BAŞMELEK ZADKİEL’DEN YÜKSELİŞ İÇİN BOYUTLARARASI MESAJ

Yazdır Yazdır 

Suzanne Lie kanalıyla

 12-10-2016

Kutsamalar, ben Zadkiel’im, sizinle iletişim kurmak için buradayım. Her realiteyi kuşatan “ince zar” denilebilecek şeyin bulunduğunu söylemek istiyoruz. Evet, Üçüncü/dördüncü boyuttan beşinci boyuta gezegensel geçişinizin bu ŞİMDİ anında doğurulan bir çok realiteler var.

“En büyük için olduğu gibi, en küçük içindir!” Bu nedenle, fiziksel organlarınızın her birinin bir zar ile kuşatılması gibi (her organın etrafındaki deri) her insan, gezegen, güneş sistemi ve galaksi de “frekans zarı”nın içinde bulunur ve bu zarla korunur.

Frekans zarı, her realitenin, insanın, gezegenin, güneş sisteminin ve galaksinin rezonant frekansını sürdüren ve dağıtan şeydir, tüm sistem her bir frekans zarında kapsanır ve zar tarafından korunur.

Herhangi bir insan, mekan, durum daha düşük bir rezonant frekanstan daha yüksek bir rezonant frekansa yükseliş sürecine hazırlandığı zaman, kuşatan zar yavaşça veya hızla yüksek frekansa dönüşür.

Bunun gerçekleşme nedeni, zarın şu andaki rezonant frekans ile gelmekte olan daha yüksek veya daha düşük rezonans arasında arayüzey olmasıdır.

Zar derinizin bedeninizi korumak için hizmet etmesi gibi hizmet eder. Ancak, bir çok insan bu zarların farkında değildir, ayrıca her zarın ilerlemekte olan realitenin yüksek frekanslarının farkında değildir.

Bu zarlar eterik bedeninizde başlar, eterik bedeniniz derinizden hafifçe daha yüksek frekansta rezonanstadır ve kişisel gezegensel yükselişinizin beşinci boyut rezonansına uzanır. Yüksek boyutlu ışık beşinci boyut ve ötesinden gezegensel zarınıza girer, bu Gaia’nın gezegensel bedenine yavaş ve istikrarlı bir yükleme sağlar.

Önce yüksek ışık zarın beşinci boyut frekansına ilerler, beşinci boyut ışığın üçüncü boyuttaki insanlar, gezegen ve her realitenin tüm sakinleri ile birleşmesini bekler.

Dünyanın üçüncü/dördüncü boyut matriksinde eşzamanlı olarak işleyen bir çok realiteler vardır. Bu realitelerin her biri, her realiteyi “ayırmaya” hizmet eden görünmez bir zarla çevrelenmiştir.

Bu zarlar boyutlar, insanlar ve üçüncü boyut realitesinin tüm veçheleri arasında ayrılığın üçüncü boyut illüzyonunu yaratmaya hizmet eder. Bu görünmez zarlar tüm boyutları Gaia’nın TEK gezegensel bedenine birleştirmeye hizmet eder.

Bu zarlar çok boyutludur ve beşinci boyuttan dördüncü/üçüncü boyut matriksine ŞİMDİde Gaia’ya gelmekte olan yüksek ışığın kademeli indirilmesine yardımcı olur.

ŞİMDİde, ayrılığa dayanan üçüncü boyut matriksiniz ışığın yüksek frekansları tarafından yavaşça dönüştürülüyor. Gelmekte olan beşinci boyut ışığıın kademeli ve güvenli indirilmesini yaratan görünmez gezegensel bir zar vardır.

Zar beşinci boyut ışığını emdiğinde, zar ışığı yavaşça dördüncü boyuta indirgemeye hizmet eder. Sonra, dördüncü boyut yüksek ışığı emdiği zaman, ışık Gaia’nın gezegensel bedeninin etrafındaki eterik kalkana girmesi için indirgenir.

Yüksek ışık Gaia’nın eterik bedenine nüfuz ederken ve birleşirken, yavaşça üçüncü boyutsal Dünyaya akar ve birleşir. Güneş kreminin teninizi Güneş yanığından koruması gibi, boyutlar arası zar gezegensel ve insan bedenlerinizi bilincinizin kontrol edebileceğinden daha fazla ışığı kabul etmekten korur.

Bu nedenle, sizin sahilde bedeninize güneş yağı sürerek ne kadar Güneş ışığı alacağınızı kontrol etmeniz gibi, üçüncü boyut bedeninize ne kadar beşinci boyut ışığı alacağınızı kontrol etmelisiniz.

Görünmez boyutlar arası zarlar bedeninizin tüm organlarını, ayrıca derinizi, kas ve sinir sisteminizi çevreler.

Bu boyutlar arası zarlar, sizin gerçek beşinci boyuta ve ötesine geri dönüşümünüzün her bir ŞİMDİsinde, üçüncü/dördüncü boyut dünyasal bedeniniz ve beşinci boyut bedeniniz arasında kademeli bir ilerleme yaratır.

Tüm dünyasal bedeninizi korumak için, omurga kolonunuzun etrafında içseli görünmez bir zar vardır; bu zar Işıkbedene dönüşümünüzde çok hareketli iseniz ve üçüncü boyut formunuzun tüm kısımlarının hassas senkronizasyona zarar verme tehlikesi içinde ise beyninize bir mesaj gönderir.

Üçüncü boyut dünyasal bedeninizdeki bu senkronizasyon bozulduğu zaman, fiziksel bedeninizin bazı bölgeleri bedensel sistemlerinizin geri kalanı ile “senkronizasyon dışı” olabilir.

Eğer bedensel elementlerin ve elementallerin herhangi biri, dünyasal bedeninizin geri kalanının rezonansının çok ötesinde olan bir rezonansa yükselirse, bu bölgeler muhtemelen sizde rahatsızlığa neden olur ve belki de “yanma duyumsaması”na neden olur.

Ayrıca, bedeninizdeki diğer hücrelerin çekirdeğinin hızlanan dönüşüne “ayak uyduramayan” bedeninizin bileşenleri, içsel iyileşme sistemleri ile bağlantıda başarısız olacaktır. O zaman üçüncü boyut bedeninizin bu bölgeleri zarar görebilir veya hastalanabilir.

Fiziksel bedeninizin yükselişini, fiziksel formunuzun TÜM bileşenleri ile uyumda tutan sizin boyutlar arası zarlarınızın fonksiyonudur. Bu zarlar “boyutlar arasıdır”, çünkü sizin beşinci boyut ifadenizden bedeninizin birinci boyutsal bileşenlerinin rezonansına kadar işlev yapabilmektedirler.

Bedeniniz bir ev yaratmak için tuğlaları bir araya yapıştırmaya hizmet eden harç gibi hizmet eden sayısız birinci boyutsal hücreden oluşur. Beşinci boyut ışığı auranıza geldiği zaman, önce düşüncelerinizin, duygularınızın ve fiziksel bedeninizin ışığın yüksek frekansını sürdürebilen birleşenlerini arar.

Sadece bu yüksek ışığın formunuza akıtılmasıyla aktive olan boyutlar arası zarlar bu yüksek frekanslı ışığı yakalar. Sonra, sindirilmiş yiyeceğin bedeninizin onu almaya hazır olan bilgelerine gitmesi gibi, beşinci boyut ışığı, bedeninizin bu ışık frekansına hazır olan bölgelerine yönlendirilir.

Yüksek ışığı kabul edemeyen sizin İllüminati dediğiniz şey için kullandığımız terim olan bir çok “kaybolanlar” vardır, bu rezonans onlar için kuru çimende sıcak güneş gibi davranır.

Herhangi biri beşinci boyut ve ötesinden gelen bu ışığı üçüncü boyut bedenine kabul ettiğinde, ışığın o yüksek frekansı, Kundalini gücünün içsel karanlığı yüksek ışığa dönüştürmeye başlama misyonunu aktive etmek için omurganın tabanına gider.

“Ödevlerini yapmış” olanlar ve beşinci boyut ışığını kabul etmeye kendilerini hazırlamış olanlar, ışığın bu yüksek frekanslarını kendi fiziksel bedenlerine bütünleştirebilecekler.

Uyanmış olanlar ve özellikle “başkalarına hizmette” yaşadıkları bir hayatı tasarlamış olanlar önceden diyetlerini değiştirenler, bedenlerinin TÜM hücrelerini bilincin sürekli genişleyen yüksek hallerine uyumlamak için düzenli meditasyon yapmakta olanlar bir çok boyutlar arası sohbetleri almakta ve dökümante etmekteler.

Bu arada, Gaia ve tüm Güneş Sistemi ve Galaksideki tüm gezegenler, kendi gezegensel, solar ve/veya galaktik zarlarının ışığın beşinci boyut frekanslarını yavaşça tüm üçüncü boyut fiziksel realitelere indirmesine izin veriyorlar.

Tüm bu “zarlar” çok boyutlu olduğu için, üçüncü boyut insanın, gezegenin, güneş sisteminin ve galaksinin kollektifi kendi en yüksek rezonant frekanslarını en düşük rezonant frekansları ile uyumlayıncaya kadar, beşinci boyut ışığı dördüncü boyut alt – zarlarda depolanmak için zarın dışsal kısımları tarafından kolayca yakalanır.

Bu şekilde, her göksel bedenin, insanın, mekanın, durumun her oktavı, yüksek ışığın her insanın, mekanın, realitenin düşük frekanslarına akabileceği sanal bir merdiven veya köprüde bir “merdiven basamağı” olarak hizmet eder.Bu yüksek, beşinci boyut ışığı başlangıçta “köprünün” en yüksek frekanslarına girer ve beşinci boyut ışığı o realitenin sonraki, daha düşük oktavına girmesinden önce, zamana – bağlı üçüncü/dördüncü boyut realitelerinin ayarlanmasına izin verir.

Bu süreç tamamlandığı zaman, zar yüksek, beşinci boyut ışığına çözünür. Bu ışığın “canlı” olduğunuzu hatırlatırız. Aslında, bu beşinci boyut ışığı sadece dönüşümünüzün nedeni değildir, aynı zamanda her bir nöral sinapsın insanın, gezegenin veya hatta güneş sisteminin dönüşümünün “doğumunu” aktive edebilmesinin sonucudur.

Işık, yaşamın ilk kıvılcımının kendi genetik kaderine genişlemesini sağlayan nöral sinapsları “açan” şeydir. Biz Başmelekler, ayrıca diğer melekler bu yeni yaratımların her birine Koşulsuz Sevginin nefesini vermenin muhteşem görevine sahip olmaktan hoşnutuz.

BİR’in yaşam gücünün her insanın, mekanın, durumun Kalbine veya özüne girmesini sağlayan Koşulsuz Sevgidir. Siz, dünya bedeni almış yüksek boyutlu varlıklardan bu gelmekte olan beşinci boyut ışığını sürekli – genişleyen formun ve realitenin her veçhesine dağıtmaya adanmanızı istiyoruz.

Lütfen Koşulsuz sevginin uyumsuz üçüncü veya dördüncü nöral kalıpları hükümsüz kılabileceğini ve bunları kendi yüksek boyutlu ifadelerine geri döndürebileceğini hatırlayın. Herhangi bir fiziksel varlığın, gezegenin, güneş sisteminin ve/veya galaksinin bileşeni olan nöral kalıplarından söz ediyoruz.

Size tüm gezegenlerin, güneş sistemlerinin ve galaksilerin canlı ve farkında olduklarını hatırlatıyoruz, aslında onlar insanlıktan çok, çok daha farkındalar. Dünya insanları gezegenlerle ve diğer göksel varlıklarla karşılaştırıldığında çok genç türler oldukları için, kendi doğumları ile uyanmış olan “BİR’in kıvılcımını” henüz hatırlamadılar.

Çoğu insanın doğumdan hemen sonra, çocuklukları sırasında ve/veya dünyasal yetişkinliklerinin zorlukları sırasında bu kıvılcımlar tüm bağlantıları kaybetmelerini söylemekten üzgünüz. Bu nedenle, Altın Olanlar kendilerini, üçüncü/dördüncü boyut Dünya ve yeni uyanmakta olan beşinci boyut Dünya arasındaki Eşiği kaplamak için kendi algısal alanlarını genişletebilenlerin bilincine ifşa etmeye karar verdiler.

Altın Olanlar üçüncü boyut gezegeninin beşinci boyuta gezegensel yeniden doğumuna yardımcı olmalarında “gezegensel doğum koçlarına” çok benzerler. Altın Olanların perspektifine göre, Dünya doğum sancıları yaşıyor ve gezegensel rezonansın üçüncü/dördüncü ve beşinci boyut frekansları arasındaki eşiği açmak için onların boyutlar arası yardımına gereksinim duyuyor.

İnsanlığın, bu gezegensel dönüşüm zamanı sırasında Dünyadaki en evrimleşmiş varlıklar olmasına niyet edildi. Ama, kendi gezegenleriyle yükselemeyen tembellerden ve uzun zaman önce Dünyayı istila eden negatif dünya dışı varlıklardan gelen karanlığın sürekli bombardımanından dolayı, Gaia kendi realitesinin sonraki oktavına “yeniden doğmakta” zorluk yaşıyor.

Bu nedenle bir çok yüksek boyutlu varlık, üçüncü boyut dünyasına kendi yüksek boyutlu enerji alanlarını gönderme zor görevi için gönüllü oldu. Aslında bizler, Başmelekler, Elohim ve Yükselmiş Üstatlar direkt olarak Gaia’nın gezegensel varlığına yardımcı olmaktayız.

Bir çok tembelin insan formu alması gibi, bir çok yüksek boyutlu varlıklar da insan formu aldılar. Bundan başka, bilincini beşinci boyut frekansına genişletebilen her insan, yüksek boyutlu yuva dünyalarının veya yıldız gemilerinin bakış açısından değişmekte olan realitelerini algılamak için kendi Yüksek Benlikleri ile direkt olarak birleşebilir.

Dünya bedeni almış olanların daha fazlası kendi Yükselmiş Üstat, Elohim ve Başmelek ifadeleri ile birleştikçe, Gaia’nın enerji alanının rezonansı kolayca beşinci boyutun rezonansına genişleyebilir.

Bu nedenle, bu ŞİMDİde dünya bedenine girmiş olan tüm gönüllülerimizi kendi Hizmet Işınlarını hatırlamaya davet ediyoruz, bu kendi Yükselmiş Üstat, Elohim ve Başmelek yüksek ifadelerini hatırlamaları için onlara rehberlik eder. (Bakınız; Aşağıdaki YEDİ IŞIN VE YARATIM GÜCÜMÜZ başlıklı mesaj)

Evet, hepiniz Gaia’nın kendi beşinci boyut ifadesine dönüşmesine yardımcı olma sürecine hazırlanabilmeniz içi uzmanlaştığınız asıl Hizmet Işınına sahipsiniz. Görüyorsunuz, dünya bedeni taşıyan sevgililerimiz, siz dünya bedenine ilk girdiğiniz zaman, gezegensel yükselişe yardımcı olmak için gönüllü oldunuz. Gaia’da enkarnasyonunuzu aldığınızda, sayısız enkarnasyonlarınız sırasında farklı zaman çizgilerine ve bölgelere girdiniz.

Şimdi gerçek Çok Boyutlu BENLİĞİNİZİ, ayrıca kendi beşinci boyuta gezegensel yeniden doğumuna hazırlanmasında Dünyaya hizmet ettiğiniz bir çok enkarnasyonlarını hatırlamanız için çağırıyoruz.

Beşinci boyutun BURADA ve ŞİMDİsinde, Dünya gezegeninin yükselişine yardımcı olma yemininizi gerçekleştirmek için Çok Boyutlu BENLİĞİNİZ ile birleşiyorsunuz.

Ben, Zadkiel, kişisel ve gezegensel dönüşüm süreciniz sırasında size yardım etmeye söz veriyorum.

YEDİ IŞIN VE YARATIM GÜCÜMÜZ

Kaynağın içinde, her şey Bir’dir ve ayrılık yoktur. Işık bir prizmadan geçerken yedi renge bölünmesi gibi, Kaynak ayrılık prizmasında yolculuk yaptığı ve dördüncü ve sonra üçüncü boyutlara indiği zaman Yedi Işına bölünür. Bu Yedi Işın, Kaynağın Yedi İlahi Niteliğini temsil eder.

Bir’in Kalbinden sürekli olarak ayrılan Birinci Işın İlahi Baba’nın ve Gücün niteliğine tezahür etmiş Onun İlahi İradesinin özündendir.

Bu nedenle, Birinci Işın Güç Niteliğidir.

Bir’in Kalbinden sürekli olarak ayrılan İkinci Işın İlahi Anne’nin Onun Bilgelik niteliğinde tezahür etmiş Formunun özündendir.

Bu nedenle, İkinci Işın Bilgelik Niteliğidir.

Birinci Işın/İlahi Baba ve İkinci Işın/İlahi Annenin birliğinden ayrılan Üçüncü Işın, İlahi Çocuğun ve onun Sevgi niteliğinde tezahür etmiş Bilincinin özüdür.

Bu nedenle, Üçüncü Işın Sevgi Niteliğidir.

Üçüncü Işının ilk iki ışının, İlahi Baba ve İlahi Annenin birliğinden ayrılması gibi, dördüncüden yedinciye kadar olan ışınlar Üçüncü Işından, İlahi Çocuktan ayrılır.

Dördüncüden yedinciye kadar olan ışınlar, eğer çocuk Tanrı/Tanrıçaya ve Bir’in Kalbine geri dönecekse, Baba Tanrı ve Anne Tanrıçanın Çocuğunun kendi tezahür etmiş realitesinde sahip olması gereken nitelikleri temsil eder.

Dördüncü Işın Saflık niteliğini temsil eder, bu İlahi Çocuğun Tanrı/Tanrıçaya ve Bir’in Kalbine geri yükselmesini sağlar.

Bu nedenle, Dördüncü Işın Saflık Niteliğidir

Beşinci Işın Hakikatin niteliğini temsil eder, bu İlahi Çocuğun kendisini iyileştirmesini ve bilimsel olarak ilerlemesini sağlar.

Bu nedenle, Beşinci Işın Hakikat Niteliğidir

Altıncı Işın Yakarmanın niteliğidir, bu İlahi Çocuğun Tanrı/Tanrıçayı/Tüm Var Olanı çağırmasını sağlar.

Bu nedenle, Altıncı Işın Yakarma Niteliğidir

Yedinci Işın Çöktürmenin niteliğini temsil eder, bu İlahi Çocuğun düşük boyutlarda çöktürme veya tezahür ettirme vasıtasıyla Tanrıya veya Tanrıçaya evrimleşmesini sağlar.

Bu nedenle, Yedinci Işın Çöktürme Niteliğidir

Her bireysel insan Ruhu, Yedi Işının birinin temsilcisidir ve bir çok yaşamlarda, insanlığın daha ileri evrimine katkıda bulunmak için o Işının nitelikleri gelişir ve saflaşır.

Her birey aynı zamanda diğer altı ışının kısımlarına sahiptir. Yüksek boyutlarda Birlik içinde var olan Bu Yedi Işın, Kaynak kendisini dördüncü ve üçüncü boyutta ifade ederken, tüm Kaynağın yedi doğal bölünmesini temsil eder.

Yedi Işın ve Renkleri:

BİRİNCİ IŞIN İKİNCİ IŞIN ÜÇÜNCÜ IŞIN DÖRDÜNCÜ IŞIN BEŞİNCİ IŞIN ALTINCI IŞIN YEDİNCİ IŞIN
İlahi Nitelik:

GÜÇ

İlahi Nitelik:

BİLGELİK

İlahi Nitelik:

SEVGİ

İlahi Nitelik:

SAFLIK

İlahi Nitelik:

HAKİKAT

İlahi Nitelik:

YAKARMA

İlahi Nitelik:

ÇÖKTÜRME

Renk:

MAVİ

Renk:

SARI

Renk:

PEMBE

Renk:

BEYAZ

Renk:

YEŞİL

Renk:

ALTIN

Renk:

MOR

 Yükselmiş Üstatlar :

HİZMET IŞINI YÜKSELMİŞ ÜSTAT IŞIN NİTELİĞİ İNZİVA YERİ
BİRİNCİ IŞIN El Morya İlahi İrade ve Güç Darjeeling, Hindistan
İKİNCİ IŞIN Lord Lanto Aydınlanma ve Bilgelik Rocky Dağları, ABD
ÜÇÜNCÜ IŞIN Venedikli Paul Farkındalık ve Sevgi Güney Fransa
DÖRDÜNCÜ IŞIN Serapis Bey Saflık, Umut ve Yükseliş Luxor, Mısır
BEŞİNCİ IŞIN Hilarion Hakikat, Şifa ve Bilimsel İcat Girit
ALTINCI IŞIN Lady Nada Huzur ve Görev icrası Kutsal Toprak
YEDİNCİ IŞIN Germain Özgürlük, Merhamet ve Bağışlama Fuji dağı, Japonya

 Yedi Yükselmiş Üstat, eylemlerimize İlahi Planı aşılamak için Eterik Plandaki inziva yerlerinden bize yardım ediyor

İlk Üç Işın

Bir’in Kalbinden ayrılan ilk üç ışın, Evrenimizin üç evrimsel grubu oldu. Bu üç evrimsel grup aşağıdaki gibi Bir’in Kalbine hizmet eder:

Alevin Koruyucuları,

Formun Koruyucuları ve

Zihnin Koruyucuları

***

Birinci Işın: Alevin Koruyucuları

İlahi Baba Birinci Işın olmak için Bir’in Kalbinden ayrıldığı zaman, Melek Krallığının evrim grubu ortaya çıktı. Melekler tüm Krallıklardan Bir’in Kalbine en yakın olanlardır ve Kaynağın İlahi İradesini ve Gücünü muhafaza etmeye hizmet ederler.

Bu nedenle, onlar Gücün İlahi Niteliği olarak tezahür eden İlahi İradenin Alevini koruyan Başmelekler tarafından öncülük edilen Alevin Koruyucularıdır.

***

İkinci Işın: Formun Koruyucuları

İlahi Anne İkinci Işın olmak için Bir’in Kalbinden ayrıldığı zaman, Deva Krallığının evrim grubu ortaya çıktı. Elohim tarafından öncülük edilen elementaller ve devalar, düşük boyutlarda form alarak kazanılabilen Bilgeliği sürdürmeye hizmet ederler.

Bu nedenle, onlar İlahi Form üçüncü ve dördüncü boyutlarda tezahür ederken İlahi Formun imgesini koruyan Formun Koruyucularıdır.

***

Üçüncü Işın : Zihnin Koruyucuları

İlahi Çocuk Üçüncü Işın olmak için İlahi Baba ve İlahi Anneden ayrıldığı zaman, İnsan Krallığının evrim grubu ortaya çıktı. Yükselmiş Üstatlar tarafından öncülük edilen İnsanlık Sevginin niteliğini ve Yüksek Bilinci sürdürmeye hizmet eder.

Bu nedenle insanlık Zihnin Koruyucusudur ve düşük boyutlarda saf sevgiden gelen yüksek bilincin topraklamaya hizmet eder.

Bu “Koruyucular” kozmosumuzdaki yaşamın evrim gruplarıdır, ortak işbirliği ile Kaynağın yaratımının gerçekleşmesinden sorumludurlar. Bu yaşam evrimlerinin her birinde yaşam var olur, ama bunlar Kaynağa hizmetlerine doğru birlik içinde çalışırlar.

 Melek Krallığı Alev Koruyucuları olarak İlahi İradenin erdemini sürdürmek için tüm Yedi Işında hizmet eder.

Melekler İradenin eril/Baba veçhesini muhafaza etmek için çalışsalar da, hizmetlerini gerçekleştirmek için Sevginin ve Duygunun dişil, Anne veçhesini kullanırlar.

Deva Krallığı Formun Koruyucuları olarak İlahi Formun erdemini sürdürmek için tüm Yedi Işında hizmet eder.

Devalar dişili muhafaza etmek için çalışsalar da, hizmetlerini gerçekleştirmek için İrade ve Düşüncenin eril/Baba veçhesini kullanırlar.

İnsan Krallığı Zihnin Koruyucuları olarak İlahi Bilincin erdemini muhafaza etmek için tüm Yedi Işında hizmet eder.

Üçüncü boyutta İlahi Nitelikleri topraklamak için duyguları ve düşünceleri birleştirmek insanlığın meydan okumasıdır.

Dört daha düşük ışın Üçüncü Işından çıkar.

Bu dört daha düşük ışın Nitelik Işınları olarak bilinir ve Kaynağın Yedi Niteliğini daha ileri tanımlamaya hizmet ederler.

Dördüncü Işın ilk üç ışının İlahi Fikirlerinin insanlığa behşedilmesini temsil eder.

Dördüncü Işın Yükseliş Işını olarak bilinir, çünkü bu İlahi Fikirlerin bilgisi ve işleyişi insanlığın yükselişinin özüdür.

Beşinci Işın bilimsel keşif ve tıbbi araştırma ile bağlantılı İlahi İdealleri temsil eder.

Bu Beşinci Işın Hakikatin ve Şifanın Işını olarak bilinir.

Altıncı Işın İlhamı temsil eder.

Altıncı Işın Yakarma Işını olarak bilinir.

Yedinci Işın insanlığın kendi çapında yaratıcılar olma arayışını temsil eder.

Yedinci Işın Çöktürme Işını olarak bilinir.

***

Başmelekler’in Yedi Işın İle İlişkileri:

IŞIN BAŞMELEKLER MELEKSİ HİZMET
BİRİNCİ IŞIN MİKAİL ve FAITH Güç, İnanç ve Koruma
İKİNCİ IŞIN JOPHIEL ve CONSTANCE Aydınlanma ve Bilgelik
ÜÇÜNCÜ IŞIN CHAMUEL ve CHARITY İlahi Sevgi Bilinci
DÖRDÜNCÜ IŞIN CEBRAİL ve HOPE Saflık ve Umut
BEŞİNCİ IŞIN RAFAEL ve MARY Hizmete Adanma
ALTINCI IŞIN URİEL ve DONNA GRACE Görev İcrası
YEDİNCİ IŞIN ZADKİEL ve Kutsal AMETİST İlahi Merhamet ve Şefkat Yakarısı

Melekler insan duygularına İlahi İrade aşılamak üzere insanlara yardım etmek için Duygusal Plandan hizmet ederler.

 ***

Yedi Işın İle ilişkili Elohim:

 

IŞIN ELOHİM KATKI
BİRİNCİ IŞIN Hercules ve Amazon Karar ve İlahi iradeyi tezahüre taşıma
İKİNCİ IŞIN Cassiopeia ve Miterva Operasyon Yöntemlerini Analiz Etmek için Planı ve Bilgeliği Algılama
ÜÇÜNCÜ IŞIN Orion ve Angelica Oluşturma Aktivitelerine İlahi Sevginin Yapıştırıcı Eylemini kullanma
DÖRDÜNCÜ IŞIN Claire ve Astrea Saflığı sürdürme ve tüm Yaratımlarda lekesiz kavramı taşıma
BEŞİNCİ IŞIN Vista ve Crystal İlahi Amaca tüm enerjiyi tahsis etme
ALTINCI IŞIN Tranquility ve Pasifica Anın Gereksinimlerini koruyup kollama ve Yer Tutma
YEDİNCİ IŞIN Artcturus ve Diata Dönüşümün Kutsal Ateşinin Yakarısının Ritmi

Deva Krallığı tüm fiziksel tezahürlere İlahi İdealleri aşılamak için Zihinsel Plandan yönetilir.

 Yedi Yükselmiş Üstat eylemlerimize İlahi Planı aşılamak için Eterik Plandaki inziva yerlerinden bize yardım ederler.

 Ben, Zadkiel, siz rehberlik yapacağım. Sadece Mor Işığımı izleyin.

(Çeviri: Saffet Güler)