BEŞİNCİ GECEYE GİRİŞ ~ EVRENSEL ALTDÜNYAYA GİRİŞ

Yazdır Yazdır 

Anrita Melchizedek

18 Ağustos’tan 4 Eylül’e kadar Evrensel Altdünyanın Beşinci Gecesine giriyoruz; bu periyot Yıldızlar Arası Hizmetin Kozmik Işınında sarmalanıyor ve Pleiades’li Işık Elçileri ve Yıldızlararası On İkiler Konseyi tarafından Işıklandırılıyor.

Pleiades Takımyıldızı bu sonraki on sekiz gün sırasında odağa gelirken, Foton Bandı içine sürekli olarak dalmış olan Alcyone’un enerjisi vasıtasıyla Foton ışınlarının etkilerini deneyimliyoruz ve bu Işık ışını frekanslarına girip çıkmanın bilincimize etkilerini deneyimliyoruz. Pleiades Fotonik Işığın sekiz şeklindeki Kozmik dansında sırasıyla üçüncü ve sekizinci yıldızlar olan hem Maya hem de Güneşimiz Foton ışınlarına daha daimi olarak dalıyor, Güneş Sistemimizdeki tüm Gezegenler İlahi Işığın bu beşinci boyutsal spirallenen titreşimlerine dalıyor. Bu fotonik ışın enerjisi bedende hücresel seviyede elektron – pozitron çiftlerini döndürüyor, aydınlanma ve sevincin anahtar kodlarını aktive ederken ve de zaman/uzayın genişleyici bilinç deneyimini ebedi Şimdiye aktive ederken tüm kişisel ve kollektif karmanın derin temizliğini kolaylaştırıyor.

Bununla birlikte bizi ring-passeth-not’un ötesine Kozmik Mesih Bilincine götüren hep var olan Sürekliliği deneyimleme olanağı ve yol göstericiler, öğretmenler, şifacılar, eğitmenler ve Dünya Ana ve onun tüm Yaşamının gözeticileri olarak birçok armağanlarımızın hızlanması geliyor. (Ring-passeth-not: Kademeli olarak Dünyanın atmosferinden çözülen bir tür kısıtlayıcı karantina)

Işığın bu çok boyutlu Üstat varlıkları olarak hem içsel hem de dışsal planlarda Hizmet çalışmamızın daha derin duygusunu deneyimlemek için, Yıldızlararası Hizmetin bu güzel Gümüş Işınının enerjisini taşıyan Alaska’daki Denali Dağı üzerindeki Kristal Şehre davet ediliyoruz.

Gezegensel seviyede, Işığın Fotonik Işınları vasıtasıyla kollektif karmik olayların çoğunu temizlemek için Pleiades’li Işık Elçileri ve Yücelerdeki Işık Lejyonları tarafından yardım sunuluyor, Fotonik Işık Işınları bu yüksek elektromanyetik frekansı bu dünya planında kuvvetlendiriyor, bizler Aydınlanmanın bu güzel Kozmik Işını vasıtasıyla tüm Yaşamın İlahi Eşitliğinin içsel anlayışına odaklanırken, gizli olan ve dönüştürülmeye gereksinim duyan her şeyi ortaya çıkarıyor, temizliyor veya Aydınlığa ulaştırıyor. Ek olarak, birçoğumuz Işığın Kollektif Ben’im Avatar Mavikopyasının yayınımı vasıtasıyla 4 ncü boyut yoğunluğunu deneyimleme potansiyeline sahip olacağız.

Ayrıca, kendimizi Aydınlanmanın, sevincin, İlahi Sevginin ve Birlik Bilincinin bu beşinci boyut Işık frekanslarına yükseltebilmek ve burada tutabilmek için Kristal Işık Şehrinde bize frekans yeniden ayarlaması sunuluyor.

Zaman Şimdidir, Işığın bu anahtar kodları Işığın Birlik Izgarası, Işığın Solar ızgarası ve Işığın Yıldızlararası Izgarası vasıtasıyla bu dünya planında aktive ediliyor; ve bizler Kozmik Işık Ailemiz ile Galaktik Seviyede Spiritüel yeniden birleşmeyi deneyimlerken, Kristalin 144 Birlik Izgarası vasıtasıyla 11:11:11’de tüm Yaşam için aktive edilecek olan yeni DNA Aktivasyon kodlarını demirliyoruz.

5 nci Geceye Dua ~ Evrensel Altdünyaya Giriş

Kendimi Anne/Baba Tanrı’ya ve Ben’im Varlığıma uyumlarken, Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarını çağırıyorum.

Yeni Ben’im Avatar Mavikopyanın tam bedenlenmesindeki bu ilk dalga insan Ruhu olarak, odağımı Aydınlanma, Sevinç ve Sevgi olarak ifade edilen ve Pleiades’li Işık Elçileri tarafından Işıklandırılan Yıldızlararası Hizmetin Kozmik Işınına getiriyorum.

Şimdi dışsal Merkaba Işık Aracında beni Alaska’daki Denali Dağı üzerindeki Kristal Şehre götürmesi için Pleiadesli Işık Elçilerini çağırıyorum, böylece bu kutsal, dönüştürücü İlahi Sevginin Alevi şeklindeki Aydınlanma, sevinç, İlahi Sevgi ve Birlik Bilincinin bu beşinci boyut frekansları vasıtasıyla Hizmet çalışmamın daha derin duygusunu deneyimleyebilirim.

Bu Kristal Işık Şehrine girerken, Fotonik Işık Işınlarında titreşen güzel gümüş oktahedron şekilli Işık Tapınağı ile çevreleniyorum. Yıldız ailem ve Işık dostlarım tarafından sarmalanmış olarak, şimdi bedenimde, enerji alanımda ve hologramımda kalan tüm karmayı bedenimdeki elektron – pozitron çiftlerin dönüşü vasıtasıyla salıveriyorum ve dönüştürüyorum; yol gösterici, öğretmen ve Dünya Ana ile onun tüm Yaşamının gözeticisi olarak liderlik örtüsünü üstlenirken tüm paralel realitelerden, alternatif realitelerden ve geçmiş yaşamlardan gelen, tüm zaman ve uzay sürekliliklerindeki tüm boyutlarda deneyimlenen karmik olayları temizliyorum.

Şimdi Pleiades’li Işık elçileri tarafından getirilen Işığın Frekans Yeniden Ayarlama odasına götürülüyorum, bu beni bu Şimdide Ben’im Avatar Işık Mavikopyasını yaratma ve 4 ncü boyut yoğunluğunu deneyimleme yeteneği ile, İlahi Aydınlanmanın, sevincin ve Birlik Bilincinin beşinci boyut frekansına yükseltiyor.

Zaman çizgilerinin bu birleşimiyle, hep var olan, sonsuz ve ebedi Şimdiye götürülürken, tüm geçmiş, şimdi ve gelecek realiteleri yalnızca İlahi Sevgi olarak deneyimlerken, Olduğum Her Şeyi deneyimliyorum.

Şimdi kendimi Pleiadesli Işık Elçilerini ve Yücelerdeki tüm Işık Varlıklarını birleştiren Yıldızlararası Işık Izgarasında buluyorum, Işığın Fotonik Işınları vasıtasıyla Işığın bu beşinci boyut yıldızlararası anahtar kodlarını alırken, kendimi Kozmik Mesih Bilincine yükseltiyorum ve Hayatımı Sevinç içindeki Hizmet vasıtasıyla İlahi Sevginin Alevi olarak yaşıyorum.

Şimdi kendimi Dünya’yı ve onun tüm Yaşamını Aydınlanmanın ve Işığın bu kutsal Gümüş Alevi ile sarmalayarak, Birlik Izgarasında buluyorum.

Ve şimdi, İlahi Işığın Grup BEN’İM Avatar Mavikopyası vasıtasıyla, bu Fotonik Işık Işınlarının güçlenmesine, Kozmik Özgür İrade yasası içinde İnsanlığın kollektif karmik kalıplarını temizlemeye ve Aydınlanma, sevinç, İlahi Sevgi ve Birlik Bilincinde Tüm Yaşamın İlahi Eşitliğinin anlayışını getirmeye yardımcı oluyorum.

Ben bolluğum,

Ben tezahürüm,

Ben kuvvetim ve cesaretim,

Ben sevincim ve Sevgiyim,

Ben bilgeliğim ve aydınlanmayım,

Ben gerçekleştirme ve bilişim,

Ben Var Olan Her Şeyim