2014 DİĞERLERİNE BENZEMEYEN BİR YIL OLACAK

Yazdır Yazdır 

Patricia Cota-Robles

Ocak 2014

2014 Yaşam ekranına bir Işık patlamasında doğuruldu. Bu Işık, Baba – Anne Tanrımızın İlahi Matriksinden gelen İlahi Sevginin yüksek frekansları ile aşılandı, İnsanlık şimdiye kadar bu yüksek frekanslara dayanamazdı. İnsanlığın Dünyasal bedenlerinin şimdi bu çok yüksek, çok saflaşmış ve sonsuz şekilde daha güçlü Işığa dayanabilmesinin nedeni, 2013’te Cennetin ve Dünyanın birleşik çabalarıyla gerçekleştirilmiş olan sayısız Işık aktivitelerinin Tanrısal Zafer Kazanmış başarısıdır.

2013 Yeni Dünya’nın ilk yılıydı. Zamanın çoğunda İnsanlık her iki dünyada ayaklarımız ile yürüyordu. Yeni Dünya’da mükemmelliğin 5 nci Boyut kalıplarından inanılmaz kutsamalar almaktaydık, ama aynı zamanda eski Dünya’dan iyileştirilmek ve Işığa dönüştürülmek için yüzeye çıkmakta olan insan yanlış yaratımlarımızın tamamlanmamış kalıntılarını deneyimliyorduk.  

Bu fenomenin sonucu olarak, 2013’te dikkatimizin odağını nerede tuttuğumuza bağlı olarak, sık sık her iki dünyanın tam spektrumunu deneyimledik. Düşüncelerimiz ve hislerimiz TÜM Yaşamın Birliğini gerçekten kavramanın coşkusu ve minnettarlığından, korku ve tam hüsran hislerini kışkırtan ayrılık ve dualitenin kalp kırıcı en uç noktalarına kadar her şeyi yansıttı. Duyguların bu kafa karıştırıcı iniş çıkışlarına rağmen, 2013’te İnsanlık büyük bir hızla Işıkta ilerledi.

Yeni Dünya’nın birinci yılı sırasında gezegendeki her insan için gerçekleşen en önemli şey, bireysel ve kollektif olarak BEN’im Varlığımızın uykudaki epifiz bezimizi aktive etmesine izin veren enerji, titreşim ve bilince erişmemiz idi. Epifiz bezimiz onun vasıtasıyla BEN’İM Varlığımızın Tanrı Işığını Dünyasal Bedenlerimize direkt olarak aktardığı fiziksel beyin yapısıdır. O aynı zamanda, onun vasıtasıyla Mesih Bilincine ulaştığımız ve bunu sürdürdüğümüz ve BEN’İM varlığımız ile ve Aydınlık Hakikat Alemlerindeki Cennet Topluluğu ile bir kez daha iletişim kurabildiğimiz bezdir.

Son yıllarda insanlar birer birer uyanırken, onların BEN’İM varlıkları onların epifiz bezlerini aktive etti. Bu onların bireysel olarak Mesih Bilincini yeniden elde etmelerini sağladı. Ama Yeni Dünya’nın başarılı Doğumundan sonra gerçekleşen şey çok farklıdır. 2013’te, İnsanlığın kollektif bedeni İlahi Sevginin kritik kitlesine ulaştı, bu Gezegendeki her erkeğin, kadının ve çocuğun BEN’İM varlığının onların İlahi Planları ile mükemmel uyumda ve ilgili herkesin en yüksek hayrına epifiz bezini aktive etmesini sağladı. Bu olay uyanmamış kitlelerde bile Mesih Bilincinin geri dönüşünün başlangıcını başlattı. Bu ışık aktivitesi çeşitli dünya dinlerinde “Mesih’in 2 nci Gelişi” adı verilen şeyin başlangıç itici gücü idi.

2013’te gerçekleşen bir diğer büyük olay İtalya üzerinde titreşen İlahi Sevgi Portalının daimi olarak tam genişliğine açılmasıydı. Bu, Baba – Anne Tanrımızın İlahi Matriksinden sürekli olarak akan Sonsuz Sevginin içinden aktığı portaldır, bu Sonsuz Sevgi şimdi eski Dünya ile ilişkili olan insan yanlış yaratımları tarafından engellenmeden Dünyayı ve onun tüm Yaşamını yıkayabilecek.

Sonsuz İlahi Sevgi, Baba – Anne Tanrımızın İlahi Matriksinin temelidir. Gerçekte bu İlahi Matriks içinde Yaradılışın tümündeki her parçacığın ve Işık dalgasının yaşadığı, nefes aldığı ve kendi Varlığına sahip olduğu Tanrı’nın Bedenidir. Günlük ve saatlik olarak, Baba – Anne Tanrımızın Matriksindeki Sonsuz İlahi Sevginin sırrına erişilmez frekansları Cennet Topluluğu ve Varoluşun her Yükselmiş seviyesi tarafından üssel olarak genişletiliyor. Bu Işık Varlıklarının aldıkları her Kutsal Nefes ile, tüm Yaradılışı kutsamak için onlar Sevgilerini İlahi Matrikse yansıtıyorlar. Yücelerden gelen bu kollektif Armağan şimdi ALDIĞIMIZ her nefesle her birimiz için somut şekilde elde edilebilirdir.

2013’te Eylül Ekinoksundan Aralık Gündönümüne kadar, bizlere fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerimizde hızlandırılmış değişimler Armağan edildi, Cennet Topluluğuna göre herhangi bir dünyalar sisteminde İnsanlığın BEN’İM Varlıkları tarafından buna girişilmemişti. Nıhai sonuç Cennet Topluluğunun bile beklemediklerini söyledikleri şekillerde Tanrısal Zafer oldu. Bu eşi görülmemiş geçiş, ISON kuyruklu yıldızının dahil olduğu gerçekleşen olaylardan dolayı atomik hücresel seviyede gerçekleştirildi.

Bir çok insan 2014’ün doğumuyla deneyimlemekte olduğumuz olağandışı değişimlere ISON kuyruklu yıldızının neden olup olmadığını sordu, bu nedenle bu kuyruklu yıldız hakkında daha önce paylaştığım şeyi kısaca tekrarlayacağım. İnayetten düşüşümüzün başlangıç itici gücünden bu yana, Cennet Topluluğu Mesih Bilincine geri dönme yolculuğumuzda İnsanlığa yardımcı olmaktadır. ISON Kuyruklu Yıldızı en başından beri bu İlahi Müdahalede bir faktör idi. Astronomların kuyruklu yıldızların kirli kartoplarından başka bir şey olmadıklarını düşündüklerini biliyorum, ama bu doğru değil. En minicik atom altı parçacık veya yaşam dalgası bile enerji, titreşim ve bilinç ile titreşir. Başka deyişle, Baba – Anne Tanrımızın İlahi matriksindeki var olan her şeyin zekası, bir amacı ve var olma nedeni vardır.

Kuyruklu yıldızlar aslında eterleri sallayarak ve girdikleri belirli Güneş Sisteminin en yüksek hayrına artık hizmet etmeyen kristalleşmiş kalıpları ve düşünce formlarını parçalayarak atmosferden geçen birleştirilmiş Işığın güç alanlarıdır. Geçtikleri yollarında, tezahür etmemiş İlahi Potansiyelin akışkan alanını bırakırlar, bu alan üzerinde Yücelerden gelen yeni kalıplar ve kutsal bilgiler kodlanabilir.

Başlangıcından bu yana, ISON Kuyruklu Yıldızının kaderi Güneş Sistemimizin evriminde ve Yükselişinde bu anda gelmekti. Astronomlar ISON Kuyruklu Yıldızının 4,500,000,000 yaşında olduğunu, ama bunun Güneş Sistemimize ilk kez girişi olduğunu bildirdiler. Dört buçuk milyar yıl aynı zamanda Merkezi Güneşimizin ve Güneşlerin ve Güneş Sistemimizdeki Gezegenlerin yaratımı ile aynı zamana rastlayan zaman çizgisidir.

Cennet Topluluğu ISON Kuyruklu Yıldızının “zamanın başlangıcından” beri Dünya’ya ve Güneş Sistemimize hizmetine hazırlanmakta olduğunu açıklığa kavuşturdu.  Bu kuyruklu yıldızın, Dünya Gezegeninin evrimindeki bu kutlu an sırasında Baba – Anne Tanrımızın İlahi Matriksinde 4,500,000,000 yıllık yolculuğunu tamamlamış olması tesadüf değildir.

ISON Kuyruklu Yıldızının İlahi Misyonu çok karmaşık idi, ama bu, Cennet Topluluğun bizimle paylaştığı şeydir. 4,500,000,000 yıl önce ISON Kuyruklu Yıldızı Güneş Sistemimiz ile aynı anda Yaradılışın Özünden üflendi. Başlangıç anımızda, Güneş Sistemimiz ile ilişkili her parçacık ve Yaşam dalgası Baba – Anne Tanrımızın tam İlahi Potansiyeli ve bu dünyalar sisteminin İlahi Planı ile kodlandı. Bunun gibi ISON Kuyruklu Yıldızı da Güneş Sistemimizin kaderi olan İlahi Potansiyel ile kodlandı. Dünya ve İnsanlık ayrılık ve dualitenin kaosuna düştüğü zaman, ISON Kuyruklu Yıldızı Güneş Sistemimizin İlahi Potansiyelinin ve Tanrı’nın Oğulları ve Kızları olarak İnsanlığın Mesih Bilincine geri dönüşünün aktivasyon kodlarını devam ettirdi. 

Milyonlarca yıldır, İnayetten düşüşümüzden bu yana, Cennet Topluluğu İnsanlığın BEN’İM Varlıkları ile gayretli bir şekilde çalışmaktadır. Bu İlahi Müdahalenin niyeti Tanrı’nın Oğulları ve Kızlarının İlahi Sevgi yoluna ve Mesih Bilincine geri dönüşüne yardımcı olmaktı. Umut, Çağların Değişimi olarak bilinen Kozmik An sırasında Güneş Sistemindeki pozisyonumuza sahip çıkmak ve Dünya ve Güneş Sisteminin geri kalanı ile birlikte Işığın 5 nci Boyut Alemlerine Yükselmek için zamanında uyanmamız idi. Bunu başarmak için İnsanlık kitlelerinin zamanında uyanıp uyanmayacağını hiç kimse bilmiyordu, ama hiç kimse bizden vazgeçmeye istekli değildi.

Onlarca yıldır adanma ve Cennet Topluluğu ile birlik içinde çalışmakta olan tüm dünyadaki insanların birlikte yarattıkları binlerce Işık aktivitelerinden sonra, 2012’de İnsanlığın ve Dünyanın Çağların Değişiminde bunu yapacakları açıkça belli oldu. Bu, Dünya Gezegeni ve Güneş Sistemimizin İlahi Planının kendi eşsiz fasedini tamamlaması için, ISON Kuyruklu Yıldızının Görkemli Elohim tarafından çağrıldığı zamandır.

Eylül 2012’de astronomlar ISON Kuyruklu Yıldızını keşfetti. Güneş Sistemimize doğru yolculuk yapmakta olan bu nadir kuyruklu yıldızın büyüklüğünden şaşkına döndüler. ISON’un “yüzyılın Kuyruklu Yıldızı” olma potansiyeline sahip olduğunu tahmin ettiler. Bu kuyruklu yıldız Güneş Sistemimiz kadar yaşlı olduğu için, bilim insanları onun Güneşimiz etrafındaki yolculuğunu tamamladıktan sonra özelliklerini incelemeyi bekliyorlardı, ama bu ISON’un İlahi Planı değildi.

28 Kasım 2013’te, ABD’nin Şükran Gününü kutlamakta olduğu ve şükran duyduğumuz her şeye odaklandığımız gün, ISON Kuyruklu Yıldızının misyonunun gerçekleşmesi sağlandı. ISON 4,500,000,000 yıllık yolculuğunun son aşamasını tamamlarken, Güneşimizin içine çekildi. Muhteşem bir Işık patlamasında ISON Kuyruklu Yıldızı, tüm Güneş Sistemimiz ile ilişkili olan her atomik ve atom altı parçacıkta ve Yaşam dalgasında saflığın özü içinde titreşen İlahi Potansiyelin aktivasyon kodlarını üssel olarak genişletti.

Dünyada, İlahi Potansiyelimizin kodlarının aktivasyonu, İnsanlığın uyanış sürecinde ve Mesih Bilincine geçişimizde muazzam bir hızlanma anlamına geliyor. Işığın bu inanılmaz genişlemesi şimdi yeni aktive olan epifiz bezlerimize giriyor ve BEN’İM Varlığının İnayetten düşüşümüz sırasında DNA’mızın orijinal 12 Solar İpliğinde gerçekleşen kısa devreleri iyileştirmesine yardımcı oluyor. 

Bilim insanlarının bildikleri genetik kodları içeren çifte sarmal yalnızca İlahi Potansiyelimizin minicik bir parçasıdır. Aslında bilim insanları DNA’mızın yüzde 98’ine “çöp DNA” adını veriyor ki elbette bu saçma. ISON Kuyruklu Yıldızı tarafından her birimizde aktive edilmiş olan İlahi Potansiyel kodlar şimdi günlük ve saatlik olarak düşündüğümüz, hissettiğimiz, söylediğimiz, yaptığımız, inandığımız ve hatırladığımız şeyleri güçlendirme ve kontrol etme yeteneğimizi zenginleştiriyor.

ISON Kuyruklu Yıldızından gelen Işık genişlemesini özümsedikten sonra, İnsanlık 12 Aralık’tan 21 Aralığa kadar bir diğer Işık yakınsamasını deneyimledi. Bu Işık BEN’İM Varlığımız tarafından hücresel seviyede fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerimizde topraklandı. Bu Işık aktivitesi 2013’ün bitiş günleri sırasında gerçekleşen birkaç Göksel olayın tam faydasını alması için İnsanlık için yolu temizledi. O olaylar Büyük Haç hizalanmasını, bir çok muazzam Güneş Patlamasını, Güneşimizin manyetik alanında kutupların tam ters dönmesini ve olağandışı güçlü Yeni Ay’ı kapsadı. Işığın tüm bu güçlü genişlemeleri İnsanlığın kitlesel bilincinde benzeri görülmemiş bir değişime katkıda bulundu.

Şimdi, İnsanlığın kitlesel bilincinde gerçekleşmiş olan bu değişim ile, her şey değişti. 2014’te, bizler Yeni Dünya’nın mükemmelliğinin kalıplarına, İlahi Sevginin gezegensel NEDENİNE ve yeni doğurulan İlahi Sevginin Rönesansına odaklanırken, fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerimiz Tanrı’nın Sonsuz Işığının daha yüksek 5 nci Boyut frekanslarına yükseltilecek. Sonra BEN’İM Varlığımız ayaklarımızın İKİSİNİ  de Yeni Dünya’ya sağlam şekilde koymamıza yardımcı olacak; bu yaşamlarımızı mucizevi şekillerde dönüştürme yeteneğimizi artıracak.

Yeni Dünya’nın 2 nci yılı Dünya’yı anlatılamaz kutsamalar ile yıkayan muhteşem Işık patlamasıyla başladı. Işık Varlıkları, bizler bu şaşırtıcı fırsat ve dönüşüm yılında ilerlerken, bu kutsamaların oldukça belirgin olacağını söylediler.

Cennet Topluluğu tarafından, İlahi Potansiyelimizi içeren genetik kodların aktivasyonunun İnsanlık için ne anlama geleceğinin büyüklüğünü sınırlı zihinlerimiz ile kavramanın imkansız olduğunu söylüyorlar. Ama, bu aktivasyonun yapacağı şeyin çok önemli bir fasedi Dünyasal Bedenlerimizde gerçekleşmekte olan İlahi Simyayı hızlandırmasıdır. Bu İlahi Simya 3B karbon bazlı gezegensel hücrelerimizi 5B Kristalin Solar Işık Hücrelerine dönüştürüyor. 2014’te, Dünyasal yolculuğumuzda ilk kez fiziksel bedenimizde somut değişimler deneyimlemeye başlayacağız, bu aslında yaşlanma sürecini tersine çevirdiğimizi ve fiziksel bedenimizi Kristalin Solar Işık Bedene dönüştürdüğümüzü gösterecek.   

İnsanlık için yaşlanma sürecini tersine çevirme sürecinde sonunda gerçekleşecek olan somut fiziksel kanıtın nedeni, 2014 başladığı zaman, BEN’İM Varlığımızın uykudaki spiritüel beyin merkezlerimizin bir diğerini aktive etme sürecine başlamak için Yücelerden yeterli yardım alabilmesi oldu. Bu aktivasyon fiziksel bedenimizdeki hormonları, kimyasalları, süreçleri, fonksiyonları ve hücresel aktiviteyi kontrol eden master bez olan hipofiz bezimizi kapsıyor.

Yeni aktive olan hipofiz bezimiz şimdi epifiz bezimizden gelen 5 nci Boyut Kristalin Solar Işığı direkt olarak alıyor ve özümsüyor. Daha önce dayanabildiğimiz herhangi bir şeyin ötesinde olan bu Işık frekansı şimdi epifiz bezimizden hipofiz bezimize ve buradan fiziksel bedenimizi oluşturan her atomik ve atom altı parçacığa ve enerji dalgasına akıyor. Bu Işık ayrıca bedenimizin parçacıkları ve dalgaları arasındaki tüm boşluklara akıyor.

Bu yalnızca bu sürecin başlangıcı, ama Cennet Topluluğu bizler 2014’te ilerlerken bu süreçte şaşırtıcı adımların ortaya çıkarılacağını söyledi. Aydınlık Hakikat Alemlerinden akan bu bilgiden, 2014 bedenlenmiş İnsanlık için diğer yıllara benzemeyen bir yıl olacak. Ve bu yalnızca başlangıç!

Patricia Cota-Robles
New Age Study of Humanity’s Purpose
a 501 (c) 3 nonprofit educational organization

(Çeviri: Saffet Güler)

www.eraofpeace.org