Andromeda Konseyi – Yeni Bir Başlangıç

Yazdır Yazdır 

Yeni Bir Başlangıç

Tolec – (1993 ten bu yana Andromeda Konseyi ile temas kuruyor)

Andromeda Konseyi’nin yıldız sistemlerinden & gezegenlerinden olan bizler sizin aileniz & dostlarınızız. Dünya/Terra gezegeninizin ve bunları kucaklamayı seçen tüm insanlarınızın büyük değişimlerden, büyük bir büyüme aşamasından, yeni yüksek bir bilince ve farkındalığa, yeni bir varoluşa “yükseltme” adı verilen titreşimde vites büyütmeden geçmek üzere olduğunu bildirmek için buradayız… bu gezegenin tarihinde ilk kez gerçekleşiyor. Bu evrimdir. Bu temizlenmedir. Yeniden doğumdur. Bazıları buna yükseliş diyor, bunun bir dönüşüm olduğunu söylemek daha doğrudur. Bu gerçekten yeni bir başlangıçtır.

Süreç bir dereceye kadar zaten başladı. Dünya’nın güneş sistemi ve Dünya gezegeni Samanyolu galaksisinin galaktik ekvatoral plan bölgesine girmek üzereyken, Dünya titreşim frekansında şu andaki 3 ncü boyuttaki 3B katı madde formu varoluşundan 4 ncü boyut/yoğunluk realitesine dönüşmek üzeredir. 4 ncü boyut/yoğunluk şu anda Dünyadaki frekanstan bir frekans daha hızlı titreşim hızındadır.

4 ncü boyut uzayının bu yeni bölgesi, maddenin daha az yoğunluğa & ağırlığa sahip olduğu bir yerdir, çok daha hızlı & yüksek frekanslı enerji titreşimi bölgesidir. Bu ayrıca zamanın artık Dünya insanları üzerinde etkisinin olmadığı bir boyuttur. 4 ncü boyut perspektifinden, zaman var olmaz… en azından şu anda Dünyanın zamanı deneyimlediği şekilde.

İlave olarak, 4 ncü boyut uzayının bu bölgesinde, çekirdeğinde yüksek derecede yüklü manyetik enerjiler olan bir kara delik vardır. Dünya’nın güneş sistemi ve Dünya gezegeni bu kara deliğin yüksek derecede yüklü manyetik enerjileriyle karşılaşacağı bu bölgeye girecek ve onun etkisini hissedecek.

Bu bölgenin daha hızlı & daha yüksek frekanslı enerji titreşim hızından dolayı, bu güneş sisteminin & Dünya dahil gezegenlerinin hızlanması – bunların büyük jeofiziksel olaylar ve Dünya gezegenine ilave değişimler ile sonuçlanan 4 ncü yoğunluğa yükseltilmeleri – bu değişimlerin hepsinin başlayacağı tarihler şöyle öngörülüyor:

Ekim 2011’in ortası, 2012’de devam edecek, Aralık 2012 zaman çerçevesinde tam güce erişecek, Mart 2013’te Dünya’nın yerkabuğunun 90 derecelik değişiminin son eksen dönüşü olacak, tüm kıtaların şu andaki Doğu/Batı yönlenmesi (uzanımı) yeni Kuzey/Güney yönlenmelerine hareket edecek. Bu değişimlerin 2013’te sakinleşmesi bekleniyor, Ekimin sonunda başlayıp Aralık 2013’te sonlanacak.

Dünya’nın Ocak 2014’te yeni 4 ncü boyut titreşimi varoluşuna yerleşmeye başlaması bekleniyor. Evet, Dünya gezegeni oraya ulaşmak için birçok dramatik değişimlerden geçmek zorunda olacak. Yaşam değiştirici olan bu olaylar hem insanlar için hem de gezegendeki tüm yaşam için olacak. Bu değişimler normaldir ve bu süreç için gereklidir. Bu evrimdir.

Aynen bir kadının bedeninin değişmesi, uyum sağlaması, genişlemesi gibi, Dünya da kendi rahatsız edici ayarlamalarından, doğum sancılarından ve çocuk doğurmanın geçici yoğun ağrısından geçmek zorundadır. Dünya da bu yeni başlangıç için, 4 ncü boyut dünyası olarak yeni yaşamı için kendisini ayarlamak & hazırlamak zorundadır… çok daha renkli, canlı, güzel bir 4 ncü boyut dünyası.

Dünya 4 ncü boyutta titreşmeye başladığında, tüm insanlar dahil Dünya’nın kalan hissedebilir sakinleri ebediyen değişecekler. Daha önce Dünya tarihinde hiç deneyimlenmemiş olan çeşitli doğal, çoklu – duyusal yetenekler tezahür ettirecekler. Bu yeni yetenekler şunları kapsıyor: telepati, telekinezi, teleportasyon ve havaya yükselme. Tüm dönüşen insanlık – insan bilinci, insan yaşamı – evrimde kuantum sıçrama yapacak.

İnsanlar sonunda kendi ruhlarının gerçeği & realitesi hakkında ve gerçek spiritüel özleri hakkında ilk elden öğreniyor ve deneyimliyor. İnsanlık gerçek bir ruhsal yaşam deneyimliyor – tam benlik farkındalığı ve bilişi, tam hafıza anımsaması, telepati, durugörü & başkalarıyla daha büyük doğal uyum. Dünya gezegeninde insan ırkının tam bir dönüşümü.

Dünya’nın tarihinde bu zaman birçoklarının aydınlanmanın, ruhsal farkındalığın, ruhsal yaşamın & bilincin yeniçağı olarak tanımladıkları şeyi başlatacak.

Bu andan itibaren, şimdi 4 ncü boyut ırkı olan Dünya’nın insanları artık yalnız olmayacak, hissedebilir, zeki yaşamla dolu bu engin evrendeki kuzenleri, kardeşleri ile gerçekten yeniden bağlantı kuracaklar.

Dünya galaktik ekvatoral plana geçmek üzere iken, tüm Dünya insanlarının bu adımı atmalarına, 4 ncü boyuta spiritüel farkındalıkta & bilinçte bu “yükselmeyi” yapmalarına yardımcı olmak ve hazırlamak için, Andromeda Konseyi Dünya insanlarının ayarlanmanın & büyümenin çeşitli aşamalarından geçmesine yardımcı olmak için birçok kaynaklar, eğitimli insanlar, gemiler, danışmanlar, birçok alanda uzmanlar vaat etti. Onlar bunu, duygusal, entellektüel, fiziksel, sosyal ve en önemlisi spiritüel olarak evrişmeleri için Dünya insanlarına danışmanlık yaparak, öğreterek ve yardım ederek yapacaklar.

Dünya insanlarına Yaratıcının/Yaradılışın kutsal kıvılcımları olarak kendi orijinlerinin gerçeğini & realitesini hatırlatacaklar… Özgür egemen ruhlar, özgür egemen insan varlıklar olarak.

Dünya insanlarına örneklerle öğretecekler: Dünya insanları için, bu minik mavi dünyadaki kuzenleri, kardeşleri için, bazıları görünen & bazıları görünmeyen önemli, spesifik sevgi ve şefkat davranışlarını kullanacaklar.

Spesifik şefkat davranışının bir örneği, adanmış Andromeda Konseyi biyosferleri/gemilerinin sayısıdır. Bunlar Dünya gezegenini örtmek & sarmalamak için – 4 ncü boyuta geçişi sırasında onun ayarlanmalarını, bu gezegene titreşimsel neden ve etkileri en aza indirmek için – birleşik yansıtılmış kuvvet alanlarını kullanıyorlar.

Dünya insanlarına Evrendeki en güçlü ‘kuvvet’i öğretecekler: sevgi.

Sakince Dünya’yı ziyaret edecekler ve kendilerini tanıtacaklar, yaşamlarının nasıl olduğunu, kim olduklarını, nasıl yaşadıklarını paylaşacaklar, yaşamın her alanından bu gezegendeki insanlarla direkt olarak konuşacaklar. Eski dostların ve ailenin yeniden tanıtılması.

Bu temas & ziyaret için öngörülen zaman çizgisi:

En doğru tarihin şu anda bu 2011 yazının sonları olduğu, yaklaşık Eylül ayının ortaları – sonları olduğu tüm dünyada insanlıkla yeniden bağlantı kurmada ilerleme hızlarına bağlı olarak gerekirse 2012/2013’te devam edeceği öngörülüyor.

Andromeda Konseyi Kimdir

Andromeda Konseyinin yönetici üyeleri 12 kişiden oluşuyor, bunlar konsey üyesi farklı ırkların temsilcileri.

Konseyin Zenetae yıldız sistemi, Tishtae gezegeninden bir Başkanı ve Mirach yıldız sistemi, Terial gezegeninden Başkan yardımcısı vardır, bu iki yıldız sistemi Andromeda takım yıldızındadır. Andromeda Konseyindeki birçokları gibi bu iki insan 4 ncü boyut/yoğunluk realitesinde yaşıyorlar ve titreşiyorlar.

Konseyin üye ırklarının çoğu, bugün gezegendeki çeşitli insanlar tarafından kanıtlandığı gibi, yüzbinlerce yıl önce Dünya’yı orijinal olarak tohumlayan aynı ırkların bazıları olarak Evren’de tanınmaktadır. Bu ırkların önceden dönüşüm, yükselme sürecinden geçtikleri söylenmektedir – 4 ncü boyutun yükseltilmiş titreşimine, yoğunluğuna ve spiritüel bilincine geçtiler.

Andromeda Konseyinin üyeleri aşağıdaki yıldız sistemleri & gezegenlerdendir:

1. Yıldız Sistemi: Arkturus Gezegen: Pitolla

2. Yıldız Sistemi: Antares Gezegen: Nikotae

3. Yıldız Sistemi: M103 Gezegen: Legola

4. Yıldız Sistemi: Procyon Gezegen: Kaena

5. Yıldız Sistemi: Vega Gezegen: Percula

6. Yıldız Sistemi: Capella Gezegen: Pershea

7. Yıldız Sistemi: Polaris Gezegen: Ventra

8. Yıldız Sistemi: Sirius A Gezegen: Toleka

9. Yıldız Sistemi: Deneb Gezegen: Ritol

10. Yıldız Sistemi: Tau Ceti Gezegen: Xeta

11. Yıldız Sistemi: Alhena Gezegen: Degaroth

12. Yıldız Sistemi: Betelgeuse Gezegen: Etorth

Aşağıdaki amblem Andromeda Konseyinin sembolüdür.

13 adet danışma kurulu vardır. Her bir kurulda 5 – 6 insan vardır. Kollektif olarak bu danışma kurulları Arkturus dahil 3 yıldız sisteminden 400 den fazla temsilci gezegenleri temsil eder. Bu nedenle danışma kurulu üyelerinin çoğunluğu, daha büyük yüzdesi yönetici Andromeda Konsey üyesinin geldiği gezegen dışındaki diğer farklı yıldız sistemlerinden & gezegenlerden gelir. Her bir danışma kurulunun bir yöneticisi vardır. Danışma kurulları şunlardır:

1. Yüksek Boyutsal Alem Danışma Kurulu

2. Yıldız Sistemi Üyeliği İnceleme Kurulu

3. Gezegenlerin Galaktik Federasyonu İnceleme Kurulu

4. Ekzobiyoloji Galaksi Danışma Kurulu

(Sirius- Andromeda Konsey üyesi) (Kurul başkanı)

5. Zenobiyoloji Galaksi Danışma Kurulu (Zenobiyoloji: Dünyanın dışındaki hayatın olnaklılığını inceleyen bilim dalı)

(Procyon-Andromeda Konsey Üyesi) (Kurul başkanı)

6. Deniz Bilim Galaksi Danışma Kurulu

7. Uzay Yolculuğu Boyutsal Uçuş Teknolojisi İnceleme Kurulu

8. Gezegensel Tıbbi Danışma Kurulu

9. Evren Eğitim Gözlem & Danışma Kurulu

10. Telepati ve Ses İletişimi Gözlem & Danışma Kurulu

11. Galaksi Sektörü Gezegensel Araştırma Keşif & Değerlendirme Ekibi

12. Askeri Tehdit Seviyesi Değerlendirme & Danışma Kurulu

13. Spiritüel & Duygusal Üstatlık Boyutsal Değerlendirme & Geliştirme Kurulu

Ayrıca evrim sürecinde Dünya gezegenine yardım etmeye istekli olan bazıları Andromeda Konseyinin resmi üyeleri olan, bazıları olmayan diğer bağlı konseyler veya ırklar vardır.

Bağlı konseylerden biri iyiliksever varlıkların yıldız sistemlerinin ve gezegenlerinin federasyonu olan Galaktik Federasyondur. Galaktik Federasyon şu anda yaklaşık 140 yıldız sistemi ve 300 gezegenden oluşmaktadır. Tau Ceti yıldız sisteminden olan bir Başkan tarafından yönetilmektedir, kendisi Andromeda Konseyinin kıdemli yönetici üyesidir. Federasyonun kılavuz gezegeni Xeta’dır.

Dünya gezegeni 4 ncü boyuttaki yeni yaşamına ayarlanırken, sonraki birkaç yılda Dünya gezegeninin Galaktik Federasyona katılmak için üye olarak davet edilmesi bekleniyor.

Aşağıdaki amblem Galaktik Federasyonun sembolü veya amblemidir.

Temas. Tanışma. Dostça Ziyaretler.

Yalnız Değilsiniz. Asla yalnız olmadınız.

Dünya’ya gelecek olan ziyaretçiler en muhtemel olarak aşağıdaki 4 yıldız sisteminden & gezegenlerden olacaktır: Polaris – Ventra gezegeni, Antares – Nikotae gezegeni, Sirius A – Toleka gezegeni ve Cygnus yıldız takımı, Alpha Cygni (aka) Deneb yıldız sistemi – Ritol gezegeni.

Yukarıda sıralanan Andromeda Konseyinin üye gezegenlerinden 3 – 4 mürettebat taşıyan öncü gemiler tüm Dünya gezegeninde insanlarla açık dostça temas, ziyaret & etkileşimi sevk ve idare edecekler.

Plan, Dünya insanları sonunda ‘yalnız değilsiniz, asla yalnız olmadınız’ mesajını alıncaya kadar, bu temasın & ziyaretin uzatılmış zaman periyodunda tekrar tekrar gerçekleşmesidir, muhtemelen tüm Dünyada 1 yıl boyunca.

Dünya gezegeninde ziyaret edilecek planlanan coğrafik bölgeler öncelik sırasına göre şunlardır:

1. Japonya 2. ABD 3. Kanada 4. Meksika 5. Brezilya 6. Arjantin 7. İngiltere

8. Fransa 9. Almanya 10. İtalya 11. Avrupa Birliği 12. Rusya 13. Çin

14. Güney Kore 15. Endonezya 16. Hindistan 17. Türkiye 18. Suudi Arabistan

19. Güney Afrika 20. Avustralya

Not: Depremler & radyasyon sızıntısından kaynaklanan zararın ciddiyetinden dolayı, Japonya ile temas en az 6 ay ileriye ertelenecek. Bu nedenle önce ABD ile temas gerçekleşecek.

Yalnız değilsiniz, asla yalnız olmadınız. Dünya gezegeninin insanlarına mesaj;

Yalnız değilsiniz, asla yalnız olmadınız, gezegeniniz kozmostan gelen birçok ırk tarafından tohumlandı. Bu evren ve galaksileri hissedebilir, zeki hayatla, toplumlarla ve kültürlerle doludur. Dünya gezegeninin insanları bu ihtişamlı genişlemenin parçasıdır.

Yeniden doğmuş bir gezegenin ve yeniden doğmuş insanların uzun ve huzurlu varoluşunu desteklemeye yardımcı olmak için, Dünya daha büyük galaktik kardeşliğe, gezegenlerin birliğine, Galaktik Federasyona katılmak için davet ve resmi protokolleri alacak.

Ve bir proses Galaktik Federasyonun yeni üyesi olarak, Dünya’nın çıkarlarını temsil eden yeni, resmi Birleşik Dünya Konseyi ile Andromeda Konseyi arasında resmi ilişkiler oluşturmaya başlayacak.

Bu dostça açık ziyaretlerin odağı, içeriği ne olacak? Ziyarete geldikleri zaman ne olacak? Ne öğretecekler?

Aydınlanma. Dersler. Az sayıda (bir seferde 2 – 3) Andromeda Konseyi ‘flamalı’ öncü gemisi tüm Dünyada insanları ziyaret edecek. Çeşitli gezegenlerden mürettebat üyeler insanların arasında dolaşacak, kendilerini tanıtacak ve Dünya insanlarıyla, sıradan vatandaşlarla sıcak, dostça, açık, interaktif ziyaretler & görüşmeler yapacaklar, bu ziyaretler sırasında şunları öğretecekler:

a.) Dünya insanının fiziksel orijininin gerçeği… Dünya insanları Evrendeki çeşitli yıldızlar & gezegenlerden hangilerinden geldi, kuzenleri, kardeşleri kimler, gerçekte ataları kimler,

b.) Bu güneş sisteminde & Dünya gezegeninde gerçekleşmek üzere olan titreşimsel armonik frekans değişimleri… gezegen ve sakinleri galaktik ekvatoral plana girerken, 3 ncü yoğunluk titreşiminden 4 ncü yoğunluk titreşimine & daha sonra en sonunda gelecekte bir gün 5 nci yoğunluk titreşimine geçerken gezegen ve insanlar neler deneyimleyecek,

c.) Bunun Dünya ve sakinleri için tam olarak ne anlama geldiği, tam olarak tüm fasetlerde insanların hayal etmeye bile başlayamayacağı birçok pozitif şekillerde yaşamlarının nasıl farklı olacağı,

d.) Dünya gezegenin kutsallığı, ona gerçekte hak ettiği kutsal saygı ile davranmanın nasıl önemli olduğu,

e.) İnsan ruhsal orijininin ve gerçek özünün hakikati ve realitesi,

f.) İnsan ruhunun realitesi, yaratılması, kutsallığı ve Yaratıcı/Yaradılış ile ve Evrendeki tüm hissedebilir yaşamla bağlantısı.

Gerçek Arka Plan – Değişimin Nedenleri

Bu yükseltmeye, Dünyanın titreşiminin sonraki en yüksek yoğunluğa bu geçişe neden olan, Dünya zamanıyla yaklaşık 9 yıldır devam eden ‘Dünya uzayının’ hemen dışında gerçekleşen uzaydaki savaştır, 2011’in bu son bölümünde son temizlik aşaması var. Bu savaş sonunda bitti. Sona erdi. Ben Tolec, arkadaşlarımın uzun, zor bir savaş yaptıklarını söyleyebilirim. Bu savaşı ‘iyi adamların’ kazandığını ekleyeceğim. Kalplerinde, zihinlerinde, ruhlarında Dünyayı ve Dünya insanlarını taşıyan Andromeda Konseyinin üye yıldız sistemlerinin & gezegenlerinin birleşik kuvvetleri tarafından kazanıldı.

Bu temsili savaş Dünyayı binlerce yıllık negatif enerji bombardımanından, manipülasyondan ve kontrolden özgürleştirmek içindi. Andromeda Konseyinin yıldız sistemi & gezegen konsey üyesi ırklar tarafından Dünya adına yapılmış bir savaş. Yükün en zor kısmını taşıyan üyeler çarpışmanın en büyük kısmını gerçekleştirdiler: Arkturus, Tau Ceti ve Procyon. Procyon insanlarının katkıları özellikle değerli, çünkü onlar bu kötücül varlıkların zayıflıklarını öğrendiler, onları nasıl yeneceklerini ‘koklamayı’ öğrendiler. Procyon insanları Dünya zamanıyla son 12 yılda kendilerini özgürleştirdiler.

Konseyin Dünyanın yararına araya girebilmesi için, kapsamlı tartışmalar yapıldı ve müdahale etmemenin ‘Esas Yönergesi’ olarak bilinen hazır ve nazır olan şeyi iptal eden yeni bir yasa geçirildi. Geleneği yıkmak için ve bunu yapmak için Konsey tarafından bilinçli, kollektif bir karar alındı… çünkü 3 ncü boyut hayatını yaşayan Dünyanın insanları kazanmak için 4 ncü boyut fizyolojisine, bilgisine, aletlerine veya teknolojisine sahip değildi.

Bu savaş Dünya gezegeni ve onun insanlarını başlıca iki adet gerileyici ırkın tehdit edici müdahalesinden tam özgürlüğünü sağlamak için yapıldı: Alpha Draconis & Hydra yıldız sisteminden Reptilianlar ve şu anda Orion yıldız sisteminde yaşayan spesifik çeşitlilikte hain ‘Griler’. Bu Griler en azından birkaç bin yıldır Zeta Reticuli 1 veya 2’ye dönmeyen Zeta Reticulan’ların soyudur.

Dünya onların terörize ettikleri tek gezegen değil. Öğrenmiş olduklarımdan, bu tehditlerden özgürleşmeye gereksinimi olan en az başka 21 gezegen daha var. Çok şükür ki onlar mağlup edilebiliyor, Procyon insanlarının bu kötücül, ben merkezli, kendine hizmet eden varlıklardan özgürleşmelerinin gösterdiği gibi.

(Not: Gri ırklardan, ana ata ırk – ikili yıldız sistemi Reticuli’den olan orijinal Reticulan’lar – azalan günlerinde kendilerinin, yanılma paylarının ve hayatın kırılganlığının farkındalığını sergileyenler ve ırklarının ufukta gözüken ölümünü kavrayanlar – Draco Reptilianlara bağlı olmayan bu orijinal Zeta Reticulan’lar tüm öğrendiklerini paylaşmaya istekliydiler. Alçakgönüllülüklerinden dolayı, Andromeda Konseyi müdahale etti, devreye girdi ve onların tamamıyla farklı bir yıldız sistemine yerleşmelerine yardımcı oldu. Bu insanlar, orijinal Zeta Reticulan’lar artık Zeta Reticuli yıldız sisteminde yaşamıyor.)

Dünyada problemlere neden olan diğer bilinen çeşitli hain Griler ile uğraşılıyor ve Draco Reptilianlar gibi Dünyadaki yeraltı & denizaltı üslerinden uzaklaştırılıyor. Onların Mars’ta ve Mars’ın & Dünya’nın aylarında yıllardır oluşturdukları operasyon üsleri bu varlıklardan temizlendi.

Aynı şekilde, doğumdan itibaren programlanan yaklaşık 5,000 melez Gri/İnsan yaşam formunun Dünya’dan uzaklaştırılması ve kendi özgür düşüncelerine, özgür iradeli varlıklara evrimleşebilmeleri için programlarının silinmesi gerekiyor. Ve onlar yeni bir hissedebilir yaşam formu oldukları için, kendi yeni 3 ncü boyut gezegenlerine gönderilecekler.

Savaşa geri dönersek – bu savaşın asıl nedeni Dünya gezegenine binlerce yıldır sürekli olarak ışınlanan negatif enerjilerin etkisini iptal etmek & yok etmek içindi, ayrıca birçok Dünya insanlarını manipüle etmek, kontrol etmek ve sürekli korku, endişe, güvensizlik halinde tutmak için Draco Reptilianlar ve Gri Orion ittifakı tarafından kullanılan eterik implant teknolojilerini yok etmek için yapıldı. Ve insanları doğal kaynak olarak kullanmaya, manipüle etmeye, çalmaya devam etmeyi arzulayan bu kötücül varlıkları saf dışı etmek için yapıldı.

Konsey Dünya’nın insanlarının binlerce yıllık manipülasyon, kontrol ve farkında olmadıkları kölelikten sonra evrimleşmeleri için bir fırsatı, gerçek bir şansı hak ettiğini hissetti.

Dünya nüfusunun büyük bir yüzdesinin bilmeyerek Grilerin eterik & fiziksel implant teknolojisi ile implant edildiği (aşılandığı) ve bunlardan negatif şekilde etkilendiği Andromeda Konseyinin Şef Tıp Subayı ve tıp ekibi tarafından bilinmektedir… Dünya insanlarını endişe, korku, manipülasyon ve kontrol halinde tutmak için.

Bazı fiziksel implantlar Dünya hekimleri tarafından bulunmasına ve çıkarılmasına rağmen, Dünya’nın şu andaki evrim & teknoloji aşamasında, Grilerin eterik implantlar kullanımını belirleyecek, ölçecek veya elimine edecek araçlar henüz yok.

Bu savaşın son temizlik aşamasında ve ötesinde, Dünya’nın özgürlüğü için, Andromeda Konseyi tıp ekibi implantları ve oluşan spiritüel, psikolojik, duygusal etkileri, zararları ve Grilerin bu gezegendeki farkında olmayan insan nüfusunu kanunsuz şekilde köleleştirmeyi ararken yaratmış oldukları çoklu problemleri temizlemek için yorulmadan çalışıyor ve çalışmaya devam edecek.

Dünya insanlarının taze, temiz, yeni bir başlangıca hakları var… Griler, Reptilianlar ve onların teknolojisi tarafından getirilen ciddi kalıntı psikolojik & duygusal etkilerden özgür olarak.

Dünya ve insanları 4 ncü boyutun yüksek spiritüel titreşimine girerken, geçiş &dönüşüm zamanında insan ırkının iyileşme süreci devam etmeli ve devam edecek… sağlıklı, özgür, egemen insan varlıklar olarak.

Sıkça Sorulan Sorular

Onlar hala bu sonbaharda inip bizi ziyaret etme programı yapıyorlar mı?

YANIT: Evet, bunu yapmak için programları var… Ekimden önce olacağına inanıyorum.

Lütfen Andromeda Konseyi amblemi taşıyan öncü gemilerdeki insanlar tarafından temas kurulmasını nasıl sağlayabileceğimi anlatın.

YANIT: Onlar sessizce inip şehir dışındaki yerleşim alanlarındaki, kasabalardaki, parklardaki ve benzer yerlerdeki insanları ziyaret etmeyi planladılar. Basitçe onlarla buluşmayı & konuşmayı istediğinizi bilincinizde, düşüncelerinizde tutun. Tüm gereken budur. Sorularınıza açık olacaklardır ve mümkün olduğu kadar çok yanıt vereceklerdir.

Gelmekte olan Yerküre değişimlerine nasıl hazırlanabiliriz, böylece bu zamanlardan geçebilelim. Nereye gidelim, neler satın alalım.

YANIT: Tüm geleceğe dair haritalar arasında Gordon Michael Scallion haritası en doğru olandır, yine de bu her bir ülkenin sahil kıyılarının nasıl etkileneceğine bağlıdır. Yaşanacak en ‘güvenli’ yerleri bulmak istiyorsanız bu haritaya bakabilirsiniz. İlerideki günler için plan yapmak istiyorsanız, bazı temel malzemeleri hazırlamak iyi bir fikir olabilir:

Uzun yolculuklar için uygun bir vasıta, rahat edeceğinz miktarda para. Çadır, uyku tulumu. Kutulanmış & dondurulmuş kuru gıdalar, temiz içme suyunu depolamak için büyük bir bidon, portatif su arıtma cihazı.

Mart 2013’e kadar Dünyanın yerkabuğu saatin ters yönünde tam 90 derece dönüşü olan son hareketini yaptığı zaman, hangi kara kütleleri Dünyanın şu andaki kuzey kutbunda olacak?

YANIT: Yeni coğrafik kuzey kutbu bugün Kuzey Orta Afrika olan yer olacak. Kuzey Amerikanın batı sahili, güney sahili olacak. Meksika, ABD, Kanada ve Alaska yeni güney yarıkürede olacak. Ancak yeni manyetik kutuplar Batı – Doğu yönelimine sahip olacak.

Tüm değişiklikler gerçekleştikten sonra, karaların sakinleşmesi ne kadar sürecek?

YANIT: Son fiziksel gezegensel değişimlerin Mart 2013’de tamamlanması bekleniyor. Karaların sakinleşmesinin 3 ay sürmesi bekleniyor. Gezegenin tam sakinleşmesi, gezegendeki insanların organize olmaları, yerleşmeleri ve yeni yaşamlarına başlamaları 2 yıl sürecek. Birçok seçimlerin yapılması gerekecek.

Yerküre değişikliklerinden hemen sonraki geçiş zamanı sırasında Dünya insanları ne tür yardım alabilir?

YANIT: Yerküre değişikliklerinden hemen sonraki geçiş zamanı sırasında, bağlı gezegenleri & birçok ekipleriyle birlikte Galaktik federasyon dahil Andromeda Konseyi Dünya insanlarına yaşamın tüm alanlarında arzuladıkları kadar sınırsız yardım sağlayacak. Ayrıca uzayın diğer bölgelerinden iyiliksever 3B boyutlu gezegenlerden işbirliği olacak, Dünyadaki 3B yaşamın son 9 ayı sırasında yardım sağlayacaklar. Bu iyiliksever insanlar gelişimlerinin tüm alanlarında Dünyanın 2,000 – 5,000 yıl ilerisindedir. Ayrıca kendi ileri teknolojilerinden dolayı, Dünyada insan yaşamını stabilize etmeye yardım için gerekli her şeyi başlatabilecekler. Bu tıbbi bakım ve gıda, giyecek, yeni barınak ve benzeri şeyleri sağlamak şeklinde olacak.

Dünya insanları yeni 4B insanlar olarak beden kompozisyonları & yapıları açısından nasıl değişecekler?

YANIT: Kavranacak en önemli şey 3B’den 4B’e, 3B insan olmaktan 4B insan olmaya geçişin, dönüşümün yumuşak, acısız olacağıdır. Bu deneyim hücresel yapının bugün sahip olduğunuz 3B titreşim hızında varolan daha yavaş, daha yoğun, daha ağır olmaktan, daha yüksek, daha hızlı, daha hafif 4B titreşim hızına dönüşümü olacaktır. Daha uzun, kütle, ağırılık & yoğunluk açısından daha hafif bir bedene sahip olacaksınız, şu andaki ağırlığınızın yaklaşık 1/10 ağırlığa sahip olacaksınız.

Aklınızda tutun, bedeninizin moleküler yapısı değişecek. Kristal bazlı molekülleri düşünün. Varolan 3B hücre duvarlarınız kristalin bazlı olmaya dönüşecek. 4B bedeniniz, yeni 4B bedeninizin hücresel yapısı kristalin moleküllere dayalı olacak. Artık karbon bazlı olmayacak, kristal bazlı olacak. Her bir hücrenin çekirdeğinde, merkezinde, tam ışık aşılaması olacak. Dünya insanları, 4B bedenleriniz gerçekten çok yarı – şeffaf olacak. Bu doğal 4B boyut, 4B yoğunluk halidir.

Herkes göreli olarak uzun & ince olacak. Bu basitçe kristal hücre yapısından oluşan bir bedene sahip olmanın doğasıdır. Ayrıca ışıkla aşılanma açısından ‘daha hafif, daha ışıklı’ olacaksınız.

Tam sağlık açısından, 4B Dünya insanları çok sağlıklı olacak. Güneş sisteminizin ve Dünya’nın 4 ncü boyuta, uzayın 4 ncü yoğunluk bölgesine göç etmesiyle, Dünya tipi 3B hastalıklar toptan yok olacak.

4B insanlar olarak yeni yaşamlarına ayarlanırken çok daha zorlu zamanlar yaşayan Dünya insanlarına ne diyorsunuz?

YANIT: 4B insanlar olarak Dünya’da kalmayı seçen, ama yeni 4B yeteneklerine ayarlanmakta zor zamanlar yaşayan Dünya aileleri için, başlıca Andromeda Konseyi biyosferinde ve tüm Andromeda Konseyi biyosferlerinde ‘sponsor’ aileler olacak. Sponsorlar isteyenler için basit açıklamalar, sabır, yardım sunacaklar, bunlar ailelerin daha kolayca uyu msağlamasına yardımcı olur. Ayrıca tek yetişkinler & çocuklar için de tek, bireysel sponsorlar olacak.

http://andromedacouncil.com/

(Çeviri: Saffet Güler)