Güneş Fırtınalarına Girmek

Yazdır Yazdır 

Güneş Fırtınalarına Girmek

Not: Bu mesaj KA bedeninden (Kadim Mısır Simyasından gelen bir terim) bahsediyor ve artan güneş aktivitesinden gelen yükseliş enerjilerini kendinize çekmek için bu eşsiz enerji bedenini nasıl kullanabileceğinizi tartışıyor. KA bedenine aşina olmayanlar için, KA bedeniniz fiziksel bedeniniz ile aynı şekil ve büyüklüğe sahip olan “görünmez” ikinci bedendir. Bu enerji bedeni hem fiziksel bedeni kuşatır hem de fiziksel bedenin içine nüfuz eder. Bu bedene bazen eterik çift veya spiritüel ikiz de denir. KA bazı geleneklerde (Taoizm) Chi bedeni ve pranik beden ya da bazı yoga geleneklerinde eterik beden adı verilen şeyler ile benzerlikleri paylaşır. Kendi doğasıyla, KA kişinin spiritüel evrimini hızlandırmak için yüksek yararlı enerjileri kendisine ve sonra fiziksel bedene çekebilir.

3 Ocak 2011 tarihli mesajımızda belirttiğimiz gibi, bir süredir artan güneş aktivitesi periyoduna girdiniz. Tartışacağımız şeyin daha derin seviyelerini anlamanız için, Solar Rüzgarlardan Faydalanmak mesajını okumanızı kuvvetle teşvik diyoruz. [Solar Rüzgarlardan Faydalanmak;

www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=886&Itemid=918]

Sizler şimdi solar ve galaktik aktivitenin daha fazla yükselen periyoduna giriyorsunuz, bu periyotta güneş enerjisinin değişken ve gittikçe artan kuvvetli akımları Dünyanızın manyetosferine çarpacak.

Gittikçe artan sayıda oldukça olağandışı olan güneş patlamalarını ve dalgalanmaları göreceksiniz. Güneşteki bu dalgalanmalar içsel kuvvetler tarafndan ve galaksinizin merkezi güneşinden gelen enerji akımları tarafından tahrik edilmektedir. Derin uzaydan gelen yüksek yoğunluklu enerji akımları etkileşimlerin bu karmaşıklığına ilavede bulunuyor. Güneşinizin manyetik alanı etkileniyor ve aslında bükülüyor, kıvrılıyor ve tüm bunların Dünyanızın manyetik alanında ve bedenlerinizin manyetik alanlarında etkisi oluyor. Bu türde artan güneş aktivitesiyle, sürekli artan yoğunlukta iklim anormallikleri, artan deprem ve volkanik aktiviteleri göreceksiniz.

Burada mesajımızın odağı bu güneş aktivitesinin fiziksel yönleri üzerine değil, duygusal ve spiritüel yönleri üzerine. Solar Rüzgarlardan Faydalanmak mesajında söylediğimiz gibi, bu türde güneş dalgalanmaları duygusal istikrarsızlığı ve mantıksız, nedensiz davranışları artırır. Çoğunuz şüphesiz, belirli neden olmadan kendinizi sinirli buluyorsunuz. Uyku düzensizlikleri de bu güneş aktivitesindeki değişimin yaygın bir yönüdür.

Bu yükselen güneş fırtınaları aşamasına girerken, bu artan enerji seviyelerinde ilerlemenizi sağlayacak olan iki önerimiz var. Birincisi en basit olanıdır ve bunu Solar Rüzgarlardan Faydalanmak mesajında tartıştık, burada tartışmayacağız. İkinci yöntem su elementi vasıtasıyla fiziksel bedeninizi rahatlatmayı sağlar. Burada bir diğer eski mesajımız Işık İlaçlarından söz ediyoruz. Bu yöntemde suyu niyetle BA’nızdan veya Göksel Ruhunuzdan yüklüyorsunuz. Orijinal mesaj kendinizi virüslerden, bakterilerden ve radyoaktivitelerden korumak ile ilgiliydi. Yöntemi açıkça anlamanız için o mesaja değiniyoruz.

Işık İlacının bu kullanımında, suyu fiziksel bedeninizin rahatlaması niyetiyle yükleyeceksiniz, böylece bedeniniz güneş enerjilerinin değişken doğasına daha etkili şekilde ve daha büyük inayet ile ayarlanabilir. Bu tür Işık İlacını yaratmak için ideal zaman uyumadan hemen öncedir. Sonra su elementi vasıtasıyla Işık İlacı bedeninizin hücrelerinin içi ve hücreler arası ile iletişim kurar, bu da sakinleşmeyi ve dengeleme etkisini getirir.

Dinlenme döngünüzden önce bu Işık İlacını sunmanın, siz dinlenirken ve sonraki aktivite döngüsü sırasında çok yararlı etkisi olur. Uyku yerine “dinlenme döngüsü” diyoruz, çünkü birçoğunuz için uyku epeyce sorgulanabilir bir aktivitedir, çünkü gittikçe bozulmakta veya yarıda kesilmektedir. Bu dinlenme döngüleri sırasında bildiğiniz şekliyle uykuya bağımlılığınızı salıvermenizi öneriyoruz. Bu durum ile daha huzurlu oldukça, kısa süreli derin rahatlama periyotlarında kendinizi yenileyebildiğinizi göreceksiniz.

Gece uyandığınız zaman veya dinlendiğiniz zamanlarda, KA bedeninizi yüklemek için Solar Rüzgarlardan Faydalanmak mesajında tavsiye ettiğimiz yöntemi kullanmanızı öneriyoruz. Uyanık olduğunuz için KA’nızı yüklemek için bu fırsatı kullanabilirsiniz.

Bununla çalıştıkça, kendinizi geçmişte yapabildiğinizden daha kısa zaman periyotlarında yenileyebildiğinizi ve enerjilendirebildiğinizi göreceksiniz.

KA’nızın ileri anlayışına sahip olanlarınıza sunmak istediğimiz üçüncü bir yöntem vardır.

Mikro-Solucan Deliği

KA bedeniniz fiziksel bedeninize nüfuz eder ve fiziksel formunuz ile aynı şekilde ve aynı boyuttadır. Fiziksel bedeninizin KA bedeninizin dışında olan herhangi bir parçası yoktur ve kendi doğasıyla, KA bedeninizi enerjiyle yüklediğiniz zaman, aşırı enerji akışı fiziksel bedeninizin organlarına gider, sağlığınızı ve canlılığınızı geliştirir.

KA bedeniniz sayılamaz miktarda eterik ışık parçacıklarından oluşur ve bu ışık bedenin içinde bağlantı noktaları vardır. KA’nızın içindeki bu bağlantı noktaları hücrelerinizin mitokondrileri ile bağlantılıdır. Mitokondriler hücrelerinizin çekirdeğindeki enerji üreteçleri, enerji santralleridir. Hücre türüne bağlı olarak çeşitli sayıda mitokondri vardır ve bu organeller hücre çekirdeği dışında sitoplazmada görünürler. Çekirdeği olmayan tek hücre kırmızı kan hücrelerinizdir.

Mitokondrilerinizin farkında olmanız ve KA’nızdaki solucan deliklerini hissedebilmeniz için farkındalığınızı bedeninizin bu seviyesine getirmek mümkündür. Bu solucan delikleri KA’nızın yüksek titreşimli doğasına ve realitesine bağlanan hücre içi portallardır. Niyetle bu portalları açarak KA’nızdan fiziksel bedeninize aşırı enerji akışını büyük ölçüde etkileyebilirsiniz.

Bu, fiziksel bedeninizin kendisini KA’nızın çok daha hızlı titreşimli realitesine daha kolaylıkla uyumlamasını sağlar. Mitokondrilerinizin portalları vasıtasıyla, fiziksel bedeninizin bu süratli hızlanmaya daha kolay adapte olmasına yardımcı olabilirsiniz.

Şimdi dikkatimizi durumunuzun duygusal kararsızlığına getirmek istiyoruz. Kendi doğasıyla, hem zamanın hızlanması hem de titreşim realitelerinin artması bilinçdışı zihninizi temizliyor.

Daha önce söylediğimiz gibi, duygusal değişkenlikte ve düşüncesizce mantıksız davranışlarda genel artışı fark edeceksiniz. Bu etkileri kendiniz deneyimlemiyorsanız, şüphesiz bunun diğer insanlar arasında gerçekleştiğini farketmişsinizdir.

Aykırılıkla dolu bir dualitede yaşıyorsunuz. Eski enerjisel realiteler çökerken, yeni enerjisel realiteler doğuruluyor. Ama insanların alışık oldukları şeylere, bekledikleri şekillere bağlanması insanın doğasıdır. Buna rağmen şeylerin olma şeklinin çoğu sona eriyor. Bildiğiniz şekliye dünya sona eriyor. Yeni bir dünya doğuruluyor.

İnsan Kalbinin Kararsızlığı

Bu süreçteki en büyük kayıplardan biri insan kalbidir. Kollektif insan kalbinde derin bir üzüntü ve çaresizliği farkediyor ve hissediyoruz. Bunun bir kısmı realitelerin parçalanması ve sizin bunlara bağımlılığınızdan dolayıdır. Dünyanızın temelleri ufalanırken, hayallerinizi neyin üzerine inşa edeceksiniz?

Kalpteki bu zorluğun bir diğer yanının gezegeninizin duygusal atmosferinin toksik doğası ile ilgisi vardır. Güneş enerjileri artarken, kutupluluklar arasındaki gerilimler çok daha görünür hale geliyor. İnsan ruhunu hapsedenler ve özgür bırakanlar arasındaki insan bilincinin kutuplaşması daha da açık hale geliyor.

Kalbinizdeki bu zorluklar ile başa çıkma araçları olarak iki öneri sunacağız.

Yeni realiteler kalbiniz vasıtasıyla doğurulur – bununla, yaşamaya değer realiteleri kastediyoruz. İlk önerimiz çok fazla basit görünebilir, buna rağmen çoğu zaman en basit şeyler en güçlü olanlardır. Bunu nasıl yaptığınız önemli değildir. Önemli olan, kendi içinizde gezegeninizin duygusal atmosferinin toksik zehirlemesine duygusal bir panzehir yaratmanızdır.

Nefret ve hoşgörüsüzlük artarken, bu karanlıktan geçmek için bir geçit bulmalısınız. Bildiğimiz en basit ve en etkili yol yaşamınızda minnettar olacağınız en küçük şeyleri bulmanız ve gün boyunca bu minnettarlık hislerinde kalmak için biraz zaman ayırmanızdır. Bu minnettarlık hislerinin ne kadar küçük şeyler için olduğu önemli değildir. En minik minnettarlık tohumlarından büyük şeyler ortaya çıkabilir. Minnettarlığın veya şükranın titreşim hali duygusal zehirlenmeye karşı olağanüstü bir panzehirdir. Güneş fırtınalarının bu sonraki döngüsünden geçerken, bunu geliştirmenizi kuvvetle öneriyoruz.

Son olarak, kalp çakrasına dayalı bir ses meditasyonu sunuyoruz. Bu, önceki Hathor Çalışmalarından. Bu ses meditasyonun ilk aşaması temizleme amacıyla kalp çakrasının içindeki enerjileri döndürür ve aktive eder. Meditasyonun ikinci aşaması sakinleştirici ve besleyicidir. Bu ses meditasyonunun bir diğer yardımcı olduğunu göreceğinize inanıyoruz.

Sizler güneş fırtınalarının bu yeni aşamasına girerken, bunların evrimsel ilerleme için olağanüstü fırsatlar olduklarını anlayın. Çelişkili şekilde, bunlar ayrıca yoğun doğası nedeniyle gerileme tehlikeleriyle yüklüdür. Eğer hızlanma enerjilerine direnirseniz, bu geçitte büyük zorluklar yaşarsınız. Bu enerjileri kucaklar ve – bunlardan minnetle ve iyi dozda mizahla geçmenin yolunu bularak – bunlarda usta olursanız daha büyük özgürlüğü bulursunuz. Sözünü ettiğimiz bu özgürlük insan ruhunun, zihnin ve kalbin özgürlüğüdür. O, dünyasal var oluşunuzun dualiteleri tarafından dokunulmayan bir bilinç seviyesinde bulunur.

Hathorlar
1 Nisan 2012

——————————————————————————–

Tom’un Dşünceleri ve Gözlemleri

Herşeyden önce, son iki Hathor mesajı arasında oldukça uzun bir süre geçtiğini bildirmek istiyorum. Onlara ne zaman gidip yeni mesaj olup olmadığını sorsam, o noktaya kadar söylenmesi gereken her şeyin zaten anlatılmış olduğunu söylediler. Ve zaman hazır olduğunda, – bir başka geçiş hazır olduğunda anlamına geliyor – yeni bir mesaj vereceklerdi.

Gerçek şu ki, bu zamanda meşhur kargaşanın ayyuka çıkmaya hazırlandığını bana gösteren yeni bir mesajla geldiler.

Işık İlaçları

Işık İlaçları yaratma yöntemlerinin uyku sırasında veya onların deyişiyle uyku döngüleri sırasında fiziksel bedeni sakinleştirmek ve dengelemek için oldukça yararlı olduğunu gördüm. Ve bu İlaçları kendim için ne kadar çok yarattıkça, bunda o kadar iyi oluyorum. Aynı şeyin birçoğumuz için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yöntem kesinlikle çaba göstermeye değer ve eğer Hathorların tonunu doğru okuyorsam, güneş fırtınalarının bu sonraki aşamasına girerken bu Işık İlacı gittikçe daha çok önemli hale gelecek.

Mikro – Solucan Delikleri

Hücrelerimizin mitokondrileri ve KA bedenlerimizin ışık bağlantı noktaları arasında mikro solucan deliklerinin varlığı ile ilgili yorumları çok ilgimi çekti. Kanallık seansından sonra onlara bunu sordum, bunun çok karmaşık ve zengin bir bilgi alanı olduğunu, gelecek mesajlarda tartışmayı planladıklarını söylediler.

Ancak, bununla ilgili ne kadar çabuk olursa daha fazla bilgi istedim ve bir çok okuyucunun aynı şeyi istediğini düşünüyorum. Baskı yaptığım zaman, danışmanlarım bu mikro solucan deliklerinin titreşim boyutları arasındaki köprüler olduğunu söylediler, yani madde yoğunluğu (bedenlerimiz) ve KA bedenlerimizin daha az yoğun ışık alemleri arasındaki köprü.

Hathorlar tüm boyutları tek bir süreklilik olarak deneyimliyor. Başka deyişle, fiziksel bedenlerimizin düşük titreşimli realiteleri bilincimizin yüksek titreşimli realitelerine yakından bağlantılıdır. Madde ve bilinç arasındaki sınırlar büyük ölçüde bunlarla ilgili kendini sınırlayıcı bir kavramdır. Kendi mitokondrial mikro solucan deliklerimiz ile çalışarak, bu boyutlar kendilerini bedenlerimizde ifade ederken, daha fazla bilinçli olarak boyutlar arasında köprü oluşturabiliriz.

Son olarak, Hathorlara göre minnettarlık veya şükran halinde kalırken bu mitokondrial solucan deliklerinin farkındalığını taşımak bunların enerjisel etkilerini büyük ölçüde yükseltir.

Kalbin Kararsızlığı

Sıkça kendimi gün boyunca bir çok tutarsız duygusal hallerin ortasında buluyorum… dürüst olursam bazan dakikalar içinde.

Önce tarafsız eğlence ve hatta bazan vecit halinde kozmik enerji dalgalarında sörf yapabiliyorum. Bir sonraki an kendimin yarattığı duygusal kargaşa dalgalarına tepetaklak düşebiliyorum.

Merkezimi kaybettiğim zaman duygusal “temizliklerimin” gerçekleştiğini farkettim ve duygusal durumumu belirleyen şeyin etrafımda olan olaylar değil, bunlara olan tepkilerim olduğu benim için apaçık hale geldi.

Gezegenimizin duygusal atmosferinin gittikçe artan toksik doğası ile ilgili Hathorların işaret ettiği nokta benim fikrime göre doğrudur. Onların yaşamdaki en küçük şeylere minnettar olmak için zaman ayırarak bu kollektif zehirliliğe duygusal bir panzehir geliştirmek için basit tavsiyeleri rahatlatıcı şekilde etkili. Bu tavsiyeyi sayısız durumlarda denedim ve çok çok iyi çalıştığını dürüstçe söyleyebilirim.

Kalp Çakrası Ses Meditasyonu

Hathorların sözünü ettiği kalp çakrası ses meditasyonu websitesinin Sound Gifts (Ses Armağanları) bölümüne konuldu. (www.tomkenyon.com)

Aşağıdaki ses linklerinden herhangi birini tıkladığınız zaman, websitesinin Sounds Gift kısmındaki Listening Agreement’e (Dinleme Anlaşması) götürüleceksiniz. Anlaşmayı okuyup tıkladıktan sonra, Ses Armağanları bölümündeki tüm ücretsiz ses dosyalarına erişeceksiniz. Bu arada, Ses Armağanları bölümüne üç tane yeni konferans alıntısı ekledim, bunlardan bir tanesinin başlığı Hathorlar İle İlk Deneyimim.

Hathorların bu mesajda sözünü ettikleri meditasyonun başlığı Kalp Çakrası Ses Meditasyonu: Şamanik Hathor Ses Keşfi. Metnin ana gövdesinde bazı dinleme tavsiyeleri var ve altında dinleyip indirebileceğiniz ses dosyasının linki var.

Bir süredir Hathor Mesajlarını takip edenleriniz için bu ses meditasyonu, önceki mesajda verdikleri Kalp Boyutsal Uyumlamasından (bakınız Ses Armağanları) enerjisel olarak oldukça farklı. Bu Kalp Uyumlaması, Kalbi gelecek olasılıklara ve zaman çizgilerine “uyumlamak” için yaratılmıştı.

Ama, bu özel Kalp Çakrası Ses Meditasyonu kalbinizde taşıdığınız duygusal tepkilerin kalıplarını bilinçli farkındalığına getirmek için yaratıldı. Bu perspektiften, duygusal özgürlük inkardan değil, berraklıktan yükselir. Bu nedenle bu ses meditasyonunun ilk kısmı oldukça katalizördür, kalbinizdeki kilitli enerji kalıplarını titreştirir ve döndürür. Bazı insanlar için bu aşama biraz ilerleme kaydetmek gibiyken, diğerleri için oldukça nazik bir salıverme süreci olabilir. Ses meditasyonunun son aşaması sakinleşmeyi, iyileşmeyi ve yeni temizlenmiş kalpteki düzeltici enerjileri başlatır. Kişisel olarak ben bu ses meditasyonunu çok faydalı buluyorum ve düzenli olarak dinliyorum, özellikle duygusal olarak ezildiğim ve bloke olduğum zamanlarda.

Eğer kalbinizi daha derinden keşfetmek için zamanınız ve hevesiniz varsa, bu ses meditasyonunu iki üç kere arka arkaya dinleyerek deney yapabilirsiniz. Kişisel olarak ben bunu arka arkaya dinlemenin derin içgörü seviyeleri, bazan da daha derin iyileşme getirdiğini gördüm.

Hathor danışmanlarıma göre, büyük duygusal ve enerjisel fenomenlere hazır olmadıkça iki ayrı meditasyonu arka arkaya dinlemek iyi bir fikir değil (Kalp Çakrası Ses Meditasyonu ve Kalp Boyutsal Uyumlaması).

Bu mesajda sözü edilen önceki Hathor mesajlarının bağlantıları da aşağıda. Eğer bu mesajı online okuyorsanız, linki tıklayabilirsiniz. Başka formatta okuyorsanız, websitesinde Hathor Arşivlerindeki Mesajlarda bulabilirsiniz (www.tomkenyon.com.) Ses dosyaları web sitesinde Sound Gifts (Ses Armağanları) bölümünde.

Kalp Çakrası Ses Meditasyonu: https://tomkenyon.box.com/s/6710ead4006b7d36e8d7
Solar Rüzgarlardan Faydalanmak:

www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=886&Itemid=918
Işık İlaçları:

www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=903&Itemid=935

Bu Mesajla İlgisi Olmayan Bilgiler

Bu yıl planlanan üç Hathor workshobu var – Münih’te bir günlük workshop, Viyana’da bir günlük workshop ve Seattle’a üç günlük workhop. Ayrıca Zürih’te bir günlük ses keşfi workshopu yapacağım. Avrupa’daki olaylar ile ilgili organizasyon yapanlarla direkt temas için, aşağıdaki linkleri tıklayabilirsiniz.

Münih: www.tomkenyon@momanda.de veya email: tomkenyon@momanda.de

Viyana: www.prana.at veya email: burgi.sedlak@prana.at

Zürih: admin@crystalsun.ch veya direkt olarak online rezervasyon:
http://www.crystalsun.ch/tomkenyon-2012

Seattle Hathor olayı, Yeni Realiteleri Tohumlama Sanatı hakkında bilgi için www.tomkenyon.com sitesinde Calendar ‘a gidin veya tomkenyonoffice@yahoo.com’a e mail gönderin.

(Çeviri: Saffet Güler)

——————————————————————————–

© 2012 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

Tüm mesajı dahi lettiğiniz, hiç bir şekilde değişirmediğiniz, bunun için para almadığınız ve bu telif hakkı uyarısını eklediğiniz sürece bu mesajı arzu ettiğiniz formatta kopyalayabilir ve dağıtabilirsiniz.