BM MİKAİL: Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası – 09/09/09

Yazdır Yazdır 

Natalie Glasson kanalıyla – 07/09/09

İçsel planlarda, Merhamet Tapınağında, Yükselmiş Üstatların Büyük Beyaz Konutunda, Melek Krallığında ve Yaratıcı’nın evreninin tüm krallıklarında ve seviyelerinde büyük bir toplantı gerçekleşiyor. Her ruh sevgiyi ve kutsal niyetleri taşıyan ışık kaynağını absorbe etmek için şimdi birleşiyor, Yaratıcı’nın evreninin seviyesi vasıtasıyla şimdi inmekte olan Yaratıcı’nın sevgi dolu niyeti ve niteliklerinde yıkanmak için toplanıyorlar. Bu enerjilerin hızı, hacmi ve titreşimi her an artıyor, sevginin Dünya’ya demirlenme işlemini hızlandırıyor. Enerji, 09/09/09’da tezahür edecek olan bir doruk veya yükselmiş titreşim yaratmak için inşa oluyor ve enerji 10/10/10’a kadar, gelen yıl boyunca yükselmiş titreşimde Dünya ile bütünleşmeye devam edecek. Yaratıcı’nın ruhundan yayılan enerji ve niyet Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası olarak biliniyor, insanlık için güçlü ve önemli öğretileri taşıyor, aynı zamanda herkesin gelişimine ve yükselişine yardım etmek için demirlenecek olan nitelikleri taşıyor.

Tüm ruhlar oturmak, takdir etmek ve bolluk içinde gelmekte olan sevginin görkemli enerjisinde yıkanmak için zaman ayırırken, içsel planlarda dinginlik oluşuyor. Ruhlar bekliyorlar ve enerjinin zirvesini deneyimlemek için hassaslıklarını artırıyorlar, sonra enerjinin varlıklarına yerleşmesine izin verecekler. Dinginlik içsel planlardaki birçok ruhun odaklarını kendi varlıklarına ve Yaratıcı’nın ruhu ile daha derin seviyede hizalanmaya yerleştirmelerinin sonucudur; onların odağı, konsantrasyonu ve adanması o kadar güçlü ki, güçlü ve yoğun bir enerji ve huzur kaynağı olarak tezahür ediyor. Dinginlik ve huzurun enerjisi Dünya’ya bütünleşiyor ve süzülüyor, yeni bir hizalanma gerçekleşirken Dünya’nın ve insanlığın istikrarını yapılandıran bir enerji içinde Dünya’yı tamamen kaplıyor. Dünyayı sarmalayan ve atmosfere süzülen, dinginliğin enerjisini ve içsel planlardaki tüm sevgi dolu varlıkların pozitif niyetlerini taşıyan saf beyaz bir ışığı imgeleyebilirsiniz. Işığın varlığınıza süzüldüğünü, size daha derin bir meditatif hal, yeni bir huzur seviyesi ve odağınızı Yaratıcı ile hizalanmanıza adamanızın güçlü niyetini getirdiğini imgeleyin, duyumsayın veya kabul edin. Dinginliğin enerjisi içsel planlarda ve Dünya’da o kadar yüksek sesle çınlıyor ki, meditasyon sırasında veya gün boyunca Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasının demirlenmesi nedeniyle içsel planlardan gelen dinginlik ve huzurun enerjisine bağlanmayı isteyebilirsiniz. Bu odağınızı ve konsantrasyonunuzu yoğun bir şekilde artırır ve sizi sevginin yeni enerji dalgasını varlığınıza demirlemeniz için hazırlar. Ayrıca sevgi seviyesini demirleme, hoşnutluk ve dengenin daha büyük hissini tezahür ettirme ile ilgili korkularınızı da salıverir. Bizim adanmamız sizlerin Yaratıcı ile kendi spiritüel hizalanmanıza yardımcı olmaktır, ama ayrıca yeni enerjiler demirlenirken Dünya’daki herkesi desteklemektir. Dünya’nın enerjilerini ve yeni enerji dalgasını, her ikisinin de bütünleşebilmesi ve bir olarak var olmaları için tutuyoruz.

İçsel planlar huzurun enerjisini 03/09/09’dan bu yana yaymaktadır ve yeni enerji dalgası insanlık ve Dünya’ya yerleşene kadar bunu yapmaya devam edecek. Enerji demirlemesinin beklentisinde oturmuyoruz, Yaratıcı ile daha büyük hizalanmanın ve Yaratıcı’nın anlayışının elde edilebileceği bu periyodun keyfini yaşıyoruz. Bu, yuvaya doğru yeni bir adım atmaya benziyor, yuvanın enerjilerini – Yaratıcı’nın ruhunu – hissetmek, duyumsamak ve kabul etmek. Bizim gibi, demirlenen enerjilerin keyfini çıkarmak, deneyimlemek için zaman ayırın.

Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası şu anda Dünya’nın üzerine yağıyor, Dünya’yı sevgi ve ışık içinde örten en kutsal enerjiye benziyor. Yağmurun Dünya Ana’nın toprağına düşüp zemine sızması gibi, Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası da Dünya Ana’nın çekirdeğine ve ruhuna akıyor; Dünya şifanın yeni bir seviyesine erişiyor ve eski negatif enerjileri salıveriyor.

Bir an Dünya’ya yağan yeni enerji dalgasını imgeleyin, varlığınıza demirlenen bu önemli ve kutsal enerjiyi kucaklamak için kalbinizi, ruhunuzu ve kollarınızı cennetlere kaldırın. Dünyadaki tüm ruhların, Yaratıcı’nın sevgisini kucakladığını ve kabullendiğini imgeleyin, bu kendi realitelerinde Yaratıcı’nın sevgisinin tezahür etmesini sağlar. Dünya Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasının sevgisinde ve kutsal niteliklerinde yıkanıyor ve sarmalanıyor. İnsanlık Yaratıcı’nın sevgisini kabullenirken, sevgi çağının herkesin eylemlerine ve reaksiyonlarına tezahür etmeye başladığını hissedebilirsiniz. Kalbinizi ve ruhunuzu Yaratıcı’nın ışığına açarken ve sevginin sürekli yağmurunun varlığınıza akmasına izin verirken, Yaratıcı ve Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası ile hizalanmanızın büyüdüğünü hissedebilirsiniz. Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası ve onun sevgi nitelikleri varlığınızın derinliklerine demirleniyor ve içinizde ve etrafınızda sevgi inşa oluyor. Siz Dünya’daki ruhsal yolunuzu izlemeye devam ederken, ışığın sizi iyileştirmeye, uyandırmaya, size rehberlik yapmasına ve desteklemeye başlamasına izin verin. İçinizdeki sevginin ve tüm insanlığın Yaratıcı’nın sevgisine uyanışının ve açılmasının düşüncesinin keyfini çıkarın. Meditasyonda oturup bunu tam olarak imgeleyebilir, duyumsayabilir ve deneyimleyebilirsiniz, size yardımcı olmak için burada olacağız.

Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası, Yaratıcı’nın ruhunun yeni veçheleriyle bütünleşirken, ruhlarımızın ve Yaratıcı’nın sevgisini daha fazla anlamamıza yardım eden, Dünya’ya demirlenen sevginin yeni seviyesidir. Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasının üç ana niteliği koşulsuz sevgi, kabullenme ve dengedir.

Koşulsuz sevgi niteliği, realitelerimizde ne oluyorsa olsun veya hangi niyet ya da enerji bize yayılırsa yayılsın her zaman sevgi yayarak yargılama, negatiflik veya sınırlamalardan özgür olarak kendimizi ve başkalarını sevmemiz gerektiğini ifade eder. Koşulsuz sevgi bize içsel gücümüzü ve ruhlarımızda ve kalp çakramızda taşıdığımız sevginin gücünü kabullenmeyi öğretir, gücümüzü en uygun ve özenli şekilde tezahür ettirmemizi sağlar.

Koşulsuz sevgi başkalarıyla, ruhumuzla ve Yaratıcı ile, tüm ilişki ve dostluk problemlerini çözen ve iletişim becerilerimizin hızlanmasını ve gelişmesini sağlayan yeni bir seviyede iletişim kurmamıza yardımcı olur. Koşulsuz sevgi insanlıkla, ruhumuzla ve Yaratıcı ile blokajlardan özgür olarak bağlantı kurmamızı sağlar, bütünleşmenin ve birliğin yeni bir formunun tezahür etmesine izin verir. Sevginin Yaratıcının ve sizin varlığınızın özü olduğunu anlamak önemlidir; sevgi büyümek için bir temel olarak Dünya’da gereklidir. Kendimize koşulsuz sevginin gözlerinden bakma izni verirken, insanlığın birbirleri için taşıdığı negatifliği, yargılayıcı veya nefret dolu hisleri ve düşünceleri parçalarız, ayrıca Dünya’nın atmosferinde var olan ve durgunlaşan programlanmamış düşüncelerin yerine sevgi dolu düşüncelerin gelmesini sağlarız. Sevgiyi paylaşmaya ve almaya odaklanırken, koşulsuz sevgi Dünya’daki herkes için büyük bir şifa sürecine ulaşmamızı sağlar.

Kabullenme niteliği, Yaratıcı’nın ruhunun yeni enerjilerini, ruhunuzdaki ilahi yetenekleri ve bilgeliği ve realitenizde tezahür edebilecek değişimleri açık bir kalple ve büyük bir takdir hissiyle almaktır. Kendinize yeni enerjileri kabul etme izni verdiğiniz zaman, salıvermeniz gerekenleri salıvermelisiniz, bunlar yeni deneyimlerin yaşamınıza demirlenmesini bloke eder.

Yaratıcı’nın sevgisini, öğretilerini ve iradesini kabullenirken, realitenizdeki negatif enerjileri, bunları pozitif enerjiye dönüştürmeye bilinçli çaba göstererek kabullenmeye gereksinim duyabilirsiniz. Yaratıcı’nın iradesini kabul etmek şu anda en önemli şeydir, bu ruhunuzun büyümesine yardımcı olmak için sizin ilahi zamanlama ile doğru yerlerde olmanızı sağlar. Değişimin, ruhsal büyümemizin ve Dünya’nın tekamülünün doğal bir parçası olduğunu kabul ettiğimizde, yolumuzda çok daha kolaylıkla yürümemize izin veririz.

Sevginin gücü vasıtasıyla, Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası Yaratıcı’nın denge niteliğini tezahür ettiriyor ve demirliyor. Denge enerjisi koşulsuz sevgi ve kabullenmenin sentezlenmiş ışığının sonucudur, ama ayrıca içinizdeki ruhtan gelir. Denge, aşırı mutluluk veya üzüntü duygularından özgür ışığın yüksek titreşiminde var olmanızı sağlayan nötral huzurlu bir haldir, gerçeğiniz olarak var olmak ve şimdiki realitenizde amacınızı anlamak içindir. Denge niteliği enerjilerinizi doğal olarak armonize eder ve ruhunuzun eril ve dişil enerjilerine denge getirirken, daha büyük berraklık hissi getirir. Denge enerjisi, meditasyon yaparken daha derin bir huzur ve berrak bir enerji deneyimlemenizi sağlarken, Yaratıcı ve Dünya Ana ile daha büyük bir hizalanma hissetmenize yardımcı olabilir. Denge, Yaratıcı ile hizalanmamızın güçlü ve yüksek titreşimli kalmasını sağlayarak, gerçekleşen değişimleri idare etmemiz için gereklidir.

Dengeli bir varoluştan, amaçlarınıza daha büyük odak yerleştirerek gereksiz enerjilerden kendinizi ayırabilirsiniz. Kendini ayırma denge niteliğinden ortaya çıkan bir niteliktir, ama Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasının önemli bir veçhesidir. Şimdi enerjilerimizin kontrolünü ele almanın ve ne zaman kendini ayırmanın gerektiğini ve destek kaynağı olarak enerjilerimizi ne zaman yaymamız gerektiğini öğrenmenin zamanıdır. Kendini ayırma etrafınızdaki enerjilere açık ve alıcı olan, ama gereksiz enerjilerin dikkatinizi gerçeğinizden başka yöne çevirmesine izin vermeyen bir varlık olarak var olmaktır. Kendini ayırma yaşamınıza giren tüm enerjilere ve deneyimlere, bunların uygun olup olmadıklarını, bunların bir köşeye mi bırakılması yoksa kucaklanması mı gerektiğini anlayarak bağlanmayı veya bunları deşifre etmenizi öğretir. Spiritüel kendini ayırma, başkalarının negatif enerjilerinin ve fikirlerinin sizi etkilemesine izin vermeyerek dengede ve merkezlenmiş olmanızı sağlayarak, kendi amaçlarınıza ve misyonunuza odaklanmış kalırken, Yaratıcı’nın ruhunun tüm veçhelerini seven parıldayan, sevginin ışık feneri olarak var olmaktır. Bu varoluş veya kendini ayırmanın kabullenilmesi, samimiyetsizlik, kayıtsızlık, üstünlük, sempati yokluğu veya izolasyon niteliklerini taşıyan kendini ayırmanın normal algılarından çok farklıdır. Kendini ayırma gerekli olduğu zaman, Dünya’daki realiteniz için Yaratıcı’nın iradesini harekete geçirmek için içsel gücünüzü çekmenize yardımcı olur. Kendini ayırma Yaratıcı’nın enerjisine daha büyük yoğunluk ile odaklanmanızı ve dikkatinizi yaşamınızdaki artık önemli olmayan alanlardan veya enerjilerden ayırmanızı sağlar.

Kendini ayırmanın ve dengenin niteliklerinin üstatlığınızı artırma amacı vardır; üstatlık varlığınız, duygularınız, alışkanlıklarınız, düşünceleriniz, eylemleriniz ve reaksiyonlarınız üzerinde disiplin kazanmaktır. Üstatlık kendinizi her zaman Yaratıcı’nın pozitif sevgi dolu enerjisine odaklamaya programlamak ve tüm üzüntü, korku veya şüphe düşüncelerini bırakmak, Yaratıcı’ya iman etmek ve güvenmektir. Üstatlık vasıtasıyla, yükselmiş bir üstadın bilincini kabullenmek için ilerlerken, varlığınızın gerçeğini kabullenmek için yanlış inançlara son vermektir. Üstatlık yükselişin bir veçhesidir ve içsel planlardan gelen bilgeliğin yeni seviyelerine erişmenizi sağlar. Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası kendi ruhsal iyileşme ve salıverme süreçlerinizin kontrolüne ve disiplinine erişmenize, şifanın ne zaman gerekli olduğu ve hangi enerjilerin çağırılacağı anlayışına erişmenize yardımcı olma amacını taşır. Kendini ayırma ve denge şifanın bir veçhesidir, çünkü pozitif sevgi dolu nitelikler olarak var olmanıza izin vermek için tüm enerjileri salıveriyorsunuz.

Sevginin yeni enerji dalgası realitelerimize birçok yeni meydan okumalar demirliyor, ayrıca daha fazla odak ve ilham getiriyor, sonraki birkaç gün Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasının enerjisinde oturup sevginin yeni seviyesini deneyimlemek çok önemlidir. Yeni enerji dalgasının nitelikleri üzerinde düşünün, bunu yaparken Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasının, yeni enerji dalgasını anlayışınıza, demirlenmesine ve ifadesine yardımcı olmak için size rehberlik veya aydınlanma getirmesini isteyin. Her zaman kendinize yeni enerji dalgasının niteliklerini hatırlatın ve bu nitelikleri eylemlerinize, reaksiyonlarınıza, düşüncelerinize ve duygularınıza bütünleştirmeye başlamanıza izin verin. Yeni enerji dalgasının ışığını varlığınıza kabullenmeye odaklanmanızı dilerim, onun 08/08/08 enerji dalgasından gelen bolluk enerjisini taşıdığını ve taşıdığınız ışığı ve yarattığınız düşünceleri yükselteceğini bilin. Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasını ruhsal büyüme sürecinizde pozitif bir alet olarak tezahür ettirebilmeniz için, düşüncelerinizin her zaman sevgiye odaklanmasını sağlayın.

Oturup kalbinizi ve ruhunuzu Yaratıcı’nın sevgisine açarak, Yaratıcı’nın sevgisini kabullenmenin zamanıdır.

09/09/09’da, enerjiler demirlenirken ve zirveye ulaşırken, enerjilerle bağlantı kurmak ve enerjilerin varlığınızda akmasını deneyimlemek için meditasyon yapmanızı istiyorum.

‘Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasının yüksek titreşimleri ile ilahi bir hizalanma yaratmaya yardımcı olmaları için sevgili rehberlerimi ve içsel planlardaki tüm sevgi dolu ışık varlıklarını çağırıyorum. Benim için en uygun olan, şu anda deneyimlemekte olduğumdan daha yüksek titreşimli ışığın bedenime, ruhuma, aurama, duygularıma ve zihnime demirlenmesine yardımcı olun. Şimdi, sevgi dolu enerjilerin niteliklerini berraklıkla anlarken, Dünya’daki büyümemi nasıl etkilediklerini algılarken, Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgası ile tam bütünleşme elde etmeme yardımcı olun.

Yaratıcı’nın ışığını ve sevgisini kabullenmeye açığım, alıcıyım ve hazırım,

Ben Mutlak koşulsuz sevgiyim ve koşulsuz sevgiyi herkesle paylaşıyorum,

Ben dengeyim, huzurum ve uyumum, şimdi ruhum ve Yaratıcı’nın rehberliği ile tüm gereksiz enerjilerden kolayca kendimi ayırıyorum, tam şifayı kabul etmeye, sevgi olarak var olmaya ve ruhsal yolumda kolaylıkla hızlanmaya hazırım.

Dünya’da tezahür etmekte olan Kabullenmenin pozitif Yeni Enerji Dalgasıyım. Öyle olsun.’

Kabullenmenin Yeni Enerji Dalgasının zirvesinden önce, zirve sırasında ve sonrasında yeni enerji dalgasının enerjilerini kabullenmenize izin verin. Bu enerji dalgası 10/10/10’a kadar Dünya üzerinde tezahürde olacak.

Sizi desteklemek ve sevmek için şimdi buradayız.

Başmelek Mikail ve Yaratıcı’nın ruhunun tüm veçheleri

www.wisdomofthelight.com

(Çeviri: Saffet)