BAŞMELEK METATRON – ENERJİ DALGASI GEÇİŞLERİ

Yazdır Yazdır 

Natalie Glasson kanalıyla

www.omna.org

24 Ekim 2011

Varlığım ve kalbim vasıtasıyla melek krallığından sevgi bolluğu yayılıyor, sizleri koşulsuz olarak sevdiğimizi, her zaman sizin için burada olduğumuzu ve ruhsal büyümenizde ilerlemek için gerekli tüm enerjileri absorbe etmenize yardımcı olacağımızı bilmenizi diliyoruz. Dünya’da gerçekleşen enerjisel değişimler var, ama ana odak insanlığın ruhsal ilerlemesindedir. Şimdi kendiniz için mümkün olduğunu düşündüğünüz şeyin ötesine ilerlemeniniz, varlığınızın, enerjinin ve var oluş nedeninin gerçeğine ilerlemenize izin vermenizin zamanıdır. Bu zamanda insanlığın kabul etmesini dilediğimiz en büyük armağan hızlanmış ruhsal büyüme, farkındalık, anlayış ve hassaslıktır; yeni spiritüel derslerin ortaya çıkmasına izin vererek ileri adım atmanız için sizi teşvik etmeyi diliyoruz. Bazılarınız bir süredir enerjinizde genişleme hissetmekte, bazılarınız ise yapışıp kalmış ve hareketsiz hissetmekte, 11-11-11 enerjileri Dünya’ya girerken her insan onları ruhsal yollarında ileri yansıtacak olan enerji zenginliğini alacak.

Daha önce Dünya’ya demirlenmiş olan diğer enerji dalgalarında olduğu gibi, 11-11-11 enerji dalgası Yaratıcı’nın ışığının daha fazla tam bedenlenmesine yardımcı olmak üzere kabullenmeniz ve bütünleştirmeniz için ışık ve öğretilerin niteliklerini taşır. Her enerji dalgası Yaratıcı ile daha derin bir seviyede bağlantı kurmaya, Yaratıcının ışığının yeni veçhelerini bedenlerken Yaratıcı’nın enerjisi hakkında daha fazla anlayış kazanmaya yardımcı olma amacını taşır. Yaratıcı insanlığın ve içsel planlardaki ruhların dikkatini demirlenmesi en uygun olan ve Yaratıcı ile daha büyük bir birlik deneyimlemeye izin verecek olan belirli niteliklere çekiyor. Her enerji dalgası Dünya’ya demirlenirken her enerji dalgasının öğretilerini ve niteliklerini kabul ederek, Yaratıcının Dünya üzerindeki bir örneği veya veçhesine evrimleşmemizi deneyimleyebiliriz.

08-08-08 enerji dalgası Dünya’ya ve insanlığın ruhuna sevginin demirlenmesiyle ilgiliydi; bu, insanlığın büyümesinde önemli bir dönüş noktasıydı. Sevgi her zaman birçokları için odak olmuş iken, daha fazla sayıda insanın kalplerini Yaratıcı’nın sevgisine ve kendi varlıkları içinde taşıdıkları sevgiye açtığını gördük. 08-08-08 harika bir sevgi aktivasyonu idi, bu sevgi aktivasyonu sevginin tek gerçek olduğunu kavrarken, kendi varlıklarını ve Dünya’yı iyileştirmek için sevgiye gereksinim duyan çok fazla insanın üzerine şafak gibi doğdu. Daha fazla insanın sevgiye odaklanmaya uyanışıyla ve her zaman bu gerçeği hatırlayanların desteğiyle, 08-08-08 enerji dalgasının bolluğun enerjisini getirdiğini gördük. Öğretiler, sevgi içinde tutulan bolluğun enerjisinin kabul edilmesi, bolluğun realitenize bedenlenmesi ve demirlenmesi idi. Bolluğun enerjisi Dünya’da çok fazla finansal kaosun gerçekleştiği bir zamanda demirlendi, ama bu birçok insanın kendi realitelerinde bolluğun enerjisini ve niteliğini bedenleme gücüyle kendi bolluklarını yaratabildiklerini kavramaları için muazzam bir dersti. Bugün bile birçok insan hala bolluğun enerjisini kabullenmek için mücadele ediyor, çünkü bolluğun gücünün tezahür etmesi için inanç kalıpları da değiştirilmelidir. Bolluk enerjisinin Dünya’daki birçok insana yardımcı olduğunun farkında olmanız önemlidir, çünkü bu onların sevgi hislerini ve ruhsal ilerlemelerini zenginleştirdi ve büyüttü. Bolluğun niteliği tezahür ettirme yeteneklerinizi geliştirmeye ve güçlendirmeye odaklanmışken, bu ayrıca diğer enerji dalgalarının demirlenmesi için bir temel oluşturan bir enerji yükseltme olarak da demirlendi. Değerli hissetme ve sevgi ve bolluğu hak etme dersleri bu zamanda bu niteliklerle ilgili korkuları ve sınırlamaları çözmede insanlığa yardım etmek, daha fazla niteliklerin ve öğretilerin deneyimlenebilmesi için insanlığı enerjilere açmak için demirlendi.

08-08-08’de demirlenen enerji dalgaları çok önemlidir, çünkü bunların hepsi 2012 ve ötesinin yeni döngüsüyle bağlantılıdır, her enerji dalgası aslında 2012 enerjisinin Dünya’ya demirlenmesinin bir veçhesi oldu. İnsanlığın 2012 geçişini bütünleştirmeyi ve anlamayı gerçekten öğrenebilmesi için buna uzun bir zaman periyodunda ulaşıldı.

09-09-09 enerji dalgası Dünya’ya demirlenen sevginin daha yüksek titreşimini gördü, bu sevgi titreşimi insanlık tarafından taşınan sevgi titreşimini güçlendirdi ve yarattıkları her eylem, tepki, düşünce veya enerjide sevgiyi bedenlemeye başlamaları için daha fazla insanı teşvik etti. Koşulsuz sevgi, kabullenme ve denge gibi nitelikler dahil olurken, bu zamanda negatif enerjilerin ve arzu edilmeyen alışkanlıkların bu zamanda çözülmesi teşvik edildi. İnsanlık sevginin birine verilemeyeceğini veya başkasından çekilemeyeceğini, sevginin herkese bol bol verilmesi gerektiğini kavrayarak kendi sevgisinin varlığını geliştirmesi için teşvik edildi. Daha derin arınmaya yardımcı olması ve birçok yargılamaların ve alışkanlıkların silinmesine izin vermek için bu zamanda kendine sevgiye odaklanmak da önemliydi. Birçok insan yükselişe erişmek için gerekli olan odağı ve kararlılığı kabul etmek için, ayrıca kendi enerjilerini, kendi gerçeklerini kabul etmeleri için de teşvik edildi. Denge enerjisi de bütünsel idi ve içsel kuvvetin gelişmesi için içeride denge ve huzurun elde edilmesi gerektiğini öğretti, bu şekilde etrafta ve hatta kendi varlığınızın içinde ne tür kaos veya karışıklık gerçekleşirse gerçekleşsin, sevgiyi deneyimleyerek Yaratıcı’nın ışığına bağlı kalırdınız.

10-10-10 enerji dalgasının girişiyle bağlantı, iletişim, basitlik, sevgi ve sevgi dolu ince düşünceliliğin nitelikleri, ayrıca doğa krallığına odak geldi. İnsanlıktan kendi varlığı içinden bu nitelikleri geliştirmesi ve kendi realitelerinde bunları harekete geçirmesi istendi. Ruhunuz, rehberleriniz, Yaratıcı ve Yaratıcı’nın sayısız uygun veçheleri ile bağlantı ve iletişim kurma yeteneğinizi kabullenmeyi ve oluşturmayı anlamanız gerekliydi ve hala da gereklidir. Basitliğin niteliğiyle kişinin realitesini temizlemesine odaklanma teşvik edildi. Yaratıcı hayatınız basitleştirmenizi, sadece gerekli olan şeylere odaklanmanızı ve sizi gerçeğinizden ve yolunuzdan uzaklaştıran deneyimler veya enerjilerinden kurtulmayı istiyordu. Basitliğin varlığı ile derin bir temizlik gerçekleşti ve bu insanların her şeyin odaklanma veya dikkat gerektirmediğini kavrayarak kendi ruhsal gelişimlerine odaklanmak için daha fazla zaman ayırmalarını sağladı. Enerji dalgasının temeli olarak bir kez daha demirlenen sevginin niteliği demirlemek, içinizde aktive etmek ve bedenlemek için sevginin saha yüksek titreşimini sundu. 09-09-09 enerji dalgasında insanların sevgisinin koşulsuz olması istenirken, 10-10-10 enerji dalgasında odak sevgi dolu ince düşünceliliğin benimsenmesini teşvik eden zihindeydi. Bu, yalnızca sevgi düşünceleri ve sevgiden gelen düşüncelerin yaratılmasını sağlamak için zihninizin uyanık, farkında ve tetikte olması içindir. Sevgi dolu ince düşüncelilik zihninize sevgi ve bağışlama vermektir, zihnin ürettiği negatif düşüncelerin sadece alışkanlıklar olduğunu, ama zihnin gerçek amacının sevgi dolu ruhunuzun bir yansıtma aracı olduğunu anlamaktır. 11-11-11 enerji dalgası Dünya’ya yaklaşırken şu anda bile Dünya üzerinde sevgi dolu ince düşüncelilik yaratmak, kendi ruhları dahil Yaratıcı’nın birçok veçhesi ile bağlantı ve iletişim kurmaları için insanlardan hala zihinlerini temizlemeleri isteniyor. Bu büyüme zamanında insanlığa yardım etmek için anahtarlar sunan Lord Buddha’nın verdiği gezegensel öğretiler bile, her zaman bilinçli, tam bir bağlantıdan söz ediyor. Dünya’ya daha fazla sevgi demirlemek, ruhsal dünya ve Yaratıcı’nın evreninin boyutları ile daha derin bir bağlantı deneyimlemek için insanlık Dünya’nın paylaştığı kadim bilgeliği dinlemek için Dünya ile birlikte çalışmak zorunda olduğundan, bu enerji dalgasıyla Yerküre’yi, doğayı ve Dünya Ana’yı dinlemeye konsantrasyon getirildi. Şimdi bile sevgini ve saygınızı paylaşmak için doğa krallıkları ile birlikte çalışmaya gereksinim vardır. Bizimle birlikte çalıştıklarını ve hizmette olmak istediklerini, ama onların varlıklarını onaylamamız gerektiğini bize hatırlatmak için üç krallığın öne çıktığını gördük. Lord Buddha ayrıca gezegensel seviye ve hayvan krallığı arasındaki derin bağlantıdan ve her bir hayvanın insanlığın absorbe edeceği bilgeliği nasıl taşıdığından bahsetti. Doğa krallığı ve Dünya şu anda sizinle kadim bilgelik sözcüklerini konuşuyor ve ilerlemenize yardım etmek için bunu yapmaya devam edecek. Basitçe açık, hassas ve farkında olma niyetini taşıyarak Dünya’da gerçekleşen enerjisel geçişlere, aktivasyonlara ve demirlemelere kendinizi açmanız önemlidir.

2012’ye götüren son birkaç yılda Yaratıcı kaynaktan gelen bir çok enerjileri demirledik ve keşfettik; sevginin, koşulsuz sevginin, sevgi dolu ince düşünceliliğin, bolluğun, kabullenmenin, dengenin, bağlantının, iletişimin, basitliğin, saygının nitelikleri ve doğa krallığının bilgeliği. Her bir birey her enerji dalgasından ihtiyaç duyduğu şeyleri anladığı ve kabullendiği için, bunlar demirlenmekte olan niteliklerin, derslerin ve ilhamın sadece bir kaçıdır. Yaratıcı’nın bizi varlıklarımızda gerçekleşecek olan enerji ve bilinçteki geçişlere hazırlanmamızı sağlayan büyüme yolculuğuna yönlendirdiğini görebiliyoruz. Nitelikler ve öğretiler bu tarihlerde demirlendi, çünkü rakamların kalıpları enerjinin daha fazla büyütülmesini taşırlar ve sembolize ederler, ayrıca enerjisel olarak gerçekleşen şeylere daha açık ve farkında olabilmeleri için insanların dikkatini çekerler. Birçok insan insanlık için aktivasyonlar için neden bu tarihleri kullandığımızı soruyor, bazıları sadece insanların bu tarihlerin özel olmasını, anlama sahip olduklarını istediklerine inanıyor, ama durum bu değildir. 09-09-09, 10-10-10 ve 11-11-11 gibi tarih kalıpları, aktivasyon anahtarları olarak uzun zaman önce enerjinize ve ruhunuza yerleştirildi. Mantra gibi bu sayıları kendinize tekrar tekrar söylemek bile gerekli aktivasyonların varlığınızda gerçekleşmesini sağlayacaktır, olan enerjinizin ve bilincinizin büyümenizin şu andaki aşaması için uygun yeni bir veçhesini açan bir anahtar gibi. Bu çok güçlüdür, tarihlerden bir arkadaşınıza söz ettiğini zaman bile, her ikinizde doğal bir aktivasyonun gerçekleşmesini sağlarsınız. Bu bilinç dışı bir aktivasyona benzer, ama şimdi sizler bunun farkında olduğunuz için, bilinçli bir aktivasyon olacaktır, bu nedenle odağınız nedeniyle aktivasyon o tarihten önce gerçekleşebilir, ama Dünya’ya akan yoğun enerjilerden dolayı o tarihte aktivasyon güçlenecektir. Aktivasyonun her zaman önce içinizde gerçekleşmesi gereklidir, sonra demirlenen enerji dalgasıyla enerjilenir ve büyütülür, her zaman bu şekilde olmuştur.

Bugün size gelme amacım, demirlenmiş olan önceki enerji dalgalarını size hatırlatmaktı, bu zamanda kolaylıkla ilerleyebilmeniz için onların paylaştıkları dersleri ve öğretileri tamamlama sürecinde bu enerjilere yeniden uyumlanmanız gereklidir. 11-11-11 aktivasyonuna hazırlanmada daha tam bir bedenleme yaratmaya yardımcı olacaktır. Bu aktivasyon en güçlü aktivasyon olacak, bu nedenle enerjileriniz güçlü olmalı ve geçmiş enerji dalgalarından gerekli olan tüm bilgeliği almış olmanızdan emin olmalısınız. Her bir enerji dalgasının her birinizle paylaşacak bilgeliğe hala sahip olduğunu hissediyorum. Yıllardır çok fazla büyüdünüz, bu nedenle onların sizinle paylaşacağı öğretiler farklı olabilir veya çok daha kapsamlı olabilir. Daha tam bedenlemeye ulaşmak için niteliklerinin bazılarının realitenize hala daha derin bütünleştirilmeye ihtiyaç olduğu doğrudur.

Bu bütünleşmeye etkili bir şekilde ulaşmak için kullanılabilecek bir duayı sizinle paylaşmayı diliyorum.

‘Sevgili Başmelek Metatron, bu zamanda yükselişin lideri olduğunu anlıyorum, bu nedenle Dünya’da yükseliş sürecime yardımcı olması, desteklemesi ve katkıda bulunması için şimdi enerjilerini, bilincini ve ruhunu yakınıma çekiyorum. Lütfen beni sevgi dolu yüksek titreşimli enerjilerinle sarmala.” (Başmelek Metatron’un ışığını nefesinizle içinize çekin)

Varlığımın ışığı kabul etmesine hazırlanmak için, negatif enerjilerden, korkulardan, durgun enerjiden, arzu edilmeyen alışkanlıklardan ve inanç sistemlerinden temizlenebilmem için, tüm varlığıma ışığını göndermeni istiyorum. (Oturun ve bunun gerçekleşmesine izin verin).

Başmelek Metatron, her bir enerji dalgasından sadece şu andaki ruhsal büyüme sürecime faydalı olacak ve güçlendirecek gerekli ve önemli enerjilere bağlanmayı diliyorum. Lütfen 08-08-08 enerji dalgasını buraya çek ve en yüksek titreşimde en uygun enerjileri varlığıma demirle. Kabullenmem için uygun olan öğretileri ve bilinci ile bu enerji dalgasının sevgi ve bolluk enerjilerini deneyimleyeyim.

(Oturun ve enerji dalgasının başınızın üzerindeki taç çakranıza bağlandığını ve çakra sütununuza ve Dünya’ya aktığını gözünüzde canlandırın, enerjiyi kalp çakranızda toplamaya odaklanın).

Başmelek Metatron’un ve 08-08-08 enerji dalgasının şimdi anlamam gereken bilgeliği veya içgörüleri bana göstermesini istiyorum. Enerjilerin varlığım ile bütünleştiğini biliyorum ve bu zamanda tek ihtiyacım olan şey buysa, bu da mükemmeldir.

(Kabullenme halinde oturun).

Başmelek Metatron, 08-08-08 enerji dalgasından en yüksek titreşimdeki en uygun enerjileri, nitelikleri ve bilgeliği şimdi varlığıma demirlemeni istiyorum. Enerjiyi kalp çakramda toplamaya odaklanırken, bu enerji dalgası çakra sütunuma ve Dünya’ya aksın.

(Oturun ve deneyimleyin).

Başmelek Metatron’un ve 09-09-09 enerji dalgasının Dünya’da ruhsal ilerlememi güçlendirmek için ihtiyacım olan gerekli bilgeliği ve içgörüleri şimdi benimle paylaşmalarını istiyorum. (Kabullenme halinde oturun).

Başmelek Metatron, 09-09-09 enerji dalgasından en yüksek titreşimdeki en uygun enerjileri, nitelikleri ve bilgeliği şimdi varlığıma demirlemeni istiyorum. Enerjiyi kalp çakramda toplamaya odaklanırken, bu enerji dalgası çakra sütunuma ve Dünya’ya aksın.

(Oturun ve deneyimleyin).

Başmelek Metatron’un ve 10-10-10 enerji dalgasının Dünya’da ruhsal ilerlememi güçlendirmek için ihtiyacım olan gerekli bilgeliği ve içgörüleri şimdi benimle paylaşmalarını istiyorum. (Kabullenme halinde oturun).

Başmelek Metatron, lütfen bu enerji dalgalarının ruhumdan gelen yeni bilgeliği ve bilinci uyandırarak ve aktive ederek, tek bir enerji olarak birleşmeleri sağla.

(Bütünleşmenin ve aktivasyonun gerçekleşmesine izin vererek sadece kalp çakranıza ve ruhunuza odaklanmanıza izin verin)

Bu süreçten elde edilecek çok fazla bilgelik ve içgörüler vardır; meditasyondan sonraki günlerde enerjilerin ve ilhamın ortaya çıktığını hissedebilirsiniz. Bu meditasyon 11-11-11’den önce gereksinim duyduğunuz sıklıkta uygulanabilir. Bu özel zamanda çok sevgiyle,

Başmelek Metatron