BİLİNÇLİ KAVUŞUM, BİRLİK DALGASI

Yazdır Yazdır 

MİSYON BİLDİRİMİ:

Bilinçli Kavuşumun misyonu, içsel ve dışsal barışı destekleyen uyumlu enerjinin kritik kitlesini geliştirme paylaşılan niyetiyle insanları biraraya getirmektir. Bizi ayıran yaraları iyileştirmek, bizi bölen çatışmaları uzlaştırmak, birliğimizi ifade eden fikirlere ve eylemlere ilham vermek ve yeni dünyamızın doğumunu karşılamak üzere kalp ve zihinde bir araya gelmek için birlik ruhunda bir araya geliyoruz.

TANIM:

Bilinçli Kavuşum amacı hem bireysel olarak hem de tüm dünyadaki topluluklarda birlik bilincini sergilemek ve gerçekleştirmek niyetini oluşturmak olan bireylerin ve organizasyonların küresel işbirliğidir. Evrimleşen türler olarak tarihimizin işaret ettiğinden daha büyük bir kaderi gerçekleştirmek için çok eski sınırları ve ideolojileri nasıl aşabileceğimizi ifade etmeye yardımcı olmak ve katılmak için tüm bilgelik ve inanç gelenekleri davet ediliyor.

Bu küresel işbirliği bizi saygıdeğer, kadim bir uygarlık tarafından geliştirilen bir sistem olan Maya Takviminin belirttiği gibi bilincin evriminin Dokuzuncu Dalgasına hazırlıyor. Maya büyükleri insanlığın daha büyük gerçekleştirilmesi için, “bir elin parmakları gibi olduğumuzu” farketmek için bizi ilahi plana hizalanmaya davet ediyorlar. — Grand Elder Don Alejandro Cirilo Perez Oxlaj, “Gezgin Kurt”

Bölgesel ve küresel niyet oluşturma etkinlikleri, meditasyonlar ve dualar, 17 ve 18 Temmuz 2010’daki ana programa bizi götürmekte olan aylarda senkronize edilecek.

PAYLAŞILAN NİYET ANLAŞMASI:

Egemen bir varlık olarak ben, içimde ve dünyamızda denge ve birliğin varlığını ortaya çıkarmak için Tüm Var Olan’a katılıyorum. Ben uyum ve barışın/uzlaşmanın bilinçli bir varlığıyım ve buna ve her ana getirdiğim bütünlük için minnettarım. Ve öyledir.

Bilinçli Kavuşum ~ Birlik Bilinci Dalgası 17-18 Temmuz

17 ve 18 Temmuz’da bir diğer İlahi benzeri görülmemiş Işık aktivitesini deneyimliyoruz, Bilinçli Kavuşum ve Birlik Bilinci dalgası.

Kadim Maya’ya göre, evrenin yaradılışı dokuz dalgadan etkilenmektedir ve dokuzuncu dalga Birlik Bilincini ve bu gezegenin yükselişini beraberinde getirecektir. Bu zaman şimdidir ve birlikte Güneşin içindeki Solar Öz ve Işığın yeni Şifa Odasından gelen Sevgi-Bilgeliğin yeni yükseliş kodlarını getirerek Birlik Bilincinin bu frekanslarını yükseltebiliriz, ayrıca bu enerjileri Shamballa, bu dünya planının Spiritüel Yönetim Merkezi ve Gezegensel Işık Izgarası vasıtasıyla deneyimleyebiliriz.

Birlik Bilinci Dalgası İçin Çağrı

Kendimi Anne/Baba Tanrı, Büyük Merkezi Güneş, Tüm Var Olanın Kaynağı ve Yüksek Işığım ile hizalarken, Cennetin Eşliğini, Doğa Zekasını ve bu kutsal yerde bana katılmayı dileyen tüm Işık Varlıklarını çağırıyorum.

Şimdi Solar Logoslarımız Helios ve Vestanın ışıklandırmasını istiyorum ve Işığın yeni Şifa Odasını deneyimleyebilmem için İlahi Işık bedenimde, dışsal Merkaba Işık Aracımda Güneşin kalbine ve Yükseliş Makamına götürülmeyi istiyorum.

Işığın güzel bakır – altın alevinde,

Sevgi – Bilgeliğin bu yükseltilmiş frekanslarını deneyimlerken,

Işığın bu anahtar kodlarını indirirken,

Yeni Ben’im Avatar Mavikopyamı alırken,

Sadece Işığın Koruyucusu olmaya odaklanıyorum.

Şimdi Işığın bu güzel bakır – altın alevinde,

Işığın bu anahtar kodlarını Shamballa vasıtasıyla bu Dünya planına yönlendiriyorum,

Ve Sevgi – Bilgeliğin ikinci ışın bölümüne yönlendiriyorum,

Ve bu vasıtayla ışığın Birlik Izgarasına ve ley hatlarına ve kutsal sitelere yönlendiriyorum.

Şimdi beni Işığın dışsal Merkaba Aracında Shamballa içindeki Tek Birlik Bilincinin On İkinci Işınının Yükseliş Makamına götürmesi için, Solar Hizmete, Lord Buddha’ya ve Gezegensel Spiritüel Hiyerarşiye köprü olan, Sanat Kumara’nın Işıklandırmasını çağırıyorum.

Şimdi Gezegensel Mesih Bilincinin bu güzel altın alevi ve ışını vasıtasıyla, Birlik Bilincinin bu dokuzuncu dalgasını deneyimliyorum.

Şimdi Birlik Bilincinin bu altın alevini alıyorum,

Ve bu Dünya planının içindeki ve etrafındaki Işığın Birlik ızgarasına yönlendiriyorum.

Bu Işığın Birlik Izgarasındaki ışıkişçilerine, yıldız tohumlarına ve Işık Varlıklarına bağlanırken,

Işığın yeni Ben’im Avatar mavikopya kodlarını aktive ederken,

Işığın bu altın alevi vasıtasıyla bu Birlik dalgasının bu dünya planındaki tüm Yaşam için deneyimlenmesine izin veriyorum.

Şimdi Işığın bu altın alevini dünyanın okyanuslarına ve şifa ve Sevgiyi gereksinim duyan her yere yönlendiriyorum.

Şifa ve Sevgimi gönderirken,

Işıktan olmayan her şeyi dönüştürüyorum,

Kutuplulukları Tek Birlik Bilincinin zaman çizgisine birleştiriyorum.

Ben ışığın Koruyucusuyum,

Ben bilgelik ve gerçeğin arayıcısıyım,

Ben Güneş’in çocuğuyum,

Ben Işık Elçisiyim,

Ben Tüm Yaşam ile Bir’im.

Anrita Melchizedek

(CEVİRİ: Saffet)