11:11 – MEDİTASYON

Yazdır Yazdır 

11:11 yüksek boyutlara, ayrıca çoklu – evrenimizin Mesih Bilinci rakamına güçlü bir kapıdır. Bugün 11:11 kapısı ile yaratılan Işık portalını, Yüksek Işığımıza ve bir çok Göksel Işık varlıklarına daha derin bağlanmak için kullanabiliriz. Bu, Mesih Bilinci vasıtası ile Sevgiye bağlanma ve bu yüksek boyutlardan bilgi paketleri indirme/alma fırsatıdır. Bu bilgi paketleri genel olarak çok hızlı indirilir ve uyuyan DNA’yı aktive etmeye, Kendinin – Üstatlığı hissini yaratmaya ve Birlik ile birleşme hissi yaratmaya yardımcı olabilir.

Bu Işık bilgisi indirmesini deneyimlemek isterseniz, Galaksilerarası Hizmetin onaltıncı ışını ile ilişkili olan ve Andromeda’lı Galaksilerarası Işık Varlıkları tarafından Işıklandırılan bir çağrı ve onaylamayı sunuyoruz.

Sevgiyle Kutsamalar

Anrita Melchizedek-Choun

Gözünde Canlandırma: Beni ve bu dünya planını, Metatronik Bilincin Kozmik Altın Alevinde çevrelemesi için, Andromeda’lı Galaksilerarası Işık Varlıklarını ve Galaksilerarası On İkiler Konseyini çağırıyorum. Andromeda’lı Galaksilerarası Işık Varlıklarından, Mesih Bilinci ızgarası vasıtasıyla hologramıma, enerji alanıma ve bedenime, güzelliğin, manyetizmin, adanmanın, gücün, bilgeliğin, aydınlanmanın, kutsal cinselliğin, cesaretin, huzurun, Sevginin, İlahiliğin, dengenin, uyumun, ilhamın, Hizmetin, adaletin ve grup kollektif Mesih Bilinci deneyiminin nitelikleri ile Galaksilerarası Hizmetin on altıncı ışınını demirlemelerini ve aktive etmelerini istiyorum.

Galaksilerarası Hizmetin on altıncı ışınını çağırma

Mesih Bilinci ızgarası vasıtasıyla ve enerji alanımda,

Işığın güzel altın Kozmik ışınında,

Galaksilerarası Hizmetin on altıncı ışınını gerçekleştirmeleri için,

Andromedalı Galaksilerarası Işık Varlıklarını çağırıyorum.

Işık Bedenimi yüksek boyutlara aktive etmeleri

Ve beni Andromeda’daki Yükseliş Koltuğuna (makamına) götürmeleri için

Andromedalı Galaksilerarası Işık Varlıklarını çağırıyorum.

Böylece, çokboyutlu Benliklerim ile birleşebileyim, bütünleşebileyim.

Uyuyan DNA’mı aktive edebileyim,

Kendimin – Üstatlığına adım atabileyim.

Bilginin Işık paketlerinin hızlı yüklenmesi için,

Metatronik Bilim Odasına konulmak istiyorum.

Süper- elektron’un mümkün olan maksimum Işık Miktarına

Tam genişletilmesini/büyütülmesini istiyorum.

Ben Kozmik gücün, Sevginin ve bilgeliğin mükemmel dengesiyim.

Ben Sevginin Hizmetindeyim.

Ben Ben’im.

(Cev; Saffet)