AĞUSTOS AYINA ASTRO BAKIŞ & MEGA LEMURYA TUTULMASI

Yazdır Yazdır 

James Tyberonn

Ağustos ayı şaşırtıcı büyük astrolojik olaylar ile, inanılmaz derin etkisi olan oluşlarla dolu. Büyük astronomlar, astrologlar ve görürler İkili Mega – Tutulmaların aşamalarını kutluyorlar, yaratılan yerçekimsel titreşimsel karışımların gerçek nadir alaşımının etkilerini tartışıyorlar.

Bu enerjilerin penceresi ile başlayarak, güçlü bir Ay Tutulması, Tam Güneş Tutulması, güçlü bir Meteorik olay (Persedis Meteorları), gerileyen beş gezegen olacak. Bu olağanüstü periyot kadim Lemurya’nın Pasifik bölgelerinden başlayarak, mega güneş tutulmasının batıdan doğuya hareketi ile aydınlanacak ve Kuzay Amerikanın çoğunu yıkayacak.

Ama açık olalım, ister görünür olsun ister olmasın, bu olayın inanılmaz etkisi kesinlikle tüm gezegeni etkileyecek.

Gerileyen beş gezegenin ve meteor şovunun bu kombinasyonu belki de yüzyıllardır en büyük fırsatı sunuyor. Ay Tutulması aşaması, Perseids meteor banyosu tarafından süslenmiş birleşik alanda Güneş Tutulması ile birleşecek. Merkür gerilemesi ve Satürn gerilemesi, birlikte yaratım niyeti için ‘hayatta bir seferlik’ eşsiz bir fırsatı sağlayan, kodların muhteşem enerjisini sunacak. Bu nedenle, odaklanarak meditasyon yapmak, engelleri kaldırmak ve “en yüksek hayıra” odaklanmak için birlik içinde veya bireysel olarak meditasyon yapmak için değerli bir zamandır. Bu aşamada meditasyon yapmak, 3 ncü boyut realitesine hedefleri tezahür ettirmekte üssel olarak daha etkilidir. Bunun nedeni, tutulmaların ve enerjilerin karışımının gezegeni yaşam gücünün verimli birimleri ile dolduruyor olmasıdır. Yaşam gücü birimleri, Akash güç düğümlerinde hayal edilemez derecede maksimuma çıkacak ve gezegenin tüm noktalarında yüksek dereceye çıkacak.

Elbette, benzeri görülmemiş arınma aşamasındayız ve bu şaşırtıcı yerçekimleri ve uç enerjiler, tüm çözülmemiş sorunların yüzeye çıkacağı, ‘astrolojik pota’ya birleştirilecek. Ezici dönüşte siz de dahil dünyanın çıldırdığını hissettiğiniz aşamalarda olabilirsiniz. Ama bu aşama bir seviyede acımasız & çileden çıkarıcı iken, eğer doğru yaklaşılırsa aynı zamanda, karmik sorunların çözümlerini sağlamakta, yeni başlangıçlar yapmakta olağanüstü üretken olabilir ve yaşamınızda bireysel olarak ve kitlesel olarak insanlığın yüksek evriminde muazzam dönüşüm ve kuantum sıçrama ile sonuçlanabilir.

Şüphesiz bu aşama olağanüstüdür ve tüm gezegeni etkileyecek. Yeni başlangıçlar, yeni yaşam ortaya çıkabilir, çünkü Evren gerçekleşmekte olan şeyin farkında ve eğer yüksek niyet ile yaklaşılırsa, bu gelmekte olan Altın Çağın tohumlarını ekecek. Ama her zaman olduğu gibi, özgür irade gezegeninde niyet önemlidir. Değişim olmalısınız. Eğer biri çatışma veya öfke içinde sabitlenmişse ve aura çatlamışsa, bu ayrıca püsküren negatiflik patlamalarına yol açabilir.

Bu aşamada, Metatron bana tüm dünyanın gelmekte olan Altın Çağın kodları ile yıkanmakta olduğunu anlatıyor. Dünya yükseltilecek, güncellenecek. Yoğunluk yerkürenin manyetiğini ve iyonik oranı etkiliyor. Yeni çakralar aktive ediliyor. Gerçekten bu, 2038’e götüren bir nirengi noktası. Ama tekrar, bu her iki şekilde de kesebilen anormal bir enerjidir. Dualite gezegeninde, Dünya Üniversitesinde, pozitif veya negatif, odaklandığınız yer büyütülecek.

Gerileyen gezegenler kendi olağan özelliklerinde değiller, bunlar da kodlanmıştır ve amaçları vardır, nadir tutulmalardan ağır şekilde etkilenirler. Özellikle 21 Ağustos Lemurya tutulmasında. Bunun harika bir geçiş zamanı olduğunu görüyorum. Bunun hayatınızda kendisini nasıl ifade edeceği size bağlıdır, ama bu daha iyi bir hayat için harika bir fırsattır.

Bir gezegen gerilemede olduğu zaman, enerjileri içe döndürülür ve etkileri daha çok bireysel hale gelir ve çok daha öngörülmez olur. Gezegenlerdeki gerileme transitlerinin iyi veya kötüyü göstermesi gerekmez, ama bunlar neredeyse her zaman drama getirir. Elbette, etkiler bireylerde değişen derecelerde değişir, ama bu beklenmeyen değişimin gerçekleştiği ve duyguların aşırı iniş çıkışlarla istikrarsız hale geldiği bir zamandır. Gerilemeler modellenmiş akışı değiştirir ve ‘normal’ rutinleri bozar. Düşünme ve yeniden ayarlanma zamanı sunan zorlanmış yavaşlama, sınama duraklaması olarak düşünülebilirler. Gerilemeler insanı durumlara yeniden bakmaya ve tavırların, düşüncelerin, alışkanlıkların ve eylemlerin sonuçlarını incelemeye zorlar.

Gerçekleşmekte olan kristalin bir değişim var ve hem Arkansas Kristal Vorteksi hem de Brezilya Kristal Vorteksi Aralık gündönümüne kadar kristal güncellenmeleri ve 2017’nin gelmekte olan 7 meteor kaskadı ile dolup taşacak.

Toplam enerji, bireysel parçalarından daha büyük olabilir. Bu nedenle hepsi aynı anda geri harekette olan beş gezegenin tabiatlarını, zorluklarını, karakteristik özelliklerini anlamak önemlidir. Anormalliklerin farkında olmak, neden şeylerin huzursuz olduklarını ve birleşik düzensizliklerin yerçekiminde gerçekleşiyor olabilecek kopuklukların duygusundan geçmenize yardımcı olmak için hangi tedbir adımlarının alınabileceğini kavramanıza yardımcı olur.

Çoklu gezegenler aynı zamanda gerilemede olduğu zaman, aşırı – sızan bir kaynaşma ve yoğun bir büyütme etkisi olduğunu anlamak da önemlidir. Bu nedenle spesifik özelliklerin birleşik sonucu daha belirgin & somut şekilde zorlayıcı olur. 5 Ağustos’tan 23 Ağustos’a, yoğunluk zirvede olacak.

Aura daha hassastır & duygusal inişlere teslim olabilir. Bu ‘yoğun şaşırtıcı’ frekanssal aşamada, duyguları sağlam tutmak, aşırı eleştiriden, çatışmalardan ve depresyondan kaçınmak önemlidir. Düşüncelerini koruyabilirsiniz ve zihinsel odağınızın bilge hizmetkarı olabilirsiniz.

Bu periyotta Yapılacaklar ve Yapılmayacaklar:

  • Yapmayın : Çatışmalarla meşgul olmayın, Kayıtsızlığa düşmeyin, Güçsüzleşmiş hissetmeyin, Aşırı tepki vermeyin, Aşırı eleştirmeyin, Korkuya ve Öfkeye Odaklanmayın.
  • Yapın:  En Yüksek Hayıra Odaklanın, Daha İyiye Değişimi Gözünüzde Canlandırın, Umudu ve Neşeyi İfade Edin. Egzersiz, Yoga yapın, saunaya gidin, meditasyon yapın, Pozitif Değişime odaklanın, Ametist ve Lapis Lazuli takın, kendi hayatınızı inceleyin, bütünlüğü uygulayın. Mümkünse güç düğümü sitelerini ziyaret edin.

 Astronomik yerçekimleri kesinlikle gerçektir ve astrolojiye inansanız da inanmasınız da, sonuçları hissedeceksiniz. Ama insan iradesinin herhangi astrolojik kuvvetten daha büyük olduğunu aklınızda tutun. Ve astro – iklim tahminlerini bilerek, gizli tehlikelerden kaçınmak daha kolay olur. Ve  bu şaşırtıcı enerjinin iyi taraflarını bilerek ve mekaniklerini ve fiziğini anlayarak, içinde yaşadığınız dünyayı değiştirebilirsiniz.

Özet:

Süregiden gezegensel gerilemelerin sadece tek bir tane değil, bir çok karmaşık anlamı vardır, ama bir çok nüansları vardır. Ağustos 2017’nin 5 gerilemesinin akışı potansiyel olarak beklenmeyen sürprizler ile doludur ve gezegenler olağandışı şekillerde, çok alışılmamış tarzlarda davranabilirler. Şüphesiz bir çok astrolog bu zamanın, büyük küresel olayların gerçekleşebileceği bir zaman olarak düşünecektir. Bu makalede benim odağım bireysel seviyede kişisel etkileri vurgulamaktır. Kitlesel gezegen gerilemesi zamanı sırasında aura bakımının gerekli olduğunu söylemeyi ihmal etmeyeceğim; bu yoğun mikro gerileme aşaması pota astrolojinin makro 7 yıl aşaması içinde gerçekleşiyor. Bunalıma düşmek çok kolay. Tüm çözülmemiş enerjiler tüm gezegende yüzeye çıkıyor. Dünyanın çıldırdığının görüleceği bir zaman. Kişi duygusal inişlere veya korkunun, öfkenin ve kayıtsızlığın negatif duygularına düştüğü zaman, bu tür duyguların aura alanında çatlağa neden olacağını ve aura devresini bozacağını hatırlayın. Sonuç enerji sızmasıdır ve topraklanma kaybıdır. Negatiflik açık bir auraya daha kolay bağlanabilir ve insanda endişeye, yorgunluğa ve hastalığa ve depresyonun aşağıya doğru inen spirallerine yol açabilir.

Özetlersek, üzüntüler, kaygılar, korkular ve öfke büyütülecek. Ama bu hatalı davranış alanlarında kendini değerlendirmenin, üretken olmayan amaçların ve uyumsuz ilişkilerin dikkatle gözden geçirilmemesi anlamına gelmiyor. İçsel değerlendirmenin pozitif yaratıcı bir duruştan yapılmasını sağlamanız gerektiği anlamına geliyor. Depresyonla dolu suçluluğa ve kendine eziyet etmenin, umutsuzluğun ve kayıtsızlığın aşağıya doğru inen spiraline düşmenize izin vermemek önemlidir. Negatif odaktan kaçınmak, yapıcı tutumu sürdürmek ve dengeli & pozitif bir tavırı güvenceye almak ve sürdürmek için bilinçli çaba göstermek önemlidir. Ve bu bilgelik & çaba gerektirir!

Belirsizlik, karışıklık duygusu ve şüpheye eğilim olacak. Bu, mantığın çarpıtıldığı & yanlış kararların doğru görünebildiği bir zamandır. Nedensiz öfkenin meydana gelebileceği ve gerekçesiz hislerin haklı görünebileceği bir zamandır. Kötümserleri, felaket tellallarını dinlemekten kaçının, duymayı seçtiğiniz tavsiyeyi verenlere dikkat edin. Sabırlı olun ve büyük kararları zorlamayın veya köprüleri yakmayın!

Bitirme

Toplam enerji muazzamdır, kesinlikle yoğundur, ama anlaşılmalı ve bilgece kullanılmalıdır. Ama vurgulamama izin verin, ego dengesizliğine, kuruntuya veya hayal kırıklığına düşmediğiniz sürece, bu büyüleyici bir fırsat penceresidir. Pozitif düşünmek için bilinçli çaba gösterin, egzersiz ve meditasyon yapın! Edgar Cayce’nin belirttiği gibi, insan iradesi herhangi astrolojik kuvvetten daha kuvvetlidir. Ve mega tutulmaların, meteor şovlarının ve gerilemelerin (ve tüm astrolojik hizalanmaların) pozitif kapasitesi olduğunun farkında olun.

(Çeviri: Saffet Güler)

Yukarıdaki makale sevgiyle paylaşılmıştır ve Telif Hakları Korunmaktadır © 2017 to James Tyberonn  & Earth-Keeper Publications.