Japonya İçin Biyorelativite

Yazdır Yazdır 

13 Mart 2011

David K. Miller kanalıyla

Bu mesajın telif hakları David Miller’e aittir. www.groupofforty.com. Bilgi değiştirilmediği veya kısaltılmadığı, yazarın ismi ve websitesi dahil edildiği sürece bu makale başka websitelerine gönderilebilir. David Miller’den yazılı izin alınmadan dergilerde, U – Tube’ta, gazetelerde yayınlanamaz. İzin şu adresten istenebilir, davidmiller@groupofforty.com

Selamlar, ben Juliano’yum. Biz Arkturus’lularız.

Çevre ve biyosfer insan ve yerküre arasında karşılıklı etkileşimdir. İnsanın gezegende tüm yaşamı kontrol eden ve gezegendeki tüm yaşam üzerinde etkisi olan tek tür olduğunu not ettik. Dünyanın tarihinde daha önce asla tek bir tür bu kadar kontrole ve gezegende kimin yaşayacağını belirleme gücüne sahip olmamıştı. Ve bu, hayvanları ve bitkileri, tüm memelileri, tüm balıkları, tüm böcekleri kapsıyor.

Şimdi Japonya’daki bu felakete bakarken, ki nükleer felaketi kastediyorum, insanın yaşamı, biyosferi ve gezegeni yok edebileceği büyük farkındalığına sahibiz. Nükleer tesislerdeki bu felaketin kötüleşmemesi, artmaması, daha fazla zararlı radyasyon yaymaması için, yıldız tohumlarının düşünce güçlerinin, ruhsal güçlerinin enerjilerini bir araya getirmek için biyorelativite güçlerimizi kullanmamız zorunludur.

Nükleer enerjinin ve nükleer radyasyonun 3 ncü boyutun dokusunda bir çatlak veya ayırma yaratma potansiyeline sahip olması bizim anlayışımızdır. Ve dokudaki bu çatlak, dünyanın aurasındaki bu çatlak 3 ncü boyutun yaşam gücü enerjisinin sızmasına neden olabilir. Ve bu sızıntı düzeltilmelidir. 3 ncü boyutu canlı tutan güçlü 3 ncü boyut yaşam güçleri ve yaşam gücü enerjisinin sağlam kalması için bu çatlak mühürlenmelidir.

Ben, Juliano, Fuji Dağının eterik kristalinin ve ayrıca diğer 11 eterik kristalin ilgili jeolojik yerlerinin üzerinde yüksek bir pozisyonda kalmalarını çağırıyorum. Ve her birinizin nükleer reaktörlere güçlü telepatik soğutma düşüncesini göndermeye devam etmenizi ve bu nükleer enerji reaktörünün büyük ölçüde sakinleşebilmesi için onları durgunluğa getirmenizi, dinlenme haline getirmenizi, düşük bir enerji titreşimine getirmenizi istiyorum. Çünkü nükleer reaktörlerden gelen felaket potansiyeli, korkunç tsunami ve korkunç depremden daha büyüktür.

İnsan yapımı felaketlerin sıklıkla dünyada doğal olarak gerçekleşen felaketleri kötüleştiren durumlar yaratabildiğini anlamamız önemlidir. Bu nedenle, her birinizden reaktörlerin soğuması, sakinleşmesi, iyileşmesi güçlü düşüncesini göndermenizi istiyorum. Bu düşünceyi ve gücü Fuji Dağı kristaline gönderin ve sonra Fuji Dağı kristali sizin güçlü düşüncenizi büyütebilecektir.

Aynı zamanda ikinci bir denge olarak, Arkturus gölü ve Arkturus tapınağı üzerindeki 5 nci boyuttaki Arkturus kristalini kullanıyorum. Ve sizlerin de çokboyutlu düşüncenizde bu 3 kristali kullanabilmeniz için, 3 ncü bir denge olarak Shasta Dağı kristalini kullanıyorum: kristal göldeki Arkturus eterik kristali, Shasta Dağı kristali ve Fuji Dağı kristali. Ve sakinleşmeleri ve kontrol altına alınmaları için bu nükleer reaktörlerin iyileşmesi ve dengelenmesi düşüncelerinizi iletiyorum. Ve bugün bu terminolojiyi kullanıyoruz: “Reaktörlerin şimdi kontrol altına alınmasına izin ver.”

(Sesler ve tonlamalar) Ooohhhhmmmm, Ooohhhhmmmm

Ben, Juliano, düşüncelerinizin saklı enerjisini yoğunlaştırmak için, ışığı yoğunlaştırmak için Fuji Dağı Kristaline omega ışığını da gönderiyorum ve ayrıca sakinleştirici enerji göndermek için kuzeydoğu Japonya’ya direkt olarak omega ışığı gönderiyorum.

Oommeeggaaa ışııııığıııı …ooomeeeggaaa ışııııığıııı …ooooooooomegaaaa ışııııığıııı

Bu omega ışığının özel titreşimidir, çünkü Omega ışığının 5 nci boyut ışığı olduğunu hatırlayın, bu 3 ncü boyutun normal mantığını aşan 5 nci boyut enerjisidir. Herhangi dehşetli sonuçların ve acizliklerin bildirildiğini işitirseniz, bunların 3 ncü boyut düşüncesine dayandığını hatırlayın. Şimdi, tüm normal akılcı düşünceleri aşan, mantığı aşan 5 nci boyut enerjisi olan ve mucize yaratabilmenizi sağlayan omega enerjisini direkt olarak Fuji Dağı kristaline gönderiyoruz. Ve kuantum şifa ışığını çağırıyorum. Şimdi omega ışığı Fuji Dağı kristali vasıtasıyla tüm bu reaktörlere ve kuzeydoğu Japonya’daki tüm bölgelere ve bu felaketlerden etkilenen tüm Japonya’ya direkt olarak aktarılıyor.

Oommeeggaaa ışııııığıııı… ooomeeeggaaa ışııııığıııı…(tonlamalar ve sesler).

Lago Puelo’daki kristal şimdi Fuji Dağı kristaline ve tüm diğer kristallere direkt olarak ışığın güçlü şifa gücünü gönderiyor ve bunların hepsi çok güçlü bir şekilde etkileşiyor ve birbirine bağlanıyor. Ve ben Juliano… şimdi yıldız gemimiz Athena’yı direkt olarak nükleer enerji tesisleri üzerine hizalıyorum ve bu problemi çözmek ve tüm nükleer reaktörleri kontrol altına almak için çalışan tüm işçilere, tüm bilim insanlarına, tüm fizikçilere kuantum şifa ışığı gönderiyoruz. Şimdi kuantum şifa ışığı gönderin, omega ışığı gönderin.

Omega ışığı ayrıca 3 ncü boyutu ve 3 ncü boyutun mantığını aşan kuantum şifa ışığı ile doludur. Böylece ilahi müdahale, ilahi ışık enerjisi mucizesi tüm bu bölgeyi dolduruyor. Nükleer reaktörleri ve bu problemi çözmeye çalışan tüm insanları dolduruyor. ooomeeeggaaa ışııııığıııı…(tonlamalar ve sesler).

Bu enerjiyi tutun, bunu iyi yapıyorsunuz, bu ışığı tutun. Şimdi Şef Beyaz Kartal da bu güçlü biyorelativite şifa çemberine katılacak. Ben Juliano’yum.

Heyya hoya hey. Heyya hoya heyy. Heyya hoo. Heyy hoo

Selamlar, ben Şef Beyaz Kartal. Hepimiz yerkürenin şifalanmasında bu güçlü enerjiyi paylaşırken, sizleri açık kalple karşılıyorum. Hepimiz Japonya’daki bu tehlikeli durumun hemen kontrol altına alınmasını görme arzusunu paylaşıyoruz.

Bizler Japonya’nın kuzeydoğu bölgesinin üzerinde dev bir eterik çemberde otururken, büyükbabaların ve büyükannelerin ruhları, Fuji Dağındaki kadim ruhlar hepsi şimdi bize katılıyor. Oradaki yerküre enerjilerini sakinleştirmek için şifa güçlerimizi kullanıyoruz. Ben Şef Beyaz Kartal, şimdi bu bölgenin iyileşmesi için özel bir dua okuyacağım:

Hepimizin Baba, Anne Yaratıcısı. Bu zamanda burada bu durumu dengeye, uyuma ve kontrol altına getirmek için en yüksek spiritüel olanakların ilahi müdahalesi için dua etmek üzere toplandık. Bilgelik için dua ediyoruz, Japonya’nın ve dünya gezegeninin en yüksek hayrı için şimdi bu problemi çözmek için çalışan herkese yetenekler verilmesi için dua ediyoruz. Çünkü önümüzdeki tehlikeleri biliyoruz, ama ayrıca kadim insanların büyük şifa yeteneklerini ve gezegenin büyük şifa yeteneklerini de biliyoruz. Özellikle ilahi bilgiyi çağırıyoruz. Bilgelik ve yüksek bilginin ilahi enerjileri ile dolu olan Bodensee kristalini çağırıyoruz. Büyük bilgi ve büyük hikmetin taşıyıcısı Morraine Gölünü çağırıyoruz. İlahi bilgeliğin ve büyük bilginin yüksek güçlerini çağırıyoruz.

Ve enerjileri direkt olarak Fuji Dağı bölgesine gönderiyoruz. Böylece Fuji Dağı bu zor problemi çözmek için çalışan herkese ilahi bilgelik ve ilahi bilgi gönderebilir. Ve Dünya Ana, bu büyük trajedi ve felaketin ıstırabını yaşayan kuzeydoğu Japonya ve tüm Japonya üzerinde güçlü biyorelativite şifa ışığını taşımak ve düzeltmek için çalışacağız. Heyya hoooo…. Heyya hoooo….Heyya hoooo…. Heyya hooooooooo…. Heyyyyyya hoooooooo…

Beyaz Buffalo Kadın burada ve sizlerle birkaç kelime konuşacak. Güçlü şifa enerjileri ve ışığı birçok büyük üstadı, öğretmeni ve peygamberi bu duruma yardım etmeleri için buraya getiriyor. Şüphesiz, bu tüm gezegen için çok tehlikeli bir zaman.

Beyaz Buffalo Kadın sizinle konuşsun.

Selamlar sevgililer, dünya gezegeninin aşıkları. Hepiniz enerjinizin gücünü anlıyorsunuz ve tüm çalışmalarınıza birçok güçlü öğretmeni, üstadı ve ruhsal rehberi getirmeye yardım ediyorsunuz. Ve şimdi dünyadaki tehlikeli zamanın zirvesinde, kuzeydoğu Japonya ve tüm Japonya’da enerjilerin yeniden dengelenmesine yardım etmek için sizinle çalışıyoruz. Çünkü, bu nükleer kazaların kontrol altına alınması ve dünyayla uyum içinde olması için sevgili gezegenimizin dengesi için çok önemlidir.

Ben, Beyaz Buffalo Kadın, şimdi direkt olarak kuzeydoğu Japonya’ya buffalonun beyaz ışığını, eterik ışığı gönderiyorum. Beyaz buffalonun güçleri ilahi şifa ışığıdır. Şimdi eterik kuzeydoğu Japonya’da beyaz bir buffaloyu görün ve imgeleyin. Dünyayı dengelemeye yardım etmek için güçlü ışık aktaran beyaz buffaloyu gözünüzde canlandırın. Ve yerküre enerjileri bu nükleer problemin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Bu nedenle meditasyona gireceğiz ve şimdi kuzeydoğu Japonya’nın üzerinde beyaz buffaloyu ve onun enerji alanını gözümüzde canlandıracağız (bir dakikadan fazla sessizlik).

Beyaz buffalo tüm kuzeydoğu Japonya’ya ve özellikle bu nükleer reaktörlere güçlü bir iyileştirici beyaz ışık aktarıyor. Sakinliğin enerjisi o bölgeyi beyaz buffalo ışığı ile dolduruyor.

Heeyy ya ya ya. Ola himala koye yesh mo..ish la..(sesler)

Ben, Beyaz Buffalo Kadın, şu anda nükleer problemlerden kaynaklanan kuzeydoğu Japonya’nın üzerindeki çatlağın mühürlenmesine yardımcı olmak için beyaz ışık gönderiyorum. Kuzeydoğu Japonya’nın üzerindeki biyosferde sızıntı olmaması için, biyosferi sağlam tutmak üzere bu ışığı gönderiyoruz. Ve bu gezegendeki ihtiyaç duyulan tüm şifacılar, güçlü şifa enerjilerini göndermek için bu çağrıya yanıt veriyorlar. Tüm şamanlar, tüm yerli insanlar şimdi bu bölgeye güçlü şifa düşüncesini ve enerjisini gönderme çağrısını işitiyorlar. Bu felaketin daha da kötüleşmemesi için.

Bize katıldığınız ve şifa güçlerinizi kullandığınız için mutluyum, beyaz buffalonun, hepiniz tarafından Dünya Ana için şifa gücü olarak tanınıyor olmasından memnunum. Beyaz buffalonun gelişinin gerçek anlamı budur – bu, mevcut olan ve güzel gezegeninize yeni bir uyum ve dengenin gelmesini arzu eden harika insanlar tarafından kullanılan yeni bir şifa ışığıdır.

Ben Beyaz Buffalo Kadın. Sizi Juliano’ya bırakıyorum.

Selamlar. Ben Juliano. Başmelek Metatron şimdi kısaca konuşacak.

Selamlar. Ben Başmelek Metatron. Japonya’ya şifa ışığı gönderiyorum, ayrıca El Na-Re Fa-Na La duasının kutsal enerjisini gönderiyorum. Düşüncenizde bana katılın ve bu sözcükleri işitin. Şifa verici sözcükler göndermek o bölgede, özellikle nükleer reaktörlerde ve bu reaktörlerin etrafındaki tüm bölgede güçlü bir şifa titreşimini harekete geçirir. Bu nükleer bölgenin etrafında titreşimsel bir bozukluk var ve tüm bu bölgeyi titreşimsel uyuma getirmeliyiz (seslendirme – Japonya için, El Na-Re Fa-Na La)

Şimdi şifa başlasın. Japonya’ya El Na-Re Fa-Na La. (sesler)

Bu durum olası minimum zarar ile kontrol altına alınacaktır. Biyosfer kendisini iyileştirecektir. Durumu gözeten ve ayrıca düzelten birçok rehber ve öğretmenler var. Ben Metatron’um. Sizi Jualino’ya bırakıyorum.

Selamlar, yine ben Juliano. Eterik kristalin sonraki 24 saatte enerji ve ışık göndermeye devam edeceğini bilin. Bu enerjinin, bu kristallerin, beyaz buffalonun, omega ışığının gücünü kullanın. Ve iyileştirici düşünceleri, yükselmiş üstatların enerjisini ve gezegensel şifacıların enerjilerini maksimuma çıkarmak için, tam şimdi Japonya üzerinde hizada olması için yükseliş ışığı halkasını aktive ediyorum. Böylece şimdi, maksimum enerji, maksimum spiritüel ışık, en ilahi telepatik şifa ışığı, omega ışığı, kuantum şifa ışığı, bilgeliğin ışığı ve bilginin ışığı, bu nükleer problemi çözmek için çalışan tüm işçileri dolduruyor. Onların çalışmaları en hızlı çözüme ulaştırsın ve bu çözüm tüm normal mantığı aşarak mümkün olduğu kadar çabuk etkili olsun. Çözüme, yüksek 5 nci boyut ışığını getiriyoruz.

Düşüncelerinizi Fuji Dağına göndermeye ve yapmış olduğumuz tüm bu egzersizleri gözünüzde canlandırmaya devam edin. Yakında sizlerle tekrar çalışacağım.

Kutsamalar gezegensel şifacılar, biyorelativite ışığının taşıyıcıları, Dünya Ananın koruyucuları. Ben Juliano’yum. İyi günler.

(Çeviri: Saffet Güler)