Eylül 2008 – Eski Dünyanın Dağılması ve Yeni Dünyanın Doğumu

Yazdır Yazdır 

HATHOR’lar

Tom Kenyon kanalıyla

22 Eylül 2008, Orcas Island, WA

Bu mesajda size şimdi önünüzde olan finansal ve dünya değişimleri ile ilgili bazı detaylar vermek istiyoruz. Daha önceki gezegensel mesajlarda bunun olasılığının ipucunu vermiştik, ancak şimdi olasılıklar realiteler haline geldi. Bu iletişim için niyetimizin ana odağı mesajın sonuna doğru veriliyor, fırtınaya binmek için bireysel olarak yapabileceğinizi hissettiğimiz şeyleri sizinle paylaşacağız.

Şu Andaki Finansal Kriz

Gezegendeki baskın ekonomik sistemi yaratanlar/sürdürenler şimdi “sırtlarının duvara dayandıklarını” görüyorlar. Bunun nedeni mevcut haliyle sistemin kendini destekleyici olmamasıdır. Bu sistem bir hapsetme formudur ve dünyada gerçekleşmekte olan bilincin frekans değişimi ile uyumlu değildir. Ve böylece finansal kurumlar kendilerini yeniden – organize etme girişimindeler. Ancak bu devam ettirilemeyecek olan bir girişimdir. Onlar sadece iskambil kartlarından yapılmış evdeki kartları yeniden düzenlemeye çalışıyorlar.

Ama onların girişimleri en sonunda nafile olacak. Bunun nedeni, şu andaki ekonomik sistemin açgözlülük, yalanlar, kontrol ve manipülasyona dayalı olmasıdır ve bu düşünce formları, bu kültürel paradigmalar yükselmekte olan yeni bilince hizalanmış değildir. Tanık olduğunuz şey, sona ermesi gereken şeyin dağılıp gitmesidir, ama onun yerine gelecek olan şey ortaya çıkmadı ve böylece bu, 3 ncü Boyut realitesinde kalmış olanlar için çok ürkütücü bir geçittir.

Finansal durum karmaşık ve birbirine bağlıdır. Şu anda hem ABD hem de İngiltere’de deneyimlenen zorluklar bütün küresel ekonomiyi etkileyecek. Bunlar, parayla ilgili düşüncelerin terimlerinde zor zamanlar olacaktır, ama paradoksal olarak bunlar spiritüel olarak olağanüstü yükseltici zamanlar olabilir.

ABD, Avrupa ve Asya’da finans piyasalarının daha fazla kötüleşmesini tahmin ediyoruz. Baskın ekonomik paradigmaları sürdürmekten sorumlu ortak/birleşik yapılar kendilerini çok dayanıksız bir zeminde bulacaklar. Bu muhakkak bireyler için iş kayıpları, gelir kaybı ve artan sıkıntı ile sonuçlanacaktır. Tavsiyemiz topluluğunuzu, yakınınızdaki topluluğu tanımaktır, çünkü sistem içe doğru çökerken, önemli olacak olan bölgesel ilişkilerdir.

Bu periyodu özellikle istikrarsız yapan bir diğer unsur, zaman algınızın değişmesidir. Kültürel olarak algılanan zaman hızlanıyor ve daha kısa süre içinde daha fazla şeyin gerçekleştiği görülüyor. Bu hem bireyler, hem de bir bütün olarak kültür için gerçekleşiyor. Bu hızlı ilerleme ve olayların değişmesi çok daha hızlanacak.

Zaman algınızın giderek hızlanacağı amansız bir tempoya giriyorsunuz. Zaman algınız hızlandığı için ve bu zaman – çerçevelerindeki olayların sayısı arttığı için, birçok insan bir tür şoka, bir inançsızlık haline girecek. Özellikle, ekonomik sistemin bu kadar hızlı kötüleşebilmesi hayal edilemezdir! Para kıtlığı ve yaşamınızda alıştığınız şeylerin elde edilmesi zor olduğunda ne yaparsınız? Bunlar kritik sorulardır.

Kollektif insanlık çok önemli bir noktadadır, çünkü yeni kültürel paradigmaların zirvesindedir – 3 ncü Boyut realitesinde sabitlenmekten (aşırı bağlılıktan) yüksek boyutların ve sonuç olarak herkese açık olacak olan olasılıkların kavrayışına geçiş.

Bu tür bir kültürel farkındalık değişimi davet edici görünse de, gerçek süreç oldukça kaotiktir, siz şimdi tam şu anda bunun ortasındasınız.

Yenilik Faktörleri

Kaos artarken, bundan sonraki yıllarda, yenilik (tuhaflık, alışılmamış şey) faktörleri olarak tanımlanabilecek şeyde radikal artışlar bekleyebilirsiniz. Yenilik ile, fiziğinizden ödünç aldığımız bir kavrama işaret ediyoruz. Bu terimi ana görüş kültürünüzde kullanıldığı şekliyle kullanmıyoruz; ana görüş kültürünüzde yenilik, duygusal çaresizlik ve anlamsızlık tarafından yaratılan boşluğu doldurmak için yeni ve farklı olan şeyin akılsızca peşinde olmaktır.

Bizim kullandığımız yenilik, bir sistemin içindeki kasıtsız/istemeyerek yapılan ve beklenmedik değişimlerdir. Bu değişimler pozitif, negatif veya her ikisi de olabilir.

Yenilik faktörleri, sistemler bir kaos haline girerken yenilik olaylarının üssel olarak artması fenomeninden söz eder. Ve artan hızlardaki birçok farklı sistemlerin etkileşimine sahip olduğunuz zaman, kaos olasılığı artar. Asla beklenmeyen veya niyet edilmeyen beklenmedik sonuçlar ve durumlar ortaya çıkabilir ve çıkar. Yenilik dünya çapında arttıkça, birçok birey için zihinsel ve duygusal gerginlik yaratır – öncelikle yaşamları boyunca yönlenmeye alışık oldukları paradigmaların tam önlerinde yok olması nedeniyle.

Bu zamanlar zorlaşırken ve yakın gelecekte daha da zor oldukça, bunun içindeki her şeyde tekamülsel bir katalizör vardır. (Tekamül ettirici hızlandırıcı vardır).

Eğer insanlık hayatta kalacaksa, yeni düşünme şekilleri ve kaynaklar üretmenin yeni yolları yaratılmalıdır. Eski yollar devam edemez. Bunun nedeni eski yolların kendini sürdürememesidir; bunlar aslında hayata zarar vericidir; bunlar yalanlara ve manipülasyona dayanır ve sahneye giren yeni spiritüel enerjiler ile hizalı değildir. Bununla beraber, yalanları yaratıp sürdürenler kartlardan yapılan evi sağlam tutmak için her şeyi yapıyor.

Tüm bunlardaki tekamül fırsatınız kasırganın merkezinde – fırtınanın gözü (burası sakindir) – yaşayarak fırtınadan geçmektir. Bununla ilgili bazı önerilerde bulunacağız, ama dikkatimizi Dünya Değişimlerine getirelim, çünkü bu değişimler önünüzdedir.

Daha önceki iletilerde, kutuplardaki buzulların bilim adamlarının beklediğinden daha hızlı eriyeceğini söyledik ve gerçekte durum budur. Bu hızlanmaya devam edecek ve bilgisayarların ürettiği iklim modelleri değişiklikleri doğru şekilde tahmin etmeyecek. Dünyanızdaki başka her şey gibi, tüm değişimler hızlanacak. Bizim perspektifimizden, kasırgaların yoğunluğunun arttığını görüyoruz ve bunların geleneksel olarak gerçekleşmedikleri zamanlarda ortaya çıktığını görüyoruz. Tornadolar ve anormal hava durumunda artış olacak. Mevsimlerin döngüsündeki değişimler yükselmeye devam edecek. Yaşamları bu mevsimlerdeki hayat ritimlerine dayanan bitkiler ve hayvanlar gittikçe şaşkına dönecekler. Bu ve diğer iklim değişimleri nedeniyle (ayrıca deprem ve yanardağ etkinliği nedeniyle) sonraki yirmi yılda artan gıda ve su kıtlığı tahmin ediyoruz.

Bu tekamül telaşındaki bir başka kritik unsur ABD’deki Başkan seçimleridir. Sonu ne olursa olsun, bu sadece ABD’yi değil, tüm dünyayı etkiler ve iki kamp arasında farklar olsa da, bazı temel alanlarda bunlar aynıdır. Görevin peşinde olanlar (iki büyük siyasi partinin mevkilerinden) Amerika ve dünyanın nasıl olabileceği ile ilgili kendi vizyonlarına sahip olabilirler, ama onlar satranç tahtasındaki piyonlara benzer ve piyonları oynatanlar çoğunlukla görülmüyor. Ne yazık ki, onların gündemi ABD’nin zenginliği ve iyiliği değildir, ne de dünyanın. Onların gündemi gücün sağlamlaştırılmasıdır. Ve onların körleşmiş şekilde dünyasal güç peşinde olmalarından kaynaklanan insan ruhunun hapsedilmesi ve sınırlanması onları ilgilendirmiyor.

Kuvvetlerin eşi görülmemiş çarpışması şimdi önünüzdedir. Dünya değişimleri ile birleşen ekonomik ve siyasi durumlar cephede/ön yüzde bir çatlak yaratıyor. Bu cephe/ön yüz insanların inanıp desteklediği kültürel, ekonomik, siyasi ve dini illüzyon ve aldanmalardır. Daha fazla sayıda insan yalanları görecek, çünkü her şey çöküp dağılacak. Yalanları saklayan perdeler düşecek. Bu zarif, hoş bir süreç değil. Ama, yeni yolların köklenebilmesi için olmanın ve yapmanın eski yolları sona ermelidir.

Eski dünyayı devam ettirildiği aynı şekilde sürdürmek artarak zorlaşacak. Ve bununla hem uygarlığınızın eski dünyasını hem de kendi kişisel yaşamlarınızın eski dünyasını kastediyoruz. Spiritüel tekamül dalgası hızlanırken, eski paradigmalarda yaşamakta ısrar edenler, bunun giderek zorlaşacağını görecekler. Korku ve paranoya, kişisel yaşamın en küçük veçhelerinden uluslar arası ilişkilere kadar, günün ruh hali olacak. Yerlerinde kilitli kalmayı dileyenler ve dünyayı yeni olasılıklara açmayı dileyen kuvvetler arasındaki bu “çekiştirme savaşı” gerçeküstü bir deneyim olacak.

Bireyler ve toplum üzerindeki tekamül baskıları olağanüstüdür ve daha az merkezlenmiş olan (psikolojik olarak dengesiz olan) o bireyler mantıksız davranışlarda artış deneyimleyebilir. Dünyadaki bir çok ülke zaten mantıksız davranışlarda ve olağandışı suçlarda bir yükseliş görüyor.

Kaçış Hızı

Sayısız durumlardan bahsettik ve bu çok basit olmasına rağmen, güçlü bir müttefiktir. Bunun için sizin sözcüğünüz takdir, değerbilirliktir; bununla yaşamınızdaki ve daha büyük olaylardaki en küçük şeyleri takdir etme, minnettar olma yeteneğini kastediyoruz.

Takdir/minnettar olma çoklu etkileri olan büyüleyici bir titreşim alanıdır. Ekonomik sisteminizin metamorfozdan geçmesini izlerken, dünya değişimlerinin arttığını ve etrafınızdakilerde ve kendinizde stresin yükseldiğini izlerken, minnettarlığın giriş kapısını hatırlayın. Tüm yapmanız gereken bu alana adım atmaktır, etrafınızdaki karışıklıklar sizi negatif olarak daha az etkileyecektir. Başa çıkmanız gereken durumlar değişmeyebilir, ama bunlara gösterdiğiniz duygusal tepki yüksek düzenden olacaktır. Ve yüzleştiğiniz zorluklarla başa çıkmakta daha becerikli olursunuz.

Olası geleceği negatif olaylar terimlerinde ayrıntılı olarak tanımlamak, bunaltıcı olurdu. Niyetimiz bu değildir ve bunu tartışmayacağız. Tartışmak istediğimiz şey kaçış hızıdır. Sizi ve insan ruhunu sınırlamaya devam eden negatif, hapsedici kuvvetlerden nasıl kaçarsınız? En etkili ve en basit yol minnettarlık, takdir geliştirmektir – dünyanızın karşılaştığı yoğun zorlukların karşısında gülünç görünebilir. Minnettarlık yeni dünyanın kapısını açan bir anahtardır; eski dünya çöküp parçalanırken bile.

Spiritüel olarak zorlayan tekamülsel kuvvetler artarken ve uygarlığınızın dokusundaki yırtık daha fazla bireye açık olurken, 3 ncü Boyut realitesine sabitlenmiş (kendilerinin yüksek boyutlarına erişim olmadan) olanlarda zihinsel ve duygusal şok haline, bir tür uyuşukluğa girme eğilimi olacak. Bu uyuşuk insanları fark edebilirsiniz, çünkü onlar normal yürüyüp konuşacaklar, ama zombilere benzeyecekler, yarı farkında, yarı canlı. Bu bireylere şefkat gösterin, çünkü onlar uzaklaşan eski dünya ve henüz doğmamış olan belirsiz gelecek arasında kalmışlardır. Şefkat gösterin, yine de onlara karşı tedbirli olun. Sizi kendi uyuşukluklarına ve korkularına ayartmalarına izin vermeyin.

Minnettarlık içinde yaşamayı öğrenirseniz, sizi bu zamanların kaosundan geçirecek olan bir bölgeye, titreşime girersiniz. Bir tür teselli ve rahatlık bulursunuz ve enerji bedeninizin titreşim hızı artar. Bir noktada kaçış hızı dediğimiz şeye erişirsiniz. Eski dünyanın illüzyonlarından ve yalanlarından kolayca çıkarsınız. Onların ne olduğunu görürsünüz ve eski dünya tam gözlerinizin önünde çöküp dağılırken bile, doğmakta olan yeni dünyanın sevinçli bir birlikte – yaratıcısı olursunuz.

(ÇEVİRİ: Saffet)