Ağustos 2009: Yalanlar, Yarı – Gerçekler ve Manipülasyonlar

Yazdır Yazdır 

Hathor Mesajı – Tom Kenyon kanalıyla

10 Ağustos 2009

Şimdi girdiğiniz tehlikeli ve güvenilmez (gizli tehlikelerle dolu) bir geçit ile ilgili konuşmayı diliyoruz. Kaotik Düğümleri tartıştığımız son mesajımızda bundan bahsettik.

Bizim perspektifimizden bu tür bir kaosun tezahür etmesine yaklaşıyorsunuz.

Bunun birçok nedeni var, bunları keşfetmeyi diliyoruz. Ama önce insan bilincinin egemenliğine (hakimiyetine) olan inancımızı onaylamayı diliyoruz. Yazgılarınız önünüzde ortaya çıkarken bile, bunları bireysel ve kollektif olarak değiştirebileceğinize inanıyoruz.

Bu nedenle, bu mesaj bir kötü son mesajı değil, hazır bulunmaya ve spiritüel üstatlığa bir çağrıdır.

Gördüğümüz üzere, genel olarak “domuz gribi” olarak adlandırılan H1N1 Virüsü genetik olarak düzenlendi ve yaratıldı. Bu doğal bir mutasyon değildir. Bu, sizi kontrol etmek ve manipüle etmek için hükümetlerinizin arkasındaki gizli güçlerin bilinçli teşebbüsüdür. Bu sosyal bir deneydir, başarılı olurlarsa korkunç sonuçları olan bir deneydir.

Virüs ile ilgili bilginin yalanları, yarı – gerçekleri ve manipülasyonları çok karışıktır, zor anlaşılırdır. Ancak sonuç ne olursa olsun, bunun insan bilinci tarafından başlatılmış olduğu bizim için açıktır.

Ve ayrıca bunun sadece insan bilinci tarafından iptal edilebileceği (bozulabileceği) de bizim için aşikardır. Hayatta kalma korkusu manipüle etmek için kullanılan en büyük taktiklerden biridir ve bu karanlık güçler bundan sonraki birkaç ay bu korkunun artmasını sağlamak için ellerindeki her aracı kullanacaklar.

Spiritüel üstatlar olarak göreviniz bu kollektif zihin kontrolünü aşmak ve meydana gelecek olan kaosta kendi kişisel yolunuzu bulmaktır. Bunu nasıl yapacağınız ile ilgili belirli yönergeler yoktur. Bu size ve ayırt etme kapasitenize bağlıdır. Bizim perspektifimizden, sosyal bilincinizin dokusunda bir çatlağın ortaya çıkması olarak görünüyor.

Korkunun tarafını tutacak olan ve aşıları da içeren, ama aşılarla sınırlı olmayan radikal eylemlerin alınmasında ısrar edenler vardır. Her biriniz bununla ilgili kendi kararlarınızı vermelisiniz, çünkü bedenlerde yaşayan sizlersiniz ve en çok etkilenecek olan sizsiniz.

Ancak bizim perspektifimizden, bu aşıları yüksek derecede kuşkulu gördüğümüzü söylemeliyiz. Bunlar kirletilmiştir. Bu aşılar korumazlar. Aslında, birçok insanın sağlığına zarar verirler ve “nano teknoloji” adı verilen emekleme dönemindeki bilimsel alandan formüle edilmiş zihin kontrol cihazları içerirler.

Tekrar, bu durumda ne yapmanız veya yapmamanız ile ilgili size tavsiyede bulunamayız ve bulunmayacağız. Bu sizin bağımsız seçiminizdir. Biz sadece gördüğümüz şeyi ve durumu nasıl gördüğümüzü bildiriyoruz.

Ekonomik problemleriniz bitmedi. Ekonominizin bazı unsurları, ekonomik gücün dizginlerini ellerinde tutanların kapalı kapılar arkasındaki sinsi eylemleriyle stabilize edildi. Ama sistem zaman bombaları ile delik deşik ediliyor ve artan ekonomik bunalımın stresi kaosa eklenecek.

Siz kaotik düğümler olarak tanımladığımız şeye yaklaşırken, tırmanacak olan birçok başka unsurlar vardır. Ancak bu mesajın ana amacı şu anda önünüzde olan güvenilmez ve tehlikeli geçitte bir gidiş yolu sunmaktır.

Bunlar yüreksiz olma zamanları değildir. Bunlar en büyük cesaret, içgörü ve sezgi rezervlerinizi talep edeceğiniz zamanlardır.

Sözlerimiz zamanın gerçeğini hissedenler içindir. Eğer size söylediklerimiz sizin için çok inanılmaz ise, okumaya devam etmenizin bir anlamı yok.

Sözlerimiz zamanın geldiğini, gerçek üstatlığa ihtiyacın geldiğini bilenleriniz içindir. Zihinlerinizde ve kalplerinizde hangi korkular olursa olsun, içinizde cesaretin yükseleceğini biliyorsunuz, çünkü tüm yaşam sizin seçimlerinize bağlıdır.

Kollektif zihin kontrolü vasıtasıyla korku artarken, bunu aşmanız ve medya, sosyal baskı, olası hükümet etkileşimleri ve müdahaleleri vasıtasıyla başınızı çevirdiğiniz her yerde size açılacak olan yanlış bilgi koridorlarını bypass etmeniz çok önemlidir, aslında zorunludur.

Önceki birçok iletişimimizde bunu başarmanın çeşitli araçları ile ilgili konuşmuştuk. “Esriklik ve Kalp”, “Denge Holonu” ve özellikle “Yükseliş Holonu” mesajlarından bahsediyoruz. [Bu mesajların linkleri için mesajın sonuna bakınız.)

Bunlar tekniklerdir, zihin için içsel teknolojiler. Zihin kontrolünü aşmanıza yardımcı olabilirler ve olacaklardır. Ama tartışmak istediğimiz daha basit yöntemler vardır. Bunlar en temel doğanızın veçheleridir.

Bu “sırların sırrı” oldukça basittir, sizler yaratıcı varlıklarsınız (hem insan hem ilahi). Doğanız ile ilgili bu bilgi dinleriniz ve bazı felsefeleriniz tarafından sizden kasten gizlendi.

Bu sırlar yasak meyvelerdir, çünkü bunların niteliğinde olsaydınız, materyallikte yaşarken bile kendi ilahiliğinizi bilgisini elde ederdiniz. Tam bu anda ve yaşamınızın her anında geleceğinizi yarattığınızın bilgisini elde ederdiniz: düşünceleriniz ve hisleriniz vasıtasıyla ve kendiniz ve başkaları ile ilgili ne düşündüğünüzü ve hissettiğinizi seçerek.

“Sırların sırrı” sizi insan sınırlarının hapishanesinden özgürleştirir. Zamanınızın, mekanınızın ve durumunuzun kısıtlamalarından özgürleştirir. Bunu, kendi zihninizin giriş kapısını açarak, zihninizi kendi bencil amaçları için insanın kaderini manipüle eden o güçler tarafından size yansıtılan zihinsel mahpusluktan özgürleştirerek yapar.

“Sırların Sırrı”nın dört veçhesi vardır.

Birincisi spiritüel içgörü veya vizyon elde etme yeteneğinizdir, örneğin size yansıtılan yalanları görebilme. Ve en büyük karanlıkta bile “doğru yolu” görebilmektir.

İkincisi hissetme yeteneğinizdir. Bu, sırların özüdür. En büyük hazinenizdir, ayrıca en büyük tereddütünüzdür. Sizi kontrol ve manipüle etmek isteyenler bu dondurucu veya felç edici, düşük duygusal spektrumda olan şeyleri hissetme yeteneğinizin onların amacına hizmet edeceğini biliyorlar.

Üçüncü veçhe gerçeğinizi söyleme yeteneğinizdir. Birçoğunuz için gelen zamanlar, etrafınızdakiler için tamamen karşıt olduğunda bile, gerçeğinizi berrak şekilde konuşmanızı talep edecek.

Ve dördüncü veçhe eyleme geçme yeteneğinizdir. Bu dört veçhe bir arada köklenmiştir ve özgürlüğünüzün kaynağıdır.

Kalbinizin doğasında hissetme kapasiteniz var ve bu tüm sırların en derin olanıdır. Çünkü bu titreşim alanınızı değiştirmenizi sağlar ve bu, kollektif zihin kontrolünü aşmanın anahtarıdır.

Bu saçma bir biçimde çok basit görünse de, bu sırların esaslı gerçeği sizin sevinç, takdir ve şükran dediğiniz şeydir. Yaşamınızdaki hangi nedenle olursa olsun size sevinç, neşe takdir ve şükran veren her şeyi, durumları, insanları, kendi düşüncelerinizi ve hislerinizi vs keşfedin. Bunu zehirli otların ortasındaki değerli bir bahçe gibi büyütün, çünkü o zaman bu bahçe büyüyecektir ve besin verecektir.

Paradoksal olarak birçok seviyelerde (sadece duygusal ve psikolojik olarak değil, spiritüel ve hatta fiziksel olarak), sevincin, takdirin veya şükranın gücü belli bir büyüklüğe veya kuvvete eriştiği zaman, fiziksel realitede tezahürlere neden olabilir. Ve böylece en karanlık anlarda bile, korkuyu aşmak ve sevinç, takdir ve şükranı büyütmek için spiritüel üstatlığı taşırsanız, beklenmedik mübarek anlar ve durumlar kendilerini size sunar.

Ve son olarak, bu karanlık zamanların en büyük saatleriniz olabileceğini söylemeyi diliyoruz. İçinizde Sırların Sırrını taşıyorsunuz. Bunları kullanın. Perdenin ötesinde sizi bekleyen yeni dünyaya geçin. Var olmanın bu yeni boyutuna giden yolunuza hayırlı kutsamalar saçılsın.

Hathorlar

(Çeviri: Saffet Güler)

©2009 www.tomkenyon.com. Tüm hakları saklıdır. Yazarın ismini ve bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz, bundan para almadığınız ve herhangi bir şekilde içeriğini değiştirmediğiniz sürece bu mesajı kopyalayabilir, paylaşabilir ve herhangi bir ortamda dağıtabilirsiniz.