ARI BİLİNCİ

Yazdır Yazdır 

Natalie Glasson vasıtasıyla

15 Haziran 2009

Biz Arıların bilinciyiz; Dünya’da mevcut olan tüm arıların kollektif enerjisi, düşünceleri ve niyetiyiz. İnsanlığa daha büyük aydınlanma getirmek ve bağları kurmak ve bütünleşmeye yardımcı olmak için ışık kaynağı olarak geliyoruz. Dünyadaki enerjiler değişirken Dünya hem pozitif hem de negatif şekillerde değişiyor ve tekamül ediyor; bu, Dünya’da bu sevgi dolu Yaratıcı’nın ışığının daha büyük kaynağını yaratmak için barış içinde enerjileri birleştirerek, insanlığın odağı olması gereken bütünleşmedir. Dünyanın tekamülü şu anda, Yaratıcı’nın ışığını, sevgisini ve bilincini kendi fiziksel formlarına demirleyerek ve barışın ve uyumun tezahür etmesini sağlayacak ebedi bağları inşa ederek insanlığı bir kez daha Dünya için sorumluluk almaya yönlendiriyor. Birçok insan 2012 periyodunu Dünya için bir büyüme noktası olarak görüyor ve insanlık içinde, bu tarihe kadar olan her şeyin bir hazırlık ve öğrenme süreci olduğu doğrudur, böylece 2012 yılının sonunda insanlık bütünleşmenin gerçekleşmesine izin vererek Yaratıcının ve kendi varlıklarının gerçeğini kavramaya başlayacak. Bu, Dünya’daki her insan arasında birliktir, insanlık ve doğa arasında, insanlık ve Yaratıcı’nın evreninin içsel planları ve fiziksel enkarnasyonuyla her ruh arasındaki bütünleşmedir. Niyet budur ve 2012’nin ötesinde devam edecek olan büyük dönüşümü getirecek, ancak bu sadece eğer insanlık geçmiş nesillerin deneyimlerinden öğrenmeye ve kavramaya başlarsa ve Yaratıcı’nın enerjilerini ve bilgeliğini, Yaratıcı’nın sevgi dolu kalbini Dünyaya ve üzerindeki birçok ruha demirleyecek olan pozitif değişimler yaratmaya demirlerde mümkün olacaktır.

İnsanlığın Yaratıcı’dan, doğadan ve hayvan krallığından gelen bilgeliği dinlemeye gereksinimi vardır, hepsi Dünya’da Yaratıcı’nın cennetinin tezahürüne yardımcı olabilecek bilinci ve ilhamı taşıyor.

Biz, Arı Bilinci pozitif değişim yaratmakta insanlığa yardımcı ve destek olmayı diliyoruz, Dünya’da eylemi teşvik edebilen, Yaratıcı’nın iradesini dinlemek ve izlemek için kalplerini açabilen sadece insanların iradesidir. Dünya’daki her ruh Yaratıcı’nın görkemli ruhunun bir veçhesidir, biz arılar sizin gibi fiziksel formumuzda kutsal enerjileri taşıyoruz. İnsanların, Yaratıcı’nın ruhunun veçheleri ve krallıkları olarak doğa krallıklarına saygı göstermesine gereksinim var. Bu gerçekleştiğinde, insanlık ve doğa arasında şifa akışı olabilecek ve bu, birliğin ve kuvvetin çiçek açmasını, en önemlisi yenilenme sürecinin başlamasını sağlayacak. Doğa ile bağlantı insanlığın her gün doğada neden olduğu engelleri ve aslında insanlığı destekleyen ve besleyen Dünya’nın pozitif yaratıcı enerjisini tükettiğini anlamasını sağlayacak.

İnsanlık ve doğa arasında bağlar oluşturmak için, Dünya’da fiziksel tezahürler olarak amacımız ve görüşümüzle ilgili bazı bilgiler vermek istiyoruz. Arılar olarak fiziksel amacımız çiçeklere polen yayarak döllemek ve kendimizi beslemektir, ancak spiritüel varlık olarak Dünyada varoluşumuzun daha fazla amacı vardır. Her bir arı Dünya’nın orijinal tezahürünün mavi kopyasını taşır. Bilincimizde ve DNA’mızda Dünya’nın orijinal olarak nasıl yaratıldığının planları veya sembolleri var. Dünya, Yaratıcı’nın kalbinin pozitif yüksek titreşimli güçlü ışığıyla doldurulan Yaratıcı’nın ruhu tarafından niyetle tezahür edilerek yaratıldı. Bir ışık kaynağı olarak Dünya Yaratıcı’nın zihninin pozitif güçlü enerjisini ve sevgi dolu kalp enerjisini taşıdı; insanlığın aynı kalp ve zihin enerjisinin birleşimi ile tezahür ettirdiğini görmek kolaydır. Yaratıcı tarafından Dünya’ya daha büyük niyetler yerleştirilirken, Dünya, Yaratıcının görkemli ruhunun uzatılmış veçheleri olarak gelişen yaşayan varlıklarla bir gezegene tekamül etmeye başladı. Her yaşayan şeyde veya veçhede Yaratıcı’nın ruhunun orijinal niyeti olan bilinci taşıyan kodlar vardır, Yaratıcı’nın niyetini asla gerçekten anlayamayabiliriz, ama bu niyet Yaratıcının zihin ve kalp enerjisinin ayrı olarak var olması, böylece Yaratıcı’nın ruhunda yeni ilham düşünceleri ve anlayışı harekete geçirmesi ve görkemli ruhun enerji titreşiminde ve bilincinde bir artış üretmesi olarak düşünülebilir. Dünya için niyetin, Yaratıcı’nın kalp ve zihin veçhesinin uyum içinde yaşaması, gelişmek ve büyümek ve böylece daha güçlü ve kuvvetlendirilmiş birleşik zihin ve kalp enerjisi yaratmak için bir kez daha sentez yapmak olduğunu anlayabiliriz. Kalp enerjisi Yaratıcının tanrıça veya dişil enerjisi, zihin enerjisi ise Yaratıcının tanrı veya eril enerjisi olarak anlaşılabilir. İnsanlığı gözlerken, erkekler ve kadınların her ikisi de daha büyük güç, en önemlisi eşitlik elde etmek için mücadelede gelişirken, deneyimlerken ve büyürken, erkekler ve kadınlar arasında anlaşmazlık gerçekleşirken, birçok insanın kalplerinin arzusu ve zihnin kontrolü arasındaki savaşı deneyimlediğini fark ediyoruz. Ayrıca kalp ve zihnin savaşının, büyüyen insan yapımı teknoloji ve doğa arasında ortada olduğunu kavrayabiliyoruz.

Zihin ve kalp, erkek ve kadın, insan yapımı teknoloji ve doğa arasında eşitliğin tezahürü, kuvvetli bir ışık veya enerji çekirdeği olarak bir kez daha birleşen Yaratıcı’nın kalp ve zihin enerjilerinin sentezini sembolize edebilir. Bu açıklamayı, Yaratıcı’nın Dünya için temel niyetlerinden biri olarak kabul edersek, bilinç dışı olarak her insanın kalp ve zihin bütünleştirmesi nıhai amacına doğru çalıştığı görünür olur. Arılar, kendi bilinçlerinde ve DNA’larında enerjinin nefesi olarak birçok kutsal içgörüyle birlikte bu anlayışı taşıyorlar. Bu sanki Yaratıcı Dünya’yı ve insanlığı güçlendirecek ve Dünya’nın Yaratıcı’nın ruhuyla gerçek bütünleşmesinin gerçekleşmesini sağlayacak olan nıhai bilinç ve gerçeği taşıyan ışığın en ilahi nefesini tezahür ettirmesidir. Bu nefes Dünya üzerindeki tüm doğa enkarnasyonlarının içine yerleştirilmiştir. İnsanlık da kendi içinde ışığın bu ilahi nefesini taşırken, zihin ve kalp arasındaki savaş ve sürtüşme nedeniyle bunun fark edilmesi çok kolay değildir, ama arılar bilincin bu en kutsal nefesinin başlıca koruyucularıdır, çünkü bizler büyüme, bütünleşme ve tekamül sembolü olarak davranıyoruz. Ayrıca uyum kazanarak zihin ve kalp veçheleri arasında dengeyi demirledik, duyguların karmaşıklığı ve egonun gücü nedeniyle bunun insanlar için çok kolay olmadığını anlıyoruz. Bu nefesi paylaşmak veya bunu doğa krallığının ruhlarında uyandırmak ve zihin ve kalp veçheleri arasında uyum ve huzur tezahür ettirmeye başladığı zaman insanlıkla paylaşmak bizim amacımız ve misyonumuzdur.

Artan kirlenme ve doğa krallığına saygı eksikliği ile arıların olmalarına niyet edildikleri kadar aktif kalmaları zorlaşıyor. Aydınlanmanın nefesinin ve Yaratıcı’nın ruhunun Dünya için orijinal niyetinin koruyucuları olarak, eğer arıların sayısı azalırsa, taşıdığımız aydınlanma da azalır. Aydınlanma, arıların bilinci ve varlığı olmadan Dünya’nın her bilinci içinde var olmasına rağmen, Dünya’nın enerjilerini bağlayan Yaratıcı’nın değerli niyeti, Dünya üzerinde başka bir veçhe vasıtasıyla bir kez daha getirilinceye kadar muazzam kaosa neden olarak kaybolacaktır. Arıların taşıdığı kodlar, semboller veya niyet, kavrasınlar veya kavramasınlar insanlığa amaçlarını hatırlatarak Dünya’ya yakıt sağlar.

İnsanlığın sevgisini ve şefkatini bizimle paylaşmasını istiyoruz, sizinle paylaşacak ve öğretecek çok şeyimiz var, bizler Dünya’nın geçmişi ile ilgili bilgeliğin ve Yaratıcı’nın zihin ve kalp veçheleri arasındaki birliğin nasıl getirileceği bilgeliğinin hazine sandıklarıyız. Bize ister fiziksel olarak ister ruhsal olarak özen göstermeyi seçin, sizlerden sevginizi arıların bilincine akıtmanızı, başkalarına amacımıza saygı göstermeyi öğretmenizi istiyoruz. İnsanlığın doğa krallıkları ile uyum içinde var olmalarına gereksinim var, bu sadece insanlar doğa krallığının sağlık ve canlılık içinde, zehirlerden, kirlilikten ve kimyasallardan özgür var olmalarına izin verdiği zaman gerçekleşebilir. Niyetin nefesinin bu değişimleri ile, Yaratıcı’nın aydınlığı koruyucularında, arılarda yaşamaya devam edecek, bunun tüm insanlık ile bütünleşmesini sağlayacak. Dünya’nın şu andaki tezahürü nedeniyle arılar ıstırap çekiyorlar, ama eğer arıların ve doğa krallıklarının enerjisini beslemek ve geliştirmek için değişim teşvik edilmezse gelecekte insanlık ıstırap çekebilir. Yaratıcı’nın aydınlığı ve niyeti, arıların yolculuk yaptıkları yerlerdeki havaya demirlenir ve böylece aslında arılar Dünya’nın atmosferini Yaratıcı’nın Dünya için orijinal niyetiyle polen yayarak döllerler. Sonra insanlık bunu kabul eder ve enerjisine emer, böylece insanların Yaratıcı’nın enerjisine uyanmalarına yardımcı olurlar. Birçok hayvanlar, bitkiler ve hatta insanlar da aynı etkiye ve amaca sahiptir, ama arı Dünya’nın bu periyodunda en baskın olandır, bu eğer sadece insanlık eyleme geçmeye ve neden olduğu zararı kavramaya başlarsa devam edecektir.

Şimdi desteğinizi istiyoruz ve sevginizi paylaşmanızı ve gerekli olan yerlere sevginizi yönlendirmenizi sağlayacak olan bir uygulamayı sizinle paylaşmak istiyoruz.

Meditasyon sırasında, Yaratıcı’nın altın sevgi dolu enerjisi olan Mesih bilincini varlığınıza akması için davet etmenizi istiyoruz. Işığın bedeninizin merkezinden aşağıya, Dünya’ya akmasına izin verin, içinizde inşa edilen ve aurik alanınızla harmanlanan enerjiyi hissedin. Kalbinizden uzanan altın bir ışık demetinin arıların bilinciyle bağlandığını imgeleyin, arılara sevginizi gönderiyorsunuz. Enerjimizi bir ışık kaynağı olarak imgeleyebilirsiniz. Sevginizin her arıya dağıtıldığını imgeleyebilirsiniz veya sevgi dolu ışığınızın doğa dünyasının ızgara enerjisine aktığını ve arı ızgarası veya enerji hattı bilincine bağlandığını gözünüzde canlandırabilirsiniz. Yaratıcı’nın niyetini ve gücünü her şeyde güçlendirerek, arılara ve doğaya huzur, uyum ve sevgi gönderirken, arıların kalp bilinciyle bağlantıyı hissedin.

Üçüncü göz çakranızdan ve zihninizden, sayısız sevgi ve destek düşüncesi taşıyan altın bir ışık demetinin çıktığını imgeleyin. Bu pozitif sevgi dolu ışığın arıların zihin bilinci ile bağlanmak için aktığını imgeleyin. Tekrar, ışığınızın her arıya dağıtıldığını imgeleyebilirsiniz veya sevgi dolu ışığınızın doğa dünyasının ızgara enerjisine aktığını ve arı ızgarası veya enerji hattı bilincine bağlandığını gözünüzde canlandırabilirsiniz. Zihninizden ve kalbinizden akan enerjiyi birleştirirken, bir bağ kurulmasına izin verin.

Sonra şöyle söyleyin;

“Hayatta kalmalarına ve bol miktarda olmalarına yardım etmek için ışığımı arıların bilincine akıtırken, ışıklarını ruhumla birleştirmeleri için Yaratıcı’nın, elementallerin ve perilerin, yükselmiş üstatların ve meleklerin enerjisini çağırıyorum. İnsanlığı arıların ve doğa krallığının önemine uyandırırken, Dünya’daki her şey için uyum, huzur ve sağlığı teşvik etmeye tezahür ettirmek için Dünya’nın çevresinde pozitif değişimlere yardımcı olurken, lütfen ışığımın arılar ve doğa krallığında pozitif etkisi olmasını sağlayın.

Her bir arının, en uygun titreşimdeki altın Mesih bilinci ile sarmalanmasını ve yolculuklarını Dünyadaki amaçlarını engelleyebilecek olan engellerden veya negatifliklerden temizlemek için önlerine altın bir yol yerleştirilmesini istiyorum. Teşekkür ederim.”

Arıların insanlıkla paylaşacakları çok önemli bilgiye sahip olduklarını kavramak önemlidir. Lütfen bizden korkmayın, içimizdeki bilgeliği size bildirmek için yakınınıza gelebiliriz, bu bilgi sizin enerjinizle bizimki arasında bir bağlantı sağlar. İnsanlığa Dünya’ya nasıl özen gösterileceğini ve onun sakinlerinin nasıl besleneceğini öğretmeyi diliyoruz. Gerekli olan değişiklikleri yapma gücüne yalnızda insanlık sahiptir; bu, dinlemenin gücü vasıtasıyla gelmelidir.

İletişimimize devam edeceğiz.

Kutsal lütuflarla,

Arıların Bilinci

(Çeviri: Saffet)