ALBERT EİNSTEİN’DEN MESAJ – YÜKSELİŞ TEORİSİ

Yazdır Yazdır 

Christine Meleriessee Heliohah ve Mike Hayden kanalıyla

YÜKSELİŞ TEORİSİ

İnsan Yapısında Uyanmış Ruha ilişkin Gelişimin üç Aşaması vardır. Bunlar:

CEHALET SALONU
– ÖĞRENME SALONU
– BİLGELİK SALONU

Cehalet Salonu insanlığı; uyanmamış insanlığı; yalnızca fizikselliklerinin ötesinde olduklarının ipucuna sahip olmayanları temsil eder. Onlar tamamıyla üçüncü boyut dünyasındalar ve Farkında Olmayan insanlar olarak nitelendirilirler, onlar yüksek bilinçleri ile ilgili olarak uykudadırlar, problemleri için başkalarını suçlamaya eğilimlidirler, içlerine bakmazlar, egoistiktirler, hayatlarındaki şeylere bağımlıdırlar: uyuşturucu, alkol, işlevsizlik, vs ve problemlerine asla bakmadıkları için oradan çıkmanın bir yolu olduğunu görmezler.

Öğrenme Salonu, birey fizikselliğinden, bedeninden, zihninden ve duygularından daha fazlasının olduğunu kavramaya başladığı zamandır. Son 20 yılda bu seviyeyi temsil eden bir çok birey uyanıyor. Bu İndigolar, Yıldız Çocukları, Kristal, Altın ve Gökkuşağı çocukları gibi bir çok yetenekleri olanları kapsıyor. Onlar fiziksel dünyanın dışsal yaratımı olmadan şeyleri kolayca ve çabasızca gerçekleştirebiliyorlar. Güçlü psişik armağanlara sahipler. Bu seviye ayrıca kendine – yardım (kişisel gelişim) programlarında olan bireylere özgüdür; onlar düşüncelerini değiştirmek için beceriler öğreniyorlar; ama bir gün bir üstat veya üstatlar ile tanışıncaya kadar bunun ötesine geçmiyorlar, tanıştıkları üstat genellikle fiziksel dünyadadır, ama Ruh, rüyalarında ve vizyonlarında bu bireyler üzerinde etki yapabilir. Bu, kendilerine uyandıkları ve kavradıklarından çok daha fazla potansiyelleri olduğunu, ama bu kavrayışla sorumluluğun geldiğini anladıkları zamandır.

Bilgelik Salonu, birey bir inisiye olduğu zamandır; onlar Üstatlık yolunda yürürler; tüm çağlardaki Üstatların öğretilerini öğrenirler, daha fazla bilgi için kitapları ve bilgiyi araştırırlar. Psişik yeteneklere sahip olmaktan daha fazlası olduğunun farkına varırlar; kendilerinin daha fazla farkında olurken küresel şifaya ve bu şifayı hızlandırmaya dahil olurlar. Eğitimdeki bir üstattırlar.

Bilgelik Salonunda birçok alt seviyeler vardır. Bu başlangıç sürecini kapsar, ama her birey seçtiği kadar uzağa gitme özgür iradesine sahiptir. Bazıları durur ve ileriye gitmez. Bir birey 4 ncü inisiyasyonu aldığı zaman, Üstatlık sürecine adım atmıştır. Bu kendine – yardım seviyesindeki bireyleri kapsayabilir; bu onların yaşamlarında neye erişmek istediklerine ve bununla ne yapmak istediklerine bağlıdır. Merdivenin her adımı Mesih Işığının hızlanmasıdır. Bireyler içlerindeki Mesih olurlar.

Bir inisiye devam etmek istediğine karar verdiğinde, o zaman daha fazla frekanslar almak için kendisini hızlandırır. 5 nci inisiyasyona eriştikleri zaman, onların Yüksek Benlikleri rehberleridir. Geriye dönüş yoktur ve inisiye Beyaz Işık Kardeşliğinin öğretisine girer. Ama Kardeşlik içinde kalmak için gereklilikler ve ön koşullar vardır. Önce kendilerine hizmet ederek bencillikten uzak hizmetin kurallarını izlemelidirler. Kendi içlerindeki üstatlığı tamamen kabul etmek için inisiyasyon süreçlerinin her birinden geçmek zorundadırlar.

Birçokları bu yere gelir ve kendilerini burada tutarlar. Bu, onların bireylere yardımcı olabildikleri, ama gerçekte merdivende daha yukarıya adım atmadıkları anlamına gelir. Herkes bu seviyeyi elde etmeye yeteneğine sahiptir, ama herkes bunu yapmayı seçmez.

ÖĞRENME SALONU VE BİLGELİK SALONUNDAKİ BİREYLERİN TİPLERİ & KARAKTERİSTİKLERİ

Bireyler yaşamakta olduğu hayatlarından daha fazlasının olması gerektiğini kavramaya başladıkları zaman, Cehalet Salonunu terk ederler ve Öğrenme Salonuna girerler. Bu seviye muazzamdır, bir çok türde bireyi içerir, örneğin: Kendine yardım (kişisel gelişim) öğrencileri, Yeni Uyanmış Işıkişçileri ve/veya bir çok yeteneklere sahip olan ve bunları başkalarıyla paylaşan Gökkuşağı, Kristal veya İndigolar. (Onlar teleportasyon, telekinezi yaratabilirler medyum, psişik, şifacı vs dırlar.)

Yeni Uyanmış Olanlar, eylemlerinin sorumluluğunu almazlar; enerjilerle çok kontrol edici olabilirler, düşük varlıklar bu yerde olabilir. Evren onların emrindedir ve yapmak istedikleri her şeyi yapma iradesini hissederler. Onların özgür iradeleri vardır ama ayrıca yapmakta ya da yaratmakta oldukları şeyler ile ilgili şefkat veya sorumluluk eksiklikleri de vardır. Bu geçici bir temeldedir ve oluşturabildiği kadar çökebilir ve parçalanabilir. Düşük enerjiler tipik olarak onları tamamıyla yönlendirirler. Bazıları bu bölgede uzun süre kalırlar ve diğer bireyler bir varlık olarak kim olduklarının daha derin bir seviyesi olduğunu görürler. (Bu uzmanlık bölgesinin Tanrının Yedi Işınının her birindeki düşük veçheler olduğu düşünülür.) Bunlar Evrensel varoluşun dinamiklerini meydana getirirler, ama onların tam ilerleme yollarına çıkan birçok diğer etkiler de vardır. Bu bireylerin güçlü olmadıklarını söylemek anlamına gelmez; aslında, onlar muhtemelen bir çok şekillerde çok yeteneklidirler, ama bunu Evrensel Yasalar ile kullanmazlar.

Öğrenme aşamasına inisiye olunduğu zaman ve birey çalışmalarında daha ileri gitmesi gerektiğini gördüğü zaman, Bilgelik Salonuna yürür. Burası, inisiyenin sadece fiziksel bedeninin sezgisel benliği ile değil, Yüksek Benliği vasıtasıyla yolu yürümeye başladığı yerdir. Bu tür insanlar kişisel gelişim öğretmenleri, gurular ve yüksek öğretiyi izleyen bireyleri kapsar. Onlar şimdi bir inisiye olarak üstatlık yoluna yürümüşlerdir. Sorumluluğu öğretirler ve her şeyin hayatta bir amacı olduğunu öğrenirler. Spiritüel Hiyerarşi ve olayların gerçekleşmesinin arkasındaki nedenler hakkında öğrenerek büyüyen inisiye, öğretileri kendi yaşamına uygular ve inisiyasyon yoluna adım atar. Yoldaki her adım onu içindeki kendi üstatlığına daha derin götürür.

Bir inisiye 5 nci inisiyasyona yürüdüğünde, Yüksek Benliğine ulaşır. BİRÇOKLARININ KALDIĞI YER BURASIDIR. Onlar iyi hissederler; daha önce oldukları yer ile karşılaştırınca onları tatmin eden bir olma şeklini başarmışlardır, daha ileri gitmezler, bunun her şeyin ta kendisi olduğunu düşünürler. Çoğu Işıkişçisi bu yerdedir. Süreçte daha ileri gitmezler. Derin çalışmanın daha derinleştiği yer burasıdır. Bazıları daha ileri gidebilir; ama elde etmeye gereksinim duydukları şeyi idare etmeye hazır değiller ise, o zaman kayıp hissederler. Yüksek Benlik geriye çekilir ve önceden kazanmış oldukları inisiyasyonlarda ileri geri gidip gelirler.

Kişi 6 ncı inisiyasyona girdiği zaman, her şey derin bir şekilde hızlanır. İnisiye şimdi deneme amaçlı olarak Işık Kardeşliğine alınır. Öğretiler ve bilgelik için rüya halinde Shamballa’ya girip çıkar. Bu en zor inisiyasyondur, çünkü bu seviyede bireyin üzerine yüklenen çok fazla sorumluluk vardır.

Birey 7 nci inisiyasyona ilerlediği zaman, Işık Kardeşliğine tam olarak girer. Şimdi 7 nci de olabilirsiniz ve Kardeşliğin öğretileri tamamen öğrenilmemiştir. Organizasyonun parçası olmak için değerinizi kanıtlamalısınız. Birçok üstat bu seviyeyi yapmaz ve 5 nci inisiyasyona ve fiziksel varoluşta en yüksek bilgeliklerinde davranmak için ruha yüklenen aşırı sorumluluktan dolayı bazan 4 ncü inisiyasyona geri süzülür.

Bu, boyutsal frekanslar ile ilişkilidir. İkinci ve üçüncü boyut varlıkları uyanmamıştır, dördüncü boyut uyanmıştır ama hala içlerindeki ve etraflarındaki eski iblisleri de kapsayan süreçleriyle savaşırlar, beşinci boyut varlıkları sevginin tek yanıt olduğunu görürler, ama onların BEN’İM Varlıkları (İlahi Benlikleri) bedensel yapının içinde kabul edilmelidir. Bazıları bu seviyede kalmayı seçer, çünkü süreçlerden ilerleme potansiyelini kavramazlar. İlk yedi Tanrı Işınında üstat olmanın bu seviye için ön koşul olduğu anlaşılmalıdır. Birçokları bu çalışmada daha derine inemezler ama yine de bazı zaman periyotlarında Yüksek Benliklerine erişirler.

Yükseliş sürecinde hiç bir şey garanti değildir ve çok az kişinin bunu tamamlamış olmasının nedeni budur. 12 – 21 – 12’ye kadar bir çok insan kendi bilinçlerinde bile 5 nci boyut seviyesine geçmeyecek. Bazıları bunu hissedebilir ve süreçte ileri geri gidebilir. Yükseliş gerçekte Alt Benliğin Yüksek Benlik ile fiziksel birleşmesinin tam aktivasyonudur. Bilinçli seviyede yapılabilir, yine de fiziksel içinde tam olarak hayata geçmez.

ARALIK 2012’DE YENİ DÜNYAYA GİRİŞ KAPISI İÇİN BU NE ANLAMA GELİYOR?

Daha fazla uyanmış ruhun fiziksel olarak 5 nci boyut arenasına yürümesi için daha fazla çalışma gerektiği görülebilir. Fiziksellik seviyesi kavranması gerekli olan bir şeydir; o Öğrenme süreci ve bunu edinmenin Ayrıcalığıdır. İnsanlar yalnızca olumlu olarak ve bir çok şekillerde sevgi göstererek Yeni Dünyaya ulaşmakta olduklarını söyleyemezler. Bu, onun büyük kısmıdır, ama bu bilginin gerçek derinliği başkalarıyla kişisel ve profesyonel bir seviyede etkileşim kurmak ile ilgilidir.

Bir çok birey farkındalık yeteneklerini derinleştiriyor ve enerjilerin fiziksel varoluşlarına tam olarak süzülmesine izin veriyor, ama süreç onların kavradıklarından çok daha derinleşiyor.

Her bireyin alt zihnin ve duyguların o dünyada artık var olmamasını sağlayan kendi fizikselliklerini tam olarak kabul etmesi için, derinliğine çalışma gereklidir. Yüksek Benlik ve BEN’İM Varlığı ile birlikte var olmak için Fiziksel Beden ve Eterik Bedendeki Hücresel Anılar ile yapılacak çok şey vardır. Bu anılar acı verici ve değişken olabilir, bireyin her anda “AŞK BÖCEĞİ ENERJİSİNE” erişememesine neden olabilir. Bu noktada, dört bedeni herbirimizin yaratma yeteneğine sahip olduğu Tek Işığa birleştirmek yerine, dört beden arasında bölünmenin yaratılması olur.

Bu bilgiyi derinliğine paylaşmanın zamanı olduğuna inanıyorum, çünkü bireylerin kendi özlerine bakmaları ve daha önce özen gösterilmiş olduklarını düşündükleri diğer kısımları nerede taşıyor olabileceklerine bakmaları gerekir. İnisiyasyonlar süreci gereklidir ve Yeni Dünya frekansına girmek için sürüncemede bırakılamaz. Zamanda bu noktada, (8 Kasım) her birey bu yeniden doğuş döngülerine hazırlanıyor. Süreçte yürüyüp yürümeyecekleri her bir bireysel ruha bağlıdır. Enerjilerin Aralık’ta başlayarak bölüneceğini ve 2013, 2014 ve 2015’e doğru gideceğini biliyoruz. Mesih Bilinci (Birlik Bilinci) Yeni Dünyanın bilinci olacak ve bu dünya o özü ya yansıtacak ya da yönünü değiştirecek. Gezegende gerçekleşen neden ve etkiyi ve bunun nasıl değişeceğini belirleyecek. Kendi Yüksek Benliklerinin uygun gördüğü şekilde yeni rollerini kabul etmeyi seçen bireyler kavradıklarından çok daha fazlasına erişme kapasitesine sahip olacaklar. Bazıları bu süreçlerden geçtiler ve hala kendi yüksek benlikleri içinde aktive olan alt benliklere sahipler. Bu tehlikeli bir birleşimdir, çünkü süreçte savaşçı tutumu ile sonuçlanır ve bu büyük çatışmaya neden olur. Yeni Dünyada çatışma yoktur, bu nedenle tüm bu unsurlar ayrılıp temizlenecek.

21 Aralık’ta gezegendeki etkiler ile ilgili görüşlerimi paylaşmamı istediğinizi biliyorum. Daha önce anlatıldığı şekilde gezegenin büyük yıkımının olmayacağını söyleyeceğim. Muazzam kargaşaya sahip olacak bazı bölgeler olacak ve bu kendi dünyalarında panik, korku ve belirsizliğe ulaşan bireyler ile birlikte gidiyor. Bu altı haftalık periyot her bir insanın kendi özüne tam olarak adım atması için bir uyarı sinyalidir, çünkü Dünya şimdi o frekansın kendi özüne nüfuz etmesine izin verecek. Gerçekleşecek olan değişimlerin bütünleştirilmesine bağlanmak için güç enerjisi yerlerinde, vortekslerde olmak önemlidir. Birçok insan mutlu olmayacak, çünkü düşündükleri şeyler zamanın çağları boyunca mayalanmakta olan kötü bir virüs gibi onlardan ortaya çıkacak. Birey ne kadar pozitif olmasına izin verirse, enerji onun için o kadar güçlü olacak.

Her insanın kendi Yüksek Benliğini tam olarak aktive etmesi ve olduğu Işık kutsallığını kabul etmesi için bu zamanı kullanmasını tavsiye ediyorum. Onlar etkilenecekler, çünkü enerjilere hizmet etmeyen şeyler bedenden dışarı atılacak. Ve bu gezegendeki bir çok insan kendi içlerinde bir yıkım ve hastalık tohumu taşıyor, bu tohum Dünyaya akıyor. Bu süreci anlamaları için yapabildiğimiz kadar çok bireyi toplamalıyız; böylece Gaia kendi Kutsallığını daha iyi kabul eder.

Bu yalnızca frekansların başlangıcıdır. Hepsi aynı anda gerçekleşmeyecek, çünkü gezegendeki her insanın özlerini bütünleştirmesi için bir işleme zamanı olacak. Şimdi içsel benliğiniz hakkında daha çok şey öğrenmenin ve aynı şeyi yapan başkalarıyla birlikte yürümenin zamanıdır. İçinde yürümeyi seçen herkes için Üstatlık Yolu elde edilebilirdir. Meydan okumalar büyük, ödüller daha büyüktür. Ama değişimlere erişebilmek ve bunların gerçekleşmesine izin vermek ruhunuzun derinliklerine girer.

Gezegende çok yetenekleri olan ve yeteneklerini paylaşmak isteyen bir çok yeni uyanmış bireye sahibiz. Ama bu yol, değişimlerin önce içeriden gelmesine ve sonra başkalarıyla paylaşmaya izin vermek için kendi ruhlarında büyük sorumluluk ve gayret ile elde edilmelidir. Bu, gelişimin en zorunlu aşamasıdır.

Şu anda bu çalışmayı yapanlar Yeni Dünyada ve Altın Işık Şehirlerinde (22 tane Altın ışık Şehri var) liderlik rolleri için düşünülmekte. Bu şehirler Tanrı’nın 22 Işınını temsil eden bölgelerdir ve Yeni Dünyadaki Yüksek Rahip ve Rahibeler Bölgesi olarak düşünülecekler. Yeni Dünya enerjilerinin parçası olan başka bir çok şehir de var, ama bu şehirler Yeni Dünya Işık Kardeşliğinin Bölgesidir ve Birliğin Yüksek Düzeni olarak düşünülürler ve tüm diğer şehirler Altın Şehirlerin altındaki Işık Şehirleri olacaklar. 22 nci şehir Kaliforniya, Shasta Dağı üzerinde 21 Aralık’ta başlatılacak olan Platin Işını temsil eden en yüksek ışık frekansı olacak. Bu şehir Shamballa’ya uyumludur ve Yeni Dünyanın tüm Spiritüel Üstatlarını barındıracak. Diğer 21 şehir, bu Kristal Işık Şehrinin bölgesi altında toplanacak.

Mümkün olduğunca çok paylaşmanın önemli olduğunu hissediyorum. 21 Aralık’taki Yeni Dünyaya açılan Kapı sadece başlangıcımızdır. Bu, daha önce hiç gerçekleşmemiş olan kitlesel bilincin içselleştirilmesi olacak ve bu süreçte herkese yardımcı olmak için yapabildiğimiz kadar çok bilgiyi paylaşmak istiyoruz. Şu anda Dünyada Cennetin gerçekleşmesi Birleşik Bütün ve Ruhsal Hiyerarşide olan bizler için çok heyecan verici. Bunun öylece gerçekleşmeyeceğini, bireylerin her an kendi Işık uyanışları için hazırlanmaları gerektiğini anlamak zorunludur.

Birliğin Yansımalarıyla,
Ben Özümü Sizin Özünüze Uzatan Albert Einstein’ım
Kutsamalar ve Sevgiyle

(Çeviri: Saffet Güler)