12:12 DÜNYALARIN AYRILMASI

Yazdır Yazdır 

Yeni Yivlerimize (oluk, girinti) Yerleşmek

Son enerji güncellememde Kasım’ın ruhsal üstatlığın çok güçlü bir ayı olacağını söyledim… yeniye & gerçeğe tam olarak uyum sağlama ayı ve üstatlığımızı engelleyen kalan korkuları bütünleştirme zamanı. Ve bu ayın büyük geçişlerini henüz bitirmemişken (29.11.09’da bir başka 11:11:11 var), başınızdan neler geçtiğini merak ediyorum…

Tahminim, ya arındıran sevginin amansız dalgalarıyla yamuldunuz… veya 12:12 tarihini görebilmek için geçmişinizden gelen can sıkıcı ayrıntıları (ilişkiler, kariyer, finans vs) sona erdirmekle meşguldünüz… ya da toplanıp yeni bir bölgeye yerleştiniz veya dünyada yeni yuvanızı bulmayı aradınız… veya belki de yavaşça pozisyona yerleşmeye başlarken yeni yaşamınızla ilgili yeni fikirlere, planlara, ilhama ve/veya büyük berraklığa boğuldunuz… ya da belki bunların hepsi.

Enerjisel perspektiften bizler (kollektif biz) kablo döşemesine başlıyoruz… kesinlikle bağlar olmadan yeni & gerçeğe etkin şekilde yürüyebilmemiz için, yüksek seçimlerimizle tüm seviyelerde uyum sağlamak ve geçmiş yanlış yaratımlarımızın tam sorumluluğunu alarak ve enerjimizi çeken sorunları çözerek bütünlükte şeyleri tamamlamaya gereksinim duyuyoruz. Aslında bilinçli yaratımın akışına adım atabilmemiz ve tüm enerjimizi sadece buraya katkıda bulunmak için geldiğimiz şeye odaklayabilmek için, geçmişe sünger çekmeye gereksinimimiz var.

Yaşamlarımıza ve bedenlerimize daha derin topraklanırken, fiziksel hadiseler (yeni insanlar, partnerler, amaçlar) bizi yeniçağa götürmek için yerlerini almaya başlıyor ve çok çalışmamızın kanıtı daha büyük berraklık, yeni açılışlar ve topraklanmış gerçek yaşam fırsatları şeklinde yavaşça ortaya çıkmaya başlıyor.

Bu, yalnızca galaktik yükseliş sürecinin bilincine değil, tüm insanlığa uygulanıyor. Hepimiz farkındalığın farklı seviyelerinde bulunsak bile, her yerde insanlar sonunda yeni yivlerine yerleşiyorlar, kendi yaşamlarına & kendi otantik amaçlarını yaşama yoluna girme macerasına giriyorlar.

Sonunda, en sonunda geleceğini bildiğimiz yaşamın parçalarını görmeye başlamak gerçekten şaşırtıcı ve hatta biraz sersemletici!

Ve bu yeni gerçekliklerle/fırsatlarla tam olarak meşgul olmak için henüz tam resme, ayrıntılara veya fiziksel canlılığa sahip değilseniz lütfen cesaretiniz kırılmasın… başkaları için yer tutan bizler, 5 nci boyut yaşamının sihrine o kadar yakınız ki, onun parçaları sızıyor ve katılmamız için daha kolaylıkla elde edilebilir oluyor, ancak bu çok derin arınma döngüsünü tamamlamak için hala biraz sabıra gereksinim var.

Zaman Hatlarının Kopması

Yıldız varlıkları 12/12’nin, kutupluluğun düşük boyutlu gerçeklik matriksinden ve birleşmenin yüksek boyutlu gerçeklik matriksinden dünyaların ayrılmasını sonuçlandırdığını bildiriyorlar.

Bu, uyumsuzluğun yokluğu ve huzurun/barışın gelişi anlamına geliyor.

Bu ayrıca, yol göstericilerin üstatlıkta tam potansiyellerini aktive etmelerinin ve liderlik rollerine tam olarak adım atmalarının kehanet edilen zamanıdır. “üste yükselecek olanlar kutsal çağın yeni liderleri olacaklar ve bunu izleyecek olanlara yeni dünyanın alemlerinde iyi bakılacak” – Pleiades’liler.

Enerjisel seviyede, rüyalarımızı ve potansiyelimizi gerçekleştirme ile ilgili hissetmekte olduğumuz direnç sonunda yok oluyor ve onun yerini desteğin enerji akışı alıyor. Daha önceki yazılarda tartıştığımız gibi manyetosferdeki değişiklikler nedeniyle bu şimdi mümkün… insan ırkını esaretten özgürleştiren bu manyetik değişiklikler. Tüm insanlık yadsınamaz şekilde bundan etkilenecektir.

Merkaba’nın Aktivasyonu

12:12 (12-12-2009) galaktik kapı/portalı kozmik döngünün tamamlanmasını ve korkuya dayanan gerçeklik yapılarından kopmayı işaret ediyor. Biyoenerjisel perspektiften bu, 12 nci boyut algısal alan matriksinin veya bilinçli farkındalığın 12 nci boyutunun aktivasyonu vasıtasıyla mümkün kılınıyor.

“12 iplikli DNA ve buna karşılık gelen bilinçli farkındalığın 12 – boyut aktivasyonunu devam ettiren bir varlık Meshedilmiş bir varlık olarak bilinir.

Yeterli miktarda ilahi mavikopya aktive edildiğinde, insan bedeni boyutlararası frekansın biyoelektrik iletkeni olarak hizmet edebilir, bu iletkenden zamansız/formsuz maddeden gelen enerji insan bedenine ve Dünya’nın gezegensel ızgaralarına akabilir.

12 nci boyutun frekans alanı, herhangi tezahür eden formun orijinal mavikopyasını ebediyen taşıyan yoğunluğun madde – öncesi halini temsil eder. Bu alanın aktivasyonu tüm düşük gerçeklik yapılarını ve mekanlarını ayırır (koparır) ve ruhların yoğunluğun düşük formlarından kendini ayırma konumu yaratma yeteneğini kuvvetlendirmek için, meshedilmiş varlığı birbirlerine karşı dönen arayüzey oluşturan vortekslerin koruyucu katmanına yerleştirir.” – Pleiades’liler.

Böylece temel olarak, bu 12B frekans alanı bir yükseliş aracı olarak Merkaba bedenin aktivasyonunu tamamlar, sonuç olarak bu Merkaba forma tezahür ettirme direktif düşüncesinin bilinçli uygulanmasını sağlar.

Özünde, Merkaba her birimizi çevreleyen enerjinin karmaşık geometrik bilinç alanıdır ve varoluşun boyutsal alanlarının sonraki setine ve ilerleyerek yükselişe genişlememizi sağlayan sevgi, iman, güven, gerçek ve şefkatin saf titreşimleri vasıtasıyla aktive olur. Farkındalığın bu yüksek boyutlu alanlarına ulaştığımızda, bizi tüm düşük boyutlu ve holografik gerçeklik sistemlerinden özgürleştiren boyutsallaştırılmış bir faz kilidinde tutuluruz.

12:21 Kapısı

21 Aralık 2009’daki gündönümünün yeni dünyanın titreşimlerine giriş kapısını yaratacağı bana gösteriliyor.

“Diğer tarafa açılan bu kapı yaşamlarınızda ortaya çıkacak ve burada size yardım etmek için bulunan galaksiler arası toplulukların üyeleri bazılarınıza görünür olacak.

Bunun birçok küresel dallanmaları olacak, çünkü yakında boyutlar arası dünyaları algılama yeteneği olanlar yol gösterme yeteneklerinde daha belirgin olacaklar.

Yeni dünya, ulaşmak için gerekli olan ruhsal çalışmayı yapmış olanlar ve bunun sonucu olarak birleşmiş ve sürdürülebilir bir barış ve işbirliği gezegeninin vizyonunu savunanlar tarafından ortaya çıkarılıyor.

12:21 geçmiş ve gelecek arasında birbirine bağlı portaldır, tam varoluşa bir kapıdır.

Bu giriş noktası, zaman hatlarının çöküşüyle ifade ediliyor ve tarafsızlık alemlerinde rahat bir şekilde var olmak için gerekli olan üstatlık ve kendini sevme seviyesine ulaşmış olanlar için açılıyor.

Kendini aktive etmek için gerekli olan sevgi seviyesine henüz ulaşmamış olan herkes gezegensel yükselişin bekleyişinde karmik temizlik döngüsüne geri dönecekler. Hiç kimse kaybolmaz, unutulmaz, arkada bırakılmaz.

Üstatlık yolunda olanlar için, dualiteyle etkileşme burada sona eriyor.” – Pleiades’liler.

Fiziksel Hadiseler

Bitirilmemiş işlerimizi tamamlarken ve ne kadar hücresel anı damgaları temizlemiş olduğumuza bağlı olarak, bu ay enerjisel taleplerimize yetişmek için fiziksel bedenlerimiz fazla mesai yapmakta.

Tüm Kasım ayı boyunca ve ilahi eril ve ilahi dişil enerjiler kalp merkezlerimizde birleşirken, bazı eşi görülmemiş kalp açılışlarına katlandık. Bu açılışlar fiziksel alemlerde, ilişkilerde zorluklar (kalp sorunları), kazalar veya geçmiş kalp kırıklığının/ihanetin yansımaları, bronşit hastalıkları, mide bulantısı, hazımsızlık, mide ekşimesi, göğüs ağrısı, sırt ağrısı & kırgınlık (kürek kemikleri arasında), göğüs hassasiyeti & şişkinlik şeklinde ortaya çıkabilir.

Gitmekte olduğumuz yerde, kalbin zekası tamamıyla gerçekliğimizi yönetir ve dünyaya etkimizi dikte eder, bu nedenle kalplerimiz ağrıyla açılmakta.

Bu eğlenceye ilave olarak, hala büyük elektriksel değişimlerden geçiyoruz, yüksek titreşen gerçeklikleri algılamak için hatlarımız yeniden döşeniyor. Bu elektriksel değişimler endişeye, huzursuzluğa, topraklanmada zorlanmaya, şeyleri tamamlayamamaya, düzensiz uyku modellerine & uykusuzluğa, omurga rahatsızlıklarına, boynun arkası ve omuzlarda strese ve gerilime, kol ve bacaklarda ve başın tepesinde uğultu ve titreşime neden olabilir.

Buna olağan toksin giderimi semptomlarını (karın şişkinliği, yorgunluk, asabiyet vs) ekleyin.

Ayrıca eril/dişil kutuplulukların birleşmesiyle birlikte epifiz ve hipofiz bezlerimizde devam eden birçok aktivite var, sinüs sorunları tam şu anda yaygın olabilir: vertigo ve sinüs ağrıları, kulak ağrısı/tıkanması, tiz çınlamalar, burun akıntısı, sürekli boğaz temizliği/öksürük, kokulara hassaslık vs.

Pozitif tarafta, genişleme hisleri & periyodik zamansızlık deneyimleri ile katlanan gelişigüzel coşku, büyük öngörüler, berraklık ve ilham atılımları, artan psişik vizyon ve “diğer dünyaların” algılanması deneyimleniyor olabilir. Uzun süre sorulmakta olan soruların yanıtları, ayrıca bazı maddi tezahürler ve benzer düşüncedeki insanlarla yeni bağlantılar aniden ortaya çıkabilir.

Böylece hala meydan okuma & dinginlik periyodundayız… ve geçilecek birkaç portal daha var…

Sevinçte,

Lauren