- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

Dünyada Yeni Dönüş

Dünya’nın Yeni Perspektifi

Steve Rother kanalıyla

15 Nisan 2010

Yuvadan Selamlar

Bugün Dünya gezegeninde gerçekleşmekte olan şeyler ile ilgili size anlatmak için sizi ziyaret ediyoruz. Önce, sevgililer Dünya gezegeninin akıbetini önceden değiştirdiğinizi sizinle paylaşalım. Siz önceden en yüksek potansiyeli değiştirdiniz, çünkü insanlık artık en yüksek potansiyeliniz adını verdiğiniz şey tarafından sınırlı değildir. Şu anda sadece hayal etmenizin mümkün olduğu şekillerde tutkunuzu bulma fırsatları vardır. Her biriniz Yuvanın bir parçası ile birlikte geldiniz, bu parçaya Dünya’da Yuvayı yaratmak için bu büyük bulmacayı bir araya getirmek için burada gereksinim duyuyorsunuz. Bazılarınız hiçbir şeye sahip olmadığınızı düşünüyorsunuz. Daha önce başka birileri tarafından söylenmemiş olan söyleyecek neyiniz var? Her biriniz bu bulmacanın çok eşsiz bir parçasına sahipsiniz ve bu bulmaca parçalarının hepsine tam şu anda ihtiyaç var. Evet, bu zorlaşıyor. Sadece siz hızla dönüşüp evrimleşmiyorsunuz, Dünya da öyle.

Daha önce gerçekleşen değişikliklerin çoğu hepinizi sonraki 100 – 200 yılda etkileyecek olan bazı şeyleri harekete geçirdi. Birkaç farklı alanda önünüzde bulunan şeyleri ve bunların her birinizi kişisel olarak nasıl etkileyeceğini bir parça açıklayalım. Birkaç hafta öncesine gidelim ve bu binyılda yaşamış olduğunuz en büyük depremlerden biri olan Şili’deki Deprem hakkında konuşalım. Bu deprem yalnızca Yerkürenin yüzünü değiştirmedi, bildiklerinizden çok daha fazla şeyi değiştirdi ve aslında daha önce yapılmış olan birkaç kehaneti onayladı. Bu değişimlerden biri, Dünya’daki atomik saatlerin kısa süre sonra sabit bir ayarlama gerektirecek olmasıdır. Dünya gezegeni üzerinde atomik saatiniz artık doğru değil.

İç Dünya Büyüyor

Yerkürenin iç çekirdeği sizin metal dediğiniz şeydir. O aslında demir çekirdektir. Yerkürenin çok iyi bir parçası olan sonraki seviye, sizin eriyik veya sıvı metal dediğiniz şeydir. Bu sıvı metal her zaman Yerküre’nin içinin gezegenin dışından daha farklı bir hız oranında seyahat etmesine izin verdi. Yerkürenin içi dışından daha hızlı dönmesine rağmen, son zamanlarda hızlandı ve daha hızlı hareket ediyor. Yerkürenin içinin, Yerkürenin geri kalanını kendi yörüngesine çektiği bile söylenebilir. Bu çok uzun zamandır bilinmekteydi. Ancak, size söylemek istediğimiz şey bu enerjinin şimdi değiştiği ve hızlanmakta olduğudur. Biliminiz henüz bunu kabul etmiyor, ama onların neyi kabul edip neyi etmeyeceklerini size söyleyeceğiz. Onlar bunun doğru olduğunu keşfetmediler, ama size bunun kesinlikle doğru olduğunu söylüyoruz.

Gerçekleşmekte olan diğer şey, bu eriyik metal topunun büyümekte olmasıdır. O belirli seviyelere eriştikçe, boşluk ceplerine veya volkanik aktivite tarafından oluşturulan ceplere çarpar. Ring of Fire’ın (*) püskürmesi olarak görmeye başladığınız şey budur. Çok daha fazlası gelecek. Pasifik Okyanusunun ortasında aktivite göreceksiniz. Ayrıca Atlantis Okyanusu’nda daha fazla aktivite göreceksiniz, ama o bu noktada daha az olacak. Bunlar çok uzun zaman önce sözünü ettiğimiz tetikleyiciler ve olaylardır. Şimdi bunlar gerçekleşiyor ve dünyanız düzenli bir temelde değişiyor.

Yeni İnsan Kalıpları

Sevgililer, dinozorların Dünya gezegeninden yok olduğu benzer bir noktada olduğunuzu, ama bunun insanların başına gelmeyeceğini anlayın. İki şey gerçekleşiyor: Dünya sadece kendisi için değil, insanlar, hayvanlar ve her diğer parçası için yüksek titreşimi barındırmak üzere değişiyor. Daha yüksek titreşimde yeni bir oyuna başlamak için tüm oyun değişiyor. İkinci olarak, kendi ışığınızın ve yüksek benliğinizin daha fazlasını taşıyabilmeniz için fiziksel hatlarınız – kendi fiziksel bedenleriniz – değişiyor. Ömür dediğiniz geçici sürede bedeninizde yüksek benliğinizin sadece çok küçük bir bölümü barınır. Gerçekten, çok küçük bir parçası… Dünya’da tek bir yüksek benliğe ve 11 veçheye sahip olduğunuzu görmeniz kolaydır. Yüksek benliğinizin 11 parçası her bir veçheye girmektedir. Ancak, yüksek benliğinizin büyük çoğunluğu bu veçhelerin herhangi birinde oturmaz, onların hepsini birlikte kapsar. Bu değişmek üzeredir. Siz şimdi Yuvaya gitmek zorunda olmadan ve Dünyayı insan ırkından kurtarmak zorunda olmadan fiziksel bedeninizde öncesinden çok daha fazla ışık taşıyabileceksiniz.

Sizler bu evrimi Dünya gezegeni üzerinde dururken, yürürken, uyurken, oynarken ve severken yapacaksınız. Bu daha önce asla olmadı. Evrendeki tüm gözlerin tam şimdi Dünya gezegeni üzerinde olmasının nedeni budur. Tam şu anda taşıdığınız bu fiziksel bedenleri oluşturmanıza yardımcı olan altı adet ebeveyn ırk yardım etmek için tekrar geldi. İlginç olan kısım, onların en fazla kimin yardımcı olabileceği ile ilgili çekişmeleridir. Ancak onların hepsi sizlerle birlikte çalışmak için buradalar, çünkü siz artık başlangıçta sahip olduğunuz aynı 500 insan kalıbı ile sınırlı değilsiniz. Siz artık bununla sınırlı değilsiniz, bu fiziksel bedenlerinizin değişmesinin ve duygusal bedenlerinizin büyümesinin nedeninin parçasıdır.

Saatin Kaç Olduğunu Gerçekten Bilen Biri Var mı?

Size Dünya’nın zaman ile ilişkisini değiştirdiğini söylemek istiyoruz. Sizin de zaman ile ilişkiniz değişecek ve bu noktada bununla ilgili bilmediğiniz şey, bunun nasıl değişeceği üzerinde kontrole sahip olmanızdır. Herhangi bir şekilde sorumluluk almazsanız varsayılan yanıt zamanın büzülecek olmasıdır. Zaman doğal bir büzülme eğilimine sahiptir. Bu insanlığın doğasıdır, çünkü her şey görecelidir. Bir günlük olduğunuz zamana geri dönerseniz, o tek gün ömrünüzün %100’üdür. 1 yaşında olduğunuz zamana geri giderseniz, o bir gün ömrünüzün sadece küçük bir yüzdesidir, bu nedenle siz yaşlanırken doğal olarak büzülmeye eğilimi vardır. Şimdi atomik saatlerin bile farkı fark ettiğini söylüyoruz. Şili’deki değişimin sonucu olarak büyük değişiklikler gerçekleşti. Numara 1: Dünya eksenini değiştirdi; daha önce olduğu gibi aynı eksen değil. O önceden değişti ve bilim adamlarınız büyük bir fark olduğunu fark ettikleri için, çılgınca onun ne kadar değiştiğini anlamaya ve onu nasıl doğru olarak ölçebileceklerini bulmaya çalışarak dağılıp gözden kayboluyorlar. Bu tüm dünyada bildirildi, çünkü güneş günün belirli bir zamanında pencereden girerdi, şimdi güneş farklı bir tarifede. Bu zamanlar tüm dünyada değişti. Bilim adamlarınız neyin gerçekleştiğini tanımlamak için yanıtlar arıyor, ama neyin gerçekleştiğini görebilmeniz için size kısa bir yanıt verelim.

Yerkürenin eriyik kısmının Dünya’nın içinde daha fazla büyüdüğünü söyledik ve bu kısım son birkaç yüz yıldır büyümekteydi – özellikle son 60 yıldır. Bu büyürken, Dünya’nın kendisi sizin düşündüğünüz kadar katı değildir. Şili’deki depremler ve Haiti’deki depremi de kapsayan ‘Ring of Fire’ civarındaki depremler gezegende bir değişikliğe neden oldu, sadece eksende değil. Gezegeni bir parça uzattı, neredeyse ortasından sıkılmış ve biraz uzatılmış. Tekrar bu, bilim adamlarınızın kabul etmediği bir noktadır, ama gezegeni hafifçe uzatma işleminin, ayrıca onu ortasında daha küçük hale getirdiğini söylüyoruz. Bu onun daha hızlı dönmesi anlamına geliyor, daha hızlı dönmesi de sizin zaman ile ilişkinizi değiştiriyor.

Hepinizin zaman dediğiniz bu kavram ile oynamanızı teşvik ediyoruz. Temellerinizin bazılarına gidin, çünkü hepiniz zamanı kontrol etme şekillerini incelediniz ve zamanı geleceğe nasıl yansıtacağınızı öğrendiniz. Bunun çoğunun kendi inanç sistemlerinizde taşındığını biliyorsunuz. Bunun doğru olduğuna ve bununla yaşamak zorunda olduğunuza inanıyorsunuz. Atomik saatler artık çok fazla işlemeyecek, çünkü Dünya gezegeninin önünde bulunan şey ve gerçekleşmekte olan bazı değişimler nedeniyle ayarlanmaya gereksinim duyacaklar. Bunları kucaklayın. Bu değişimlerden korkmayın, çünkü reaksiyonunuz aslında dünyanın sakinleşmeye gereksinim duyduğu şeydir. Reaksiyonunuz Işıkişçileri olarak sadece Dünya’ya değil, etrafınızdaki diğer insanlara sunduğunuz istikrar, dengedir.

Yeni Bir “Yalpalama”

Bu değişimler ve gelecek olan değişimler birçok farklı yerlerde büyük korku yaratabilir. Sizler bu enerjiyi taşıyabilecek olanlarsınız, bunun çok pozitif bir tekamül olmasına yardım edebilecek olanlarsınız. Size şunu da söylememize izin verin… gezegen eksenini hafifçe değiştirdiği için, gerçekleşen şey yeni bir yalpalamanın olmasıdır. Dünya’nın dönüşünde her zaman yalpalama vardı. Bu gizli bir şey değildir. Her zaman bilinmekteydi, ama şimdi yalpalama değişti ve bu bahsetmek istediğimiz şey sizin için bir durum yaratabilir.

Daha önce sözünü ettiğimiz gibi, hepinizin deneyimleyeceğiniz iniş çıkış periyotlarınız var. Ama bu şimdi mümkün olduğunu düşündüğümüzden çok daha kuvvetli oldu. Bu yeni yalpalamaya verilen fiziksel tepkilerin bazıları duygu olarak deneyimlenecek. Bazen bu neşe, keyif veya canlılık gibi yükseltilme duygusu olacak, bazen yataktan kalkamıyormuşsunuz gibi depresif hissedebileceğiniz zamanlar olacak. Bunlar sadece normal döngülerdir, çünkü sizler Dünya’nın bir parçasısınız ve o sizin bir parçanız. Dünya bu değişimlerden geçerken, değişiklikler kendilerini sizin bedenlerinizde yansıtıyor ve taklit ediyor. Bu, bu değişimi nasıl topraklamaya yardımcı olabileceğinizin ve bu enerjiyi dünya ile merkezleyebileceğinizin parçasıdır. Bilin ki bu sizi etkiledi, sizi pozitif olarak etkileyebilmesinin yollarını bulun.

Dalgaya Binmek

Şu anda kendinizi faaliyete geçirebileceğiniz noktalar vardır. Bu, yeni işinize ve yeni bir projeye başlamak için mükemmel zamanı bulmaya yardımcı olmak üzere astronomi ve astrolojiyi kullanma vasıtasıyla daha önce yapılmıştı. Güneş ve farklı gezegenlerin dönüşlerini, onların hizalanmalarını ve sizi destekleyip desteklemeyeceklerini her zaman bilirsiniz. Şimdi buna ilave olarak, ayaklarınızın altındaki kilimi kaydıran tüm bir enerji dalgası var ve onun uzunluğu boyunca bir dalga göndererek onu değiştiriyor. Bu kilimin çekilmesi yüksek ve düşük noktalar yaratır, kendinizi faaliyete sokacağınız noktalar da çok etkili şekilde yüksek ve düşük noktalar yaratır. Bu iniş çıkışların farkında olduğunuzda, bunun en yüksek kullanımını yapmak için gerekli olan zamanlamayı öğrenebilirsiniz. Nasıl hissettiğinizin, bu tutkunun nerede olduğunun ve dışsal dünyada buna nasıl ulaştığınızın, ayrıca etrafınızdaki diğer insanlar üzerindeki etkinizin çok farkında olmanızı istiyoruz. Bu size işinizi yapıp yapmadığınızı anlatır. Büyük dalga gelirken, bu kilime sarmalanmak yerine, onun tarafından ezilmek yerine ve kendinizi ondan korumak zorunda olmak yerine, onun tarafından başlatılmak için tam noktada olmanız için kendinizi pozisyonlandırın. Bu nedenle buradasınız.

Sizler, insanlığın geri gelip bunu tekrar yapabileceğiniz bir aşamaya erişeceği umutlarında Yuvadan – Lemurya ve Atlantis’ten – sırları taşımış olanlarsınız. Buradasınız. Bunu yaptınız. Her biriniz tam şimdi bu enerjiye girme ve kendinizi başlatılma noktasına pozisyonlandırma fırsatına sahipsiniz. Sevgililer, bunu yapmak muazzam cesaret gerektirir, çünkü hareket eden enerjiyi görebiliyorsunuz. Bazılarınız küçük parmağınızı içeri çekmek isteyebilirsiniz, ama suya tamamen atlamaktan o kadar emin değilsiniz. Eğer sadece parmağınızı içeri çekmeye çalışırsanız sizinle beraber gelip sizi iteceğiz. Zamanıdır. Her biriniz tam bu zamanda burada olmayı istediğiniz spesifik zamanlama ile geldiniz, çünkü bu büyük değişim zamanıdır.

Bu gezegende yüzlerce yıldır konuşmakta olduğunuz her yerde değişen şeyleri bulacağınız zamandır. Kendinizi bu dönemece koyacak bir pozisyonda bulacaksınız. Bu her biriniz için kişisel bir temeldedir, çünkü kendi tekamülünüz için kullanmış olduğunuz normal standartları kullanmaya çalışırsanız, aynı şekilde çalışmayacaklar. Başka deyişle, alışmış olduğunuz şekilde tekamülünüzün titreşim hatlarını sayamazsınız. Bu zamanlar sırasında, birbirinize karşı nazik ve anlayışı olmanızı istiyoruz, çünkü sinirler kolayca bozulabilir.

Dünyanın Ekonomisi

Ayrıca Dünya’daki ekonomiden söz etmek istiyoruz. Enerjiyi ve parayı değiş tokuş etmenizi sağlayan birçok sisteme sahipsiniz. Borsa adını verdiğiniz sisteminiz var. Bununla çok büyüleniyoruz, çünkü bizim için o kadar ilginç ki, algının algısının algısına dayanan tüm bir sistem oluşturdunuz. Bunu yapmayı asla hayal etmezdik. Tüm bu süreci insanlar icat etti. Bu nedenle, ekonominizin dayandığı algının algısına sahipsiniz. Bu dalgacıklardan birinden geçtiniz, sevgililer ve bu tüm gezegeni etkiledi. Dünya gezegeninde ekonomik bir olay yaşadınız ve bu içinden geçtiğiniz bu dalgacıklardan biridir. Size söylüyoruz, bu dalgacıklardan daha fazlası gelecek. Aslında, çok yakında gelmesi olası olan büyük bir dalgacık var. Ne zaman olacağını size söyleyemeyiz, çünkü bunun ne zaman olacağını belirleyen algıya sahip olan sizlersiniz. Ayrıca bunun negatif olması gerekmediğini de söylüyoruz, çünkü o pozitif bir olay olabilir. Bu tamamen size bağlı, ama size söyleyeceğimiz şey bu alanda değişimin çok yakın olduğudur.

Balonun havasını boşaltan bu dalga gelirken fırsatlara sahiptiniz. Aniden bu aşırı şişmiş balon sönüp küçüldü. Şimdi ekonomik bir düzelmeyi algılıyorsunuz. Bunu görüyorsunuz, çünkü bunu algılıyorsunuz. Sisteminizin çalışma şekli budur – çünkü siz onu algılamak istediniz. Tam olarak gerçekleşen şey budur, bununla birlikte bu patlama sırasında değişme şansına sahip olan altta yatan temeller değişmedi. Bu nedenle, Dünya gezegeninde ticaret yapma şeklinizde bazı temel değişimler görene kadar, bu alanlarda daha fazla zorluklar yaşayacaksınız.

Koruyucunun (Steve) uzak durmayı sevdiği bir alana erişmek istiyoruz, kısa bir süre politikadan konuşacağız. Çok ilginç bir şeyin gerçekleştiğini görüyorsunuz. Bu tüm dünyada gerçekleşiyor, ama bunu ABD’de çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu, kutupluluğa inanılmaz çekim nedeniyle gerçekleşti. Üçlülüğün yeni alanı gelmeye başlıyor, sizler olayları sadece iki yerine üçlü olarak görebileceğiniz üç pozisyona sahipsiniz. Her şeyi göreceğiniz yeni bir algıya sahipsiniz. Yine de bu yeni algıyı gerçekten kavramak, ona güvenmek, ne anlama geldiğini ve nasıl çalıştığını anlamak zordur. Birçoğunuzun kendi algınızın, fikirlerinizin ve ilişkilerinizin değişeceği bir zamandan geçtiğinizi söylüyoruz, ancak bu ayrıca tüm dünyada ekonomik seviyede de gerçekleşiyor. Hepinizin bu son ekonomik gerginlikten öğrendiğiniz bir şey, ekonomilerinizin hepsinin birbirine bağlı olduğudur. Bu inanılmaz güzeldir, sevgililer, çünkü bu sizin artık bir dünya savaşına sahip olamayacağınız anlamına geliyor. Kimi bombalayacaksınız? Kendinizi mi? Bu mükemmeldir, çünkü tüm bunları değiştirecek olan şey birlikte harmanlanmaktır. Şu anda bunun gerçekleşmesini isteyen birçok yüksek seviyeli görevliler var, ama Dünya gezegenindeki değişimler çok radikal olarak ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Bu yalnızca gezegendeki değişimleri kapsamıyor, insanlar olarak sizdeki değişimleri de kapsıyor, siz de çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz. Bu nedenle sizi desteklemiş olan ekonomik sistemler muhtemelen bunların bir diğerini deneyimlemek üzere. Ancak, bunu bilirseniz ve farkında olursanız, negatif olan bir şey yerine pozitif olan bir şey yaratmak için kendinizi en yüksek pozisyona yerleştirebilirsiniz. Dünya gezegenindeki sistemlerinizde zorluklar olacak. Şimdi, bunları nasıl düzeltirsiniz? Bunu nasıl değiştirirsiniz? Bu sistemlerin işlediği, toplumları güçlendirmiş olduğunuz ve bunun toplumun özü olduğu günlerde bunun neye benzediğini anlatabiliriz. Bu, “Nasıl para kazanırız? Kendimizi nasıl destekleriz? Nasıl daha iyi yaşarız?” değildi. Bunun yerine, “Etrafımızdaki insanları nasıl güçlendiririz?” idi. Bu, Lemurya günlerinde var olan anahtar unsur idi. Yasalara gereksinim olmadığı çok açıktı ve sadece gelenekleriniz vardı. İnanılmaz güzeldi ve o günler geri dönüyor.

Yeni Enerjide Ticaretin Ruhu

Şimdiye kadar ticareti tanımladığınız şekilde zorluk yaşadınız, zorlukların ilkinden söz edelim çünkü ticaret dediğiniz bu kollektifleri oluşturan her insanın ruhu vardır. Kurum ister tek kişi, ister beş veya 500 kişiden oluşsun fark etmez, çünkü o kurumun bir ruhu vardır, çünkü tek olarak davranan bir enerjisi vardır. Dünyada bu yeri belirlediğiniz an, şirketin baştan aşağıya tüm görünümünü değiştirebilirsiniz. Size anlattığımız şey şu, ticarette sadece para kazanmak amaçlı bulunmakta olan şirketler artık bunu yapamayacaklar, çünkü onun boş bir kabuk olduğunu görüyorsunuz. Orada ruh yok. Gelecekte hükümetlerin bir işe başlamaya izin vermek için, şirketin bir bilince sahip olması gerektiği ve şirketin kendi karına karşı bile olsa insanlık için en iyisini yapması gerektiği bir zamanı göreceğiz. Her birinizin sokakta yürürken ve başka insanlarla karşılaşırken sahip olduğunuz aynı sorumluluğu, şirket taşıyacak. Bu, Dünya gezegeninde bu noktada gerçekleşmedi. Şimdi bireysel seviyede ne yapabileceğinizi düşünmenin zamanıdır, ister çalıştığınız ister sahip olduğunuz şirket için, ya da ister hükümet ister din olsun kurumlarda. Bunlar çok hızlı bir şekilde evrimleşmek zorunda olacak olan insanların kollektifleridir.

Kutupluluktan Çıkıp Büyümek

Bu, korku ve zorluk döngülerini deneyimlemek yerine, bu değişimlerin çoğunu pozitif şekilde sonuçlandırabileceğiniz bir zamandır. ABD’de seçim olduğu zaman, başkanın kim olacağına karar veremediniz. Bir an bir yerde ekstra bir oy buldunuz, sonraki an başka bir yerde ekstra bir oy buldunuz. Bu sanki neredeyse siz onu yakalıyormuşsunuz gibi, kutupluluğa bir gerilim başlattı. Bir üçlülük alanına girmeye başladınız, ama o eski, aşina kısmı kavradınız. Ona o kadar sıkıca asıldınız ki, tüm dünya sizin seçiminize ve bununla ilgili olanlara gülüyordu. Kimin kazandığı herhangi bir fark yarattı mı? Gerçekte hayır, çünkü bunun realitesi dualite ve zorluklar gösteriyordu. ABD’de bunu aşmak için tekamül etmediniz, ama şimdi bunu hızla yapmaya başlamanın zamanıdır. Sevgililer, özellikle ABD’de olanlar, bunu yakalayabileceğiniz ve bununla bir şeyler yapabileceğiniz çok kısa bir zaman çerçevesine sahipsiniz. Liderlerin bu mesajın bir kısmını işitebilmesi için dua ediyoruz, çünkü kutupluluğa o kadar gerildiniz ki, ortanın nerede olduğunu artık bilmiyorsunuz. Hiç kimsenin haklı olmadığı ve hiç kimsenin yanlış olmadığı noktaya geri dönmek çok önemlidir. Sizin ve komşunuzun nasıl ayrı olduğunuz yerine, nasıl benzediğinizi bulmanın zamanıdır. Enerjinizi insanları yönlendirmeye harcamak yerine insanlarınızı nasıl güçlendireceğinizi bulmaya başlamanın zamanıdır. Hatırlayın, Dünyadaki en büyük ruhlardan bazılarına sahipsiniz ve onlar sadece gidip çalışmayı ve bu gezegende ışığı yaymayı bekliyorlar. Bunun gerçekleşmesi için yer açarsanız, tüm gezegende büyük değişimler görürsünüz. Bu şimdi gerçekleşiyor. Birçok kültürde gerçekleşiyor, çoğunda sessiz bir şekilde meydana geliyor. Seslerinizin işitilmesini sağlayın.

Her biriniz bununla nasıl başa çıkacaksınız? “Ne yapabilirim? Ben bir ulusun lideri değilim. Ben bir politikacı değilim” diyorsunuz. Sevgililer, her biriniz kutupluluk alanında kuvvetli bir etkiye sahipsiniz. Her biriniz bir şeyin doğru olduğuna veya bir şeyin yanlış olduğuna inanıyorsunuz. Şimdi haberlerinizi izlemek çok ilginç, çünkü çatışma o kadar uzun süredir devam ediyor ki, hiç kimse orijinal tartışmanın neyle ilgili olduğunu bile hatırlamıyor. Dünya gezegeninde tüm bilginin aksine ikna etmek için hepinizin realiteye tutunmayı kaybetme tehlikesinde olduğunuzla ilgili kasten çok fazla korku yaratıldı, çünkü sizler korkuya inanıyorsunuz ve korkuyu destekliyorsunuz. Yeter! Nelerin olup bittiğini görebilirsiniz. Artık Dünya gezegeninde sırlar yok. Kalbinize güvenin. Korkuya kapılmanıza izin vermeyin, çünkü bu artık keyif alamayacağınız bir konfordur… artık gücü yetmez. Bu gezegende yapmak istediğiniz şey ile ilgili ciddi olmanızın zamanıdır. Realitenizi yaratma gücüne sahip olduğunuzu bilmenizin zamanıdır. Bu dalgacıkta nerede bulunduğunuz, Dünya gezegeninde nelerin gerçekleştiği, ilişkilerinizde, işinizde, ev hayatınızda veya iş hayatınızda nelerin gerçekleştiği önemli değildir. Kendinizi zirveye yerleştirme ve buraya yapmak üzere geldiğiniz şeyi yapma fırsatına sahipsiniz. Biz arkanızdayız, çünkü işimiz size hangi yöne döneceğinizi veya ne yapacağınızı söylemek için burada olmak değildir. İşimiz gerçekte kim olduğunuzu hatırlamanıza yardım etmektir, çünkü buraya çok spesifik bir amaçla geldiniz. Sizi bilebileceğinizden çok daha fazla seviyoruz. Kanatlarınızı çıkarıp insan rolü yapmak kolay değildir. Bu şekilde birçok duvara yürüdünüz ve bunun için sizi seviyoruz, çünkü bu iş sadece sizin bunu yapacağınız şekilde yapılabilir.

Sizden üç küçük hatırlatma ile ayrılıyoruz. Birbirinize sahip olduğunuz en büyük saygı ile davranın. Birbirinizi destekleyin ve sahip olduğunuz her şansta birbirinizi güçlendirin. Birlikte iyi oynayın.

Espavo.

The group

(Çeviri: Saffet Güler)