Ocak 2009: YÜKSELİŞ HOLONU

Yazdır Yazdır 

Hathor Gezegen Mesajı

Tom Kenyon kanalıyla
28 Ocak 2009

Son derece değişken, istikrarsız, olağanüstü potansiyelle dolu, ancak risklerle yüklü bir periyoda girmek üzeresiniz.

Geçen yılın Mart ayında dünyanızın manyetik alanının karışıklık ve değişim veya konfigürasyonunu değiştirmeyi deneyimlemekte olduğunu belirtik. Biliminiz şimdi aslında bunun bir realite olduğunu keşfetti.

En basit terimlerle, dünyayı çevreleyen, onu solar rüzgarlardan koruyan manyetosferde bir yarık vardır. Bu tür bir yarık doğal olarak gerçekleşen bir döngüdür, ancak bu açıklığın genişliği ve miktarı oldukça büyüktür. Bu açıklık güneşten gelen büyük hacimlerdeki plazmanın girmesine izin veriyor ve izin verecek. Bu, manyetik fırtınaları, telekomünikasyonların bozulmasını, biyo – elektrik devresinde bozulmaları (örneğin insan sinir sistemi) ve iklim değişimini artıracak. Bu yarığın sonuçları ve manyetosferin artan yüklenmesi bundan sonraki yıllarda artacak.

Bu iletişimdeki odağımız bu yarığın negatif etkileri üzerinde değildir, hazır olanlar için açtığı pozitif etkiler üzerinedir.

Kadim Mısırlılar tarafından KA olarak bilinen ve Yogiler tarafından eterik beden olarak adlandırılan süptil enerji bedeniniz solar plazmaya çok hassastır ve ondan etkilenir. Solar akımların akışındaki ve niteliğindeki bir artış KA bedenin titreşim hızını artırır. Bu, yükseliş süreçlerine bilinçli olarak katılanlar için çok yararlı ve elverişli bir fırsattır. Yükseliş terimiyle ne demek istediğimizde kesin olalım, çünkü bunun birçok farklı çağrışımları ve görünüm şekilleri vardır.

Yükseliş ile bilinçte yukarıya doğru bir ilerlemeyi kastediyoruz. Herhangi bir yere “gitmezsiniz”. Herhangibir yeri “terk etmezsiniz.” Ama perspektifiniz, algınız radikal olarak değişir. Atomaltı parçacıkların dansıyla yaratılan ve madde dediğinizin konfigürasyonuna getirilen bu dünyanın maya’sı veya illüzyonunu görmeye başlarsınız. Yükseliş süreciyle “dünya” dediğiniz şeyin deneyiminin yaratıcısı olduğunuzu kavrarsınız. Yükseliş bu dünyayı terk etmeniz anlamına gelmez, onu aşmanız anlamına gelir – hala bu dünyanın bir parçası iken – çünkü hayatın yansıttığınız bir film olduğu algısının lenslerinden görürsünüz.

Bir kavşakta olduğunuz söylenebilir. Solar akımlar manyetosferinize girerken, tüm insanların KA bedenlerinin titreşimi artar. Bu bazı insanlar için yükselişe götürürken (bilinçte yukarı doğru ilerleme), bazıları için rahatsızlıklara ve dağılmaya neden olabilir.

Bu iletişim özellikle yukarı doğru çıkan spirali seçmiş olan bireyler içindir. Bu zamanlardaki zorluğunuz, etrafınızdaki birçok insanın aşağıya doğu spirallendiği görülse de, yukarıya doğru ilerlemek için KA bedeninizin aktivasyonuna izin vermektir. Bu, özünde beklenti ve inanç ile birleşen bir titreşim sorusudur. Yeni bir kader için yaratıcı dürtüyü doğuran bu üçünün birliğidir.

Bununla neyi kastediyoruz?

Birisine yerleştirilmiş olan negatif bir durumu veya bir sınırlamayı aşmak veya dönüştürmek muazzam enerji gerektirir. Sabitlenmiş, sınırlandırılmış olan bir realite görüntüsüne kollektif olarak hipnotize edildiniz. Kişi yalanları ve manipülasyonları gördüğü zaman, eski dünya aynı görünmez ve buna rağmen yalanların algılanması kişiyi bunlardan özgürleştirmez. Bunların kendi başlarına bir yaşamı vardır ve devam etmeye eğilim gösterirler. Kültürel sınırlamalarınıza özgü olan rehaveti ve tembelliği yenmek yeni enerji gerektirir – artmış titreşim hızı. Bu, solar akımların – manyetosferinize akan ve daha fazla miktarlarda akacak olan solar plazmanın – armağanıdır, çünkü bu akımlar KA bedeninizin titreşim hızını artırır.

Ama burada kaderinizin “görünüşünde”, bir “çapraz” var. Kabul edenler veya en azından size empoze edilmiş olan sınırlama yalanlarını görmeye başlayanlar ve yükseliş sürecinde yukarıya doğru çıkma seçimi yapmış olanlar için, KA bedenin bu aktivasyonu dikkat edilecek derecede güzel, mükemmel bir mucizedir; çünkü size, sizin için daha önce elde edilebilir olmayan şekillerde kendi sınırlamalarınızı aşma gücü bahşedilecek. Bu sanki, kozmosun kendisi özgürlüğünüzün dansında size katılıyormuş gibi olacak.

Ama bilinçte yukarı doğru yaşamayı seçmeyenler için – sınırlamalara hapsolmuş kalmayı seçenler, kendi talihsizlikleri için başkalarını suçlayanlar, kendi mutsuzlukları için günah keçisi bulmayı seçenler için, çatışmanın eski dünyasında yaşamakta ısrar edenler için – KA bedenlerinin bu artan titreşimi bir kutsama olmayacak; bu bir beddua gibi deneyimlenecek. Çünkü onlar olayları olduğu haliyle sürdürmek için çok fazla çalışmak zorunda kalacaklar.

Eski realitelerinizin dokusu, yeni realitelerin dokunduğu (örüldüğü) aynı zamanda çözülüyor. Aslında bu garip bir haldir. Ve en berrak şekilde aktarmayı dilediğimiz şey, etrafınızda neler olduğuna bakmaksızın, kendiniz için yeni realiteler, zihin ve ruhun yeni özgürlüklerini dokuma içsel gücü ve yeteneğine sahip olmanızdır.

Bizim perspektifimizden, bu durumun bundan sonraki yıllarda artacağını görüyoruz ve bunu birçok insan dağılma, yok olmaya ilerlerken, birçoğunuzun yükseleceği (yukarı doğru çıkacağı) ikili bir hal olarak karakterize ederdik. Aslında bu kişisel seçime bağlıdır.

Bu bizim için çok önemli bir noktadır ve bunu mümkün olduğu kadar berrak bir şekilde aktarmayı diliyoruz. Her birinizin yanıtı, tepkisi vardır – arzuladığınız düşünceleri ve yaratımları seçme yeteneği. Bazılarınız özgürlüğü seçeceksiniz – çünkü artık sınırlanmaya/kontrol altına alınmaya dayanamıyorsunuz – yalanların sürdürülmesi de büyük bir yük. Diğerleriniz hapsedilmeyi seçeceksiniz – çünkü özgürlük korkusu ve kişisel seçim sorumluluğunun taşınması çok fazladır.

Bu, tekamül yolunda bir çatlak, ayrılmadır.

Realiteleriniz eşzamanlı olarak çözünüp kendilerini yeniden yaratırken – bununla karşılaştığınız ekonomik zorluklardan ve karşılaştığınız ekolojik ve sosyal zorluklardan söz ediyoruz – bazılarınız çok zor zamanlar deneyimleyebilirsiniz. Ama asla yaşamınızın yaratıcısı olduğunuz ve herhangi bir anda yaşamınızı yeniden yaratabileceğiniz gerçeğinin görüşünü kaybetmeyin. Sizi manipüle edenler, bunu korku ve kültürel sınırlamaların sürdürülmesi vasıtasıyla yapıyorlar – yaşamınızın belirli dışsal faktörlere bağlı olduğu inancı.

Yükseliş sürecinde keşfedeceğiniz şey, bu dışsal faktörlerin aslında kendi en derin bilincinizin yansımaları olduğudur. Bunlar bir sinema ekranındaki titrek ışıklardır ve bunları etki yerine kaynaktan değiştirdiğiniz zaman, şaşırtıcı bir hızla değiştirebilirsiniz ve kaynak sizin zihninizin kendisidir. Bunun nasıl gerçekleştiğinin gizemi, yükseliş sürecinde, bir orkidenin çiçek açması gibi doğal olarak kendisini ifşa eder. Bu doğanın kendisine yerleştirilmiştir ve sizler yukarı doğru çıkan yola girerken, bu bilgi kendisini ortaya serer. Daha önceki iletişimlerimizde, anahtarlardan birinin takdir veya minnettarlık olduğunu söyledik. Bu duygu halleri sahip olduğunuz yaratıcı güçlerin bir imzası ve ifadesidir. Bununla anlatmak istediğimiz şey, sizler yükseliş sürecine ilerlerken sizin için berrak olacaktır.

Gelecek iletişimlerimizde, takdirin/minnettarlığın boyutlararası fiziğini ve bunun sizin dışsal realitenizi nasıl etkilediğini tartışmaya niyetliyiz. Ama bu iletişimde, bundan sonraki yıllarda, solar akımlar manyetosfere girerken ve KA bedenlerinizi canlandırmaya başlarken, size yardımcı olacağını hissettiğimiz bir aleti vermeyi diliyoruz.

Tekniği vermeden önce, açıklamak istediğimiz birkaç temel nokta var.

İlk temel; bu tekniğin işlemesi için, bilinçte yukarı doğru ilerleme seçimini yapmış olmalısınız. KA bedeninizle taşıdığınız niyet sonucu belirtir.

İkinci nokta; bu yöntemi uygularken takdir/minnettarlık duygusal halinde olmalısınız, çünkü takdir/minnettarlık bu tür yaratımın imzasıdır.

Üçüncü nokta; bunun KA (eterik bedeniniz) ve kendinizin yüksek veçheniz, boyutsal olarak konuşursak kadim Mısırlılar tarafından BA olarak bilinen veçheniz arasındaki bağlantıya dayalı olmasıdır. BA zaman ve mekanın dışında olan bilincin yerinde oturur.

Onun giriş noktası, başınızın üzerindedir; ellerinizi birlikte kaldırdığınız ve başınızın üzerine uzattığınızda ellerin temas ettiği yerdedir. Kendinizin bu boyutlararası veçheniz, BA takdire/minnettarlığa oldukça alıcıdır. Ve KA’yı güçlendiren ve onu solar akımların akışına hazırlayan enerjileri BA’dan alırsınız.

Bu yönteme Yükseliş Holonu adını veriyoruz. Daha önce verdiğimiz iki Holon gibi (Denge Holonu ve Şifa Holonu), bu da özel geometrik bir şekile dayanır. Geometri enerjiyi zorlar ve özel geometriler enerjiyi belirli şekillerde akması için zorlar.

Bu özel Holon bir diske dayanır. Çocukken bu tür oyuncaklarla oynadıysanız, bir topaca benzer. Kendinizi bu diskin içine yerleştirirsiniz. Diskin tepesi BA’nın konumuna karşılık gelir, burası ellerinizi başınızın üzerine kaldırdığınızda ellerin temas ettiği yerdir. Diskin alt kısmı, eğer çapraz bacak oturduysanız, omurganızın tabanıdır. Eğer bunu ayakta durarak veya sandalyede oturarak yapıyorsanız, ayaklarınız diskin tabanında olur. Başınızın tepesinden, bedeninizden ve apışarasından geçen merkez hat, diskin merkezi eksenidir.

Hayalinizde, diski merkezi eksen etrafında döndürün. Çoğu insan için, doğal yön diski sağa döndürmek olacaktır, ama bu sola döndürerek de yapılabilir – hangi yön sizin için doğru hissettiriyorsa, o yön doğrudur. Diskin boyutu veya çapı önemsizdir. Onu dilediğiniz kadar geniş veya küçük yapabilirsiniz. Diskin rengi de önemsizdir, ama görsel bir insansanız, diski beyaz yaparak deneyler yapmanızı öneririz. Hayali dünyadaki… hayalinizin dünyasındaki diskin bu hareketi bir vorteks yaratır.

Diski döndürmeye başladığınızda, dikkatiniz başınızın üzerindeki BA’ya gitsin ve BA’ya takdir/minnettarlık gönderin – minnettarlık hissi. Göksel ruhtan, BA’dan bir tür karşılık olacaktır.

Bu noktada farkındalığınızı omurganızın tabanına, kök çakranıza getirin, burası göksel enerjileri KA bedene çeken zemindir. Bundan sonraki beş – on dakika için, sadece diskin içinde oturun, farkındalığınız BA’nızda ve omurganızın tabanında iken diskin dönmesine izin verin. BA’dan fiziksel bedene ve aşağıya omurganın tabanına bir enerji akışı olacaktır. Bazen bu çok hafif bir duyumsama olur. Diğer zamanlar, bir lazer ışınına veya bir ateş sütununa ya da bir akıma benzeyecektir. Birçok şekil alabilir.

Ve bu enerji BA’dan omurganın tabanına inerken, KA bedene yayılır ve onu enerjilendirir. Bunu dilediğiniz kadar çok yapabilirsiniz. Günde en az bir kez yapmanızı öneririz. Bir uyarı var: bunu çok sık uygularsanız veya çok uzun periyotta uygularsanız, bir şifa reaksiyonu deneyimleyebilirsiniz. Buna KA’dan bedenin fiziksel organlarına akan ve organların negatifliği, toksinleri ve yaşam güçlerini sınırlandıran diğer negatif maddeleri salıvermelerine sebep olan göksel enerjiler neden olur. KA bedeni zamanla daha fazla enerjilenirken, solar akımdan güneş ışığına maruz kalmış parçacıkları içine alabilir ve bu yükselişinizi büyük ölçüde hızlandırır. Bu basit yöntemdir. Ve tavsiye ettiğimiz gibi, niyetiniz bilinçte yukarı doğru ilerlemek olduğu sürece, tüm gerekli olan günde bir kez, beş – on dakikadır.

Şimdi dikkatimizi gezegensel hizmete ve Büyük Üçlü dediğimiz enerjisel salıvermeye çevirmeyi diliyoruz.

Nisan ayının ilk hafta sonu (3-5 Nisan 2009) Seattle, Washington’da bir toplanma düzenliyoruz, orada biraz önce konuştuğumuz Holon’u kullanacağız ve New Mexico, Kosta Rika ve Nepal’de fiziksel olarak kurduğumuz üç adet ses tapınağına bağlanacağız. Bu üçünün birliği aydınlanma ışığının artması amacı içindir.

Bu olaydan önce, Mart’ın ortalarında, bir diğer Gezegensel Mesaj vereceğiz, bu mesajda bize Seattle’da fiziksel olarak katılamayacak olanlar için talimatlar olacak. Bu talimatlar fiziksel olarak katılamayan kişilerin, bize enerjisel olarak katılmalarını ve bu gezegensel hizmete katkıda bulunmalarını sağlayacak.

Mısır mitoloji ve inisiye bilgilerinin bakış açısından, uygarlığınız Anmit’in İnisiyasyonundadır, bu inisiyasyon esasında gücün peşinde koşmaktan sevgiye ve yüksek çakralardan gelen yüksek kavrayışlara bir geçiştir. Bu, çatışma dünyasını (gücü elde edip sürdürebilecekleri bir sahne) sürdürmeyi dileyenler ve işbirliği hayatı yaşamayı dileyenler arasındaki mücadeledir – tüm yaşamın birbirine bağlı olduğunun anlayışı.

Bu toplanmanın amacı iki katlıdır: tartıştığımız Holon’un daha büyük üstatlığını ve kişisel yükseliş için solar akımların nasıl kullanılacağını açıklamak; ve dünyanın duygusal atmosferine tüm yaşamın yararlanacağı ve terazinin çatışma yerine işbirliğine götüren tarafına ekleme yapan ruhsal aydınlanmayı salıvermek.

http://tomkenyon.com/the-holon-of-ascension/

Copyright 2009 Tom Kenyon. Tüm Hakları saklıdır

İçeriğini herhangi bir şekilde değiştirmediğiniz sürece dilediğiniz herhangi bir ortamda bu Hathor mesajını ve benim yorumlarımı paylaşabilirsiniz. Bunun için ücret almayın ve bu telif hakkı uyarısını ekleyin.

Website: http://tomkenyon.com | E – mail: office@tomkenyon.com

___________________________________________________

Tom’un Yükseliş Holonu ile İlgili Düşünceleri

24 Mart 2008’de Hathorlar ‘Dünya’nın Manyetik Alanı’ başlıklı bir mesaj verdiler, bu mesajda dünyanın manyetik alanının karışıklık ve değişimden geçtiğini söylediler. [Bu mesaj için bakınız: http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=294&Itemid=314]

Aralık 2008’de NASA, Themis Projesinin dünyanın manyetik alanında muazzam bir yarık belirlediğini ve yakın gelecekte bunun büyük miktarda solar plazmanın dünyanın manyetosferine girmesine izin vereceğini anons etti. [Bu haber için bakınız: http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=570]. Manyetosfer dünyayı güneş fırtınalarından ve solar rüzgardan (plazma) korur. Ama bu yarıkla, bilim adamları sonraki yıllarda manyetik fırtınalarda artış tahmin ediyorlar. Bu tür fırtınalar telekomünikasyonları etkiler; bu tür iletişime (internet dahil) artan şekilde bağımlı olan bir kültür için bu “ilginç”tir.

Bilim adamları Hathorların vermiş olduğu bir şeyi onayladığı zaman rahat bir nefes alırım ve bunun dikkate değer sıklıkta gerçekleştiğini söylemeliyim.

Bu mesajda ilginç bulduğum birçok şey var. En göze çarpan, Hathorların manyetosferdeki plazma artışının KA bedenin titreşim hızını artırdığını ifade etmeleridir.

Bu tür bilgiyle, şüphesiz bilimi arkada bırakıyoruz ve kişisel olarak “woo-woo” dediğim algı dünyasına giriyoruz. Woo – woo ile, olağan olmayan algıyı kastediyorum (özellikle psişik türde). Kişisel olarak, kendimizle ilgili ince esprileri ve bunların arasındaki çizgilerin kırılmasını sürdürdüğümüz sürece, bunun hem mantığı hem de woo – wooyu barındırması mümkündür. Her mümkün olduğunda, kumda neyin bilim olduğu ve neyin woo – woo olduğunun arasında berrak bir çizgi çizmeyi severim. Ve bu en son mesajla kesinlikle bu çizginin üzerindeyiz.

KA

KA bedeni kadim Mısırlı simyacılar tarafından biliniyordu ve kullanılıyordu. Bu bazen eterik ikiz ve bazen de ruhsal kopya olarak adlandırılır. Fiziksel bedeniniz gibi aynı boyuta ve aynı şekle sahiptir (fizik beden kadim Mısırlılar tarafından Khat olarak adlandırılır), ama bu bir enerji – bedendir. Et ve kandan yapılmış değildir, bunun yerine enerjiden veya çoğunlukla enerjiden yapılmıştır. Yirmi yıldır meditatif hallerde KA ile deneyler yapmaktayım ve KA’nın ilginç yeteneklere sahip olduğu görülüyor. Bu yeteneklerin bazıları, onun yaradılışındaki doğası nedeniyledir, Newton fiziğinin değil kuantum mekaniklerinin yasalarına itaat ettiği görülüyor. Bu, olağan olmayan fenomenlerin büyüleyici ihtişamına kapı açar.

Yükseliş

Kadim Mısır simya bilgisine göre (bunu anladığım ve yorumladığım şekliyle), KA yükseliş süreci için çok önemlidir. Hathorların mesajlarında açıkladıkları gibi, yükseliş bilinçte yukarı doğru çıkmaktır – farkındalığın genişlemesi. Yükseliş dünyayı terk etmek veya bir yere gitmek ile ilgili değildir. Kişi yükseliş sürecinde olduğunda, hem dünyada yaşar hem de aynı anda dünyayı aşarsınız.

Yükseliş – Dağılma/Çözünme

Önemli gördüğüm bir diğer nokta, eşzamanlı olarak hem potansiyel yükseliş ve/veya potansiyel dağılma/çözünme periyoduna giriyor olmamız fikridir. Kültürel olarak damgalanmış sınırlamaların ötesine ilerlemenin zorlaması birçoğumuz için büsbütün tüketici olabilir. Ve haberler çıldıran insanlarla ilgili artan hikayelerle dolu. Bugün bunu yazarken, her ikisi de işini kaybeden ve sonuç olarak kendilerini ve beş çocuklarını öldürmeye karar veren bir adam ve eşinin haberini okudum.

Bu tür zihinsel dengesizliklerin artmasından korkuyorum, Hathorlar etrafımızdakiler parçalanırken bile, yukarı doğru yaşama (yükseliş) içsel yeteneğimiz ve karşılık verme – yeteneğimiz olduğunu kavramamızı teşvik ediyorlar.

Yükseliş Holonu

Bu mesajda Hathorların bize sunduğu temel alet veya içsel teknoloji, artan enerjisel baskılara dayanması ve yükseliş sürecinde bize yardımcı olması için KA’yı kuvvetlendiren özel Holon tipidir.

Holon fikrine yeni olanlar için, websitemizdeki Denge Holonu ve Şifa Holonu ile ilgili mesajları okumanızı tavsiye ederim. Bu iki geometrik şekil oldukça yararlıdır ve kullanması oldukça kolaydır.

http://tomkenyon.com/earth-changes-holons/: http://www.kosulsuz-sevgi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=311]

[Türkçesi

http://tomkenyon.com/managing-subtle-energy-during-earth-changes [Tercüme ediliyor]

Yükseliş Holonu, Hathorların verdiği diğer iki Holondan biraz daha karmaşıktır. Bunun nedeni, duygusal bir hal ile (minnettarlık) birlikte imgelenen bir geometrinin yaratılmasını ve KA’nın içinde enerji akışının yönünü koordine etmesidir.

‘Bir resim binlerce kelimeden daha değerlidir’ deyişinin söylediği gibi – sizinle paylaşmak istediğim ilk şey, geometrinin çizilmesi ve işlemin noktası noktasına tanımlanmasıdır.

Geometri

Aşağıdaki diyagramda bir diskin içinde oturan bir insan figürü (siz) olduğunu kavrayacaksınız. [Resmi görmek için: http://tomkenyon.com/toms-observations/#holon ]. Omuzlardan başın yukarısına kadar (BA noktası) uzanan iki adet kesikli çizgi göreceksiniz. Kesikli çizgiler, eğer ellerinizi başınızın üzerine uzatmışsanız, kollarınızı temsil eder. Ellerinizin birbirine temas ettiği yer BA noktasının yeridir. Bu ayrıca diskin tepe noktasıdır.

Bu diyagramda, figür bacaklarını çapraz yaparak oturuyor, bu kalçanızın diskin tabanı olduğu anlamına gelir. Lütfen, bunu yaparken bacaklarınızın çapraz yapılarak oturulmasının zorunluluk olmadığını not edin. Eğer bir sandalyede oturmak daha rahatsa, diskin tabanı ayaklarınızda olacaktır. Eğer Holonu ayakta yapmayı seçerseniz, diskin tabanı yine ayaklarınızda olacaktır.

Diskin büyüklüğü kişisel seçimdir. Kısa ve kalın olabilir ya da ince uzun olabilir. Kişisel olarak, diskimin yarıçapını 7,5 metre yapıyorum, toplam çapı 15 metre oluyor. Ayrıca onu parlak beyaz renkte imgeliyorum, ama herhangi bir renkte imgelemek zorunlu değil, hatta zihninizde hiç görmeseniz de olur. Sadece diski size nasıl doğal hissettiriyorsa o şekilde duyumsayın. Diske yukarıdan veya aşağıdan bakılacak olursa, bir daire olarak görünürdü.

Hayalinizde diski oluşturduktan sonra, onu merkezi ekseni etrafında döndürmeye başlayın (bu eksen başınızın tepesinden, bedeninizin merkezine iner ve apışarasından çıkar). Genellikle kendi diskimi saat yönünde döndürürüm ve zaman zaman bu yönü değiştiririm. Hathorlara göre çoğu insan diski doğal olarak saat yönünde döndürür. Ama diski sizin için doğru hissettiren yönde döndürün. Bu dönüş hareketi süptil alemlerde enerjisel bir vorteks oluşturur ve BA’dan KA’ya akan göksel enerjilerin hareketini kolaylaştırır. İmgelenen diskin döndüğünü hissettiğinizde, sonraki adıma hazırsınız.

Dikkatinizi BA noktasına getirin (başınızın üzerinde diskin tepesi). Takdir veya minnettarlık hislerini BA’ya yönlendirin, bu göksel enerjilerin akışı için kapı açar. BA’dan gelen akışı aktive eden minnettarlık düşüncesi değildir, minnettarlık veya takdirin gerçek hissidir.

BA’ya takdir/minnettarlık göndermeye devam ederken, karşılık olarak BA’dan gelen enerjinin aşağıya doğru hareketini duyumsarsınız. Eğer süptil enerjileri hissetmekte yeniyseniz, bu karşılığın gerçekleşmesi birkaç dakika veya daha uzun sürebilir. Ama en sonunda yönlendirdiğiniz minnettarlığınıza BA’dan gelen karşılığı hissedersiniz. Bu gerçekleştiği zaman, dikkatinizi omurganın tabanına getirin.

Enerji farkındalığı izler. Farkındalığınızı omurganızın tabanına getirirken, BA’dan gelen göksel enerji akışı kök çakraya akar, burada KA’ya (eterik bedene) topraklanır. Bu noktada, tüm yapmanız gereken farkındalığınızı başınızın üzerindeki BA noktasında ve omurganızın tabanındaki kök çakrada tutarken, dönen diskin içinde dinlenmektir. Göksel enerjinin kök çakranıza ve oradan KA bedeninize hareketini duyumsamanıza ve hissetmenize izin verin. Zihniniz dalıp gittiği zaman, sadece dikkatinizi dönen diske ve BA ve kök çakranız arasındaki bağlantıya geri getirin. Eğer dikkatiniz çok uzun süre dağılırsa, enerji akışı durur. Eğer bu gerçekleşirse, sadece BA’ya takdir hislerini yeniden gönderin. Akış tekrar başlarken, dikkatinizi BA, kök çakra ve dönen diskte tutun.

Akış

BA’dan kök çakraya göksel enerji akışı devam ederken, KA bedenini besleyenin bu akış olduğunu kavramanız önemlidir. Kök çakrası enerjiyi demirlemek için kullanılır, ama enerjinin kendisi KA boyunca çeşitli şekillerde hareket eder, KA bedenini kuvvetlendirir, canlandırır ve titreşim hızını artırır.

BA’dan kök çakraya bu akışla ilgili kendi kişisel deneyimim farklı zamanlarda birçok farklı şekiller alıyor, kendi enerji sistemime ve meditasyonu yaparken içinde bulunduğum ruh haline bağlı olarak.

Bazen akış çok naziktir, güç bela algılanabilir. Diğer zamanlar, BA’dan kök çakrama ve sonra tüm KA bedenime nabız gibi atan yoğun bir ışık lazer demetine benzer. Bazen BA’dan kök çakrama huni gibi akan, girdap gibi dönen eterik ateş sütunu şeklini alır, ateş sütununun kendisinden KA’ya enerji ve ışık aktarır. Ve bazen, BA’dan aşağıya akan sıvı – altın ışık akımıdır. Tüm durumlarda, yoğunlaşmanın farklı fiziksel duyumsamaları vardır, ama değişen derecelerde. Bunu uygulayan her insanın kendi deneyim çeşitliliği olacağını düşünüyorum.

KA bedenimi yüklemek için, Hathorların söylediği gibi beş – on dakikanın yeterli olduğunu görüyorum. Ve bazen, KA’dan fiziksel bedenime (KHAT) akan göksel enerjinin harika deneyimleri oluyor. Bu gerçekleştiği zaman, yaşam gücünün fiziksel organlarıma aktarıldığını hissediyorum.

Ayrıca meditasyon süresini yirmi dakikaya kadar uzatarak deneyler yaptım ve bazen on beş dakika bir temizlik reaksiyonu deneyimlediğimi bildirebilirim – aynen Hathorların söylediği gibi. Bu her zaman olmuyor, ama bundan bahsetmem gerektiğini hissettim. Bu tür reaksiyonun birçok faktöre bağlı olarak farklı insanlar için farklı zamanlarda gerçekleşeceğini hayal ediyorum. Böylece eğer meditasyonu on dakikadan fazla yaparsanız bir temizlenme reaksiyonu deneyimleyeceğinizi ima etmiyorum – sadece bazen benim bunu deneyimlediğimi ifade ediyorum.

Bu tür reaksiyonlar ruhsal ve/veya fiziksel toksin gideriminin sonucudur, çünkü bu enerji modelinde, bazı düşünce ve duygu türleri toksik niteliklere sahiptir. Ve BA’nın gelen yüksek titreşimli enerjisi yeterince uzun olursa, bedenin bu tür toksik unsurları salıvermeye başlamasına neden olur. Bu tür salıvermeler tehlikeli değildir, ama uğraşılması zor olabilir, çünkü mide bulantısı, başağrısı, diğer bedensel ağrıları ve beklenmeyen ani zihinsel ve/veya duygusal çöplerin akınını kapsayabilir.

Bunu yapacak olanlara önerim, rahatlık bölgenizi bulmanızdır. Beş dakika ile başlayın. Ne olduğuna bakın. Sonra zamanı yavaş yavaş artırın.

Holonun bir maraton olmadığı hatırlayın. Daha fazla yapmak size daha iyi sonuçlar getirmeyebilir. Amaç KA bedeni yüklemektir. Ilımlı olun. Holon ile çalışmaya devam ettikçe, doğal rahatlık bölgenizin ortaya çıktığını görürsünüz. Belki on dakikadan fazla olacaktır, belki de daha az. Ne kadar olursa olsun, günde bir kez bu meditasyonu yapmak size oldukça faydalı sonuçlar getirecektir.

Müzik kullanmak

Bu Holunu hem sessizlikte hem de farklılaştırılmış halleri derinleştirmek için tasarlanan psikoakustik müzik dinleyerek denedim. Meditasyonu saf sessizlikte yapmayı tercih ettiğim zamanlar var.

KA bedende hareket eden enerjileri hissetmek ve bu enerjilerin ürettiği içsel sesleri dışsal bir “müdahale” olmadan psişik olarak işitmek güzel. Diğer zamanlarda, psikoakustik müzik dinlemenin çok destekleyici olduğunu görüyorum ve bu çoğunlukla deneyimi yoğunlaştırıyor. Bana göre bu, ruh hali konusudur. Sessizlik mi istiyorum yoksa deneyimi yükseltmek için psikoakustik sesin dalgalarına mı binmek istiyorum? Eğer müzikle denemek isterseniz, sizi gevşeten ve farkındalığınızı içinize döndüren bir şeyler dinlemenizi tavsiye ederim.

Birçok insanın müzik tercihimin ne olduğunu soracaklarını bildiğim için, bunları yazıyorum. Eğer müziği seçersem, bu Holonla çalışırken “Lightship” veya “Infinite Pool”u dinliyorum. Deneyimi en fazla yoğunlaştıran bu müzikler. Ayrıca, “Wave Form” ve “Wave Form II”nin daha nazik bir şekilde deneyimi desteklediğini gördüm.

Son Düşünceler

Eğer Hathorlar, manyetosferdeki artan plazma aktivitesinin KA bedenlerimizi yükleyeceği ve aktive edeceği konusunda haklılarsa, o zaman gelen yıllarda zor zamanlar olacak. Birçok alanlarda karşılaştığımız yoğun meydan okumalara rağmen, bu kez ayrıca yoğun bir fırsat var – eşi görülmemiş ruhsal tekamül fırsatı. Bu zamanlarda seçtiğiniz yol sizi yukarıya doğru götürsün ve günleriniz harika ışıkla, harika bir yaşamla ve bol kahkahayla dolsun.

Tom Kenyon

http://tomkenyon.com/toms-observations/

(ÇEVİRİ: Saffet Güler)