BM METATRON – Yuvaya Hoşgeldiniz

Yazdır Yazdır 

Lauren C. Gorgo

Kutsamalar… Dünyanın holografik realite yapılarındaki bazı radikal değişikliklerden söz etmek için ışık lejyonlarıyla geliyorum.

Önce yeni boyutsal bir plana, yeni dünya gezegenine girişiniz için her birinizi kutlamak istiyoruz. Tamamıyla yeni bir çağın, yuva dediğiniz lineer zaman/uzay realite yapısı içinde var olmanın ve yaşamanın yeni bir yolunun uçurumunda duruyorsunuz.

Yeni uyanan yaratım armağanlarınızı ifade etmeye can atıyorsunuz, evet ve yeni bir alemin keşfini bekliyorsunuz ve sahip olduğunuz yeteneklerle ilham alacağınızı temin ediyoruz. Ama bundan önce, insan yaratımının bu yeni seviyesine izin vermek ve bunu mümkün kılmak için gerçekleşmekte olan olaylarla ilgili bazı bilgileri paylaşmayı diliyoruz.

Tam bilinçli insanın yeniden dirilmesine yardımcı olan en faydalı astrolojik hizalanmalardan biri, 7 Temmuz’da gerçekleşti, insanlığı ebediyen değiştirecek zamanda ve uzayda bir nokta. Bu olay muazzam bir ay tutulması ile dikkati çekti ve Tanrı ile gerçek birlikte – yaratım amaçları için ve aydınlanmış eril enerjilerin canlanmasıyla insan bilincinde büyük bir uyanışı hızlandırdı.

Bu, yeni insan prototipini somutlaştırmak için hazırlanmakta olanlarınızın şimdi yeni formlara & rollere yerleştiğiniz ve dünya üzerinde bu yüksek boyutlu frekansları kontrol eden ve yönlendiren yeni biyolojik devrelere (çevrim) adapte olmayı öğrendiğiniz anlamına geliyor.

Bu yükselmiş prototip kendi içinde, sorumlu yaratım için gerekli olan aktive olmuş, arınmış ve dengeli eril ve dişil enerjiyi taşır.

3 ncü boyuta ait, karbon – bazlı formunuzu yeteri kadar arındırmış olanlarınız gezegensel tekamül açısından en ileri olanlar olacaklar. Bu, hem içerde hem dışarıda stabil bir kuvvet alanı yaratabilen ve sürdürebilenleriniz, üste yükselip insanlığı, bilimi ve dünyayı yıldızların arasındaki gerçek yerine götürenleriniz için olacak.

Yükselen insan karakteristiği baskın şekilde dişil (sezgisel) olan bir enerji yükü taşıyacak ve evrensel yasanın prensiplerini her şeyin üstünde onurlandıracak. Canlanan eril enerjiler kutsal yaratım yoluyla destekleyici bir pozisyonu tutacak ve topraklanma ve dünyasal planlara bağlantı vasıtasıyla tezahür işlemini tamamlayacak.

Eril dengesizliğin ve yıkımın uyuyan Atlantis kodlarını taşımış olanlarınız pasif, önemseyen yaratımın dişil enerjisini uyandırmak ve ataerkil egemenliğin hücresel anılarını temizlemek için şimdi buradadır. Dişil dengesizliğin uyuyan Lemurya kodlarını taşıyanlarınız, üstatlığın ilahi kalıbını diriltmek ve anaerkil egemenliğin hücresel anılarını temizlemek için buradadır.

Birlikte, bu iki dengeli enerji her arınmış ve yol göstericinin yeniden canlanan kalıpları vasıtasıyla ve bu kalıplarla armonik uyumda yeni dünyayı yaratacak. Bu aslında kitleler için büyük karışıklık (kargaşa, şaşkınlık) zamanıdır, ama insanın durumunu sevgiye restore edecek olan daha büyük sistemlerle sonuçlanacak.

Ruhsal ailenizin üyeleri sizinle buluşmak, sizi desteklemek ve açgözlülük ve kontrolün tüm çağdışı sistemlerinin yerini alacak olan yönetici gücün birimiyle bir olmak için yükselirken, ne harika bir zaman olacak.

Sevgililer, en yüksek itibarla sizi onurlandırıyoruz ve gerçek rezonansın yeri olan yuvanıza hoş geldiniz diyoruz. Sizler ataerkilliğe dayanan birçok çağdışı sistemlerin yıkımından sorumlu olan ekip oyuncularısınız ve şimdi krallığınızın anahtarını taşıyorsunuz. Zamanınız geldi.

Biyolojik Dönüşüm

İçinizde yatan gücü kavramanız ve bedenlerinizi tam bedenlenmeye sahip olacağınız en büyük dönüşüm için hazırlamanız için her birinizi teşvik ediyoruz. Dengeli Tanrı/Tanrıça’nın lütfu her birinizi yıkarken, dinlendirici ışık havuzlarında yıkanacaksınız.

Ahenksizliğin üzerine yükseldiniz ve şimdi kendinizi biyolojik yeniden dirilişin evrensel kodlarının fiziksel formunuzla hizalanmasını bekliyorsunuz. Lütfen, süreci onurlandırın, bu süreç sizi sevincin en üst seviyelerine çıkarmak için gerekli olan süreçti, çünkü tam olarak gerçekleşen şey budur. Lütfen bu iyileşme sürecinin aslında bir süreç olmadığını, algıda bir değişiklik olduğunu aklınızda tutun.

Biyolojiniz yeni frekanslara adapte olmak için hala dönüşüyor olsa da, bunun sizlerin dünyasal yasanın yönetimine hala bağlı olduğunuz anlamına gelmediğini bilin. Realitenizi yaratmak için özgürsünüz.

Katlanmış olduğunuz şaşılacak derecede ıstıraba ve mücadelenize saygı duyuyoruz, yakında neden&etkinin döngüsel ve tekrarlayıcı devrelerinden yükseltilmiş, dengeli bir hale getirileceksiniz ve eşsiz bireyselliğinizi sınırsız şekillerde ifade etmek için özgür olacaksınız.

Fiziksel bedenlenme

Fiziksel yeniden dirilme yolunda olmanıza rağmen, bunun ayrıca tam dünyasal bedenlenme, ruhun fiziksel bedenlenmesi olduğunu da hatırlamak istiyoruz.

Bu süreç kolay değildir, tam insan potansiyeline geçiş olağanüstü odaklanma ve adanma gerektirir. Bu nedenle yıldızlar arasında size süperinsan denilir, çünkü gerçekte sizler süperinsan gücünü bedenliyorsunuz ve temsil ediyorsunuz… 3B boyutsal maddesini 5 nci boyutsal forma dönüştürme ve insan yaşamınızı ve biyolojinizi inayette yaşama haline restore etme gücü.

Amacı Hatırlama

Gebe kalındığınız an, her birinizin gerçek tanrısallığınızdan yön değiştirmeyi seçtiğiniz andı. Bu anda yalnızca bağımsızlığınızı ve gücünüzü unutmayı seçmediniz, aynı zamanda insanın gelişimi için gerekli olan yaratımın hayati veçhelerini görmezden gelmeyi seçtiniz.

Böyle ilahi bir kararın ürünü olarak, ilk ekip olan çoğunuz kendinizin de dünyayı ve sakinlerini yıldızlara yolculuk için hazırlamak için geldiğinizi unuttunuz. Şimdi bunu oldukça canlı ayrıntılarla hatırlamaya başlıyorsunuz ve bu yeni rollere tam olarak uymaya başlıyorsunuz.

Şimdi ve bundan sonraki önemli astrolojik hizalanmaya kadar (22 Temmuz’daki Güneş Tutulması) solar dişil kodlarınızın sonraki seviyedeki aktivasyonuna hazırlanmaktasınız, bu kodlar önceki tutulmada aktive olan ilahi eril enerjinin akmasını dengeleyecek.

Bu aktivasyon portalı uyum içinde ve fiziksel yaratım için daha büyük potansiyellerin desteğinde çalışmak için hem eril hem de dişil enerjilerin eşit dağılımını tahsis edecek. Bu olağanüstü olayın görkemi kaderinizin bilinçli kontrolünü üstlenme, bedenlerinize ve yeni dünyanın önceden yazılmamış yaratımı için dünyanın çekirdeğine engellenmeden akmaya başlayan meshedilmiş enerjilerle hizalanma yaratıcı yeteneğinizi mühürler.

Buradan, her şeyi seçersiniz.

Yeni Dünya Rehberleri, Portal Aktivatörleri & Yıldızlararası Enstrumanlar

Sevgili yol göstericiler, başkalarının gezegenin kutsal güçlerini görebilmesi ve özdeşleşmesi ve herkesin en yüksek hayrınca bu davranışları sergilemeye başlaması için ritüel ve seremonide dünyayı onurlandırmak için de gelenler olduğunuzu aklınızda tutun. Dünya rehberlerinin ve portal aktivatörlerinin yeni dalgasını temsil edenler kutsal semboloji ve elektromanyetik ızgaraların yeniden hizalanması vasıtasıyla gezegensel suistimali hükümsüz kılma çağrısını işitecekler.

Aktif yıldızlararası enstrumanlar olanlar ve gezegenler arası ve boyutlar arası iletişim rolünü taşıyanlar da hizmete ve insan tekamülünüzde daha ileri rehberlik yapmak üzere ruhsal orijininizin üyelerini temsil etmeye çağırılacaklar.

Kitlesel uyanışların bir sonraki dalgası başladı. Her biriniz yaradılışın tümüne özel armağanlarınızı sunma için çağırılacaksınız, ancak, katılımınızın gönüllü olduğunuzu ve istekle başlatılması gerektiğini aklınızda tutun.

Her biriniz gezegensel hizmetinizin yeni seviyesine gelişiyorsunuz ve sevgili gezegeninizin devam eden iyileştirilmesinde ve kutsal hizalanmasında oynanacak çok önemli role sahip olacaksınız.

Yuvadan ışıklı konseylerle birlikte ve Bir’e hizmette, Ben Metatron’um.

Yepyeni bir başlangıcın huzurunda ve kutlamasında…

Copyright © 2009 – İçeriği değiştirilmeden ve tam olarak paylaşıldığı sürece serbestçe dağıtılabilir.

(Çeviri: Saffet)