Mayalar Zaman Bekçileri olduğu için amaçlarının yerine geldiğini bilerek Dünyayı boşaltabildiler. Mayaların en derin gizlerinden biri budur -tarih ve zamanı tanıyordu onlar.

Maya takvimi cennet ve cehennemlerin döngülerini kesinlik içinde gösterir. Mayalar gidiş tarihlerini biliyorlardı, bu sona hazırlandılar. Onların açısından bakıldığında başka bir fiziksel boyuta geçmişlerdi. Gerçekte Maya uygarlığı hala son derece canlıdır. Altın çağını yaşıyor bu uygarlık.

Mayalar günün birinde zamanlarının geleceğini, gezegeni terk edeceklerini biliyorlardı. Günün birinde bilgilerinin, anahtarlarının Işık Ailesi -sizler- tarafından ortaya çıkarılıp keşfedileceğini biliyorlardı. Bazı kişilerin bu anahtarları şimdiden keşfetmiş olduğunu ileri sürüyoruz. Mayalar amaçlarının bütün öyküsünü ve şimdi olan bir gelecek için neden ipuçları ektiklerini biliyorlardı.

Bilinç anahtarlarınız Mayaların sizin için kaldırdığı zaman kilitlerinin arasından hareket ediyor. Zaman Bekçileri oldukları için Mayalar gezegenin dört bir yanındaki pek çok zaman kilidini açıyor.

Bu gizlerin sizden nasıl saklandığını merak edebilirsiniz. Nasıl böylesine denetlenip yalıtılmış olabildiğinizi bilmek isteyebilirsiniz. Eğer bütün o başka yaratıklar ve gerçeklikler varsa neden onlarla karşı karşıya gelmiyorsunuz? Bunun nedeni ağ ve içinde bulunduğunuz ağın çevresindeki zaman kilitleri. Uygarlığınız büyük bir bölümüyle zaman koridorlarına sahip olan ana ağ içinde kilit altında tutuluyordu. Geçidiniz üçüncü boyutta kilitliydi.

Bu belirli koridorun geliştirilebileceği pek çok başka yol vardır; yalnızca bir ana yapı hattı kurulabilir ya da tıpkı sizin kentlerinize, çevre yerleşimlerinize giden yollar gibi çeşitli küçük yollardan bir ağ oluşturulabilir. Eğer içeri ve dışarı giden tek bir yol varsa ve o da kilit altındaysa bu zaman koridoruna giriş çıkış yasaklanmış, koridor bütün diğer etkilerden koparılmıştır. Gerçekliğinizde hükümetler başka ülkelere karşı çoğu zaman cezalandırıcı bir önlem olarak yalıtma ve boykot yaptırımı uygularlar. Zaman oyuncularının zaman koridorunda yaptıkları da buna benzer.

Yol açıldığında -zaman kilitleri kaldırıldığında- gerçeklikler birleşecek, birbirleriyle harmanlanıp değişecek ve siz daha yüksek kimliğinizle yoğun bir bağlantı içinde olacaksınız. Gelecek birkaç yıl boyunca kendinizi bu bilgi aşılamasına hazırlamak zorundasınız. Sizi zaman kilitlerinin açılması, kimliklerinizin bileşimine hazırlayan hızlandırılmış bir yolculuktasınız.

Zaman kilitleri uygarlık ya da gerçeklikleri birleşmekten alıkoyan Zaman kilitleri açılıp yeni dünyanın doğuşuna geldiğinizde birçok gerçekliğin birleşimi gerçekleşecek. Bu olgun bir şekilde ve ışığın kullanımı anlaşılarak yapılacak olursa oldukça yükseltici bir dönem olabilir.

Bütün zaman eşzamanlıdır. Bir gezegenin çevresinde onun çeşitli zaman çerçevelerinden deneyimlenmesini sağlayan enerji ağları vardır. Bir gezegene girmek için sizi gezegenin duyarlı yaşamın varolduğu gerçekliklerine ulaştıran kapı ya da açılımları bulmak zorundasınızdır. Eğer bir kapıdan geçmezseniz size bomboş görünen bir dünyaya inebilirsiniz. Kapıdan geçerek ise bu kapıdan kaçan bütün farklı gerçeklikler ya da zaman çerçevelerine ulaşırsınız. Böylece birisi iki ya da beş yüz yıl önce varolmuş olan bir Dünyaya geri dönebilir -bu gerçeklikler varolmaktadır.

Katmanlar halinde ağlar dünyaları çevrelemektedir. Bu ağlar yer değiştirip kımıldadıklarında çeşitli gerçeklik ve enerjiler yaratırlar. Ağları hareket ettirdiğinizde, yerlerinden oynatıp bir kapıdan geçtiğinizde eşzamanlı olarak geçmiş, şimdiki zaman ve gelecekteki dünyalara girebilirsiniz.

Kapılar gezegenlerin çevresine yerleştirilen koruyucu araçlardır. Bir kapıya sahip olmak, onu yaratmak, yapmak müthiş bir iştir. Kapıyı açık tutmak için bir frekans enerjisi vardır. Dünya üzerinde pek çok kapı bulunur. Birkaçından söz edeceğiz. Bir tanesi Meksiko/Orta Amerika bölgesindedir. Sina yarımadası ile Tibet üzerinde de başka kapılar vardır. Bunlar enerjinin gezegene gelip gittiği üç ana kapıdır. Eski kristal kurukafalar çoğunlukla kapı bölgelerinde ortaya çıkarılmış ya da tutulmuştur. İnsanlar bir kapının bekçiliği ya da sahipliğini ellerinde tuttuklarında zaman koridorlarına erişimleri de vardır. Tibet’tekiler geleceğe bakabilip işgale uğrayacaklarını görebildiler, böylece gelecek zamanlar için hazırlandılar. Tohumlarının -Tibetli keşişlerin spermleri- nerede kullanılabileceğini görebildiler. Eserlerinin neden saklanması, kendilerinin de sürgüne gitmeleri gerektiğini de görebildiler.

Ortadoğu’daki kapı gezegene ana açılımlardan birini oluşturuyordu. Eski Atlantis bölgesindeki Bermuda Üçgeni de gezegenin ana kapılarından biriydi. Ancak, buradaki enerjiler karmaşa içinde olduğu için kapı güvenli bir erişim sağlamıyor. Burada oluşan çatışma ve kaos nedeniyle sıkışıp kalabilir ya da kaybolabilirsiniz. Diğer kapı bölgeleri içine Paskalya adasını, Fuji dağını, Shasta dağını, Titicaca gölü, Nazca çizgileri ve Uluru’yu alır.

Zaman koridorlarını okuyup yolculuk yapabilenler olduğu gibi bunları yapamayanlar da vardır. Kozmos ve evrenin her yanındaki farklı varlık bölümlerine el koymak üzere bilinç imparatorlukları oluşuyor. Bunların zaman koridorlarından akma becerisi varsa olasılıklar ve kendilerini elektromanyetik kapı değişkenlerinden aşılamaya ilişkin inanılmaz bir bilgileri de vardır. Zaman koridorlarında bilgi olmaksızın yolculuk edilecek olursa zaman adı verilen şey varoluşu toz haline getiren büyük bir dalga gibi bir yerden bir yere hareket eden körlemesine birçok olayın akınına uğrar. Bu olaylar hangi kapı ya da olasılıktan girdiklerine aldırmıyor gibidirler. Amaçsızca her şeye çarparlar. Ancak, olayların eşzamanlı olarak derin bir düzene, anlamlı bir plana -gerçekten de Tanrıça tarafından sahnelenmiş bir gösteriye- bağlı olduklarını biliyorsunuz.

Yeni bir zaman çizgisi ve yepyeni bir ağ oluşturmak, ağı yerleştirmek için bütün varoluşu etkileyecek ölçüde derinden patlayacak temel bir olay olması gerekir. Yoksa ağın gidebileceği bir yer olmaz. Dünyaya uzanan zaman hattına sahip olanlar, bu zaman hattı boyunca serbest alış verişe izin vermeyerek Dünyayı ayrı tuttular. Gelecekte ikincil ve üçüncül ağları oluşturanlar var. İkincil bir ağ enerjiyi ana zaman koridorunun çevresinden bir yan yola yönlendirmeye yarayan ikinci bir dokudur. Üçüncül bir ağ ise ikincisinin işe yaramadığı durumlarda devreye giren ağdır.

Zaman hatları, zaman dokusu ve bu zaman dokusu üzerindeki kanalların hepsi temel olaylara bağlıdır. Temel bir olay olmaksızın bir zaman hattına kanca atamazsınız. Başka bir deyişle, diğer zaman hatlarının onu bir çapa gibi kullanabilmesi için ikincil ve üçüncül ağların temel bir olaya kanca atması gerekir. Atomun parçalanması temel bir olaydı. Saniyenin bölünmesi de. Harmonic Convergence (Maya Takvimindeki döngüselliğin izinde gerçekleştirilen enerjilerin uyumlu birlikteliği kutlaması-ç.n. ) temel bir olaydı. Temel olaylar tarihin akışını derinlemesine etkileyen açık ya da özel olaylar olabilir. Bundan dolayı da gezegene yeni bir zaman hattının yerleştirilmesi için kitlesel bir olayın olması gerekir.

Zaman koridorunuza bu ağlar kanalıyla dışarıdan -gelecekten- giriliyor. İkincil ve üçüncül ağlar oluşturuyorsanız ve kilitli bir koridora girmek isterseniz temel bir olay bulmak zorundasınızdır. Temel bir olay bulamayacak olursanız kanca atacağınız bir şeyiniz olmaz. Balık avlamaya benzer bu. Bir gölcüğe olta atabilirsiniz. Eğer iğneyi ısıran bir şey olmazsa temel olayınız yok demektir.

Temel bir olay, zaman koridorlarındaki ilksel ağda bütün gerçekliğin geçiş yaptığı yaşamsal önemi olan bir dönüm noktası olarak kayıtlı olan bir oluşumdur. Ortaya çıktığı alanda bir dönüm noktası sayılabilecek bir olaydır. Harmonic Convergence itkisini gelecekten alan düzenlenmiş bir olaydı. Gelecekten geçmişe gönderildi ve ikincil ve üçüncül ağların oluşturulabilip gezegenle bir bağlantı bulabilmeleri için bir boşluk yaratmak üzere şimdiki zamanda yeniden düzenlendi. Bağlantı neydi? Eğer bu ağlar bağlanacakları temel bir olaya gereksiniyorlarsa temel olayda onlara dayanak olan neydi? İnsanların bilinci.

Varoluşun belirli bölgelerindeki temel olayları incelemede uzmanlaşmış olanlar vardır. Zamanın bütünü değiştirilmeden, olay çevresindeki alt zamanların değişimi dolayısıyla belirli bir zamanı değiştirmenin yolunu bilirler. Farklı dünyalarda geçen paralel olaylar konusunda uzmanlaşmış olanlar vardır. Temel olayları çeşitli yıldız sistemleri ve galaksilerden alıp birleştirir, iletişimin yeni hızlı yollarını yaratarak geometrik girdaplar oluştururlar. Kendinizi bir kez Dünya “zamanından” kurtardığınızda olağanüstü bir şeydir bu.

Ana koridorlar gezegene daha büyük bir enerji akımı sağlamak üzere şu anda yeniden inşa ediliyor. Temel bir olay düzenlendiğinde ağların bağlantılı olması ve Dünyada her şeyin değişecek olması için gelecekte temel ağın oluşturulmasına yardım ediyoruz. Bu, zamanın bütününü değiştirecek. Bir ölçüde, içinde yaşadığınız dokuda dev bir delik açacak.

Uzun bir zaman önce bu koridorlar başka uygarlıklarda keşfedilip geliştirildiğinde bilgece davranmayan milyonlarca dünya vardı. Uzayda kaos topları işlevini gören bölgeler vardı, çünkü gerçekliklerini oluşturan dokuda fazlasıyla delik açılmıştı. Çevreniz konusunda aynı dersi almaktasınız; kötüye kullanın onu, kirletin, lekelensin ve başlangıçtaki canlılığı solup gitsin! Bütün varoluş canlıdır. Kullanıp yok etmek yerine olan her şeyin içinde varolup zenginleştirmek yaşamsal bir göreve dönüşüyor. Bunun gibi üzerinde çalışılıp temizlenen evrenler var. Dünyada kirlilik olduğunu mu sanıyorsunuz? Zaman hatları bütünüyle bağlantısız olduğu için kaos içinde kirlenmiş bütün bir evren hayal edebiliyor musunuz? Öyle bir evrende evinizden çıkıp alışverişe gidersiniz, döndüğünüzde eviniz bir delikten süzülüp gitmiştir. Onun yerinde artık başka bir gerçeklik varolmaktadır. Çılgınlık!

Günün birinde bütün bunlar anlamlı bir bütünlüğe ulaşacak. Bizi bekleyen zorlu iş şu; Varoluşa saygısızlıkla tuzağı yaratmış olanların bilincini nasıl bütünleyeceğiz? Dokuyu onurlandırmıyorlar, zaman koridorlarından geçip dilediklerini yapıyorlar. Oynadığımız tehlikeli bir oyun, ancak gördüğümüz kadarıyla olayları değiştirmek oldukça gerekli. Bu bizim bütün sorumluluğu taşıdığımız anlamına gelmiyor. Bizler öğretmenlerimizin, Zaman Bekçilerinin yol göstericiliğiyle hareket ediyoruz. Daha geniş bir bakış açısından size bilince sahip çıkmanın olağanüstü sorumluluğunu yansıtıyoruz. Zaman koridorları boyunca neden sonuç yasaları ile hokkabazlık yapmak gerçekten de müthiş bir iştir.

Kitaplıklar kapalı ve eylem dışı bırakılmış birincil ağın bir versiyonu üzerinde yer alırlar. Korunmaktadırlar. Bugünlerde, özellikle gelecekten gelip de kitaplıklardan birine girmek kolay değildir. Bu nedenle birincil ağın altındaki zaman koridorları inşa ediliyor. Çoğu varlık belirli alanlara sahip olmak ya da üzerlerindeki etkilerini artırmak için belli zaman hatlarını bir araya getiriyor. Amaçlarına bağlı olarak olabildiğince çok sayıdaki zaman hattını birbirine bağlıyor ya da olabildiğince çoğunu iptal ediyorlar.

Belli bir bakış açısından zaman koridorlarına sahip olan ya da olduğunu sananlar var. Birincil koridorları yeniden inşa edip yeni varoluş alanları örgütlüyorlar. Bu koridorlar inşa edildiğinde birçok zeka formu bu koridorların sözümona sahipleriyle birlikte hangi güçlerin girmesine izin verileceğini belirleyerek ileri ve geriye doğru hareket edebilecekler. Dünyanın karşı karşıya olduğu sorun bu ve bu sorun da insan türünü deney için kullanan neden bu kadar büyük bir yaşam formu girişi olduğu sorusuyla bağlantılı. Birincil ağ baskına uğrayacak olursa geriye açık bir hat kalması amacıyla ikincil ve üçüncül zaman hatları da kuruluyor.

İkincil ve üçüncül olaylar kurulup inşa edildiğinde bu, zaman koridorunda bir ana açılım olacağı anlamına geliyor. Bu açılım, resmen onaylanmış kanallar olarak adlandırılan kanallardan pek çok varlığın gelişini sağlayacak. Bu varlıklar, eşzamanlı olarak pek çok diğer yönlere açılan yeraltı hareket ve kapıları bulacaklar.

Usta zaman oyuncuları olan Mayalar size bu oyunun oynanacağı bir dizi ipucu bıraktı. Aralık 2012’deki kış gündönümünü bir bitiş, kapanış olarak işaretleyen Maya takvimi incelenmeye değer. Oyun Ustaları, spekülasyonlar havada uçuşurken sizin ne yapacağınızı izleyip merak ediyorlar! Zamanınızın sonu anlayışı bir döngünün sonuna ulaştığı anlamına geliyor; Dünyanın sona ereceği anlamına değil. Ruhsal büyüme için temel önemde bir tema Broadway’de uzun süre sahnelenmiş bir oyun gibi sahnelenmekte ve sözleşmesi yapılan gösteriyi tamamlamak için önünüzde yirmi yıldan kısa bir zaman var.

Zamanın bu son bölümü tamamlandığında gezegende bir boyut değişimi olacak. Boyut değişimini yapılarında barındırabilecek durumda olanlar şimdiden dört hatta beşinci boyuta girip çıkıyorlar. Gelecek yirmi yıl boyunca yeni frekans gezegende o kadar ağır basacak ki dünyanızın bir biçimini yeni bir döngüye, başka bir biçimini, versiyonunu ise bütünüyle son buluşa, yok oluşa doğru fırlatacak.

Yeni döngüde bütün yaşam biçimlerinin eşsiz bir biçimde gelişmesini harekete geçirecek bir enerji fışkırması olacak. Elinizdekini özümseyecek hale gelmeden diğer Yaşayan Kitaplıklara erişemezsiniz. Yeni edindiğiniz farkındalığı nasıl kullandığınızı görmek üzere bir parçanızın Kitaplığa uzandığını, ulaştığını, göz attığını hissedeceksiniz. Başka bir Yaşayan Kitaplığın yaşam biçimini anlamayabilecek olmakla birlikte başkalarının kendi yaratılarına karşı tavırlarına da göz atabilirsiniz. Gözünüze boş bir kozmik oyun alanı gibi görünen geometrik biçimler halinde depolanmış bilgisi ile başka bir Yaşayan Kitaplıktaki dünyalar son derece farklı olabilir. Anımsayın, bir oyun alanına hayat veren tek şey oyunculardır. Dünyadaki Yaşayan Kitaplık enerjiyi paylaşıp onunla akacağınız bir titreşimsel geçiş yapmanızı kolaylaştıracaktı r. Dünyanın görkemli oyun alanı olan doğadan zaman koridorlarını birleştirip bu koridorlara çıkmayı öğreneceksiniz.

Biz olayların gelecekten geldiğini keşfettik. Olaylar geçmişten kaynaklanabildiği gibi gelecekten de kaynaklanabilir. Sürüp-giden oyundur bu. Bizim burada oluş nedenimiz, Pleiades’teki şimdimizi, şimdi versiyonumuzu farklılaştırmak için geçmişi değiştirmeyi kolaylaştırmak. Bu, uzak bir gelecekte gerçekleşecek gasp olayına yön değiştirtmek, olayı yeniden düzenlemek için yapılıyor. Gerçekte sizin geçmişiniz bizim şimdimize doğru koşturuyor, ancak biz bunu değiştirmek için geleceğe gittik.

Er geç çok farklı bir dizi anı algılayacaksınız, çünkü evreninizin geçmişini değiştireceksiniz. Size geleceğinizden geldiğimizi ve gelecekten geçmişi değiştirmek için geldiğimizi söyledik. Son derece zekiyiz biz. Paralel bir evren oluşturarak bütün evrenin tarihini değiştiriyoruz. Paralel evrenlerin oluş nedeni budur. Bunlar hafıza ve olayı değiştirerek bir noktadan zaman mekanizmaları na yön değiştirten planlardır. Aynı şeyi kişisel yaşamınızda da yapabilirsiniz. Geçmişinizi de değiştirebilirsiniz. Oyunu oynamayı öğrendikçe esneklesin.

Enerji Alıştırması

Dikkatinizi nefesinize verin, ciğerlerinizin ışıkla dolduğunu canlandırarak nefesinizin bedeninize girişini izleyin. Kan dolaşımınızın bu yüklü enerjiyi özümseyerek bedeniniz boyunca dağıttığını canlandırın. Her nefes verişinizde bedeninizin gevşeyip kendisini akışa bir akışını hissedin. Nefes almaya devam ederken mutlu olmanıza yardım eden on iki enerji ile çevrelendiğinizi hayal edin. Varlıklarını incelerken bir güvenlik ve rahatlık duygusu deneyimleyin. Her bir enerjinin gözlerinin derinliklerine bakın, sonra bakışınızı başka bir yöne çevirerek onu çevreleyen enerji alanını okuyun.

Göbek ve kalbinizden gelen tanıdık, güçlü bir çekiş deneyimlerken bedeninizden çıkarak dans eden ışık lif ve ışınlarını canlandırın. On iki rehber başka bir şimdiye göz atma olanağı sunarken bedeniniz farkındalıkla titreşiyor. Hepsini olanca canlılığıyla deneyimleyin. Kendinize her bir rehberin temsil ettiği zaman ve gerçekliğe bakma izni verin. Bırakın yükselsin anılarınız, gerçekliklerin yolunu gösteren haritalara benzeyen zaman hatlarını hissedin. Her bir rehberin enerji alanına doğru ilerledikçe çakra merkezlerinizden çıkan ışık liflerini izleyin. Kendinizi bulduğunuz yer neresi? Deneyimleyin ve gözlemleyin.

Belki yağan yağmurun tatlı sesini işitiyorsunuz ya da terkedilmiş bir yol boyunca esen soğuk rüzgarın uğultusunu. Balta girmemiş bir ormanda olabilirsiniz ya da yağmur ormanı, kar kaplı doruklar, çöller, ırmaklar, okyanus ve ovalarda. Dünyanın her köşesi kendisine ilişkin anı ve gizemli ipuçları barındırır. Bırakın zaman hatları sizi başka bir şimdinin derinliklerine taşısın. Dünyayı on iki zaman hattından deneyimleyin ve sizin kendinizi ve yıldızlarla bağlantınızı tanımanız açısından en önemlisinin hangisi olduğunun gösterilmesini isteyin.

Her yerde canlı olan varoluşu bağlantılandıran canlı bir ağ, ızgara olan ışık ağını hissedin. Yaşam yaşamı izlerken ağın hatlarının zekayı taşıyışını hayal edin. Dünyayı uzayda asılı mavibeyaz bir mücevher gibi hayal edin. Kendi zaman alanında sarayını kurmuş olan, bu büyük ışık koridorları boyunca değerli taştan bir durak gibi olan Dünya uzayda asılı mavibeyaz bir mücevher. Dünyaya uzaydan bakın ve farklı zamanlardan gelerek sizi anımsamaya çağıran güçlü bir çekim hissedin. Geçmiş olayları mı hatırlıyorsunuz? Zaman, uzay ve Dünya kavramlarınız ışık ağında karışırken kendinize bunu sorun.

Şimdi de ayın biraz ötesinde, uzayda kesişen enerji hatlarının arasından bakın. İşaret levhalarında neler yazılı? Güvenilir rehberleriniz hangi yıldız yan yollarını işaret ediyor? Dünyayı ve kendinizi ifade edilip deneyimlenecek sonsuz olanaklardan ötürü onurlandırırken bırakın ruhunuz anın canlılığını özümsesin. Varoluşun, oyunu öğrenmemizi sağlayan büyük gücü olan ışık ağına özel bir övgü sunun.

Barbara Marciniak