Yerkürenin manyetik kutupları yer değiştirmek üzere olabilir: Uzmanlar tersine çevrilmenin geniş çapta elektrik kesintilerine neden olabileceği ve dünyanın bazı yerlerinin ‘yaşanmaz’ hale gelebileceği uyarısını yapıyorlar

Yazdır Yazdır 

Yerkürenin manyetik alanı son 200 yılda % 15 zayıfladı

Bu, gezegenin kuzey ve güney kutuplarının yer değiştirmek üzere olduğunun bir işareti olabilir

Eğer bu gerçekleşirse, solar rüzgarlar Yerkürenin ozon tabakasında delikler açabilir

Bu elektrik nakil şebekelerine zarar verebilir, iklimi etkileyebilir ve kanser oranlarını artırabilir

Colorado Üniversitesinden Daniel Baker, ters dönme sırasında gezegenin bazı bölgelerinin yaşanma olacağını söylüyor

Yerkürenin, gezegenimizi yıkıcı solar rüzgarlara karşı savunma yeteneği olan bir manyetik alan üreten kızgın eriyik bir çekirdeği var.

Koruyucu alan binlerce kilometre uzaya uzanır ve manyetizması kuzey ışıklarından elektrik hatlarına kadar her şeyi etkiler.

Ama Dünyadaki yaşam için çok önemli olan bu alan son 200 yılda %15 zayıfladı.

Bilim insanları bunun Yerkürenin kutuplarının ters dönmek üzere olduğunun işareti olabileceğini iddia ediyorlar.

Yeni bir raporda Colorado Üniversitesinde Atmosferik ve Uzay Fiziği Laboratuarı yöneticisi Daniel Baker tersine çevrilmenin işaretlerinin olduğunu iddia ediyor. Eğer bu tersine çevrilme gerçekleşirse, muhtemelen elektrik hatlarını yıkarak gezegenin bazı bölgelerini yaşanmaz hale getireceğini söylüyor.

Yerkürenin manyetik kutuplarının hareketi bu animasyonda 1970 den 2020’ye, 10 yıl aralıklarla gösteriliyor. Kırmızı ve mavi çizgiler, durduğunuz yere bağlı olarak manyetik kuzey ve gerçek kuzey arasındaki farkı gösteriyor. Yeşil çizgide, pusula gerçek kuzeyi işaret ediyor.

Onun yorumları konuyla ilgili ‘Dönen Mıknatıs: Modern Dünyayı yaratan ve onu Yok Edebilecek Elektromanyetik Kuvvet’ başlıklı yeni bir kitabı olan Alanna Mitchell tarafından yazılan derinliğine bir rapor haline getirildi.

Mitchell şunları yazıyor: ‘Tehlikeler: güneşten gelen yıkıcı parçacıkların akımları, galaktik kozmik ışınlar ve radyasyon hasarlı ozon tabakasından güçlenmiş morötesi ışınlar, canlı yaratıklara zarar verebilecek veya öldürebilecek görünmeyen kuvvetlerin sadece bir kaçı.’

Tarihi olarak Yerkürenin Kuzey ve Güney manyetik kutupları her 200,000 veya 300,000 yılda ters çevrildi.

Ama son tersine dönüş yaklaşık 780,000 yıl önce olduğundan bir tersine çevrilmenin şu sıralarda vadesi geçmiş durumda.

Yerkürenin manyetik alanını izleyen Avrupa Uzay Ajansının Swarm üçlüsünden alınan en son uydu verileri, bir tersine dönmenin yakın olabileceğini ileri sürüyor.

Bu animasyon, manyetik alanın Güney Amerika üzerinde nasıl zayıfladığını gösteriyor; Kuzey Amerika üzerinde kırmızı bölge kuvvet kaybediyor. Buradaki mavi çizgiler daha zayıf manyetik alanı belirtiyor, kırmızı çizgiler daha kuvvetli olan manyetik alanı gösteriyor ve yeşil çizgi bunların arasındaki sınırı belirtiyor, 1910’dan 2020’ye 10 yıllık aralıklarla.

Uydular araştırmacıların Yerkürenin çekirdeğinde oluşan değişiklikleri incelemelerini sağlıyor.

Araştırmacıların incelemeleri erimiş demirin ve nikelin, manyetik alanın üretildiği yere yakın çekirdekten dışarı enerji akıttığını ileri sürüyor.

Bilim insanları bunun neden gerçekleştiğinden tam olarak emin değillerken, manyetik alanın ters çevrilmeye hazırlandığını öne sürebilecek ‘huzursuz aktivite’ türünü tanımlıyorlar.

Eğer bir ters dönme olursa, ozon tabakasında delikler açma kapasitesine sahip olan solar rüzgarlara maruz kalacağız.

Yerkürenin koruyucu alanı binlerce kilometre uzaya uzanıyor ve manyetizması küresel iletişimden, hayvanların göçüne ve iklim modellerine kadar her şeyi etkiliyor

KUTUPLAR YER DEĞİŞTİRİRSE, DÜNYAYA NE OLABİLİR?

Yerkürenin manyetik alanı daimi bir değişim halindedir.

Manyetik kuzey dolanıyor ve her birkaç yüz bin yılda kutupluluk yer değiştiriyor, pusula kuzey yerine güneyi gösteriyor.

Manyetik alanın kuvveti ayrıca sürekli değişiyor ve şu sıralarda önemli zayıflama işaretleri gösteriyor.

Bir çok ters çevrilme sırasında, yaşam Dünyada milyarlarca yıldır var oldu.

Hayvanların nesillerinin tükenmesi ve bu ters çevrilmeler arasında görünür bağıntı vardır. Bunun gibi, tersine çevrilme modellerinin insan gelişi ve evrimi ile herhangi bir bağıntısı yok.

Balinalar ve kuşlar gibi bazı hayvanların göç ve yön bulma için Yerkürenin manyetik alanını kullandıkları görülüyor.

Jeomanyetik ters çevrilmeler binlerce yıl gerektirdiği için, hayvanlar değişen manyetik ortama iyi adapte olabiliyorlar veya farklı yolculuk yöntemleri geliştirebiliyorlar.

Zemin seviyesindeki radyasyon artar, ancak, kozmik radyasyona toplam maruz kalmanın kanserden daha fazla ölümlere neden olacağını öne süren bazı tahminler ile. ‘Ama sadece hafif şekilde’ diyor Profesör Richard Holme.

‘Ve bu, Florida’da plajda bir gün boyunca uzanmaktan daha azıdır. Eğer bu gerçekleşirse, koruma yöntemi muhtemelen büyük bir şapka giymek olur’.

Ciddi solar fırtınalardan elektrik şebekesi çökmesi büyük risktir. Manyetik alan zayıflamaya devam ederken, bilim insanları Dünyayı elektriksiz kalmaya karşı korumak için yenilenebilir enerji kaynakları kullanan enerji sistemlerinin önemini vurguluyor.

NASA’daki Manyetosfer disiplini bilim insanı Dr Mona Kessel ‘Son derece yüklü parçacıkların uydularda ve astronotlarda zararlı etki yapabilir’ diye ekledi.

Bir bölgede, tersine çevrilmenin zaten gerçekleşmekte olduğunun kanıtı var. Profesör Richard Holme.  ‘Güney Atlantik anormalliğinin artan kuvveti, Brezilya üzerindeki zayıf alan bölgesi zaten bir problem’ dedi.

Dünyanın iklimi de değişebilir. Son zamanlarda Danimarkada yapılan bir araştırma, dünyanın ikliminin gezegenin manyetik alanından önemli ölçüde etkilendiğini buldu.

Onlar atmosfere çarpan kozmik ışınların sayısındaki dalgalanmaların gezegeni kaplayan bulut miktarını direkt olarak değiştirdiğini iddia ettiler.

Danimarka Ulusal Uzay Merkezinde iklim bilimci Henrik Svensmark, gezegenin atmosfere giren daha az kozmik ışınlar nedeniyle doğal düşük bulut periyodunu deneyimlemekte olduğuna inanıyor.

Etki insanlık için yıkıcı olabilir, elektrik hatlarını çöktürebilir, Dünyanın iklimini radikal şekilde değiştirebilir ve kanser oranını artırabilir.

Dünyanın iklimi sert bir şekilde değişecek. Aslında, Danimarka’da yapılan bir araştırma küresel ısınmanın CO2 yayınımlarından çok direkt olarak manyetik alan ile ilişkili olduğuna inanıyor.

Araştırmacılar, ters çevrilme olayında, her yıl yüzbinlerce insanın artan uzay radyasyonu seviyelerinden öleceğini tahmin ediyor.

Mullard Uzay Bilimi Laboratuarından Dr Colin Forsyth ‘Radyasyon, insan yapımı ozon deliklerinden gelen radyasyonun 3 – 5 katı olabilir. Dahası, ozon delikleri daha büyük olur ve daha uzun ömürlü olur’ dedi.

Manyetosfer Dünyanın etrafındaki, gezegenin manyetik alanı tarafından üretilen geniş bir bölgedir. Onun varlığı, solar rüzgarın yüklü parçacıklarının manyetik alan hatlarından geçemediği ve Dünyanın etrafında saptırıldığı anlamına geliyor.

Manyetosfer, gezegenin manyetik alanı tarafından üretilen Dünyanın etrafındaki geniş bölgedir.

Manyetosferin varlığı, solar rüzgarın yüklü parçacıklarının manyetik alan hatlarını geçemediği ve Dünyanın etrafında saptırılır.

Bilim insanları kadim çanak çömleklerin manyetik zaman kapsülü olarak davranabileceğini keşfettiler.

Bunun nedeni, bunların manyetit adı verilen demir – bazlı bir mineral içermeleridir. Çanaklar oluştuğu zaman, manyetit mineralleri Yerkürenin manyetik alanına uyumlanır, aynen pusula iğneleri gibi.

 Yerkürenin manyetik alanı, gezegenin çok sıcak eriyik çekirdeğinde üretilir. Bilim insanları Mars’ın bir zamanlar atmosferini koruyan, Dünyanınkine benzer manyetik bir alana sahip olduğuna inanıyorlar.

Tarih öncesinden modern zamanlara kadar çanak çömlekleri inceleyerek, bilim insanları son birkaç yüzyılda manyetik alanın nasıl dramatik bir şekilde değiştiğini keşfettiler.

Yerkürenin manyetik alanının daimi bir akış halinde olduğunu buldular.

Manyetik kuzey sürükleniyor ve her birkaç yüzbin yılda kutupluluk ters çevriliyor, bu nedenler pusula kuzey yerine güneyi gösteriyor.

Milyarlarca yılda manyetik alan zayıflamaya devam ediyorsa, Dünyanın sonu Mars gibi olabilir – bir zamanlar okyanus dünyası iken, hayatı destekleyemeyen kuru, çorak bir gezegen haline geldi.

Ama bilim insanları azalma oranının, Yerkürenin çekirdeğinin sönmesi için çok hızlı olduğunu iddia ediyorlar.

Bunun yerine, kadim çanak çömlekler tarafından anlatılan hikaye, Yerkürenin kutuplarının başka bir ters çevrilme yaşamak üzere olabileceğini ileri sürüyor.

İngiliz Jeoloji Araştırmasına göre, Yerkürenin manyetik alanı her bir milyonda kutuplulukta ortalama dört veya beş ters çevrilmeye sahip ve şu anda benzer bir olayın süresini geçirdik.

Dr Forsyth, ‘Şu anda, Yerkürenin alanının ters çevrilmek üzere olup olmadığını doğru şekilde belirleyemiyoruz’ dedi. ‘Sadece 170 yıldır Yerkürenin alanını kaydetmekteyiz’

Eğer ters çevrilme gerçekleşirse, Yerkürenin manyetik kalkanının binlerce yıl zayıf olmasına neden olur, savunmalarımızı açar ve kozmik radyasyonun girmesine neden olur!’

Lancaster Üniversitesinde uzay bilimci olan Jim Wild, ‘Çifte katmanlı savunma kalkanımız var’ dedi.

‘Uzay biyolojik doku için harika olmayan malzemeyle dolu. Bir atmosferimiz olmasaydı, bu malzeme bize çarpardı. Atmosferi solar rüzgardan koruyan manyetik alandır.’

Zayıf manyetik alanın etkilerinin hepsi kötü değil. Solar rüzgarlar atmosfere çarparken, tüm Dünyada her gece kuzey ışıkları görülebilir.

(Çeviri: Saffet Güler)

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5334421/Earths-magnetic-poles-signs-FLIP.html