21.12.2012’de GÜNEŞLERİN HİZALANMASIYLA SFENKS UYANIYOR; KAYITLAR SALONU AÇILIYOR

Yazdır Yazdır 

Ann Tay

Bu Thoth ve Sirius Yüksek Konseyinin ortak bir mesajıdır. Bu kodlanmış sözcüklerin enerji alanınıza ve bilinçaltı zihninize optimum bütünleşmesi için, lütfen bu mesajı yavaşça ve sabırla okuyun.

Konuşmacılar

1. Thoth bu mesajı Sfenks’in altında gizli bir oda olan Kayıtlar Salonunun kapı koruyucusu ve mimarı olma kapasitesiyle aktardı.

2. Bu mesajı aktarmakta ve kodların aktivasyonunda Tanrıça İsis Sirius Yüksek Konseyini temsil etti.

Kayıtlar Salonu

3. Kayıtlar Salonu Sfenks’in altında bulunur, Sfenksin iki pençesinin ve direkt olarak üçüncü gözünün arasındaki yerde bulunur. Kayıtlar Salonu Dünya ve Güneş Sisteminin İlahi Planlarını ve insanlığın kollektif hafızasını saklar. Bu kayıtlar Sfenks’in altında bulunan küçük bir fiziksel odanın duvarlarında kodlanmış titreşimsel ses kalıpları şeklinde tutulur.

4. Şimdiye kadar insan tarafından üretilmiş ve Dünya alemine yansıtılmış her düşünce bir ses kalıbı şeklinde yakalandı ve Kayıtlar Salonunda kilitlendi. Bu ses kalıplarının her biri belirli bir ışık miktarı veya enerji frekansı taşır. Sevgi dolu veya pozitif bir düşünce, korkuya dayanan veya negatif bir düşünceyle karşılaştırıldığında daha yüksek enerji frekansı ile ölçülenmiştir.

Dünya, İnsanlık, Bireysel Ruhlar İçin Yükseliş

5. Şu andaki (26,000 yıllık) evrim döngüsünün sonunda, Dünya ışığın 5 nci boyutuna geçmeye hazır olduğunda, türler olarak insanlığın buna karşılık gelen yükselişi şunlara bağlıdır, (1) Birleşik hafızamızda veya akaşik kayıtlarımızda birikmiş ışık miktarı; ve (2) 21.12.2012, boyutsal geçiş gününde kollektif olarak taşıdığımız düşüncelerin birleşmiş enerji frekansı.

6. İnsanlığın yükselişi, paylaştığımız akaşik kayıtlardaki tüm kalıntı negatif karmik damgaların veya düşük kaliteli ses kalıplarının Tanrı bilinci olarak düzeltildiği evrim aşamasına ulaşmak anlamına geliyor. Cennet Dünyanın fiziksel tezahüründen önce Kitlesel yükseliş olur. Bu, canlı bir bilinç olarak Dünya 5 nci boyuta yükseltilirken, insanlığın hepsinin bu titreşimsel geçişi dışsal olarak deneyimlemeyeceği veya tezahür ettirmeyeceği anlamına gelir.

7. İnsanlığın kollektif hafızasında veya akaşik kayıtlarında, bireysel ruhun akaşası vardır. Birbirleriyle ilişkili olmasına rağmen, ruhun yükselişi insanlığın kitlesel yükselişinden bağımsız olarak elde edilebilir. Biz, insan enkarneler, Dünya’da ruhlarımızın fiziksel ifadeleri ve bedenleri olarak var oluruz. Sayısız fiziksel enkarnasyonlarımızda akaşamızda yeterli ışık miktarı veya pozitif karma oluşturduysak, ruhlarımız Dünya ile birlikte yükselmeye eğilimli olur. Yani, ruhlarımız şu andaki enkarnasyondan sonra artık enkarne olmak, bu fiziksel okulda öğrenmek ve tekamül etmek zorunda olmaz.

21.12.2012’de Sfenks’in Uyanması

8. Sfenks’in üçüncü gözünde canlı ışık prizması bulunur. 21.12.2012’de aktive edildiği zaman, bir elektrik düğmesi olarak hizmet eden bu prizma Giza platosuna bir seri ses, ışık ve geometrik kodların aktarımını ateşleyecek, Dünya’daki piramit ağına enerjisel olarak bağlı olan Giza’daki üç piramidi aktive edecek. Galaktik seslerin senfonisi Dünya Gezegenine salıverilecek, o anda Geçiş insanlığın uyanışını ileri sevkedecek.

9. (Türkiye saatiyle) 20.12.2012 saat 08:00 ile 21.12.2012 saat 08:00 arasında, Dünya ve Güneş yavaşça Merkezi Güneş (Pleiades Sisteminin Kalbi) ve Büyük Merkezi Güneş (Sirius Sisteminin Galaktik Çekirdeği veya Kalbi) ile yavaşça mükemmel hizalanmaya girecek. 21 Aralık’ta 08:00’de Kahire’de Galaktik Hizalanma zamanında, Güneş Sfenksin üzerinde parıldamak için yükseldiğinde, Kayıtlar Salonunu açmak ve Giza’daki üç piramitte saklı olan ses odalarını aktive etmek için Sfenks’in üçüncü gözünden (prizmadan) bir ışık spektrumu yayılacak.

[* bu ışık insan gözüne görünür değildir, ama onun frekansıyla rezonansa giren durugörürler tarafından görülebilir]

10. 21.12.2012’de (Türkiye saatiyle) saat 14:00 ten sonra aşağıda belirtilen amaçlar için Kayıtlar Salonu erişilebilir olacak. 

21.12.2012’de Kayıtlar Salonuna Girmek

10. Bu pencere periyodunda, hızlı bir hatırlayış için ve ruhunuzun bilgisinin ve bilgeliğinin hayata geçirilmesi için, aynı zamanda ruhunuzun yolculuğunun ve ilahi mavikopyasının daha geniş anlayışı için ruhunuzun akaşik kayıtlarına erişmek için Kayıtlar Salonuna ‘girmek’ isteyebilirsiniz

11. Bunu yapmayı seçerseniz, bu fırsatı Kayıtlar Salonunda iken pozitif sevgi dolu düşünceler taşıyarak insanlığın kollektif akaşasını yükseltmek için kullanabilirsiniz.

12. Kayıtlar Salonuna girmek için Thoth ve İsis tarafından armağan edilen yönlendirmeli meditasyon ve aktivasyon kodları Yazının sonunda.

Kayıtlar Salonu Niteliksiz Enerjilerden ve Düşük Düzenli Titreşimlerden Korunuyor

13. Thoth yalnızca, ruhsal bedenlerinde yeterli ışık miktarı geliştirmiş ve ruhlarının ışıklarına yeniden bağlanabilmiş inisiyelerin ve ışık işçilerinin Thoth tarafından sunulan protokolü kullanarak doğru şekilde Kayıtlar Salonuna erişebileceğini açıkladı.

21.12.2012’de Singapur Grubuna Bağlanın

Canlı kanallığım vasıtasıyla (Türkiye saatiyle) 13:45 – 14:00 arasında Kayıtlar Salonuna girmek için Zamanın Altın Aynası kutlamasında Singapur grubu Spiritüel Hiyerarşi tarafından yönlendirilecek. Meditasyona ilave olarak, bize enerjisel olarak katılabilirsiniz.

Kutsamalar,  Ann.

 MEDİTASYON

Aşağıdaki prosedür, bireysel ruhun akaşik kayıtlarına ulaşmak ve insanlığın karmik damgasını yükseltmek üzere 21.12.2012’de Kayıtlar Salonuna ‘girmek’ için Kozmik Üstat Thoth tarafından verildi.

(a) Bedeninizi Doğuya doğru çevirin.

(b) Meditatif halde, kalbinizdeki içsel güneşe bağlanmak için her iki elinizi kalp çakranıza koyun.

(c) İçsel güneşinizin Güneşe, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe hizalanmasını isteyin.

(d) Üzerinize inen ve giderek tüm bedeninizi kuşatan altın bir Sfenks imgeleyin. Giza Sfenksine dönüşmekte olduğunuzu hissedin ve görün.

(e) İsis’ten alınan aktivasyon kodları için aşağıdaki Işık Dili aktivasyonunu dinlerken, farkındalığınızı üçüncü gözünüze getirin. Bu sesler üçüncü gözünüzü Sfenks’in canlı ışık prizmasına hizalamak için bir ışık matriksi oluşturur.

Aşağıdaki linkin sayfasında Click yazısının altındaki oka basıp dinleyin.

http://acastdotme.wordpress.com/recommended-resources/latest-energy-releases/entering-the-hall-of-records-on-earth-ascension-day/

(f) Bu mantrayı bir kez seslendirin: Kothi Amun. İçimdeki boyutlar arası portal şimdi açılsın.

(g) Salona girerken, üzerinize dökülen altın ışık duygusunu yaşayabilirsiniz ve tüm bedeniniz titreşimler ile uğuldayabilir. Ruhunuzun akaşik kayıtlarına erişmeyi ve  ruhsal bilginizin ve bilgeliğinizin üçüncü gözünüz vasıtasıyla bilinçaltınıza aktarılmasını isteyin.

(h) Aktarımın tamamlandığını hissedinceye kadar sessiz meditasyonda kalın.

(i) Salonu terk etmeden önce, barış, güzellik, şükran düşüncelerini veya arzu ettiğiniz diğer pozitif düşünceleri gönderin ve bunların insanlığın kollektif hafızasını yükseltmek için kullanılmasını isteyin.

(Çeviri: Saffet Güler)