3 NCÜ GECE ~ TUTULMALAR VE GÜNDÖNÜMÜ

Yazdır Yazdır 

Anrita Melchizedek

7 Haziran’dan 24 Haziran’a, Evrensel Altdünyanın 3 ncü Gecesine giriyoruz, 3 ncü Günde kalp çakrası vasıtasıyla deneyimlenen İlahi Eril ve Dişil yeniden dengelenmenin odağını büyüterek, 1 Haziran’daki kısmi Güneş tutulmasının son kısmında yönlendirildik.

3 ncü Geceye girerken, Kutsallığın onuncu ışını ile üç katlı alevi mükemmel şekilde dengeleme ve bu kutsal üç katlı alevi 15 Haziran’daki tam Ay tutulmasına götürme potansiyelini deneyimliyoruz. Bu, onuncu ışının yüksek niteliklerini ve anahtar kodlarını güzel bir yanar döner alevde yükseltiyor ve güçlendirme, Sevgi ve bilgelik vasıtasıyla siyasi, finansal ve ekonomik kurumlardaki illüzyon perdelerini kaldırmaya küresel olarak odaklanıyor. Ek olarak, Kutsallığın onuncu ışını, zaman çizgilerinin bu Şimdi’ye bütünleşmesiyle illüzyon perdelerini kaldırıyor; bu kutsal alevin bütünleştirilmesiyle ve Ben’im Varlığımıza ve Aydınlanmış Gerçeğin alemlerine daha derin hizalanmayla geçmiş, şimdi ve gelecek olası realitelerin sentezinin ilahi yönetilmesiyle, Ben’im Avatar Mavikopyasının insan bedenlenmesindeki bu ilk dalga ruhlar olarak, bu geliştirilmiş anahtar kodları alıyoruz.

Kutsal üç katlı alev vasıtasıyla Kayıtlar Salonuna bağlayan bir Işık vorteksi olan Japonya’daki Fuji Dağı üzerindeki Kristal Işık şehrine yolculuk yapmaya davetliyiz. Ve 21 Haziran Gündönümü aktivasyonunda, Kayıtlar Salonuna erişim potansiyeline sahip olacağız. Bu kutsal İlahilik Alevini İlahi Eşitlik ile Birlik Izgarasına ve bu dünya planının içindeki ve üzerindeki tüm kutsal sitelere ve buradan Cennetin Eşliği ve Helios ve Vesta (Solar Logos) tarafından Işıklandırılan Solar Işık Izgarasına götürmeye yardım edeceğiz. Zaman çizgileri Sevgi ve Birlik Bilincinde birbirine yaklaşırken, bizler kutsal Kayıtlar Salonuna girerken ve kendimizi açık kalpli Mükemmel Sevgi olarak bilmeyle Kendinin Üstatlığı örtüsünü giyerken, her şeyin içinde bulunduğu ve Sevgi, güçlendirme ve bilgelik içinde yaşadığı yaradılışın merkezi oluruz.

Tutulmalar, gündönümü ve 3 ncü Gece Evrensel Altdünya odağında, yüksek boyutlara yüksek hızda itiliyoruz ve doğası hem kişisel hem de gezegensel olan bu sayısız göksel anahtar kodları ve aktivasyonları alıyoruz. Bu, daha da küçük atomaltı parçacıkların yaratılmasıyla bedendeki atom altı parçacıkların Işık titreşimini artırma potansiyeline sahip olan Spiritüel Mikrotron, Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbinden yayılan İlahi Işık yayınımları vasıtasıyla daha fazla hızlandırılıyor. Bedendeki atomaltı parçacıklar Işığın artan frekanslarında dönerken, üçüncü boyuta ait sınırlayıcı inanç sistemlerini salıverirken ve Işığın Ben’im Avatar Mavikopyasına adım atarken, Benliklerimizin tam ihtişamına uyanıyoruz. Bu Dünya planına Hizmet işimize devam ederken, güçlendirme, Sevgi ve bilgelik vasıtasıyla Ebedi İlahi Sıvı Işığın Alevine ve Anne/Baba Tanrı’nın Kozmik Kalbine adım atmayı seçeceğimiz noktadayız.

3 ncü Gece ~ Tutulmalar ve Gündönümü Meditasyonu

Kendimi Anne/Baba Tanrı’ya ve Ben’im Varlığıma uyumlarken, Cennetin Eşliğini, Helios ve Vesta’yı, Yükselmiş Üstatları, Işık Kardeşliğini, Meshedilmiş ET’leri, Başmelekleri, Görkemli Elohim’i, Doğa Zekasını ve Dünya Ana’yı çağırıyorum.

Dışsal Merkaba Işık Aracında Japonya’daki Fuji Dağı üzerindeki Kristal Işık Şehrine götürülmeyi istiyorum.

Bir Işık inisiyesi olarak, üç kapı muhafızı tarafından Fuji Dağında karşılanıyorum ve Kutsallığın kutsal onuncu ışınının özünde titreşen inci parlaklığındaki icosahedronal (yirmi yüzlü) şekilli Işık Tapınağına götürülüyorum.

Işık ailem ve dostlarım tarafından sarmalanmış olarak, bedenimde hücresel seviyede Spiritüel Mikrotronun aktive edilmesini istiyorum; bu, uyuyan DNA’mı tam potansiyeline aktive ederken, Işık frekansını ışık hızının ötesine artırıyor.

Şimdi tüm zaman çizgilerinde, boyutlarda ve realitelerde sahip olmuş olabileceğim tüm sınırlayıcı inançları ve yargılamaları salıveriyorum. Genetik olarak miras alınmış, geçmiş yaşamlardan ve paralel realitelerden getirilmiş ve bu yaşamda yaratılmış her şeyi; acı, utanç, ihanet içinde kalmış olan Ruh parçalarımı geri getiriyorum.

Kendimi ve bu Ruh parçalarını güçlendirme, Sevgi ve bilgeliğin bu kutsal inci parlaklığındaki üç katlı alevde sarmalarken, bu Ruh parçalarıma şunları söylüyorum: “Biz Yuvayız Sevdiklerim, biz gerçekten Yuvayız, önümüzdeki Tüm yollar sadece Işıktan. Bu güvenli, kutsal ve sevgi dolu yere, Yuvama, Kalbime ve Yuvanıza hoşgeldiniz.”

Şimdi, Güneş, Ay ve Dünya Ana’ya hizalanırken, kendimi yıldız tohumlarına, Işık işçilerine ve birçok Işık Lejyonlarına bağlanmış olarak Işığın Birlik Izgarasında bulurken, ay tutulmasına odaklanıyorum. Tüm bu Işık Varlıklarının yardımıyla, şimdi Dünyayı ve onun üzerindeki tüm Yaşamı Kutsallığın bu kutsal inci parlaklığındaki aleviyle ve güçlendirmenin, Sevgi ve Bilgeliğin üç katlı alevini deneyimleme potansiyeli ile sarmalıyorum.

Şimdi dünyadaki siyasi, finansal ve ekonomik kurumlara odaklanıyorum, illüzyon perdelerini kaldırıyorum ve Işığın ay vasıtasıyla yansıtılmasıyla, bu ışın frekanslarına ihtiyaç duyan her ülkeye inci parlaklığındaki Işığın Kuvvet alanının nüfuz etmesini yaratıyorum.

Şimdi, tüm zaman çizgilerinin bu Şimdiye birleşmesini deneyimliyorum, bu zaman çizgilerinde Ben’im Varlığım ile birleşirken geçmiş, şimdi ve gelecek potansiyellerini birleştiriyorum ve Ben’im Avatar Mavikopyasının insan bedenlenmesindeki bu ilk dalga Ruh olarak Işığın anahtar kodlarını alıyorum.

Şimdi Işığın Gündönümü enerjilerine odaklanıyorum ve Helios ve Vesta’nın Işıklandırmasıyla, bu kutsal Dünya ve onun üzerindeki tüm Yaşamı güçlendirme, Sevgi ve bilgeliğin bu güzel inci parlaklığındaki üç katlı aleviyle sarmalıyorum. Şimdi Kutsallığın bu kutsal alevini tüm kutsal sitelere ve Birlik Izgarasına götürüyorum ve bu kutsal alevin bu Dünya planındaki tüm Yaşamın kalplerinde aktive edilmesine izin veriyorum. Ve şimdi, bu kutsal üç katlı alev Solar Işık Izgarasında aktive ediliyor, tüm Yaşamı İlahi Sevginin özüne bağlıyor.

Bu kutsal alev güçlenirken, kendimi Kayıtlar Salonunda buluyorum. Bu kayıtlara erişirken, değerliliğimin ve mükemmelliğimin tam kavrayışı aktive ediliyor ve gerçekleşiyor. Bu Mükemmel Sevgi Varlığı olarak tam çok boyutlu doğamı deneyimliyorum.

Anne/Baba Tanrı’nın Kutsal Işığı olarak,

Ben dengeyim,

Ben adalet ve Sevgiyim,

Ben güçlendirme vasıtasıyla sonsuz bilgeliğim,

Ben her şeyin içinde yaşadığı ve sevdiği yaradılışın merkeziyim.

Ben Ben’im.

Şimdi bu üç katlı alevin Işık Muhafızı olarak, güçlendirme, Sevgi ve bilgeliğin kutsal inci parkalığındaki aleviyle tüm Yaşama bağlı olarak, kendimi kutsal yerime geri dönmüş buluyorum.

Anrita Melchizedek