ENERJİ KALIPLARI DNA TALİMAT GÜNCELLEMESİ

Yazdır Yazdır 

Lisa Renee

Her bir bedeni sakinleştirerek ve 1 – 23 maddeleri üç kez yüksek sesle tekrarlayarak aşağıdaki programı çağırın ve her bir alıcı hücrede programı kurun.

İstenen ayarlamalar için Yüksek Benlik Konseyinin her bir maddeyi otomatik olarak çek etmesini isterim.

1. DNA Talimat setimin Enerji Kalıplarına, paralel yaşamlarımızın her birinin Uluhiyet ve Ben’im TEK SEVGİ olduğumuz, TANRI’nın Tüm Yaratımı İle Birlik İçindeki Ben Ben’im olduğum aktif realitesini yerleştir. BEN Ebedi Benliğim, Tanrısal Benliğim!

2. Tanrısal Kıvılcımdan bireyselliğe olan orijinal ayrılıktan kaynaklanan zaman esnasında ve/veya çokboyutlu zamanda çeşitli tekamül dizileri esnasında aşılanan ruhumuzda programlanmış olan tüm yanlış inanç sistemlerini uzaklaştır.

3. Daha önceden süper bilinçlilik seviyelerime kurulan (yerleştirilen) tüm Evrensel yasaları, Bir’in Yasasını hatırlama yeteneğimi demirle, aktive et ve enerjilendir ve bana yüksek zeka, irade, niyet ve bu Yasaları tüm eylemlerime uygulama yeteneği ver.

4. Bağışlama, sabır ve anlayış vasıtası ile, saf İlahi Sevgi’den daha az olan herhangi depolanmış enerjileri salıvererek, her bir Çokboyutlu paralel yaşama, olduğumuz SEVGİYİ mükemmelleştirme bilgeliği ver; ve aşırı uyuşmazlığı şefkat ile değiştir.

5. Yüksek – Benliğimizin ve Spiritüel Konseylerin tüm üyelerini uyum içine getir ve onlara değerli bilgelik ve Bir’in Yasası’na hizmet ederek Ortak aktivitelerimizde %100 hizalanma sağlayacak hayati Bilgiyi sağla.

6. Yüksek – Benlik Spiritüel Konseylerimizden, artık en Yüksek Hayrımıza hizmet etmeyen ekstra ruhları uzaklaştır. Uygun olduğunda onların yerine Yükseliş Misyonumuzu gerçekleştirmek için gerekli olan uzmanlığa sahip nitelikli Yükselmiş Üstatları getir.

7. Yüksek Duyusal Algı ve Duygusal Bilişimizi tam olarak geliştirmek için, İçsel seslerin ayırt edişini ve ruh ile berrak iletişim getirmek için tüm zihin kilitlerini aç, kalp blokajlarını temizle.

8. Tek orijinal ruh özümüzün her bir fiziksel bedende oturmasını sağlamak için, her bir paralel yaşamın eterik bedenlerinde mevcut olan ekstra gizli, saklı veya çoklu ruhları temizle ve/veya uzaklaştır. Tüm kaynaşmış ruh uzantılarını doğru zaman ve mekan sürekliliklerine salıver.

9. Yükseliş ruh kontratlarının tamamlanmasına adanmamıza müdahale edebilecek olan tüm anlaşmaları, yargılamaları veya programları 12 bedenden ve zihinlerden temizle. 12 bedenin hepsini senkronize et ve optimum bütünleşme için tüm zihinler arasında faydalı iletişimleri tesis et.

10. Her bir paralel yaşamdan tüm zararlı geopatik enerjileri (örneğin Ley hatları, vorteksler); X – ışınlarını; ultra yüksek ve düşük frekansları; bilgisayar ve televizyon ışınlarını; sudan, besinlerden, havadan, ilaçlardan gelen zehirleri (reçeteli ilaçlar dahil); ağır metalleri; atomik radyasyonu (radon dahil); hastalığı teşvik eden organizmaları (örneğin solucan, kurt parazitleri, patojenik virüsleri, bakterileri, protozoayı, prionları, mantarları, mayaları); ve bilinen tüm toksik gazları (örneğin klor, metan, kükürt dioksit, karbon dioksit) uzaklaştır veya dönüştür.

11. Tüm paralel yaşamların bedenlerinin ve zihinlerinin TANRI Kaynağından yaşam gücü enerjisinin sürekli akışını almalarını sağla, böylece enerjiye kanal olmayı ve başkaları ile paylaşmayı ararken, bedenlerimiz sağlıklı olsun.

12. Herhangi mekanda, seviyede, boyutta veya frekanstaki tüm bedenlerde varlığımıza müdahale edebilecek olan şu anda işleyen tüm uyumsuz enerji programlarını (önceden akaşik (holografik) kayıtlarımızda saklanmış olan) temizle.

13. Her galaksideki her gezegende fiziksel yaşamlarımızın herhangi biri sırasında veya Ruhsal rehberler olarak bardo (öte alem) sırasında ve tarihimizin diğer tekamül parçası sırasında oluşturulmuş olan tüm kopya programları ŞİMDİ temizle.

14. Herhangi bir paralel yaşamdaki “Başkalarına Hizmet” yönelimimizdeki tüm blokajları çok – boyutlu olarak temizle.

15. Baştan sona spiritüel ilerleyişimiz sırasında herhangi paralel yaşamlarda engellenen, ruhun kaçındığı veya yadsıdığı, farkında olmadığı, Gerçeği engelleyen her şeyi ve tüm İllüzyonları temizle.

16. İçinden, herhangi paralel yaşamları ters etkileyen uyuşmayan enerjilerin veya negatif düşünce formlarının sızdığı, diğer boyuta, paralel evrene veya bölgelere açılışları (örneğin kapılar, girişler veya yırtıklar) temizle ve/veya bloke et.

17. Tüm dezenkarne ruhları (fiziksel formdan çıkmış) uzaklaştır. Herhangi gezegenden, boyuttan veya süreklilikten kaynaklanan, Bir’in Yasasına hizmette en Yüksek Hayrımızı engelleyebilecek iblisleri, karanlık güçleri, negatif astral varlıkları, psişik kuvvetleri ve/veya negatif düşünce formlarını uzaklaştır.

18. Başka ruhlara bağlanmış olan negatif kordonları kes. Yeniden bağlanmalarını engellemek için bu kordonların uçlarını erit ve onları Işığa gönder. Herhangi paralel yaşamın 12 bedenindeki tüm negatif damgaları, aşı cihazlarını ve karanlık yapışkan aşıları/damgaları temizle.

19. Tüm paralel yaşamlardan, yararsız yeminleri (örneğin, yoksulluk, dini, ayrılık, evlilik, yalnızlık, sessizlik, cinsel ilişkide bulunmama, evlenmeme, ıstırap çekme, fedakarlık, hastalık, endişe veya korku); sınırlayıcı inanç sistemlerini (örneğin, maddi, kutupluluk, karmik, genetik, dini, eğitimle ilgili, kültürel, ırksal, politik, astrolojik ve Tanrının acıya neden olduğu); başkaları ile yararsız bağları veya kontratları (örneğin, ekonomik, sosyal ve duygusal) temizle.

Anti – zaman uyuşmazlıklarını; tüm negatif hücre hafızasını; lanetleri (herhangi kaynaktan); bilinçaltı kargaşayı; kaçma arzusunu; ruh yaralarının izlerini; tüm ölme arzularını; herhangi boyuttan kaynaklanan spiritüel parazitleri; tüm fobileri, nevrotik hastalıkları, atomaltı yanlış fonksiyon yapan yaratımları ve yaşam güçlerimizi israf edebilecek tüm diğer faktörleri temizle.

20. Morfogenetik alanımda herhangibir yerde saklanmış tüm ilave negatif hücresel anıları temizle ve 12 İplik DNA Avatar Mavikopyayı demirle, aktive et ve enerjilendir.

21. ŞİMDİ mevcut olan hastalıkları, rahatsızlıkları, incinmeleri veya zihinsel ve duygusal hasarları uzaklaştırmak için paralel yaşamlarımın hepsinde alfa – omega, baştan – ayaklara arınma & şifa ile Atomik Giriş kapısını aktive et.

22. Her bir paralel yaşamdan tüm zararlı negatif duygusal düşünce formlarını her gün dönüştür veya uzaklaştır ve onların yerine KOŞULSUZ SEVGİ, SABIR, GÜVEN, DÜRÜSTLÜK, SEVİNÇ, TOLERANS, CESARET, ADANMA ve İSTEĞE dayanan pozitif düşünce formlarını yerleştir.

23. Sağlıklı bedenlerim, ruhumun amacını ve yaşam kontratlarımı destekleyen ve beni cesaretlendiren dostlarım ve ailem için minnettarım. Onları çağırdığımda bana yardımcı olmaya adanmış olan Tekamül Destek Ekiplerim, Yüksek Benlik Spiritüel Konseylerin hepsine derin saygı ile minnettarım. OLDUĞUM SEVGİ birimi olarak paralel yaşamlarımın her biri için teşekkür ederim TANRIM. BU ÇALIŞMAYI HOLOGRAMIMDA DEMİRLE, KİLİTLE VE MÜHÜRLE. ZAMAN MATRİSİNDE DEMİRLE, KİLİTLE VE MÜHÜRLE. Ve Öyledir. Amin!