HASTALIKLARI İYİLEŞTİRMEK İÇİN NİYETLER

Yazdır Yazdır 

The Tao ~ Karen Danrich “Mila” kanalıyla

“Atalarımda ve şu andaki yaşam deneyimimde zamanla kaybolmuş olan tüm molekülleri geri almaya niyet ediyorum. Moleküllerimi başkalarına vermeme neden olan tüm karmayı ve başkalarını kurtarmam gerektiğine inanmama neden olan tüm kalıpları salıvermeye niyet ediyorum. Hasta olan veya devam eden yükselişimde zamanla hastalanmış olabilecek formun parçalarının moleküler kaybının orijinal nedenini anlamaya niyet ediyorum.”

“Atalarımda ve şu andaki yaşam deneyimimde başkalarına ait olan zamanla elde edilmiş tüm molekülleri iade etmeye niyet ediyorum. Başkalarından moleküller almama neden olan tüm karmayı salıvermeye niyet ediyorum. Atalarımda büyümeye, aşırı kilo almaya veya biçim bozukluğuna neden olan veya devam eden yükselişimde bunlara neden olabilecek formun parçalarının moleküler kazanımımın orijinal nedenini anlamaya niyet ediyorum.”

“Atalarımda radyoaktif serpintilerde kaybolmuş tüm genetik malzemeyi geri almaya niyet ediyorum. Genetik malzememin yıpranmasının orijinal nedenini salıvermeye niyet ediyorum. Tam bir bilgi rulosu ve yükselişin her bağlantı noktasında kristalin formda olmak için genetik malzememin yeniden oluşturulmasına niyet ediyorum.”

“Eterik bedenimden, genetik ızgaramdan, yükseliş ızgaramdan, süptil bedenlerimden (zihinsel, duygusal, sezgisel ve yaratıcı), ışık bedenimden, çakra sistemimden ve daha büyük aura alanımdan kendi kişisel enerji imzamdan olmayan tüm ızgaraların geri gönderilmesine niyet ediyorum. Başkalarının benden aldığı tüm ızgaraları geri almaya niyet ediyorum ve ızgara geri dönerken melek krallığından alanımın her bölümünü yeniden dokumasını istiyorum. Holografik kayıtları paylaşabilmemiz için, rüya zamanında dünyanın tüm diğer bölgelerinden yükselen atalarıma bağlanmaya niyet ediyorum. Eterikteki hastalık makinelerinden ayrılmaya niyet ediyorum.”

“Dünya üzerindeki veya zaman, mekan ve formdaki tüm diğer yaradılış içindeki insanlara tüm chi verme karmik kontratlarımı salıveriyorum. Alanımdaki tüm deliklerin yeniden dokunmasına niyet ediyorum ve holografik eterik mavikopyamı gözeten meleklerden bunu istiyorum. Fiziksel olmayan hayat sonrasını sürdüren tüm atalarımın toplanmasına niyet ediyorum ve onlardan fiziksel olmayan ölümsüzlüğün dansına ve buna eşlik eden nesil tükenmesinin döngüsüne son vererek benimle birleşmelerini istiyorum. Yalnızca kalıtsallığımla ilişkili olan o atalarımın birleşmesine ve tüm diğerlerinin dünyanın merkezindeki auroraya geri dönmelerine niyet ediyorum.”

“Alanımdaki ve ışık bedenimdeki tüm çakralar ile birlikte eterik bedenimdeki her bir meridyendeki tüm çakraların açılmasına niyet ediyorum. Çakralarımın düzgün ve dengeli olan eşzamanlı zamanlamada dönmesini seçiyorum. Atalarımda ve şu andaki yaşamımda zamanla kaybetmiş olduğum çakralarımın parçalarını topluyorum; ayrıca başkalarına ait olan çakra parçalarının iade edilmesine niyet ediyorum ve ilişkili tüm karmayı salıveriyorum. Her bir yükseliş seviyesinde formumu yeniden canlandırmak ve yükseltmek için yeterli chi sağlamak üzere gerekli tüm yeni meridyenlerin açılmasına niyet ediyorum. Yükselişte formumun sürekli yeniden canlanması için tüm meridyenlerimin yeterli ateş ve chi ile doldurulmasına niyet ediyorum. Eterik bedenimin tüm meridyenlerini enerjilendirmek için ayaklarımın altı vasıtasıyla Dünya Anadan sürekli ve devam eden tarzda chi çekiyorum ve bu enerji akışından bağlantımı koparan tüm karmayı, kalıpları ve makineleri salıvermeye niyet ediyorum.”

“Yükseliş ızgaramdaki tüm deliklerin ve gediklerin yeniden dokunmasına ve geri alınmasına niyet ediyorum ve meleklerin şimdi bunu yapmasını istiyorum. Yükseliş ızgaramın yalnızca kendi atalarımdan gelen genetik bilgiden oluşmasına niyet ediyorum. Kendimin olmayan ızgaraları gönderene geri gönderiyorum, aramızdaki karmayı salıveriyorum. Atalarımdaki tüm soy ağaçlarının sadece benim gerçek mirasımdan olmasına ve yükseliş ızgaramın yapımında sadece kırmızı atasal DNA’nın kullanılmasına niyet ediyorum. Kendimin olmayan tüm soy ağaçlarını ve ilgili yükseliş ızgarasını gönderene geri gönderiyorum. Soy ağaçlarını ve ilgili yükseliş ızgarasını almış olanlardan bunları geri alıyorum, aramızdaki karmayı salıveriyorum.”

“Köle kalıtımım ile ilişkili tüm genetik malzemeleri uzaklaştırmaya ve yerine kristalin olan yeni genetik malzemelerin koyulmasına niyet ediyorum. Kristalin orijinden olan bilinçli RNA ve DNA olması için eterikteki bilinçli olmayan hücreleri yeniden yapılandırıyorum.”

“Yükselişimin en iyi yararına çalışan işlevsel Akaşik Kayıt Koruyucuya sahip olmaya niyet ediyorum. Eğer Akaşik Kayıt Koruyucum kaybolmuşsa veya manipüle edildiyse, onu ruhuma, üstruhuma ve kaynağa geri gönderiyorum ve onun yerine yeni bir melek gönderilmesini istiyorum. İşlevsiz Akaşik Kayıt Koruyucunun sonucu olarak gerçekleşmiş olan manipülasyonları iptal etmeye niyet ediyorum. Kayıp olan Işık Dilini geri almaya ve yaratımımın tınılarını almış olanlar ile karmamı salıvermeye niyet ediyorum. Doğuştan kalıtım ile gelen gerçek holograma sahip olmaya, onu geri almaya ve eğer o manipüle edildiyse yenisiyle değiştirmeye niyet ediyorum.”

“Yükselişimin en iyi yararına çalışan işlevsel Biyolojik Kayıt Koruyucuya sahip olmaya niyet ediyorum. Eğer Biyolojik Kayıt Koruyucum kaybolmuşsa veya manipüle edildiyse, onu ruhuma, üstruhuma ve kaynağa geri gönderiyorum ve onun yerine yeni bir melek gönderilmesini istiyorum. İşlevsiz Biyolojik Kayıt Koruyucunun sonucu olarak gerçekleşmiş olan manipülasyonları iptal etmeye niyet ediyorum. Kayıp olan biyolojik kayıtları geri almaya ve bilgilerimi almış olanlar ile karmamı salıvermeye niyet ediyorum. Yalnızca gerçek kalıtımımdan gelen kendi biyolojik bilgilerime yükselmeye niyet ediyorum.

” Yükselişimin en iyi yararına çalışan işlevsel Atasal (Atalara ait) Kayıt Koruyucuya sahip olmaya niyet ediyorum. Eğer Atasal Kayıt Koruyucum kaybolmuşsa veya manipüle edildiyse, onu ruhuma, üstruhuma ve kaynağa geri gönderiyorum ve onun yerine yeni bir melek gönderilmesini istiyorum. İşlevsiz Atasal Kayıt Koruyucunun sonucu olarak gerçekleşmiş olan manipülasyonları iptal etmeye niyet ediyorum. Başkalarına gitmiş olan soyağacımın kayıp kısımlarını geri almaya ve başkalarına ait olan soyağacının kısımlarını geri iade etmeye niyet ediyorum, ilişkili olan tüm karmayı salıveriyorum. Yükseliş yolumu oluşturmak için sadece gerçek mirasımı çekmeye niyet ediyorum. Soyağacımdan gelen kendime ait olmayan tüm karmayı iade etmeye ve bana ait olan karmayı geri almaya ve kendimi ve başkalarını bağışlamaya niyet ediyorum.”

“Zihinsel, duygusal, sezgisel ve yaratıcı bedenimin kayıp kısımlarını geri almaya niyet ediyorum. Başkalarının zihinsel, duygusal, sezgisel ve yaratıcı bedenlerinin kısımlarını onlara geri vermeye niyet ediyorum. Şimdi, meleklere süptil bedenlerimi yeniden dokumalarını ve eğer mümkünse bunları zamansızlık haline giren artan bir hızda döndürmelerini emrediyorum. Atalarımda ve bu yaşamımda süptil bedenlerimi manipüle etmiş olanlar ile tüm karmayı salıveriyorum.”

“Bana ait olmayan ışık bedenimin parçalarını iade etmeye niyet ediyorum. Başkaları tarafından taşınan bana ait ışık bedeni parçalarımı geri almaya ve ilişkili karmayı salıvermeye niyet ediyorum. Benden alınmış olan kayıp ışık bedenlerimi geri almaya niyet ediyorum. Geri aldığım tüm ışık bedenlerini ve onların solar pleksusuma bağlı ilişkili gümüş kordonlarını çözüyorum. Yükselmeye devam edebilen dengeli bir enerji alanı sağlamak için, ışık bedenimi ve daha büyük aura alanımı yeterli hızda döndürmeye niyet ediyorum.”

“Gizli fiziksel olmayan dünya teşkilatı tarafından oluşturulmuş olan yok olma (nesil tükenmesi) planlarından ayrılmaya niyet ediyorum. Tüm yok oluş dansına katılma anlaşmalarını salıvermeye niyet ediyorum. Eterik bedenimdeki, süptil bedenlerimdeki, çakra sistemimdeki, ışık bedenimdeki ve daha büyük aura alanımdaki tüm zehirli yılanların kovulmasına niyet ediyorum. Bunların enerji alanıma ve atalarıma girmesiyle ilişkili tüm karmayı salıveriyorum. Ayrıca bilinçsiz olarak ve bilmeden başkalarının alanlarına gönderdiğim tüm zehirli yılanları geri almaya ve bunları güneşte çözmeye niyet ediyorum. Zehir ve hastalık dansının dışına çıkmaya niyet ediyorum.”

“Atalarımda yapılmış olan başkalarını ölümüne zehirleme anlaşmalarını salıvermeye niyet ediyorum. Benim veya atalarımın başkalarının enerji alanlarına gönderdiğimiz tüm zehirli yılanları ve zehirleri geri almaya ve bunları çözmeye niyet ediyorum. Atalarımda yapılmış olan beni ölümüne zehirleme ile ilgili başkalarının tüm anlaşmalarını salıvermeye niyet ediyorum. Zehirli yılanları yerinde tutan tüm meleklerin, devaların, DNA’nın ve ruhların yerine atalarımdan gelen yeni bilgilerin, ruhumdan, üstruhumdan ve kaynaktan gelen yeni meleklerin ve devaların gelmesine niyet ediyorum.”

“Atalarımdaki nükleer imha ile ilgili tüm karmayı salıvermeye niyet ediyorum. Ayrıca tüm savaş ve nükleer silah yapımı karmalarını salıvermeye niyet ediyorum.”

“Kundalinimde gümüş, soluk mavi ve yeşil olan yaratımın toksin giderici tınılarını çalıştırmaya niyet ediyorum. Yükselişteki formuma destek olmak için gerekli olan her şeyi yapmaya niyet ediyorum, buna günlük toksin giderme ritüelleri de dahil. İçinde yaşadığım şehirler ile karmamı tamamlamaya ve daha az toksik olan ve yükselme seçimimi daha iyi destekleyen daha nazik bir yaşam temposu olan kırsal bir bölgeye taşınmaya niyet ediyorum.”

“Formumun hastalanmasına neden olan veya gelecek yükselişimde formumun hastalıklı olmasına neden olacak olan tüm kalıpların orijinal nedenini ortaya çıkarmaya niyet ediyorum. Günlük toksin giderme ritüellerim ile meşgul olarak hastalıksız kalma veya hastalıksız yükselme seçiminde formumu desteklemeye niyet ediyorum.”

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.ascendpress.org/articles/transmissions4/Energydisease.htm