ARKTURUS YILDIZ KAPISI , ETERİK KRİSTALLER

Yazdır Yazdır 

Juliano, Arkturuslular ve Başmelek Metatron ~ David K. Miller kanalıyla

7 Mart 2009

Selamlar, Ben Juliano’yum. Bizler Arkturus’lularız. Yükseliş yaklaşırken, enerjilerimizi ve öğretilerimizi Akturus Yıldız Kapısına odaklıyoruz. Yıldız kapısı Dünya ile hizaya giriyor, aynen Dünya’nın Merkezi Güneş ile hizaya girmesi gibi. Merkezi Güneş, Arkturus Yıldız Kapısı ve Dünya Ana ile güzel bir hizalanma yaratan veya hizalanan beşinci boyutsal eterik ışığın güzel bir üçgeni var.

Gerçekte, yıldız tohumlarının çoğu önünüzde olan Arkturus Yıldız Kapısı ile hizalanmaları deneyimleme özel amacı için bu zamanda Dünya’ya geri döndü. Daha önce hizalanmaları Güneş ve Ay tutulmaları ile karşılaştırdık. Örneğimiz şöyle idi:

Eğer bir astronomi öğrencisi olsaydınız ve büyük önemde ve büyük güçte bir Güneş tutulması olacağını bilseydiniz, o tutulmadan en yüksek perspektifi ve en yüksek enerjiyi almanızı sağlayacak olan Güney Afrika’ya, Kuzey Kutbuna, Güney Kutbuna veya Dünyadaki herhangi bir yere kolayca seyahat ederdiniz.

Aynı şekilde, yıldız tohumları olarak bu zamanda kısmen, Merkezi Güneş ile hizalanmayı ve Arkturus Yıldız Kapısı ile hizalanmayı deneyimlemek için reenkarne olmaya karar verdiniz.

Kozmik hizalanmalarda, normalde mevcut olmayan güçlü enerjiler vardır. Kozmik bir hizalanmada, beşinci boyutsal aktivasyon güçlerinizi, beşinci – boyutsal akış güçlerinizi ve beşinci – boyutsal titreşme (ışıldama) güçlerinizi alır ve hızlandırabilirsiniz. Düşünce yansıtmalarıyla, titreşmeyle, dinamik etkileşimlerle ve yükselmenize izin veren beşinci boyut ile enerjinizi aktive edebilirsiniz.

GEZEGENSEL REENKARNASYON

Dünya üzerindeki bu yükseliş enerjisinin gücü iki katlıdır. İlk güç Dünya’nın Merkezi Güneş ile hizalanmasından gelir. İkinci güç ve eşit olarak dinamik olan güç, Arkturus Yıldız Kapısı ile hizalanmaktan gelir.

Arkturus Yıldız Kapısı, aktive olmuş yıldız tohumu varlıkların sonraki enkarnasyon süreçleri için kendi gezegensel seçimlerine katılmalarını sağlayan bir portaldır. Bu, yıldız kapısında, daha sonra nereye, hangi gezegene enkarne olmayı seçmeye katılabileceğiniz ve gözden geçirebileceğiniz anlamına gelir. Bu, her zaman bir başka enkarnasyon için Dünya’ya geri dönme olasılığını kapsadığı anlamına gelir. Gezegensel reenkarnasyon sürecine katılabilmek büyük bir güç ve büyük bir armağandır.

Ruhsal tekamülün hiyerarşisinde, bir enkarnasyonu seçmeye katılma ve seçmenin yüksek bir değer olduğu düşünülür. Gideceğiniz yaşama ve gideceğiniz gezegene katılabildiğiniz zaman, ruhsal tekamülün yüksek seviyesine eriştiğiniz temin edilebilir (emin olabilirsiniz).

Dünya üzerinde normal bir reenkarnasyon sürecinde, sonraki yaşamınız kısmen, rehberleriniz ve öğretmenleriniz tarafından yönetilir. Gerçekte, sonraki yaşamınız Dünya karmanıza uygun olan parametreler içinde oluşturulur. Sonraki Dünya enkarnasyonunuz kendi öğreniminiz ve kendi tekamülünüz için gereksinimlerinize dayanarak bir çok şekilde önceden belirlenir.

Aslında, Dünyasal enkarnasyon işlemiyle doğduğunuz zaman, tüm sürecin bir kısmı sizin reenkarnasyon işlemi ile ilgili her şeyi unutmanıza bağlıdır. Özünde, Dünya’ya bir enkarnasyonda göreli olarak temiz bir sayfa ile gelmeniz için, hayatlar – arası – hayat süreçleri size unutturulur. ‘Göreli’ olarak diyorum, çünkü yaşamdan yaşama taşınan belirli ruhsal damgalar olduğunu biliyorsunuz.

Tezahür ettirdiği herhangi bir yaşama taşınan büyük bir müzik ruhsal damgasına sahip olan Mozart örneğini kullandık. Bu yeteneğe erişmeyi dilediği herhangi bir yaşamda en büyük hayrı için müziği kullanabilir. Bu tür güçlü bir damgada bile, Mozart gibi birisinin müzisyen olduğu diğer yaşamların bilinçli anısına sahip olmadığı gerçeğini düşünmelisiniz. Hayatlar – arası – hayat süreçlerindeki müzikal deneyimlerinin anılarına bile sahip değildi.

HAYATLAR ARASI HAYAT

Hayatlar – arası – hayat süreci çoğu zaman bütün tekamül sürecinde, bir yaşamda Dünya’da sahip olduğunuz deneyimler kadar önemlidir. Dünya’daki yaşamın sıklıkla sınırlı bir bilinçte olabileceğini biliyorum. Ancak, Dünya’daki her bir yaşam yüzde 100 farkındalıkta yaşanma potansiyeline sahiptir. Gerçekte, hayatlar yüzde 100 farkındalıkta deneyimlenseydi, o zaman insanlar kendileriyle yaptıkları şeyler ile ilgili farklı kararlar verirlerdi.

Üçüncü boyutun dualite ve sınırlama boyutu olduğu doğrudur. Bu üçüncü – boyutsal sınırlanma öyledir ki, içsel yaşam ve hayatlar – arası – hayat anılarını deneyimleme mevcut fırsatı yoktur. Ancak, özel meditasyon ve özel eğitimler ile, geçmiş yaşam anılarını ve hayatlar – arası – hayat deneyimlerini uyandırabilirsiniz. Bu anılarla yıldız tohumu bilincinizini de uyandırabilirsiniz.

Yıldız kapısında bütünüyle farklı işlemsel bir prensip vardır. Bu yıldız kapısı işlemsel prensibi farkındalığa odaklanır. Yıldız kapısından başka bir gezegene gittiğiniz zaman, tam bilinçli olarak ve tam farkındalıkla gidersiniz. Tüm hayatlar – arası – hayat deneyimlerinizin anıları ile gidersiniz. Geçmiş yaşamlarınızın bütün anıları ile gidersiniz.

Yıldız kapısından geçebilmek için, daha büyük bir bilince sahip olmalısınız. Daha tekamül etmiş bir ruha sahip olmak zorundasınız. Şimdi gelişmekte olduğunuz şey budur. Tekamül ettiğiniz şey budur. Dünya’daki bu yaşam sizi daha yüksek ruhsal tekamüle yakınlaştırıyor.

Gerçekte, herhangibir yaşamda, ama özellikle bu yaşamda, geçmiş yaşamlarınızın hepsinin tam bilincini elde edebileceğinizi not ettik. Hayatlar – arası – hayat deneyimlerinin derslerinin tam bilincini elde edebilirsiniz.

Bu yeteneği geliştirmenizi istiyoruz. Kendinizin sahip olduğunuz normal bilincin sınırlı bir bilinç olduğunu anlamanızı istiyoruz. Üçüncü boyutun sınırlamaları ile zorunlu olarak sınırlıdır. Siz genişliyor ve bilincin yüksek seviyesine ilerliyorsunuz ve o yüksek seviye ile, Arkturus Yıldız Kapısına girme yeteneğini hızla geliştiriyorsunuz.

UYGULAMA (ALIŞTIRMA) KORİDORU

Yükseliş için geçişte, tam bilinçte kalmayı tavsiye ediyoruz. Yıldız kapısına yaklaştığınızda ve eriştiğinizde ve Dünyasal enkarnasyon sürecini terk ettiğinizde, bu geçişi tam bilinç ile yapmanız için çalışıyoruz, yardım ediyoruz ve öğretiyoruz. Bu, sizler yükseliş koridorunda yolculuk yaparken, Arkturus Yıldız Kapısına odaklandığınız anlamına gelir.

“Koridorlar” denilen bu ruhsal enerji mekanlarını gözünüzde canlandırıyorsunuz ve kendinizi bunlara yönlendiriyorsunuz. Sizi gitmeyi istediğiniz yere sevkeden yakıt düşüncelerinizdir. Kendinizi bir koridora yansıtma yeteneği çok önemli bir alettir ve yükseliş koridorunda olduğunuzda erişmek ve kullanmak isteyeceğiniz çok önemli bir yetenektir. Bu, şunu gözünüzde canlandırma ve düşünmeniz gerektiği anlamına gelir: ‘Kendimi Arkturus Yıldız Kapısına yansıtıyorum”.

Ben, Juliano, bu sözleri dinleyen herkesin etrafına bir ışık koridoru indiriyorum. Bu ışık koridoru, her birinize kendinizi Arkturus Yıldız Kapısına yansıtmayı uygulama ve deneyimleme fırsatı sağlayan ve sunan ‘uygulama koridoru’ dediğimiz bir yıldız kapısı koridorudur.

Tüm Samanyolu Galaksisi’nde yanlızca iki adet yıldız kapısı vardır. Arkturus Yıldız Kapısı, Samanyolu Galaksisi’nin bu sektörünün bu yarısı için resmi yıldız kapısıdır. Bu, kendisini başka bir gezegensel enkarnasyona yeniden sokmayı ve bu enkarnasyonu yaşamayı dileyen herhangi birinin veya herhangi bir varlığın bu yıldız kapısından geçmek zorunda olduğu veya bunun arzu edilir olduğu anlamına gelir.

Yıldız kapımızdan geçmek bunu yapmanın en uygun yoludur. Doğal olarak, yıldız kapısına geldiğiniz zaman, bunu bilinçle yaparsınız. Sonra enkarnasyonunuza devam etmek için daha fazla tekamül etmiş bir gezegeni doğru şekilde seçersiniz.

Aslında, beşinci boyutta bir enkarnasyon işleminden geçeceğinizden emin olun, ama bu üçüncü boyutsal enkarnasyon işleminden tamamıyla farklıdır. Fark nedir? Söylediğim gibi, beşinci boyuta ait bir gezegen sisteminde, hayatlar arası hayat ve geçmiş yaşamların tam bilinci ile enkarnasyona girersiniz.

Örneğin, bu sizin, size verdiğim bu konferansın anısına bile sahip olacağınız anlamına gelir. Bu yaşamda Dünya’da yapmış olduğunuz şeylerin anılarına sahip olacaksınız. Dünyada olduğunuz diğer yaşamların anılarına sahip olacaksınız.

Ruhsal tekamülde yıldız kapısına gitmenin ve yaklaşmanın ne kadar büyük bir olay olduğunu anlamalısınız yıldız tohumu dostlarım. Şu anda Dünyadaki gibi gezegensel bir enkarnasyonu tamamlamanın ve Arkturus Yıldız Kapısına gitmenin ne kadar büyük bir spiritüel enerji sıçraması olduğunu anlamalısınız.

BÜYÜK MERKEZİ GÜNEŞ İSTASYONU

Birçok insan “Yıldız kapısında olmak nasıl bir şey” diye sordu. Yıldız kapısı beşinci boyuttadır. Daha fazla tekamül etmiş olan farklı gezegen sistemleri ile sınırsız sayıda temasların olduğu beşinci – boyuta ait cennetsel bir kapıdır. Yıldız kapısını tanımlamanın en iyi yolu, dev bir tren istasyonunda olduğunuzu hayal etmenizdir. Belki buna ‘Büyük Merkez İstasyon’ diyebilirsiniz. Başka bir terim Büyük ‘Merkezi Güneş’ İstasyonu olurdu.

Bu istasyonda, şöyle tabelalar görebilirdiniz: ‘Pleiades’e Gider’, ‘Sirius’a Gider’, ‘Aldeberan’a Gider’, ‘Scorpio’ya Gider’, ‘Andromeda Sistemlerine Gider’, ‘Xerxes’a Gider’ veya ‘Merkezi Güneş Ayı – Alano Gezegenine Gider’.

Ayrıca yıldız kapısında birçok koridorlar görürdünüz. Her biri, kendinizi bir enkarnasyona indirmek için hazırlanmada içinde daha yüksek bilince hızlandırdığınız ve yansıtığınız güzel bir geçiş koridorudur. Ruhsal bir formdan enkarnasyon formuna gitmek güzel bir işlemdir. Bu işlem yüksek bilinçte olduğunuzda zenginleşir, güçlenir.

Arkturus Yıldız Kapısında, sizinle çalışacak olan özel öğretmenlerimiz veya rehberlerimiz vardır. Büyük Merkezi Güneş İstasyonuna geldiğiniz ve ruhunuz için uygun gezegen deneyimine gitmek için girmeniz gereken koridoru düşünmeye başladığınızı hayal edin. Hangi yüksek boyutlu gezegenin sizin için en iyisi olduğuna karar vermelisiniz.

Çok fazla pozitif ve ilginç seçimlere sahip olduğunuzda, bazen donup kaldığınızı ve karar veremediğinizi anlıyorum. Biz Arkturuslular yardımcı olmak için orada olacağız. Ayrıca, Başmelek Metatron yıldız kapısındadır.

Grup tartışmalarımızın olduğu sınıflarımız bile var. Yıldız kapısında, nereye gideceğinize hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Zaman sınırlaması bile yok. Yıldız kapısında istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Bu Büyük Merkezi Güneş İstasyonunda birçok ruhsal rehber vardır. Birçok yüksek boyutlu ruhlar ile karşılaşacaksınız. Farklı ülkelerden gelen ve farklı yerlere giden tüm bu ruhları görmek ne kadar büyüleyici.

ARKTURUS YILDIZ KAPISINDAKİ TEZAHÜR ETMİŞ FORMUNUZ

Aynı şekilde, Arkturus Yıldız Kapısı size başka seviyelerden gelen varlıklar ile etkileşme fırsatı verir. Başka varlıkları görme fırsatına hepinizin heyecanlandığını biliyorum. Sadece beşinci boyuttan veya daha yüksek boyuttan olan o varlıkları göreceksiniz. Bu varlıkların bazıları tezahür etmiş formları açısından oldukça farklı olabilir. Sizler hala Dünyasal beden içinde tanımlanıyorsunuz.

Beşinci boyut koridoruna girdiğiniz zaman, beşinci boyutsal bir beden tezahür ettirmenizin daha kolay ve rahat olacağını biliyorum. Belki yirmi beş veya otuz yaşında göründüğünüze benzeyen bir beden tezahür ettirebilirsiniz. Belki içinde en rahat hissedeceğiniz genç bir figürün ışığında bir beden yaratabilirsiniz.

Şunu düşünün: İnsana benzeyen yaşam formlarına sahip olan diğer gezegenlerden gelen türler Dünyasal insan formundan biraz farklıdır. Bir fark örneği, hermafrodit olan o insana benzeyen formlardır. Hermafroditler tek bedende eril ve dişil karakteristikler taşıyabilen insan formlarıdır. Bu nedenle, bir hermafrodit başka bir hermafrodit ile ilişki kurabilir, böylece bunun bir eril – dişil ilişki veya eril – eril ya da dişil – dişil ilişki olması bir sorun değildir. Hermafrodit, uygun olan cinsel yönelime dayanan bir ilişkiye dahil olur.

Cinsellikte bu tür bir esneklik tipi sizin için yabancı olabilir. Ancak, hermafroditler ile karşılaşma deneyimi yaşadığınızda, kendinizi bu deneyime sahip olan bir gezegene çekiliyor bulabilirsiniz. O sistemden bir rehber veya öğretmen ile tanışabilirsiniz ve bunun ilginç, meydan okuyucu ve genişletici bir enkarnasyon deneyimi olduğunu kavramaya başlayabilirsiniz. Bu deneyimi sunan gezegeni deneyimlemeye ve o koridora girmeye karar verebilirsiniz ve o gezegende enkarne olmanın neye benzediğini öğrenmeye karar verebilirsiniz.

BİR ÜÇÜNCÜ – BOYUT GEZEGENİNİ SEÇMEK

Bilmeniz gereken şey, beşinci boyut perspektifinden enkarne olmanın, üçüncü boyut perspektifinden enkarne olmaya benzemediğidir. Üçüncü boyuta enkarne olduğunuz zaman, o gezegendeki karma yasalarına bağlı olursunuz ve bu o deneyimde bazı rahatsızlıklara ve yoğunluklara gireceğiniz anlamına gelebilir.

Bazı durumlarda, yüksek planlardan enkarne olmuş olan üçüncü boyuttaki varlıkların dünyada kapana kısılmış hissettiklerini biliyoruz. Rehberlerinin yardımıyla kendilerini Dünya enkarnasyonlarından kurtarmak zorundalar.

Bazılarınız Dünya’ya Arkturus Yıldız Kapısından enkarne olmuş olabilirsiniz. Arkturus Yıldız Kapısı başka bir üçüncü – boyut gezegenine Merkezi Güneş geçiş noktası da olabilir. Yıldız kapısından Dünya’ya geri dönme olasılığı her zaman vardır. Hatırlayın, üçüncü – boyut gezegenine dönmek veya üçüncü – boyut gezegenine gelmenin bilinçte sınırlamaları vardır. Kendinizi, o üçüncü – boyut gezegeninde başka bir enkarnasyon vasıtası ile gitmek zorunda olabileceğiniz bir pozisyona sokabilirsiniz.

Bizim için ilginç olan şey, yıldız kapısından Dünya’ya gelmiş olan o insanlardır, onlara Arkturus yıldız tohumları diyoruz, onlar bu enkarnasyon sırasında Dünya’ya Merkezi Güneş ve Arkturus Yıldız Kapısı ile bir hizalanmanın geldiğini biliyordu. Arkturus süreci, Arkturus grupları tarafından aktive edileceklerini biliyorlardı ve bu enkarnasyon sırasında Arkturus yıldız kapısına geri dönme fırsatına sahip olacaklarını biliyorlardı.

Bu hizalanma sırasında yıldız kapısı ile Dünya’ya gelmenin bir sigorta poliçesine benzediğini düşünebilirsiniz. Şu şekilde düşünebilirsiniz: “Daha önce, üçüncü boyuta gelmek istedim, ama sınırlı bilince sahip olacağım için biraz kaygılıydım. Bu sınırlı bilinçten, kendimi birkaç enkarnasyon boyunca üçüncü boyutta kapana kısılmış bulabilirdim. Ancak, şimdi Arkturus Yıldız Kapısı ile güçlü bir hizalanma olacağı ve Arkturus enerjisinin Dünya’da güçlü olacağı bir zamanda Dünya’ya enkarne olacağım. Bu nedenle, aktive edileceğim ve beşinci boyuta geri dönmek için doğru bilince ve aktivasyona sahip olacağıma emin olabilirim.”

Arkturus Yıldız Kapısı yüksek enerjili ve heyecan verici bir yerdir. Hatırlayın, şu andaki Dünya yaşamınızdan Arkturus Yıldız Kapısı vasıtasıyla geçerseniz, bu şimdiki enkarnasyonuzun olan üç boyutlu Dünya enkarnasyonunuza geri dönemezsiniz. Bu, bizim buna izin vermediğimiz anlamına gelir ve meditasyonlarımızda ve egzersizlerimizde Arkturus Yıldız Kapısından diğer tarafa geçmeyi teşvik etmiyoruz.

Ancak, yıldız kapımızın geçitine gelmenizi teşvik ediyoruz ve yardımcı olacağız, burada Arkturus Yıldız Kapısına yakın olma deneyiminin fırsatları vardır ve ayrıca Dünya’dan oraya Arkturus Yıldız Kapısı vasıtasıyla kendinizi düşünceyle yansıtma fikrini uygulayabilirsiniz.

Ayrıca, deneyimlemeniz için belirli mesafede kapı açabiliriz. Hatırlayın, Arkturus Yıldız Kapısı bir kapıdır. Işığın gücünü ve o ışığın çekici kuvvetini deneyimleyebilirsiniz ve kendinizi oraya nıhai geçişiniz için hazırlayabilirsiniz. Bu deneyim için bir egzersizde sizinle çalışıyor olacağız.

ON İKİ KRİSTALİN İNDİRİLMESİ

İndirdiğimiz eterik kristaller ve Arkturus Yıldız Kapısı arasındaki ilişkiden söz etmek istiyorum. Eterik kristaller çokboyutlu ve çok fonksiyonludur. Genel olarak eterik kristal tartışmalarımızda, Dünya’nın gezegensel meridyenlerinin temizlenebilmesi için, bu kristallerin gezegensel Dünya sistemine beşinci – boyut ışığı ve enerjisi indirmek için iletkenler olarak nasıl hizmet ettiğini anlattık. O zaman belirli ışık ve bilgi frekansları Dünya’nın enerji alanında tutulabilir. Özellikle, gezegen üzerinde Dünya’da yüksek titreşimli eterik enerjileri taşıma yeteneğine sahip olan birçok güç noktaları olduğunu biliyoruz.

Dünya’ya beşinci – boyut enerjisini indirmenin kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Eterik kristallerin etkililiğinin bir kısmı, birbirleriyle etkileşim kurmaktır. Farklı seviyeleri ve etkileşim şekillerini teşvik ettik. Gezegendeki farklı Arkturus yıldız tohumlarının bu kristallere farklı erişimleri vardır ve kristaller ile farklı çalışma yöntemleri vardır. Genel olarak, temel yöntem bu kristallerin Arkturus Kristal Tapınağındaki ana kristalden indirildiğini anlamaktır. Şu andaki on adet eterik kristalin her biri ana Arkturus kristalinin bir kopyasıdır.

Alt – kristaller Dünya’daki indirilmiş olan eterik kristallerin kopyalarıdır. Her zaman öncelikle indirilmiş Dünya kristali ile çalışmalısınız. Asıl ışık ana kristalden yayılır.

Eterik kristalin amacını daha fazla aydınlatmak için, şu anda yerinde olan eterik kristallerin Dünya’nın yıldız kapısı ile hizalanmasına katıldığını ve yardımcı olduğunu size açıklamak istiyorum. Eterik kristallerin fonksiyonu çok amaçlıdır. Bir amaç aktive etmek ve hizalanmaya ve Dünya’da beşinci – boyut ışığı ve enerjisinin aktivasyonuna yardımcı olmaktır. İkinci amaç uygun olan ve yıldız kapısı ile çekici bir enerjisel hizalanma sağlayacak olan bir enerji alanı yaratmaktır.

Aslında, on ikinci kristal indirildiğinde, o zaman Arkturus Yıldız Kapısının Dünya ile hizalanmasının mükemmel aktivasyonu olacaktır. Şu anda on adet kristal var ve Haziran 2009’da İstanbul’da Boğazda on birinci kristali indireceğiz, bu, yıldız kapısı ile hizalanmayı mükemmelleştirmeye bir adım daha yaklaştıracak. [Not: On birinci kristal İstanbul Boğazına 9 Haziran’da indirildi. 12 nci kristal Kasım ayında Brezilya’ya indirilecek].

ARKTURUS YILDIZ KAPISINA HİZALANMAK

Bu çok önemlidir. Yıldız kapısı titreşiyor ve belirli bir enerji frekansına sahiptir. Siz de belirli bir titreşim frekansında olmadıkça yıldız kapısına giremezsiniz. Yükselişi tamamlamak sizi yüksek frekansa aktive eder ve inayet vasıtasıyla, yükseliş yıldız kapısı için gerekli olan bu titreşim frekansına erişmenize yardımcı olur.

Böylece yıldız kapısına yaklaştığınız zaman, hala Dünya’dan geldiğinizi hatırlayın. Hala üçüncü boyuttaki bir gezegenden geliyorsunuz. Yıldız kapısının enerjisinin bir kısmı geldiğiniz gezegen ile uyum içinde olmalıdır. Bu, gezegenden gelen enerjinin belirli aktivasyonunu gerektirir. Dünya gezegeninden geldiğiniz zaman, Dünya gezegeninin yüksek veçhesi Arkturus Yıldız Kapısı ile hizalı olmalıdır.

Yıldız kapısını etkileyen birçok kuvvetler vardır. Merkezi Güneşin kuvveti vardır. Yükselişin kuvveti vardır. Ayrıca, yıldız kapısının kendisinin enerji alanı vardır. Yıldız kapısının enerji alanı şimdi sizin bilincinize daha fazla geliyor. Arkturus Yıldız Kapısı ile çekici bir enerji ittifakı ve hizalanması yaratmak üzerine çalışmak isteyeceksiniz. Bu sizin yükseliş çalışmanızın bir parçasıdır. Bu, Dünya gezegeninin hazırlanmasının bir parçasıdır ve birçok yüksek varlığın Dünya’nın enkarnasyon sürecinden Arkturus Yıldız Kapısına geçişini sağlayacak olan bir ışık iletkenidir.

Bu çalışma en yüksek spiritüel değerdedir ve en yüksek spiritüel amaca sahiptir. Arkturus Yıldız kapısına yükselişiniz için yolu izleyebileceksiniz. Arkturus Yıldız kapısına nasıl hizalanacaklarını takip edecek olan başkaları için bir bağlantı ve öğretiler sağlayabileceksiniz. Başmelek Metatron’un sizinle konuşmasını istiyorum, o da size Arkturus Yıldız Kapısına ruhsal yolculuğunuz üzerine bazı talimatlar verecek. Ben Juliano’yum. Kutsamalar. Sizinle kısa bir egzersiz yapmak için geri geleceğim.

Başmelek Metatron’dan Mesaj:

PERDELERİN KALKMASI

Selamlar, ben Metatron’um. Bazıları bana ‘Başmeleklerin İlahi Lideri’ der. Sadece sizin rehberiniz, öğretmeniniz ve yardımcınız olarak bilinmek istiyorum. Aslında, İbranicede ‘melek’ sözcüğü ‘haberci’ olarak tanımlanır. Size harika haberler vermek için buradayım.

Harika haber, sizlerin ışık varlıklarının holografik enerji topları olmanızdır. Enerjisel ışık alanı olma deneyimi ezici (çok yoğun) olabilir. Bazı insanlar mistik deneyime girdiler ve onunla ezildiler ve perspektif duygularını ve amaç duygularını kaybettiler. Perdelerin kalkmasını deneyimlemekten ve buna maruz kalmaktan gerçekte faydalanmadılar. Perdelerin kendiliğinden kalkması sizler doğru şekilde hazırlanmadıkça kafa karıştırıcı bir deneyim olabilir.

Bir yol var. Ruhunuzun en yüksek tekamülüne ve ruhunuzun en yüksek yolculuğuna sizi rahatça yönlendirebilecek olan bir yol ve rehberlik vardır. Bunun bir kısmı kutsal varlıkların kutsal yaratımına ve örneğin Sananda’nın kutsallığına odaklanma yeteneğinizde ve yükselmiş üstatların kutsallığı ile bağlantı kurma yeteneğinizde bulunur. Melech Ha Gadol’u çağırabilirsiniz. Sananda’yı çağırabilirsiniz. Başmelek Mikail’i çağırabilirsiniz. Sizi memnuniyetle ve büyük sevgiyle yıldız kapısına götürecek olan sevgili üstatlarınızdan birçoğunu çağırabilirsiniz. Büyük sevgiyle yüksek ruhsal bağlantılara geçişinize yardım edeceklerdir.

Size mesajım kutsallığın enerjisini anlamaya ve bu enerjiyle çalışmaya odaklanıyor. Kutsallığın bu enerjisi üçüncü boyutta mevcuttur. Kutsallık sadece beşinci boyutta değildir. Yani, Dünya’da kutsal olan yerler yaratabilirsiniz. Bu kutsal yerler beşinci boyut için ışık iletkenleri haline gelir. Aslında, eterik kristallerin rollerinden biri budur: Dünya üzerinde kutsal bir yer yaratmak. Kutsal bir yerde, daha fazla beşinci boyut enerjisi ve ışığı indirilebilir.

KUTSAL KUVVET TARAFINDAN KORUNUYORSUNUZ

İncil’de kutsal iletkenin bir örneği ‘Hz. Yakub’un Merdiveni’ olarak adlandırılır. Koridor merdivene benzer. Hz. Yakub’un Merdiveni yıldız kapısına götürebilir. Onun bunu yapabileceği gerçekten doğrudur. İlginç bir gerçek şu ki, koridorlara bu bağlantılar ayrıca beşinci boyuttan olan yüksek varlıkların Dünya üzerinde görünmelerine izin verir. Bu Hz. İlyas’ın başına geldi. Hz. İlyas beşinci boyuta ait iki tekerlekli arabalar gördü.

Yükseliş koridoru açık olduğunda, yukarıya ve aşağıya hareket olduğunu anlamalısınız. Bu, birçok Arkturuslu’nun bu yükseliş koridorunda sizinle çalışmak ve tanışmak için koridor vasıtasıyla geleceği anlamına geliyor. Ayrıca, diğer kutsal varlıklar aynı zamanda gelecekler. Bu yükselişin harika armağanlarından biridir.

Kutsallığı anlamaya çalışın. ‘Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai tzevaoth’u tekrarlamamızın nedeni budur. Bu cümlenin öneminin bir kısmı yükselişin kodlarına odaklanır. Bu cümle ayrıca içinde çalıştığınız kutsal yerin bir hatırlatıcısıdır. Karanlıkta bile bulunacak bir ışık vardır. Dualitede bulunacak ışık vardır ve bu gezegende illüzyonların parçalanması devam etmektedir.

Şu anda gezegensel geçişi direkt olarak deneyimlediğimizi biliyorsunuz, kurumları yüzer halde tutmak için işleyen illüzyonlar parçalanıyor. Gerçek geliyor. İllüzyonlar artık gerçeği örtecek kadar güçlü olmayacak. Bu acı verici bir enerji olabilir.

Bu, illüzyonları parçalamak için gerekli olan kuvvetli bir enerjidir. Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai tzevaoth. Durmakta olduğunuz bu yer kutsal olsun. Yıldız kapısına geçişiniz kutsallıkla dolacak. Kutsallık sizin için koruyucu bir kuvvet olsun. Yaratıcı Ruhun önünüzde güzel bir tekamül yolu var. Bu şimdi sizin için elde edilebilirdir. Dünya’nın yıldız kapısı ile bu hizalanmasından yararlanın. Yükselişten faydalanın. Yıldız kapısına geri gitme yeteneklerinizden yararlanın. Diğer gezegenlere gitme yeteneğini kapsayan gelecek enkarnasyon sürecinizi seçebilme ve katılabilme yeni özgürlüklerinizden yararlanın. Bu harika bir armağandır. Ben Başmelek Metatron’um. İyi Günler.

Juliano’dan Mesaj:

EN YÜKSEK FORMUNUZ — MEDİTASYON

Selamlar, Ben Juliano’yum. Bu sözcükleri dinleyen ve okuyan herkesin etrafına bir ışık koridoru yerleştirdim. Şimdi düşüncelerinizi koridora yansıtmanızı istiyorum. Düşüncelerinizi koridora yansıtırken, kendinizin bir imgenizi yansıtabilirsiniz. Kendinizin bu imgenizi en yüksek formda, en güzel formda yaratın.

Örneğin, istediğiniz kadar ince olabilirsiniz ve kafanızda istediğiniz kadar saça sahip olabilirsiniz. İstediğiniz şekle, istediğiniz gülümsemeye sahip olabilirsiniz. Sadece şimdi imgeyi yansıtın. Sonra, bu imgeyi yansıtırken, bu imgeye düşünceyle yolculuk yeteneği verin. Kendinizin bu imgesi şimdi koridorda ve şimdi size yakın olan Arkturus Yıldız Kapısı koridoruna yolculuk yapıyor. Orada düşünce hızında yolculuk yapıyorsunuz. Büyük bahçeye geliyorsunuz.

Düşünceyle anında yolculuk yapabiliyorsunuz ve anında yıldız kapısındaki bahçedesiniz. Dünyadaki birçok arkadaşlarınız ve grup üyeleri ile birliktesiniz. Yıldız kapısındaki bahçede oturun. Burası ışık enerjisi, heyecan, ruhla dolu. Ben, Juliano orada yıldız kapısında sizinle birlikteyim ve çok nazik bir şekilde kapıyı sadece birazcık açıyorum. Bu kapıyı açarken, oradaki spiritüel kuvvet sizin dillerinizdeki insan terimleri ile tanımlanamaz. Kapıdan gelen spiritüel enerji bahçeye güzel bir eterik mavi ışık yayıyor, bu ışık çok yoğun ve hoşnut edici.

Kapıyı daha fazla açıyorum, çünkü bu ışığı absorbe edebiliyorsunuz. Oradaki ışık şimdi daha yoğunlaşıyor ve hala onu tam bilinçle ve tam varoluşla tolere edebiliyorsunuz. Yükselişinizi ve yıldız kapısından geçmeyi anlamakta çok önemli bir sözcük ‘varolmak’tır (hazır bulunmak). Bunu sürdürün.

Şimdi, sizin için kapıyı açabildiğim kadar açıyorum. Bu kapıyı birkaç dakika açık bırakacağım. Bu güçlü enerjiyi deneyimlerken sessiz olacağız [Duraklama].

Şimdi yıldız kapısındaki kapıyı kapatacağım ve koridordan geri dönmeye başlayabileceksiniz. Mükemmel hizada, kendinizle birlikte fiziksel bedeninize bu güzel spiritüel ışığı ve enerjiyi getirerek bedeninize geri dönün. Bunu daha büyük sağlığınız ve Dünya’da daha fazla spiritüel ışık için kullanabilirsiniz. Ben Juliano’yum. İyi Günler.

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)