- Koşulsuz Sevgi - https://www.kosulsuz-sevgi.com -

Niyet Oluşturma, Tezahür, Bolluk Izgarası

Michelle Eloff© aracılığı ile alınmıştır

24 EYLÜL , 2005

Johannesburg, GÜNEY AFRİKA

Bu bilgi diğer kaynaklar ile bazı kurallarla paylaşılabilir, bilgi değiştirilmemelidir veya silinmemelidir ve bilginin kaynağı belirtilmelidir.

Lütfen bu bilgiyi okumanın sizin üzerinizde etkisi olacağını not edin. Kanal mesajını veren Varlığa enerjisel olarak bağlanırsınız ve benzer bir işlem sizde de gerçekleşir. Kanallığı veren Üstadın huzurunda olmak ile tam olarak aynı şey değildir, ancak etkiler aynı şekilde güçlüdür. Kanal mesajındaki katılımcılara verilen zaman hatları ile ilgili endişelenmeyin. Kendi İlahi Planınız, Zamanlamanız & Amacınız ile uyum içinde benzer olanını alırsınız.

Ben Kuthumi’yim ve bugün her birinizi selamlamak ve size bolluğun, daha çok bolluğun, daha da fazla bolluğun, ve bu zamanda yaşamınızda sahip olmayı dilediğiniz tüm bolluğun kutsamalarını getirmek için sevgi ve bilgeliğin ışınları ile geliyorum. Selamlar, Sevgililer.

Bugün, sizi Mesih’in kalbinde ve Tanrı’nın güvenli ellerinde tutarken kalplerimizde büyük sevinç ve hoşnutluk ile her birinizle toplanabiliyoruz.

Işığın sevgili kardeşleri, size çok önemli bir aktarım getirmek için bugün sizinle Mesih’in huzurunda olmayı seçtik, hepinizin bolluk dolu bir yaşam için ilahi hakkınız ile mükemmel şekilde hizalanmanın önemliliğini anlamanıza yardım edeceğine güvendiğimiz bir aktarım. Siz maddi bir dünyada yaşıyorsunuz. Dünya sizden bazı enerjiler talep ediyor. Bu enerjiler genelde fiziksel, maddi doğadadır. Ancak, bolluk maddi zenginlik ile sınırlı değildir, yine de dünyanın şimdiki durumu materyal bolluk ve finansal zenginliğe özellikle keskin bir odak getirdi. Bu nedenle, her birinizin uygulayabileceği ve maddi dünyanın üstadı olmanın hayati işlemine başlayabileceği teknikler getirmeye karar verdik. Hepiniz kendinin – üstatlığı için gayret ediyorsunuz. Kendinin – üstatlığı işlemi, maddi ve spiritüel dünyanın bolluğunu deneyimlemenizi önleyen korkuları ve sınırlılıkları yenmeyi kapsar. Ayrıca bugünü, her birinizde demirleyeceğimiz elektromanyetik enerjinin özel bir ipliğini getirdiğimiz gün olarak seçtik ; bunu yaparak, 2634 yıl önce uykuya dalan bolluk bilinçliliğinizin uyuyan veçhelerini aktive edilir. Kesin olmak ! Bunun amacı hayal edebileceğinizden çok daha büyüktür, çünkü zaman yoksulluğun illüzyona ait dünyasını paramparça etme zamanıdır. Kendi içinde yoksulluk, başlangıçta dünyanın gücünü sahiplenmeyi arayan hırslı niyetin güçleri tarafından yürürlüğe konmasına rağmen, ruhlar için büyüme fırsatı oldu ve bunu yaparak yoksunluk, kayıp ve sınırlılık illüzyonu yaratarak insanlığı güçsüzleştirme sistemi tesis ettiler. Bunun yerine getirilme şekli enerjisel olarak oldu, başka deyişle, insanların kendi değerine saldırarak bilinçaltında yapıldı.

Etkilenmiş olduğunuz programın enginliğini tam olarak kavramanız için enerjinin mekaniklerini anlamanız çok önemlidir. Genel olarak insanlık sadece fiziksel olarak hissedebildiği, fiziksel olarak dokunabildiği, fiziksel olarak tadabildiği, koklayabildiği ve işitebildiği şeyi kabul eder. Fiziksel duyuların üzerindeki ve üstündeki herhangi bir şey fantezi, illüzyon, imajinasyon ve gerçek dışıdır. Ancak, algıladığınız varoluşunuzun her milisaniyesinde ful aktivitede fiziksel dünyanızdan çok daha büyük ve daha güçlü bir dünya vardır. İnsanları, onlar etkisinin varolduğunu bile bilmeden etkileyen, enerjiyi manipüle etmenin yolları vardır. Hepiniz bunun kurbanı oldunuz. Elektromanyetik enerji, mikrodalgalar, makrodalgalar, fiziksel olarak hissetmediğiniz enerjinin tüm frekansları sisteminize nüfuz eder ve sizin üzerinizde etkili olur.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, ordu ile bağlantılı çalışan bilim adamları böyle teknolojileri denedi. Kendi askerleri ile deneyler yapmaya başladılar. Bazıları bunu beyin yıkama olarak bilir. Onların askerleri derin uyku halinde iken, onların bulunduğu yere ses dalgaları yayıldı. Ancak, ses onların fiziksel bilinçli kulakları tarafından toplanmadı, bilinçaltı her bir sözcüğü aldı. Buna bilinçaltı programlama adı verilir. Bu, 6 ay boyunca her gün tekrarlandı ve o 6 ay boyunca deneyin parçası olan her askerin yaşamı değişti. Bu adamlar düşman bölgelerine sızmak ve acımasızca öldürmek için kullanıldı. Bu bilgi elde edilebilirdir ve bunu kendi kendinize inceleyebilirsiniz. Halkın incelemesi için böyle deneylerin mevcut bir çok kayıtları vardır. Bunu getirmemim nedeni, tamamen aynı mekanizmanın toplulukları programlamak için kullanılmış olmasıdır ve en sonunda televizyon kullanılmaya başladığında, bu tamamen yeni bir frekans, yeni bir seviye aldı, çünkü bilinçaltı programlamanın dalgaları şimdi televizyona sahip olan herkesin evine ışınlanabiliyor, bu şimdi daha da kötüleşti, çünkü uydu çanaklarına sahipsiniz. Etkilerin ne kadar büyük ve şiddetli olduğunu, tüm açılardan bombardıman edildiğinizi anlamanız önemlidir. Modern zamanlarda, program, başarılı, saygı duyulan, sevilen, kabul edilen “biri” olmak için, belli bir şekilde görünmeniz, belli şekillerde davranmanız, özel bir araba kullanmanız, kendi değerinize yerleştirilen bazı dış – koşullarda yaşamanızdır. Ve eğer toplumun dünyanın sakinleri için koyduğu koşulların altına düşerse, kişinin kendi değeri hızla düşer. Toplum tarafından set edilmiş ortalamanın altında çok daha fazla insan vardır, ve neyin kabul edilir olup olmadığı engellerini kıracak olan, bundan sonraki 3 yıl boyunca çalışacağımız bir çok grubun parçası olan siz sevgililersiniz.

Şimdi size bir şey söylemeliyim – bazılarınız bunu işitmiş olabilirsiniz, ama tekrar duymanız önemlidir. Akışkan sevginin altıncı boyut enerjisi, biz konuşurken etkisini güçlendiriyor ve 2005 yılının 6 Aralığından itibaren, altıncı boyutun kapıları tüm dünyaya açılacak. İlahi koşulsuz sevginin bu akışı tüm insanlık tarafından bütünleştirilmeli, çünkü sekizinci boyut kapıları Ocak 2006’da tüm insanlık için açılacak. Dünyadaki hiçbir ruha, akışkan sevginin altıncı boyut enerjisini bütünleştirmedikçe, sekizinci boyut enerjisinin ful gücünü bütünleştirme izni verilmeyecek. Altıncı boyut, sekizinci boyut için kök sistemdir. Altıncı boyut, bolluğun üzerinde yaratıldığı temel olur. Son birkaç bin yılda tanık olunduğu gibi, gücün suistimal edilmesinin nedeni, altıncı boyutun ilahi ve koşulsuz sevgisinin kayıp olması idi. Evreninizin Büyük Işık Konseyi bir daha asla bu modelin kendi kendine oynamasına izin verilmemesine karar verdi ve Altın Çağın ve onun bilinçliliğinin tüm ışığıyla hüküm sürmesi için yerinde tutulması için, sadece tüm tezahürlerinde sevgi mevcut olabilir. Bundan dolayı, altıncı boyut akışkan sevgisini kapsamayacak olan gezegeninizdeki her bir yapı parçalanacak, çökecek. Çökmeli, çünkü refah bilinçliliğinin gerçek özünü kapsamaz ; hırs bilinçliliğinin gerçek özünü kapsar. Hırs bilinçliliği açgözlülüktür, yoksunluk korkusudur, bundan dolayı açgözlülük güce sahip olmak için motivasyon olur. Bu bilinçliliğin artık, hepinizin yaratmak için yoğun olarak çalıştığınız yeni dünyada yeri yoktur. Bundan dolayı bugün demirlediğiniz elektromanyetik enerjinin ipliği altıncı boyutun altın seviyesine inisiyasyonunuzdur.

Platin kapı, bolluk enerjisinin çok güçlü bir akışının geleceği 6 Aralık’ta açılacak, ancak insanlığın bununla ne yapacağı ile ilgili eğitilmeye gereksinimi var. Hepiniz, küresel çapta aktive olacak diğer ışık grupları gibi programın parçasısınız. Nisan 2006’da, 1440 Bolluk Üstadı ve Lordunun bir toplantısı olacak. Toplantı şu anda bir çöl olan bir alanda gerçekleşecek. Gerçekleşecek olan topraklama, bolluk enerjisinin bütünleşmesi ile ilgili enerji aktivitesi nedeniyle gezegeninizdeki en büyük sıcak noktalardan biri olacaktır. Işığın üstatlarının coğrafik olarak bu özel noktayı seçmiş olmalarının nedeni, insanlığın şu andaki kuraklık, verimsizlik, hiçlik algısını temsil etmesidir, yine de çölün içinde en çılgın hayallerinizin ötesinde hayat vardır. Çöl bolluğun rengidir : altın rengindedir. Çöller, altın bilinçliliğin tutulduğu kalıplardır, çünkü o alanlarda değiştirilemediğini biliyoruz. Şimdi, gelen kodları, ızgaraları ve kalıpları sizinle özgürce paylaşabiliriz. Aktive edilecek 888 milyar ızgara vardır. Gezegendeki insan sayısından daha fazla ızgara. Bu size bir şey anlatmıyor mu?

Sevgililer, başlamak için, Anne – Baba Tanrı’nın yaratıcı gücünün sizin egonuzdan çok daha büyük olduğunu anlamanız gerekir. Tanrı’nın gücü hayal edebileceğiniz herhangi bir şeyden daha büyüktür, çünkü o varoluştaki gücün her veçhesidir, bundan dolayı Tanrı’ya vermek yerine egonuza güç vererek kendinizi bolluktan yoksun bırakmak nasıl kibirli olmaktır ? bununla nereye gittiğimi görüyor musunuz ? Yaşamınızın çoğunda ve bundan önceki yaşamlarda karanlık ile dans ettiniz. O yaşamların hepsinde değil, bazılarında. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musunuz ? Çünkü siz hala karanlık ile dans ediyorsunuz. Çünkü siz hala hırs bilinçliliğinden, yoksulluk bilinçliliğinden, kurban bilinçliliğinden ve koşullu sevgi bilinçliliğinden etkileniyorsunuz. Işığın her Yükselmiş Üstadı sizin şimdi karşılaştığınız inisiyasyonlardan geçmek zorunda idi, bundan dolayı siz de bunu yapabilirsiniz. Siz bir nedenle, Işığın Liderleri olarak adlandırılıyorsunuz. Siz, diğerlerinin izleyeceği trendi set edenlersiniz. Şu anda, toplumun algılanan illüzyona ait normlarına göre sizde fonksiyon bozukluğu olduğu düşünülüyor (kahkahalar !), ama biz sizin fonksiyon bozukluğunuzu seviyoruz. Ancak, siz ışığın fonksiyonel dünyasına geleceksiniz ve şimdi sizi küçümseyenleri, sizi reddedenleri, eleştirenleri, arkanızdan gülenleri, çatlak olduğunuzu düşünenleri ışığın dünyasına getireceksiniz. Belki sizi müsli (doğranmış hububat, kuruyemiş ve baldan ibaret bir yiyecek) diye çağırırız, evet ? (Daha çok kahkaha).

Siz yeni dünyasınız ve çocuklarınız bu mirası geleceğe taşıyacak, bundan dolayı pes etmeyin, yaşamdan vazgeçmeyin ve yarattığınız geleceğin gerçekten fantezisini kurduğunuz cennet olacağına güvenin. Eğer onu düşünürseniz, o olabilirsiniz ve bu niyet etmenin çok önemli olduğu yerdir. Daha önce, görülmeyen doğadaki enerjinin gücünden söz ettim. Zihniniz her zaman bu güç ile uyum içinde (akortlu) ve binlerce yıldır, bu düşünce sistemlerini ve yansıtılmış enerjileri çeşitli varış yerlerine taşımak için kullanılan şey, kuantum alanıdır. Sadece bu değil, orijinal olarak planlandığından çok farklı sonuçlar yaratmak için başarılı olarak kullanıldılar, bu nedenle Altın Çağın bolluğunun ilahi ve koşulsuz sevgin dışında olan diğer bilinçlilikler tarafından lekelenmesine izin vermeyeceğiz. Çünkü şimdi kuantum alanı, altıncı boyut ve üstündeki boyutların seçkin üyelerine açılıyor. Siz zaten VIP üyelersiniz (kahkaha). Veya “Gold kart sahipleri” mi demeliyim ! (Daha çok kahkaha)

Bundan dolayı, para ile ilgili, layık olma – yeteneği ile ilgili, sevgi ile ilgili, arkadaşlık ile ilgili – gerçekte yaşamınızın her alanı ile ilgili düşündüğünüz şeyler hakkında çok dikkatli düşünün. Bolluk para ile sınırlı değildir, ama para bugünün odağıdır, çünkü şu anda dünyanızda odaktır. Niyet tesis etme kişinin onun üzerine inşa edeceği temeldir ve hepinize niyet tesis etmeye devam etmenizi öneriyoruz ; fark şu ki, niyetinizi altıncı boyut bilinçliliğinin havuzuna demirlemenize yardım ediyoruz. Bu, davranışlarınızda/tutumlarınızda çok hızlı bir değişim getirecek ; ancak ayrıca, sizi yaklaşık 3 – hafta bolluğun tezahürü etrafındaki korkularınıza ve tutumlarınıza hitap eden yoğun bir periyottan geçirecek. Bu işlemi hızlandırıyoruz, çünkü boyutlararası kapının açılmasından önce çok fazla dünyasal zamanınız yok ve ruhlarınız, fiziksel çapalar olabilmeniz için işlemi hızlandırmamızı istemekteydiler. Ayrıca hepiniz, enerjiyi 2006 Nisan ayında topraklayacak olan Tezahürün 1440 Lordu ve Üstadı ile birleşeceksiniz ve temas kuracaksınız.

Böylece, aktarımımızın teori veçhesi ile devam etmeden önce, sevgililer, altın elektromanyetik ipliğinizi altıncı boyut enerjisinin kişisel havuzunuza aktivasyonunu başlatmanın zamanıdır. Lütfen oturduğunuz yerde rahat olun, ayaklarınız yere bassın, eğer mümkünse, elleriniz avuçlarınız yukarı bakar şekilde dizlerinizin üzerinde olsun, gözleriniz kapayın ve nefes alıp vermeye başlayın – burnunuzdan derin nefes alın ve ağzınızdan nefes verin. Nefes alıp verin. İçinize çekip dışarı verdiğiniz havaya odaklanın. Her gün nefes alıp verirsiniz. Zihniniz bir sonraki nefesin nereden geleceğinden endişe duymadan her gün nefes alıp verirsiniz. Sizi hayatta tutan hava bolluğu olduğunu kabul edersiniz. Ona o kadar güvenirsiniz ki, uykuya dalarken bile, havanın daima orada olacağını bilirsiniz ! Böylece nefes alıp vermeye devam ederken, havanın ne kadar bol olduğu fikrine ve hissine bağlanın. Etrafınızdaki havanın her minicik parçacığını imgeleyin. Bu hava sizi sadece beslemez, sağınızdaki, solunuzdaki ve odadaki ve gezegendeki tüm insanları besler. Doğa da hava ile beslenir. Hayvanlar, böcekler, bitki yaşamı – gezegenindeki nefes alan her şeyi canlı tutmaya yetecek kadar yeterli hava vardır. Yeteri kadar hava olmadığına asla üzülmezsiniz, çünkü varlığınızın en çekirdeğinde havanın daima orada olacağını bilirsiniz. Bu fikri taşıyın. Şimdi nazikçe bunu para fikri ile değiştirin. Hava bir enerjidir. Size yaşam veren, yaşamınızı devam ettiren bir kaynaktır. Para enerjinin fiziksel bir tezahürüdür. Gezegeninizdeki tüm okyanusların suyunu kaynatmak için kuantum enerjisinin bir metre kübünde yeteri kadar enerji vardır. 100 yaşamınızda hayal edebileceğinizden çok daha fazla mevcut enerji vardır. Sizin şimdiki bilinçlilik seviyeniz, sizin için elde edilebilir olan enerjinin bir damlasını bile kavrama yeteneğine izin vermez. Gezegeninizdeki her insan varlığının ebediyen yaşamını devam ettirecek kadar yeterli doğal enerji vardır, gezegeninizin nüfusunun çok fazla olduğunu düşünseniz bile. 100 yaşamda hayal edebileceğinizden çok daha fazla enerji mevcuttur. Bunu zihninizden kendinize 22 kere tekrarlayın. Benim için, 100 yaşamda hayal edebileceğimden çok daha fazla mevcut enerji vardır.

Bunu 22 kere tekrarlamanızı istememizin nedeni, 22 nin Üstat İnşa edici, Üstat Mimar rakamı olmasıdır. Bu, yaradılışın mükemmelliğin tam olarak tamamlanmış haline geldiği yerdir, bundan dolayı gelecekte niyetlerinizi oluştururken, lütfen 22 rakamını kullanın. 11, yaşamın tüm veçhelerine yansıyan, kendinin – üstadı olmanın rakamıdır. Nümerolojik enerjinin bu bileşimi aşırı derecede güçlüdür. Üstat tezahür ettiriciyi yaratan, sizin için mevcut olan tüm enerji kaynaklarını kullanmaktır. Kişi, tezahür yeteneklerini fiziksel dünya ile sınırlamamalıdır ; bundan dolayı çalışma sadece kan, ter ve gözyaşlarının fiziksel saatlerine koymakla ilgili değildir. Gerçekte, fiziksel çalışma girdiniz sadece enerjisel olarak yaratılan şeyin üçte biri olmalıdır. Bazılarınız için bu inanılmaz olabilir, ama şüphesiz bu sizin programlamanızdır.

Şimdi zihniniz, hayal edebileceğinizden çok daha fazla enerjinin var olduğu gerçeğini kavradığından, bilinçliliğinizi kuantum enerjisinin altın dünyasına götürelim. Kendinizi bir altın ışık dünyasında imgeleyin. İmgelemenizde, imgelediğiniz şeyin kuantum enerji alanı olduğunu yaratın. Onun sizin ne anlama geldiğini anladığınız bir şekilde onu yaratmanıza izin verin. enerjinin bu bolluk alanına direkt erişime sahipsiniz. O, içine koyduğunuz her şeye karşılık verir. Ondan geçen her enerji dalgasına karşılık verir. Bu ızgara orijinal olarak, var olan evrensel düşünce formunun en yüksek titreşimi ile yaratılmıştır. Dünya korku ve karanlık ile tükenirken, kuantum alanının yapısı değişmeye başlar, çünkü o sadece her ışık düşüncesinin tüm olası sonuçlarını yaratmaz, ayrıca karanlık düşünce ve niyetten de etkilenir. Karanlık dünyaların, karanlık deneyimlerin bu yaratılan tezahürü basitçe ışığın yokluğudur. Bu sevgisiz dünyalar ışık dünyası ile birbirine örüldü ve her şey değişti. Yeni bir bilinçlilik doğdu, ışıktan daha çok karanlığı kapsayan bir bilinçlilik, ve korku yönetimi ele aldı ve yaradılışın motive edici gücü oldu.

Hepiniz evrensel düşüncenin en yüksek seviyesi tarafından yaratılan orijinal kuantum alanını hatırlarsınız. Şimdi siz bu ızgarayı yeniden kuruyorsunuz. Tezahürün Lordları, Bolluk Melekleri ve Anne – Baba Tanrı’nın İlahi Özü şimdi bu enerjinin elektromanyetik ipliğini fiziksel varlığınıza yansıtıyor. O monadınıza (Ben’im Varlığınıza) nüfuz etmeye başlıyor. Bunu istediğiniz bir şekilde imgeleyin. Bu enerji tüm enerji bedenlerinize süzülürken, derin bir nefes alın. Her nefes alış verişle çok nazik bir şekilde aşağıya doğru iniyor. Bu ışığın taç çakranıza dokunduğunu ve beyninize girdiğini imgeleyin. Beyninize dolarken, beyninizin uyuyan bölümlerini, özellikle bolluk lobunu, uyandırma işlemini başlatan elektriksel impalsları tutuşturmaya başlıyor. Bolluk lobunuz sağ beyninizde yerleşiktir. Bu, yaradılışın enginliğinin ve gücünün bilgisini taşıyan gri madde bölgesidir. Bu iplik, beyninizin bu bölümüne enerji besleyecek. Size bugün söylediğim şeylerin kesin gerçek olduğu derin içsel hatırlamasını ve bilinçli bilgisini uyandırmak için enerjiyi ateşlemeye devam edecek. Yarattığınız yaşamın bir gerçeği.

Bu iplik omurganıza inecek ve kendini kuyruk sokumunuzda kökleyecek. Şimdi, kuyruk sokumunuzda sıcak bir enerji imgeleyin. Bu sıcak enerji bu ipliğin köklenmesidir. Eğer bunu fiziksel olarak hissedemiyorsanız, nasıl hissedeceğinizi imgeleyin. Tezahürün Lorlarından biri olan Lord Hilarion size katılıyor ve enerjisini kök çakranıza ve kalp çakranıza bağlıyor. Ben, Kuthumi, Bolluk ve Tezahürün Lorlarından biriyim, enerjimi, enerji alanınıza ekliyorum. İkinci çakra ve boğaz çakrası vasıtası ile enerjimi aktarıyorum. Işığın Başmeleği ve Tezahürün Büyük Başmeleği Lord Metatron, solar pleksusunuzdan üçüncü göz çakranıza bir bağlantı yaratarak enerji alanınızda tezahür ediyor. Lord Melchizedek ve Lord Maitreya enerji alanınızda tezahür ediyorlar, her ikisi de enerjilerini taç çakranız ile birleştiriyorlar ve omurganıza bir stabilite çubuğu filtreliyorlar. Bu çubuk, enerji alanınızın üzerinde döneceği, bilinçliliğinizi bolluk enerjisine stabilize eden bir eksen oluyor ; bundan dolayı, korku dolu kollektif bilinçlilik düşüncelerinin etkisinin sonucu olarak kontrol dışı dönmemeniz için ilave destek alacaksınız. Bu eksen sizi bolluğun ızgaraları ile hizalanmış tutacak. Nefes alın ve enerjinizin bu yeni eksende döndüğünü imgeleyin ; enerji alanınızın Işığın, Tezahürün ve Bolluğun Lordları ve Melekleri tarafından kucaklandığını imgeleyin. Şimdi kendinizi bir giriş kapısına yaklaşırken imgelemeye başlayın. Bu giriş kapısı pembe, beyaz, altın, platin, açık mavi, akuamarin yeşilinin yanardöner renklerinden, başka bir deyişle sedef renklerinden yapılmış. Auranızın akışkan sedef enerjisi olması için bu renklerin auranıza nüfuz ettiğini imgeleyin. Nefes alın ; enerji alanınızda stabilize olmasına izin verin. Bu renkler ve enerji altıncı boyutun enerjisidir. Şimdi Lord İsa’nın arkanızda tezahür ettiğini imgeleyin. Lord İsa’nın başka bir veçhesinin önünüzde, bir başka veçhesinin solunuzda ve başka bir veçhesinin de sağınızda tezahür ettiğini imgeleyin. Anne Tanrı’nın altınızda, Baba Tanrı’nın üstünüzde olduğunu imgeleyin. Bir sonraki nefes alışınızda, etrafınızda, yukarda ve aşağıda tezahür eden altın enerji kubbesini imgeleyin. Bu kubbe nazikçe etrafınızda dönmeye başlıyor. Ve dönerken, enerji alanınızdan tüm negatif ve sınırlayıcı bilinçliliği çekip alıyor. Kendini – sabote etme, kendine değer vermeme düşüncelerini, sizi kayıp ve yoksunluğun eski dünya paradigmasına bağlayan yoksulluk bilinçliliğinin tüm ipliklerini uzaklaştırıyor. Sizi kendini – sabote etme modellerinde tutan kurban bilinçliliğinin tüm ipliklerini uzaklaştırmaya başlıyor. Sizi zamanda ve koşullu sevgi ve hırs bilinçliliğinde donmuş tutan kristalleri eritmeye başlıyor. Bazılarınız, bedeniniz akışkan oluyor gibi hissedebilirsiniz. İmgelemenizde, bedeninizin akışkan olduğu görülebilir. Endişe etmeyin ; buna teslim olun. Bu altın kubbe sizi altıncı boyuta taşıyacak olan araçtır, çünkü sizin altıncı boyuta tam olarak adım atmanızı önleyen tüm sınırlamaları uzaklaştırdı. Bir sonraki nefes alışınızda, sedef kapıları vasıtası ile altıncı boyuta arkadaşlık yapan Üstat İsa ve Anne – Baba Tanrı ile hareket etmeye başlayan kubbeyi imgeleyin. Başlangıçta, bu çok yabancı hissettirebilir. Bunun nedeni, bilinçli olarak deneyimlemediğiniz sevginin seviyeleridir. Fiziksel beden dahil, tüm enerji bedenlerinizin yeni titreşime ayarlanması için birkaç ay gerekecektir. Refah değişimine doğru tutumunuzla tamamlanma haline girerken, adaptasyona tanık olacaksınız.Bolluğun sürekli tezahürü bir başka ipucu olacak. Küçük şeylerle başlayabilir ; bunları gözardı etmeyin, çünkü sizi altın yaşamın bolluk dünyasına götüren daha büyük planlar olacaktır.

Sevgililer, şimdi altıncı boyutu keşfetmek için biraz zaman ayırın. Burada tam olarak kalmanıza izin verilmez, ama tadına varın. İmgelemeniz ve duyularınız çalışsın. Sevgi her şeyi mümkün kılar. Yaşam sevgisi, para sevgisi, sevgini sevgisi, huzur sevgisi, barış sevgisi, sevinç sevgisi, uyum sevgisi onu varlığa getirir. Sevgi yaşamaktır. Çoğu durumlarda, çöyle söylediğinizi işittim : “Bu yoksulluktan veya acıdan kurtulmak için her şeyi veririm. Maddi endişeden özgür olmak için her şeyi veririm.” Sevgililer, bırakmanız gereken tek şey para korkunuz, sevgi korkunuz, sevinç korkunuz, barış korkunuz, huzur korkunuz, uyum ve mutluluk korkunuz. Bundan korkuyorsunuz, çünkü onu kaybetmekten korkuyorsunuz, bundan dolayı ona sahip olmak güvenli değil, çünkü o zaman onu kaybetmezsiniz. Zamanlar değişti ve yeni zamanlarla değiştirmenin zamanıdır. Dünyanızı Tanrı’nın gözleri ile görme zamanıdır, korku dolu bir dünyanın gözleriyle değil. Tanrı’nın imajında yaratıldığınız öğretildi, bundan dolayı yaratma, iyileştirme ve sınırlama, fedakarlık, acı, yoksulluğun – sizi kurban olma halinde tutan herhangi bir şeyin – herhangi kalıplarına katkıda bulunan herhangi bir şeyden veya birinden uzaklaşma gücüne sahipsiniz. Onu arkada bırakma gücüne sahipsiniz. Arzuladığınız bolluğa sahip olmak için vermeniz gereken şey budur. Altıncı boyutu keşfederken, sözlerimi kafanızda tekrarlayın. Altıncı boyutun akışkan sevgisinin tüm korkuları yıkayıp götürdüğünü, özgür olmak için vermeye hazır olduğunuz şeyleri sizden aldığını imgeleyin.

Şimdi sevgililer, birlikte- yaratıcı gücünüzü kullanarak Baba Tanrı’nın, Anne Tanrı’nın ve Lord İsa’nın ful ve ilahi özünü çağırın, onlardan bolluk ızgarasını önünüzde tezahür etmelerini isteyin. Bu ızgaraya bollukla ilgili tüm çağrışımları (kurumları) eklemeyi hatırlayın.Bu ızgaranın altıncı boyutta tezahür ettiğini, bu nedenle akışkan sevginin altıncı boyuta ait niteliklerini, sizin henüz deneyimlemediğiniz sevginin niteliklerini kapsadığını hatırlatırım. Şimdi lütfen benden sonra zihninizden tekrarlayın :

“Sevgili Anne – Baba Tanrı ve ilahi Üstat İsa, paralel ve alternatif tüm boyutlarda, tüm elektromanyetik alanımı yaradılıştaki altıncı boyut içindeki bolluk ızgarası ile hizalama işlemini kolaylaştırmanızı istiyorum. Yaşamın en güçlü yaratıcılarından, sizden şu andaki zaman çizgisindeki fiziksel bedenim, duygusal bedenim ve zihinsel bedenim dahil, tüm süptil bedenlerimi altıncı boyutta tutulan bolluk ızgarası ile mükemmel ve uyumlu hizalanmaya getirmenizi istiyorum. Şimdiki benliğimdeki ve tüm paralel ve alternatif benliklerimdeki sınırlılığa, korkuya, yoksunluğa ve ıstıraba bağlı bilinçli, bilinçaltı, bilinçsiz doğadaki tüm enerjilerin bağlantılarının mükemmel ve mucizevi şekillerde kesilmesini, salıverilmesini, sökülmesini ve yerinden çıkarılmasını istiyorum. Lekelenmemiş bolluk sevgisinin, sevincinin, uyumunun, kendini – değerli görmenin, kendini – sevmenin, kendini – kabul etmenin, başarının, ruhumun varlığımın bir parçası olduğuna inandığı bolluğun diğer veçhelerinin tüm formlarında ilahi saf akışının mükemmel, uyumlu ve mucizevi şekillerde lütufla ruhumun en yüksek iradesi ile uyum içinde anında tezahüre gelmesi komutunu veriyorum. Kendimi tüm korku dolu düşüncelerden, korku dolu davranışlardan, koşullamalardan, algılardan ve kurban bilinçliliği davranışlarından bilinçli olarak salıvermeyi seçiyorum. Tüm seviyelerde, bu zaman çizgisinde ve tüm paralel ve alternatif zaman çizgilerinde – bilinçli, bilinçaltı ve bilinçsiz, kendimi bu şimdiki yaşamımda ve yaşamış olduğum her diğer yaşamda sınırlılıklar deneyimlemem ile sonuçlanan yoksulluk bilinçliliğinin, kurban bilinçliliğinin, koşullu sevgi bilinçliliğinin, ve hırs bilinçliliğinin genetik damgalarından salıvermeyi bilinçli olarak seçiyorum. Varoluşumun en başında, benim için Anne – Baba Tanrı’nın yarattığı ilahi kalıp ile uyum ve hizalanmasa yaşamayı bilinçli olarak seçiyorum ve ilahi sevginin, ilahi ışığın, ilahi bilgeliğin, ilahi gücün, ilahi bilginin ve ilahi gerçeğin bu kalıbının mükemmel, uyumlu ve mucizevi şekillerde benimle bir olmasını emrediyorum. Karşılık olarak tüm korkuyu veriyorum. Sevgili Anne – Baba Tanrı, orijinal ilahi iradem ve planıma karşılık korkularımı size bırakıyorum.”

Derin bir nefes alın, ağzınızdan nefes verin. Orijinal kaynağınızın ilahi iradesinin ve planının bedeninize nüfuz ettiğini imgeleyin. Şimdi hizalandığınız, enerji alanınızdaki tüm bolluk ızgaralarını aktive ediyor. Ve altın kubbe onu mühürlüyor.

Anne – Baba Tanrıya ve Üstat İsa’ya teşekkür edin, içinden geçtiğiniz şeyi deneyimleme fırsatı için onlara teşekkür edin. Nazikçe sizi sedef kapıya geri getirmeye başlıyorlar. Altıncı boyuttan bütünleştirdiğiniz enerjinin sizinle kalmasını sağlıyorlar. Yaşamınızda akışkan sevgiyi demirlemeye devam edeceksiniz. İyileşmeye, büyümeye, ve bolluğun kalıplarına adım atmaya devam edeceksiniz ve 6 Aralık 2005’te Lord Melchizedek, Lord Maitreya, Başmelek Metatron, Lord Hilarion ve benim, Lord Kuthumi, yöneteceğimiz büyük bir kutlama ve inisiyasyon olacak. Eğer mevcut olan diğerlerine katılmak ilahi dileğiniz ve iradeniz ise, sedef kapılar size açıktır.

Sevgililer, enerjiniz altıncı boyuttaki saf sevginin bolluk ızgaraları ve kuantum ışığının elektromanyetik alanı ile başarılı şekilde hizalandı. Çok nazikçe bilinçliliğinizi fiziksel bedeninize geri getirin. Enerjinizin fiziksel bedeninizi doldurduğunu hissedin. Etrafınızdaki aktivitenin ve sesin farkında olun. Bacaklarınızı, kollarınızı gerin, bileklerinizi oynatın. Sevgililer, enerjinizi pozitiflikte tutmanız hayati önem taşır. 2006 yılı, bolluğu tezahür ettirmek için en büyük yıllardan biridir. Ayrıca, gezegeninizde şimdiye dek deneyimlenmiş olan en güçlü Mesih – ışığı ızgaralarının topraklanmasının başlangıcıdır. Bu, Atlantis’te bile deneyimlenmedi. Güneş sisteminizdeki herhangi bir gezegende gerçekleşen enerjinin en büyük değişimine tanık oluyorsunuz ; bundan dolayı içinde bulunduğunuz yaşmadan keyif alın, çünkü bir daha asla böyle bir olay olmayacak. Evrenin gözleri sizin üzerinizde. Evrenin anahtarları ışığın gerçek muhafızları tarafından taşınıyor. Başkalarının girmesi için kapının kilidini açacaksınız. Negatifliğin, korkunun ve sınırlamanın ışığa dönüştürdüğünüz her bir atomu gezegeniniz üzerindeki ışığın frekanslarını güçlendirir. Bu, enerjiyi bütünüyle hafifletir. Dünyanızın değiştiğini izleyin. Gezegeninizdeki yoksulluğu kökünden sökmek için ne kadar çok hareketin olduğunu görün. İlahi hakkınız olan bolluk ile ilgili bireysel içgörülere ve keşiflere sahip olacaksınız. Hücrelerinize kilitlenmiş şartlandırılmış programların parçalanacağını ve çekip gideceğini hissedeceksiniz. Sevgililer, enerjilere uygulanacak iki anahtar var, bunlar sabır ve her şeyden çok sebattır. Daha önceden bir çok sınırlamaların üstesinden geldiniz ; şimdi harcadığınız tüm çabaların ödülünü almak için yoldasınız. Hizmet yolunuz genişliyor ve hepinizden, tüm kalbiniz ile, tüm ruhunuzla, elinizden gelenin en iyisini yapmanız isteniyor. Buradaki oyun, yaptığınız şeyi, tüm kalbinizle ve tüm ruhunuzla sevmektir, Tanrı’nın geri kalanı halledeceğini vaat ediyorum. Evren, eylemi destekler. Eylemleriniz, sevgi ile motive olsun. Yapmayı sevdiğiniz şeyi yapmaya hakkınız var. Onu sevmenizin nedeni budur. Tanrı onu sevmenize niyet etti, çünkü hizmet etmenizin yolu budur. Sonu baştan belli olumsuz bir işte, ilişkide veya evde ıstırap çekmek gerekli değildir. Sizi acıda ve ıstırapta tutan koşullanmış inancınızdır. Hepsi bu. En önemli sonuç budur.

Her gün bir fark yaratır. Her gün, yaşamınızda çoğunluk kuralı olarak deneyimlediğiniz ışık için niyet edin. Bolluğu tezahür ettirmenin çok önemli bir bölümü, gününüzün en başında niyetler belirterek gününüzü yaratmaktır. Şartlanmanızın bir bölümü meydan okumayı umduğu, ıstırabı umduğu, sınırlamayı umduğu için, bilinçaltında böyle deneyimleri yaratırsınız. Gerçekte, her zaman gününüzü yaratırsınız, ancak insanların çoğu için bu, günün bilinçsiz yaratılmasıdır. Siz şimdi gününüzü bilinçlilik ile yaratacaksınız. Sabah uyandığınız zaman, 10 dakikanızı bol havayı solumak için ayırın. Nefes alıp vermek, bugün başladığınız imgelemenin anısını tetikleyecektir. Bolluk ile ilgili çağrışımı tetikleyecektir ve yeterli olandan daha fazlası vardır. Derin derin nefes alın ve verin, ister güneş parıldasın, ister gökyüzü bulutlarla kaplı olsun. Ve sonra bu gününüzde deneyimlemeyi seveceğiniz şeyi düşünün ve hissedin. Eğer günlüğünüz varsa, o gün ne planladığınıza bakın ve yapmak zorunda olduğunuz şeyi nasıl deneyimlemek istediğinizi düşünün. Tamamlanması gereken kasvetli bir işiniz varsa, onu deneyimlemenin keyifli bir yolunu düşünün ve kasvetli iş olarak algılanan şeyin keyifli bir etkinlik olmasına niyet edin. Size önerdiğim şeyi en az 7 gün her gün yapmanızda, yaşamınızda dikkate değer ve çok açık değişim ve günlük rutin işlerinize karşı davranışınızda değişim olacağını temin ederim. İşlerinden nefret edenleriniz de aynı şeyi yapsın. İki şeyden biri olacaktır : ya işinize karşı tavrınız ve birlikte çalıştığınız insanlar değişecektir ve dinamik tamamen değişecektir ve çevre daha önce olduğu kadar yoğun olmayacaktır ; ya da sevdiğiniz şeyi yapma fırsatını tezahür ettirirsiniz. Her gün kendinize onaylayın, “Yaptığım şeyi sevmeyi hak ediyorum ve yapmayı sevdiğim şey, Tanrı’nın benim yapmama niyet ettiği şeydir”. Kendinize bunu her gün en az 22 kere söyleyin. Değiştirmek istediğiniz her şeyi basit onaylamalara koyun, daima pozitif fiilde olsun, tatsız monoton yaşamınız, sevinçli ve heyecan verici bir yaşama dönüşür. Başka bir çok şey gerçekleşir. Eşzamanlılığı deneyimlemeye başlarsınız – doğru zamanda doğru yerde olursunuz. Sezginiz güçlenir, bilinçli olarak daha alıcı olursunuz ; bundan dolayı içsel dakikliğinize ve eyleminize yanıt vermeniz istenir. Eyleme geçtiğiniz zaman, evrenin sihrinin oyunda olduğunu görürsünüz, yaşamın mucizelerinin günlük deneyime nasıl örüldüğünü görürsünüz ve sonra Tanrı’nın asla herhangi birinin ıstırap çekmesini istemediğini kabul edersiniz. Sizi bu var olma halinde tutan insanlığın egosudur. Tanrı var oluştaki en kudretli varlıktır ve ışığın her formunda, sevginin her formunda ve her birinizin içinde mevcuttur. Siz Ondan yaratılmış imaj olduğunuz için, yaşamdaki her iyi şeye layıksınız. Ancak tek bir meydan okuma vardır ; ve bu, bu enerji ile ne yapacağınızdır ? Onu israf mı edeceksiniz ? Ona dokunmayıp gömme dolap ta bırakıp, sonra şeylerin yolunuza çıkmaması ile ilgili tekrar şikayet etmeye mi başlayacaksınız ? Bu enerji ile ne yapacaksınız ? Şimdi bir an durun ve hak ettiğiniz ve arzu ettiğiniz her şeye sahip olduğunuzu imgeleyin. Şimdi, egonun arzularından söz etmiyorum ; ruhun arzularından söz ediyorum. Bunu çok dikkatli düşünün. Sonra her birinizden bunu söze dökmenizi istiyorum, ve biz bunu bolluk ızgaralarına kodlayacağız ve hepiniz için içinde bunu yaratacağınız bir güvenlik ağı yaratacağız. Hepiniz anladınız mı ?

Bildirme.

Hazır olduğunuz zaman, lütfen solumdaki kişi ile başlayın. (Herkes istenildiği gibi yapar).

Sevgililer. Niyetleriniz için kalıbı oluşturdunuz ve bugün seslendirdiğiniz şey odağınızın bir parçasıdır. Burası başladığınız yerdir. Şimdi siz odağa sahipsiniz. Enerjiniz yeni bir eksende dönüyor. Bolluk ızgaralarına hizalanmakta desteklendiniz. Elektromanyetik alanınız, pozitif enerjinin tüm elektromanyetik alanlarına bağlandı. Bunun faydalarını alın, sevgililer, ve rüyalarınızı yaşama getirin. Onları yaşayın, onları sevin, o sürekli olarak yaratmaya devam ettiğiniz canlı bir dünya olur. İçinde olduğunuz dünya sizin yarattığınız bir dünyadır. Gücünüzü ve yeteneğinizi zaten önceden gördünüz. Şimdi basitçe bunu biraz farklı yapma fırsatına sahipsiniz. Üstat Mimar enerjisini çağırın. Kendinizi 22 titreşiminde tutun. Bugün takdim edildiğiniz bolluk gücünü bilinçli bir seviyede çağırın ve zihninize ve kalbinize yerleştirdiğiniz her şeyin bolluk ödüllerini biçeceğini bilin. Sezginizi dinlemeniz, içgörünüzü izlemeniz, kalbinizi dinlemeniz çok önemlidir. Eğer bolluk getirdiği görünebilen bir fırsat karşınıza çıkarsa ve onunla rahat hissetmezseniz, hislerinize saygı gösterin. Lütfen. Bu çok önemlidir. Siz başkalarının bolluk dünyasına yürüyeceği yolu yaratıyorsunuz. Şimdi yardımcı olabileceğimiz, bugüne eklemeyi dilediğimiz şeye katkısı olabilecek herhangi bir soru var mı?

Lord Kuthumi, bende 22 nin ilginç bir fikri veya vizyonu oluştu, eğer bu eril ve dişil ise ve 2 nin birini etrafında döndürür ve diğer 2 ile birleştirirseniz, bir zemin üzerinde kalp şekli oluşturuyor, bu birkaç şekilde yorumlanabilir.

Yaratıcı içgörün için teşekkür ederiz.

Lord Kuthumi, bu özel noktada tezahür ettirmemi ve bolluğumu bloke eden, hissettiğim şeylerden biri şu, kendisini sona erdirmediği görünen eski erkek arkadaşımla ilişkim. Tam şimdi özel olarak yapmam gereken bir şeyin olup olmadığını bilmek istiyorum, yoksa bu sadece benim için bir bekleme periyodu mu ?

Oyunun devam etmesini sürdüren nedir ?

Onun bu özel noktada korku temelinden işlediğine inanıyorum, çünkü gitmeyi istemiyor görünüyor – ilişkiyi bitirmek için sona erdirmemiz gereken işle ilgili bir iki tutanak var veya bazı fiziksel bağlar bizi bağlıyor ve bir nedenle o dökümanları imzalamayı reddediyor.

Kardeş, bu konuyu, Işık Konseyine götürmeni ve bugün yerleştirildiğin altın kubbeye getirmeni öneriyoruz, burada Anne ve Baba Tanrı ile birlikte Lord İsa ve onun 4 ilahi veçhesi, bunu ilahi tamamlanmasına getirebilir. Tüm korku ipliklerinin ve sınırlamaların çözülmesini, tüm var olanın ilahi planı ve yüksek iradesi ile uyum içinde, yaşamından ayrılmasını iste. Konunun uyumu bir şekilde sonuçlanmasına, her ikinizin de lütuf içinde, mükemmel, uyumlu ve mucizevi şekillerde ilerlemeniz için her ikinizden salıverilmesine her gün niyet et. Bu açık mı ?

Evet, Lord Kuthumi. Bu gelen hafta için bazı yasal yardımların gelmesine niyet ettim. Bu uygun bir eylem mi, yoksa önerdiğin meditasyon yeterli mi ?

Kardeş, önerdiğimiz meditasyonu uygula. Plan yaparken, fiziksel rotayı almaya hala gereksinimin varsa, bunu 24 saat içinde almak için niyet oluştur. Anlıyor musun ?

Evet, teşekkür ederim.

Lord Kuthumi, daha önce Tezahürün 1440 Lordunun ve Üstadının hepimizle temas kuracağını söyledin. Bunun herhangi irimizin teması kaybetmeyeceğimiz bir şekilde olacağını sanıyorum. ?

Ummuyorum !

Teşekkür ediyorum. Öğrenmek istediğim diğer şey, yolculuk çalışması uygulayıcısıyım, kanallığa hangi Üstat yardım ediyor ? Bu çalışmayı yaparken enerjiye hangi Üstat kanal oluyor ve hangi doğru kişiyi çağırmalıyım ?

Kardeş, bir tek kişiden daha fazla enerjinin mevcut olduğu görünüyor ve onlardan biri Lord Arkturus. Gerçekte Lord Arkturus şu anda çok meşgul. Arkturusluların getirdiği Işık sistemi şifanın tüm yollarına nüfuz ediyor, enerjinin ve titreşimsel şifanın yeni titreşimlerini getiriyor. Bu nedenle, bu tür görevler yaparken, onu düşüncelerinizde tutmanız faydalı olur. Çünkü, sen ayrıca Lady Mary’nin çocuklarına bağlısın, onu çağırabilirsin, enerji alanında çok aktif. Bu açık mı ?

Çok teşekkür ederim.

Lord Kuthumi, insancıl çalışmamın ve ayrıca hayvanlarla ve bu gezegendeki yaşamın tüm diğer sistemleri ve krallıkları ile çalışmamın yoğunluğuna yardımcı olması için, ruhumun en yüksek iradesi ile uyum içinde duruişiti, durugörü ve psişik yeteneklerin aktive edilmesini istemeyebilir miyim ?

Kardeş, bilmen ve başka herkesin bilmesi için önemli olan, duruişiti, durugörü, duruhissetme, psişik yetenekler, nasıl adlandırırsan adlandır, herkesin içinde olduğudur. Her insan bunu yapabilir. Bunu deneyimlemenizi durduran tek şey, bunu deneyimleme gücüne sahip olmadığınıza inanmaktır. Bu nedenle, tavırlarınız ve inanç sistemleriniz değişirken, algılarınız illüzyon dünyasından otantik dünyaya geçerken, bu yetenekleri nasıl kullanacağınızı hatırlayacaksınız. Beyninizin daha çoğu canlanırken ve uyanırken, her bir yaşayan insan varlığına özgü olan bu niteliklere otomatik olarak erişirsiniz. Anlıyor musunuz?

Evet, teşekkürler. Sevgililer, şimdi, sizin için bolluğu yansıtan veya sembolize eden fiziksel bir şeyi yaratmanızı istiyoruz. Bolluk ızgaranızı, bir bolluk asası, bugün eriştiğiniz bolluğu temsil eden herhangi bir şeyi yapabilirsiniz. Onu fiziksel olarak yaratmak ve yerinizde muhafaza etmek, enerjinizi bilinçli olarak bugün yapılan şeye ve yaratmak ve tezahüre getirmek istediğiniz şeyi yaşamınıza getirmek için niyet ettiğiniz şeye bağlar. Hepiniz bunu anlıyor musunuz ? Bununla ilgili bir soru var mı ?

Bu kısmı anlamadım – onu fiziksel olarak nasıl yaratacağız ?

İstediğiniz herhangi bir şekilde. Onu çizebilirsiniz, boyayabilirsiniz, ekebilirsiniz, heykelini yapabilirsiniz, mozaiğini yapabilirsiniz, dikebilirsiniz, dilediğiniz her şey. Anladınız mı ?

Evet.

Bu yaratıcı bir etkinliktir, bu nedenle sınırsızdır.

Sevgililer, zamanımız sona yaklaşıyor. Altıncı boyutta deneyimlediğiniz ilahi akışkan sevgiye bağlantınızın hislerini hatırlayın. Bugün kendiniz için oluşturduğunuz niyetleri kendinize hatırlatın ve ilahi haklarınızı tezahür ettirmek için odağınızın yününde size rehberlik etmesine izin verin. Dünyanız değişiyor ve değişmeye devam edecek. İmanınız olsun ve güvenin. Ve ilahi ışığa, bolluk kalıbına tam olarak gelmek, olduğunuz ve bir olduğunuz bolluk yaratıcının ilahi otantik ışığına tam olarak gelmek için her birinizi ilahi iman, güven, vizyon, yaratıcılık, içgörüler, sabır ve sebat ile kutsuyoruz.

Sizi saran bir çok görünmez kollara güvenin ve bilin ki asla yalnız yürümüyorsunuz. Hepimiz biriz ve her şekilde daima sizinle birlikteyiz. Anne – Baba tanrı’nın ışığı yolunuzda önünüzde parıldasın ve attığınız her adım sağlam olsun. Ben, Sevgi ve Bilgeliğin Altın Işınının Chohan’ı, Kuthumi’yim. Sizi sevgiyle selamlıyorum ve kutsuyorum.

Adonai.

Michelle Eloff

083 478-6777

Founder/Director – The Lightweaver & The Lightweaver Children’s Fund

Trance Voice Channel Specializing in Ascension Initiations, Ascended Master Teachings & Old & New Sacred Site Tours locally & Internationally

www.thelightweaver.co.za

(Çeviri ; Saffet Güler)