YÜCELERDEN BİR KUTSAMA

Yazdır Yazdır 

YÜCELERDEN BİR KUTSAMA
Patricia Cota-Robles

 
www.eraofpeace.org
 
9 Nisan 2020

Bu hafta sonu, İnsanlığın Bilincinin kollektif Kasesine akan Işıkta yıkanırken, Yücelerden gelen büyük ölçüde genişlemiş Kutsamayı deneyimliyoruz. Şu an ihtiyacımız olan şey nedeniyle, Dünya Ana ve onun üzerinde evrimleşen TÜM Yaşam Baba – Anne Tanrımızın en Kalbinden İnci Diriliş Alevinin Annesinin daha güçlü frekanslarını alıyor. Bugün Cennet Topluluğu Baba – Anne Tanrımızdan gelen bu Armağanın Yükseliş Sürecimizde oynadığı önemli rolü bize hatırlatmak istiyor. Lütfen bu sözcüklerin Kalbinizdeki Aydınlanmış Gerçeğin Alevinde rezonansa girmesine izin verin.

Diriliş Alevinin Mucizesi

Çağlar önce, Tanrının Oğulları ve Kızları Yaşam Armağanımız ile deneyler yapmaya başladığı ve düşüncelerimizin ve hislerimizin Sevgiye dayanan niteliğinden ayrıldığı zaman, Baba – Anne Tanrımız Dünyasal Bedenlerimizin bilincinde şekillenen yanlış yaratımlarımızın gölgesini algıladı. O tohumların meyvelerinin yaşlanacağını, hastalanacağını, parçalanacağını ve çürüyeceğini biliyorlardı. Bir gün orijinal Tanrısal ifademizin mükemmelliğine geri dönmeyi arzulayacak olan Yerkürenin çocuklarına, bazı iyileştirme araçlarının sağlanmasının gerekeceğini anladılar.

Bu iyileştirici gücü tezahür ettirme sürecine başlamak için, Baba – Anne Tanrımız Yaradılışın en Özünden nefeslerini, İnci Dirilişi Alevinin Annesinin parıltısını Kalp Alevlerine soludular. Bu Kutsal Ateş, Işığın çok fasetli ve çok boyutlu frekansıdır, bununla İnsanlığın düşüncelerinin ve hislerinin yanlış kullanılmasıyla üretilmiş yaşlanan, hastalanan, bozulan ve parçalanan karbon – bazlı madde, kendi orijinal Tanrı Mükemmelliğine arındırılabilir, iyileştirilebilir, yenilenebilir ve diriltilebilir.

Her şey hazır olduğunda, Baba – Anne Tanrımız, bu kutsal iyileştirici Alevi Dünyaya getirmesi için Büyük Sessizlikten Görkemli bir Solar Başmeleği çağırdı. Şimdi tüm Yaradılışta Diriliş Meleği olarak bilinen bu Görkemli Başmeleğin Kalp Alevi ile, İnci Diriliş Alevinin Annesi Yerküreye demirlendi.

Bu andan itibaren, Diriliş Meleği Yerküreyi ritmik bir momentumda Diriliş Alevinde yıkama sorumluluğunu kabullendi. Bu Kutsal Ateş her yıl Mart Ekinoksu sırasında oluşan portaldan akar ve bir kaç hafta Yerküreyi yıkar. Kuzey Yarımkürede, Diriliş Alevi kış uykusuna yatan hayvanları uyandıran ve uykudaki kış aylarından sonra bitkileri ve ağaçları yaşama geri getiren Işık frekansıdır. Diriliş Alevi ayrıca İsa’nın çarmıha gerilen karbon – bazlı gezegensel bedenini onun 5 nci Boyut Kristalin – bazlı Solar Işık Bedenine dirilten Tanrının Kalbinden gelen Kutsal Ateştir. Bu çarmıha gerildikten üç gün sonra gerçekleşti, şimdi Hristiyanlar bunu Paskalya Pazarı olarak kutluyor.

Cennet Topluluğunun bugün bilmemizi istediği şey, Diriliş Alevinin şu sıralar deneyimlediğimiz küresel kriz sırasında bize nasıl yardımcı olabileceğidir. Bu Kutsal Ateş kendi karbon – bazlı gezegensel bedenlerimizi ve o bedenlerde tezahür eden hastalıkları, Yeni Dünyaya Yükselişimizi tamamladığımız zaman içinde oturacağımız 5 nci Boyut Kristalin – bazlı Solar Işık bedenlerine dönüştürmenin İlahi Simyasını hızlandırmamıza yardımcı olur.

Bu yıl, ihtiyacımız olan şey ve ortaya çıkan İlahi Plan nedeniyle, Baba – Anne Tanrımız Şekil Değiştiren İlahi Sevgi Gezegensel Izgaramıza İnci Diriliş Alevinin Annesinin yüksek frekanslarını soluması için Diriliş Meleğine izin verdi. Bunlar, İnsanlığın geçmişte güvenli bir şekilde özümseyebildiği şeylerin ötesine olan Diriliş Alevinin frekanslarıdır. Bu, bizlerin aslında fiziksel dönüşümümüzde ilerleme sağladığımızın pozitif onaylanmasıdır.

Diriliş Alevinin bu muazzam büyütülmesi, İnsanlığın ve Dünya Ananın karbon – bazlı hücrelerinin titreşim hızını artıracak. Bu, BEN’İM Varlığımızın ve Beden Elementalimizin her atomik ve atom altı parçacıkta ve Saflığın Özünü aktive etmelerini sağlayacak ve fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerimizin dalgasını İnayetten düşüşümüzden bu yana deneyimlediğimizden daha yüksek frekanslara yükseltmelerini sağlayacak.

Beden Elementalimiz o zaman hala hücrelerimizi kirletmekte olan mutasyona uğramış maddeleri, kendi orijinal mükemmelliklerine geri dönüşebilecekleri Mor Aleve atabilecek. Bu, hücrelerimizin her birinin Tanrının 5 nci Boyut Kristalin Solar Işığının olası en yüksek frekanslarını alabilmeleri için yolu temizleyecek.

Dua ettiğimiz ve Diriliş Alevinin YENİ frekanslarında titreşen Armağanlara ve Kutsamalara katıldığımız zaman, On İki adet 5 nci Boyut Kristalin Solar DNA İpliklerimizde ve o DNA’nın içindeki 12:12 Katalizör Kodlarda gerçekleşen aktivasyonu büyük ölçüde genişletecek olan iyileştirici ve yenileyici güçten yararlanırız.

Aşağıdaki mantrayı düzenli olarak onaylayarak, her birimiz Dünyasal Bedenlerimizde gerçekleşen İlahi Simyayı büyük ölçüde hızlandırırız. Açıklama notu olarak “Kusursuz Kavram” terimi her ne için dua ediyorsak onun İlahi Mavikopyasına ve tam İlahi Potansiyeline değinir.

Lütfen kalbinizi dinleyin ve öyle yapmaya esinlendiğiniz kadar bu mantrayı onaylayın. Bu, Yücelerden bir Armağandır.

 BEN Diriliş ve Yaşamım

 “BEN şimdi İlahi İnayet tarafından somut şekilde tezahür ettirilen ve ebediyen sürdürülen, İnsanlığın ve Dünya Ananın fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerinin Kusursuz Kavramının Dirilişi ve Yaşamıyım.”

 “BEN şimdi İlahi İnayet tarafından somut şekilde tezahür ettirilen ve ebediyen sürdürülen, İnsanlığın ve Dünya Ananın fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerinin Kusursuz Kavramının Dirilişi ve Yaşamıyım.”

 “BEN şimdi İlahi İnayet tarafından somut şekilde tezahür ettirilen ve ebediyen sürdürülen, İnsanlığın ve Dünya Ananın fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerinin Kusursuz Kavramının Dirilişi ve Yaşamıyım.”

 Ve öyledir.

 Bu kutsal zaman sırasında İnci Diriliş Alevinin Annesinin bu YENİ frekanslarının sizi, sevdiklerinizi ve Dünyadaki tüm Yaşamı mucizevi şekillerde kutsaması için Kalp Alevinize akmasına izin verin.

Yaradan sizi kutsasın,

Patricia Cota-Robles

(Çeviri: Saffet Güler)