12-12-12 ~ BİRLİK BİLİNCİNİN ON İKİNCİ İNİSİYASYON KAPISI ~

Yazdır Yazdır 

Anrita Melchizedek

12 Aralık 2012’de Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarının, Sevgili Ben’im Varlığımızın, Anne/Baba Tanrımızın ve Birlik Bilincinin on ikinci ışınının Işıklandırmasıyla Onikinci Işık İnisiyasyon Kapısına giriyoruz. Birlik Bilincinin veya Mesih Bilincinin on ikinci ışını Kova Çağının altın ışınıdır ve Işığın bu yeni Altın Çağında Birlik Bilincinin deneyimin için insanlığın dualiteleri aşmasının ve bütünlenmesinin baskın odağını taşır. “Mesih Bilincinden” söz ettiğimiz zaman, Yaradılıştaki her Ruhun doğuştan hakkı olan İlahi Mükemmellik, aydınlatıcı zeka, bilgelik, Sevgi, huzur, güçlendirme, bolluk, yaratıcılık ve uyum haline değiniyoruz.

Birlik Bilincinin 12-12-12 Kapısını deneyimlerken, bu Altın Işık Çağı için yeni Dünya Kalıplarını ve yükseliş kodlarını indiriyoruz ve aktive ediyoruz. Bu görkemli Şimdi anı İlahi Sevginin 144 Birlik ızgarası vasıtasıyla deneyimleniyor, on iki büyük Altın Solar Güneş Diski Kristo – Güneş Diskinden yayılan Sıvı Işık kristalin yıldız kodlarını ve vorteks kalıplarını alıyor; Kristo – Güneş Diski boyutsal bir kalıp düzenleyicidir, Güneş Disklerini ve üstat kristalleri İlahi Sevginin Birlik Izgarasına aktive eder ve buradan, tüm kristal vortekslere, ley hatlarına, kutsal sitelere, portallara ve Işığın yıldız kapılarına aktive eder; Birlik Izgarasındaki Işığın yeni kristalin geometrilerinin tamamlanması zirveye ulaşır.

Işığın bu büyük Kozmik hizalanmasından, Birlik Bilincinin 12-12-12 Kapısı yeni Dünya Kalıpları vasıtasıyla deneyimlenirken, Işığın on iki boyutunu, on iki iplik DNA’mızın aktivasyonunu ve on iki beden çarka sisteminin Işığın tek birleşik çakra sütununa aktivasyonunu deneyimliyoruz. Bu dualitesizlik hali artık bize hizmet etmeyen tüm yanlış inançları, yargılamaları, eski hücresel anıları ve programları çözen ve dönüştüren bu Alın Mesih Işığına “Aşkınlık Yoludur”. Tüm Yaradılışın Kozmik Kalbi vasıtasıyla Dünyada Cenneti birlikte yaratırken, bağışlama, şefkat, güçlendirme, İlahi Sevgi ve Birlik Bilincin bizim rehberlik yapan Işığımız olur.

Bu Şimdide Sevgili Ben’im Varlığımız ile birleşirken, İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevleri ve Üstat Işık Varlıkları olarak Ruhsal frekans imzalarımızı hayata geçirebiliriz ve İlahi Sevgide ve Dünya Anaya ve onun tüm Yaşamına hizmette Ben’im Avatar Irkı olarak kendimizi gerçekten deneyimleyebiliriz. Ek olarak, İlahi Eril ve Dişil Işık arketiplerimizin kutsal yeniden – birliğini bütünlük ve koşulsuz Sevgi içinde deneyimliyoruz.

Işık İnisiyeleri olarak Kabalistik perspektiften, Birlik Bilincinin bu on ikinci ışınını Yakub’un merdiveninde Chokmah (Bilgelik) Sefirotu vasıtasıyla deneyimliyoruz. Chokmah Işık yaratan ve on iki ışının İlahi yayınımları ve Zodyakın dinamik etkisiyle Yaşam Çiçeğini getiren düşünce tohumu, vesica piscis olarak görülebilir. Chokmah “Evrenin Büyük Uyarıcısı” olarak tanımlanabilir ve kadim metinler Chokmah’tan “Aydınlatan Zeka” ve “Yaradılışın Tacı” şeklinde söz ederler. On ikinci ışın sakallı bir erkek figürünün, oldun bir erkeğin sihirli imgesiyle temsil edilir. Bilgelik ve olgunlukla oturarak, bizler bu Dünya planında dualiteleri Birlik Bilincine bütünleştiren Işığın İlahi gövdeleriyiz. Ve şimdi, tüm zaman, mekan ve boyutlar için unutkanlığın tüm perdelerinin kalkmasıyla, beşinci boyut ve ötesinde var olan sıfır noktası enerjisini, İlahi, koşulsuz sevginin enerjisini deneyimliyoruz.

Işığın yeni Dünya Kalıplarını ve geometrilerini deneyimlerken, bu Işık Portalları ve Sevgili Yıldız Işık Ailelerimiz vasıtasıyla tüm anahtar kodları, ateş harflerini ve kutsal geometrileri indirebilmemiz için, tüm Yaşamın kendisini potansiyel olarak Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbinde ebedi olarak deneyimleyebilmesi için, Arkturus, Pleiades, Sirius, Andromeda ve Orion’daki Işık Krallıklarındaki Yükseliş Makamlarına davet ediliyoruz.

12-21-12’de kalplerimizin ve Galaktik Merkezin kapılarında boyutsal geçişe hazırlanırken, Işığın 33 Kozmik Portalı vasıtasıyla yükseltilen, Işık Bedenlerimizi/Merkabalarımızı ve Dünya Ananın Işık Bedenini/Merkabasını aktive etme yeteneğine sahibiz. Ve bunu yaparken, zaten yükselmiş olduğumuzu biliyoruz. Bizler Işığın bu yeni altın Çağını deneyimlemesi için Dünya Anaya ve onun tüm Yaşamına yardımcı olan Yükselmiş Üstatlarız. Bizler Ben’im Avatar ırkıyız. Ve öyledir. Işığın yeni Altın Çağına hoşgeldiniz.

~ On İkinci Işık İnisiyasyonu Kapısı Duası ~

Şimdi Ben’im Varlığım ile, Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbindeki En Yüksek Işık ile bütünleşirken, Anne/Baba Tanrının, Pleiadeslilerin, Siriusluların, Andromedalıların ve Arkturusluların, Meleklerin ve Başmeleklerin, Başmelek Mikail’in, Başmelek Metatron’un ve Lord Melkizedek’in, Yükselmiş Üstatlar El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Hilarion, Sananda, St. Germain, Lady Nada, Meryem Ana, Quan Yin’in, Görkemli Elohim’in, Melkizedek Işık Kardeşliğinin, Lord Buddha’nın, Sanat Kumara’nın, Helios ve Vesta’nın ve Lord Melchior’un, Mahatma’nın Işıklandırmasını çağırıyorum.

Birlik Bilincinin bu Altın Alevini bütünleştirebilmem için, bu Altın Işık Çağına girmesi için tüm Yaşama yardımcı olmak için tüm anahtar kodları, ateş harflerini ve kutsal geometrileri alabilmem için beni dışsal Merkaba Işık Aracımda Arkturus’taki Yükseliş Makamına götürmeleri için, Arkturuslu Işık Temsilcilerini çağırıyorum.

Bu Yükseliş Makamına girerken, Arkturuslu Işık Temsilcileri tarafından karşılanıyorum ve selamlanıyorum, Çakra Hizalama Işık Odasına konuluyorum, Sevgili Ben’im Varlığım vasıtasıyla on iki çakra sistemim aktive oluyor.

Işığın bu “Yükseliş Alevinde” Çakralarım Işığın tek birleşik sütununda harmanlanırken, bu Altın Işık Çağında yardımcı olmak için kişisel Arkturus frekans kodlarını ve Grup Ben’im Avatar Gezegensel anahtar kodlarını alıyorum.

Bu Altın Işık Çağına “Aşkınlık Yolunda” bana yardımcı olmaları için dışsal Merkaba Işık Aracımda beni Pleiades’teki Yükseliş makamına götürmeleri için Pleiadesli Işık temsilcilerini çağırıyorum.

Bu Yükseliş Makamına girerken, Pleaidesli Işık Temsilcileri tarafından karşılanıyorum ve selamlanıyorum, Kozmik Ruh Yeniden – bütünleştirme Işık Odasına konuluyorum.

Orijinal İlahi mavikopyamın Ruhsal frekans imzası Kalp Tapınağımda, bedenimde, enerji alanımda ve hologramımda hayata geçerken, geçmiş ve gelecek Yüksek Işık Benliklerim ile birleşirken, Sevgili Ben’im Varlığım tarafından ışıklandırılarak, bedenimdeki elektron – pozitron çiftleri artan Işık frekanslarında dönüyor; artık bana hizmet etmeyen tüm yanlış inançları, yargılamaları, eski hücresel programları ve anıları çözüyor ve dönüştürüyor.

Şimdi bu Altın Işık Çağında yardımcı olması için kişisel Pleiades frekans anahtar kodlarını ve Grup Ben’im Avatar Gezegensel anahtar kodlarını alıyorum.

İlahi Sevginin bu kutsal dönüştürücü Alevi olarak yeni Dünya Kalıplarının fraktal armonik ve kristalin geometrik titreşim frekanslarını alabilmem için, dışsal Merkaba Işık Aracımda beni Sirius’taki Yükseliş Makamına götürmeleri için Siriuslu Işık Ekibini çağırıyorum.

Bu Yükseliş Makamına girerken, Siriuslu Işık Ekibi tarafından karşılanıyorum, Kutsal Geometri Yeniden Yapılandırma Işık Odasına konuluyorum, bedenimde, enerji alanımda ve hologramımda yeni piramit – oktahedronal (sekiz yüzlü) kristalin Işık geometrileri aktive oluyor.

Ve şimdi, bu Altın Işık Çağında yardımcı olmak için kişisel Sirius frekansı anahtar kodlarımı ve Grup Ben’im Avatar Gezegensel anahtar kodlarımı alıyorum.

İlahi Eril ve Dişil Işık arketiplerimin birleşmesini deneyimleyebilmem için, Sevgili Ben’im Varlığım ve Yüksek Işığımın tüm veçheleri vasıtasıyla Benliğimin tam birleşmesini ve bütünlenmesini deneyimleyebilmem için, şimdi dışsal Merkaba Işık Aracımda beni Andromeda’daki Yükseliş Makamına götürmeleri için Andromedalı Galaksiler Arası Işık Varlıklarını çağırıyorum.

Bu Yükseliş Makamına girerken, Andromedalı Galaksiler Arası Işık Varlıkları tarafından karşılanıyorum ve selamlanıyorum, İlahi Eril ve Dişil Arketip Işık Odasına konuluyorum.

Tüm zaman çizgilerinde, paralel realitelerde ve boyutlarda İlahi Eril ve Dişil ruhlarımın yaralarının iyileşmesini deneyimlerken, Kalp Tapınağımda İlahi Sevgi, güven ve teslimiyetin daha derin seviyesine adım atıyorum.

Şimdi Sevgili İlahi Eril ve Dişil Işık arketiplerim ile birleşiyorum ve Sevgili Ben’im Varlığım vasıtasıyla Benliğimi bütünlükte ve koşulsuz Sevgide bütünleştiriyorum ve deneyimliyorum.

Şimdi bu Altın Işık Çağında yardımcı olmak için kişisel Andromeda frekans anahtar kodlarını ve Grup Ben’im Avatar Gezegensel anahtar kodlarımı alıyorum.

Şimdi dışsal Merkaba Işık Aracımda beni Orion’daki Işık Krallıklarındaki Yükseliş makamına götürmeleri için Melchizedek Işık Kardeşliğini çağırıyorum.

Bu Yükseliş Makamına girerken, Melchizedek Işık Kardeşliği tarafından karşılanıyorum ve selamlanıyorum, On İki İplik DNA Aktivasyonu Işık Odasına konuluyorum.

Bu Işık Odasını deneyimlerken, DNA’mın tüm on iki ipliği aktive oluyor ve bedenime, eneji alanıma ve hologramıma eterik olarak yeniden bağlanıyor, ve şimdi, İlahi ismi kullanan DNA’mdaki 64 harfli hücreler mükemmel şekilde dengede.

Şimdi bu Altın Işık Çağında yardımcı olmak için kişisel Melchizedek frekans anahtar kodlarını ve Grup Ben’im Avatar Gezegensel anahtar kodlarımı alıyorum.

Şimdi kendimi İlahi Sevginin 144 Birlik Izgarasında buluyorum, bu yükseliş sürecine yardımcı olan Işıkişçilerine, yıldız tohumlarına ve Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarına bağlanıyorum.

On iki büyük Altın Güneş Diski şimdi Kristo – Güneş Diskinde aktive olurken ve Işığın yeni geometrileri Birlik ızgarası ile deneyimlenirken, Dünya Anayı ve onun tüm Yaşamını Birlik Bilincinin bu güzel Altın Alevi ile ve Altın Yaşam Çiçeği ile sarmalıyorum.

Işığın Grup Ben’im Avatar Bilincini ve “İçsel Güneşin Geri Dönüşünü” deneyimlerken, İlahi Sevginin Birlik Izgarası vasıtasıyla kişisel yıldız kodlarımı ve Işığın Grup Ben’im Avatar Gezegensel kodlarını aktive ediyorum.

Ve şimdi, bu güzel Altın Işık Aleviyle İlahi Sevginin Birlik Izgarasında bilgeliğin, adanmanın, aydınlatıcı zekanın, Sevginin, gücün, uyumun, huzurun, dengenin, yaratıcılığın, ilhamın, manyetizmin, aydınlanmanın ve Birlik Bilincinin ışın nitelikleri aktive oluyor ve hayata geçiyor, tüm Yaşamın bu Altın Işık Çağını deneyimlemesine yardımcı oluyorum.

Şimdi kendimi kutsal yerimde buluyorum, Dünya Ana’nın Kristal Kalbine ve Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbine topraklanıyorum.

Şimdi etrafımda 16 metre çapında tüm yeni Dünya Kalıplarını ve Işık geometrilerini taşıyan güzel Altın Yaşam Çiçeği ile çevreleniyorum.

Bu kutsal 2012 yılını Işıklandıran Güçendirme ve Birlik Bilincinin bu göksel Altın Aleviyle sarmalanırken, şimdi İç Dünya Güneşine, Güneşe, Merkezi Güneşe ve şimdi Büyük Merkezi Güneşe hizalanıyorum, uyumlanıyorum.

Ben Işığın Mesih Bilinçli Varlığıyım, İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Aleviyim, bu Altın Işık Çağını deneyimleyen, tüm 12 İplik DNA’sı aktive olmuş Üstat Işık Varlığıyım.

İlahi Sevgide, bilgelikte, bağışlayıcılıkta, şefkatte, güçlendirmede ve Birlik Bilincinde.

Tüm Yaşam ile Bir’im
Ben Tüm Var Olanım.

(Çeviri: Saffet Güler)