AION PORTAL AKTİVASYONU: 23 KASIM

Yazdır Yazdır 

AION PORTAL AKTİVASYONU
(Çağların Geçişi)
23 Kasım 2013

Yeniden eyleme geçme zamanı! Dünyamızın kaderini kendi ellerimize alma zamanı! Bu nedenle 23 Kasım’da güneş merkezli Uranüs Pluto kare oluşumu zamanında büyük ve küçük gruplar halinde buluşacağız. Birçoğumuz toplanıp Olayın ŞİMDİde gerçekleştiğini gözümüzde canlandıracağız ve gezegenin son özgürleşmesinin tezahürünün berrak ve uyumlu kanalını yaratıyor olacağız.

Vizüalizasyonumuz mümkün olduğu kadar kısa sürede şiddetsiz ve yumuşak şekilde tezahür etmesi için gezegensel özgürleşme planını destekleyecek. Bunu yapabiliriz! Bunu yapan kritik insan kitlesi elde edilinceye kadar bir çok insana ulaşmalıyız.

AION portal aktivasyonu zamanı 2012 – 2015 zaman çerçevesinde gerçekleşen Uranüs Pluto karesinin zirvesini belirtiyor. Bu, zamanlarımızın en önemli astrolojik veçhesidir ve anlamı çok basittir: Işık devrimi. Uranüs Pluto karesinin tam gün merkezli anı 23 Kasım’da geliyor. Bu anda, Uranüs Pluto karesinden ayrı olarak çok ilginç bir güneş merkezli konfigürasyon gerçekleşiyor olacak. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Pluto Güneşin etrafında altı uçlu yıldız mandalası oluşturacak:

Altı uçlu yıldız Kasım 2003’te Armonik Kavuşumda gerçekleşen aynı konfigürasyondur ve bu yılın 5 Ağustos’unda Barış Portalında tekrar gerçekleşti (Suriye’ye askeri müdahaleyi kollektif olarak önlediğimiz zaman). AION portalının aktivasyonu olayları tersine çevirmenin zirve anıdır. Izgara oranı nedeniyle, Işık güçleri şimdiye kadar pasif idi ve esas olarak karanlık güçlerin eylemlerine karşılık veriyordu. AION portalından itibaren Işık eylemi başlatmaya başlayacak.

Portalın aktivasyonu anında, Galaktik Merkezi Güneş, Güneş vasıtasıyla ve gezegenlerin altı uçlu yıldız mandalası vasıtasıyla enerji mini – vuruşu gönderecek. Bu enerji vuruşu Olay’da gerçekleşecek olana benzer olacak, ama şimdi bu vuruş muhtemelen çok daha az güçlü olacak. Vuruş güneş sistemine uyumlu rezonans dalgaları gönderecek ve güneşin manyetik tersine dönüşünü tetikleyebilir.

Galaktik mini – vuruş kozmik ikiz ruh çifti olan Aion ve Iona vasıtasıyla aktarılacak, Aion ve Iona milyonlarca yıl önce Galaktik Merkezi uygarlığın oluşumuna büyük ölçüde katkıda bulundukları zaman çok önemli bir rol oynadılar:

Şimdi Iona’nın amacı Galaktik Merkezden Samanyolu Galaksisinin dış spiral kolundaki az gelişmiş gezegenlere Tanrı bilincini yaymaktır. Galaktik mitolojide, Iona kanatlı tanrıça şeklinde resmedilir:

Aion’un amacı Galaktik Merkezi Güneşin kalbinin 25,000 yıllık atışı ile uyum içinde Galaksideki kozmik döngülerin dönemecini gözetmeye yardımcı olmaktır:

http://en.wikipedia.org/wiki/Aion_%28deity%29

Aion, Dünya gezegeninde AION aktivasyonumuzu gözetecek. Bu aktivasyon çağların geçişini işaret edecek.

Tarihimizde ilk kez, Dünya gezegeninde fiziksel plan ile (3 ncü boyut) kozmik atmik plan (11 nci boyut) arasında direkt bir bağlantı yapılacak.

Bu aktivasyon ayrıca Yeni Rönesansın tetikleme noktası olacak. Bu nedenle ana aktivasyonumuzu Firenze, İtalya’da yapacağız. Bize katılabilirsiniz:

http://portal2012.org/AION.html

Bize Firenze’de katılamasanız bile, bu aktivasyonu dünyada nerede olursanız olun kendi grubunuzda veya hatta tek başına yapabilirsiniz. Hepimiz bu aktivasyonu aynı zamanda, AION portalının açılış anında yapacağız, bu Orta Avrupa zamanı ile 23 Kasım saat 22:11’de. Türkiye saati ile 23:11 ‘de.

Talimatlar:

1 – Bir kaç dakika nefesinizi izleyerek zihninizi ve bedeninizi gevşetin.

2 – Ruhunuzu (yüksek benliğinizi) ve ruhsal rehberlerinizi, meleklerinizi ve Yükselmiş Üstatları çağırın.

3 – Gezegensel özgürleşmenin ŞİMDİ gerçekleştiğini gözünüzde canlandırın.

http://2012thebigpicture.wordpress.com/2013/10/24/cobra-update-its-time-make-this-viral/

Anrita Melchizedek’ten Portal Aktivasyonu;

Altı uçlu yıldız mandalası yalnızca kutsal Kozmik Bolluk Ateşini büyütmez, aynı zamanda bu konfigürasyon yıldız – tetrahedron şeklinde büyütülür ve tüm Yaşamı Kozmik Bilinç farkındalığının daha büyük seviyesine yükseltir. Bu aktivasyon zamanında Merkezi Güneş, Güneş Sistemindeki tüm Yaşam tarafından deneyimlenecek olan Solar Mesih Bilincinin bu armonik rezonant dalgasını yaratmak ve tüm Yaşamı Solar Mesih Bilincinin daha büyük seviyesine yükseltmek için enerji mini – vuruşu gönderecek.

Sizler BEN’İM Avatar ırkı olarak bir araya gelirken, şimdi kutsal Kozmik Bolluk Ateşinin güzel bakır – altın ve pembe – altın Alevleriyle sarmalanıyorsunuz. Bedeninize derin nefesler alırken, Işık Portalı taç çakranın hemen üzerinde bulunan Güneş ve Solar Mesih Bilincine sizi götürüyor. Antakaranızdan, floresan Işık Tüpünüzden nefes alarak, Merkezi Güneşe ve Büyük Merkezi Güneşe bağlayan portalı daha fazla aktive ediyorsunuz. Kaynak Işığının enerjisini bedeninize ve enerji alanınıza solurken, İç Dünya Güneşine odaklanıyorsunuz. Ve İç Dünya Güneşine kollektif olarak bağlanırken, kendinizi Solar Özde ve Helios ve Vesta’nın (Solar Logoi) Işıklandırmasında buluyorsunuz.

Ve şimdi, Kaynak Işığı olarak Büyük Merkezi Güneş, Merkezi Güneşten Güneşe ve Solar Öze gelen bu İlahi, yaratıcı, sonsuz enerjinin enerji matriksini deneyimlerken, kalp çakranızda altı uçlu yıldır olarak, Melchizedek Bilincinin altı uçlu yıldızı olarak büyütülüyor. Bu enerji matriksini tutarken, bu altı uçlu yıldız Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptüm ve Pluto vasıtasıyla aktive oluyor ve buradan bu altı uçlu yıldız, yıldız – tetrahedron şekline dönüşüyor. Bu yıldız – tetrahedron şekil Işık Bedenini daha fazla aktive ediyor ve sizi Solar Mesih Bilincine yükseltiyor; ve bu altı – uçlu yıldız şimdi Güneş Sistemindeki tüm gezegenlerde aktive oluyor. Bu gezegenler Solar Mesih Bilincinin ve kutsal Kozmik Bolluk Ateşinin güzel bakır – altın ve pembe -altın aleviyle yıkanıyor ve bu kutsal Kozmik Bolluk Ateşi güneş sistemindeki her gezegene giriyor ve özellikle Dünya Anayı ve onun tüm Yaşamını bu güzel altı – uçlu yıldız ile yıkıyor, bu da yıldız – tetrahedron şekline dönüşüyor, Dünya Ananın Işık Bedenini ve sizin Işık Bedenlerinizi aktive ediyor. İlahi Sevginin bu kristalin matriksinin daha derin seviyesine giriyorsunuz. Kendiniz ve tüm Yaşam için Evrensel Bolluğun daha derin seviyesine giriyorsunuz ve en önemlisi tüm Yaşam için özgürlüğün daha derin duyumsanmasına giriyorsunuz.

(Çeviri: Saffet Güler)