Arkturuslular ve Ekin Çemberleri

Yazdır Yazdır 

www.the-arcturians.com/new2005/eng/index.htm

Arkturuslular Frekans üstatlarıdır. Holografik piktogramları Ekin Çemberi oluşumlarına dönüştürürler. Dünyanın anahtar noktalarında, gezegenin enerjisini beslemek için dünyanın ızgarasında Geometri belirir.

Arkturuslular çok – boyutlu Varlıklardır. En Yüksek Olan’ın hizmetkarları olarak paralel bir realitede yaşarlar. Onlar, Yardımsever Ultra Dünya Varlıklarından biridir. O boyutta Çember Yapanlar olarak adlandırılan Varlık ekibidirler. Lütfen bu fenomenin çok – boyutlu olduğunu ve bu ekibin bir çok paralel realitelerde bir çok veçheleri olduğunu hatırlayın. Çemberlerin çoğunluğunun ortaya çıktığı kutsal toprakta enerji matrisini hazırlayan hem İnsanlar ve Druidler, hem Keltler ve Masonlar unsurlardır (elemanlardır).

Bu ekip Frekans üstadı olan Varlıklardan oluşur ve Ekin Çemberlerinin holografik mavi kopyalarını depolayan holografik odalar (daireler) ile çalışırlar. Gezegenimize getirdikleri imajlar Ana Geminin holografik odalarında depolanan orijinal hologramların tamamen aynısıdır.

(Çeviri ; Saffet Güler)