11-11-2012 ~ ON BİRİNCİ IŞIK İNİSİYASYON KAPISI

Yazdır Yazdır 

Anrita Melchizedek

11 Kasım 2012’de, Aydınlanmış Gerçeğin ve İlahi Sevginin On Birinci Işını ve Lady Quan Yin ve Işık Kardeşliğinin Işıklandırması ile, Işığın On Birinci İnisiyasyon Kapısına giriyoruz.

Aydınlanmış Gerçeğin ve İlahi Sevginin On Birinci Işını bizleri eylemde dürüstlük ve Ruhsal realitemizin dile getirilmesi ile Aydınlanmış Hakikat alemlerine bağlamaya yardımcı olur ve onun tezahür etmiş ifadesi Binah (Anlayış) Sephirah’ı vasıtasıyla Jacob’un merdiveninde bulunur. Artan Işık frekansları ve Yeni Dünya Kalıpları ile, şimdi istikrar ve Anne/Baba Tanrı’nın değişmezliği olarak tezahür eden dünyasal ve Spiritüel boyutların harmanlanmasını deneyimliyoruz. Zorlukların karşısında değişmeden kalmamız için istikrar gereklidir ve algılanmış zorluklarımız şimdi bu güzel Pembe – Turuncu Işık Aleviyle sarmalanmış, bilgelik, şefkat ve İlahi Sevgi ile ifade ediliyor ve dönüştürülüyor. Bizler Binah (Anlayış) ile temsil edilen İlahi Annenin Kozmik kalbinde kucaklanırken,  en büyük korkularımız Aydınlanmış Gerçek ve İlahi Sevginin bu ışınıyla salıveriliyor. İlave olarak, bu ışın fiziksel bedenin gençleşmesi ve tüm yanılsamalı perdelerin kalkması ile deneyimlenen, ölümsüz doğamızın daha derin anlayışına izin veriyor. Bundan başka, Ben’im Avatar Irkı olarak, Işıkta sarsılmadan duran İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevleri olarak, yeniden doğuşumuzun metaforik tasviri gerçekleşiyor. [NOT: Sephirah – Yaratıcının kendisini evrene ve insana onun vasıtasıyla yansıtabildiği, Yaratıcının yarattığı on niteliğin her biri; Hayat Ağacındaki.  Jacob’un Merdiveni – Kabbala’nın temel metni Zohar Jacob’un merdiveninin dua deneyimi için bir metafor olduğunu öğretir. Dua insan varlığının dünyaya bağlı varoluşundan – insan ruhunun özündeki cennete dokununcaya kadar – bilincin daha derin hallerine, tırmandığı merdiveni oluşturur]

Bizler 13 Kasım’daki tam Güneş Tutulması ile güçlenen, Palenque, Meksika üzerindeki Kristal Işık Şehrine davet edilirken, istikrarımız, inancımız ve tüm Yaşama sevgi dolu şefkatimiz ile Rahip olarak bu inisiyasyonu deneyimliyoruz. Aydınlanmış Gerçek ve İlahi Sevginin bu Pembe – Turuncu Alevi ve Güneş Tutulmasındaki odak, İlahi Eril ruhlarımızın tam bütünleşmesini deneyimlerken, içimizde gidip en derin korkularımızı kucaklamaktır. İlave olarak, bizler “İçsel Güneşin Geri Dönüşünü” müjdeleyen İç Dünya Güneşine, Güneşimize, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe hizalanırken, 144 Uydu Güneş Diskinin 12 Ana Altın Solar Güneş Diskine aktivasyonunu ve Kalp Tapınağımızdaki kendi Altın Solar Güneş Diskimizin hayata geçirilmesini deneyimliyoruz. 12 Altın Solar Güneş Diski sıfır noktası enerjisi yayar, beşinci boyut ve ötesinde var olan İlahi, Koşulsuz Sevgi enerjisini yayar ve bundan başka yeni Dünya Kalıplarında deneyimlenen DNA’nın yeni spirallenen iplikleridir. Bu noktada, yeni Dünya Kalıplarına DNA aktivasyonumuzu deneyimliyoruz ve birbirimize ve Işığın Grup Ben’im Avatar Bilinci vasıtasıyla tüm Yaşama bağlı olmanın derin duygusunu deneyimliyoruz.

Buradan, Orion’daki Işık Krallıklarındaki Melchizedek Işık kardeşliğinin Yükseliş Makamına davet ediliyoruz. Tüm Yaşamın Evrensel Bilincini deneyimlerken, bizlere bedenlerimizdeki 12 akupunktur meridyeni üzerinde bulunan 12 dönüş noktasında axiatonal hatları aktive etme ve Axiatonal Işık Odasında fiziksel bedenlerimizi uygun şekilde yenileme fırsatı veriliyor. Axiatonal hatlar tüm inisiyelerin fiziksel ölümsüzlüğü için gerekli olan renk frekanslarını taşır ve mükemmel fiziksel Işık bedenimizin, Adam Kadmon Işık Bedenimizin ve BEN’İM Avatar Işık Bedenimizin yaratımında bize yardımcı olabilir. Uygun ses ve renk geometrileri ile axiatonal hatlar ek olarak kanser, artrit, körlük gibi hastalıkları ve bir çok başka hastalıkları tedavi etmek için gerekli ses ışık emisyonlarını getirebilir. 12 İplik DNA’mızın sıfır noktası enerjisinin yeni DNA kalıplarına ve Evrensel – Kaynak frekansının fraktal eşitliklerine tam aktivasyonunu ve de ölümsüzlük genlerimizi yaratan iki ilave eterik kromozomun aktivasyonunu isterken, On İki İplik DNA Aktivasyonu Işık Odasına götürülüyoruz.

28/29 Kasım’da Yarı Gölgeli Ay Tutulması ve Dolunayı deneyimlerken, İlahi Eril ve İlahi Dişil arketiplerimizin bütünlük ve Sevgide tam birleşmesi ve bütünleşmesiyle kendimizi tamamlamaya getirirken, bize İlahi Dişil Ruhlarımızın bütünleştirilmesini derinleştirme fırsatı veriliyor. Bizler güç, şefkat, bağışlayıcılık, bilgelik ve İlahi Zeka ile kendi içimizdeki İlahi Sevginin ışıltısını deneyimlerken eski kurban/zalim bilinci azalıyor ve yaralı Eril ve Dişil Ruhlarımızın iyileşmesi gerçekleşiyor.

Odağımızı İlahi Sevginin Birlik Izgarasına getirirken ve Dünyayı ve tüm Yaşamını Aydınlanmış Gerçeğin ve İlahi Sevginin bu kutsal Pembe – Turuncu Aleviyle sarmalarken, Birlik Bilincinin Birlik Izgarasının içindeki ve etrafındaki axiatonal hatları getirmeye yardımcı oluyoruz; tüm Yaşamın anlayış, kuvvet, istikrar, sevgi dolu şefkat, bilgelik, cömertlik, bolluk, şefkat, denge, organizasyon ve ayırt etmenin bu güzel ışın nitelikleriyle İlahi Anne ve İlahi Babanın Sevgisini ve bilgeliğini deneyimlemesine yardımcı oluyoruz.

Bu Şimdi anında, sadece kendimiz için değil, bu dünya planındaki tüm Yaşam için dönüşüyoruz. Tüm Yaşamın Birlik Bilincini deneyimlemeyi seçebilmesi için; tüm Yaşamın yükselmeyi seçebilmesi için, eski karmik kalıpların ve ilişkilerin kalıntılarını Sevgi ve bağışlamayla temizliyoruz. Tüm Yaradılışın Sevgisiyle, kendimiz için Sevgi ve tüm bilinç grupları için Sevgiyle Birlik Bilinci realitesine odaklanmış bir dünya yaratıyoruz. Ve Birlik Bilincinin Altın Işını vasıtasıyla 12-12-12’de Birlik Izgarasının son tamamlanmasını deneyimlerken, kendimizi gerçekten Grup Ben’im Avatar Irkı olarak deneyimleyeceğiz. Tüm Yaradılışın ebedi İlahi Sıvı Işığı Yeni Dünya Kalıplarında, Altın Solar Güneş Disklerinde, Kozmik Mesih Holografik Disklerinde, Kristal Işık Geometrilerinde ve kendi Kristal Işık bedenlerimizde deneyimlenirken, Işık Bedenlerimizi/Merkabalarımızı aktive edebiliriz ve Dünya Ana’nın Işık Bedenini/Merkaba alanını aktive edebiliriz ve bu büyük Galaktik Işık hizalanmasında kendimizi Tüm Yaradılışın Kozmik Kalbinde deneyimleyebiliriz. Bu bizim realitemizdir, Dünya’da Cennetimiz. Ve öyledir.

On Birinci Işık İnisiyasyonu Kapısı Meditasyonu

Şimdi Ben’im Varlığım ile, Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbindeki En Yüksek Işık ile bütünleşirken, Anne/Baba Tanrının, Pleiadeslilerin, Siriusluların, Andromedalıların ve Arkturusluların, Meleklerin ve Başmeleklerin, Başmelek Mikail’in, Başmelek Metatron’un ve Lord Melkizedek’in, Yükselmiş Üstatlar El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Hilarion, Sananda, St. Germain, Lady Nada, Meryem Ana, Quan Yin’in, Görkemli Elohim’in, Melkizedek Işık Kardeşliğinin, Lord Buddha’nın, Sanat Kumara’nın, Helios ve Vesta’nın ve Lord Melchior’un, Mahatma’nın Işıklandırmasını çağırıyorum.

 Aydınlanmış Gerçeğin ve İlahi Sevginin bu güzel Pembe – Turuncu Alevini bütünleştirebilmem için, tüm korkularımı salıverebilmem için, İlahi Eril Ruhumu iyileştirebilmem için, Işığın 12 Ana Solar Güneş Diskleri vasıtasıyla kalbimdeki Altın Solar Güneş Diskinin hayata geçirilmesini ve 12 İplik DNA’mın Yeni Dünya Işık Kalıplarına aktivasyonunu deneyimleyebilmem için, beni dışsal Merkaba Işık Aracında Palenque, Meksika üzerindeki Kristal Işık Şehrine götürmeleri için Lady Quan Yin’i ve Işık Kardeşliğini çağırıyorum.

Bu Kristal Işık Şehrine girerken, Lady Quan Yin ve Yücelerdeki bir çok Işık Varlıkları tarafından karşılanıyorum ve selamlanıyorum.

Şimdi Aydınlanmış Gerçeğin ve İlahi Sevginin bu kutsal Pembe – Turuncu Aleviyle sarmalanıyorum. Kalp çakram ve üçüncü gözüm şimdi aktive olurken, en büyük korkularımın ne olduğunu berrak şekilde görüyorum ve İlahi Annenin Kozmik Kucaklaması ve Işığın bu güzel Pembe – Turuncu Alevi vasıtasıyla korkularımı nazikçe salıveriyorum.

Şimdi öfkemi ve hiddetimi ve düşüncelerim ve eylemlerim için mazeretleri bağışlama ve Sevgiyle salıvererek, yaralı Eril ruhumun iyileşmesini deneyimliyorum.

Anlayış, kuvvet, istikrar, sevgi dolu şefkat, bilgelik, cömertlik, bolluk, şefkat, denge, organizasyon ve ayırt etmenin ışın nitelikleriyle ve Benliğimin İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olduğu bilişiyle, şimdi Kalp Tapınağımda içsel zalimimi kucaklıyorum ve Benliğimin bu Şimdide bütünleştirilmeye ihtiyaç duyan tüm alt – kişilik veçhelerini kucaklıyorum.

Ve şimdi, 144 Uydu Güneş Diskinin 12 Ana Altın Solar Güneş Diskine aktivasyonu gerçekleşirken, Sevgili Ben’im Varlığım ile birleşiyorum ve şimdi Bir Olduğum Sevgili Ben’im Varlığımın tüm 144 Ruh ışını ile birleşiyorum.

Şimdi İç Dünya Güneşine, Güneşe, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe hizalanırken, odağımı Kalp Tapınağıma getiriyorum ve şimdi kalbimde Altın Solar Güneş Diskinin hayata geçirilmesini deneyimliyorum.

Şimdi, İlahi Sevginin Birlik Izgarasına bağlanıyorum ve beni İlahi Sevginin Yeni Dünya Kalıplarına ve Birlik Bilincine götüren DNA’mın yeniden ayarlanması gerçekleşirken bir kez daha 12 Altın Solar Güneş Diskine odaklanıyorum.

Ve şimdi, Işıkişçilerine ve Yıldız Tohumlarına bağlanırken, Işığın Grup BEN’İM Avatar Bilincini ve “İçsel Güneşin Geri Dönüşünü” deneyimliyorum.

Şimdi omurga sütunumda on birinci büyük Kozmik Mesih Holografik Diskini ve iki küçük diski demirliyorum.

Bedenimi yavaşça yanlara, ileri ve geri doğru oynatıyorum, böylece omurilik sıvısı prosesini ve sinir sistemimin, meridyenlerimin ve çakralarımın yeniden ayarlanmasını kolaylaştırıyorum.

Şimdi dışsal Merkaba Işık Aracında Işık Kardeşliğinin Yükseliş Makamına götürülüyorum.

Aydınlanmış Gerçek ve İlahi Sevginin Tapınağına giriyorum ve güzel dodecahedronal (on iki yüzlü) şekilli Işık Tapınağı ile çevreleniyorum, Rahip ve bir Işık İnisiyesi olarak Melchizedek Kardeşliği tarafından selamlanıyorum ve karşılanıyorum, şimdi Axiatonal Işık Odasına yerleştiriliyorum.

Bu Axiatonal Işık Odası şimdi ses, renk ve ışık emisyonlarının uygun geometrileriyle aktive olurken, eterik ve fiziksel bedenlerimi yeniliyor ve iyileştiriyor.

Ve şimdi, mükemmel fiziksel Işık bedenimin, Adam Kadmon ışık Bedenimin ve BEN’İM Avatar Işık bedenimin yaratımı gerçekleşiyor.

Şimdi 12 İplik DNA Aktivasyonu Işık Odasına yerleştiriliyorum.

İlişkili anahtar kodlar, armonikler, kutsal geometriler ve ateş harfleri vasıtasıyla, 12 İplik DNA’mın sıfır noktası enerjisinin yeni DNA kalıplarına ve Evrensel – Kaynak frekansın fraktal eşitliklerine tam aktivasyonunu istiyorum.

Şimdi, iki ilave eterik kromozomumun aktivasyonunu ve ölümsüzlük genlerimin yaratılmasını istiyorum.

Şimdi, Dünya Anayı ve onun tüm Yaşamını Aydınlanmış Gerçek ve İlahi Sevginin bu güzel Pembe – Turuncu Aleviyle sarmalamak için, Işık Kardeşliğine, tüm Işık İşçilerine, Yıldız Tohumlarına ve Yücelerdeki Işık Varlıklarına yardım ediyorum.

İlahi Sevginin Birlik Izgarası içindeki ve etrafındaki Işık Izgaralarını, axiatonal hatları aktive etmeye yardımcı oluyorum, tüm Yaşamın İlahi Anne ve İlahi Babanın Sevgisini ve bilgeliğini deneyimlemesine ve kendilerini kutsal, değerli Işık Varlıkları olarak bilmelerine yardımcı oluyorum.

Ve şimdi, yarı gölgeli Ay Tutulmasını ve Dolunay enerjilerini deneyimlerken, Benliğimi Kalp tapınağıma ve kalbimdeki Altın Solar Güneş Diskine getiriyorum.

Aydınlanmış Gerçek ve İlahi Sevginin bu güzel Pembe – Turuncu Aleviyle sarmalanmış olarak, yaralı Dişil Ruhumun iyileşmesini deneyimliyorum, Benliğimin değerini bilmenin daha derin seviyesine adım atarken, tüm zaman çizgilerinde İlahi Dişil Prensibin boyun eğdirilmesini, kurban edilmesini ve zulmedilmesini salıveriyorum.

Şimdi Kalp Tapınağımdaki içsel kurbanı kucaklıyorum, bu zamanda İlahi Sevgim ve İlahi Annenin Sevgisiyle bütünleşmeye ihtiyaç duyan Benliğimin tüm alt – kişilik veçhelerini kucaklıyorum.

Ve şimdi, İlahi Dişil Ruhumun bütünleşmesini deneyimlerken, İlahi Eril Ruhum ile birleşiyorum; Işığın İlahi Eril ve İlahi Dişil arketiplerimin İkiz Ruh enerjisiyle, tamamlanma ve bütünlük içinde, Sevgi, takdir Ve Birlik Bilincinde, tüm ihtişamım ve değerliliğimde Kim Olduğumun enerjisini büyütüyorum.

Şimdi kendimi kutsal yerimde buluyorum, Dünya Ana’nın Kristal Kalbine ve Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbine topraklanıyorum.

Şimdi Kutsallığın bu güzel Pembe – Turuncu Alevi ve bu kutsal 2012 yılını Işıklandıran Birlik Bilincinin ve Güçlendirmenin Altın Alevi ile sarmalanıyorum.

Ben İlahi Sevgiyim,

Ben şefkatim,

Ben kuvvetim,

Ben tüm Yaşam ile Birim,

Ben Tüm Var Olanım.

(Çeviri: Saffet Güler)