BİRLİK BİLİNCİNE AÇILAN 11:11 KAPISI

Yazdır Yazdır 

Shanta Gabriel
Başmelek Cebrail adına

Zamanın başlangıcından beri bireylerin ilerlemesi için Uyanış Portallarının açıldığı berrak anlar olmuştur. 11:11 Kapısı bu zamanda dünyada bilincin evrimine yardımcı olmak için kollektif, yüksek titreşimli bir portal açılışıdır.

Mecazi anlamda kapıdan adım atmak Tüm Var Olan ile birlik içinde olan en çok Evrimleşmiş Benliğinize girmenizi sağlar. Hayal gücünüzün bu Işıkla dolu ritüeli güçlendirmek için güzel bir senaryo yaratmasına yardımcı olabilmesi için öneriler ve gözünde canlandırmalar sunacağız. Bu uyanış anı için içinizde kodlandınız. Bu, bilincin evriminde büyük güç ve desteği olan bir başka adımdır. Başmelekler sizi kuvvet ve cesarette tutmak için kapıda duruyorlar.

Dijital saatler çok yaygın kullanıma girdiğinden beri, 11:11 imgesi çok daha tanıdık hale geldi. Sembolün arkasındaki temsil az biliniyor. 11 uzun zamandır Dünyadakilere yardım sunan Melek Alemlerinin sayısı oldu. 11 ler bir arada göründüğü zaman Cennetin Dünyaya inişini sembolize eden bir kapı olur, aynen büyük bir dağın zirvesinin dünyadan gökyüzüne ulaşması gibi.

11:11’in en önemli anlamı yüksek bilince, Işığın Meleklerinin sunduğunuz duaların ve iyi niyetlerin Dünyada tezahür etmelerine yardımcı olmak için alabildikleri zamanda bir ana bir Kapı olarak  mevcut olmasıdır. 11:11 kendisini her sunduğunda, rüyalarınızı kalbinizde tutmak, Melek Alemlerinden elde edilebilir olan desteği kabul etmek ve Sevginin yeni boyutlarına girme istekliliğinizi onaylama cesaretine sahip olmak için bir dakika ayırdığınız günlük bir hatırlatıcı olarak davranır. Bu son 20 yılda momentum kazanarak, eski kalıplardan özgürleşmeye yükselme harikulade anını sunan Melek Benliğiniz ile yeni bir Birlik seviyesi bu zamanda elde edilebilirdir.

11:11 Kapısının ötesinde mevcut olan yeni fırsatlar daha büyük farkındalık ve seçimlerinizin ve olasılıklarınızın daha derin gerçeğidir. Bir çok insanın seçimi eski yolu tercih etmek olacak ve buna rağmen bu İnayet zamanına çekilenler Melek Alemleri tarafından büyük ölçüde güçlendirilen yücelme fırsatından faydalanabilir. İlahi Işık ile uyum içindeki bu hareket bilincin evrimini hızlandırır.

Süzülme ve Tedirginlik

Süzülme ve tedirginlik zamanı. Gerçekliğin yeni algılarının enerjisi bedeninizdeki enerji merkezlerine süzülüyor. Bu yeni algılar bedeninizin görüntüsel sisteminde, tırtılın güzel bir kelebeğe metamorfozu gibi değişmenizi harekete geçirecek şekillerde kodlamanın düğmesine basıyor.

Evren dikkatinizi çekmek ve Ruhunuzun kaderini gerçekleştirmenizi teşvik etmek için her şeyi yapar. Tedirginlik kendi çeşitli gösterilerinde rahatsız edicidir, sizi çok telaşlı hissettirir. Ama tüm bu katalizörlerin sizi evrimin yeni bir seviyesine getirmek için ruhunuz tarafından tasarlandığını bilin. Melek Alemlerinin desteği çok elde edilebilir olduğundan, zamandaki bu portal size daha zarif bir geçiş sunar, böylece Yerkürede yaratmayı seçtiğiniz ve evrimine yardımcı olduğunuz dünyayı daha net bir şekilde görebilirsiniz.

Çağların 5 nci Boyut geçişine 11:11 Kapısı İlahi Sevginin varlığınıza uyumlu akışını sağlar. Bu beyninizin şakak lobundaki amigdalayı bu savaş veya kaç merkezini sakinleştirecek ve orijinal mavikopyanızın boyutlarına yeniden başlatacak şekillerde etkileyebilir. Yıllar boyunca bu korku merkezi baskılar, inançlar ve bu çağın elektronikleri tarafından aşırı uyarıldı. “Bilgi” adı verilen şeyin çoğu beynin bu merkezine korku enerjisi akışını artırmak için tasarlandı, bu onun büyüklüğünün artmasına neden oldu. Sonuçta panik atak, Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve daha ciddi psikiyatrik durumlar gibi dengesizlikler görünür şekilde arttı.

Her insana İlahi Sevgi akışı, sanki yeni netliğin belirmesi için perdeler kalkmış gibi algıda genişleme yaratabilir. Netlikteki bu artış varlığınızda özgürleşme duygusu ve ruhsal ifadenin özgürlüğünü teşvik eder. Zamandaki bu andan pozitif yarar almak üzere Dünya için duaların büyük faydası olacaktır. 11:11 kapısından baskının salıverilmesi, atların kapıda tutuldukları zamanda at yarışının başlangıcına benzerdir. Kapılar tamamen açılırken, taze güç ileriye doğru taşar ve içgüdüler yönetimi ele alır. Bu gücün hamlığı, amaçların ulaşılmasını ve ödüllerin toplanmasını sağlayan yönlerde ilerlemesi için dikkatli eğitim ve rehberlik gerektirir. Dualarınız bu sürece yardımcı olur.

Sözünü ettiğimiz zamandan gelen ödüller varlığınızda Birliği, Huzuru ve Uyumu arayan kalbin hüküm süren arzularıdır. Bu yüce hallere erişim Kapının ötesinde var olur. Başmelekler kapıda destekler olarak Işık güçlerini taşıyarak hazır duruyorlar. Kendi yaşamınızda kullanmak için bu İlahi Sevgi güçlendirmesini talep edebilirsiniz.

11:11 Güçlendirmesinin Niyeti

Bu 11:11 güçlendirmesinin daha büyük niyeti, gezegensel evrimin hüküm sürmesi için her zaman İlahi Enerjiyi Dünyanın derinliklerine topraklamak oldu. Milyonlarca uyanmış insan Kapılar vasıtasıyla İlahi Işığa erişirken, Birlik bilinci tüm insanlığın kalplerini kuşatan, sonuç olarak ortaya çıkan güçtür. Bu gezegende beşinci boyut geçişinin yaratıcı olasılığı olarak Kendiliğinden Evrim mucizesinden asla şüphelenmeyin. Bu zamanda mucizeler istemek çok uygundur.

DNA’nın birbirine dolanmış spirali bu kapı deneyimin için güçlü bir imgedir. Çifte sarmalın iplikleri süptil bedende iç içe geçerken, tacın üzerindeki enerji kılıfında üst çakralarda birleşirler. Aşağıya doğru spirallenerek taç çakrayı bedenin merkezinden kök çakraya bağlarlar. Omurganızın tabanından aşağıya yerküreye devam ederler ve süptil bedenin on iki çakrasını ışıklandırarak yerkürenin altındaki enerji kılıfına bağlanırlar. DNA ipliklerinin Çifte Sarmalının imgesi, Uyanmış Bilincin Glifinin alegorisi olarak davranır – yukarıda nasılda, aşağıda öyle, bu glif Dünyada Bedenlenmiş Kutsallığı temsil eder. Ayrıca bedenin enerji merkezilerinden akarken, Kundalini ruhsal enerjisinin akışına derin bir bağlantısı vardır. Bu süptil hatlar kök çakranızın aşağısındaki iki merkezi ve taç çakranızın üzerindeki üç çakrayı kapsar, 12:12:12 ile tamamlanmaya gelen süptil enerjinin 12 Çakrası. Bu imgeyi kullandığınız zaman, varlığınızın özüyle Dünyaya bağlı olan insan benliğiniz ile en İlahi Ruhsal Benliğinizi birleştirirsiniz.

Benlik ile Birlik

11:11 Kapısı benlik içindeki bu birliğe yolu açar. Cennetten Dünyaya bağlantınızı hatırlatması için bu çifte sarmal imgesini kullanabilirsiniz. Başmelekler yüksek farkındalığın yeni yaratıcı gücüne sizi karşılamak için hazır duruyor. Günlerinize eziyet eden korku dolu düşünceleri yeniden eğitmek ve rehberlik yapmak yalnızca bir dua uzaklıkta. Her dua enerji frekansınızı yükseltir ve gezegende Kendiliğinden Evrim için kritik kütleyi serbest bırakan bir dua olabilir. Duanızın dönüm noktası olduğunu imgeleyin – Birliğin kapısına uyan anahtar.

İlahi Varlık, Tüm Var Olan ve Işığın Başmelekleri:

Zamanın bu 11:11 portalında rehberlik almaya hazırlanırken, İlahi Sevgi Işığının enerji alanımdaki uyumsuzlukları temizlemesini istiyorum. Dik durmak ve Birlik Bilinci kapılarına serbestçe ilerlemek için eski inançların yüklerini memnuniyetle salıveriyorum.

Temizlenmiş enerji alanımın İlahi Sevginin, Uyumun ve Huzurun gücüyle doldurulmasını istiyorum. Bu İlahi Işığı bedenleme ve Sevgi, Huzur ve Şifanın varlığını Dünyaya topraklama ve Dünyanın evrimine yardımcı olma kuvvetini ve cesaretini almak ve yaymak istiyorum.

11:11 Kapısına yönlendirilirken, Melek güçlerine ve Tanrı’nın Işığında çalışan milyonlarca insana katılıyorum. Bir insanın yükseltilmesiyle, herkesin yükseltildiğini biliyorum. Birliğin tamamlanmasında haşmetli Işık enerjisinin yeni kalıplarının insan yapıma bağlanmasına izin veriyorum ~ Varlığımın içinde İlahi Olan ile Birlik. Rehberliğinizi hissederek ve yaşamımdaki yeni olasılıkların sevgi dolu farkındalığının her anda, her kalp atışıyla sağlandığını bilerek Işık dolu kapılarda dans ediyorum. Işığınızda uyanıyorum ve şimdi bana sunulan İlahi Armağanları en yüksek şükranla kucaklıyorum. Bana daha büyük yaşama İlahi Bağlantı veriyorsunuz ve bunu minnetle alıyorum. Doğanı varlığı farkındalığımı beklerken, bu Işığı Dünyaya demirlemekten onur duyuyorum.   

Beni Sevgiyle tutun ve varlığım ile daha büyük Yaşam, Huzur ve Neşe getirmek ve Dünya için bir kutsama olmak üzere İlahi Sevginizi kullanabilmem için 5 nci Boyut farkındalığına açılan bu kapıdan adım atarken bana rehberlik edin.

Bu ve tüm kutsamalarınız için, Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.

Öyle olsun, Amin.

Bu kapının ötesinde mevcut olan 5 nci Boyut farkındalığının bu yeni seviyeleri varlığınızın tüm veçhelerini etkileyebilir. Size bu engin portallar vasıtasıyla Ruhunuzun Dünyada büyümesi için yeni arazilere giden desteklenmiş ve özgürleştirici bir yol sunuluyor. 11:11 Kapısı zamanın çok önemli bir anıdır, bu an sırasında sizde evrime neden olan İlahi Işık, Yaşamın Tümüyle uyum içinde olan Zamansız Gerçeklikten bir armağandır. Ve öyledir.

Shanta Gabriel
Başmelek Cebrail adına
Copyright: 8 Kasım 2013
TheGabrielMessages.com

(Çeviri: Saffet Güler)