Astral Parazit Uzaklaştırma

Yazdır Yazdır 

Astral parazitler ve asalaklar kendilerini astral bedene yapıştırırlar ve astral bedenin enerjisinden beslenirler. Şimdi, fiziksel beden astral frekanslara daha yakın titreştiği için, beden bu astral bağlara, gerçek fiziksel parazit istilası gibi davranır.

Bu parazitler/asalaklar şu şekilde tezahür edebilir : aşırı yorgunluk, “tükenmiş” hissetmek, solunum, sindirim, idrar ve endokrin sistemlerinde bozukluklar. Bunlarla ilgili şüpheniz olduğunda, Astral Parazit Uzaklaştırması yapın.

Yardım çağırın :

“Başmelek Mikail, lütfen Işık tünelini gönder. Beşinci – Boyuttaki Tıp Ekibi, lütfen yardım edin. Elohim (Yaratici yüksek varlıklar), lütfen yardım edin. Güvenlik çemberi, lütfen burayı mühürle ve alanlarımı bütünlük içinde tut”

“Tıp Ekibi, lütfen tüm parazitleri ve asalakları bedenimden ve enerji alanlarımdan uzaklaştır. Başmelek Mikail, lütfen onların Işığa gitmesine yardım et.”

Parazitler uzaklaşırken, enerji alanlarınızda çekilme hisleri duyumsayabilirsiniz. İşlemin bittiğini hissettiğiniz zaman, şöyle söyleyin :

“Sevgili Elohim, lütfen bedenimde ve enerji alanlarımdaki parazitlerden kalan enerji kalıntılarını uzaklaştır.”

Enerji alanlarınızda Gümüş Işının enerjisini hissedebilirsiniz. Sonra, “Sevgili Elohim, lütfen bedenimi ve alanlarımı mühürle. Yardımın için teşekkür erdim. Mikail, lütfen Işık tünelini geri al.”