BAŞLANGIÇTA: IŞIK VARDI!

Yazdır Yazdır 

ELOHİM MESAJLARI

 MESAJ 1

 Astraea et Amora

 17 EYLÜL 2015

Genişleyen çoklu evrende Büyük ışık var! aslında, Her Şey Işıktır ve Her Şey her zaman Işık oldu! Işığın bir Frekans olduğu söylenebilir ve çoklu evrendeki her türde ifade Işıktan yaratılır. Siz Işıksınız; Düşünceleriniz Işıktır; Form içindeki siz frekanssınız; Düşünceleriniz frekanstır; Her zaman böyle oldu.

Bu bilgiyi düşünürken, kendinizi bireyselleşmiş formda deneyime sahip olan kristal bir ışık yapısı/frekans olarak görün. Her canlı şey kristal ışık yapısı taşır: canlı beden, ister insan olsun ister hayvan, balık ya da kümes hayvanı; canlı ağaçlar, bitkiler ve çiçekler; dağlar taş ve kristalden yapılmıştır; Gerçekte, her şey bu tarzda enerji taşır, her şey Işığın sonsuz alemini temsil eder ve bu nedenle Frekanstır ve bu nedenle Enerjidir.

untitled333

Enkarne olmuş insanların görünür ve bilimsel olarak gözlenen realitesinin elektromanyetik spektrumu sadece ilahi Kaynak Enerjisinin sonsuz spektrumunun minik düşük – frekanslı kısmıdır.

Formunuzun enerjisel seviyede tüm Uzay ile ve Tüm Işık ile bağlantılı olduğunu söylüyoruz! Frekansınızın veya “sizi” oluşturan kuantum parçacıklarının titreşim oranını, ifadenin çoklu platformlarına bu girift bağlantıları ne kadar anladığınızı belirler.

Bireyselleşmiş formda iken, her ışık katmanı arasında, ifadenin her frekansı arasında karmaşık bağlantılar mevcuttur ve bu bağlantılar, Işığın daha fazla genişlemiş alanlarına yeni bağlantılar yapıldıkça bireyselleşmiş ifadenin farkındalığının bilinçte büyüdüğü son derece organize bir akışı izler. Böylece artan şekilde karmaşık ve son derece organize enerji aracılığı ile, bilinç büyük bir hızla büyür.

Bu çoklu evrenin, Tüm Var Olan’ın temelidir! Hiç kimse ve Hiç bir şey bu son derece girift yaratımdan muaf değildir! Siz Bütünün bir parçasısınız! Bu Birlik Bilincidir.

İlk Nedenin Elohim’i – Mesaj 2 

30 EYLÜL 2015

Biz İlk Nedenin Elohim’iyiz. İlk Neden sizlerin “Yaradılış” olarak anladığınız şeyin içindeki “İlk Enerji Alanıdır”.

Yaradılış insanlık tarafından “Cennet” veya “Tanrı” ya da “Evren” ve Evrenin tüm bileşen parçaları olarak terimlendirilmektedir. Bazı açık zihinli ve sizin aydınlanmış veya farkında olduğunu düşündüğünüz bireylerde, “Cennet/Tanrı/Evren”in bilinçli bir yaratım olduğunun, onun kendi varoluşunun farkında olduğunun, yaratımlarının gücünün, yaradılıştaki rolünün bilişine sahip olduğunun bilişi, anlayışı da vardır.

İlk Enerji Alanının Elohim’i olarak, biz Işık ile yaratabiliyoruz. Işık Yaradılıştaki her şeyin ve tüm kökenlerin temelidir. Işık sizin fotonlar olarak bildiğiniz parçacıkların enerjisel moleküler yapısı arasında net düzeni ve son derece organize karşılıklı ilişkileri destekleyen karmaşık bir ağdır. Bununla sizin görünür ışık spektrumunda gördüğünüzde ışıktan söz etmiyoruz. Gökyüzündeki buluta çok benzer şekilde, gösterimin birleşik alanındaki tüm foton enerjisinin toplamından söz ediyoruz (bundan görünür ışık dahil elektromanyetik spektrum ikincil bir yolla ortaya çıkar).

Bu foton parçacıkları bulutu, gluon‘lar olarak bilinen bu yüklü enerji birimleri serbestçe akarken, bir anda ortaya çıkan daha da minik enerjisel ve bilinçli ilişkiler, bağlantılar vasıtasıyla bağlanır (Gluonlar kuantum kromodinamiklere göre kuarkların kuvvetli etkileşimlerine aracılık yapan çekirdekteki temel parçacıklardır. Şu anda gluonların sadece elektromanyetik kuvvetlere aracılık yapan fotonlardan farklı olduğu düşünülüyor.) Bu elementler kuarktan kuarka her anda diğerini bilerek, sırayla iletişim kurarlar. Bu parçacıklara “Yaradılışın Tanrı Parçacıkları” adının verilebileceğini söylemek uygundur. İnsanlığın bilmediği daha bir çok Tanrı Parçacıkları vardır.

Bunlar birbirlerinin farkındalığında bağlantı kurarlarken, her yönde tam olarak genişlerler. Bu, Evrendeki bilinen tüm fiziksel yasaların yerini alan süperiletkenlik yoluna dayanan anlık bir olaydır ve yaradılışın temelidir.

Işık alemlerinin içinde iletkenliğin bu süper yolu sürekli olarak yaratır ve güzel bir şekilde yaratır. Bu Yaradılışı temsil eden bir çok fotoğraf gördünüz, görünür ışık spektrumuna indirgenen fotoğraflar. Bu resimler insan gözleriniz ile görebildiğiniz bir forma basit bir tercümeyi temsil eder. Ancak sözünü ettiğimiz, insanların yalnızca Üçüncü Göz yeteneği ve diğer sezgisel yetenekler vasıtasıyla algılayabildiği geniş bir görünmez ışık spektrumu olduğunu hatırlamak iyidir; bu yetenekler bir insan olarak sizin yapınızın parçasıdır.

İnsan gözünün bu resimlerde gördüğü şey foton seviyesinde bu ani patlamalardan salıverilen enerjinin kalıntılarıdır ve bu aktiviteyi “ışık frekansı” olarak anlamanın doğru olduğunu size söylüyoruz.

İlk Neden Enerji Alanı sürekli olarak genişliyor. Yönde tereddüt, değişim yok, simya reaksiyonunda değişim yok. Bu evrimsel yolda değişim yok, bu ilahi sürece herhangi karşı gelen bir müdahale olmayacak. Her zaman böyle olmuştur ve böyle kalacaktır.

Şimdi, burada mevcut olarak sizler de bu Işığın parçasısınız, bu nedenle sizler de bu Yaradılışın Hepsine bağlantılısınız.

Evrim Vasıtasıyla Yükselişin Dinamikleri – Mesaj 3 

11 EKİM 2015

Yükseliş fikrinden konuştuğumuz zaman, gerçekte Evrim sözcüğünü kullanmayı tercih ederiz. Yükseliş sözcüğü yükselen bir şekilde, yukarıya doğru çıkmak anlamına geliyor ve bu, şu andaki enerjisel durumun ilgili olduğu şey değil. Evrim daha doğru bir terimdir, çünkü bu üçüncü boyut ifadesinde her anda gerçekleşmekte olan şeyi tanımlar.

Evrimin Tüm Var Olan’ın bütününün karmaşık bir arıtımı/saflaşması olduğu bilinmektedir ve iki ayrı sürecin yan yana var olduğu diyalektik (mantıkla ilgili) doğadadır, bu sürecin biri genişleme ve diğeri büzülmedir. Bu eylemler birbirini tamamlar ve bütünü etkilemek için birlik içinde çalışır.

Evrim nefes almaya ve vermeye benzetilebilirken, bunlar ayrı olarak ama düzen içinde ard arda gerçekleşen iki aşamadır, biri diğerini izler ve yaradılışın içinde bu iki süreç eşzamanlı bir olay olarak gerçekleşir.

Genişleme dışarıya doğru ilerleme anlamına gelir veya bildiğimiz şekliyle, Yaradılışın her bileşen parçasının logaritmik artış ölçeğidir, bir gelişme, güçlenmedir; fotonlardan yıldızlar, temel ve ilk parçacıklardan İnsan Varlığı gibi en karmaşık enerji sistemlerine. Bu ayrıca uzayda ve enerjinin dağılmasında artışı ima eder.

Büzülme bileşen parçacıkların sıkışması anlamına gelir; genişleme ile aynı anda gerçekleşen uzaydaki veya alandaki yoğunlaşma, bir damla. Bu yoğunlaşmanın daha fazla bileşenin azalmakta olan uzaya girmesi anlamına geldiği not edilmelidir, bu da foton ışık enerjisinde bir artışa ve bundan dolayı yükte artışa, ve sonuç olarak kütlede artışa yol açar.

Fotonlar diğer bileşen parçacıklara çarpışırken, enerji salıverilir ve bu parçacıklar tarafından emilir, enerjisel damgayı yoğunlaştırır. Bu yoğunlaşma en yoğun niteliğine inşa olurken, bir noktada yükte ani maksimum yüklenme olur; ve çünkü Tüm Var Olan denge olduğu için, Denge Yasasına ve Karşılıklı Yüke bağlı olarak, yeni genişlemenin yaratılmasıyla anında dengeleyici etki olur.

Tüm bu muhteşem olaylar sizin perspektifinizden görüldüğü zaman, plansız ve gelişigüzel olarak görünebilir. Ama, her bir olay başka bir olayın sonucu olarak gerçekleşir ve bu eylem yaradılışta başka bir yeni olay ile sonuçlanır. Tüm Var Olan’daki her olay birbiri ile bağlantılıdır ve bu nedenle Organize Rastlantısallık Yasasına maruzdur.

Tüm Var Olan’ın Yaratımı ile ilgili güçlü gerçekler aşağıdadır:

* Tüm Var Olan’ın genişleme ve büzülme vasıtasıyla yaratımı her anda devam eder, asla durağan değildir;

* Tüm Var Olan’ın Evreninde her temel temsil öyle ya da böyle enerji gerektirir;

* Tüm Var Olan’ın içinde enerjinin dengelenmesi aktif süreci vardır ve buna Net Enerji Korunumu yasası olarak değinilebilir.

* Şimdi, ebediyen ve her zaman ifadenin yeni formlarının yaratılabildiği yerde bileşen parçalar fotonları, atomları, molekülleri içerir ve bunlar aynı kalır, bunlar yaradılışın evrimleştiği temel yapı iskelesidir.

* Bu prensipler aracılığı ile enerjiyle yaratmanın ve tüm temel parçacıklardaki bilincin varlığıyla desteklenmesinin tek amacı, her şeyin Eşitlik temelinden yaratılmasıdır: Her parçacık, her ifade, her gösterim Tüm Var Olan’ın içinde eşit derecede mükemmeldir; ve bu her birinizi kapsar. Sizleri tüm sevgimiz ile sarmalıyoruz.

(Çeviri: Saffet Güler)