Andromeda Konseyi: Gri – Draco Reptilianlar İle Savaş Kazanıldı, Sahte Amblemli ET İstilası Yok

Yazdır Yazdır 

ET Konseyi: Gri -Draco Reptilian ET’ler ile savaş kazanıldı, sahte amblemli ET istilası yok

Alfred Lambremont Webre, JD, MEd

www.exopolitics.com

30 Ağustos 2011

Alfred Lambremont Webre’nin Andromeda Konseyi olarak bilinen dünya dışı yönetim konseyinin insan temsilcisi – temascısı ile yaptığı Exopolitics TV röportajında, 4 ncü boyut Orion Grileri ve Draco Reptilian ittifakına karşı yapılan özgürlük savaşının, 2011’in 3 ncü çeyreğinde Andromeda Konseyi kuvvetleri tarafından kazanıldığı ortaya çıkarıldı. Dünyanın, ayımızın ve Mars’ın bu Gri – Reptilian ittifakı tarafından girişilen istilası sona erdi. Mağlup edilen gri – reptilian kuvvetleri yıldız kapısı vasıtasıyla evrenimizin uzak erişimlerine gönderildi.

Andromeda Konseyi temsilcisi Exopolitics TV röportajında, Dünyada kalan 4 ncü boyut Orion grileri ve Draco reptilian kuvvetlerinin örneğin Washington, DC etrafında izole edilmiş küçük gruplardan oluştuğunu söylüyor.

Andromeda Konseyi temsilcisine göre, Orion grileri ve Reptilianların Dünya, ay ve Mars üzerindeki istila güçlerinin mağlup edilmesinin, Dünya, ay ve Mars’taki İllüminati ve güç yapısını etkili 4 ncü boyutsal desteksiz bırakma etkisi oldu. Kalan gri ve reptilian kuvvetlerinin İllüminatiye ‘sahte amblemle ET istilası’nda yardımcı olmak için herhangi bir girişimi bozguna uğratılacak ve herhangi bir sahte amblemle ET istilası başarısız olacak.

Andromeda Dünya temsilcisi/temascısı

Andromeda Konseyinin insan temsilcisi, ona “Tolec” Andromeda ismi verildiğini ifade ediyor. Tolec bilgisayar endüstrisinde 20 yıllık profesyonel kariyere sahip. Tolec ilk temasının 1993 yılında olduğunu, esas Andromedalı temasının onu Andromeda uzay gemisiyle üç kez zaman yolculuğuna çıkardığını ifade ediyor, yaşam yolculuklarını gözlemek için 1840’lı yıllarda ABD de yaşayan bir aileyi ziyaret etmişler.

Tolec Andromeda temasçısının temasları sona erdirdiğini, Eylül 2010’da Andromeda Konseyinin onunla tekrar temas kurduğunu söylüyor.

Exopolitics TV röportajında, Tolec Andromeda Konsey temasçılarından çeşitli şekillerde bilgi güncellemeleri aldığını ifade ediyor:

(1) Andromedalı temsilciler ile telepatik iletişim;

(2) Andromedalı temsilcilerden otomatik yazı;

(3) Andromedalı temsilciler ile rüya halinde iletişim;

(4) Andromedalı temsilcilerden vizyonlar;

(5) Ruh özünün bir buluşma yerine – örneğin Andromeda “biyosferine” – boyutlararası yolculuğu. Tolec’e göre, Andromeda Konseyinin Dünya etrafında konumlanmış “biyosferleri” veya büyük gezegensiye benzeyen küresel uzay gemileri var. Böyle bir biyosferin 26 katı ve 50,000 personeli vardır.

Galaktik Yönetim: Andromeda Konseyi nedir?

Andromeda Konseyi, nüfuz edilmiş ve organize olmuş evrenin seçilmiş bölgelerinde yönetim ve geliştirme fonksiyonları gerçekleştiren seçilmiş yıldız sistemi temsilcilerinden oluşan galaktik bir yönetim konseyidir.

Konseyin Zenetae yıldız sistemi, Tishtae gezegeninden bir Başkanı ve Mirach yıldız sistemi, Terial gezegeninden Başkan yardımcısı vardır, bu iki yıldız sistemi Andromeda takım yıldızındadır. Andromeda Konseyindeki birçokları gibi bu iki insan 4 ncü boyut/yoğunluk realitesinde yaşıyorlar ve titreşiyorlar.

Konseyin üye ırklarının çoğu, bugün gezegendeki çeşitli insanlar tarafından kanıtlandığı gibi, yüzbinlerce yıl önce Dünya’yı orijinal olarak tohumlayan aynı ırkların bazıları olarak Evren’de tanınmaktadır. Bu ırkların önceden dönüşüm, yükselme sürecinden geçtikleri söylenmektedir – 4 ncü boyutun yükseltilmiş titreşimine, yoğunluğuna ve spiritüel bilincine geçtiler.

Andromeda Konseyinin üyeleri aşağıdaki yıldız sistemleri & gezegenlerdendir:

1. Yıldız Sistemi: Arkturus Gezegen: Pitolla

2. Yıldız Sistemi: Antares Gezegen: Nikotae

3. Yıldız Sistemi: M103 Gezegen: Legola

4. Yıldız Sistemi: Procyon Gezegen: Kaena

5. Yıldız Sistemi: Vega Gezegen: Percula

6. Yıldız Sistemi: Capella Gezegen: Pershea

7. Yıldız Sistemi: Polaris Gezegen: Ventra

8. Yıldız Sistemi: Sirius A Gezegen: Toleka

9. Yıldız Sistemi: Deneb Gezegen: Ritol

10. Yıldız Sistemi: Tau Ceti Gezegen: Xeta

11. Yıldız Sistemi: Alhena Gezegen: Degaroth

12. Yıldız Sistemi: Betelgeuse Gezegen: Etorth

Tolec’e göre 13 adet danışma kurulu vardır. Her bir kurulda 5 – 6 insan vardır. Kollektif olarak bu danışma kurulları Arkturus dahil 3 yıldız sisteminden 400 den fazla temsilci gezegenleri temsil eder. Bu nedenle danışma kurulu üyelerinin çoğunluğu, daha büyük yüzdesi yönetici Andromeda Konsey üyesinin geldiği gezegen dışındaki diğer farklı yıldız sistemlerinden & gezegenlerden gelir. Her bir danışma kurulunun bir yöneticisi vardır. Danışma kurulları şunlardır:

1. Yüksek Boyutsal Alem Danışma Kurulu

2. Yıldız Sistemi Üyeliği İnceleme Kurulu

3. Gezegenlerin Galaktik Federasyonu İnceleme Kurulu

4. Ekzobiyoloji Galaksi Danışma Kurulu

(Sirius- Andromeda Konsey üyesi) (Kurul başkanı)

5. Zenobiyoloji Galaksi Danışma Kurulu (Zenobiyoloji: Dünyanın dışındaki hayatın olnaklılığını inceleyen bilim dalı)

(Procyon-Andromeda Konsey Üyesi) (Kurul başkanı)

6. Deniz Bilim Galaksi Danışma Kurulu

7. Uzay Yolculuğu Boyutsal Uçuş Teknolojisi İnceleme Kurulu

8. Gezegensel Tıbbi Danışma Kurulu

9. Evren Eğitim Gözlem & Danışma Kurulu

10. Telepati ve Ses İletişimi Gözlem & Danışma Kurulu

11. Galaksi Sektörü Gezegensel Araştırma Keşif & Değerlendirme Ekibi

12. Askeri Tehdit Seviyesi Değerlendirme & Danışma Kurulu

13. Spiritüel & Duygusal Üstatlık Boyutsal Değerlendirme & Geliştirme Kurulu

Ayrıca evrim sürecinde Dünya gezegenine yardım etmeye istekli olan bazıları Andromeda Konseyinin resmi üyeleri olan, bazıları olmayan diğer bağlı konseyler veya ırklar vardır.

Bağlı konseylerden biri iyiliksever varlıkların yıldız sistemlerinin ve gezegenlerinin federasyonu olan Galaktik Federasyondur. Galaktik Federasyon şu anda yaklaşık 140 yıldız sistemi ve 300 gezegenden oluşmaktadır. Tau Ceti yıldız sisteminden olan bir Başkan tarafından yönetilmektedir, kendisi Andromeda Konseyinin kıdemli yönetici üyesidir. Federasyonun kılavuz gezegeni Xeta’dır.

Dünya gezegeni 4 ncü boyuttaki yeni yaşamına ayarlanırken, sonraki birkaç yılda Dünya gezegeninin Galaktik Federasyona katılmak için üye olarak davet edilmesi bekleniyor.

Griler/Reptilianların Dünyayı istilasıyla ilgili 1999 Andromeda Konsey toplantısı

Eylül 2010’da yeniden başlayan temaslarında, Tolec Dünya zamanıyla 1999’da Andromeda Konseyinin toplandığını ve Dünyayı, ayı ve Mars’ı özgürleştirme savaşına karar verdikleri hakkında onu bilgilendirdiklerini ifade ediyor.

Orion grileri ve Draco reptilianları Dünyanın insanlarını suistimal ediyorlardı ve Dünyaya aydan ve Mars’ın ayı Phobos’tan negatif frekanslar ışınlıyorlardı.

Andromedalılar zamanda ileri gittiler ve eğer gri & Reptilianların Dünyayı, ayı ve Mars’ı tacizci istilalarına devam etmelerine izin verilirse, onların evrenin bu sektöründe bir “despotluk/zorba yönetim” oluşturacaklarını keşfettiler. Andromedalıların kendisi ve çok sayıda yıldız sistemleri negatif olarak etkilenecekti.

Bu nedenle, Andromeda Konseyi müdahale etmeme yasasını iptal etmeye ve 2011’in 3 ncü çeyreğine kadar devam etmiş olan bir özgürlük savaşı başlatmaya karar verdi.

Bu yükseltmeye, Dünyanın titreşiminin sonraki en yüksek yoğunluğa bu geçişe neden olan, Dünya zamanıyla yaklaşık 9 yıldır devam eden ‘Dünya uzayının’ hemen dışında gerçekleşen uzaydaki savaştır, 2011’in bu son bölümünde son temizlik aşaması var. Bu savaş sonunda bitti. Sona erdi. Ben Tolec, arkadaşlarımın uzun, zor bir savaş yaptıklarını söyleyebilirim. Bu savaşı ‘iyi adamların’ kazandığını ekleyeceğim. Kalplerinde, zihinlerinde, ruhlarında Dünyayı ve Dünya insanlarını taşıyan Andromeda Konseyinin üye yıldız sistemlerinin & gezegenlerinin birleşik kuvvetleri tarafından kazanıldı.

Bu temsili savaş Dünyayı binlerce yıllık negatif enerji bombardımanından, manipülasyondan ve kontrolden özgürleştirmek içindi. Andromeda Konseyinin yıldız sistemi & gezegen konsey üyesi ırklar tarafından Dünya adına yapılmış bir savaş. Yükün en zor kısmını taşıyan üyeler çarpışmanın en büyük kısmını gerçekleştirdiler: Arkturus, Tau Ceti ve Procyon. Procyon insanlarının katkıları özellikle değerli, çünkü onlar bu kötücül varlıkların zayıflıklarını öğrendiler, onları nasıl yeneceklerini ‘koklamayı’ öğrendiler. Procyon insanları Dünya zamanıyla son 12 yılda kendilerini özgürleştirdiler.

Konseyin Dünyanın yararına araya girebilmesi için, kapsamlı tartışmalar yapıldı ve müdahale etmemenin ‘Esas Yönergesi’ olarak bilinen hazır ve nazır olan şeyi iptal eden yeni bir yasa geçirildi. Geleneği yıkmak için ve bunu yapmak için Konsey tarafından bilinçli, kollektif bir karar alındı… çünkü 3 ncü boyut hayatını yaşayan Dünyanın insanları kazanmak için 4 ncü boyut fizyolojisine, bilgisine, aletlerine veya teknolojisine sahip değildi.

Bu savaş Dünya gezegeni ve onun insanlarını başlıca iki adet gerileyici ırkın tehdit edici müdahalesinden tam özgürlüğünü sağlamak için yapıldı: Alpha Draconis & Hydra yıldız sisteminden Reptilianlar ve şu anda Orion yıldız sisteminde yaşayan spesifik çeşitlilikte hain ‘Griler’. Bu Griler en azından birkaç bin yıldır Zeta Reticuli 1 veya 2’ye dönmeyen Zeta Reticulan’ların soyudur.

Dünya onların terörize ettikleri tek gezegen değil. Öğrenmiş olduklarımdan, bu tehditlerden özgürleşmeye gereksinimi olan en az başka 21 gezegen daha var. Çok şükür ki onlar mağlup edilebiliyor, Procyon insanlarının bu kötücül, ben merkezli, kendine hizmet eden varlıklardan özgürleşmelerinin gösterdiği gibi.

(Not: Gri ırklardan, ana ata ırk – ikili yıldız sistemi Reticuli’den olan orijinal Reticulan’lar – azalan günlerinde kendilerinin, yanılma paylarının ve hayatın kırılganlığının farkındalığını sergileyenler ve ırklarının ufukta gözüken ölümünü kavrayanlar – Draco Reptilianlara bağlı olmayan bu orijinal Zeta Reticulan’lar tüm öğrendiklerini paylaşmaya istekliydiler. Alçakgönüllülüklerinden dolayı, Andromeda Konseyi müdahale etti, devreye girdi ve onların tamamıyla farklı bir yıldız sistemine yerleşmelerine yardımcı oldu. Bu insanlar, orijinal Zeta Reticulan’lar artık Zeta Reticuli yıldız sisteminde yaşamıyor.)

Dünyada problemlere neden olan diğer bilinen çeşitli hain Griler ile uğraşılıyor ve Draco Reptilianlar gibi Dünyadaki yeraltı & denizaltı üslerinden uzaklaştırılıyor. Onların Mars’ta ve Mars’ın & Dünya’nın aylarında yıllardır oluşturdukları operasyon üsleri bu varlıklardan temizlendi.

Aynı şekilde, doğumdan itibaren programlanan yaklaşık 5,000 melez Gri/İnsan yaşam formunun Dünya’dan uzaklaştırılması ve kendi özgür düşüncelerine, özgür iradeli varlıklara evrimleşebilmeleri için programlarının silinmesi gerekiyor. Ve onlar yeni bir hissedebilir yaşam formu oldukları için, kendi yeni 3 ncü boyut gezegenlerine gönderilecekler.

Savaşa geri dönersek – bu savaşın asıl nedeni Dünya gezegenine binlerce yıldır sürekli olarak ışınlanan negatif enerjilerin etkisini iptal etmek & yok etmek içindi, ayrıca birçok Dünya insanlarını manipüle etmek, kontrol etmek ve sürekli korku, endişe, güvensizlik halinde tutmak için Draco Reptilianlar ve Gri Orion ittifakı tarafından kullanılan eterik implant teknolojilerini yok etmek için yapıldı. Ve insanları doğal kaynak olarak kullanmaya, manipüle etmeye, çalmaya devam etmeyi arzulayan bu kötücül varlıkları saf dışı etmek için yapıldı.

Konsey Dünya’nın insanlarının binlerce yıllık manipülasyon, kontrol ve farkında olmadıkları kölelikten sonra evrimleşmeleri için bir fırsatı, gerçek bir şansı hak ettiğini hissetti.

Diğer Andromedalı temasçıların bildirimleri ile uyumlu

Tolec’in Andromeda Konseyinin ona verdiğini ifade ettiği bilgi kendilerine “Andromeda Konseyi” ismini veren diğer dünya dışı veya boyutlararası kaynaklar tarafından diğer temasçılara bağımsız olarak verilen diğer bilgilerle uyumlu.

Bir bağımsız Andromeda temascısı kaynak şöyle ifade ediyor, “Andromeda Konseyi 139 farklı yıldız sisteminden bir araya gelen ve galakside neler olup bittiğini tartışan varlıklar grubudur. Bu politik bir oluşum değildir. Son zamanlarda tartıştıkları şey, geleceğimizdeki, şu andan 357 yıl sonraki despot yönetimdir, çünkü bu herkesi etkiliyor [Editörün notu: 139 yıldız sistemi üyeliği Tolec tarafından verilen Galaktik Konsey tanımıdır]

“Görünüşe göre, zaman yolculuğu vasıtasıyla yaptıkları şey, geleceğimizde 357 yıl sonra despotluğa neden olan önemli enerji değişiminin nerede olacağını anlayabilmiş olmalarıdır. Bunu güneş sistemimize kadar izlediler ve Dünyaya, Dünyanın ayına ve Mars’a kadar takip edebildiler – bu üç yer.

Andromeda Konseyinin yaptığı ilk toplantı, burada olup bitenlere direkt olarak müdahale edip etmemeye karar vermekti. Morenae’ye göre bu ilk toplantıda buluşan sadece 78 sistem vardı. Bu 78 sistemden, yarısı kadarı problemlere bakmaksızın bizimle hiçbir şey yapmak istemediklerine karar verdiler. Neden bizimle hiçbir şey yapmak istememelerini bilmenizin önemli olduğunu düşünüyorum.

“Bizden yüzmilyonlarca ışık yılı uzaktaki yıldız sistemlerinden söz ediyoruz. Bunların bazıları bizimle hiç karşılaşmamış. Onlar sadece gezegenin yansıyan titreşimini biliyorlardı. Bizimle hiçbir şey yapmak istememelerinin nedeni, onların perspektifinden Dünya insanlarının kendilerine, birbirlerine veya gezegene saygılı olmamalarıdır. Muhtemelen Dünya insanlarının değeri ne olabilir? Tanrıya şükür ki, konseyin çoğunluğu Dünyanın 5,700 yıldan uzun süredir manipüle edilmekte olduğu için, kendimizi kanıtlamak için bir fırsatı hak ettiğimiz fikrini verdi.

“Gezegen üzerindeki, gezegenin içindeki ve Dünyanın ayındaki dünya dışı olan her şeyin gitmesini istiyorlar. Bunun nedeni, manipüle edilmediğimiz zaman nasıl davranacağımızı görmek istemeleri. Hepimiz manipüle ediliyoruz ve ilk önerim TV lerinizi atmanızdır. Bunda ne kadar samimi olduğumu anlatamam. Nasıl düşüneceğinizi değil, neyi düşüneceğinizi öğretiyorlar. Eğer buna teslim olursanız, bir robot olursunuz.

1964 ABD İstihbaratının Griler ve Reptilianlar İle İlgili Görüşüyle Uyumlu

Bu iki bağımsız Andromeda temasçısının Orion grileri ve Draco Reptilianların Dünyayı, ayı ve Mars’ı istila teşebbüslerinin zarar verici etkileriyle ilgili ifadeleri, ABD İstihbaratı ve muhbirlerinin grilerin ve reptilianların Dünya – ay – Mars planları ile ilgili keşifleriyle uyumludur.

“Michael Prince kitabında, 1964 ABD İstihbarat ajanslarının Gri/Reptilian dünya dışı ittifakının 2000 – 2030 periyodunda Dünyayı ele geçirmek için programları olduğu sonucuna vardıklarını ifşa ediyor.

“Michael Prince şöyle yazıyor, ’15 Nisan 1964’te, iki ABD İstihabarat personeli, 25 Nisan’da New Mexico’da Holloman hava kuvvetleri üssünde bir toplantı düzenlemek için New Mexico çölünde Griler ile Plato Projesinde buluştular. Bu toplantı 1934’te başlayan anlaşmayı yenilemek içindi ve Grilerin ve Draco reptilianların problemini çözmek için zaman kazanmak için psikolojik bir teklifti. ABD istihbaratının üst seviyeleri Grilerin ve Dracoların 2000 – 2030 arasında bu gezegeni istila ve ele geçirmek için programları olduğuna şimdi inandı.”

Washington, DC – Sahte amblemli ET saldırısı yok

Olası gelecek sahte amblemli bir ET saldırısı ile ilgili Tolec şunları belirtti, “Andromeda Konseyi bu küçük bölgenin – Washington, DC – üzerindeki UFO “görünmelerinin” sayısının – ortalamanın çok üstünde- çok farkında.

“Andromeda Konseyi bana önce Washington DC’den tepelere doğru yayılan bir ızgara, yeraltı tünelleri şebekesi gösterdi… burada, kalan griler & reptilianlar hala problemlere neden olmaya girişerek dolaşıyorlar. Griler şu anda şehrin altındaki çeşitli noktalarda stratejik tünel bölgelerinde konumlandırıyorlar – koordine bir ‘sahte bayraklı’, sahte saldırı olayı hazırlıyorlar. Andromeda Konseyi bu aktivitelerin farkında.

“Ancak, griler & reptilianlar ‘hayatları için çarpışıyorlar’, kontrol & güç oyununun süzülüp gittiğini ve neredeyse bittiğini biliyorlar. Savaşın bittiğini biliyorlar. Kaybettiklerini biliyorlar. Son kozlarını oynuyorlar.

“Toplam UFO görünüşü sayısının, sadece küçük bir yüzdesi gerçek fiziksel gemidir. Holografik – gerçek fiziksel UFO gemisi yüzdeleri aşağıda:

Washington DC üzerindeki toplam UFO gemisi 100%

Gri ve reptilian holografik UFO gemileri 65%

Entrikacı/Dünya bazlı UFO gemileri 10%

Andromeda Konseyinin bulut – gemileri veya Işık orbları 13%

Gri ve and reptilian fiziksel UFO öncü gemileri 12%

“Andromeda Konseyi bu görsel gemi ‘gösterisi’ni biliyor, fazla kaygılanmıyorlar, bu durumu izliyorlar ve bunun neden bu kadar yoğun şekilde yapıldığını anlıyorlar:

“UFO Görsel İmgelerinin Doygunluğu – ‘Kontrolcüler/İllüminati/Entrikacılar’ ile gizli anlaşma içinde olan reptilianlar & griler, insan nüfusunda korkuyu tahrik etmek için son teşebbüslerinde, “UFO”ların görsel imgelerinin doygunluğunu kullanıyorlar (İnsanların çok güçlü görsel hafızaları olduğunu ve görsel hafızaya çok güçlü duygusal tepki verdiklerini biliyorlar. Aynen eğlence medyasının yaptığı gibi yapıyorlar, eğlence medyası ‘Kontrolcüler/İllüminati/Entrikacılar’ tarafından kontrol ediliyor, ET’lerin Dünyayı istila etmesi veya Dünyaya saldırması, şehirleri havaya uçurması, yüzlerce insanı öldürmesi ile ilgili büyük ölçekli filmler üretiyorlar, gösteriyorlar).

“Özet olarak, planları işe yaramayacak. ‘Kontrolcüler/İllüminati/Entrikacılar’ın yardımıyla koordine “sahte amblemli”, sahnelenmiş sahte bir saldırı bile gerçekleşmeyecek.

“Andromeda Konseyi yakın gelecekteki sahte saldırılara tam gerçekleşmeden önce müdahale edecek ve tezahür etmeden önce olayı sonlandıracak, fişi çekecekler.

Tolec şöyle bitiriyor, “ Bu planlanan ‘sahte flama’, sahte saldırı olayının başarısızlığının sonucu olarak – o yer altı tünellerindeki griler & reptilianlar kaçacaklar, Washington’u terk edecekler, hala burada Dünyada işleyen yer altı üslerinin merkezi bölgesine gidecekler. Andromeda Konseyi gemileri bunları takip edecek, izini bulup yakalayacak, onları yıldız kapısına koyacak ve Evrenin uzak erişimlerine gönderecek. Bunlar Andromeda Konseyinin uzaydaki savaşın sonunda grilerden & reptilianlardan kurtulmak, onları göndermek için kullandığı aynı türde eylemlerdir.”

Yeni Dünya Düzeninin Sonu – Orion Gri – Draco Reptilian savaşının bitmesinin sonrası

Tolec’in bildirdiğine göre, Andromeda Konsey kuvvetlerinin zaferi, şimdi Dünya’nın 4 ncü boyuttaki Gri – Reptilian kuvveti veya onların 3 ncü boyuttaki Yeni Dünya Düzeni olarak bilinen işbirlikçileri tarafından köleleştirme ile karşılaşmayacağı anlamına geliyor.

Galaktik kaynaklarını ve Orion grileri ve Draco reptilianlardan gelen desteği kaybeden Yeni Dünya Düzeninin en sonunda çıkmaza girdiği görülüyor.

Dünya nüfusunun büyük bir yüzdesinin bilmeyerek Grilerin eterik & fiziksel implant teknolojisi ile implant edildiği (aşılandığı) ve bunlardan negatif şekilde etkilendiği Andromeda Konseyinin Şef Tıp Subayı ve tıp ekibi tarafından bilinmektedir… Dünya insanlarını endişe, korku, manipülasyon ve kontrol halinde tutmak için.

Bazı fiziksel implantlar Dünya hekimleri tarafından bulunmasına ve çıkarılmasına rağmen, Dünya’nın şu andaki evrim & teknoloji aşamasında, Grilerin eterik implantlar kullanımını belirleyecek, ölçecek veya elimine edecek araçlar henüz yok.

Bu savaşın son temizlik aşamasında ve ötesinde, Dünya’nın özgürlüğü için, Andromeda Konseyi tıp ekibi implantları ve oluşan spiritüel, psikolojik, duygusal etkileri, zararları ve Grilerin bu gezegendeki farkında olmayan insan nüfusunu kanunsuz şekilde köleleştirmeyi ararken yaratmış oldukları çoklu problemleri temizlemek için yorulmadan çalışıyor ve çalışmaya devam edecek.

Dünya insanlarının taze, temiz, yeni bir başlangıca hakları var… Griler, Reptilianlar ve onların teknolojisi tarafından getirilen ciddi kalıntı psikolojik & duygusal etkilerden özgür olarak.

Dünya ve insanları 4 ncü boyutun yüksek spiritüel titreşimine girerken, geçiş &dönüşüm zamanında insan ırkının iyileşme süreci devam etmeli ve devam edecek… sağlıklı, özgür, egemen insan varlıklar olarak.

Andromeda Konseyinin Gri/Reptilian İstilasına karşı zaferinin raporunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?

A. Andromeda Konsey raporu – Andromeda Konsey raporu insan bireysel raporuna dayanıyor – Tolec’in kendisini “Andromeda Konseyi”nin temsilcisi olarak tanımlayan bir kaynak ile interaktif boyutsal iletişimlerine dayanıyor. Tolec ve Andromeda Konseyi arasındaki bu iletişimlere tanık olan bağımsız bir üçüncü – taraf yok.

B. Güvenmenin nedenleri – Tolec’e ve anlattıklarına inanmanın gerçek nedenleri var:

(1) Tolec iyi bir etik karakter ve istikrarlı bir aile yaşamıyla bilgisayar endüstrisinde 20 yıllık deneyime sahip olduğunu belirtiyor. Tolec kendi kimliğini saklamasının ana nedeninin hayatını kazanmak için finans – bilgisayar sektöründe çalışmaya devam etmeye ihtiyaç duyması olduğunu belirtiyor.

(2) Tolec 1993’te Andromedalı temsilci ile temas kurdu ve 1840’lı yıllara batılı bir ABD ailesini ziyaret etmek için uzay gemisiyle üç kez zaman yolculuğuna çıkarıldı. Bunun gibi senaryolar dünya dışı temas literatüründe yaygındır.

(3) Andromeda Konseyinin galaktik yönetici konsey olarak var olduğunu ve Orion grileri ve Draco Reptilianların Dünya, ay ve Mars’ı istilasının etkilerinden kaygılandıklarını ifade eden bağımsız temasçılar var.

(4) Bağımsız araştırmacılar ABD istihbaratının 2000 – 2030 arasında Orion grileri ve Draco reptilianların Dünyayı istila etmesinden kaygılandıkları sonucuna vardılar. Bağımsız tanıklar Mars’taki ABD üslerinin amaçlarından birinin, güneş sisteminin dışından gelen 4 ncü boyut dünya dışı düşmana karşı Mars ile bir alan savunması oluşturmak olduğunu bildirdiler.

(5) Bağımsız araştırmacılar Orion grileri ve Draco reptilianların mağlup edildiği ve artık Dünyada bulunmadıkları sonucuna vardılar.

TELİF HAKKI: Telif hakları Alfred Lambremont Webre JD, MEd, Tüm hakları saklıdır

Orijinal makalenin ekli olduğu link verilerek websitelerine ve email listelerine gönderilebilir.

Bu makalenin telif hakkı vardır ve yazarın yazılı izni olmadan başka websitelerinde veya email listelerinde yayınlanmamalıdır. İzin için: exopolitics@exopolitics.com. Teşekkürler.

Orijinal makale: http://www.examiner.com/exopolitics-in-seattle/et-council-war-with-grey-draco-reptilian-ets-is-won-no-false-flag-et-invasion

(Çeviri: Saffet Güler)