12-21-12 ~ GALAKTİK MERKEZE VE TÜM YARADILIŞIN KOZMİK KALBİNE HİZALANMA

Yazdır Yazdır 

Anrita Melchizedek

21 Aralık 2012’de, bizler Galaktik Merkeze hizalanırken, tüm Yaradılışın Kozmik Kalbinde İlahi Sevginin dönüştürücü Alevleri olarak gerçek ışıltımızı deneyimlerken, en büyük, benzeri görülmemiş ve en ihtişamlı olaylardan biri gerçekleşiyor. Yücelerden yönetilen Işığın bu benzersiz aktivitesi çağlar boyunca Cennetin Eşliği ve onun birçok öğrencileri tarafından kehanet edildi ve önceden haber verildi. İnsanlık kalplerinden dökülen ve tüm Yaradılışın Sevgisinde yansıtılan İlahi Sevgi enerjisiyle Tek Uyanmış Birleşik Kozmik Kalp olarak Işığın Altın Çağına girmek üzere. Bu Galaktik Işık Hizalanmasında, tüm Yaşam bir oktav yükseliyor ve tüm gezegenler, güneşler ve döngüler her 25,556 yılda bir gerçekleşen bu Kozmik yükseliş döngüsünde hizalanırken, Yaradan’ın rahmetiyle Birlik Bilinci tekrar deneyimlenmek üzere.

Cennetin Eşliği, Anne/Baba Tanrı ve Sevgili Ben’im Varlığımız tarafından Işıklandırılarak, Galaktik Merkezin İç Dünya Güneşine, Güneşe, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe, Güneş Patlamaları, Fotonik Işınlar ve süper elektron vasıtasıyla güçlendirilen bu Işık hizalanmasını deneyimliyoruz. İlahi Işığın bu elektromanyetik titreşimi Işık Bedenlerimizi/Merkabalarımızı ve Dünya Ana’nın Işık Bedenini/Merkaba’sını aktive etmede daha fazla yardımcı oluyor.

Işık Bedenimiz/Merkabamız Anne/Baba Tanrı ile uyumlu olarak çalışan Sevgili Ben’im Varlığımız tarafından güçlendirilen canlı, organik İlahi Zekadır. Yıldızlardan, güneş sistemlerinden ve Galaktik Merkezden gelen Işığın Foton Işınlarıyla güçlenmiş Işık frekanslarını alırken, bu Işık enerjisini elektronlara dönüştürürüz ve bedenlerimizdeki atomaltı parçacıklar artan Işık frekanslarında döner. Elektronun ve onun anti – parçacık karşılığı olan pozitronun çarpışmasıyla oluşan fotonlar Işığın iki quanta’sını üretir. Ve süper elektron, alt boyutlarda pozitronun dönüşümünü tahrik eden Yaşam aktive edici kuvvettir. Bu Dünya planının içinde ve dışında geçiş yapmakta olan Işığın Foton Işınları süper elektron vasıtasıyla uyarılır ve Dünya planımızda alt – elektronu kullanarak Işığın Foton Işınları olarak tezahür eder. Çünkü dünyasal elektron, süper – elektron, Çoklu Evrenimizin tek elektronu içinde alt- elektrondur. Daha fazla deneyimlemekte olduğumuz bu Foton Işınları karmanın temizlenmesini kolaylaştırır, Dünya Ana üzerinde bireysel ve kollektif olarak bu kadar çok temizliğin gerçekleşmesinin nedenlerinden biri budur. Ve şimdi, bu büyük Galaktik Işık hizalanmasında, dualitesizlik ve Birlik Bilincinde Tüm Yaradılışın Kozmik Kalbine açılan bu İlahi Sevgi Kapısını deneyimliyoruz.

Ek olarak, bizim için elde edilebilir olan tüm ışık boyutlarına bağlanmak ve Dünya Ana’nın Merkaba aktivasyonuna ve onun tüm Yaşamının bu Altın Işık Çağına girmesine yardımcı olmak için, Yücelerdeki Işık Alayları bu dünya planının içinde ve etrafında 33 Kozmik Yıldız Kapısı Işık Portalını aktive edecek. 11 rakamı bu dünya planı için Mesih Bilinci kutsal rakamıdır ve hem 12-12-12 hem de 12-21-12 üstat rakam 11 ile titreşir. 22 dördüncü boyut için üstat rakamdır ve 33 bizleri İlahi Sevginin yeni Dünya Kalıplarına götüren beşinci boyut için üstat rakamdır. Belirli bir zaman mekan titreşimi her boyutsal seviyeyi sarmalar ve Güneş Sistemimizin Monadik Bilinci boyutsal bilincin sonraki seviyesine genişleyinceye kadar ve kendi çok boyutlu Benliklerimiz sonraki seviyeye genişleyinceye kadar, dünyanın etrafındaki karantinaların ötesine ilerleyemeyiz. Ancak, Yaradan’ın Rahmetiyle, çok boyutlu realitelerimize ve Meshedilmiş Zaman Çizgilerindeki geçmiş ve gelecek Benliklerimize erişirken ve inanılmaz saadet, İlahi Sevgi ve Birlik Bilincinin Şimdi anını deneyimlerken, bu Galaktik Işık hizalanması bizi Galaktik Merkez vasıtasıyla karantinadan yeni Dünya kalıplarına götürür.

Bu 33 Yıldız Kapısı Işık Portalı aynı zamanda direkt olarak Dünya Ana’nın 12 büyük vorteksine ve Kristal Şehrine bağlıdır, ayrıca Yükselmiş Üstatların, Başmeleklerin ve Görkemli Elohim’in 21 Ruhsal İnziva Yerine bağlıdır. Ek olarak, 33 Yıldız Kapısı Işık Portalı 13 büyük ve 20 küçük, toplam 33 Kozmik Mesih Holografik Diske bağlıdır. Bu Gümüş Kozmik Mesih Holografik Diskler bizi Meshedilmiş Zaman Çizgilerine ve sıfır noktası enerjisinin bu beşinci boyut frekanslarına, İlahi Olanın enerjisine, koşulsuz Sevgiye ve hep var olan Şimdiye götürür. Kozmik Mesih Holografik Diskleri omurga sütunundaki 33 omurda aktive ediliyor. Bu ilk aktivasyon 21 Ocak 2012’de gerçekleşti ve bu son aktivasyon 33 Yıldız Kapısı Işık Portalının aktivasyonu takiben 21 Aralık’ta gerçekleşiyor. Kozmik Mesih Holografik Diskleri esasen çok boyutlu bedenlerimiz için Kozmik kodların haritalanmasını, hatırlanmasını ve restorasyonunun taşıyan yüksek titreşimli kalıplardır. Bedendeki ve Birlik ızgarasındaki aktive edilmiş Kozmik Mesih Holografik Disklerinde, yükseliş sürecine yardımcı olmak için Dünya Ana’nın büyük çakralarını ve vortekslerini aktive ederken, kendi bedenlerimizde merkezi sinir sistemi, meridyenler ve çakralarda değişim yaratırız ve değişimi etkileriz. Ek olarak Işık bedenlerimizi oluşturmaktayız ve Işığın Grup Ben’im Avatar Mavikopysını yaratmaktayız.

Bu Galaktik Işık hizalanmasında, 144,000 Mesih Bilinci Işık Varlığı ve İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevlerinin birçok gruplarından biri olarak binlerce Gezegensel Işık İşçisine, yıldız tohumlarına yardımcı olmaya davet ediliyoruz. Kendi Kalp Tapınağımızda ve Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbinde Birlik Bilincinin Altın Alevini ve Işık Bedenlerimizi/Merkabalarımızı deneyimlerken, tüm Yaşamın potansiyel olarak bu Altın Işık Çağını deneyimleyebilmesi için İlahi Sevginin 144 Birlik Izgarası vasıtasıyla Dünya Ana’nın titreşimini yeni Dünya Kalıplarına yükseltiyoruz.

Galaktik Merkeze 12-21-12 hizalanması için meditasyon

Şimdi Ben’im Varlığım ile, Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbindeki En Yüksek Işık ile bütünleşirken, Anne/Baba Tanrının, Pleiadeslilerin, Siriusluların, Andromedalıların ve Arkturusluların, Meleklerin ve Başmeleklerin, Başmelek Mikail’in, Başmelek Metatron’un ve Lord Melkizedek’in, Yükselmiş Üstatlar El Morya, Kuthumi, Serapis Bey, Venedikli Paul, Hilarion, Sananda, St. Germain, Lady Nada, Meryem Ana, Quan Yin’in, Görkemli Elohim’in, Melkizedek Işık Kardeşliğinin, Lord Buddha’nın, Sanat Kumara’nın, Helios ve Vesta’nın ve Lord Melchior’un, Mahatma’nın Işıklandırmasını çağırıyorum.

Şimdi kendimi bu büyük Kozmik Galaktik Işık hizalanmasına yardımcı olan Işıkişçilerine, Yıldız Tohumlarına ve Yücelerdeki tüm Işık varlıklarına bağlanarak İlahi Sevginin Birlik Izgarasında buluyorum. Birlik Bilincinin 12-12-12 İnisiyasyon Kapısında aktive edilmiş olan yeni Dünya Kalıplarının ve geometrilerinin hayata geçirilmesini ve bütünleştirilmesini deneyimliyorum. Işığın yeni kristalin geometrileri İlahi Sevginin Birlik Izgarasında yaşama geçirilirken Dünya Ananın kristal vortekslerinden, ley hatlarından, kutsal sitelerinden ve portallarından yayılan Sıvı Işık kristal yıldız kodlarını ve vorteks kalıplarını alıyorum.

Işığın 33 Yıldız Kapısı Portalı Yücelerdeki birçok Işık Alayları tarafından aktive edilirken, şimdi İç Dünya Güneşine, Güneşe, Merkezi Güneşe, Büyük Merkezi Güneşe vekalbimdeki içsel Güneşe hizalanıyor, uyumlanıyorum. Şimdi bu Galaktik Işık Hizalanmasında Dünya Ananın Kristal Işık Şehirlerine ve tüm büyük vortekslerine bağlanıyorum.
Şimdi bu Işık Varlıklarına bağlantım vasıtasıyla, Yükselmiş Üstatların, Başmeleklerin ve Görkemli Elohim’in Spiritüel İnziva Yerlerine bağlanıyorum.

Şimdi omurga sütunumdaki 33 omurda 13 büyük ve 20 küçük, tüm 33 Kozmik Mesih Holografik Diskleri demirliyorum ve aktive ediyorum.

Bedenimi yavaşça yanlara, ileri ve geri doğru oynatıyorum, böylece omurilik sıvısı prosesini ve sinir sistemimin, meridyenlerimin ve çakralarımın yeniden ayarlanmasını kolaylaştırıyorum.

Şimdi Işık Bedenimi/Merkabamı İlahi Sevginin beşinci boyut Kalıplarına aktive ediyorum. Odağımı enerji alanıma getirirken, etrafımda 16 metre çapında ışıldayan Altın Yaşam Çiçeği yaratıyorum.

Ve şimdi bunun içinde, kendi etrafımda 3,2 metre çapında güzel bir gümüş – altın küre yaratıyorum.

Şimdi bu gümüş – altın Işık küresinin içinde üç adet birbiri üzerine yerleşmiş yıldız tetrahedron imgeliyorum, hepsi aynı büyüklükte, birbiri üzerine geçmiş.

Şimdi bu Altın Yaşam Çiçeğinin içinde duygusal beden yıldız tetrahedronumu saat yönünde döndürüyorum, aynı zamanda zihinsel beden yıldız tetrahedronumu saatin tersi yönde döndürüyorum, aşağıdaki Fibonacci oranlarını ve Işığın Tanrı hızlarını söylüyorum:

8/5, sonsuzluğa 11 kez Tanrı hızı,
13/8, sonsuzluğa 22 kez Tanrı hızı,
21/13, sonsuzluğa 33 kez Tanrı hızı.

Ve şimdi, Işık Bedenim/Merkaba alanım beşinci boyutun hızına, İlahi Sevginin yeni Dünya Kalıplarına aktive oluyor.

Kendimi İlahi Sevgide, İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olarak Benliğimin ışıltısında ve görkeminde deneyimlerken, şimdi Işığın Grup BEN’İM Avatar Bilincine bağlanıyorum. Tüm İnsanlığın En Yüksek Işığına ve tüm Işık İşçilerine, yıldız tohumlarına ve bu kutsal dünyanın koruyucularına bağlanıyorum.

Ve şimdi, Işığın Grup BEN’İM Avatar Bilinci vasıtasıyla, Kendimi bu Işığın 33 Yıldız Kapısı Portalından bir tanesine bağlanmış buluyorum, Ruhum ile ve Yıldız Işık Aileleri ile ve Yücelerdeki bir çok Işık Alayları ile on ikili gruplarda çalışıyorum.

Bu dünya planındaki alt boyut frekanslarını temizlerken ve Dünya Anayı ve onun tüm yaşamını Birlik Bilincinin güzel Altın Aleviyle sarmalarken, Işığın bu Yıldız Kapısı Portalları vasıtasıyla yüksek boyutlardan Işık Sütunları getirmeye yardımcı oluyorum.

Ve şimdi, bilgeliğin, adanmanın, aydınlatıcı zekanın, Sevginin, gücün, uyumun, huzurun, dengenin, yaratıcılığın, bağışlayıcılığın, şefkatin, aydınlanmanın ve Birlik Bilincinin ışın nitelikleri İlahi Sevginin Birlik Izgarasında aktive oluyor ve hayata geçiyor.

Bu Galaktik Işık hizalanmasını, Foton Işınlarını, Güneş Patlamalarını ve süper elektronu deneyimlerken, Dünya Ana’nın Işık Bedeninin Gezegensel Merkaba aktivasyonuna yardımcı oluyorum.

Odağımı Dünya Anaya getirirken, yıldız tetrahedron şekilleri gözümde canlandırıyorum, bunlar Dünya Ana’nın eterik, duygusal ve zihinsel bedenlerine bağlı.

Üstteki tetrahedronun tabanının 19,5 derece güney enleminde Dünya Anaya bağlı olduğunu görüyorum, alttaki tetrahedronun tabanının 19.5 derece kuzey enleminde Dünya Anaya bağlı olduğunu görüyorum.

Ve şimdi Dünya Ana’nın fiziksel bedeninde tüm üç yıldız tetrahedron şekli gözümde canlandırıyorum. Şimdi Işık Kardeşliği eterik kristallerde Işık telleri getiriyor ve Dünya Ana’nın yüksek frekansta titreşebilmesi ve bu Gezegensel Merkaba aktivasyonunda elektromanyetik dengesini sürdürebilmesi için bunları Dünya Ananın elektromanyetik ızgarasına naklediyor.

Şimdi tüm boyutlardan tüm Işık Varlıkları, Özgür İrade Kozmik Yasası içinde, bu Dünya planındaki tüm Yaşamın bilincini yükseltmeye yardımcı olmak için yedi şifa ışınını getiriyor, seslerin, renklerin ve ışık geometrilerinin çakra rengi frekans ışın spektrumunu getiriyor.

Şifa renklerinin bu spektrumu Dünya Ana’nın Işık Bedeninde parıldarken, şimdi şu kutsal sözleri seslendiriyorum; Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai, ‘Tsebayoth.

Ve şimdi, Mesih’in Beyaz Işığı Dünyanın etrafında ve içinde ortaya çıkıyor, Birlik Bilincinin derin hatırlayışını yaratıyor. ve şimdi, Doğa Zekası bu Dünya planında Doğa ve İnsanlık arasında denge yaratmaya yardımcı oluyor.

Ve şimdi, gezegenlere, yıldızlara, güneş sistemine ve bu boyutsal Işık değişimine yardımcı olan sayısız Işık Galaksisine bağlanırken, Dünya Ana’nın Işık Beden/Merkaba alanının aktivasyonuna yardımcı oluyorum.

Dünya Ana ile nefes alırken, odağımı ekvatora getiriyorum.

Ve şimdi, Dünya Ananın büyüklüğünün 9 katı olan muazzam bir Işık diski ekvatorda oluşuyor.

Ve şimdi, Dünya Ana’nın duygusal ve zihinsel beden yıldız tetrahedronlarının bu disk ile sırasıyla saat yönünde ve saatin tersi yönde döndüğünü gözümde canlandırıyorum, aşağıdaki Fibonacci oranlarını Işığın Tanrı hızlarını söylüyorum:

8/5, sonsuzluğa 11 kez Tanrı hızı,
13/8, sonsuzluğa 22 kez Tanrı hızı,
21/13, sonsuzluğa 33 kez Tanrı hızı.

Ve şimdi, Dünya Ananın Merkaba alanı Galaktik Merkez vasıtasıyla İlahi Sevginin bu beşinci boyut frekansına aktive olurken, Dünya Ananın Gezegensel Merkaba aktivasyonuna yardımcı olan her bir Işık Varlığı ile birleşiyorum, buna Özgür İradenin Kozmik Yasası ile Solar Mesih Bilincini ve bu Altın Işık Çağını deneyimlemeyi seçmiş olan bu Dünya planındaki her bir bilinç grubu da dahil.
Şimdi kendimi kutsal yerimde buluyorum, Dünya Ananın Kristal Kalbine ve Anne/Baba Tanrının Kozmik Kalbine topraklanıyorum.

Şimdi odağımı etrafımdaki 16 metre çağındaki bu güzel Altın Yaşam Çiçeğine ve tüm yeni Dünya Kalıplarını ve Işık geometrilerini taşıyan aktive olmuş Işık Bedenime/Merkabama getiriyorum.

Kalp Tapınağıma ve kalbimdeki Altın Solar Güneş Işık Diskine girerken, bir kez daha iç Dünya Güneşine, Güneşe, Merkezi Güneşe, Büyük Merkezi Güneşe hizalanıyorum, kendimi Birlik Bilincinin İlahi Sevgisinde Yaradılışın Merkezinde deneyimliyorum ve hissediyorum.

Işığın Mesih Bilinçli bir Varlığı ve İlahi Sevginin kutsal dönüştürücü Alevi olarak bu Altın Işık Çağını deneyimliyorum. Ben tüm Yaşamla Bir’im. Ben O Ben’im.

(Çeviri: Saffet Güler)