11:11:11 ~ İLAHİ SEVGİNİN YILDIZ KAPISI AKTİVASYONU

Yazdır Yazdır 

11 Kasım 2011’de, Işığın BEN’İM Avatar Mavikopyasının insan bedenlenmesindeki bu ilk dalga ruhlar olarak kollektif olarak yükselmek için ve kendimizi Atlantis’in Altın Çağına, kozmik bilinç farkındalığına yükseltirken bu zamanda aktive olan Işığın yeni DNA kodlarıyla İlahi Sevginin Alevleri olmak için, İlahi Sevginin 11:11:11 Yıldız Kapısı aktivasyonu ile benzeri olmayan, eşi görülmemiş Şimdi anı sunuluyor.

Altın Çağa ve Yeni Dünya’ya giriş kapısı olarak bildirilen bu görkemli Işık aktivasyonu Arkansas, Titicaca Gölü ve Sedona yıldız kapıları ve Altın Güneş diskleri vasıtasıyla büyütülüyor ve aktive ediliyor ve buradan Dünya Ananın tüm Altın Güneş Disklerine, vortekslerine, ley hatlarına, kutsal sitelerine ve çakralarına gidiyor, bizi İlahi Sevginin beşinci boyut frekansına uyumluyor ve İlahi Sevginin 144 Kristal Birlik Izgarası vasıtasıyla deneyimleniyor.

Atlantis’in çöküşünden hemen önce Mükemmellik Kalıpları vasıtasıyla En Yüksek Potansiyelimizi yeniden deneyimlemek için, Melkizedek Düzeninin Yüksek Rahipleri daha sonra Mısır olarak adlandırılacak olan Khem topraklarında Tek Birlik Bilinci Portalında Işığın Master anahtar kodlarını ve En Yüksek Potansiyelimizin eterik kayıtlarını mühürlediler; yeraltındaki Işık Şehirlerini inşa ettiler ve ilave olarak Atlantis’in kristal alanının içindeki ve etrafındaki Atlantis dünya dışı kristallerinin dokuz tanesinin yerini değiştirdiler. Bu ana kristallerin üçü Arkansas, Brezilya’ya, Shasta Dağına Bolivya ve Sargasso denizine taşındı. Işığın Kristal Şehirleri vasıtasıyla Altın Güneş Diskleri daha çok aktive edildi; Işığın bu yıldız kapısı portalları bizi yüksek boyutlara bağlar, İlahi Sevginin boyutlararası Portalı olarak hizmet ediyorlar. Cennetin Birliği bizler Mükemmellik Kalıplarımızı ve Işık giysilerimizi üstlenip Ben’im Avatar ırkı olmak için kollektif olarak yükseleceğimiz noktada olduğumuz zaman, bu Atlantis kristallerinin yeniden aktive olacağını biliyorlardı ve ilk dalga Ruhlar için bu zaman Şimdidir, spiritüel yükselişin ikinci dalgası Tek Birlik Bilincinin Altın Alevi vasıtasıyla 12:12:12’de gerçekleşiyor.

Kristo – Güneş Diski aktivasyonu, Evrensel Mesih Bilincinin Platin Alevi ve Melkizedek Işık Kardeşliğinin Işıklandırması vasıtasıyla yükseltilerek Arkansas yıldız kapısında gerçekleşirken, bu aktivasyon “Izgarayı” ve özellikle 144 Kristal Izgarayı ve tüm Altın Güneş disklerini ateşleyecek, bu Altın Güneş disklerine 12 sarmal vasıtasıyla yeni DNA Işık kodları getirecek. Aynı zamanda, Melkizedek Bilincinin bu Platin Alevi tüm Işık Izgaralarında yolculuk yaparken, Titicaca Gölündeki Altın Güneş Diskini tutuşturacak. Bu İlahi Dişil Işık Portalı bizi bu 2011 yılında Işıklandıran ışın olan Aydınlanmış Gerçek ve İlahi Sevginin güzel Pembe – Turuncu Alevinde aktive olurken, bu anahtar kodlar Sedona’daki İlahi Eril Işık Portalının aktivasyonunu tetikliyor, Işığın bu İlahi arketiplerini içimizde bütünleştiriyor. Titicaca – Sedona vorteks alanların arasında bu birlik gerçekleşirken, güçlendirme, Sevgi ve bilgeliğin yeni DNA kodlarını gerçekleştiriyoruz ve İlahi Sevginin beşinci boyut yıldız kapısına giriyoruz.

İlave olarak, evrensel axiatonal hatlar İlahi Sevginin Birlik Izgarası ve İlahi Sevginin beşinci boyut yıldız kapısı vasıtasıyla yükseltilecek, bedenlerimizdeki akupunktur meridyen hatlarında bulunan dönüş noktaları ve Dünya Ananın meridyen noktaları ve ley hatlarında bulunan dönüş noktaları vasıtasıyla yeni DNA Işık kodlarının aktivasyonuna ve gerçekleştirilmesine yardımcı olacak. İnsan yanlış yaratımlarımızı salıverirken ve Altın Güneş disklerinin 12 sarmalı vasıtasıyla yeni DNA Işık kodlarını gerçekleştirirken, çakralarımız tek bir Işık sütununda birleşmeye başlıyor. Tüm Altın Güneş Diskleri, Kristal Işık Şehirleri, Dünya Ananın kutsal siteleri, vorteksleri ve çakraları Evrensel Mesih Bilincinin Platin Alevi, İlahi Sevginin Pembe – Turuncu Alevi ve Tek Birlik Bilincinin Altın Alevi ile sarmalanırken, tüm Yaşamın kendisini İlahi Sevginin Alevleri olarak deneyimlemeyi seçebilmesi için, tüm insan yanlış yaratımlarının temizlenmesine yardımcı olmak için bu Dünya planının içindeki ve etrafındaki bu ışın frekanslarını alıyoruz.

Bundan başka, İlahi Sevginin bu titreşen dalgaları Sedona’daki Kristal Işık Şehrini fiziksel/eterik alemlerde gerçekleştirmeye yardımcı olacak, bu dünya planının içindeki ve etrafındaki tüm Kristal Işık Şehirlerinin gerçekleştirilmesi için Işığın mavikopyası olacak.

11:11:11’deki bu İlahi Sevginin yıldız kapısı aktivasyonunda tüm Spiritüel Hiyerarşi tarafından Işıklandırılıyoruz; Meshedilmiş Dünya Dışı Varlıklar, Pleiadesliler, Siriuslular, Andromedalılar ve Arkturuslular, Başmelekler ve Melekler, Yükselmiş Üstatlar, Galaktik Işık Federasyonu, Görkemli Elohim, Işık Kardeşliği, Gezegensel Logos, Solar Logos, Galaktik Logos, Evrensel Logos, Mahatma, Anne/Baba Tanrı. Ayrıca Evrensel Mesih Bilincinin Platin Işının İlahi Işığı, Aydınlanmış Gerçeğin ve İlahi Sevginin Pembe – Turuncu Alevi ve Tek Birlik Bilincinin Altın Alevi. Yücelerdeki tüm gözler, kalpler ve zihinler üzerinde yaşadığımız bu kutsal mücevherde olacak, çünkü bizler gerçekten Dünya Ana ve onun tüm Yaşamına hizmette İlahi Sevginin Alevleri oluyoruz, Atlantis’in Altın Çağının paralel realitesini yeniden deneyimliyoruz. Işığın İlahi Eril ve Dişil arketiplerimizle birleşme vasıtasıyla beynimizin sol ve sağ yarıküreleri mükemmel şekilde dengelenirken, gerçekten bu İlahi Sevgi Alevleri olma yeteneğine sahibiz; Dünya Ananın kendisi bu dünya planındaki tüm Yaşam için İlahi Sevginin Alevini taşımayı başlatıyor.

İlahi Sevginin 11:11:11 Yıldız Kapısı Meditasyonu

Şimdi Ben’im Varlığım ile, Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbindeki En Yüksek Işık ile bütünleşirken, Anne/Baba Tanrının, Pleiadeslilerin, Siriusluların, Andromedalıların ve Arkturusluların, Meleklerin ve Başmeleklerin, Başmelek Mikail’in, Başmelek Metatron’un ve Lord Melkizedek’in, Yükselmiş Üstatlar El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Sananda, St. Germain, Lady Nada, Meryem Ana, Quan Yin’in, Görkemli Elohim’in, Melkizedek Işık Kardeşliğinin, Lord Buddha’nın, Sanat Kumara’nın, Helios ve Vesta’nın ve Lord Melchior’un, Mahatma’nın Işıklandırmasını çağırıyorum.

Şimdi İlahi Sevginin Birlik Izgarasına bağlanırken, Işıkişçilerine, yıldız tohumlarına ve Dünya Ana’nın yükseliş sürecine yardımcı olan Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarına bağlanıyorum.

Evrensel Mesih Bilincinin Platin Alevi ile sarmalanmış olarak, şimdi kalbimin içindeki içsel dünyaya, Güneşe, Altın Güneş Diskine, Güneşe, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe hizalanıyorum, uyumlanıyorum, ve şimdi kendimi Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbi içinde deneyimliyorum.

Şimdi odağımı Arkansas’a ve Arkansas Kristal vorteksindeki Altın Güneş Diskinin yeniden kodlanmasına getiriyorum. Güneşin Çocuğu olarak, şimdi Gezegensel Merkaba Işık Aracında bu Altın Güneş Diskini ve İlahi Işığın göksel titreşimlerini içeren Arkansas’taki Kristal Işık Şehrine götürülüyorum.

Işığın inisiyesi olarak selamlanıyorum ve karşılanıyorum. Şimdi Altın Güneş Diskinin yeniden kodlanmasına yardım ediyorum. Bu gerçekleşirken, Evrensel Mesih Bilincinin Platin Alevi İlahi Sevginin Kristal Birlik Izgarası vasıtasıyla üssel olarak genişliyor, tüm Altın Güneş Disklerinin ve Işığın 12 sarmalının aktivasyonuyla yeni DNA kodlarını ortaya çıkarıyor, yüksek iletişimin, güçlendirmenin, Sevginin ve bilgeliğin daha derin seviyesini getiriyor, ve evrensel axiatonal hatlar vasıtasıyla daha fazla büyütülüyor, güçlendiriliyor.

Şimdi insan yanlış yaratımlarımı salıverirken ve dönüştürürken, bedenimde ve enerji alanımda bu artan ışık frekanslarını, Işığın yeni DNA kodlarının yüklenmesini ve aktive edilmesini deneyimliyorum.

Şimdi kendimi Titicaca Gölündeki Kristal Işık Şehrinde buluyorum, İlahi Sevginin bu yıldız kapısının tutuşturulmasına yardım ediyorum. İlahi Sevginin ve Aydınlanmış gerçeğin bu Pembe – Turuncu Alevi ile sarmalanmış olarak, şimdi İlahi Annenin ve Işığın tüm İlahi Dişil arketiplerinin kucaklamasıyla Benliğimde İlahi Sevginin yükseliş anahtar kodlarını aktive ediyorum.

Şimdi kendimi Sedona’daki Kristal Işık Şehrinde buluyorum, Tek Birlik Bilincinin Altın Aleviyle sarmalanıyorum ve İlahi Baba ve Yücelerdeki tüm İlahi Eril arketipleri ve Işık Varlıkları tarafından ışıklandırılıyorum.

Şimdi Titicaca Gölü ve Sedona yıldız kapıları ve Işık vortekslerinin kucaklamasıyla İlahi Eril ve Dişil arketiplerimin bütünleşmesini deneyimliyorum.

Bu gerçekleşirken, ben gerçekten İlahi Sevginin Alevi olurken, çakralarım Işığın Tek Birleşik Sütununda birleşirken, Titicaca Gölü yıldız kapısı ve Anne/Baba Tanrı’nın Rahmeti vasıtasıyla spiritüel yükselişimi deneyimliyorum.

Ve şimdi, ben güçlendirmenin, İlahi Sevginin ve Tek Birlik Bilincinin yeni DNA kodlarını gerçekleştirirken (etkinleştirirken), İlahi Sevginin bu beşinci boyut Portalını ve Atlantis’in Altın Çağının hatıralarını deneyimliyorum.

İlahi Sevginin bu Portalı vasıtasıyla Kutsal Üstat Varlık, Sevginin İlahi Alevi ve Işık inisiyesi olarak Mükemmellik Kalıplarıyla En Yüksek Potansiyelimin hatırlayışına adım atarken, şimdi beni Işığın Grup Ben’im Avatar Bedenine bağlayarak, Ben’im Varlığım ile birleşerek bedenimde ve enerji alanımda aktive olan Işığın Ben’im Avatar Mavikopyasını deneyimliyorum.

Şimdi kendimi yine Sedona’daki Işığın Kristal Şifa Şehrinde buluyorum, farklı şifa odalarını, nefes odalarını, DNA aktivasyon odalarını, renkleri, şifa ışınlarını, kokuları ve Işık modüllerini deneyimliyorum, yaşıyorum. Bunların bu Yeni Dünyanın realitesi olduğunu biliyorum.

Şimdi tüm Kristal Işık Şehirleri ve tüm dünya sakinleri için İlahi Işık ve Sevginin mavikopyası olarak, Sedona’daki Kristal Şifa Işık şehrinin fiziksel/eterik planlara aktive olmasına yardım ediyorum.

İlahi Sevginin Alevi olarak, Işığın BEN’İM Avatar mavikopyasının insan bedenlenmesindeki bu ilk dalga Ruh olarak, Barış Elçisi olarak, şimdi dünyanın ve onun tüm Yaşamının Evrensel Mesih Bilincinin bu Platin Alevi ile, İlahi Sevginin bu Pembe – Turuncu Alevi ile ve Tek Birlik Bilincinin bu Altın Alevi ile sarmalanmasına yardımcı oluyorum, insan yanlış yaratımlarını salıveriyoruz ve Dünya Ana’nın Işık Bedeni ve İlahi Sevginin 144 Kristal Izgarası vasıtasıyla tüm Yaşamın güçlendirmeyi, İlahi Sevgiyi ve Tek Birlik Bilincini deneyimlemesini sağlıyoruz.

Şimdi kendimi kutsal yerimde buluyorum, Dünya Ana’nın kristal kalbine topraklanıyorum, Işığın grup kollektif bilincinin Gezegensel anahtar kodlarını alıyorum ve Tek Birlik Bilincindeki tüm Yaşama bağlanıyorum.

Ben İlahi Sevginin Aleviyim,

Ben tüm Yaşamla Birim,

Ben Dünya Ana’ya ve onun tüm yaşamına Hizmette olan İlahi Sevginin yükselen Üstat Varlığıyım.

Anrita Melchizedek