Zaman Çizgilerinde Sıçrama Sanatı

Yazdır Yazdır 

HATHOR GEZEGEN MESAJI
Tom Kenyon Kanalıyla

3 Ağustos 2010

ZAMAN ÇİZGİLERİNDE SIÇRAMA SANATI

Bazıları için mantığa aykırı gibi görünebilse de, zaman çizginiz – yaşamınız – birçok eşzamanlı olasılıkların yalnızca bir tanesidir. Ve zaman çizgisini ve yaşamınızın potansiyellerini değiştirmek oldukça mümkündür, aslında sizin doğuştan hakkınızdır.

Çeşitli nedenlerle, kültürünüz tek bir zaman çizgisi ile sınırlı olduğunuza inanmaya sizi hipnotize etti. Bu mesajda zaman çizgileri anlayışımızı ve bunları nasıl değiştirebileceğinizi tartışmaya gayret edeceğiz.

Kaotik olaylarda bir artış olduğu her seferinde, çoklu zamanların birbirlerine yakınsaması olur. Gezegeninizin Kaotik bir Düğüme girmiş olduğu ve gittikçe artan seviyede kaos deneyimlemekte olduğu gerçeği nedeniyle, zaman düğümleri dediğimiz şeyde de bir artış vardır.

Zaman düğümleri, bir veya daha fazla zaman çizgisi yakınlaştığı zaman gerçekleşir. Bunların yakınlıklarının sonucu olarak, tek bir zaman çizgisinin realiteleri içeri sızdığı veya komşu zaman çizgisinde bulunanlar tarafından fiziksel olarak algılandığı zaman bazen salınım etkileri gerçekleşir. Ayrıca kuvvetli zaman çizgileri bir zaman düğümü içindeki diğer zaman çizgilerinin olasılıklarını ve/veya olabilirliklerini etkileyebilir. Başka bir deyişle, zaman çizgileri bir zaman düğümüne (diğer zaman çizgilerine yakınlık) girdikleri zaman, zaman çizgileri içinde sıkça yaratıcı ve alışılmışın dışında etkiler gerçekleşir.

Eğer bunları nasıl kullanacağınızı anlarsanız, bunlar muazzam hızlanmış evrim olanağını taşıyan evrimsel sıçratıcılardır. Gezegeninizdeki olayların değişken doğasının sonucu olarak, ortaya çıkan çoklu zaman düğümleri vardır. Bu çok karmaşık ve anlaşılması güç bir konudur ve bunu en küçük parçalarına bölmeye gayret edeceğiz, çünkü bu bilginin yükseliş süreci ile meşgul olanlarınız için çok önemli olduğuna inanıyoruz. Önce dikkatimizi daha büyük resme ve sonra önerdiğimiz bireysel stratejilere çevirelim.

Arka Plan

Gezegeniniz mutlak dönüşümün eşiğinde duruyor. Bu dönüşümün şekli çoklu ifadelere sahip ve bu sonuçları az veya çok etkileyecek olan sizsiniz – kollektif.

Bu sonuçların, bu olasılıkların bazıları gezegensel yıkım ve arınma kehanetlerini gerçekleştiriyor. Diğer zaman çizgileri, diğer ifadeler farklı bir sonucu ortaya koyuyor. İnsan bilincinde ani beklenmedik bir değişim, kaderinizi çok negatif bir şekilde etkilemiş olan Kontrolcüleri dizleri üzerine çöktürebilirdi. Ve bu iki kutupluluk arasında diğer olası zaman çizgilerinin yüzlercesi vardır. Toplumunuzda hipnoz altında kalmanızı dileyen, tek bir zaman çizgisiyle sınırlı olduğunuz yanılgısında olmaya devam etmenizi dileyen, bundan çıkarı olanlar vardır.

Ancak doğanızda, ister kişisel ister kollektif olsun herhangi bir olayın son anında zaman çizgilerini ve olasılıkları değiştirme yeteneğine sahipsiniz. Bunun “pozitif” olmak olduğunu söylemiyoruz. Bunu, evrimsel potansiyeliniz ile ilgili bir gerçek olarak söylüyoruz. İster kollektif olarak bu potansiyele ulaşın ister ulaşmayın, bir İnisiyenin yolu, onun etrafında nelerin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakmaksızın, en yüksek potansiyel için yukarılara erişmektir. Bu nedenle, bu mesajda ne yapabileceğinizi ve bunu nasıl yapacağınızı tartışacağız.

Bizim perspektifimizden, kollektif kaderiniz bireyler olarak yaptığınız bireysel seçimlerin toplamıdır. Bu, sizin ve diğer insanların kontrol etme yeteneklerinin çok ötesinde olan evrimsel ve yerküresel kuvvetler ile birleşir. Kuvvetlerin bu toplamı ayrıca lokal güneş sisteminizin ötesindeki kozmos bölgelerinden gelen kozmik enerji ve niyetlilik kalıplarını da kapsar, çünkü sizler evreniniz olan karmaşık bir kozmik matriksin parçasısınız.

Eğer bir metafor kullansaydık, insanlık olarak büyük bir okyanus gemisinde olduğunuzu söylerdik. Ama birçoğunuz uykudasınız ve dümende bu gemiyi yöneten başka birileri var ve onlar orada olmamalıydı. Ayrıntısına burada girmeyeceğimiz birçok tarihsel ve trans – tarihsel nedenlerle, çeşitli varlıklar geminize el koydular.

Ama, ah, gelgitler nasıl geri dönüyor. Birçoğunuz uyanıyorsunuz, bazıları hala yarı uykuda, dünyalarının çalkantılı fırtınasının önlerinde değişmekte olduğunu izlerken güvertede sendeliyorlar. Kontrolcüler birçoğunuzun uyanmakta olduğunuzu biliyor – onların rahatlarını bozacak kadar çok sayıda insan uyanıyor.

Aslında bu hayatta olmak için ilginç bir zaman!

Körfezdeki şu andaki ekolojik durum çoklu zaman çizgilerinin bir örneğidir. Medyanızın durumu akıllardan çıkarma girişimine rağmen, birçok insan durumun ne kadar dehşetli olduğunu hissediyor ve aslında Körfez bölgesinde yüzeyin altında hem hakiki hem de mecazi komplikasyonlar var.

Önceki mesajımızda bu olay için birkaç olası zaman çizgisine değindik. Bu olası zaman çizgilerinden hangisinin üç boyutlu realitenizde ortaya çıkacağı balçığa veya betona yazılı değildir, değiştirilebilir bir olay veya sonuçtur. Bu mesajda anında farklı bir kadere giden bir zaman çizgisine bireysel olarak nasıl sıçrayabileceğinizi tartışmak istiyoruz. Bu, zaman çizgilerinde sıçraması için uygarlığınıza da uygulanabilir, ama bu başka bir zamanın konusudur.

Şimdilik dikkatimizi size, bireysel insana ve felaket getiren bir zaman çizgisinden – istemediğiniz bir sonuçtan – daha insaniyetli, yaşam dostu ve evrimsel potansiyel ile dolu başka bir zaman çizgisine nasıl sıçrayabileceğinize çevirmek istiyoruz.

Zaman çizgilerinde sıçramak için teknolojik araçlar vardır, ama bizim buradaki bilgimiz insan bilinci ile ve kendi farkındalığınızın ve niyetinizin gücüyle zaman çizgilerinde nasıl sıçrama yapabileceğiniz ile ilgilidir. Bu çaba için, kendi en temel doğanızda en büyük hazinelerden ikisine zaten sahipsiniz – egemen iradeniz (seçimler yapma iradeniz) ve hissetme kapasiteniz. Doğru şekilde birleştirildiğinde bu ikisi bir satranç tahtasındaki piyonlar olmak yerine gerçekliğinizin birlikte – yaratıcıları olarak arzuladığınız gibi zaman çizgilerine sıçramanızı sağlar.

Temel Prensip

Zaman çizgilerinde sıçrama yapmak için temel prensip niyetselliğin birkaç önemli alanının koordinasyonunu kapsar.

1) Girmek istediğiniz zaman çizgisini belirlersiniz.

2) Titreşim durumunuzu o zaman çizgisine uyacak şekilde değiştirirsiniz.

3) Salınım yapmaması (bocalamaması için) için o titreşimsel duruma kilitlenirsiniz.

4) Yeni zaman çizgisinin ifadesi olan bir eylemi yaparsınız.

5) Azmetmek.

Bu beşinci aşamada, seçmiş olduğunuz yeni zaman çizgisinin titreşim durumunu taşımalısınız, yeni zaman çizgisi ile tutarlı olan seçimler yapmalısınız ve aksine duyusal bilgiye rağmen sebat etmelisiniz.

Bu son azmetme aşaması önemlidir, çünkü sizin şu andaki zaman çizginiz inançlarınızın ve niyetlerinizin birikimidir. O inançların ve niyetlerin kuvvetine bağlı olarak, yaşamınızın set edilmiş kalıbını yenmek için engin miktarda enerji biriktirmek zorunda olabilirsiniz.

Paylaştığımız bilgi herhangi bir zaman çizgisine ve en sıradan duruma kadar yaşamınızdaki bir ifadeye değinmek için kullanılabilir. Ancak bu mesajda, yükseliş süreciyle ve kültürünüzün şu anda içinde bulunduğu zaman çizgisinden farklı olan zaman çizgilerine nasıl girebileceğiniz ile ilgili olarak zaman çizgilerinde sıçrama yöntem bilimine değineceğiz.

Bazıları için bu devrimci bir fikirdir; ama bizim için sadece sizin doğanızla ilgili bir gerçektir. Sizler yaratıcı tanrılar ve tanrıçalarsınız ve paylaştığımız bu bilgi sadece sizin doğuştan gelen hakkınızdır. Bunu bu zamanda birçoğunuzun zaman çizgilerinde sıçrama yapacağı ve üzerinde olduğunuz geminin omurgasını eğip gemiyi güvenli ve refah içinde olan sulara çevireceğiniz beklentisi ve umuduyla size sunuyoruz.

Yeterince metafor kullandık, zaman çizgilerinde nasıl sıçrayacağınızın pratik ayrıntılarına girelim.

Yükseliş

Bizim perspektifimizden, yükseliş süreci ikinci bedeninizin, KA’nızın enerjilendirilmesini ve onun daha fazla ışık yayması, en sonunda SAHU, Ölümsüz Enerji Bedeni olması için titreşiminin yükselmesini içerir. Kişinin KA’sının titreşimini yükseltmenin birçok yolu vardır. Spiritüel geleneklerinizin çoğunun titreşiminizi yükseltmek için kendi yöntemleri vardır, ne yazık ki, bunların çoğu dogma, tabular ve açıkçası özgürlüğünüzü arzulamamış olan ve arzulamayan, esaretinizden çıkar sağlayanlar tarafından yerleştirilen düşünce –formlarından kaynaklanan girişim kalıpları ile delik deşik olmuştur.

Ve evet, spiritüel geleneklerinizin bazılarının – ve özellikle dinlerinizin – sinsi tuzaklar olduğunu söylemek üzücü ve eğer kendi varlığınızın yükselişinde yukarı doğu ilerleyecekseniz, gerçeği yalandan ayırmalısınız. Yalnızca siz bu görevi üstlenebilirsiniz, çünkü bu görev üstatlığın gerekliliklerinden biridir. Bu, kendi varlıklarının yükselişini seçmiş olanlar için bilincin kendisinin kumunda bir çizgidir. Onlar gerçeğin üstatları olurlar ve sahte olanı bulup çıkarmak için kenara çekilmezler. Dogmanın köleleri değillerdir. Kendi kutsallıkları haricinde hiç kimseye boyun eğmezler.

Enerjisel bakış açısından, kadim Mısırlılar tarafından Sekhem adı verilen yaşam gücünüz Djed’e veya çakraların kutsal yoluna yükselişine başladığı zaman, yükseliş süreci başlar. Bu en basit formunda yükseliştir. Bu bilincin ve farkındalığın genişlemesidir. Yaşam gücünüz yüksek beyin merkezlerinize girerken ve KA bedeniniz enerjilenirken, yükselişin bir diğer aşamasına girersiniz. Bu aşamada, ışığın kendisini metabolize etmeye başlarsınız. Işık ile, spiritüel ışığı, spiritüel alemlerde var olan ışığı kastediyoruz. Bu ışık KA bedeninizi besler ve onun titreşimini artırır. KA bedeni yalpalamadan belirli bir titreşim genliğine veya titreşim kuvvetine eriştiği zaman, onu SAHU’ya veya Ölümsüz Enerji Bedenine dönüştüren bir tür eterik ateşle tutuşur. Bu, bu özel yükseliş şeklinin son aşamalarından biri olarak görülebilir. Ancak açığa kavuşturmayı dilediğimiz şey, kullanılan yönteme bakmaksızın bilinçte yukarı doğru hareketin ve yaşam gücünün djed’e ilerlemesinin yükseliş sürecinin parçası olmasıdır.

Şimdi, zaman çizgilerinde sıçramanın temel yöntemini açıklayacak olan bazı temel kavramları ve eğitim stratejilerini tartışmak istiyoruz. Sonra dikkatimizi, büyük zorluklar olarak görünen şeylerin ortasında bile kendiniz için nasıl yeni bir ihtimal yaratabileceğinize çevireceğiz. Ve en önemlisi, şu andaki zaman düğümünüzde var olan önemli evrimsel fırsatı keşfedeceğiz.

Eğer farklı bir zaman çizgisine sıçrayacaksanız, karşılaşacağınız ilk görevlerden biri korkunun aşılmasıdır. Çoğu insan bilinmeyenden korkar, ama burada dahil olan çok daha fazla sinsi unsur vardır. Kaderinizi kontrol etmeyi ve bundan çıkar sağlamayı dileyen Kontrolcüler korku yansıtma üstatlarıdır ve kitleleri korkulacak çok fazla şey olduğuna ikna etmek için medya vasıtasıyla engin miktarda zihin kontrol ve hipnoz kaynakları kullanıyorlar. Ve açıkça, korku için bazı nedenler olduğu gerçeği varken, yüksek gerçek ifşa edilmiyor.

Onu gördüğümüz şekliyle yüksek gerçek realitenizi değiştirme kapasitenizdir, yeni zaman çizgilerinde seyretmek için araçlar olarak egemen iradenizin ve hissetme kapasitenizin iki hazinesini kullanma içsel yeteneğinizdir. Burada spesifik olalım.

Daha önce bahsettiğimiz gibi, sözünü ettiğimiz yükseliş türü yaşam gücünüzün yukarı djed’e veya omurgaya, yüksek beyin merkezlerinize çıkarılma hareketiyle başlar. Bu gerçekleşirken, KA bedeninizdeki çakralar adı verilen enerji tekerleri yeni şekillerde aktive olurlar. Bu, yeni olasılıkların ve yeni içgörülerin, yeni ilham ve yaratıcılık şekillerinin pencerelerini açar. Ama eğer bilinç korkuya kilitli kalırsa, alt merkezler, hayatta kalma, seks ve güç güdüleri ile hapsedilir.

Daha önce değindiğimiz çeşitli tarihsel ve trans – tarihsel nedenlerle, kaderi kontrol etme araçları olarak korkuyu ebedileştirmek üzere, insanlığı alt merkezlerde kilitli tutmak için gizli bir anlaşma (tuzak) vardı ve var olmaya devam ediyor. Bu nedenle yukarı giden yolu seçen herhangi bir üstat için, geçilecek ilk engellerden biri Korku Vadisidir – kişinin kültürünün yansıtılmış düşünce formları. Sonra bazı en kutsal dinleriniz tarafından bile sürdürülmekte olan yalanları fark etmek için, sizi kısıtlayan sınırlama portallarından geçmelisiniz.

Ama diyelim ki bu tür bir geçitten geçmek için cesarete ve dayanıklılığa sahipsiniz ve diyelim ki örnek adına, içinde yaşamak istediğiniz zaman çizgisi hayırsever bir zaman çizgisi: şefkat. İşte bunu nasıl yapacağınız, hatırlayın aynı prensipler kendiniz için yaratmayı dilediğiniz herhangi bir zaman çizgisine uygulanır.

Hazırlanma ve Eğitim

İlk adım yaratmayı dilediğiniz, içinde yaşamayı istediğiniz zaman çizgisini belirlemek, tanımlamaktır. Bu durumda bu şefkatin zaman çizgisidir. İkinci adım o zaman çizgisine uyan titreşim haline geçmektir. Bu durumda, bu şefkatin hissedilme halidir, bu nedenle siz kendiniz yapabildiğiniz kadar bu şefkat halinde kalırsınız. Bununla başkalarına ve kendinize şefkat göstereceğinizi kastediyoruz.

Üçüncü adım, salınım yapmaması, bocalamaması için titreşim alanına kilitlenmektir. Bu, zaman çizgilerinde sıçramanın önemli bir veçhesidir, çünkü eski titreşim hali kendi yaşamına sahiptir. Yalnızca yeni bir zaman çizgisi yaratmayı seçtiğiniz ve o zaman çizgisine uyan titreşim haline adım attığınız için, o zaman çizgisinin tezahür etmesi veya devam etmesi garanti değildir. Titreşim alanını yerine kilitlemelisiniz, çünkü yeni zaman çizgisine erişmenizi devam ettiren şey budur.

İlk iki adım egemen iradenizi kapsar. Deneyimlemek istediğiniz zaman çizgisini seçersiniz. O zaman çizgisine uyan bir titreşim halini seçersiniz. Ve üçüncü adımda – titreşim haline kilitlenme – doğanızın ikinci hazinesini kullanırsınız: hissetme kapasiteniz.

İçinde olmayı dilediğiniz titreşim halini hissederek, onu güçlendirirsiniz; onu büyütürsünüz. Ve eğer titreşim realitesi için takdir veya şükran gibi evreuyumlu (ahenkli) duygusal bir hali de eklerseniz, onun doğumunu hızlandırırsınız.

Yeni zaman çizgisi için takdir etme veya şükran hissetmenin bu basit davranışı onun gerçekliğini zihni afallatacak şekillerde katalize eder. Böylece bu üç adımda doğanızın iki hazinesi bir araya gelir. Sonraki adım tekrar egemen iradenizi gerektirir. Duyularınız size ne anlatırsa anlatsın, yeni zaman çizgisi vizyonunu ve titreşim halini taşımak için azmetmelisiniz. Bu birçoklarının başarısız oldukları bölümdür.

Yeni zaman çizgisini üç boyutlu realitenize tezahür ettirmek birikmiş enerji gerektirir. Eğer zaten önceden var olduğu için şükran duyarak titreşim haliyle (veya onu hissederek) yeni zaman çizgisinin vizyonunu taşımada ısrar ederseniz, enerji biriktirirsiniz.

Buradaki görev şu andaki realitenin size gösterdiği şeye dikkat ederken, vizyonunuza sadık kalmaktır. Bu rol yapmak ile ilgili değildir. Eşzamanlı olarak daha yüksek bir vizyonu taşırken, realite size kendisini sunarken, realite ile yüzleşmekle ilgilidir. Başka deyişle, eşzamanlı olarak farklı bir yaşamın vizyonunu taşırken, yaşamınızın realitesinin üstesinden gelmenizdir. Bu sanattır.

Örneğimizi kullanarak, eğer daha fazla şefkat olan bir yaşamı yaratmayı arzu ediyorsanız, başkalarına şefkat göstererek bu titreşim haline girersiniz. Eğer bu titreşim hali için şükran da hissedebilseydiniz, bu yeni zaman çizgisinin yaratımını hızlandırırdı.

Gerçekte, herkesin şefkat yeteneğinde olmadığını, bunu almadığını fark edeceğiniz bir periyot olacaktır. O zaman vizyonunuz yaşamın gerçeklikleriyle saflaşacak ve yeni zaman çizginizin ortaya çıkışı ile birlikte şimdiki zaman çizginizin gerçeklikleriyle başa çıkarken, bilincinizin bu olgunlaşması doğal olarak gerçekleşecek.

Bu ilerleme şeklinin bir sonucu, sizin bir şefkat üstadı ve bu tür titreşimleri ifade edemeyenler ile başa çıkmanın üstadı olmanızdır. En sonunda daha fazla insanın bu niteliği size ifade ettiği ve sizin de onlara ifade ettiğiniz daha fazla şefkatli olan bir yaşam deneyimlersiniz. Ve bu niteliği ifade edemeyen birileriyle karşılaştığınız zaman, kendinizde bu niteliği kaybetmeden onunla daha fazla başa çıkabilirsiniz.

Bu kendiniz için yeni zaman çizgisini ve yeni gerçekliği tohumlar.

Şimdi kollektif zaman çizgisine geri dönelim.

Daha önce söylediğimiz gibi, zaman düğümleri çoklu zaman çizgilerinin yakınlaştığı kesişim noktalarıdır ve bunun nasıl yapıldığını anlarsanız bir zaman çizgisinden diğerine sıçrayabilirsiniz. Bireysel zaman çizgilerine uygulanan temel prensibi biraz önce açıkladık. Şimdi herhangi belirli bir kollektif zaman çizgisinden farklı bir zaman çizgisine nasıl sıçrayabileceğinizi tartışalım.

Mantığa ne kadar aykırı görünürse görünsün, ayrı bir zaman çizgisinde yaşamak, etrafınızdakilerin sahip olduğundan daha farklı bir yaşam deneyimine sahip olmak oldukça mümkündür.

Bunu başka bir şekilde söyleyelim. Başkaları acı içinde yaşarken, cennette yaşamak olasıdır. Bilincin en derin seviyelerinde bu yalnızca bir seçim konusudur.

Sizi hapsedilmiş tutmayı arzulayan kuvvetler tarafından manipüle edildiğinizi ve manipüle edilmeye devam ettiğinizi fark ediyoruz. Ancak bu iletişimde bizim seçimimiz bunun tarihi üzerinde durmak veya buna dahil olan varlıklar üzerinde durmak değildir, size o hapishaneden dışarı sıçramak için anahtarlar vermektir. Çünkü aslında, gerçek Kontrolcüler sizin tarafınızdan görülmemekte. Onlar Kukla Üstatlardır.

Kaotik olaylar artarken zaman çizgilerinde sıçramak için birçok fırsatlara sahip olacaksınız. Önerimiz daha önce tartıştığımız adımları hatırlamaktır. Bir deney yapmayı seçerek bu yöntemi deneyebilirsiniz. Yaşamınızda bir realite olarak ortaya çıkmasını istediğiniz bir şeyi seçin ve tartıştığımız adımları uygulayın, ne yaratabileceğinizi görün.

Fiziksel ve Ruhsal Hayatta Kalma

Bu mesajı vermenin asıl nedeni, kişisel arzuları yaratmaktan daha önemli şeyleri kapsar. Bu “bir şeyler” hem fiziksel hem de spiritüel olarak sizin hayatta kalmanız ile ilgilidir.

Kaotik olaylar tırmanırken, sezgi güçleriniz daha önce olduğundan çok daha önemli olacaktır.

Bazı insanlar bunlara “önsezi” diyor. Nasıl bildiğinizi bilmeksiniz, aniden bir durumda ne yapılacağını bilirsiniz.

Sezgi bu şekilde işler. Bu sezgi anlarında siz farklı bir zaman çizgisine ve farklı bir sonuca sıçrayabileceğiniz bir kesişme noktasındasınız – bir zaman düğümündesiniz.

Sezgisel alıcılıktaki bu artış, kişisel yükselişin veya bilinçte yukarı yükselmenin ayırıcı özelliklerinden biridir. Daha çok gelişmiş bir sezginin görünür fiziksel hayatta kalma faydaları vardır.

Biraz önce bazı bireyler için mantığa aykırı olabilecek bir şey söyledik. Zaman çizgilerinde sıçrama yeteneğinin hem fiziksel hem de spiritüel hayatta kalma faydaları olduğunu söyledik.

Burada söylemek istediğimiz şey, bazı durumlarda fiziksel hayatta kalma ile sonuçlanabilecek olan farklı bir sonuca, bir zaman çizgisine sıçrama yeteneğidir. Spiritüel hayatta kalma ile, bunların sizin spiritüel uyanışınıza tehditler olduğunu kastediyoruz. Kendi gerçeğinizin izini kaybederseniz, kendi doğanızda sahip olduğunuz iki hazineyi – egemen iradeniz ve hissetme kapasiteniz – kaybederseniz, o zaman spiritüel olarak tehlikedesiniz. Kendinizdeki bu hazineleri gözden kaybetmeyin. Kaotik olaylar artarken ve bu olaylar artacak – çünkü bu yeni dünyanın doğumudur – Kontrolcüler çabalarını artıracaklar. Kaynaklarına bakmaksızın – bunlar “kutsal” dinlerinizin birinden gelse bile – egemen iradenizi ve hissetme yeteneğinizi sınırlayan zihin kontrole ve düşünce formlarına karşı tedbirli olun.

Kutsal bir giysiye veya politik doğruluğa nasıl büründüğüne bakmadan, seçmek için egemen iradenizi veya hissetme kapasitenizi sınırlayan düşünce formlarından kaçınılmalıdır. Bu geçişte spiritüel olarak sağlam olarak hayatta kalmayı dileyenleriniz için bu çok önemli bir gerekliliktir.

Zaman Çizgilerinin Yakınsaması ve Olasılıkların Değiştirilmesi

Dikkatimizi bu mesajın asıl nedenine çevirelim. Bu noktaya kadar söylediğimiz her şey arka plandır ve zaman çizgilerinde sıçramak için kendi bilincinizin eğitilmesi için önerilerdir.

Ama şimdi dikkatimizi sizin yaratımınızdan bağımsız olarak var olan iki oldukça yüksek önemi olan zaman çizgisine çeviriyoruz. Bunlar farklı varoluş düzenindendir. Bunlar sizin kişisel seçiminiz ile yaratılmadılar. Ve bunlar birbirlerine direkt olarak karşıt şekilde var olurlar.

Sayısız durumlarda söylediğimiz gibi, siz çoklu zaman çizgilerinde ve olasılıklarda eşzamanlı olarak var olursunuz. Sizin ve insanlığın bu zamanda içinde yaşadığı zaman çizgilerinden biri kıyamet ve gezegensel yıkım kehanetlerini tamamlıyor, gerçekleştiriyor. Bu çok gerçek bir zaman çizgisidir. Ancak, bu sadece tek bir olası zaman çizgisidir. Siz bir yakınsama noktasındasınız, bir zaman düğümündesiniz, burada kıyamet günü olasılıklarından yeni bir Dünya tipine ve varoluşun yeni düzenine sıçramak mümkündür.

Yeni Dünya adını verdiğimiz bu zaman çizgisi, sizin şu andaki realitenizden çok farklı bir deneyim boyutudur. Bu zaman çizgisinde, Dünya tüm yaşamın birbirine bağlı olduğu gerçeğini anlayan ve bunu takdir eden insanlık kitleleri tarafından derin bir şekilde hürmet görür ve ona minnettarlık gösterilir.

Burada, Dünya kar adına – onun ekosisteminin zararına olacak şekilde – yağmalanmaz ve sömürülmez. Teknolojiler insan bilincinin yükselmesiyle dönüştürülmüştür. Şu andaki çağınızın yaşamı tehdit eden teknolojileri ve yaşama zarar veren zihniyeti gitmiştir. Savaşlar geçmişin olayıdır. Din, ekonomi ve uluslar arası ilişkileri manipüle ederek kaderiniz üzerinde negatif kuvvetler icra eden Kontrolcüler güçlerinden vazgeçtiler. Yaşamın kendisi kutsal tutulur ve maddenin kutsallığının yeni bir anlayışı insanlık tarafından kucaklanır. Bu yeni dünyada Cennet ve Dünya arasında savaş yoktur.

Bu zaman çizgisi hakkında söyleyebileceğimiz çok şeyler var, ancak umuyoruz ki bu zaman çizgisi ile en sonunda kıyamet ve yıkıma götüren diğer zaman çizgisi arasındaki farkı hissediyorsunuz.

Yeni Dünya’nın bu zaman çizgisi ile ilgili söylemek istediğimiz bir şey daha var. Bu, bizim özellikle takdir ettiğimiz bir niteliktir. Bu yeni zaman çizgisinde, dünyalar arasındaki perdeler incedir ve insanlar ve – bizler gibi – galaktik varlıklar ve devic ve ruhsal dünyalar diyebileceğiniz şeyler arasında daha büyük bir etkileşim vardır.

Burada niyetimizin aklınızı çelmek olmadığını söylemeliyiz, çünkü biz müdahale etmemeye inanıyoruz. Özgür iradenize engel olmayacağız. Ancak, gördüğümüz şeyi size işaret etmekte özgürüz.

Kadim Mısır’da Maat isimli bir tanrıça vardı, bir terazi tutardı ve öldüğü zaman İnisiyenin kalbi teraziye konulurdu ve diğer tarafa da bir kuştüyü konulurdu. Eğer kalp tüy kadar hafif ise, İnisiyeye cennet dünyalarına girme izni verilirdi – yani bilincin yüksek hallerine. Ama eğer kalp negatiflik, pişmanlık ve üzüntü ile doluysa, İnisiye alt dünyalara geri dönmek zorunda kalırdı.

Çok gerçek bir şekilde, insanlık Maat ile buluşma noktasındadır. Kıyamet, yıkım ve dehşet zaman çizgisine inanan her insan bu realiteye katkı yapacaktır. Yeni Dünya’nın gerçek zaman çizgisini taşıyan Herkes bu realiteye katkı yapacaktır.

Bu durumda güçsüz değilsiniz. En doğanızda kendiniz ve gezegen için – özellikle insanlık için – radikal değişim gücünü taşıyorsunuz. Eğer Yeni Dünya’nın bu zaman çizgisi ile rezonans hissediyorsanız ve eğer varoluşun bu yeni düzeninde yaşamayı seçiyorsanız, ağırlığınıza katkı yapacaksınız, deyim yerindeyse terazinizi hafifletmeye yardımcı olacaksınız.

Daha önce söylediğimiz bir şey söylemek istiyoruz, çünkü bu çok önemli. Etrafınızdakiler acı içinde yaşarken, cennette yaşamak mümkündür. Bunun sizin zaman ve mekandaki yeriniz ile çok az ilgisi vardır, daha çok sizin titreşim haliniz ile ilgisi vardır.

Söylediğimiz şeyin gerçeğini hissediyorsanız ve bu Yeni Dünya ile hizalanmayı seçiyorsanız, yeni zaman çizgisine ve yeni kadere hoş geldiniz diyoruz.

Tavsiyemiz daha önce verdiğimiz zaman çizgilerinde sıçrama adımlarını tekrar gözden geçirmek ve büyük deneye başlamaktır. Yeni Dünya’nın zaman çizgisine girin ve kendinizi mucizelere hazırlayın.

Son olarak – bırakın Dünya sizinle konuşsun. Bırakın Dünya sizi okşasın ve size en derin bilgisini ve bilgeliğini aktarsın. Gelecek olan değişimlerde o sizin büyük müttefikiniz olacak.

Gelecek iletişimlerimizde size zaman çizgilerinde sıçramak ve Yeni Dünya ile ilgili daha fazla bilgi vereceğiz. Ama şimdilik, nasıl ilerleyeceğinizin temel anlayışına sahip olduğunuzu umuyoruz.

Her zaman olduğu gibi, şu anda karşılaştığınız büyük zorlukların ortasında bile, sizin için, insan ailesi için yüksek vizyonu taşıyoruz. Bunu kendiniz göremeseniz bile, saklı azametinizi görüyoruz. Bu karanlık saatte bir ışık taşıyoruz. Bu yalnızca sizin kendi içinizde taşıdığınız büyük ışığın hatırlatıcısı. İçinizdeki bu ışığı serbest bırakma zamanı. Gelecek nesiller sizin yükselişiniz ile kutsanacaklar. Öyle olsun.

Hathorlar
3 Ağustos 2010

——————————————————————————–

Tom’un Düşünceleri ve Gözlemleri

Bu iletişimde gözüme birçok şey takıldı. Her şeyden önce onlar daha önce hiç işitmediğim trans – tarihsel terimini kullandılar. Onlara bunu sorduğumda, bunun lineer zamanı aşan galaksi içindeki etkilerin belirli türlerine bakma şeklini tanımladığını söylediler. Sözünü ettikleri etkiler zamanın dışında üretilmişti, ama sonra tarih – öncesinden şimdiki zamanımıza kadar bizim zaman çizgimizde görünmüştü. Onların burada söylediklerinin hepsini tamamen anlamıyorum. Sadece bunları aktarıyorum.

Zaman düğümlerinin önemini birçok kez vurguladıkları ve bir zaman çizgisinden diğerine nasıl sıçrama yapılacağı noktasında çok fazla durdukları için, onlara bu şimdiki zaman düğümünün süresinin ne olduğunu sordum. Onlara göre, bu zaman düğümü çok önemli, çünkü gezegenimizi ve türler olarak kaderimizi etkileyecek olan olası/muhtemel zaman çizgilerinin çoklu yakınsamalarını kapsıyor. Onların spesifik olarak sözünü ettikleri zaman çizgilerinin ikisi, yeni daha hayırsever bir geleceğe götüren zaman çizgisi ile, (onların Yeni Dünya olarak değindikleri bir zaman çizgisi) birlikte işleyen gezegensel arınma ve yıkım kehanetlerini gerçekleştiren bir zaman çizgisi idi.

Böylece bu zaman düğümü ne zaman başladı ve ne zaman sona erecek? Onlara göre, kutupsal karşıt kaderlerin bu özel zaman düğümü 3B realitemizde bu yılın Temmuz ayında ortaya çıktı ve 2013’ün Temmuz ayına dek çeşitli değiştirmelerle devam edecek.

Lütfen not edin, onlar Yeni Dünya zaman çizgisinin bu zaman düğümü sırasında varlığa geldiğini söylemiyorlar. Aslında, onlara göre, bu hayırsever zaman çizgisi oldukça uzun bir süredir devam etmekte. Ama gezegensel yenilenmeye karşı gezegensel yıkımın kutupsal karşıt zaman çizgileri şimdi birbirlerine çok yakın hareket ediyorlar (zaman düğümü veçhesi). Bu nedenle, eğer zaman çizgilerinde nasıl sıçrama yapıldığı bilinirse, arzuladığınız zaman çizgisi sizin üzerinde bulunduğunuz zaman çizgisine çok yakın olduğunda ona sıçramak çok daha kolaydır.

Bu zaman düğümünün önemi, insanlığın kollektif realite olarak hangi zaman çizgisini deneyimleyeceği ile ilgili bir seçim noktasında olmasıdır. Ve Hathorlara göre, hüküm sürecek olan realite hem bireysel hem de kollektif olarak bizim şimdi yaptığımız seçimler vasıtasıyla demirlenmekte.

Bu mesajda Hathorlar zaman çizgilerinde sıçramanın temel yöntemini verdiler. Belirttikleri gibi bu yöntem şu anda insanlığın içinde yaşadığı giderek artan gerçeküstü ve negatif realite yerine farklı ve hayırsever bir realitede yaşamayı seçenlerimiz için temel bilgidir.

Mesajlarının Eğitim ve Hazırlık bölümü kişisel tezahür ettirme için bir yöntem olarak elbette kullanılabilir. Aslında, bu tür konuları deneyimleyenler büyük olasılıkla bu bilginin Tezahür Ettirme 101 olduğunu düşüneceklerdir. Ama yöntemin basitliği onun mükemmelliğinde gizlidir. Hathorlar karmaşık kavramların ve tekniklerin basitleştirilmesinde üstatlardır ve bu da farklı değildir. Ancak, onların bu temel yöntemi paylaşmalarının nedeni bu amaçla çalışmasına rağmen, arzuları tezahür ettirmek için değildir: gezegensel realiteleri radikal şekilde değiştirmemizi sağlayacak olan bir yöntem sunmaktır – insan ailemizin daha büyük kollektifi için olmasa bile, en azından kendimiz için.

Şu andaki durumumuzu tanımlamak için seçtikleri metaforu sevdim – denizdeki bir gemi. Aslında, durumumuz bana Titanik’in başına gelen şeyi hatırlatıyor. Titanik bir buzdağına çarptı ve geminin alt seviyeleri suyla doldu. Önce, tehlikeyi üst güvertede bulunanlardan saklamaya çalıştılar. Ve böylece son görünür olana kadar orkestra ile parti devam etti.

Tüketici saplantılı kültürümüzün manipüle edilen medya – aldatmacasında, çok azı gemimizin ciddi şekilde bir yana yalpaladığını veya suyun içinde tehlikeli düşük seviyede oturduğunu işaret ediyor.

Hathorlar, eğer yeterince insan gezegensel yıkımın kehanetsel zaman çizgisini arkada bırakıp, zaman çizgilerinde sıçrarsa ve onların Yeni Dünya adını verdikleri daha hayırsever ve yaşamı – onaylayan bir realiteye girerse, gezegenimiz ile ilgili felaket kehanetlerinin çoğunun gerçekleşmeyeceğine inanıyor.

Ama ayrıca, kollektif daha yüksek kadere geçmese bile, şu andaki kültürümüz tarafından bize baskılanan realite yerine farklı bir realiteyi yaşama cesaretine sahip olanlarımız için fevkalade bir şeylerin gerçekleşeceğinde açıklar. “Etrafınızdakiler acı içinde yaşarken cennette yaşamak mümkündür.”

Bu son mesajda, çok önemli olduğunu düşündüğüm bir şey var – özellikle zaman çizgilerinde sıçrama yapmaya girişecek olanlarınız için. Ve bu “bir şey” kuruntulu veya “sihirli düşünme” insan kapasitemiz ile ilgili. Bu terimin farkında değilseniz, sihirli düşünme, kişinin sadece bir şeyi düşünerek onun payına herhangi bir çaba olmadan bir şeyin gerçek olması veya gerçek haline getirilebilmesine inandığı bir düşünme hastalığıdır.

Benim fikrime göre, Yeni Çağ düşüncesinde yaşamdaki bazı zorluklarla başa çıkma aracı olarak yadsımayı teşvik eden oldukça toksik bir unsur vardır (örneğin sihirli düşünme). Ve şüphesiz, dünyamızın şu andaki ve yükselmekte olan çılgınlığı, birçoğumuzun başa çıkamayacağı kadar giderek artıyor. Ama eğer bunu okuyan biri yadsımanın şu andaki zaman çizgilerimizin realiteleri ile başa çıkmak için kabul edilebilir bir araç olduğunu düşünüyorsa, Hathorların bunun oldukça tersine olan bir şey söylediklerini işaret etmek isterim.

Zaman çizgilerinde sıçrama sanatının bir parçası, deneyimlemeyi arzuladığımız zaman çizgisinin vizyonunu ve titreşim imzasını taşımaktır. Ama aynı zamanda, içinde bulunduğumuz zaman çizgisinin asıl realitelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu, dünyalar arasında yaşamaktır ve Hathorların bizi çağırdıkları bu tür üstatlıktır.

Zaman çizgilerinde sıçramayı seçenlerin çoğunun (kendim dahil) öğrenme kavisi ile karşılaşacaklarından şüpheleniyorum, bu kaviste yeni zaman çizgisine sıçrayabilmekte yetersiz kalacağız ve/veya bunu sürdürmekte başarısız olacağız. Yeni bir ustalık öğrenilirken bu tamamen normaldir, ve evet bu esasen yeni bir yetenektir – mükemmel bir yetenek. Böylece hepimize, acemi zaman çizgisi sıçrayıcılarına tavsiyem kendimize nazik olmak, kendini yargılamayı geride bırakmak ve bu tür bir öğrenme deneyimine iyi bir espri anlayışı ile girmektir. Ne de olsa, en azından bir perspektiften her şey büyük bir kozmik şakadır.

Kalplerimizi ve zihinlerimizi içinde yaşamayı dilediğimiz zaman çizgisinde tutarken, dönüşmekte olan (bazıları ölmekte olan diyecektir) bir uygarlığın realitelerinde nasıl seyrettiğimiz, hiç kuşkusuz bir sanat şekli olacaktır.

Ve böylece… Yaşayan Gizemin sanatçılarına, vizyon ile büyülenenlerinize ve sıçrama cesaretine sahip olanlara, kadehimi kaldırıyorum.

Sizi ve meşgul olmak üzere olduğumuz büyük girişimi selamlıyorum, ki bu girişim bir insan deneyimi yaşayan ruhsal varlıklar olarak kendi en yüksek niteliklerimize yükselmekten başka bir şey değil.

Size ve sevdiklerinize kutsamalar,

Tom Kenyon

http://tomkenyon.com/

© 2010 Tom Kenyon All Rights Reserved

(Çeviri: Saffet Güler)