Arkturus Yıldız Kapısına Kodlanmak

Yazdır Yazdır 

Copyright © 2000 David K. Miller

Bizler Arkturus’lularız. Ben Juliano’yum. Beşinci boyut için arzularınızın gücü daha manyetik oluyor. Sizler şimdi bu manyetizmin gücünü deneyimliyorsunuz. Beşinci boyut çekimler ve benzer – fikirli olma ile ilgilidir. Beşinci boyuta girmek için yüksek frekans ve ışık için saf kalbe ve saf niyete sahip olmalısınız. Sizinle olan çalışmamız çok basittir – size saf ışık ve sevgi frekansı gönderiyoruz, bu sizin zihinsel berraklığınızı aktive eder.

Size zihinsel berraklıktan söz edeyim. Üçüncü boyutta karşılaştığınız birçok görünümler vardır. Zihinsel berraklık sürekli olarak hatırlamanız ve üzerine çalışmanız gereken bir veçhedir. Beşinci boyut ile çalışmak için kalbinizi açmak zorunda olmanız da doğrudur. Kalbiniz açık olduğunda, zihniniz daha berrak olur ve o zaman berraklığa erişebilirsiniz. Dünya zihni evrensel zihne ve kollektif bilinçdışına bağlıdır. Sanatçılarınızın çoğu kollektif bilinçdışından gelen imgelere bağlanır ve güzel şiirsel ve sanatsal imgeler geliştirirler. Arkturuslular ile ve yüksek titreşimden olan bize benzeyen diğerleri ile çalışmaya gelin. Bizler galaktik bilinçdışına ve evrensel bilinçdışına bağlıyız. Günlük çalışmanıza bu tür yüksek titreşimleri dahil etmeye gayret edin. Bilinçdışınızı ve bilinçaltınızı aktive etmek için sizlerle özen ve sebat ile çalışıyoruz, çünkü açılması gereken bazı kodlar ve anahtarlar olduğunu biliyoruz. Bu kodlar veya anahtarlar bir kez açıldığında, sizi evrensel ve galaktik bilinçdışına bağlayacaktır.

Sizi Arkturus bilinçaltına bağlamak için çalışıyoruz. Size gönderdiğimiz güzel imgeler var. Şifada sizinle paylaşabileceğimiz güzel tekniklerimiz var. Bu yöntemler ışık koridorlarına, şifa odalarına, kristal tapınağa ve diğer güçlü ışık kaynaklarına bağlanma şekillerini içerir. Bu imgeler ve yöntemler ayrıca sizin bilinçdışınıza gelebilir. Bilinçaltınızı ve bilinçdışınızı aktive edebilmeniz için size bağlantılar sunuyoruz ve o zaman bilinçli zihniniz ile bu şifa güçlerini kullanıyorsunuz. Bu güçler de zihinsel berraklığı aktive eder.

Arkturus yöntembilimini kullanmak sizi sadece bilinçaltınıza ve bilinçdışınıza bağlamaz, galaktik bilinçdışına da bağlar. Andromeda galaksisinin de bizim galaksimiz ile çok güçlü bir bağlantısı vardır. Andromeda galaksisinin birçok şekillerde Samanyolu Galaksisi ile paralelliğe sahip olduğunu biliyorsunuz. Bazı şekillerde, Andromeda Galaksisi daha ileridir. Bazı şekillerde, o galaksi evrensel merkeze daha yakındır.

Biz Arkturuslular da Andromeda’lılar ile bağlantıdayız ve Andromeda sisteminden Samanyolu’na ve size bağlantı sağlıyoruz. Dünya’da foton kuşağı ve Dünya değişiklikleri olup biterken neden sizi Andromeda sistemine bağlamak ile ilgilendiğimizi sorabilirsiniz. Her şeyden önce, Andromeda sistemi ve Andromeda Konseyi Büyük Beyaz Kardeşlik Konseyine bilgi ve rehberlik sunuyor. Bu, Dünyadaki spiritüel farkındalık ve spiritüel bağlantının gelişimini ilerletiyor. Üçüncü ve beşinci boyut arasındaki spiritüel bağlantının daha çok aktive edilmesi gerektiği ve o yüksek güçlerin koridorları daha da geniş açmaları gerektiği açıktır. Beyaz Kardeşlik gibi bizler de bu gezegende tezahür etmekte olan olağanüstü açılışların farkındayız ve üçüncü ve beşinci boyut arasında olağanüstü bağlantılar gerçekleşmeye devam edecek. Bunun olağanüstü bir sıçrama olduğu kesindir. Bu sıçramanın sıradan olduğunu düşünmeyin. Bilinçlilikte daha muazzam bir sıçrama olacağını ve daha büyük giriş kapısının açılacağını size hatırlatmalıyız. Andromedalılar dünyanın gereksinimi olan muazzam enerji yükseltmesini sağlayan teknolojiye yardım ediyorlar. Bu, beşinci – boyut üstatları ile yüksek amaçla ilgili konuştuğumuz hizalanmadır. Ayrıca beşinci – boyut enerjisi, bu galaksideki ve diğer galaksilerdeki bilinçaltı ve bilinçdışı ile hizalanmadır.

Diğer galaksiler Samanyolu Galaksisi ile hizalanmaya geçiyor. Bu kadar çok dünya dışı yüksek varlıkların dünya ile çalışmayı istemelerinin ve dünyanın düzgün hizalanmada olmasını sağlamayı istemelerinin nedenlerinden biri budur. Çünkü buna gereksinim var! Galaksinin bu bölümü bir süredir hizalanmanın dışında idi. Hepsinin mükemmel ışık koridoruna gelmesi ve bağlanması önemlidir. Bu güçlü bağlantıyı ve beşinci boyuta hizalanmayı tezahür ettirmenize yardımcı olacağız.

Bu bağlantının tezahürüne büyük ölçüde katkıda bulunduğunuz açıktır. Üçüncü ve beşinci boyut arasında bağlantı yaratmaya yardım ediyorsunuz; bundan dolayı, bu bağlantı dördüncü boyutu bypass edebilmeniz için karmanızı yeniyor (gideriyor). Bağlantı, arzunuz ve beşinci boyuta çekiliminiz nedeniyle daha çok artıyor. Böylece, bu bağlantıyı arzularınızı tezahüre getirme (gerçekleştirme) olarak görün. Evet, örneğin eğer üçüncü boyuttaki bir grup ilkel varlık aniden hiçbir hazırlık ve kendilerinin çabası olmadan beşinci boyuta getirilseydi, bu evrensel yasaları bozmak olurdu. Ama sizin durumunuzda, böyle değildir! Sizler ilkel varlıklar değilsiniz. Tekamül eden varlıklarsınız. Koridorlara ve beşinci boyuta bu çağrıyı tezahür ediyorsunuz. Biz de bu bağlantının parçasını sağlıyoruz.

Her birinizi içinize gitmeniz ve bilinçaltınıza ve bilinçdışınıza erişmeniz için çağırıyorum. Çağrı ile mükemmel hizada olmanız için, bağlanması ve içinizdeki kodları açması için bilinçaltınıza emredebilirsiniz. Giriş kapısı daha da çok açılıyor. Şimdi, bu ülke ve diğer ülkelerdeki her biriniz için ana gemimizden bir ışık koridoru sunuyorum. Ve ana gemimize hepinizin deva bir bağlantı hattında katılmanızı istiyorum. Gittiğiniz her yere etrafınızda koridorlar sağlayacak özel bir ışık frekansı yayacaksınız. Bu ışık koridoru Arkturus ana gemisine bağlayacak. Arkturus ana gemisinden, direkt olarak yıldız kapısına gitmesi için bu koridoru güçlendireceğiz. Bu yıldız kapısından, kodlanması için auranızdan ve eterik enerjinizden yıldız kapısına bağlantı sağlayabiliriz.

David Miller

(Çeviri; Saffet)