BUDDHA; WESAK FESTİVALİ

Yazdır Yazdır 

Natalie Glasson kanalıyla

11 Mayıs 2009

Aydınlanmanın görkeminin keyfini çıkaralım, Yaratıcı’nın gerçeğini Dünya’ya getiren bilgelik ve bilginin kabulünden gurur duyalım. Şimdilerde, yüksek titreşim ve Yaratıcı’nın bilgeliğine artan hassasiyet periyoduna giriyoruz, bu Buddha veya Wesak kutlaması ve insanlığın ve içsel planlardaki ışık varlıklarının daha büyük odaklanmasından dolayı her yıl gerçekleşir. Yılın bu özel zamanı fiziksel realite ve ruhsal dünya veya içsel planlar arasında daha derin bir seviyede birleşmeyi veya bütünleşmeyi sağlar; Yükselmiş Üstatlar, Melekler vs daha büyük hacimlerde ışığın kendi varlıklarına ve insanlığın alıcı varlıklarına akmasını sağlarken, birçok insan Yaratıcı’ya ve içsel planlara dualarını, pozitif düşüncelerini ve niyetlerini gönderir. Bilgelik, aydınlanma ve yeni bilgiye erişilebildiğinde ve daha büyük kolaylıkla kabul edilebildiğinde, zamanın özel bir periyodunu oluşturan Yaratıcı’nın evreninin yüksek titreşimleri ile fiziksel dünyanın daha düşük titreşimlerini birleştiren bu birleşik odaktır. Bu zaman periyodunu kendi ruhsal yolunuz için rehberliğe erişmekte kullanabilmeniz için, bu zaman periyodunun farkında olmanızı sağlamak benim misyonumdur.

Buddha veya Wesak Festivalinin birçok anlamları ve isimleri olabilir, hepsi değerlidir ama sizlerle kendi anlayışımı ve inançlarımı paylaşmayı diliyorum. ‘Buddha’ terimi Yaratıcı’nın ruhuyla bağlantıyı taşıyan, böylece Yaratıcı’nın bilincine uyanan aydınlanmış bir varlığı ifade eder. Yılın bu zamanında Buddha’dan keyif almak, her ruhun aydınlanmaya açık olduğu, aydınlanmayı kabul edebildiği ve aydınlanmanın yeni bir seviyesine erişebildiği gerçeğinde şükretmeyi, memnuniyeti ve sevinci ifade etmektir. Gerçekte, Dünya’daki ve Yaratıcı’nın evrenindeki her ruh zaten en yüksek noktaya, titreşime ve Yaratıcı’nın ruhundaki aydınlanmanın, bilgeliğin ve anlayışın kabulüne erişti, sadece birçok insan bunu kavramadı. Kavrayış, ruhsal aydınlanmanın anahtarıdır; daha büyük aydınlanmayı kabullenmenizi engelleyen tüm blokajları ve sınırlamaları alıp götürür. Kişinin inançları, tavırları, geçmiş deneyimleri ve ruhun erişmeyi dilediği meydan okumalar kavrayışı engelleyerek Yaratıcı’nın ruhundan uzanan en saf aydınlanma şeklini bulanıklaştırabilir. Şüphesiz bu bir ruhsal büyüme sürecidir. Gezegensel Logos olarak, ben Lord Buddha Yaratıcı’nın ışığını anlama, öğrenme ve takdir etme ve bütünleşmeye odaklanma olan kavrayış sürecini sürekli olarak kabul ediyorum. Yaratıcı’nın enerjisi ve ruhu o kadar geniştir ki, kişi Yaratıcı’nın taşıdığı güç, sevgi, bilgelik ve gerçeğin büyüklüğünü kademeli olarak kabullenmek için büyüme seviyelerinde yavaşça ilerlemelidir.

Aydınlanmanın kabul edilmesi zaten taşıdığınız aydınlanma ve gerçek için minnettar olarak ve keyfini çıkararak elde edilebilir, çünkü minnettar olduğunuzda enerjileriniz doğal olarak yumuşar ve enerjinize, zihninize ve realitenize akan yeni aydınlanma, bilgelik ve anlayış titreşimlerini çekerek genişler. Bu nedenle, taşıdığınız aydınlanma, gerçek ve anlayışın keyfini çıkarmanızı, bunların içinde daha büyük ruhsal idrakin kavrayışının heyecanını yaratmanızı teşvik ediyoruz. Kutlamalar 9 Mayıs’ta başladı ve hala Dünya’ya akan yüksek titreşimli enerji ve öz bilgelik var ve enerjilerimize alıcı olmak için bilinçli olarak açık olanlar var. Bu ışık titreşimleri Gezegensel Logos’un aşramından, görkemli Yükselmiş Üstatların ve Başmeleklerin toplandıkları ve Dünya’yı yeni aydınlanma titreşimleri ile coşturmak üzere bir süre kalacakları Shambhala Aşram’ından büyük yoğunlukla akıyor. Işık Yaratıcı’nın evreninin tüm yönlerinden dökülüyor ve varlığınızın derinliklerine demirlenebilir; birçoklarının yeni hizalanmalar kazanmasını sağlayacak olan aydınlanma enerjilendirmesi Mayıs 2009’un sonuna kadar devam edecek, ama elbette herhangi bir zamanda niyetle her zaman erişilebilirdir.

İlahi hizalanmalar vasıtasıyla aydınlanmayı demirleme işlemi sadece insanlığın farkındalığını artırmak için değildir, aynı zamanda karışıklığa, kendinden şüphe etmeye ve Yaratıcı’nın gerçeğinin görülmesini engellemeye neden olan tüm yanlış inançları sona erdirmek içindir. Yaratıcı herkesin içsel planlardaki adanmış ışık varlıkların insanlığın sahip olduğu, insanlığın farkındalığının genişlemesini engelleyen tüm yanlış inançları ve düşünceleri eritmeye başlamasına izin vererek, ilahi ve kutsal gerçeğin kabullenmesini diler. Bunu kavrayamayabilirsiniz, ama atmosferdeki, insanlığın bilinç ve düşünce süreçlerindeki negatif ve yanlış inançların belli bir kısmını uzaklaştırmak ve bunların yerine Yaratıcı’nın ruhundan uzanan ve insanlığın şu andaki büyümesi için uygun olan saf aydınlanmayı getirmek için, her yıl bu zamanlarda daima bir temizlik işlemi yapılır. Ruhsal olarak odaklı olsun ya da olmasın birçok insan kendileri, yaşamları veya insanlıkla ilgili bir inançtan kendilerini ayırırlar, yeni bir görüş veya anlayış benimserler. Bu değişimler çok küçük olabilir ve fark edilmeyebilir, ancak yıllar boyunca ve daha fazla insanın Yaratıcı’nın enerjisine hizalanmasıyla, bu süreç Dünya’nın ruhsal titreşimlerinde ve anlayışında muazzam değişiklikler yaratabilir. Bu iletişimle amacım, gerçekleşen süptil değişimlerin farkına varmanızdır. Odağınız ve çabanızla, insanlığın inançlarında Yaratıcı’nın gerçeğinin Dünya’da daha büyük bollukla tezahür etmesini sağlayan mucizevi değişimler yaratmaya yardımcı olabilirsiniz.

Aydınlanmayı taşıyan ışığın yüksek titreşimlerinin en fazlasının Dünya’nın enerjisine süzülmesini sağlamak için, ilahi bir hizalanma yaratmanıza gereksinim vardır, size yardımcı olması için aşağıdaki özel çağrıyı sunuyorum,

“Gezegensel Logos Lord Buddha’nın enerjisine, ruhsal ışığına ve bilincine hizalanmayı istiyorum. Lütfen beni, ışığın gezegensel beyaz ışınına ve yüksek titreşimli birçok ışık varlığının herkesin erişmesi için öz bilgeliği ve aydınlanmayı taşıyan çok derin ışık titreşimlerini dökmek için Lord Buddha ile toplandığı içsel planlardaki Shambhala Aşramına hizala.

Dünya’nın ve insanlığın, gerçeğin Dünyada hüküm sürmesini sağlayan gerçeğin bu ilahi bilgeliğini kabul etmek için kalplerini ve ruhlarını açmalarını istiyorum.

Lord Buddha, şu andaki ruhsal büyümem için en uygun olan aydınlanma akışının tüm varlığıma akmasını sağla. Enerjilerimin ve taşıdığım aydınlanma titreşiminin yenilenmesini, canlanmasını istiyorum. Lütfen, yeni bilgeliği kabullenmeden önce şu andaki farkındalığımın daha büyük idrakini kabullenebilmem için, varlığımda önceden kavramış olduğum aydınlanmayı sentezle (bir araya topla).

Lord Buddha, şu andaki büyümem için en uygun olan yeni bilgeliği, aydınlanmayı, farkındalığı ve anlayışları ruhuma, varlığıma ve zihnime demirlemen için seni çağırıyorum. Dünyadaki yaşamımın, ruhsal yolumun ve eylemlerimin yeni Buddha perspektifini kazanırken, gereksiz olan inançların çözünmesini sağla. Lord Buddha’dan, içsel planlardan ve Shambhala Aşram’ından gelen aydınlanma enerjisine, titreşimlere ve yükseltmeye açığım ve alıcıyım. Yaratıcı’nın gerçeği Dünya’yı enerjilendirsin ve hüküm sürsün.”

Oturun ve aydınlanmanın huzurlu titreşimleri üzerinize ve tüm varlığınıza yağarken, bu titreşimleri absorblayın. Sabır, iman ve kabullenme odağının gerekli olduğunu, ışığı deneyimlemenin ve ışıkta yıkanmanın bütünleşmeyi sağladığını bilin.

Varlığınızdaki aydınlanmanın keyfini çıkarın, tüm yanlış inançların çözünmesine izin verin ve kalbinizi sizinle paylaştığımız aydınlanmayı kavramaya açın.

İlahi takdir ve sevgiyle,

Ben Gezegensel Logos, Lord Buddha’yım.

http://www.wisdomofthelight.com/Weekly-Messages.html

(Çeviri: Saffet)