2020’NİN DOĞUMUNA HAZIRLANMADA SON ADIM

Yazdır Yazdır 

Patricia Cota Robles

2020’de gerçekleşmesi önceden belirlenen olaylara hazırlanmada, Aralık ayında bizlere dünyanın ışığını genişletmek için bir çok güçlü fırsat verildi.

Cennet topluluğu tarafından, 2020 için ortaya çıkmakta olan ilahi planın, cennet topluluğu ve uyanmakta olan insanlığın birleşik çabaları ile, daha önce hiç girişilmemiş şekillerde, insanlık kitlelerinin bilincini yükseltmesine ve ortaya çıkan dış dünya olaylarını dönüştürmesine niyet ettiği anlatıldı.

İnsanlığı ve Dünya Anayı bu kuantum geçişe hazırlamakta başarılı olduk. Bugün 2020’nin doğumu için hazırlığın son adımını yerine getirmemiz isteniyor. Eğer İlahi Planın bu aşaması için açık bir kapı olmaya çağrıldığınızı kalbinizde hissediyorsanız, lütfen bu kutsal uğraşta bana katılın.

Aşağıdakileri onaylayın;

“Daha fazla ışık alması için dünyasal bedenlerimi yeniden ayarlıyorum.

Ben Ben’im Varlığımım, Ben O Ben’im ve bu gezegende evrimleşen her insanın Ben’im Varlığı ile Bir’im.

Baba/Anne Tanrı ile Bir’in, Güneşlerin ötesindeki Güneşlerden solar logos ile Bir’im.

Tüm cennet topluluğu ile Bir’im ve Elemental Krallığı ve Melek Krallığı ile ilişkili tüm ışık varlıkları ile Bir’im.

Bu gezegende evrimleşen değerli yaşam enerjisinin her elektronu ile Bir’im ve insanlığın ve Dünya Ananın fiziksel, eterik, zihinsel ve duygusal bedenlerini oluşturan her atomik ve atom altı parçacık ve enerji dalgası ile Bir’im.

Ayrıca dünyadaki atomik ve atom altı parçacıklar ve enerji dalgaları arasındaki tüm alanlar ile Bir’im.

Işık varlıklarının bu kollektif bedeni ile ilahi müdahaleyle, yaradılışın özünden bu zamanda insanlığın ve dünyanın alabileceği en yoğunlaşmış beşinci boyut kristalin solar ışık için dua ediyorum.

Bu kristalin solar ışığın karbon – temelli dünyasal bedenlerimizi sonsuz mükemmelliğin beşinci boyutsal kristalin solar ışık bedenlere dönüştüren ilahi simyayı hızlandırmasını istiyorum.

Bu olurken, her insanın ilahi planı ile uyum içinde ve ilgili herkesin en yüksek hayrına, bu kristalin solar ışığın dünyadaki her insanın dünyasal bedenlerinde bu süreci hızlandırmasını istiyorum.

Elementlerin beşinci boyut yöneticilerinin, bu güçlü ışık aktivitesine hazırlanmada kendi stratejik konumlarını almalarını istiyoruz.

Hava elementi yöneticileri kuzey ana yönünde konumlarını alıyorlar.

Su elementinin yöneticileri ve su perileri doğu ana yönünde konumlarını alıyorlar.

Toprak elementinin yöneticileri ve dünyanın doğa ruhları güney ana yönünde konumlarını alıyorlar.

Ateş elementinin yöneticileri ve ateş semenderleri batı ana yönünde konumlarını alıyorlar.

Eter elementinin yöneticileri ve eterlerin Devaları dünyanın merkezindeki Güneşin içindeki konumlarını alıyorlar.

Şimdi, elementlerin yöneticileri, insanlığın beden elementallerine, insanlığın beşinci boyut kristalin solar ışık bedenlerinin mükemmelliğini tezahür ettirme zamanının geldiğini işaret eden bir kozmik ses tonu seslendiriyorlar.

Her insanın beden elementali derin şükran ile ve düşüşten sonra yaratılmaya zorlanmış olan dünyasal bedenlerimizdeki hastalıkları iyileştirme olağanüstü istekliliği ile karşılık veriyor.

İnsanlığın elemental vorteksleri şu sıralarda dünyayı yıkamakta olan beşinci boyut kristalin solar ışığın yepyeni frekanslarını güvenle almak için yeniden ayarlandığı için, elementlerin yöneticileri, Görkemli Elohim’den, insanlığın beden elementallerini bu muhteşem ışığı dünyasal bedenlerimize atomik hücresel seviyede özümseme ve bütünleştirme yeteneği ile güçlendirmesini talep ediyor.

Şimdi her şey hazır. Önce, görkemli kristalin eterik solar ışık bedenimi algılıyorum. Bu, tam ilahi potansiyelim ve ilahi planım ile kodlanmış olan aracımdır.

Eterik bedenim hava elementi ile ilişkilidir ve dünyaya fiziksel bedenim vasıtası ile giren enerjinin tümü için tonu veya titreşimi ayarlayan bedendir. Işık aktivitelerine hazırlanmanın son adımı olarak, 2020 sırasında tamamlamaya, yerine getirmeye çağırılacağım.

Anne Tanrı, kutsal ruh şimdi kristal ve eterik solar ışık bedenimi kutsal ateş ile vaftiz ediyor. Bu kutsama hava elementinin yeni beşinci boyut frekanslarını bu bedende mühürlüyor. Ve sonsuz mükemmelliğin özümseyici kuvvet alanı oluşuyor.

Şimdi kristal ve duygusal solar ışık bedenimi algılıyorum. Bu beden su elementi ile ilişkili ve Baba/Anne Tanrının sevgi doğasının form dünyasında ifade edildiği bedendir.

Bu en güçlü aracımdır, yaşam gücümün %80’i duygusal bedenimden salıverilir.

Ben’im Varlığım ve beşinci boyut beden elementalim bu bedenin tam yönetimini almak için öne adım atıyor.

Onlar bu ilahi hızlandırmayı yaparken, Baba/Anne Tanrının sevgisi kalp alevime akmaya başlıyor.

Tanrının sevgisi kristalin duygusal solar ışık bedenimde genişliyor ve tüm Dünya gezegenini kuşatan ilahi sevginin kozmik kuvvet alanını oluşturuyor.

Baba/Anne Tanrının sevgisinin bu kuvvet alanı genişliyor ve her insanın kalp alevine akıyor ve her insanın beşinci boyut kalp çakrasını yeni soluklara açıyor.

Bu, dünyadaki her erkek, kadın ve çocuğun, yeni dünya ve güneş sistemimizin geri kalanı ile birlikte ışığın beşinci boyut alemlerine yükselmeyi başaracağı gerçekliği güçlendiriyor.

Anne Tanrı şimdi en güçlü kristalin duygusal solar ışık bedenimi kutsal ateş ile vaftiz ediyor.

Hissim Tanrının hisseden doğası ile bir oluyor.

Duygusal dünyam şimdi Tanrının sonsuz sevgisi ile ve Tanrının muhteşem sevgisinin çeşitli veçhelerinin tümüyle doluyor.

Bu kutsama, su elementinin yeni beşinci boyut frekanslarını bu bedende mühürlüyor.

Ve sonsuz mükemmelliğin özümseyici kuvvet alanı oluşuyor.

Kristalin fiziksel solar ışık bedenim öne çıkıyor. Fiziksel bedenim toprak elementi ile ilişkilidir.

Ben’im Varlığımın sınırsız fiziksel mükemmelliği ihtişamlı kristalin solar ışık bedenimde yansıtılıyor.

Ben’im Varlığım ve beşinci boyut beden elementalim bu bedenin yönetimini alıyor.

Kristalin fiziksel solar ışık bedenim, dünyayı yıkayan ışığın yeni frekanslarını emen ve bu ışığı bedenimin her hücresini oluşturan atomlara ve moleküllere özümseyen beşinci boyut kristalin hücrelerden oluşuyor.

Anne Tanrı şimdi kristalin fiziksel solar ışık bedenimi kutsal ateş ile vaftiz ediyor.

Ben’im Varlığımın sonsuz fiziksel mükemmelliği, fiziksel bedenimin hücresel yapılarında daimi olarak sabitleniyor.

Bu kutsama, toprak elementinin yeni beşinci boyut frekanslarını bu bedende mühürlüyor.

Ve sonsuz mükemmelliğin özümseyici kuvvet alanı oluşuyor.

Şimdi kristalin zihinsel solar ışık bedenim kendisini bana gösteriyor.

Bu beden ateş elementi ile ilişkili.

Kristal ve zihinsel solar ışık bedenim Tanrı’nın ilahi zihni ile Bir’dir.

Ben’im Varlığım ve beşinci boyut beden elementalim bu bedenin yönetimini alıyor ve onun harika ışıktan bir Güneş gibi parlamasına, başımın etrafında bir hale oluşturmasına neden oluyor.

Işık halesi zihinsel bedenimde genişlerken, kristal ve solar ışık bedenlerimin hepsini kuşatıyor ve ben ışıldayan bir Işıktan Güneşim.

Baba/Anne Tanrının kutsal ateş nefesi ilahi zihnimi aktive ediyor ve ilahi düşünceleri, fikirleri, kavramları, imgelemleri ve hayal gücünün ötesindeki ilahi zihnin tüm veçhelerini net bir şekilde alıyorum.

İlahi zekanın ve ilahi zihnin bu yansımalarının hepsi ilahi aydınlanma olarak dışsal bilincime demirleniyor ve yansıtılıyor.

Şimdi Anne Tanrı kristal ve zihinsel solar ışık bedenimi kutsal ateş ile vaftiz ediyor.

Tanrının ilahi zihni bilinçli zihnimde yansıtılıyor ve zihinsel bedenimde sürekli olarak yansıtılıyor.

Bu kutsama, ateş elementinin yeni beşinci boyut frekanslarını bu bedende mühürlüyor.

Ve sonsuz mükemmelliğin özümseyici kuvvet alanı oluşuyor.

Ben Ben’im Varlığımım ve dünyada eterik, duygusal, fiziksel ve zihinsel kristalin solar ışık bedenlerimde oturuyorum.

Elemental araçlarımın hepsi şimdi sonsuz mükemmelliğin tam kristalin solar ışık bedeninde işlev yapıyor.

Ve Öyledir.

(Çeviri: Saffet Güler)