06 – 06 – 2012 VENÜS TRANSİTİ ve 6 ncı IŞIK İNİSİYASYONU KAPISI

Yazdır Yazdır 

~ 06-06-2012 ~ İlahi Sevginin Venüs Transiti ve Altıncı Işık İnisiyasyonu Kapısı

Anrita Melkizedek

6 Haziran 2012’de, Venüs Transiti ile yükseltilen ve bizi İlahi Sevgi ve Yüksek Zihin Zekasının Merkezine götüren İlahi Zekanın üçüncü ışınının Işıklandırmasıyla Altıncı Işık İnisiyasyon Kapısına giriyoruz. Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbi ve Zihninde kucaklanarak, Işık inisiyeleri olarak En Yüksek Potansiyelimizin kalıpları vasıtasıyla İlahi Sevgi ve Bilgeliğin Altıncı İnisiyasyon Kapısını deneyimliyoruz. Daha önce yükselmiş olduğumuzun “bilişiyle” BEN’İM Avatar Irkı olarak bu Şimdide kollektif olarak yükselmeye başlıyoruz. Kendi yaratımlarımızın kalp atışında, Dünya Ana ve tüm Yaşamın titreşim rezonansında dans ederek, uyum, barış, neşe, Sevgi ve bolluk bilinci içinde Meshedilmiş zaman çizgilerinde Dünyada Cenneti birlikte yaratıyoruz.

Venüs Transiti bu birleşen zaman çizgileri ve Ankh sembolü vasıtasıyla Sevgide Hizmetin daha derin anlayışını sunarken, kendi kalplerimize bir kapı açarken yaratıcı armağanlarımızı yükseltiyor, bizi Benlik Sevgisine daha derin götürüyor. Kendi içimizde İlahi Dişilin daha derin bütünleşmesini deneyimlediğimiz kısmi Ay Tutulması ve Dolunayın sonunda, şimdi kendi içimizde Işığın İlahi Dişil ve İlahi Eril arketipleri ile bütünleşme fırsatı veriliyor. İlahi Zekanın üçüncü ışını vasıtasıyla, bilgelik, deneyim ve bilgi vasıtasıyla Ruhsal amacımızı tezahür ettirirken, orijinal İlahi sekiz – hücre mavi kopyamıza uyumlanıyoruz. Ek olarak, tüm Yaşamın Kutsal Eşitliğini fark ederek Tek Birlik Bilincinin daha derin ifadesine ilerliyoruz ve “…den az ve ..den daha iyi” bilincinden çıkıyoruz.

Zamanda bu çok önemli Şimdi anında bizi İlahi Sevginin Venüs Kapısına götüren odak, bu altıncı inisiyasyonda sevgili Ben’im Varlığımızla birleşmek ve bütünleşmek ile ilgilidir. Bu inisiyasyon için, bir Yıldız Kapısı Işık Portalı olan Titicaca Gölündeki Kristal Işık Şehrine yolculuk yapıyoruz. Başmelekler Chamuel ve Charity ve Elohim Heros ve Amora tarafından ışıklandırılarak, Serapis Bey güzel sarı renkteki bu kutsal ışığın niteliklerini, üçüncü ışın nitelikleri ile ilişkili enerji merkezi olan boğaz merkezimize demirleyecek. Sonra 12 Yüksek Benliğimiz ile birleşeceğiz ve tüm 143 Ruh ışını uzantımız ile birleşeceğiz, kendimizle birlikte sevgili Ben’im Varlığımızın 144 Ruh ışını çekirdek grubu oluşuyor.

Bu Şimdi anında, bu kutsal Haziran ayında, 20/21 Haziran’a kadar açık kalacak olan bu “fırsat penceresi”nde ikinci dalga yükseliş gerçekleşiyor. Sevgili Ben’im Varlığımız ve Yüksek Benliklerimizin Işık bütünleştirme frekansları ve anahtar kod yüklemeleriyle fiziksel yükseliş spiraline başlarken, Dünya planının Yükselmiş Üstatları olma, Ben’im Avatar Irkı olma potansiyeline sahibiz.

Daha önce sevgili Ben’im Varlığımızın bütünleşmiş veçhesi olmakta, ya fiziksel bedenimizde yükseldik, fiziksel bedenimiz beyaz Işığın giysisi haline geldi; ya da fiziksel bedenimizi arkada bıraktık. Eğer fiziksel bedenimizde yükseldiysek, kanımız sıvı altın Işığa değişti ve çakralarımız Işığın tek bir birleşik çarka sütununa harmanlandı, buna “Yükseliş Alevi” veya “Kozmik Ateş” adı verilir. Şimdi, fiziksel yükselişimiz adını verdiğimiz ve altıncı inisiyasyon ile başlayan ışıltılı, eterik elektronik Işık bedenini, Adam Kadmon Işık Bedenini deneyimlemek için, fiziksel bedenlerimizin atomik titreşim seviyesini yükseltiyoruz.

Yaratmanın ve tezahür ettirmenin anlayışında, üçüncü ışın formun inşasında odak taşır ve finansal ve ekonomik yapıları yönetir, ayrıca törensel sihirin yedinci ışınında görülen bir özellik. Aktif zekanın yeni yapılarını ve formlarını yaratan, ayrıca felsefi çalışmalara odaklanan bir çok Ruh, Serapis Bey’in yöneticiliği altındaki bu ışın departmanından işlev yapar. Bu ışının olumsuz yönü tüm dünyada görülen kontrol edici ekonomik ve finansal kurumlar, yoksulluk bilinci ve “..den daha az ve … den daha iyi” tutumudur.

Dünyayı ve onun tüm Yaşamını İlahi Zekanın bu güzel Sarı Alevi ile nazikçe sarmalarken, Işığın Yeni Dünya Kalıplarına yolu açmak için küresel seviyede eski yapıların, özellikle finansal ve ekonomik yapıların çökmesine yardım ediyoruz.

İlave olarak, 13 beden çakra sisteminde ve Dünya Ana’nın 13 vorteks ve çakrasında Dünya Ana’nın Işık Bedenini temizlik ve Işık bütünleştirmesine odaklanırken, omurga sütununda 21 Haziran’da aktive edilecek olan altıncı Gümüş Kozmik Mesih Holografik Diskini ve iki küçük diski demirliyoruz.

Bu ışını bütünleştirmenin anahtarı, ırka, dine, ideolojilere veya materyal statülere bakmaksızın, tüm Yaşamın Kutsal Eşitliğini tanımaktır. Tüm yaşamın bu onurlandırılması ve birbirine bağlı olmasında, Birlik Bilincini deneyimleriz ve “Büyük Çalışmaya Adanmaya” odaklanmayla Yüksek Zihnin Bilgeliğine adım atarız.

~ Venüs Transiti ve Altıncı Işık İnisiyasyon Kapısı için Dua/Meditasyon ~

Şimdi Ben’im Varlığım ile, Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbindeki En Yüksek Işık ile bütünleşirken, Anne/Baba Tanrının, Pleiadeslilerin, Siriusluların, Andromedalıların ve Arkturusluların, Meleklerin ve Başmeleklerin, Başmelek Mikail’in, Başmelek Metatron’un ve Lord Melkizedek’in, Yükselmiş Üstatlar El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Hilarion, Sananda, St. Germain, Lady Nada, Meryem Ana, Quan Yin’in, Görkemli Elohim’in, Melkizedek Işık Kardeşliğinin, Lord Buddha’nın, Sanat Kumara’nın, Helios ve Vesta’nın ve Lord Melchior’un, Mahatma’nın Işıklandırmasını çağırıyorum.

Bu altıncı inisiyasyondan geçebilmem için ve bu Dünya planında Kendinin Üstatlığında kendimi deneyimlemek için, şimdi beni dışsal Merkaba Işık Aracında Titicaca Gölündeki Kristal Işık Şehrine götürmesi Serapis Bey’i çağırıyorum. Titicaca Gölündeki bu Yükseliş Makamına girerken, Işığın güzel Sarı Alevi ile sarmalanıyorum.

Başmelekler Chamuel ve Charity ve Elohim Heros ve Amora tarafından Işıklandırılarak, Serapis Bey şimdi bu üçüncü ışın nitelikleriyle ilişkili olan boğaz çakrama zihinsel aydınlanmanın, felsefi çalışmalara konsantre olma kapasitesinin, berrak zihinli olmanın, amacın doğruluğunun ve sabrın niteliklerini demirliyor.

İrademi Anne/Baba Tanrı’nın İlahi İradesine uyumlarken, orijinal İlahi sekiz – hücre mavikopyama giriyorum. Şimdi bu paralel realitelerde birçok armağanımı deneyimliyorum ve Meshedilmiş zaman çizgileri ile birleşiyorum.

Ve şimdi, Tanrıça Venüs ölümsüzlüğün ve İlahi Sevginin sembolü olan Ankh ile ileri adım atıyor ve Ankh’ı boğaz çakra bölgeme yerleştiriyor, beni gerçekliğimin en derin ifadesine ve söylenmesine getiriyor.

Bu İlahi Sevgi Merkezinde, şimdi İlahi Benliğimi ve neşe, tutku, uyum ve bereket bilincinde bir çok yaratıcı armağanlarını deneyimliyorum.

Şimdi omurga sütunuma altıncı büyük Gümüş Kozmik Mesih Holografik Diskini ve iki küçük diski demirliyorum. Bedenimi yavaşça yanlara, ileri ve geri doğru oynatıyorum, böylece omurilik sıvısı prosesini ve sinir sistemimin, meridyenlerimin ve çakralarımın yeniden ayarlanmasını kolaylaştırıyorum.

Ve şimdi, fiziksel yükseliş sürecime başlayabilmem ve Işık giysimi alabilmem için, benimle bütünleşmesi için sevgili Ben’im Varlığımı çağırıyorum. Sevgili Ben’im Varlığım, Işığın on iki prizması veya akışı vasıtasıyla beni 12 Yüksek Benliğime bağlıyor.

Şimdi, onlar birer birer öne çıkarken bu 12 Yüksek Benliğin her biriyle birleşiyorum.

Venüslü Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum, Işığın anahtar kodlarını ve İlahi kodlamaları alıyorum.

Andromedalı Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Arkturuslu Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Orion’lu Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Andromedalı Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Chiron’lu Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Alycone’lu Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Andromedalı Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Antares’li Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Alpha Centauri’li Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Meldek’li Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Lyra’lı Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Pleides’li Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Son olarak şimdi Sirius’lu Yüksek Benliğim ile ve tüm 12 Ruh Işını ile birleşiyorum.

Şimdi Sirius’un eteriğindeki Büyük Beyaz Kardeşliğe bağlanıyorum, kutsal geometri kalıplarında Hizmet çalışmam ile ilgili daha fazla bilgi alıyorum ve şimdi hipofiz, epifiz ve hipotalamus bezlerim daha fazla aktive oluyor.

Ve şimdi, sevgili Ben’im Varlığım önümde ortaya çıkıyor ve Ben’im Varlığım ile birleşiyorum, Işığın Ben’im Avatar Mavikopyasını alıyorum, Adam Kadmon Işık Bedenin yaratımını alıyorum, Dünya Anaya ve onun tüm Yaşamına Sevgide Hizmet vasıtasıyla Yükselmiş Üstat armağanlarını deneyimliyorum.

Işık Krallıkları ile kuşatılmış olarak, şimdi Dünya Anayı ve tüm Yaşamını bu kutsal Sarı Işık Aleviyle sarmalanmasına, İlahi Sevginin 144 Kristal Izgarası vasıtasıyla Yeni Dünya İlahi Işık Kalıplarına yol açmak için eski ekonomik ve finansal yapıların parçalanmasına yardımcı oluyorum.

Şimdi kutsal yerime geri dönüyorum, Dünya Ananın Kristal kalbine ve Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbine topraklanıyorum.

Şimdi Işığın bu güzel Sarı Aleviyle ve 2012 kutsal yılını Işıklandıran Güçlendirme ve Birlik Bilincinin Altın Aleviyle sarmalanıyorum.

Ben Tüm Var Olanım

Ben Bilgeliğim

Ben Hakikatim

Ben Sevgiyim

Ben bedenlenmiş Tanrının İlahi İfadesiyim.

(Çeviri: Saffet Güler)