KARMA TEMİZLİĞİ

Yazdır Yazdır 

Bu makaleyi Qala Serenia Pheonix kanal olarak almıştır, 2003

Bu bilgiyi herhangi bir varlık ile karması olanlar için Üstatlardan aldım.

Bu yaşamda zorluk yaşadığınız bir diğer varlık ile karmik temizlik yolculuğu. Kendinizi güzel bir tapınakta hayal edin ve güzel altın bir solar diskin üzerinde durduğunuzu görün, tapınağın güzelliğinin farkında olun. Meditasyonda kalbinizin içinde daha derinlere giderken, onu hissedin, bilin veya duyumsayın. Tapınağın merkezinde büyük ve çok güzel bir kalp kristali var. Bu kristal bu tapınağa giren tüm varlıklar için kaynağın sevgisini taşıyor. Bu tapınak içsel plandaki bir tapınaktır. Onunla içinizde daha derin bir bağlantı yaratmak için ona sevgi ve ışık gönderin. Bu tapınakta enerji bedeniniz ışıktan ve sevgiden yapılmıştır ve meditasyonda iken kendi enerji bedeninizi görebilir veya duyumsayabilirsiniz. Bu diskin üzerinde durduğunuzun farkında olun ve diskin aktive olmasını isteyin, tapınağın çatısından çakralarınıza dev gibi bir ışık sütunu gönderir… ve sizinle bütünleşmesi için Tanrısal Varlığınızı çağırın.

Sizinle birlikte olmaları için Başmelek Metatron, Sananda ve Başmelek Mikail’i veya çağırmak istediğiniz diğer Yükselmiş Üstatları ve Karmik Kurulu çağırın. Size yaradılış/sevgi ve ışığın bazı kristallerini sunacaklar. Bu kristalleri belki başka zamanlarda kaybetmiş olabilirsiniz. Onlar bu zamanda sizin daha alt ve daha üstteki çakralarınızı aktive edecekler.

Üç Üstada, Metatron, Sananda ve Başmelek Mikail’e veya orada olmasını istediğiniz diğer Yükselmiş Üstatlara bağlanın, onlar sizin önünüzde duruyorlar, kalp ve alın çakralarınızdan onların kalp ve alın çakralarına altın bir ışık göndererek onlara bağlanın ve meditasyonda iken birkaç dakika onlardan gelen sevgi ve ışığı almaya izin verin. Zihninizden sizinle, aranızdaki ilişkinin iyileştirilmesini istediğiniz tüm diğer varlıklar arasındaki tüm enerjilerin tam temizliğini sunmalarında size yardımcı olmalarını ve rehberlik yapmalarını isteyin.

Bu yaşamda zorluk yaşadığınız, karmalarınızın temizlenmesini istediğiniz tüm ruhları veya bireyleri tapınağa çağırın. Bu kişi ile ilişki yaşayan veya yaşamış olan tüm kendi ruh uzantılarınızı da sizinle birlikte olmaları için davet edin (karmik temizlik yaparken bir seferde tek bir varlık ile çalışın). Önce, sevginizi alması için temizlik yapılmasında yönlendirildiğiniz ilk varlığı çağırın. Sizin önünüzde bir adım öne çıkacaktır. Kalbinizi koşulsuz sevgiye açmayı seçin ve kalbinizde genişleyen üç – katlı (altın, açık mavi ve açık pembe alev) alev vasıtası ile onlara güçlü şekilde sevginizi gönderin. Üç – katlı alevi genişletin ve sevginin tapınağı doldurduğunu hissedene kadar ona sevgi gönderin. Ve sonra onların kendi tüm ruh uzantılarını (kendi diğer enkarne olmuş bedenlerini) tapınağa davet edin ve sizinle o varlık ve tüm ruh uzantıları arasında karmik bağışlanma isteyin. Kendi ruh uzantılarınızın, sizinle onlar ve Kaynak arasında ayrılık yaratmak üzere gerçekleşmiş herhangi bir olay için o kişiyi ve onun ruh uzantılarını affetmesini isteyin. Sonra bu yaşamda size yansıyan herhangi ayrılık eylemi, düşüncesi veya sözü ya da hissi için o kişiyi bağışlayın.

Mor alevin tapınağı doldurmasını ve tüm ruh uzantılarının bağışlamanın mor alevini almalarını isteyin. Onlardan sevgi ve ışığın özgürlüğünü ve ruhlarının gücünü deneyimlemelerine hizmet etmeyen kendi eski inançlarını, düşünce formlarını ve duygularını salıvermelerini isteyin. Sonra tekrar tapınağı sevginizle doldurun ve o varlığın (karmik temizlik çalışması yaptığınız kişi) ve onun ruh uzantılarının sizin veya ruh uzantılarınızın bu yaşamda veya herhangi bir diğer uzay zaman boyutunda yaratmış olabileceğiniz ayrılık düşünceleri, sözleri, eylemleri ve hisleri için sizi (ve sizin ruh uzantılarınızı) bağışlamasını isteyin.

Bazı durumlarda, herhangi bir misyonda veya başka boyutlarda bir grupta bir olma deneyimlerinden kalan, bu varlıkta veya onun ruh uzantısında sizin bir parçanız olabilir. Varlığınızın veya enerji bedenlerinizin tüm veçhelerinin veya parçalarının Tanrısal Varlığınıza geri dönmesini ve arınmasını ve iyileşmesini isteyin ve aynı zamanda tüm zaman uzay boyutlarında, yaşamlarda onlar için taşımakta olduğunuz onların ruh imzasını onlara geri sunun ( sadece bunu yapmaya bilinçli olarak niyet edin, bu gerçekleşir). Mor alevin tüm ruh uzantılarınıza taşmasını isteyin.

O kişiyle yaşadığınızı deneyimlerden alınmış veya yaratılmış olabilen, size şimdi hizmet etmeyen tüm enerjilerin tam temizlenmesini isteyin. O kişiyle yapmış olabileceğiniz tüm anlaşmaları iptal edin.

Bunu yapmak için şunu söyleyin;

Ben olan Tanrısal Varlığın adına, İnayet yasasının altında, İlahi emirle/duayla, şimdi, …….. (Kişinin ismi) ve onun ruh uzantılarına sevgi, ışık ve gücün daimi akışını almak veya vermek için yapmış olabileceğim tüm anlaşmaları iptal ediyorum; iradelerimizin birleşmesiyle bu yaşamda ve tüm diğer yaşamlarda, boyutlarda, bu ilahi varlık ile taşıdığım, yaratılmış olan daimi ilişkiler özgürleştirilsin. Kendimi özgürleştiriyorum. Kendimi serbest bırakıyorum. Kendimi özgürleştiriyorum.

Kalbinizden koşulsuz sevgi gönderin ve iradenizin o kişiden serbest kalıp kalmadığını hissedin ya da sizi veya onu bilinçsizce kontrol eden başka anlaşmalar yapıp yapmadığınızı hissedin. Eğer bu seviyede bilinçsiz bağlar varsa, kontrol mekanizmaları bilinçsizce oynadığında taraflardan biri tarafından tutulabilen derin bastırılmış hisler olabilir. Bu, her iki insanın koşulsuz sevgilerinin akmasına ve kalplerinin açık kalmasına izin vermeyecek şekilde davranmalarına neden olabilir. Bu, iki insan arasında koşullu sevgi yaratır. Eğer durum bu ise, Mesih (Sananda) aşağıdaki duayı sunuyor;

Ben olan Sevgili Mesih Kalp, şimdi Yaratım ve Sevgi yasası ile, bir ruh olarak kişisel özgürlüğümü aktive etmeyi seçiyorum ve varlığıma bilinçsiz veya bilinçli olarak herhangi bir sınırlama dikte eden ruhsal deneyimlerim vasıtası ile yarattığım tüm bağları şimdi bırakıyorum. Diğer yaşamlarda ve boyutlarda misyonumu tezahür ettirmek için diğer kişi ile (Kişinin ismini söyleyin) yaratmış olduğum tüm bağları ve ilişkileri temizliyorum ve arıtıyorum. Grup ruhundaki diğer misyonlardan herhangi bilinçli veya bilinçsiz kalıntılar kalmadan hepsinin temizlenmesini ve arınmasını istiyorum. Şimdi bağlar yarattığım tüm varlıkları salıveriyorum ve herhangi bir uzay zaman boyutunda kendimde bilinçli veya bilinçsiz taşıdığım bağlar için, diğerlerinin taşıdığı bağlar için kendimi ve diğerlerini bağışlıyorum. Olduğum Mesihin sevgisi ile, kendimi ve bu kişileri açık Kalp bağlantımızda sınırlamalar yaratan bilinçli veya bilinçsiz düşünce formlarından, inançlardan veya duygulardan ebediyen özgürleştiriyorum. Öyleyse olsun. Ve öyledir.

Şimdi , ruhumun sevgisi, ışığı ve gücü ile bunu mühürlemesi için Tanrısal Varlığımı çağırıyorum. Ben olan İlahi Işık. Ben olan İlahi Sevgi. Ben olan İlahi Yaradılış. Ben Ben’im.

Eğer bu varlık ile hala çözülmemiş şeyler olduğunu hissediyorsanız, varlığınızın tüm yaşamlarında, zaman uzayında ve boyutlarında sizinle bu varlık arasında Tzolkin çemberini aktive etmesi için Tanrısal Varlığınıza bir dua okuyun. Tüm seviyelerde, tüm uzay zamanda, tüm boyutlarda ilişkinizden ve varlığınızdan tüm aşıların, programların ve ruh parçalarının uzaklaştırılmasını isteyin. Bu, işlemi tamamlar. Bunu tamamlamak için derin nefesler alıp verin ve gevşeyin, kendinizi Sevgi ile doldurun.