MERKEZİ GÜNEŞ, GALAKTİK KACHİNA, KORİDORLAR

Yazdır Yazdır 

David K. Miller kanalıyla

3 Haziran 2006

Selamlar, Ben Juliano’yum. Biz Arkturus’lularız. Koridorlara erişim ve bağlantı, girdiğimiz bu periyotta daha kritik hale geliyor. Koridorlar ile çalıştık ve bunların amacını açıkladık ve birçoğunuz koridorlara erişmede başarılı oldunuz. Birçoğunuz koridorlarla sürekli olarak çalışıyorsunuz. Koridorların teknolojisini ve amacını gözden geçirmek aydınlatıcı olacaktır. Koridorlar aslında beşinci boyuta eterik bağlantılardır. Koridorlar kişisel olabilir veya kutsal Dünya siteleri olarak bilinen sitelerde güçlü Dünya koridorları olabilirler. Kutsal Dünya sitelerinin birçoğu binlerce yıldan fazla zamandır yüksek alemlere bağlantılar sağlamak için hizmet etti. Dünya’nın hayatta kalabilmesinin tek nedeninin veya Dünya’nın biyolojik çeşitliliği barındırabilmesinin tek nedeninin bu bağlantı koridorları olduğunu bilmeniz sizi şaşırtabilir. Örneğin, Kudüs bölgesindeki bağlantı koridorları gezegen için spiritüel bir titreşim taşımada güçlüdür.

Bu gezegende isimleri büyük ölçüde bilinmeyen başka kutsal yerler vardır. Eterik kristallerin indirildiği yerlerin birçok olasılığından söz ettik. Dünya’ya eterik kristaller indirdik/yükledik. Bunlar ayrıca yeni bir koridor bağlantısı sağlıyor ve böylece çok amaçlı olabilirler. Koridorlar vasıtasıyla sağlanan bağlantı hatları beşinci – boyut enerjisini ve özel spiritüel ışığı indirmeyi sağlar. Size şimdi verdiğim bu bilgi Mısırlılar tarafından iyi biliniyordu. Piramitlerin gerçek amacı yüksek alemlere bağlantılar sağlamaktı. Piramitler koridor bağlantıları sağlıyordu. Eğer piramitlerin mimari yapılarını incelerseniz, gizem, karanlık, keşfedilmemiş koridorlar ile dolu olduklarını fark edersiniz. Tüm piramit aslında yıldız sistemlerine bir bağlantı idi, buna Sirius yıldız sistemi de dahildir. Bir anlamda, Mısırlılar o diğer bölgelere bağlanma açısından doğru fikre sahiplerdi. Ayrıca onlar piramitlerdeki koridorlara sonraki yaşama bağlantılar olarak baktılar. Onlar piramitlere sonraki yaşama yolculuğa çıkmak için başlama noktaları olarak da baktılar.

Bilimsel zihne sahip olan bir çok insan, piramitleri başka alemlere koridorlar olarak kullanmanın çok saçma olduğunu düşündü. Sonraki yaşama gitmek için, neden kendinizle birlikte nesneler götürürdünüz ve neden bir mumya yapardınız? Mısırlıların sahip olmuş oldukları fikirlerin çoğunun aslında ileri spiritüel fikirler olduğundan söz etmek istiyorum. Bu, spiritüel hazırlık fikrini kapsar. Eğer Merkabah teknolojisine ve Merkabah yolculuğuna bakarsanız, piramitlerdeki koridorların spiritüel teknolojisinin Merhabah ışığı ve Merkabah yolculuğu için de teknolojileri içerdiğini öğrenirsiniz. Merkabah sözcüğünün gerçek orijini galaktik bir sözcüktür. Daha sonra İbrani bilgeler tarafından “iki tekerlekli araba” anlamında tercüme edildi. Aslında Mısır’ın Merkabah sözcüğünün kökeni galaktik dildedir ve “yolculuk yapma koridoru” anlamına gelir. Bu, Merkabah sözcüğünün orijinal anlamı idi. Bu sözcüğü belki bazı hiyeroglif yazılardaki referanslarda bulacaksınız.

Piramitlerdeki koridorlar, bir uygarlığa spiritüel ışığı indirmek için merkez olan spiritüel teknolojinin başlıca örnekleridir. Mısırlılar çok uzun süren bir uygarlığa sahiptiler. Şimdi Dünya gezegenine bakarsak, yeterli koridor olmadığı görünür. Kutsal noktaların ihmal edilmiş olduğunu görürüz. Yıldız tohumları tarafından genel olarak kabul edilen koridordan bahsetmenin bile, gezegendeki tüm nüfus tarafından genel olarak kabul edilmediği açıktır. Bir koridorun enerjisini hızlandırmak için bir yapı inşa etme fikri de tartışmalıdır. Örneğin, insanların bir Arkturus tapınağı inşa etmeyle ilgili konuştukları zaman, çok fazla miktarda yayılan bir duygu olduğunu kaydettik. İnsanlar çoğunlukla farklı gruplaşmaları olan bir tapınak inşa etmenin, dini görüşler ile ilgili olduğunu bağdaştırırlar. Birçok insan kanal vasıtasıyla şunu bile sordu: “Gerçekte spiritüellikte çalıştığımız ve eterik enerjide çalıştığımız için neden bir yapıya sahip olmak gerekli?” Bu sorunun yanıtını, yani neden bir yapıya gereksinimimizin olduğunu bilmek istiyorsanız, o zaman Mısırlılara bakalım. Neden onlar birçok piramit inşa ettiler? Sayısız piramit inşa ettiler, bu arada Sirius’luların yardımıyla da piramitler inşa ettiler. O zamanlar Siriusluların ileri olduğunu bildiğinizi düşünüyorum, onlar koridor bağlantıları yaratmaya yardımcı oluyorlardı. Hatların beşinci boyut ile bağlantı kurduğunu söylemek istiyorum. Siriuslular durumunda, onlar üçüncü – boyut Dünyasından kendi uygarlıklarına bağlayan hatlar inşa edebildiler.

Bazı durumlarda, Siriusluların uygarlıkları ve gezegen sistemleri, kendi yaşam gücü vortekslerine ve kendi gezegenlerindeki kendi vortekslerine destek (yaşam desteği) sağlamak için Dünya’nın enerjisini asalak bir şekilde kullanıyorlardı. Koridorlar sadece yüksek alemlere bağlantı kurmak içindir. Dördüncü – boyut enerjisine bağlantı kurmak için koridorlar kullanan bir teknoloji vardır. Diğer gezegenlerden gelen koridorları kullanan bir teknoloji vardır. Bazen diğer gezegenler Dünya’dan gelen enerjiye gereksinim duyabilir. Bu aslında koridor çalışmasının başka veçhesidir.

Etkili olan koridorların diğer örnekleri kutsal noktalarla ilişkilidir. Birçoğunuz gezegenin belirli bölgelerine çekiliyorsunuz. Bu aşikar, çünkü tam şimdi o bölgelerde yaşıyorsunuz. Bazılarınız dünyanın farklı kutsal bölgelerinde yaşıyorsunuz. Dünyanın her bölümünün kendi kutsal alanına sahip olduğunun farkında olun. Örneğin eğer İngiltere’de yaşıyorsanız, yakın olabileceğiniz bazı koridorlar vardır. Aynı şey Avrupa, Arjantin, Avustralya ve Arizona ve birçok başka yerlerde de geçerlidir. Yıldız tohumlarının amacının ne olduğuna bakarsak, her zaman yıldız tohumlarının koridorları aktive etmek ve canlı tutmak için yardım ettikleri gerçeğine geri döneriz. Daha karanlık enerji zamanına girerken, daha fazla maddi enerji ve daha yoğun karanlık olur, o zaman koridorların aktivasyonu ve kullanımı çok önemli olur. Hepiniz gezegende bazı çok kötü aktivitelerin devam etmekte olduğunu biliyorsunuz. Hepiniz kaos ve kargaşa ile ilgisi olan hükmeden, negatif kuvvetlerin olduğunu biliyorsunuz. Koridorlar vasıtasıyla ışığı aşağıya indirmek çok önemli bir karşı denge olmaktadır ve koridorların kullanılması gerçekte biyorölativitede önemli bir alet olmaktadır.

Biyorölativite, Dünya ve Dünya’nın ruhu ile zihinsel telepati ve zihinsel düşünce işlemlerinin kullanılmasını kapsar. Koridorlar vasıtasıyla enerjinin indirilmesi, biyorölativitenin hızlandırılması olarak görülebilir. Biyorölativite egzersizinde grup bilincinde birleştiğiniz zaman, güçlü bir interaktif kuvvet yarattınız. Bir koridora eriştiğinizde, bu bağlantı sizin telepatik iletişim yeteneklerinizi, daha sonra da biyorölativite tekniklerini kullanmayı giderek artırır. Bunun için gözünde canlandırma ve diğer grup tekniklerini kullanmaktan söz ediyoruz. Daha ileri seviyede, ayrıca koridorları kullanmayı ve biyorölativite teknikleriyle koridorların enerjisine erişmeyi birleştirmekten söz ediyoruz.

Eterik kristaller çok güçlü koridorlar sağladılar. Dünya’daki kutsal yerlerin tekrar aktive edilmeleri gerekiyor. Ayrıca, Dünya’ya bağlanan özel Arkturus koridorları vardır. Mutlulukla referans verdiğimiz ana bir koridor da vardır, bu koridor Merkezi Güneş’ten gelen galaktik koridordur, ayrıca 2012 koridoru olarak bilinir. Galaktik Kachina olarak bilinen bir melek gücü, galaktik koridoru gözetmek için tahsis edildi. Galaktik Kachina interaktif bir melek varlığıdır. Bu interaktif melek varlığı Yerli Amerikalı ruhsal rehberler ile ilişkilidir. Bu Yerli Amerikalı ruhsal rehberlerin kollektif bir grup bilinci vardır. Son zamanlara kadar, onların Galaktik Kachina hakkında bilgileri yoktu. Biz Arkturus’lulara, Şef Beyaz Kartal ve diğer güçlü rehberler ile birlikte Galaktik Kachina kavramını tanıtma görevi verildi. Bizlere Merkezi Güneşe bağlanan galaktik koridoru tanıtma görevi verildi.

Bu koridor ve tüm koridor çalışmaları artan bir öneme sahip oluyor, kritik bir önemi olmaya başlıyor. Bazı Dünyasal kargaşalardan bahseden birçok insan var ve bununla ilgili korku duyan birçok insan var. Kendi perspektifimizden sadece, kargaşaları etkisiz hale getirmeye veya hatta yükseliş enerjileriyle çalışmaya en önemli yaklaşımın koridorlar vasıtasıyla ve özellikle Merkezi Güneş koridoru vasıtasıyla olduğunu söyleyebilirim. Merkezi Güneş koridoruna başka bir güçlü bağlantı hattı yapacağız. Merkezi Güneş koridoruna ilave olarak, yerinde olan Iskalia Aynamız var. Bu teknolojiyi gözden geçiriyorum, çünkü bilginizi yeniden birleştirmek ve tekrar aktive etmek için tüm bunlar önemlidir. Bunların hepsi spiritüel teknoloji ve gezegensel spiritüel teknoloji aletleridir.

Iskalia Aynası, rehberlerin yardımıyla yerine konuldu. Iskalia Aynası bir aktivasyon ve büyütme aynasıdır. O eterik bir aynadır. Onun sağladığı büyütme gerçekten dikkate değerdir. Dünya’nın Kuzey Kutbu ve Merkezi Güneş arasındaki maddi mesafe muazzamdır ve insan terimleriyle tanımlanamaz. Mesafeyi kavrayabilmenizin bir yolu yoktur. Makul şekilde kavranabilir olan mesafeyi hesaplamaya bile girişemezsiniz. Buna üzülmeyin, çünkü spiritüel teknolojide ve eterik teknolojide kendinizi düşünceler ile uzak mesafelere yansıtabilirsiniz. Iskalia Aynası galaktik Merkezi Güneş ışığını alması ve büyütmesi için Kuzey Kutbu üzerinde belirli bir pozisyonda veya hizalanmada yerleştirilmiştir. Ayna o ışığı büyütür. Bu, güç bela bir sinyal alabildiğinizde radyo teknolojisine benzerdir. Eğer sinyal çok zayıf ise, onu zar zor işitebilirsiniz. Eğer o hatta içsel bir büyütücü koyarsanız, o zaman sinyali insan kulağının duyabilir sesi işitmesini ve onu kavranabilir yapmasını sağlayan bir kuvvete getirir. Spiritüel ışık ve spiritüel enerjinin güçlü bir sinyali yoktur. Spiritüel sinyaller ve spiritüel bilgi almayı deneyin. Spiritüel ışık ve spiritüel bilgiden gelen sinyallerin işitilmesi zordur, çünkü bu zayıf bir sinyaldir. Örneğin, telepatik iletişimlerde ruhsal rehberleri veya hayaletleri tanımak zordur. Bu tür sinyaller o kadar zayıftır ki, modern radyo teknolojisinin bunu ölçmesinin yolu yoktur. Diğer taraftan, genellikle spiritüel aktarımlar için alıcınızı aktive etmeyi öğrenmediniz. Öncelikle, doğru frekansta olmalısınız. Eğer bu frekansa uyumlanmayı öğrenmediyseniz veya spiritüel bedeniniz uyumlu değilse, o zaman bunu işitmeniz zor olacaktır.

Iskalia Aynası, yükseltici ışık aynası olarak oraya yerleştirildi. Şef Beyaz Kartal da dahil olmak üzere rehberler ve öğretmenler Merkezi Güneş’ten gelen ışık ve spiritüel enerjinin sizin tarafınızdan alınmasını istiyorlar. Merkezi Güneş’ten gelen ışığın koridorlar vasıtasıyla dağıtılmasını istiyorlar. Merkezi Güneş’ten gelen ışığın koridorlara yüklenmesini istiyorlar. Özellikle ışığın kutsal sitelere ve Arkturus tapınağı gibi yerlere gönderilmesini istiyorlar, böylece bu daha yeni enerji ve daha yeni galaktik perspektifler Dünya bilincine eklenebilir. Bu enerji görünürde çözülmez olan problemlere çözümleri kapsar. Bu enerji yeni spiritüel perspektifleri içerir. Ayrıca yeni bir uyanış olarak bildiğiniz şeyi kapsar. Son olarak, yükseliş enerjisini kapsar, çünkü yükselmek için ışık ve güç beşinci boyuta aittir.

Işık hızında yolculuğa bakalım. Işık hızında yolculuk yapmak Dünya’dan çok fazla enerji gerektirir, şimdiye dek tüketilmiş olan tüm enerji kaynakları, bir roketi ışık hızına getirmek için gereken enerji miktarına eşit olmazdı. Kullanılmış olan tüm petrolü, tüm nükleer enerjiyi, tüm kömürü hayal edin. Bunları bir araya getirin, yine de yeterli değildir. Şimdi spiritüel teknolojiye ve spiritüel enerjiye bakalım. Yükselmekten söz ettiğimiz zaman, spiritüel yükselmenin de muazzam miktarda spiritüel enerji gerektirdiğini göz önüne almalısınız. Bu spiritüel enerji nereden gelir? Mısırlılara geri dönüyorum. Onlar spiritüel enerji yaratmak için sayısız piramit inşa ediyorlardı. Spiritüel enerji yaratmak için koridorları kullanmayı anlıyorlardı. Piramitleri, onların tüm yaşama bölgeleri etrafında olan bir birlik ve enerji alanında yarattılar. Bu ayrıca Stonehenge’in sırlarından biriydi. Stonehenge kuvvetleri ve spiritüel enerjileri yükseltmek için kullanılmış olan kutsal bir yerdi. Şimdi, yükselişe bakın ve bireysel olarak her birinize bakın ve ayrıca gezegendeki rolünüze bakın. Yükselişe hazırlanmak üzere kendinizi yükseltmek için spiritüel enerjinin yüksek bir girdisine sahip olmanız gerektiğini söylemek zorundayız.

Buna niceliksel bir perspektiften bile bakabilirsiniz. Işık içeriği terminolojisini kullanalım. Fiziksel enerji alanınızdaki ışık içeriğinizi veya beşinci – boyut ışık miktarınızı ölçebilirsiniz. Eğer herhangi biri %95 ışık içeriğinde ise, o zaman aniden yükselmek için çok yüksek bir yerdedir. Gelmekte olan daha yeni enerjiyi ve daha yeni ışığı kullanabilir ve etkileşebilir. Eğer birisi %85’te ise, belki bunu yapamaz. Spiritüel içerik kavramını kullanmakta büyük yarar vardır. Onu kullanmakta problem de vardır. Problem, bu yöntemin kuantum ışığını hesaba katmamasıdır. Herhangi birinizin herhangi bir anda %70’ten %98’e gidebileceğiniz gerçeğini hesaba katmaz. Sözünü etmiş olduğumuz Merkezi Güneş ışığına ve galaktik güneş ışığına uyumlanan herhangi biriniz, bilinçte kuantum sıçraması yeteneğine sahiptir. Işık içeriğinizin kuantum yükseltilmesi potansiyeline sahipsiniz. Bu ışık içeriğinin yükseltilmesiyle, spiritüel bir mucizeye erişebilirsiniz. Eğer size %70 olduğunuzu söylediysem, o zaman belki de başarısız olduğunuzu hissedeceksiniz. Bunu %95 seviyesine getirme yeteneğine sahip olmadığınızı hissedeceksiniz. Belirli bir kopma noktası var, %93 veya daha yükseğinin yükselmek için gerekli olduğuna inanıyorum. Şikayet edebilir ve şöyle söyleyebilirsiniz: “Bu fiziksel hastalığım var veya şu problemim var ve açıkça Juliano, yükselmek için yeteri kadar yüksek noktada değilim. Asla %70’ten %93’e gitmeyeceğim; bu %23 lük bir sıçrama. Bunu nasıl yapacağım?” Görüyorsunuz, bu tür düşünme problemli olabilir. Bu, ışık içeriği yüzdesinin problemidir. Bu yüzdeyi kullanmak zorundaysanız, o zaman lütfen kuantum ışık aktivasyonu kavramını kabul edin. Dostlarım, Galaktik Kachina’nın yardımıyla Merkezi Güneş’e bağlantı kuantum ışıktır.

Yıldız tohumları ile bu gezegene koridorlar için daha yeni bir teknoloji geldi. Daha yeni teknoloji, koridorların kişiselleştirilebileceğini ve bir yıldız tohumu etrafında bütünleştirilebileceğini belirtti. Bir bağlantı koridoru olursunuz. Bu daha yeni bir teknolojidir. O zaman evinizin üzerinde bir koridor hattına sahip olabilirsiniz. Araba kullanırken, arabanızda bir koridor bağlantısına sahip olabilirsiniz. Meditasyon yaptığınız yerde bir koridor bağlantınız olabilir. Gezegene girmiş olan yıldız tohumları şimdi amaçlarına ulaşıyor ve yeni yıldız tohumları koridorları aktive etme olağanüstü yeteneğine sahipler. Yeni bir koridora bağlanma kişisel yeteneğiniz, beşinci boyuta bağlanabileceğiniz ve galaktik koridora bağlanabileceğiniz anlamına geliyor. Iskalia Aynasına bağlanabilirsiniz ve Iskalia Aynası vasıtasıyla Merkezi Güneş’e bağlanabilirsiniz. Ayrıca öğretmekte olduğumuz gibi, eterik kristallere ve kutsal noktalara da bağlanabilirsiniz. En sonunda, güçlü bir beşinci – boyut koridoru olacak olan Arkturus tapınağının yapımına doğru çalışıyoruz.

Biz Arkturuslular Merkezi Güneş’e bağlantılar indirmenize yardım edebiliriz, ama ayrıca kendi spiritüel enerjimizin ve spiritüel teknolojimizin bir kısmını indirmenize (yüklemenize) yardımcı olabiliriz, tabi ki bu sizin için yükseltici olur.

Kişisel bir koridor yaratma yeteneğine sahip olmanın büyük bir spiritüel ilerleme olduğunu hissediyoruz. Bu, sizlerin kutsal bir yere yolculuk yapmanızın gerekli olmadığı anlamına gelir. Örneğin bazılarınız Arjantin’e gidemeyecektir. Bazılarınız Kanada veya İngiltere’ye gidemeyeceksiniz. Eğer mümkünse bu yerlere gitmenizin yine de yararlı olduğunu vurgulamak istiyorum. Ama şimdi kişisel koridorlar vasıtasıyla yıldız tohumlarının sağladığı bağlantılar gezegen için eşit derecede aktive edici olabilir. Grup temaslarıyla, yaptığınız koridor bağlantıları daha etkili olur.

Ben, Juliano Merkezi Güneş’ten gelen ışığın Iskalia Aynasına gönderilmesini, bu ışığın yükseltilmesini ve sonra tüm Dünya’nın üzerinde parıldamasını istiyorum. Her biriniz bulunduğunuz yerde Iskalia Aynasına anında bir koridor hattı yaratma fırsatına sahipsiniz. Başınızın üzerinde bir koni veya tünel olduğunu gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu koni veya tünel Dünya’nın Kuzey Kutbu’nun üzerindeki bölgeye bağlanıyor. Kuzey Kutbu’nun üzerindeki bu bölge, aynanın olduğu yerde yermerkezli (geocentric), senkronize bir yörüngededir. Bu, bu noktanın yaklaşık 18,000 – 22,000 mil üzerinde, her yöne bin mil uzanır. Kuzey Kutbu’nun üzerindedir, böylece Dünya dönerken her zaman Kuzey Kutbunun üzerindedir. Şimdi bulunduğunuz yerden bu aynaya bağlanın. Ben, Juliano bu aynaya ışık indirmeye devam edeceğim ve sizler onu aktive edebilecek ve alabileceksiniz. Şimdi bu enerjiyi size indirirken kısa bir meditasyona gireceğiz.

Bu indirme anında sizin spiritüel ve ışık içeriğinizi yükseltiyor. Işık içeriğinizi yüzde olarak ölçmemeye çalışın. Kuantum ışık aktivitesi için gerekli olan enerjiyi indirdiğinizi kavrayın. Bu Merkezi Güneş ışığının indirilmesi ayrıca enerji sisteminizde hızlanmayı sağlayan bir model oluşturuyor. Şimdi konuşmanın bundan sonraki kısmını Şef Beyaz Kartal’a bırakıyorum, o size Galaktik Kachina’yı daha fazla anlatacak. Bu koridor çalışması ve Merkezi Güneş’e bağlanma ve koridorlar vasıtasıyla beşinci boyuta bağlanma, bundan sonraki üç – dört aylık periyot sırasındaki kritik enerji ve süreçlerden dolayı şimdi önemlidir. Gezegende bazı kritik aktiviteleri önceden gördünüz. Artan yıkıcı enerji olasılığı da vardır. Aynı zamanda, şimdi koridorlar vasıtasıyla bu beşinci – boyut enerjisini getirme yeteneği vardır. Bu, koridorların aktivasyonlarının olduğu anlamına gelir. Koridorlar bu aktivasyonlar vasıtasıyla Dünya enerjilerinin yeniden dengelenmesini sağlayabilir. Bu, eterik kristallere ve hatta Mısır’daki ve piramitlerdeki enerjiye gitmenin bu noktada oldukça yükleme olduğu anlamına gelir. Ben Juliano’yum.

Selamlar, Ben Şef Beyaz Kartal’ım ve ruh kardeşlerimi kutsuyorum. Yıldız ailesinin parçaları olan tüm kardeşlerime kutsamalar. Sadece Amerikalı yerliler değil, gezegenin her yerindeki Yerli enerjilerin çalışmasını tanıyan, kabul eden herkese kutsamalar. Yerli insanlar her zaman yıldızlara baktılar. Yerli insanlar Dünya’daki yaşam enerjilerinin yıldız sistemlerinden geldiğini her zaman bildiler. “Aydınlanmış” veya daha yeni enerji gelmeye devam edecek. Bu, yerli insanların düşünme şekliyle geleneksel uygarlıkların düşünme şekli arasındaki kritik farktır. Yerli insanlar galaktik kaynaklardan ışığın ve enerjinin indirilmesini anlıyorlar. Bu durmaz. Dünya galaksiden izole edilmiş bir gezegen değildir, Dünya galaksi ile çok daha derin bir seviyede etkileşir. Etkileşim sadece kuyruklu yıldızlar ve asteroidler seviyesinde değildir ve patlayan yıldızlardan gamma ışınları almak değildir. Bu ayrıca spiritüel bir etkileşimdir. Bu spiritüel etkileşim Merkezi Güneş’te ve 2012’deki Dünya ile hizalanmada zirveye ulaşır.

Galaktik Kachina ile çalışmak ve aktive etmekte çok şanslıydık. Galaktik Kachina, Merkezi Güneş’in enerjisini yorumlayan ruhsal bir rehberdir. Galaktik Kachina bir aracı gibidir. İsa’dan da bir aracı olarak söz edebiliriz. Yaratıcı’dan gelen ışık o kadar yoğundur ki, kendinizi onun şiddetinden koruyup sağlam kalmanız için aletlere sahip olmayabilirsiniz. Başka bir şekilde anlatırsak, direkt olarak Yaratıcının ışığına bağlanmak, yüksek yoğunluktaki ışık enerjisi nedeniyle devrelerinizi patlatabilir. İsa, Yaratıcının enerjisiyle yeniden birleşebilmeniz için Yaratıcıdan gelen enerjinin indirgenebileceği bir yol olduğunu gezegene bildirmek için geldi. Bu kendi içinde spiritüel olarak büyük bir ilerlemedir. Yaratıcının ışığına bağlı olmadan, birçoğunuz çağlar boyunca kayıp olabilirdiniz. Öldüğünüz zaman, bazıları astral alemde yarı – kaotik bir hale girdi. Bu bir rulet tekerine benzemiş olabilir, orada bir zamanlar Amerika’da bir yaşama geldiğiniz, sonraki zamanda Hindistan’da doğduğunuz, daha sonra Yerli Amerikalı yaşamınız olabilir. Yaşamlarda tutarlı ilerleme olmuş olması gerekmez. İsa’nın enerjisini gözden geçirme, şimdi size beşinci boyutu kapsayan yüksek enerjiye garantili bir ilerleme sunuyor.

Galaktik Kachina ilerlemeyi sunan bir aracıdır. Galaktik Kachina’nın dinsel bir ilerleme olduğunu söylemiyorum. Galaktik Kachina galaksiden, Merkezi Güneş’ten gelen enerjiyi indirgemeye (hafifletmek) yardım eden ruhsal bir rehberdir. Merkezi Güneş’ten gelen bu enerji nedir? Merkezi Güneş Dünya’daki birçok ruhun doğumunu sağladı. Merkezi Güneş varoluştaki birçok yüksek gezegensel sistemlerin olduğu yerdir. Merkezi Güneş gezegenleri bazılarınızın birçok çağlar önce gelmiş olduğunuz yuvaları barındırır. Merkezi Güneş bölgesi bazı ileri spiritüel gezegen sistemlerini barındırır. Bu sistemlerin bazıları beşinci ve yedinci boyuttadır. Merkezi Güneş’e ne kadar yakın olursanız, galaksinin doğumu açısından daha yakın olduğunuzu düşünürdünüz. Merkeze yakın olanlar daha yaşlı düşünülürken, siz Dünyadakilerin genç bir pozisyonda olduğunuz düşünülür. Merkezi Güneş’ten gelen enerji yeni bilgelik, yeni spiritüel berraklık ve yeni spiritüel enerji içerir. Juliano ışık hızında olan bir roketten ve böyle bir yolculuk için gereken enerjinin muazzam olacağından bahsetti. Yükselmek için ihtiyacınız olan spiritüel enerjinin muazzam olduğunu söyledi. Sizi başka bir boyuta yükseltmek için hesapsız, tanımlanamaz miktarda spiritüel enerjiye ihtiyacınız olduğunu ima etti. Galaktik Güneş’ten gelen enerji ihtiyacınız olan bu enerji seviyesine sahiptir ve bu enerji seviyesine erişebilirsiniz. Normal olarak elde edilir olmayan bir yükseltme bulabilir ve alabilirsiniz.

Ben, Şef Beyaz Kartal her birinize vizyonda görünmesi için Galaktik Kachina’yı çağırıyorum. Çoğunuz için etrafında güzel bir hale ve güzel yıldızlar olan en güzel ilahi kadın olarak görünecektir. Başkaları onu Yerli Amerikalı tanrıça olarak görebilir. Diğerlerine sadece dünya dışı olarak tanımlanabilen, bir ışık frekansı taşıyan belki Pleiades kaynaklı bir varlık veya yedinci – boyut varlığı şeklinde görünebilir. Yüksek enerji gördüğünüz zaman, bunu vizyonda bilirsiniz, sonra bu enerji sizin enerjinizi yükseltir. Meryem Ana vizyonları gören insanların çoğu zaman yaşamları değişti. Bu, Galaktik Kachina tarafından taşınan ışığın yoğunluk seviyesidir. Birçoğunuz için, bu tür enerjiyle nasıl ilişkili olduğunuzu tanımlayacak sözcükler yoktur. Yerli sistemlerinde bulunan en yakını, Beyaz Buffalo Kadın’ın bahsidir. Beyaz Buffalo Kadın bir şekilde İsa’nın Mesih enerjisiyle karşılaştırılabilir. Bunların ikisi bir parça farklıdır. Şifa gücü Beyaz Buffalo Kadın tarafından çok güçlü şekilde aktive edilir. Beyaz Buffalo Kadın Galaktik Kachina’ya bağlıdır. Galaktik Kachina, Beyaz Buffalo Kadın’ı aktive eder. Galaktik Kachina ayrıca bu gezegen üzerine Mesih ışığını aktive eder.

Birçoğunuz Şef Beyaz Kartal’ın Mesih ışığı ile ilgili Galaktik Kachina’ya dayanarak, Merkezi Güneş’e dayanarak konuşmasına şaşırabilirsiniz. Mesih ışığı olağanüstü bir şifa ve aktivasyon enerjisidir. Gerçekte, Beyaz Buffalo Kadın, İsa ve Mesih şifa kuvvetleri, ışık ve enerji yüksek beşinci boyuttan gelir. Pleiadesliler, Arkturulular ve Andromedalılar ve diğerleri, hepsi Galaktik Kachina tarafından Dünya’ya getirilen enerjiye katılırlar.

Her birinizle Beyaz Kartal’ın enerjisini hissediyorum. Beyaz enerji alanının gücü kuvvetlidir, her biriniz kendi koridorunuzda bunu aktive ettiniz. Kardeşimiz Metatron sizinle geçirdiğimiz zamanı sonuçlandırsın. Ben Şef Beyaz Kartal’ım.

Selamlar, ben Metatron’um. Beşinci boyut varlığı olarak (insanları kastediyor) hepinizi selamlamaktan mutluyum. Her birinizin kendi kişisel koridorunuz vasıtasıyla beşinci – boyut ışık bedeninize bağlanmanızdan mutluyum. Merkabah’ın güçlerini ve piramitlerin güçlerini anlayabilmenizden mutluyum. Bazılarınız daha önceden piramit enerji alanını kullanıyorsunuz. Bu tonlarla yükseliş kodlarınız aktive edilsin. Kendinize, Juliano’nun tanımladığı enerjinizi kuantumsal olarak aktive etme yeteneğine sahip olduğunuzu hatırlatın. Işık içeriğinizin bu tonlar ile artırılması için, ışık alanınızı artırabilirsiniz. Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai Tzevaoth (üç kere tekrarlayın). Merkabah aracınız, Merkabah’ın ışığı sisteminizde yeniden şarj ediliyor. Bu bir pile benzer. Pilin periyodik olarak şarj edilmesi gerekir. Koridorlarda spiritüel olarak yolculuk yapabilmeniz için, Merkabah enerji alanınız ve yüksek kodlara erişme ve kodları çözme yeteneğiniz bu zamanda şarj edildi. (Söyleyin; Aur ha Merkabah… Merkabah’ın ışığı… alyiah, alyiah, Merkabah’ın ışığı, aur ha Merkabah…alyia, Merkabah’ın ışığıyla yükselme, Merkabah ile yükselme… Merkabah’ın ışığı). Ben Başmelek Metatron’um.

Copyright © 2006 David K. Miller
P.O. Box 4074 Prescott, AZ 86302 USA

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)

http://www.bbsradio.com/notebook/index.php/site/comments/arcturians1/