- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

Manyetosfer

–0– Evden Selamlar

Gezegeninizde bir çok şey değişiyor. Gelişiminiz öyle bir noktaya erişti ki artık önümüzdeki bir kaç hafta içinde neler olacağını tahmin etmek zorlaştı. Şimdi gezegeninizde meydana gelen bir olayı sizinle paylaşmak istiyoruz böylece olayların dilini okurken kendinizin farkında olarak kendinize yardım edebilirsiniz. Üç ay önce sizinle “Manyetikler hareket halinde” isimli bir bilgi tebliğini paylaştık. O mesaj esnasında bazı anahtar noktaları tartıştık. Şimdi bu anahtar noktaları tekrardan üzerinden geçerek detaylı bir şekilde bilgiyi açalım.

–0– Önümüzdeki üç sene içinde Manyetik akış

Anahtar noktalardan birincisi dünyanın manyetik akışlarının değişmeye başlayacağıdır. Beşeriyet sabit bir manyetik tabana alışık olduğu için bu durum beşeriyet tarafından nasıl yaşanacaktır. Manyetik akıştaki değişim başladığında gezegendeki yerçekimi harekete geçmeye başlayınca enkarne olmuş her bireye etkisi bizzat hissedilecektir. Dürüst olmak gerekirse beşeriyet bu değişimi iyi kavrayamadı. Sıklıkla değişim düğmesine basınca paniklemeye başlıyorsunuz. Değişimi kucaklamak yerine hayallere dalıp kendi kendinize “Güzelim, değişim geliyor bekle” diyorsunuz. Belkide size zamanın ilerisindeki değişimleri söylediğimizde ve gelenin farkında olun dediğimizde siz korkunun deneyimlenilmesi yerine olayı tutku neşe coşku içinde yaşanacak beklentisine giriyorsunuz. Öyleyse bugün konuşacağımız konu her birinizi ilgilendiriyor ve önümüzdeki üç yıl içinde meydana çıkacak olguları kapsıyor. Önümüzdeki üç dört yıl gezegendeki her bireyin hayatında büyük değişimler tezahür ettirecek. Bu yeni enerjileri hayatınıza entegre etmek bünyenize dahil etmek bünyenizde büyük miktarlardaki değişimi ve uyumu talep edecek. Bugün enerjinin manyetik yapısı hakkında konuşacağız çünkü manyetikler sizin duygu hallerinize direkt etkide bulunur. Bir çok zaman gezegenin manyetikleri durağan kaldı dolayısıyla sizin duygu bedeninizde durağan kaldı. Sizin çok katmanlı bedenlerinizin temel yapı taşlarından biride duygu bedeninizdir. Bu alan değişip akışkan hale gelince günlük olaylarda kendi duygu dengenizi sağlayamazsanız, kendinizi kendi merkezinizden uzaklaşmış ve topraklanamamış adeta havada süzülürcesine boşluktaymış hissine sahip olacaksınız. Bu durum çok aşikar bir şekilde oluşacak. Niçin böyle olduğunu açıklayalım.

–0– Kurulum

2001-2006 yılları arasında bir güneş siklusunda olması gerekenden çok daha fazla sayıda güneş fırtınası deneyimlenildi. Bu fırtınalar, esasında ışık enerjisinin manyetik plazma biçiminde uzaya yayılımıdır. Bu fırtınalar esnasında meydana gelen oluşumların hiç biri dünyayı hedef almamıştı. Hal bu ki eğer bunlardan biri dünyaya çarpacak olsa dünyanın kendi manyetik ızgarası bu elektrik enerjisini kendi kanalları ile gezegenin her noktasına dağıtır. Hatta bir çok yerleşim yerindeki güç noktalarının kendi güvenlik tedbirleri mevcut. Bazı manyetik ızgaralar güneş fırtınalarından gelen ışık tanecikleri ile aşırı yüklenmiş durumdalar. Böylece dünyanın manyetik kabuğunun dışında foto-manyetik plazma oluşarak bizim manyatosfer dediğimiz bir alan meydana geldi. Aslında bu fırtınalar nedeniyle dünyanın manyetik kalkanı giderek zayıfladı ve son güneş fırtınasının yaratmış olduğu etkiden bu yana kendini yenileyemedi. Hatta siz bu geçen yıllarda çok çeşitli büyüklüklerde sıradışı güneş fırtınaları deneyimlediniz ve direkt bir etki almadınız. Ancak bu durum şimdi değişiyor çünkü güneş fırtınaları tekrardan başlayacaklar. Normal bir güneş siklusu 11, 12 yıllık döngülerde aktif hale geçer. Bu özel siklus gezeginiz dünyanın kendi yükseliş yolundaki finali yaşaması için tasarlandı. Gerçi enerji bir bakıma başka yere yönlendirilecek ama yine de büyük bir etkisi olacak, çünkü enerji dünyaya girdikten sonra gezegenin tektonik katmanlarında tutulacak.

–0– Çekirdek konular

Hatta şu anda bile siz güneş lekelerinin form almaya başladığını görebilirsiniz. Tabiki bir sonraki demlenmenin hazırlanması için diğer aktiviteler yan fiiller tezahür ediyor. Bu durum şu an sizin bilim adamlarınızın ilgisini çekmiyor. Onlar sadece önümüzdeki yıllarda tezahür edecek sıradışı olayı izlemek için yörüngeye yeni bir uydu yerleştirdiler Onlar çok heyecanlılar öyleyse bizde. Çünkü bu olay çok önemli değişimleri içeriyor. Şimdi geniş skalada neler olacağını açıklayalım. Güneşte patlama meydana geldiğinde ne olacak? Size güneşin gördüğünüz/düşündüğünüz şey olmadığın söyleyelim. Sizdeki inanç sistemi, size, güneşin katı bir çekirdeği ve etrafında daireler çizerek hareket eden gazların olduğunu söylüyor. Ancak biz bu inancın yerine güneşin bir enerji kapısı olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Bu kapı çok boyutlu bir yerden gelen enerjileri yansıtıyor. Bu bu çok boyutlu yere merkezi güneş diyeceğiz. Bu merkezi güneş aleminizin kökenidir, kaynağıdır. Diğer bir deyişle sonsuzluktan gelerek enkarne olduğunuz ilk yer bu merkezi güneştir. Buradan diğer sistemlere seyahat edersiniz. Bu seyahati bir prizmanın ışığı 11 farklı ışın şeklinde bölerek gezegene 11 farklı ruh veçhesi olarak enkarne olur böylece kamil insan olma yolunda ilerlersiniz. Böylece kendi parçalarınızla kendinizle çalışırsınız. 2001’den 2006 yılına kadar olan süreçte bir çok güneş fırtınasında çok büyük boyutlarda plazma parçacıkları uzaya fırlatıldı. Basit bir hesaplamayla bu kadar şey atıldıktan sonra güneşte yeterli enerji kalmadığını söyleyebilir birisi Ancak bu olay tekrar meydana geliyor.

–0– Zayıflamış Manyotosfer

Belirli güneş fırtınlarının, son olan fırtınada olduğu kadar zor olmasına gerek yoktur. Bugünlerde olayın tesirinin şiddeti düşüktür. Çünkü dünyanın bir sonraki düzeye geçmesi için çok fazla manyetik itilime ihtiyacı yoktur. Bu güneş fırtınaları esnasında güneş tarafından dünya üzerine manyetik bir itilim meydana gelir. Dünyanın bildiğiniz manyetik alanı ve beraberindeki manyetik ley hatları bu şekilde çalışır. Siz hala manyetikler ve yer çekimi arasındaki bağlantıyı keşfetmediniz. Fakat basitçe söylersek, bizim beşeriyete inancımız var bir gün doğru zaman geldiğinde bu ilişkiyi keşfedecekler. Burada açıklamak istediğimiz, enerji, merkezi güneşten sizin güneşinizin kanal olmasıyla gelerek dünyanızın manyetik alanına etkide bulunuyor. Bu etkileşim dünya üzerinde bir tesir yaratırken aynı zamanda plazma alana yansıyor. Bu koruyucu alan manyotosfer olarak biliniyor. Bu dünyayı saran manyetik alan güneşten gelen kozmik parçaları yansıtırken aynı zamanda bir ağ gibi davranıyor. Bir çok parçayıda tutuyor. Şu an da bile bu ağ bu parçacıklarla doludur.

–0– Hızlı adımlar

Bilim adamlarınız bu manyetik alanda deliklerin ve açılmaların olduğunu bulmaya başladılar. Bu sayede bir sonraki güneş fırtınasında daha fazla enerji taşıyan parçacık gezegene direkt olarak gelecektir. Biz, sizin güneş ile olan bağlantınızın değiştiğinin farkında olmanızı istiyoruz. 2012’deki güneş fırtınası başladığında, güneş ışınları bedeninize daha önceki etkilerinden daha farklı bir biçimde etki edecek. Size diyoruz ki bu güneş fırtınası söylediğimiz tarihten önce başlayacak hatta bu yıl başladığını göreceksiniz. Dünyanın tekamülünün ilerlemesi için ve bir sonraki düzeye geçmesi için bu belirlediğimiz tarihteki güneş fırtınası gezegen için gerçekleşecektir. Size güneşi gözlemenizi tavsiye ediyoruz özelliklede belirtilen tarihte. Bu açıkça ortaya çıkacak tesirin etkileri duygularda kontrolsüzlük olarak tezahür edecektir. Bunun dışında da etkileri olacaktır. Adımlar hızlandı. Herşey çok hızlı yükselecek.

–0– Hayat dersleriniz için son çağrı

Şu an da söylemiş olduğumuz tüm olaylar gerçekleşecektir ve gerçekleşirken her birinizin yapması gereken kendinizle beraber olmanızdır. Kendinize zaman ayırmanızdır. Kendinizle ilgili eski konuları eski alışkanlıkları yaşamındaki tekrarlayan döngüleri salmanız -terk etmeniz- salınıma bırakmanızdır. Şu ana kadaar tutunmuş olduğunuz konular sizi güzel besledi ve size belli bir paye verdi. Ne de olsa siz kendinizi bu olgularla tanımlıyordunuz. Ne zaman ki manyetik dalga dünyaya gelip, duygularınızın temel yapılarını salladığında, bu şeyler hayatınıza hızla girerken kendi kendinizin dengesinde kalmak için zaman eski sistemlerin hızlıca salınılma zamanıdır. Zaman kendiniz hakkındaki sınırlı düşünceleri bırakma zamanıdır. Zaman ne şekilde olursa olsun kendi gücüne sahip çıkmaya adım atmanın zamanıdır. Bunun için en basit yol, kim olduğunuza sahip çıkmaya başlayarak, – vicdanı bastırmadan – daha fazla kendin için, kendi ışığını fiziksel bedeninde tutup taşıyabileceksin. Bu işlem gözler vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Fiziksel bedende taşımış olduğunuz cinsel enerjiler ile başarılabilir, bu zaten ruhunuzun kendini deneyimlemek için seçmiş olduğu güzel bir beden vasıtasıyla tezahür eder. Böylece parçası olduğunuz dünya sizin kanalınızla değişmeye başlıyor.

2012 sürecinde manyotosferin oluşan deliklerin genişlemesiyle güneş fırtınaları dünyanın çekirdeğine etki ederek yeni yükler yükleyecektir. Önceki güneş fırtınaları sadece dünyanın merkezinin iç ısısını arttırdılar. Bu seferki güneş fırtınası çekirdeğin yükünü arttırarak yeryüzündeki her varlığın her hücresinin yüksek seviyede titreşmesini kalıcı olacak şekilde sağlayacaktır. Dünyanın demir bir çekirdek üzerine kurulmuştur. Bu demir çekirdeğin çevresinde bir akışkan likit demir metal vardır. Bunu sizin volkanlarınızdan dışarıya fışkıran lavlarda görmeniz mümkündür. Güneş fırtınasından gelen enerjiler çekirdeğin ısısını yükseltip onun daha hızla dönmesine daha hızlı hareket etmesine neden olacaktır. Dünyanın çekirdeği herzaman dış katmanlardan farklı bir hızda hareket etmiştir. Kısaca dış katmanlardan dönüş hızı bağımsızdır. Dünyanın dış katmanları farklı bir rotasyonda hareket etmektedir. Şu anda bu katmanın hızı artmıştır. Çünkü iç çekirdeğin dışındaki akışkan katman dışa doğru genişleme eğilimi göstermektedir. Bu dışa vurum kendini volkanik patlamalarla kendini göstermektedir. Bu geçiş esnasında dünyada bir sürü olay meydana gelecektir. Siz bunların arasında nasıl hareket edeceğinizi öğreneceksiniz. Böylece önceki olaylarda yaşamış olduğunuz zorlukları fazla deneyimlemeyeceksiniz. Sizler tektonik tabakalarda yeniden düzenlemelerin olduğunu göreceksiniz. Özellikle pasifik(büyük) okyanusun derinliklerinde patlamalar meydana gelecek. Burada patlamalarla kozmik bir kapı ve bir çok portal açılacak böylece gezegene yardım edilecek. Siz bu olayları önümüzdeki yıllarda göreceksiniz.

Her birinizin duygu beden yapısı dengede sabit kalmayı seviyor. Ancak bu yapı hareket etmeye başlıyor. Bir başka hatırlatmak istediğimiz bir olgu var bu durumu daha önce bildirmiştik dünya üzerinde çok büyük bir seksüel enerji dalgası olacak. Bu hal 1960’ların karşılaştırıldığında uysal hali olacaktır. Bu dalga gelmeye hala çok büyük bir şekilde devam ediyor. Hissedildiği mekanda ne gibi olaylar olacak diye soranlarınıza şu cevabı verelim. Bu enerji uygun bir şekilde kullanılacak. Kendi varlıklarında seksüel enerjilerle sorun yaşayanlar bu durumda rahatsızlığı olanlar tıkanma ve başka problemlerle karşılaşacaklar. Bu yüzden günlük hayatınızda medyanızın haberlerinde sadakatsiz ve varolan normların dışında yaşayan insanların deneyimlerini gözlemliyorsunuz. Bu durumlarda artış olacaktır. Bu dalga bu tesir bu durumun farkında olmayanlardan tarafından da hissedilecektir. Genel seksüel enerjilere karşı hassasiyetiniz genişleyerek büyüyecektir.

–0– Evden gözüken ışığınız

Öncelikle size tüm bu enerjilerin farkında olun diyoruz çünkü görecekleriniz sizi şaşırtmamalı. Böylece beklediğiniz olgular sizi yeni bir pozisyona sokarak diğer beşer kardeşleriniz için sizi kapı haline getirerek onların kendi yollarını görmelerini sağlayacaktır. Korku bu gezegendeki en önemli engelinizdir. Sizde genel de yeniliklere karşı bir direnç eğilimi var. Bu beşer doğanızda bir yasa haline gelmiş. Özellikle çok boyutlu kapı açılmaya başladığında Eğer bir duvara bakıp duvarın içinden birinin geçtiğini görürseniz ve onlara göre ortada duvar yoktur diyeceksiniz ki “bu çok güzel bir şey, bunu görmesi için hemen arkadaşımı aramalıyım” Fakat diğer insanlar bunu gördüklerinde korkuya ve deneyimledikleri problemlere karşı sorumlu olduklarını söyleyecekler. Öyleyse bu kapıları açık tutun ve onlarla konuşun. Kendi evinizden kendi enerjiniz ve ışığınız sizin vasıtanızla ulaştıklarınıza yansısın.

–0– Hatırlamak ya da ilgili durumun yeniden üyesi olmak

Sizler ne maliyeti olursa olsun bu zamanda burada olmak isteyenlersiniz. Kaç yaşam bunun için zaman harcadığınızın önemi yok. Siz buradasınız. Sizler gezegende değişimi meydana getirenlersiniz. Arkanızda rabbin orduları her türlü yardımı hizmeti yapmaya hazır beklemektedirler. Manyetik deliğin kapıları açıldığında ve manyetik enerji dünyaya akmaya başladığında, dünyanın manyetik alanına bağlı beşerin duygu bedenini temelden sarsacaktır. Bu sizin kendi merkezinizde kalmanız gereken önemli bir zamandır. Kendi kendinizin dayanağı olunuz. Kendi ışığınızı yakınız. Olaylar meydana geldiğinde çevrenizdekilere karşı gülümseyin çünkü siz neyin gelmekte olduğunu biliyorsunuz. Siz neyin olmakta olduğunu biliyorsunuz siz burada enerjiyi tutanlar bu hareketliliğin tam ortasında gülmek yeterince manidardır. Bu enerji için kendi kendinizin dayanağı olurken bir parça idrak sahibi olmanız sizi bu gezegende olmanız gereken doğru noktaya getirecektir. Hocalar ve şifacılar olarak bu gezegene gelme sebebiniz budur hedef kendinizsiniz. Eğer olmazsanız bu kelimeler size ulaşmaz. Sizler şu anda olmanız gereken en doğru yerde duruyorsunuz. Bu olay şimdi de gerçekleşiyor.

–0– Korku beş harften oluşan kelime

Her düzeyde değişim meydana gelmekte olup bu süreç önümüzdeki üç yıl ile sınırlı değildir. En şiddetli değişimleri deneyimleyeceksiniz. Bu farklı titreşim düzeylerinde meydana gelen dalgalanmaları kendi realitenizde farklı zamanlarda deneyimleyeceğinizi bilin. Bu nedenle iş hayatında organizasyonlarda, çeşitli gruplar arasındaki titreşimlerde ayarlamalar göreceksiniz. Bir çok grup kendileri için zor olan bu zamanlarda yapılandıracakları enerjiyi bulmakta zorlanacaklar. Sebebi bütün bu duygu beden enerjileri çok yükseklerde veya zaman zaman çok aşağılarda olacak. Şimdi zaman sizi sınırlayan, geri tutan parçanızı bulmak zamanıdır. Bu dalga tezahür ederken ilgilenmediğiniz bu parçanız giderek güçlenecektir önünüzde engel teşkil edecektir.. Zaman şimdi kendinize sınır çektiğiniz, bastırdığınız şeyleri çok ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirme zamanıdır.
Bu süreç içinde kalbinizin derinliklerinde olan fakat söze dökmediğiniz bir hal olabilir. Zaman şimdi kendi gerçeğinizi ve bu gezegende kim olduğunuzu bulma zamanıdır. Bu dalga tezahür ederken bu değişiklikler başladığında tabiki korkuda burada olacak. Bu durumda sebebiniz kendinizin burada bu AN’da olup olmadığını sorgulamaktan geçer. Bu sizin güzelliğinizdir. Bu sizin kendinize verdiğiniz en büyük armağanınızdır. Burada olmak, burada iş yapabilmek ve umut etmek.

–0– Sevgililer bizler sayıyoruz.

Herhangi bir değişim zamanında çok fazla korku olur. Hatta şu anda yürümüş olduğunuz bu tüm deneyimde korku yerine büyük coşku var. Değişimler olacaktır. Bu değişimler olurken hatırlayın sevgililer, korku beşeriyetin kollektif titreşimini, bilincini geri tutar. Bu gülümseme zamanıdır. Bu bilginizi ortaya koyma zamanıdır. Bu duygular bir aşağıda bir yukarıda hareket ederken enerjinin hareket ettiğini hissedersiniz. Sadece neyin olmakta olduğunun farkında olun. Böylece gezegenin bu değişim dönüşüm zamanında gezegene hizmet etmiş olursunuz.

–0– Vazifeye aday olanlar

Sevgililer bir çok şey olmakta. Bütün parçalarda bu süreç meydana geliyor. 2013,2014,2015 yıllarına adım atarken neler olacağını ifade edeceğiz. Ancak bir gerçek var ki siz kendi kaderinize henüz karar vermediniz. Biz bu dünyanın yaratıcıları değiliz ki size neyin ne olması gerektiği hakkında konuşalım. Biz sadece bu gezegene enkarne olmuş büyük hocaların, şifacıların bu yolda yürüyenlerin yaratımlarını, seçimlerinin fotoğraflarını size tebliğ vasıtasıyla yansıtıyoruz. Burada bir grup üstadın fiziksel beden vasıtasıyla deneyim yaptığını ancak bazılarınızın bunun hakkında bir ipucu yok. Kendi kendinizin üstadı olduğunda bu süreç çok hızlı tezahür edecek. Size bu hediyeler-bilgiler- bu sebeple verildi. Sizler bu hediyeleri muhtemelen çeşitli farklı hayatlarda geliştirdiniz. Bunlar üzerinde sıkı çalıştınız. Bunları keşfettiğinizde bir çoğunuzun eğilimi bunu engellemek oluyor kendinizden şüphe edip bu hediyenin bir başkasına ait olup olmadığını sorguluyorsunuz. Bu hediyeyi bulduğunuzda – ki siz bunu bulmakta üstadsınız – ona sahip çıkın. Kendi eşsiz parçanız haline getirin. Kendi kendinizin üstadı olun.Size şimdi daha önceden daha fazla ihtiyaç var.

Siz üç küçük hatırlatıcı bilgi ile onurlandırarak buradan ayrılıyoruz. Birbirinize büyük bir saygıyla davranın ve birbirinizi besleyin her zaman bunun güzel bir oyun olduğunu hatırlayın. Beraber iyi oynayın

Espavo

The Group
Mayıs 15 2010

Devamı: http://www.maddeveruh.org/ruh-ve-madde/1/798/manyetosfer–kaptan-kalkanlarimiz-yuzde-otuz-gucle-calisiyor-.aspx#ixzz1umFqwxIy
Under Creative Commons License: Attribution Non-Commercial No Derivatives