Mart 2009: GEZEGENSEL YÜKSELİŞ HOLONU

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Mesajı

Tom Kenyon kanalıyla, 10.03.2009

Bu iletişimde sizinle 5 Nisan Pazar günü Pasifik Zamanıyla 15’te Seattle, WA’da Büyük Üçlü’de yapılacak olan meditasyonu paylaşmak istiyoruz. [Türkiye saatiyle 5 Nisan Pazar gecesi 00:00; pazarı pazartesiye bağlayan gece]

Daha önceki iletişimde söylemiş olduğumuz gibi, bu toplantı için bize fiziksel olarak katılamayacak olanlar uzaktan Gezegensel Meditasyona katılmaya davet ediliyor. Bu, Gezegensel Yükseliş Holonu adını verdiğimiz şeyin çalışması vasıtasıyla bir gezegensel hizmet şeklidir. Bu meditasyonda bize katılmak için, Yükseliş Holonu’nda usta olmanız gerekiyor, çünkü yükseliş holonu, Gezegensel Meditasyonun dayandığı temeldir.

Yükseliş Holonunu kendiniz için nasıl yaratacağınızın ayrıntılı talimatları için lütfen bir önceki iletişimimizi okuyun;

www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=575&Itemid=600

Şimdi dikkatimizi yerkürenin Göksel Ruhuna, yerkürenin kendisinin BA’sına çevirmek istiyoruz. Çünkü o, kendi organizasyonunda eşsiz şekilde farklıdır. Sizin BA’nıza benzemeyen şekilde, yerkürenin Göksel ruhu küreseldir. Dünyayı bir küre içinde tamamen kuşatır ve yerkürenizin yaklaşık yüz kilometre üzerinde yerleşiktir. Bu, bazı insanların Mesih veya Buddha ızgarası olarak isimlendirdiği şeydir. Dünyayı tamamen sarıp sarmalayarak kucaklar.

Gezegensel Yükseliş Holonu sırasında, kendinizi daha büyük BA’ya hizalarsınız.

Bunu, kendi Holon’unuzun eksenini yerkürenin çekirdeğine ve yukarıya gezegenin BA’sına uzatarak yaparsınız. Böylece, yerkürenin Göksel Ruhu size yanıt verdiği zaman, onun enerjisi sizin kendi kişisel BA’nız vasıtasıyla bu eksenden aşağıya KA’nıza (eterik ikiziniz), fiziksel bedeninize ve yerküreye akar.

Çok gerçek anlamda, sizler bu meditasyon sırasında Dünya’nın Göksel Ruhu için topraklayıcı çubuklarsınız.

Maddesel varlıklar olarak, bedenleriniz yerküreden gelen atomik ve atomaltı parçacıklardan oluşan durağan (kararlı) dalgadır. Ve bu perspektiften, fizikselliğiniz dünyadan doğurulur, ki dünyanın kendisi yıldızların kalıntılarından doğmuştur. Böylece, bedenlenmiş varlıklar olarak Dünya’nın yükselişine izin verme ve buna yardımcı olma spiritüel otoritesine, spiritüel hakkına ve spiritüel sorumluluğuna sahipsiniz.

Gezegensel Meditasyon

Gezegensel Meditasyonun üç aşaması vardır.

Birinci aşamada, kendi Yükseliş Holonunuz ile meşgul olursunuz. Bu sizin KA bedeninizi kendi göksel ruhunuzdan üretilen eterik ışık ve ruhsal güç ile yükler. Bu kendi KA bedeninizi, Gezegensel BA’dan inecek olan eterik ışık ve enerjinin büyük akışları için titreşimsel bir alıcı olması için açar.

5 Nisan Pazar günü yapılacak meditasyonda, kendi bireysel Yükseliş Holonlarımızı aktive ederek bu kişisel aşamada 10 dakika geçireceğiz.

İkinci aşamada, farkındalığınızı yukarı eksene, kendi kişisel BA’nızdan Dünyayı çevreleyen BA’nın 100 kilometre uzaklıktaki küresine getirirsiniz. Önceki aşamada, Holon’u aktive etmek için kendi kişisel BA’nıza takdir/minnettarlık gönderdiniz. Gezegensel aşamada, dünyayı çevreleyen BA’ya takdir/minnettarlık gönderiyorsunuz.

Gezegensel BA sizin takdir/minnettarlık itkinizi alırken, size karşılık verir ve eksenden aşağıya, kişisel BA’nıza, KA bedeninize, fiziksel bedeninize ve Yerküreye bir enerji akışı gönderir.

Göndermekte olacağınız takdir/minnettarlığın doğasını anlamak önemlidir.

Bu, kişi yükseliş sürecine girerken, gerçekleşen ruhsal kavrayışa dayanır. Bunu, bedenlenmiş yaşamın kıymetli bir armağan olduğunun, maddede olma ve özellikle insan formunda olma deneyiminin saygı duyulacak ve sevgiyle anılacak bir şey olduğunun takdir edilmesi olarak tanımlardık.

Bunun yaşamınızda yüzleştiğiniz veya sizi kötüleştiren, korkutan, öfkelendiren veya üzen ikilemler ile ilgisi yoktur. Bunlar kendi kişisel psikolojiniz ile ilgili olan, ne kadar iyi veya ne kadar keyifsiz olduğunuzla ilgili olan ayrı sorunlardır, siz bir insan deneyimine sahip olan ruhsal bir varlık olmaya ayarlanıyorsunuz.

Yerkürenin Göksel Ruhuna gönderilmesi gereken takdir/minnettarlık, yerkürenin kendisinin elementleri için takdir/minnettarlıktır, dünyadaki yaşamın eşsiz deneyimi için takdir/minnettarlıktır ve su, hava, ateş, toprak ve uzay arketipik elementleri için takdir/minnettarlıktır.

Biliminiz uzayı bir element olarak düşünmez. Ama burada sizin periyodik tablonuzun elementlerinden değil, kadim simya bilgisinden söz ediyoruz.

Kadim bilgiler uzayın sadece bir şeyin yokluğu olduğunu değil, ayrıca varoluşa gelebilecek her şeyin rahmi olduğunu kabul etti. Uzay her şeyin anasıdır. Bu uzaydan, atomaltı parçacıklar ve atomlar ve bunların tüm konfigürasyonları doğurulur.

Biliminiz şu anda atomaltı parçacıkları ve atomları mekanik bir tarzda görse de, biz bunları kendi iradesine sahip olan bilinçli varlıklar olarak görürüz. Bu olası geleceklerin büyüleyici dizilişine yol açar, çünkü bedenleriniz bu çoklu bilinçlerden oluşur.

Gelecek iletişimlerde insan takdir/minnettarlık sanatının atomik yapıları ve olası gelecekleri nasıl etkileyebileceğini ele almaya niyet ediyoruz. Ama şimdi dikkatimizi Gezegensel Yükseliş Holonuna geri götürelim.

Dünya’nın BA’sına takdir/minnettarlık gönderdiğiniz zaman, bedenlenmiş varoluşun hazinesi için ve dünya dediğiniz hazine için takdir/minnettarlık gönderiyorsunuz. Dünyanın Göksel Ruhunun size yanıt vermesine neden olan takdir/minnettarlık duygusudur, aynen kişisel Yükseliş Holonu’nda olduğu gibi.

Dünya’nın BA’sı takdirinize/minnettarlığınıza karşılık verdiği zaman, kendi Yükseliş Holonu’nuzun ekseninden aşağıya bir enerji akışı olur ve tekamül seviyenize bağlı olarak, bir çok farklı türde deneyimler yaşarsınız. Bu deneyimlerin bazılarının doğası aşkındır, bazıları boyutlararası doğaya sahiptir, tüm görkeminde yerkürenin çok boyutluluğuna götürülüyorsunuz.

Bazıları için bu bir arınma eylemi olacaktır, çünkü sizi düşük titreşimde tutan artıklar (cüruf) bir çan gibi vurulacak ve ortaya çıkan titreşim sizi uykunuzdan uyandıracak.

Bununla anlatmak istediğimiz şey, insan bilincinin uyku halinde olduğu, kollektif realitenin birlikte – yaratıcıları olarak yeteneklerinin farkında olmadığıdır. Uykudayken insan bilinci başkalarının kendi realitesini manipüle etmelerine ve kendi kaderini belirlemelerine izin verdi. Dünyanın yükselişi ile bu günler sayılıdır ve yerkürenin büyük Göksel Ruhu size karşılık verirken, daha enerji dolu bir titreşime gireceksiniz, KA’nın hızlanmasına gireceksiniz (eterik ikiz bedeniniz).

Ortaya çıkacak olan birçok deneyim türleri vardır, ama bunlar sizi asıl amacınızdan saptırmasın. Bunlar doğal olarak ortaya çıkacaktır. Meditasyonun bu aşamasında önemli olan şey Dünya’nın Göksel ruhu için topraklayıcı çubuk olmaktır.

Mekanikler

Bu, meditasyonun ikinci aşaması için sıralamadır: Gezegensel Yükseliş Holonu

Kişisel Yükseliş Holonunuzu aktive ettikten sonra, Holonunuzun eksenini dünyanın merkezine ve yukarıya dünyanın yüzeyinin 100 km uzağındaki bir noktaya uzatıyorsunuz. Bu nokta, yerkürenin BA’sı olan küre boyunca sonsuz sayıdaki olası noktalardan biridir.

Sonra yerkürenin Göksel Ruhuna takdir/minnettarlık gönderiyorsunuz ve yanıtı hissetmek için bekliyorsunuz, yanıtın enerjisel – ekseninizden aşağıya bedeninize, KA’nıza ve yerküreye inmesine izin veriyorsunuz.

Yerkürenin BA’sının yanıtının sizden fiziksel dünyaya aktığını hissettikten sonra, takdir/minnettarlık haline geri dönüyorsunuz ve bunu tekrar yerkürenin BA’sına gönderiyorsunuz, yanıtı bekliyor ve izin veriyorsunuz, sizin vasıtanızla dünyaya akmasına izin veriyorsunuz. Bunu meditasyon zamanında dilediğiniz kadar çok tekrarlayın.

Meditasyonun bu aşaması yirmi dakika sürecektir.

Meditasyonun bu bölümü çok dinamik olabilir. Eğer herhangi bir anda enerjiler sizin için çok kuvvetli olursa, dikkatinizi kişisel BA noktanıza getirin ve daha fazla enerji akışı almaya hazır olana kadar kişisel Yükseliş Holonunuzda dinlenin. Bazılarınızın yirmi dakikalık süre boyunca bunu birkaç kez yapmaya ihtiyacı olabilir.

Meditasyonun bu ikinci aşamasından sonra, deneyimin bütünleşmesine izin vererek beş dakikalığına kişisel Yükseliş Holonuna geri döneceğiz.

Bu noktada, 35 dakikadır meditasyon yapıyor olacağız. Sonra en az beş dakika sessizlik içinde dinlenmenizi öneriyoruz. Eğer zamanınız varsa, uzanıp bir süre uyumanız çok iyi olur. Dinlenmeden dış dünyanın aktivitelerine girmeniz tavsiye edilmez.

Meditasyon başladığında ve bitene kadar, biz kendimiz bir Yükseliş Holonu oluşturacağız. Aynen kişisel Yükseliş Holonu gibi disk şeklinde bir Holon yaratacağız. Holonumuzun merkezi Samanyolu Galaksinizin merkezi olacak, bazılarınız buna Büyük Merkezi Güneş adı veriyor ve disk tüm galaksiyi içine alacak şekilde dışa doğru genişleyecek. Bazılarınız için bu gereksiz bir bilgidir, ama başkaları için bu bilgi faydalı olacaktır.

Tüm potansiyellerin anası olan uzayın gizemi vasıtasıyla, size bu daveti gönderiyoruz. Sizi, Büyük Üçlü için Seattle’da toplanacak olanlara enerjisel olarak katılmanız için davet ediyoruz. Ve bu kollektif birlikte – yaratım büyük deneyine hoş geldiniz diyoruz.

Zaman geldi. Çanlar çalıyor. Daha büyük kaderinize uyanmanın zamanıdır.

HATHORLAR

___________________________________

Tom’un Gözlemleri

Birbirinizin isimlerini bilmeseniz bile, yollarımız hiç kesişmese bile, engin ve büyüyen küresel bir topluluğun parçasıyız. Bazıları sizin gibi insanları Işıkişçileri olarak adlandırır. Hathorlar size Yaşamı – devam ettirenler der, çünkü yaşamınızda, işinizde ve toplumunuzda ifade ettiğiniz değerlerin etrafınızdaki yaşamın kalitesine direkt etkisi vardır. Ve yaradılışın dansında, düşünceler yaşamlarımızda tezahür ederken, yaşamınız ve hayatı nasıl yaşadığınız yaşamın kendisini sürdürmesine veya en azından insan dediğimiz şeyin yüksek niteliklerini sürdürmesine yardımcı olur.

Bu tip enerji çalışmasında, uzaklığın sorun olmadığını bilin. Gezegensel hizmetin bu şeklini üstlenenlerimiz zaman, mekan, bölge ve mesafelerin sınırlamalarını aşan şekillerde birbirimize bağlanacağız.

Böylece, Seattle’da toplananlarımız meditasyona girdiğimizde, hemen her kıtada ve bir çok farklı ülkede yayılmış olan iyi niyetli bir topluluk ile birlikte meditasyon yapıyor olacağız.

Bu gezegensel meditasyonu üstlenenlerimiz tek bir ortak noktayı paylaşıyoruz. Yaşam tarzlarımız ve yaşamdaki pozisyonlarımız farklı olabilmesine rağmen ve felsefelerimiz ve dinlerimiz uyuşmasa da, hepimiz tek bir bariz noktada birleşiyoruz: dünyadaki yaşam değerlidir.

Hathorların sözünü ettiği kollektif birlikte – yaratma büyük deneyi, gezegensel BA’nın yükseliş enerjilerini demirlemek için çalışan iyi niyetli insanlarla, türler olarak yaratım güçlerimize uyanabilmemiz ve kaderimizi değiştirebilmemizin umududur.

Benim fikrim, şu anda tam ortasında bulunduğumuz büyük dönüşümün bu periyodunda dünyanın iyi olacağıdır. Onun sakinlerinin bazıları, özellikle içinde yaşadığımız ekosistemin üzerinde olduğumuzu düşünen biz insanlar bu dönüşümü belki yapamayabilir. Ama dünya iyi olacak.

Eğer bu zamanlardan bahseden mitler, kehanetler ve efsaneler doğru ise, o zaman dünya varoluşun yeni bir titreşimine yükselecek ve üzerindeki her şey altın çağa girecek. Bunun doğru olup olmadığını sadece zaman gösterecek.

Olağanüstü zamanlarda olduğumuzu düşünüyorum. İnsan kişisel büyüme ve yükseliş için olağanüstü fırsatlara tanık olabildiği kadar, hemen her gün olağanüstü hezimetlere, budalalıklara, vurdumduymazlıklara ve tehlikelere de tanık olabilir. Hathor mesajlarını yeni okuyanlarınız için, onların yükseliş görüşünde, gidecek bir yer yoktur. Yükseliş dünyayı terk etmekle ilgili değildir. Birçoğumuz için, yükseliş hala bedenlenmiş halde iken bilinçte yukarıya doğru çıkmaktır.

Ve böylece, bedenli olduğumuz için bu meditasyonu üstleniyoruz.

Zamanlama

Seattle’da toplananlar için meditasyon 5 Nisan Pazar günü, 15 pm’de. (Türkiye saatiyle 5 Nisan 00:00, pazarı pazartesiye bağlayan gece]. Eğer herhangi bir nedenle kendi bölgesel saatinizi tam olarak belirleyemiyorsanız, sadece bir zaman seçip kendi kendinize meditasyon yapmanızı öneririm. Gezegensel Holonun titreşim alanı, Seattle’daki meditasyon tamamlandıktan sonra bir süre devam edecek.

http://www.timeanddate.com/worldclock/

Meditasyon Hathorların belirttiği gibi 35 dakika sürecek. Bundan sonra, 5 dakikalık sessizliğin ardından, yirmi dakika ses meditasyonu yapacağız.

Eğer bize uzaktan katılıyorsanız, bu dinlenmek ve deneyimi bütünleştirmek için ideal bir zaman olacaktır.

Ücretsiz Canlı Yayın

İlk kez, bu meditasyon Seattle’da gerçekleşirken canlı internet yayını yapmaya girişeceğiz ve bunu ücretsiz sunacağız.

Eğer tüm unsurları bir araya getirmeyi başarırsak, 5 Nisan’da Websitemizin ana sayfasına gittiğiniz zaman, LIVE – BROADCAST yazan bir buton göreceksiniz.

http://tomkenyon.com/

Bunu tıklayın, canlı yayına bağlanacaksınız.

Lütfen not edin: Bunun etkili çalışması için hızlı bir İnternet bağlantısına sahip olmalısınız. Ayrıca bu arşivlenecek.

Kişisel Yükseliş Holonu ile İlgili Önemli Bir Not

Yükseliş Holonu ile ilgili teknik bir noktayı açığa kavuşturmak istiyorum. Hathor’ların yukarıda söyledikleri gibi, Gezegensel Holona ilerlemeden önce kişisel Holonda ustalaşmalısınız. Bazı okuyucular kişisel holonla ilgili talimatları anlayamamışlar.

Yükseliş Holonu disk şeklinde imgesel bir geometridir. Holonun ekseni (üstten tabana inen orta çizgi) bedeninizin merkezi ekseninden geçer. Holon bu eksen etrafında döner.

Ancak, KA bedeniniz dönmez. KA bedeniniz fiziksel bedeninizde yönlü (yöneltilmiş) kalır, ön taraf ön tarafa bakarak ve arka taraf arkaya bakarak. Burada anlattığım şeyi bilmiyorsanız, Yükseliş Holonu mesajındaki ayrıntılı talimatları okumalısınız.

Bazı insanlar bize e – mail gönderdiler ve Yükseliş Holonunu uygularken bazen mide bulantısı hissettiklerini söylediler. Eğer Holon ile birlikte KA bedeninizi döndürüyorsanız, bulantının nedeni bu olabilir. Eğer KA bedeniniz dönmüyorsa ve yine de bulantı deneyimliyorsanız, diskin (Holonun) dönüş hızını yavaşlatmayı deneyin. Çok hızlı dönmesine gerek yok.

Eğer bu değişiklikler problemi çözmezse, o zaman bazı spiritüel arınmalar deneyimliyor olmanız iyi bir şanstır. Ben kendim, Holon ile ilk kez çalışırken bulantı hissettim, özellikle on dakikayı geçirdikten sonra. Şimdi herhangi bir rahatsızlık olmadan bir saatten fazla yapabiliyorum. Buradaki alt çizginin Yükseliş Holonunu tekrarlamak olduğu görülüyor, fiziksel beden KA’nın artan titreşim hızına alışıyor.

Son Düşünceler

Yine, 5 Nisan’daki “büyük deneyde” bize katılacak olanlara candan teşekkür etmek istiyorum. Aydınlanmanın ışığını sembolize etmesi ve uzaktan bize katılacak olan dünya çapındaki binlerce insanı temsil etmesi için tek bir beyaz mum yakacağım.

Hathorlar bana verdiğinden bu yana, Gezegensel Yükseliş Holonu ile deneyler yapıyorum. Bu bir enerji jeneratörü ve Gezegensel Meditasyon sırasında kalpleri ve zihinleriyle bize katılacak olanların olağanüstü bir şeyler deneyimleyeceğini umuyorum.

Size ve sevdiklerinize kutsamalar,

Tom Kenyon

Copyright 2009 Tom Kenyon

All Rights Reserved www.tomkenyon.com

Bu dökümanı, herhangi bir şekilde içeriğini değiştirmeden, yazarın ve bu telif hakkı uyarısını ekleyerek herhangibir ortamda yayınlayabilirsiniz.

(Çeviri: Saffet)